Results for 'Savas L. Tsohatzidis'

998 found
Order:
 1. Lost Hopes and Mixed Quotes.Savas L. Tsohatzidis - 2005 - In P. De Brabander (ed.), Hybrid Quotations. Benjamins.
  The analysis of mixed quotation proposed in Cappelen & Lepore (1997), purportedly as a development of Davidson's accounts of direct and of indirect quotation, is critically examined. It is argued that the analysis fails to specify either necessary or sufficient conditions on mixed quotation, and that the way it has been defended by its proponents makes its alleged Davidsonian parentage questionable.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  54
  Interpreting J.L. Austin: Critical Essays Edited by Savas L. Tsohatzidis[REVIEW]Nellie Wieland - 2019 - Analysis 79 (3):572-574.
  Interpreting J.L. Austin: Critical Essays Edited by TsohatzidisSavas L.Oxford University Press, 2018. xii + 238 pp.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Deontic Trouble in Speech Act Botany.Savas L. Tsohatzidis - 1987 - Analysis 47 (2):80 - 83.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. An Inferential Impasse in the Theory of Implicatures.Savas L. Tsohatzidis - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Performativity and the 'True/False Fetish'.Savas L. Tsohatzidis - 2018 - In Interpreting J. L. Austin: Critical Essays. Cambridge University Press. pp. 96-118.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Self-Reference and the Divorce Between Meaning and Truth.Savas L. Tsohatzidis - 2013 - Logic and Logical Philosophy 22 (4):445-452.
  This paper argues that a certain type of self-referential sentence falsifies the widespread assumption that a declarative sentence's meaning is identical to its truth condition. It then argues that this problem cannot be assimilated to certain other problems that the assumption in question is independently known to face.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Truth Ascriptions, Falsity Ascriptions, and the Paratactic Analysis of Indirect Discourse.Savas L. Tsohatzidis - 2015 - Logique Et Analyse (232):527-534.
  This paper argues that the obvious validity of certain inferences involving indirect speech reports as premises and truth or falsity ascriptions as conclusions is incompatible with Davidson's so-called "paratactic" analysis of the logical form of indirect discourse. Besides disqualifying that analysis, this problem is also claimed to indicate that the analysis is doubly in tension with Davidson's metasemantic views. Specifically, it can be reconciled neither with one of Davidson's key assumptions regarding the adequacy of the kind of semantic theory he (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Distance Between “Here” and “Where I Am”.Savas L. Tsohatzidis - 2015 - Journal of Philosophical Research 40:13-21.
  This paper argues that Michael Dummett's proposed distinction between a declarative sentence's "assertoric content" and "ingredient sense" is not in fact supported by what Dummett presents as paradigmatic evidence in its support.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Three Problems for the Knowledge Rule of Assertion.Savas L. Tsohatzidis - 2019 - Philosophical Investigations 42 (3):264-270.
  Timothy Williamson has argued that, unless the speech act of assertion were supposed to be governed by his so-called Knowledge Rule, one could not explain why sentences of the form "A and I do not know that A" are unassertable. This paper advances three objections against that argument, of which the first two aim to show that, even assuming that Williamson's explanandum has been properly circumscribed, his explanation would not be correct, and the third aims to show that his explanandum (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Voices and Noises in the Theory of Speech Acts.Savas L. Tsohatzidis - 2004 - Pragmatics and Cognition 12 (1):105-151.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Factive Presupposition and the Truth Condition on Knowledge.Allan Hazlett - 2012 - Acta Analytica 27 (4):461-478.
  In “The Myth of Factive Verbs” (Hazlett 2010), I had four closely related goals. The first (pp. 497-99, p. 522) was to criticize appeals to ordinary language in epistemology. The second (p. 499) was to criticize the argument that truth is a necessary condition on knowledge because “knows” is factive. The third (pp. 507-19) – which was the intended means of achieving the first two – was to defend a semantics for “knows” on which <S knows p> can be true (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 12.  35
  Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe.Aysel Tan - 2019 - Diyarbakır, Türkiye: Ubak.
  Her din ve mistik kültürde ortaya çıkan dinî tecrübelerin felsefe, kelam ve fıkıh gibi bilim alanlarında farklı açıklamaları yapılmış, akli olup olmadığı sorgulanmıştır. Vahiy, keramet, vecd, hulul, tecelli gibi kavramlara açıklamalar getirilmiştir. Fakat bu tür tecrübelerin insanın fizyolojik ve psikolojik mekanizmalarıyla ne tür bir bağlantısı olduğu İslam düşünce geleneğinde pek tartışılmamıştır. Bu tür tecrübe yaşayan kişilerin sorunlu olup olmadığı tıbbi açıdan değerlendirilmemiştir. Dini tecrübeleri tıbbî bir sorun olarak ele alıp bu tecrübeleri ‘deney’ konusu yaparak inceleyen ilk düşünür William James’tir (ö.1910). (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Acquiring the Notion of a Dependent Designation: A Response to Douglas L. Berger.Jay L. Garfield & Jan Westerhoff - 2011 - Philosophy East and West 61 (2):365-367.
  In a recent issue of Philosophy East and West Douglas Berger defends a new reading of Mūlamadhyamakakārikā XXIV : 18, arguing that most contemporary translators mistranslate the important term prajñaptir upādāya, misreading it as a compound indicating "dependent designation" or something of the sort, instead of taking it simply to mean "this notion, once acquired." He attributes this alleged error, pervasive in modern scholarship, to Candrakīrti, who, Berger correctly notes, argues for the interpretation he rejects.Berger's analysis, and the reading of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16.  41
  L'épistémologie jungienne et le Livre Rouge.Donato Santarcangelo - manuscript
  “Vocatus atque non vocatus Deus aderit." (C.G. Jung) -/- Dans le Liber Novus, la résonance des champs archétypiques, qui se manifeste dans dans le primat de l'imago et de l'imaginal, explose dans toute sa « pathique » évidence. L'archétype jungien semble contenir en soi l'écho du telos omniprésent qui parcourt la coincidentia oppositorum. On est alors amené à penser à la conception de Nicola Cusano.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Trompe L’Oeil and the Dorsal/Ventral Account of Picture Perception.Bence Nanay - 2015 - Review of Philosophy and Psychology 6 (1):181-197.
  While there has been a lot of discussion of picture perception both in perceptual psychology and in philosophy, these discussions are driven by very different background assumptions. Nonetheless, it would be mutually beneficial to arrive at an understanding of picture perception that is informed by both the philosophers’ and the psychologists’ story. The aim of this paper is exactly this: to give an account of picture perception that is valid both as a philosophical and as a psychological account. I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 18.  57
  Chose et subjectivité dans l'Ethique de Spinoza.L. Levy - 1998 - Revue des Sciences Philosophiques Et Théologiques 82 (1):49-64.
  Le but de ce texte est de mettre en évidence les équi­valences entre la façon dont le concept de conatus résout, dans l'Éthique, le problème de l'unité modale complexe. en rendant consis­tant le concept de chose singulière en tant que celle-ci doit être consi­dérée comme un légitime sujet d'attribution d'états, et la façon dont ce même concept dessine le rapport cognitif de l'esprit avec lui-même, rapport par lequel l'esprit se saisit comme sujet de ses états et qui ca­ractérise la notion (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. On the Logical Unsolvability of the Gettier Problem.L. Floridi - 2004 - Synthese 142 (1):61 - 79.
  The tripartite account of propositional, fallibilist knowledge that p as justified true belief can become adequate only if it can solve the Gettier Problem. However, the latter can be solved only if the problem of a successful coordination of the resources (at least truth and justification) necessary and sufficient to deliver propositional, fallibilist knowledge that p can be solved. In this paper, the coordination problem is proved to be insolvable by showing that it is equivalent to the ''''coordinated attack'''' problem, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 20. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law.H. L. A. Hart - 1968 - Oxford University Press.
  This classic collection of essays, first published in 1968, represents H.L.A. Hart's landmark contribution to the philosophy of criminal responsibility and punishment. Unavailable for ten years, this new edition reproduces the original text, adding a new critical introduction by John Gardner, a leading contemporary criminal law theorist.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   96 citations  
 21. L’Indochine française du XIXe-XXe siècle – politique et religions.Thu-Trang Vuong & Quan-Hoang Vuong - 2018 - Working Paper CEB.
  La colonisation suivie du règne communiste a laissé sa marque sur l’ancienne Indochine française, constituée des trois pays Vietnam, Laos et Cambodge. Cet article vise à analyser la relation étroite entre des bouleversements politiques de la fin XIXe-début XXe siècle et l’évolution des institutions religieuses en Indochine, pour conclure sur l’interaction et l’influence réciproque entre politique et religieux.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. L'etica moderna. Dalla Riforma a Nietzsche.Sergio Cremaschi - 2007 - Roma RM, Italia: Carocci.
  This book tells the story of modern ethics, namely the story of a discourse that, after the Renaissance, went through a methodological revolution giving birth to Grotius’s and Pufendorf’s new science of natural law, leaving room for two centuries of explorations of the possible developments and implications of this new paradigm, up to the crisis of the Eighties of the eighteenth century, a crisis that carried a kind of mitosis, the act of birth of both basic paradigms of the two (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23. Temporal Experience.L. A. Paul - 2010 - Journal of Philosophy 107 (7):333-359.
  The question I want to explore is whether experience supports an antireductionist ontology of time, that is, whether we should take it to support an ontology that includes a primitive, monadic property of nowness responsible for the special feel of events in the present, and a relation of passage that events instantiate in virtue of literally passing from the future, to the present, and then into the past.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   98 citations  
 24. L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du cadre légal d’Occupy Geneva.Frédéric Minner - 2018 - Revue Européenne des Sciences Sociales 56 (2):133-159.
  Cet article s’intéresse au problème de la maintenance, c’est-à-dire au moment où les membres d’un collectif social tentent d’assurer dans le temps l’existence de leur collectif en instituant des règles pour réguler leurs comportements. Ce problème se pose avec acuité lorsque certains membres ne respectent pas ces règles communes. Pour maintenir la coopération sociale, les membres peuvent décider d’instituer des règles secondaires visant à sanctionner les transgressions des règles primaires déjà établies. La maintenance d’un collectif peut ainsi reposer sur l’émergence (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25. J. L. A Ustin and Literal Meaning.Nat Hansen - 2014 - European Journal of Philosophy 22 (4):617-632.
  Alice Crary has recently developed a radical reading of J. L. Austin's philosophy of language. The central contention of Crary's reading is that Austin gives convincing reasons to reject the idea that sentences have context-invariant literal meaning. While I am in sympathy with Crary about the continuing importance of Austin's work, and I think Crary's reading is deep and interesting, I do not think literal sentence meaning is one of Austin's targets, and the arguments that Crary attributes to Austin or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. A One Category Ontology.L. A. Paul - forthcoming - In John A. Keller (ed.), Being, Freedom, and Method: Themes From the Philosophy of Peter van Inwagen. Oxford University Press.
  I defend a one category ontology: an ontology that denies that we need more than one fundamental category to support the ontological structure of the world. Categorical fundamentality is understood in terms of the metaphysically prior, as that in which everything else in the world consists. One category ontologies are deeply appealing, because their ontological simplicity gives them an unmatched elegance and spareness. I’m a fan of a one category ontology that collapses the distinction between particular and property, replacing it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 27. High-Level Explanation and the Interventionist’s ‘Variables Problem’.L. R. Franklin-Hall - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science 67 (2):553-577.
  The interventionist account of causal explanation, in the version presented by Jim Woodward, has been recently claimed capable of buttressing the widely felt—though poorly understood—hunch that high-level, relatively abstract explanations, of the sort provided by sciences like biology, psychology and economics, are in some cases explanatorily optimal. It is the aim of this paper to show that this is mistaken. Due to a lack of effective constraints on the causal variables at the heart of the interventionist causal-explanatory scheme, as presently (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 28. First Personal Modes of Presentation and the Structure of Empathy.L. A. Paul - 2017 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 60 (3):189-207.
  I argue that we can understand the de se by employing the subjective mode of presentation or, if one’s ontology permits it, by defending an abundant ontology of perspectival personal properties or facts. I do this in the context of a discussion of Cappelen and Dever’s recent criticisms of the de se. Then, I discuss the distinctive role of the first personal perspective in discussions about empathy, rational deference, and self-understanding, and develop a way to frame the problem of lacking (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 29. Exploratory Experiments.L. R. Franklin - 2005 - Philosophy of Science 72 (5):888-899.
  Philosophers of experiment have acknowledged that experiments are often more than mere hypothesis-tests, once thought to be an experiment's exclusive calling. Drawing on examples from contemporary biology, I make an additional amendment to our understanding of experiment by examining the way that `wide' instrumentation can, for reasons of efficiency, lead scientists away from traditional hypothesis-directed methods of experimentation and towards exploratory methods.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   36 citations  
 30.  15
  The Renaissance of Epistemology: 1914–1945.L. Floridi - 2003 - In Thomas Baldwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy, 1870-1945. Cambridge University Press.
  The renaissance of epistemology between the two world wars forms a bridge between early modern and contemporary philosophy of knowledge. This paper traces the resurgence of interest in epistemology at the turn of the century, as a reaction against the nineteenth-century development of Neo-Kantian and Neo-Hegelian idealism, through the interwar renaissance of epistemology, prompted by major advances in mathematics, logic, and physics, and its ultimate transformation from a theory of ideas and judgement into a theory of propositional attitudes, sentences, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. Many-One Identity.Donald L. M. Baxter - 1988 - Philosophical Papers 17 (3):193-216.
  Two things become one thing, something having parts, and something becoming something else, are cases of many things being identical with one thing. This apparent contradiction introduces others concerning transitivity of identity, discernibility of identicals, existence, and vague existence. I resolve the contradictions with a theory that identity, number, and existence are relative to standards for counting. What are many on some standard are one and the same on another. The theory gives an account of the discernibility of identicals using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   124 citations  
 32. Whose Preferences?L. A. Paul - 2020 - American Journal of Bioethics 20 (8):65-66.
  Volume 20, Issue 8, August 2020, Page 65-66.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Identifying Difference, Engaging Dissent: What is at Stake in Democratizing Knowledge?L. King, B. Morgan-Olsen & J. Wong - 2016 - Foundations of Science 21 (1):69-88.
  Several prominent voices have called for a democratization of science through deliberative processes that include a diverse range of perspectives and values. We bring these scholars into conversation with extant research on democratic deliberation in political theory and the social sciences. In doing so, we identify systematic barriers to the effectiveness of inclusive deliberation in both scientific and political settings. We are particularly interested in what we call misidentified dissent, where deliberations are starkly framed at the outset in terms of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. De L’Existence À L’Existant.Emmanuel Levinas - 1947 - Vrin.
  Une négation qui se voudrait absolue, mais niant tout existant -jusqu’à l’existant qu’est la pensée effectuant cette négation même- ne saurait mettre fin à la « scène » toujours ouverte de l’être, de l’être au sens verbal : être anonyme qu’aucun étant ne revendique, être sans étants ou sans êtres, incessant « remue-ménage », pour reprendre une métaphore de Blanchot, il y a impersonnel, comme un « il pleut » ou un « il fait nuit ». Terme foncièrement distinct du (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 35. Identification, Situational Constraint, and Social Cognition : Studies in the Attribution of Moral Responsibility.L. Woolfolk Robert, M. Doris John & M. Darley John - 2007 - In Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.), Experimental Philosophy. Oxford University Press.
  In three experiments we studied lay observers’ attributions of responsibility for an antisocial act (homicide). We systematically varied both the degree to which the action was coerced by external circumstances and the degree to which the actor endorsed and accepted ownership of the act, a psychological state that philosophers have termed ‘identification’. Our findings with respect to identification were highly consistent. The more an actor was identified with an action, the more likely observers were to assign responsibility to the actor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Bacteria, Sex, and Systematics.L. R. Franklin - 2007 - Philosophy of Science 74 (1):69-95.
  Philosophical discussions of species have focused on multicellular, sexual animals and have often neglected to consider unicellular organisms like bacteria. This article begins to fill this gap by considering what species concepts, if any, apply neatly to the bacterial world. First, I argue that the biological species concept cannot be applied to bacteria because of the variable rates of genetic transfer between populations, depending in part on which gene type is prioritized. Second, I present a critique of phylogenetic bacterial species, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 37. New Mechanistic Explanation and the Need for Explanatory Constraints.L. R. Franklin-Hall - 2016 - In Ken Aizawa & Carl Gillett (eds.), Scientific Composition and Metaphysical Ground. Palgrave. pp. 41-74.
  This paper critiques the new mechanistic explanatory program on grounds that, even when applied to the kinds of examples that it was originally designed to treat, it does not distinguish correct explanations from those that blunder. First, I offer a systematization of the explanatory account, one according to which explanations are mechanistic models that satisfy three desiderata: they must 1) represent causal relations, 2) describe the proper parts, and 3) depict the system at the right ‘level.’ Second, I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 38. Respect and the Reality of Apparent Reasons.Kurt L. Sylvan - forthcoming - Philosophical Studies.
  Some say that rationality only requires us to respond to apparent normative reasons. Given the independence of appearance and reality, why think that apparent normative reasons necessarily provide real normative reasons? And if they do not, why think that mistakes of rationality are necessarily real mistakes? This paper gives a novel answer to these questions. I argue first that in the moral domain, there are objective duties of respect that we violate whenever we do what appears to violate our first-order (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39.  49
  L’herméneutique théologique de Hans-Georg Gadamer: une dérogation à son herméneutique philosophique?Dany Rodier - 2012 - Laval Théologique et Philosophique 68 (3):639.
  RÉSUMÉ: Cet article propose une analyse détaillée des considérations de Hans-Georg Gadamer sur l’herméneutique théologique proprement dite. Pensée dans et pour la foi chrétienne, la conception de l’herméneutique théologique qu’il met en avant se veut essentiellement une herméneutique du texte biblique. Les réflexions de Gadamer sur ce thème nous conduisent cependant tout droit dans sa théorie de la littérature. La question directrice devient celle de la nature du texte religieux (entendons : du texte biblique, reçu en son unité canonique) en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. The Puzzle of the Changing Past.L. Barlassina & F. Del Prete - 2015 - Analysis 75 (1):59-67.
  If you utter sentence (1) ‘Obama was born in 1961’ now, you say something true about the past. Since the past will always be such that the year 1961 has the property of being a time in which Obama was born, it seems impossible that could ever be false in a future context of utterance. We shall consider the case of a sentence about the past exactly like (1), but which was true when uttered a few years ago and is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 41.  25
  Identity, Discernibility, and Composition.Donald L. M. Baxter - 2014 - In A. J. Cotnoir & Donald L. M. Baxter (eds.), Composition as Identity. Oxford University Press. pp. 244-253.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42. On the Harmony of Feminist Ethics and Business Ethics.Janet L. Borgerson - 2007 - Business and Society Review 112 (4):477-509.
  If business requires ethical solutions that are viable in the liminal landscape between concepts and corporate office, then business ethics and corporate social responsibility should offer tools that can survive the trek, that flourish in this well-traveled, but often unarticulated, environment. Indeed, feminist ethics produces, accesses, and engages such tools. However, work in BE and CSR consistently conflates feminist ethics and feminine ethics and care ethics. I offer clarification and invoke the analytic power of three feminist ethicists 'in action' whose (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 43.  8
  L'illuminismo scozzese e il newtonianismo morale.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1992 - In Maria Luisa Pesante & Marco Geuna (eds.), Interessi, passioni, convenzioni. Discussioni settecentesche su virtùe civiltà. Milano: Franco Angeli. pp. 41-76.
  The paper describes how a simple idea, that of a new foundation of moral philosophy taking Galilean new natural philosophy as a mode , lead to unforeseen developments once the competition between a Cartesian and a Newtonian paradigm emerged. Those developments are reconstructed in Hume, Smith, Ferguson.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. An Epistemic Non-Consequentialism.Kurt L. Sylvan - 2020 - The Philosophical Review 129 (1):1-51.
  Despite the recent backlash against epistemic consequentialism, an explicit systematic alternative has yet to emerge. This paper articulates and defends a novel alternative, Epistemic Kantianism, which rests on a requirement of respect for the truth. §1 tackles some preliminaries concerning the proper formulation of the epistemic consequentialism / non-consequentialism divide, explains where Epistemic Kantianism falls in the dialectical landscape, and shows how it can capture what seems attractive about epistemic consequentialism while yielding predictions that are harder for the latter to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 45. L'espace et le temps existent-ils ? Le mystère de la gravité quantique.Baptiste Le Bihan - 2018 - Implications Philosophiques 1.
  La physique contemporaine pourrait bien nous livrer un enseignement incroyable, à savoir que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Je présenterai succinctement les ontologies suggérées par les deux principaux programmes de recherche en gravité quantique : la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles. Je soutiendrai ensuite qu'il est fructueux de prendre les différentes conceptions ontologiques de la conscience en philosophie de l'esprit en modèles pour la construction de solutions au problème de l'émergence de l'espace-temps.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Editorial: Genome Invading RNA Networks.L. P. Villarreal & Guenther Witzany - 2018 - Frontiers in Microbiology 9:1-3.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth.H. L. Ho - 2008 - Oxford University Press.
  This book examines the legal and moral theory behind the law of evidence and proof, arguing that only by exploring the nature of responsibility in fact-finding can the role and purpose of much of the law be fully understood. Ho argues that the court must not only find the truth to do justice, it must do justice in finding the truth.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 48.  73
  L'État comme âme, le citoyen comme soumis et comme résistant.Jack Stetter - 2015 - In Poltier Hugues (ed.), Spinoza politique: Penser la puissance de la multitude. Lausanne, Switzerland: pp. 185-205.
  Nous cherchons ici à étudier la signification du fait qu’un État, chez Spinoza, peut se comprendre intégralement comme étant une « âme » singulière. Nous montrons en quoi cette compréhension de l’État comme « âme » permet d’expliciter les éléments centraux de la théorie de l’obéissance chez Spinoza, et en quoi le succès du projet politique spinoziste n’est envisageable que de cette perspective. Nous soulevons en conclusion un paradoxe : Spinoza écrit (TP 3/8) que nul ne cède de sa faculté (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. L’esemplarismo come teoria morale: uno sguardo critico.Michel Croce - 2017 - In Iolanda Poma (ed.), I fondamenti dell'etica. Brescia: Morcelliana. pp. 381-390.
  Il problema di determinare quali siano i fondamenti dell’etica si riflette direttamente sul dibattito tra le principali etiche normative che si è arricchito, in tempi molto recenti, della teoria morale detta “esemplarista”, proposta da Linda Zagzebski, voce illustre nel panorama della filosofia morale, della conoscenza e della religione analitiche. L’esemplarismo, come ogni altra teoria morale fondazionalista, ha a cuore la questione del fondamento, ma si distingue dalle classiche teorie fondazionaliste sfidando l’idea che tale fondamento possa essere un concetto. Infatti, Zagzebski (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. The Subjectively Enduring Self.L. A. Paul - forthcoming - In Ian Phillips (ed.), Routledge Handbook of the Philosophy of Temporal Experience. Routledge.
  The self can be understood in objective metaphysical terms as a bundle of properties, as a substance, or as some other kind of entity on our metaphysical list of what there is. Such an approach explores the metaphysical nature of the self when regarded from a suitably impersonal, ontological perspective. It explores the nature and structure of the self in objective reality, that is, the nature and structure of the self from without. This is the objective self. I am taking (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 998