Results for 'Phuong-Loan Nguyen'

(not author) ( search as author name )
788 found
Order:
 1. Trust is for the strong: How health status may influence generalized and personalized trust.Tam-Tri Le, Phuong-Loan Nguyen, Ruining Jin, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  In the trust-health relationship, how trusting other people in society may promote good health is a topic often examined. However, the other direction of influence – how health may affect trust – has not been well explored. In order to investigate this possible effect, we employed Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics to go deeper into the information processing mechanisms underlying the expressions of trust. Conducting Bayesian analysis on a dataset of 1237 residents from Cali, Colombia, we found that general health (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Una perspectiva novedosa del pensamiento en el pensamiento: una reseña de Mindsponge Theory.Phuong-Loan Nguyen, Tam-Tri Le & Ruining Jin - 2023 - Sm3D Portal.
  La reseña se traduce de su original "A novel perspective on thinking about thinking: Review of Mindsponge Theory".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mindsponge-based investigation into the non-linear effects of threat perception and trust on recycled water acceptance in Galicia and Murcia, Spain.Minh-Hoang Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Hong-Son Nguyen, Viet-Phuong La, Tam-Tri Le, Phuong-Loan Nguyen, Minh-Hieu Thi Nguyen & Quan-Hoang Vuong - 2023 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 65 (1):3-10.
  The water scarcity crisis is becoming more severe across the globe and recycled water has been suggested as a feasible solution to the crisis. However, expanding the use of potable and recycled public water has been hindered by public acceptance. Previous studies suggest threat perception and trust of provided information have positive linear relationships with recycled water acceptance. However, given the complex filtering role of trust in the human mental process, we argue that the effects of threat perception and trust (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. BMF CP28: Teachers’ strategies to maintain secondary school students’ concentration during online teaching.Phuong-Loan Nguyen - 2023 - Sm3D Portal.
  The analysis shows that inviting students to answer questions and responding to their questions are two oral communication strategies that can improve students’ concentration and active interactions with teachers during online learning (see Figures 1 and 2, respectively). Both these strategies have almost equivalent effect magnitudes on students’ concentration and active interactions with teachers. We also find that students’ sex does not affect their concentration and active interactions with teachers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. BMF CP27: Barriers to secondary school students’ online learning comfortability and effectiveness.Phuong-Loan Nguyen - 2023 - Sm3D Portal.
  The analysis shows that poor internet connection, lack of ICT skills, and psychological issues are associated with lower online learning comfort among secondary school students. Among these effects, the impact of psychological problems, like concentration difficulties, is the strongest (see Figure 1). We also find that learning comfortability is positively associated with learning effectiveness (see Figure 2).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. How does the knowledge accumulation process affect Vietnamese entrepreneurs’ success likelihood?Minh-Hoang Nguyen, Quang-Loc Nguyen, Phuong-Loan Nguyen, Tam-Tri Le, Xuan-Tuan Phi & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  The nationwide economic reform in 1986 transformed Vietnam from a centrally planned economy to a socialist-oriented market economy. Entrepreneurs and entrepreneurial spirits within the populace are suggested to fuel the structural changes. Despite the importance of entrepreneurship in Vietnam’s economy, studies in Vietnam mainly pay attention to the practical aspects of entrepreneurial activities and neglect the cognitive and theoretical aspects of entrepreneurship. Thus, the current study employs the information-processing perspective of the Mindsponge Theory to explore how entrepreneurs’ knowledge accumulation can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  49
  Nghiên cứu ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị rủi ro tài chính tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Thị Khánh Cúc, Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Như Quỳnh & Trương Văn Trọng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Bài viết xác định các yếu tố có tác động lớn tới rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam dựa trên phương pháp chọn biến LASSO và xây dựng mô hình học máy dự báo rủi ro tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình LASSO đã xác định 5 chỉ số tài chính ảnh hưởng đến rủi ro tài chính mà các doanh nghiệp rủi ro gặp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Banking Relationship Ties to Firm Performance: Evidence from Food and Beverage Firms in Vietnam.Le Thanh Tam, Nguyen Phuong Ngan, Nguyen Trong Trung & Cao Phuong Minh - 2020 - Journal of Economics and Business 3 (2):602-616.
  This paper is aimed at analyzing the effects of banking relationship on performance of Vietnamese firms in Food and Beverage (F&B), one of the highest potential sectors. Panel data of 170 observations covers 34 F&B firms listed in the Vietnam stock exchanges in the period 2014-2018. The fixed effect model (FEM) is applied. The key findings are: First, short-term loan financing, leverage, and fixed asset ratios all negatively impacted on F&B firm performance, while firm size and net profit margin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Các thách thức liên quan tới xung đột pháp lý xung quanh vấn đề bảo vệ môi trường.Nguyễn Thị Thùy Dung & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Hậu quả và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh thái, và suy thoái môi trường đang dần trở nên rõ ràng hơn. Điều này cũng kéo theo sự gia tăng nhanh chóng các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Chính vì thế, trong những năm gần đây, việc kiện tụng liên quan đến môi trường đang ngày trở nên nhiều hơn, và quy mô cũng lớn hơn, đặc biệt là giữa các công ty và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Thách thức của quá trình thiết lập tiêu chuẩn hàng hóa và mậu dịch trên thị trường carbon tự nguyện.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Thị trường carbon toàn cầu đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cung cấp cơ hội cho các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức giảm lượng khí thải khí nhà kính. Tuy nhiên, với sự gia tăng về tầm quan trọng của thị trường carbon, sự phức tạp trong quản lý nó cũng tăng lên. Một trong những thách thức lớn mà thị trường carbon phải đối mặt là sự tồn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bàn về xung đột pháp lý xung quanh vấn đề bảo vệ môi trường.Nguyễn Thị Thùy Dung & Lã Việt Phương - manuscript
  Hậu quả và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh thái, và suy thoái môi trường đang dần trở nên rõ ràng hơn. Điều này cũng kéo theo sự gia tăng nhanh chóng các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Chính vì thế, trong những năm gần đây, việc kiện tụng liên quan đến môi trường đang ngày trở nên nhiều hơn, và quy mô cũng lớn hơn, đặc biệt là giữa các công ty và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 864 (1):55-63.
  Cảm xúc là yếu tố cơ bản thúc đẩy con người đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Sợ hãi là một trong những cảm xúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để khám phá tác động của nỗi sợ hãi đối với hiệu quả đầu tư và hành vi giao dịch của nhà đầu tư cá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  88
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: Bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo Online 864 (1):55-63.
  Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu liệu các nguồn thông tin ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư có ảnh hưởng đến sự sợ hãi của họ khi khủng hoảng xảy ra hay không? Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích Bayesian Mindsponge Framework (BMF) trên bộ dữ liệu từ 1,526 nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhà đầu tư tiếp cận (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nâng cao nội lực nghiên cứu của Việt Nam bằng lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt.Nguyễn Phương Tri - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Lý thuyết Mindsponge, phương pháp luận BMF và Cổng thông tin SM3D đã phần nào cho thấy sự phát triển nội lực nghiên cứu khoa học của người Việt.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  97
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Hoàng Giang & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Economy and Forecast Review 57 (1):55-63.
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam (Economy & Forecast Review, 57 (1), 55-63. (2024).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The importance of business ethics in business development.Hoang Thi Phuong Loan - 2016 - Tạp Chí Giao Thông.
  Sustainable economic growth is not only the ultimate goal of business corporations but also the primary target of local governments as well as regional and global economies. One of the cornerstones of sustainable economic growth is ethics. Ethical leaders and employees have great potential for positive influence on decisions and behaviors that lead to sustainability. Ethical behavior, therefore, is expected of everyone in the modern workplace. This paper argues that ethics in the business is the most important sector in leading (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  81
  Định hướng vị thế thị trường chứng khoán mới nổi và dịch chuyển thích ứng của các hộ gia đình.Nguyễn Phương Tri & Nguyễn Văn Quý - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong nghị sự khẩn trương thúc đẩy nhịp độ phát triển kinh tế đầu Xuân 2024, ngày 28-2 báo chí kinh tế Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) 2024. Một thông điệp được đặc biệt chú ý là quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ngụ Ngôn Bói Cá: Tập truyện cho cả trẻ em và người trưởng thành. [REVIEW]Nguyễn Phương Tri - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Thông qua các câu chuyện, tác giả đã khéo léo mượn hình ảnh về chú chim Bói Cá đầy khôi hài và châm biếm để thể hiện các triết lý nhân sinh quan trong cuộc sống.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  53
  Trí Tuệ và Tư Duy: Mối Liên Hệ Con Người - Tự Nhiên.Minh-Phuong Thi Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học, việc tái định hình tư duy mới, xem con người chỉ là một phần của hệ thống tự nhiên, trở nên ngày càng quan trọng. Bằng cách đặt con người vào bối cảnh tự nhiên và hệ thống sinh thái, chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng giải pháp bền vững và hài hòa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  63
  Niềm Tin của con người đối với người lạ.Minh-Phuong Thi Duong & Minh Hoang Nguyen - manuscript
  Khi chúng ta còn trẻ, lời khuyên phổ biến từ cha mẹ thường là "Đừng tin người lạ". Và ở những tình huống khác, họ cũng hay động viên sự tự tin của chúng ta bằng cách nhắc nhở: "Hãy tin vào bản thân mình". Tuy nhiên, khi đối diện với người nào đó có vẻ ngoài giống chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu chúng ta có tin tưởng họ không?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Temperature rises, photosynthesis stops, forest dies.Minh-Phuong Thi Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Data from the International Space Station reveals that, in some tropical forests, a small percentage of forest leaves are exposed to extreme temperatures. Scientists are concerned and warn that this trend may continue to escalate. This is a consequence of the Earth’s warming process, causing tropical forests to become excessively hot, potentially surpassing the maximum temperature threshold for leaves to photosynthesize. The ultimate result could be the collapse of the flora system.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Environmental Impact of Natural Grass-Based Livestock Farming.Minh-Phuong Thi Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  The study conducted by O'Brien and their colleagues aimed to assess the impact of three methods for diversifying environmental risk on multiple cattle farms in Ireland. These three methods, as highlighted in the study, include: 1) The combination of grass and white clover (referred to as GWC), 2) Organic farming (referred to as OFS), and 3) An approach involving both agriculture and forestry (referred to as AGF), with a specific focus on the technique of combining perennial crops, grazing pastures, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  79
  Định hướng vị thế thị trường chứng khoán mới nổi và dịch chuyển thích ứng của các hộ gia đình.Nguyễn Phương Tri & Nguyễn Văn Quý - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong nghị sự khẩn trương thúc đẩy nhịp độ phát triển kinh tế đầu Xuân 2024, ngày 28-2 báo chí kinh tế Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) 2024. Một thông điệp được đặc biệt chú ý là quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Khi môi trường, môi sinh bị xem là “tổn thất phụ”.Nguyễn Phương Tri & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Theo báo cáo của các quan chức động vật hoang dã Hoa Kỳ, vụ phóng tàu Starship đã để lại sự tàn phá nặng nề đối với môi trường địa phương. (Tạp chí Kinh tế và Dự báo; ngày 28-9-2023).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. In search of value: The intricate impacts of benefit perception, knowledge, and emotion about climate change on marine protection support.Minh-Hoang Nguyen, Minh-Phuong Thi Duong, Quang-Loc Nguyen, Viet-Phuong La & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Marine and coastal ecosystems are crucial in maintaining human livelihood, facilitating social development, and reducing climate change impacts. Studies have examined how the benefit perception of aquatic ecosystems, knowledge, and emotion about climate change affect peoples’ support for marine protection. However, their interaction effects remain understudied. The current study explores the intricate interaction effect of the benefit perception of aquatic ecosystems, knowledge, and worry about climate change on marine protection support. Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was employed on a dataset (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Post-mortem Reproduction from a Vietnamese Perspective—an Analysis and Commentary.Hai Thanh Doan, Diep Thi Phuong Doan & Nguyen Kim The Duong - 2020 - Asian Bioethics Review 12 (3):257–288.
  Post-mortem reproduction is a complex and contested matter attracting attention from a diverse group of scholars and resulting in various responses from a range of countries. Vietnam has been reluctant to deal directly with this matter and has, accordingly, permitted post-mortem reproduction implicitly. First, by analysing Vietnam’s post-mortem reproduction cases, this paper reflects on the manner in which Vietnamese authorities have handled each case in the context of the contemporary legal framework, and it reveals the moral questions arising therefrom. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  70
  Trò chuyện với Chatbase về tính hợp lý của chi phí trong lĩnh vực khoa học. [REVIEW]Minh-Phuong Thi Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả của thử nghiệm đầu tiên với Chatbase - một chatbot được xây dựng trên mô hình hoạt động của chatGPT. Ý tưởng của chúng tôi là thử hướng dẫn Chatbase để thực hiện một nhiệm vụ đọc, hiểu và tóm tắt cho một tài liệu học thuật theo một định dạng cụ thể.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ocean economic and cultural benefit perceptions as stakeholders’ constraints for supporting preservation policies: A cross-national investigation.Minh-Hoang Nguyen, Minh-Phuong Thi Duong, Quynh-Yen Thi Nguyen, Viet-Phuong La, Phuong-Tri Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Effective stakeholder engagement and inclusive governance are essential for effective and equitable ocean management. However, few cross-national studies have been conducted to examine how stakeholders’ economic and cultural benefit perceptions influence their support level for policies focused on ocean preservation. The current study aims to fill this gap by employing the Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics on a dataset of 709 stakeholders from 42 countries, a part of the MaCoBioS project funded by the European Commission H2020. We found that economic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. On how religions could accidentally incite lies and violence: folktales as a cultural transmitter.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho & Viet-Phuong La - 2020 - Palgrave Communications 6 (1):82.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The findings indicate that characters who lie and/or commit (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30. Relationship between climate change belief and water conservation behaviors: Is there a role for political identity?Quan-Hoang Vuong, Dan Li, Viet-Phuong La, Minh-Phuong Thi Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  In the United States, public opinions about climate change have become polarized, with a stark difference in the belief in climate change. Climate change denialism is pervasive among Republicans, especially conservatives, contrasting the high recognition of human-induced climate change issues among Democrats. As the water crisis is closely linked to climate change, the current study aims to examine how the belief in climate change’s impacts on future water supply uncertainty affects water conservation behaviors and whether the effect is conditional on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Social philosophies in Japan’s vision of human-centric Society 5.0 and some recommendations for Vietnam.Manh-Tung Ho, Phuong-Thao Luu & T. Hong-Kong Nguyen - manuscript
  This essay briefly summarizes the key characteristics and social philosophies in Japan’s vision of Society 5.0. Then it discusses why Vietnam, as a developing country, can learn from the experiences of Japan in establishing its vision for an AI-powered human-centric society. The paper finally provides five concrete recommendations for Vietnam toward a harmonic and human-centric coexistence with increasingly competent and prevalent AI systems, including: Human-centric AI vision; Multidimensional, pluralistic understanding of human-technology relation; AI as a driving force for socio-economic development; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Climate change denial theories, skeptical arguments, and the role of science communication.Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - 2024 - Qeios [Preprint].
  Climate change has become one of the most pressing problems that can threaten the existence and development of humans around the globe. Almost all climate scientists have agreed that climate change is happening and is caused mainly by greenhouse gas emissions induced by anthropogenic activities. However, some groups still deny this fact or do not believe that climate change results from human activities. This essay discusses the causes, significance, and skeptical arguments of climate change denialism, as well as the roles (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Investigating climate change-related factors that hinder stakeholders’ willingness to protect ocean.Phuong-Tri Nguyen, Minh-Phuong Thi Duong, Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Community and stakeholder support for marine and coastal ecosystem conservation policies is crucial. However, extant multinational studies on climate change-related factors that constrain stakeholders’ willingness to protect the ocean are limited. Therefore, the dataset from 709 marine stakeholders across 42 countries, part of the MaCoBioS project funded by the European Commission, was analyzed using the Bayesian Mindsponge Framework (BMF) method to fill the knowledge gap. The findings reveal that for individuals who think society is doing too much to address climate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Thách thức của quá trình xây dựng các tiêu chuẩn cho thị trường carbon tự nguyện.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Một trong những thách thức lớn, mà thị trường carbon phải đối mặt là sự tồn tại của nhiều tiêu chuẩn và đôi khi xung đột với nhau. (Tạp chí Kinh tế & Dự báo; ngày 2-10-2023).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 35. The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities.Quan-Hoang Vuong, Minh-Hoang Nguyen & Viet-Phuong La (eds.) - 2022 - Berlin, Germany: De Gruyter.
  Academia is a competitive environment. Early Career Researchers (ECRs) are limited in experience and resources and especially need achievements to secure and expand their careers. To help with these issues, this book offers a new approach for conducting research using the combination of mindsponge innovative thinking and Bayesian analytics. This is not just another analytics book. 1. A new perspective on psychological processes: Mindsponge is a novel approach for examining the human mind’s information processing mechanism. This conceptual framework is used (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   93 citations  
 36. Contradicting effects of subjective economic and cultural values on ocean protection willingness: preliminary evidence of 42 countries.Quang-Loc Nguyen, Minh-Hoang Nguyen, Tam-Tri Le, Thao-Huong Ma, Ananya Singh, Thi Minh-Phuong Duong & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Coastal protection is crucial to human development since the ocean has many values associated with the economy, ecosystem, and culture. However, most ocean protecting efforts are currently ineffective due to the burdens of finance, lack of appropriate management, and international cooperation regimes. For aiding bottom-up initiatives for ocean protection support, this study employed the Mindsponge Theory to examine how the public’s perceived economic and cultural values influence their willingness to support actions to protect the ocean. Analyzing the European-Union-Horizon-2020-funded dataset of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Spreading the environmental-healing values: Exemplary motivations from the lifestyles of silver screen celebrities.Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  The issue of climate change poses an important problem that requires immediate collaboration from everyone, including individuals, governments, and businesses. While consumption culture constitutes a significant proportion of greenhouse gas emissions, most of these emissions are caused by the consumption of the wealthiest. In this article, we will explore the challenges that consumer culture has exacerbated regarding climate change and propose that transitioning to a simpler and more sustainable lifestyle could be an effective solution in the fight against climate change. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons.La Viet Phuong, Pham Thanh Hang, Manh-Toan Ho, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Phuc Khanh Linh, Vuong Thu Trang, Nguyen To Hong Kong, Tran Trung, Khuc Van Quy, Ho Manh Tung & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12:2931.
  Vietnam, with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-19), caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. While the country was expected to have a high risk of transmission, as of April 4, 2020—in comparison to attempts to contain the disease around the world—responses from Vietnam are being seen as prompt and effective in protecting the interests of its citizens, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Các thách thức trong quá trình chuyển đổi từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện cho mục tiêu phát triển bền vững.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Quá trình chuyển đổi từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang phương tiện chạy bằng điện (EV) đại diện cho một thời kỳ mới, rất quan trọng trong lịch sử vận tải. Vào lúc này, khi thế giới vật lộn với những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc chuyển đổi sang xe điện được coi là một bước quan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Are we on the right track for climate change mitigation?Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Climate change, primarily driven by human activities, is becoming one of the most urgent global challenges of our time. Despite lingering doubts about climate change in some research documents, strong consensus within the scientific community still affirms that global surface temperatures have risen in recent decades. Over the past decade, significant efforts have been made by humans to address the climate change crisis, resulting in certain impacts in combating climate change and raising awareness about its consequences. However, the question remains: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. An analytical framework-based pedagogical method for scholarly community coaching: A proof of concept.Ruining Jin, Giang Hoang, Thi-Phuong Nguyen, Phuong-Tri Nguyen, Tam-Tri Le, Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - 2023 - MethodsX 10:102082.
  Working in academia is challenging, even more so for those with limited resources and opportunities. Researchers around the world do not have equal working conditions. The paper presents the structure, operation method, and conceptual framework of the SM3D Portal's community coaching method, which is built to help Early Career Researchers (ECRs) and researchers in low-resource settings overcome the obstacle of inequality and start their career progress. The community coaching method is envisioned by three science philosophies (cost-effectiveness, transparency spirit, and proactive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Hành động cực đoan của các tổ chức hoạt động môi trường có thể gây phản tác dụng với nghị sự lớn của nhân loại.Lã Việt Phương, Nguyễn Minh Hoàng & Vương Quân Hoàng - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Hoạt động môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi biến đổi khí hậu và khủng hoảng sinh thái ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sự đam mê và cam kết của các nhà hoạt động môi trường là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đôi khi trong một số trường hợp, sự nhiệt thành (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Đất, sinh thái, carbon và lương tri trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong nhiều biện pháp chống biến đổi khí hậu thế giới đang nghiên cứu và áp dụng, không phải lúc nào cũng là những thứ tối tân, hiện đại và lớn lao kỳ vĩ. Có những biện pháp thuộc về cải tiến phương thức nuôi trồng, và thực tế đã cho thấy, hiệu quả đo đếm được, bằng những tín chỉ có khả năng quy đổi thành giá trị tiền tệ thông qua mậu dịch carbon. Hiệu quả này có thể (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Examining the influence of generalized trust on life satisfaction across different education levels and socioeconomic conditions using the Bayesian Mindsponge Framework.Tam-Tri Le, Minh-Hoang Nguyen, Ruining Jin, Viet-Phuong La, Hong-Son Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Extant literature suggests a positive correlation between social trust (also called generalized trust) and life satisfaction. However, the psychological pathways underlying this relationship can be complex. Using the Bayesian Mindsponge Framework (BMF), we examined the influence of social trust in a high-violence environment. Employing Bayesian analysis on a sample of 1237 adults in Cali, Colombia, we found that in a linear relationship, generalized trust is positively associated with life satisfaction. However, in a model including the interactions between trust and education (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Improving the market for livestock production households to alleviate food insecurity in the Philippines.Minh-Phuong Thi Duong, Ni Putu Wulan Purnama Sari, Adrino Mazenda, Tam-Tri Le, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Food security is one of the major concerns in the Philippines. Although livestock and poultry production accounts for a significant proportion of the country’s agricultural output, smallholder households are still vulnerable to food insecurity. The current study aims to examine how livestock production and selling difficulties affect smallholder households’ food-insecure conditions. For this objective, Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was employed on a dataset of the Food and Agriculture Organization’s Data in Emergencies Monitoring (DIEM) system. We found that production and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Thống kê thương vong trong thiên nhiên.Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong bài cuối cùng của cuốn sách Meandering Sobriety, có tiêu đề “Starving nature for gluttonous nature-loving humans” (“Bỏ đói thiên nhiên cho con người háu ăn yêu thiên nhiên”), tác giả liệt kê 3 trường hợp thương vong của cua tuyết, cá kình và cỏ biển. Những cái chết này đều đại diện cho tổn thất môi trường sống cũng như sự mất mát về đa dạng sinh học.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. The overlooked contributors to climate and biodiversity crises: Military operations and wars.Quan-Hoang Vuong, Minh-Hoang Nguyen & Viet-Phuong La - 2024 - Environmental Management 73:1-5.
  The military-industrial complex, military operations, and wars are major contributors to exacerbating both climate change and biodiversity crises. However, their environmental impacts are often shadowed due to national security reasons. The current paper aims to go through the devastating impacts of military operations and wars on climate change and biodiversity loss and challenges that hinder the inclusion of military-related activities into environmental crisis mitigation efforts. The information blind spot induced by concerns about national security reasons jeopardizes the efforts to involve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Examining the influence of generalized trust on life satisfaction across different education levels and socioeconomic conditions using the Bayesian Mindsponge Framework.Tam-Tri Le, Minh-Hoang Nguyen, Ruining Jin, Viet-Phuong La, Hong-Son Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Extant literature suggests a positive correlation between social trust (also called generalized trust) and life satisfaction. However, the psychological pathways underlying this relationship can be complex. Using the Bayesian Mindsponge Framework (BMF), we examined the influence of social trust in a high-violence environment. Employing Bayesian analysis on a sample of 1237 adults in Cali, Colombia, we found that in a linear relationship, generalized trust is positively associated with life satisfaction. However, in a model including the interactions between trust and education (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. A dataset of blockage, vandalism, and harassment activities for the cause of climate change mitigation.Quan-Hoang Vuong, Minh-Hoang Nguyen & Viet-Phuong La - manuscript
  Environmental activism is crucial for raising public awareness and support toward addressing the climate crisis. However, using climate change mitigation as the cause for blockage, vandalism, and harassment activities might be counterproductive and risk causing negative repercussions and declining public support. The paper describes a dataset of metadata of 89 blockage, vandalism, and harassment events happening in recent years. The dataset comprises three main categories: 1) Events, 2) Activists, and 3) Consequences. For researchers interested in environmental activism, climate change, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  76
  Nguyên lý bán dẫn trong trao đổi giá trị tiền tệ và môi sinh của tác giả người Việt đang được đón nhận rộng rãi.Nguyễn Phương Tri & Dương Thị Minh Phượng - 2024 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ.
  Mới đây, trong bài đánh giá tình hình phát triển tổng hợp của Tạp chí Economics and Business Letters, các bài nghiên cứu nhận được nhiều trích dẫn nhất của tạp chí ở cả 3 cơ sở dữ liệu Google Scholar, Web of Science và Scopus đã được vinh danh. Nghiên cứu của TS Vương Quân Hoàng về nguyên lý bán dẫn trong trao đổi giá trị tiền tệ và môi sinh đã đứng đầu ở cả 3 hạng mục. Việc (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 788