Results for 'Voin Milevski'

(not author) ( search as author name )
5 found
Order:
 1. The Challenge of Amoralism.Voin Milevski - 2018 - Ratio 31 (2):252-266.
  According to unconditional motivational internalism, there is an a priori constraint on an agent's forming a sincere moral judgement, namely that she is, at least to some minimal extent, motivated to act as it dictates. In order to undermine this internalist position, proponents of motivational externalism typically appeal to the possibility of the amoralist—i.e. an individual who makes sincere moral judgements, but who is completely unmoved to act accordingly. This strategy is known as the challenge of amoralism. Against this strategy, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Weakness of will and motivational internalism.Voin Milevski - 2017 - Philosophical Psychology 30 (1-2):44-57.
  The unconditional version of motivational internalism says that if an agent sincerely judges that to φ in circumstances C is the best option available to her, then, as a matter of conceptual necessity, she will be motivated to φ in C. This position faces a powerful counterargument according to which it is possible for various cases of practical irrationality to completely defeat an agent’s moral motivation while, at the same time, leaving her appreciation of her moral reasons intact. In this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. The Utilitarian Justification of Prepunishment.Voin Milevski - 2014 - Polish Journal of Philosophy 8 (1):25-35.
  According to Christopher New, prepunishment is punishment for an offence before the offence is committed. I will first analyze New’s argument, along with theepistemic conditions for practicing prepunishment. I will then deal with an important conceptual objection, according to which prepunishment is not a genuine kind of ‘punishment’. After that, I will consider retributivism and present conclusive reasons for the claim that it cannot justify prepunishment without leading to paradoxical results. I shall then seek to establish that from the utilitarian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Moorean Assertions and Their Normative Function.Voin Milevski - 2020 - Acta Analytica 35 (4):531-541.
  G. E. Moore famously pointed out that all sincere assertions of the form ‘p, but I don’t believe that p’ are inherently absurd. John Turri strongly disagrees with the consensus evaluation of such assertions as inherently absurd and offers a counterexample according to which it is possible to say ‘Eliminativism is true, but of course I don’t believe it’s true’ sincerely and without any absurdity. I argue in this paper that Turri’s attempt misses the point entirely, for the most natural (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Humen syyn määritelmä.Jani Hakkarainen - 2007 - In Heta Gylling, Ilkka Niiniluoto & Risto Vilkko (eds.), Syy. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys. pp. 63–73.
  Title in English: Hume's Definition of Cause. Esitän artikkelissa tulkintani Humen kuuluisista kahdesta määritelmästä ”syylle”. Väitteeni on, että Hume ei esitä kahta erillistä määritelmää, joiden suhde olisi ongelmallinen, vaan syyn kahden oleellisen aspektin määritelmät. Yhdistänkin lopuksi määritelmät yhdeksi Humen syyn määritelmäksi. Artikkelini on luonteeltaan tulkitseva ja väittävä. Tarkoituksenani on tulkita erästä kausaliteetin klassikkoa mahdollisimman tarkasti ja siten estää tiettyjä tyypillisiä väärinymmärryksiä, ilman että voin ottaa Humen määritelmää kritiikin kohteeksi. Artikkelin rajoissa ei ole myöskään mahdollista perustella tulkintaani yksityiskohtaisesti eikä tarkastella (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark