Results for 'Ngo Cong-Lem'

(not author) ( search as author name )
340 found
Order:
 1. Unravelling cultural-historical activity theory (CHAT): Leontiev's and Engeström's approaches to activity theory.Ngo Cong-Lem - 2022 - Knowledge Cultures 10 (1):84-103.
  Activity theory has long been an influential framework in the field of education. However, its theoretical concepts are not easily grasped by scholars, mainly due to difficulties in translation from the original Russian works, the complexity of these concepts and multiple versions embedded within the tradition. The two major approaches within activity theory were established by Leontiev and another version proposed later by Engeström, and they have often been confused and conflated together in the literature. This paper provides a much-needed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Vygotsky’s, Leontiev’s and Engeström’s Cultural-Historical (Activity) Theories: Overview, Clarifications and Implications.Ngo Cong-Lem - forthcoming - Integrative Psychological and Behavioral Science 2022.
  At the social turn in education, Vygotsky's cultural-historical/sociocultural theory (VST) has become particularly influential. There are other cultural-historical traditions associated with VST, including Leontiev's and Engeström's versions of cultural-historical activity theory (CHAT). These approaches are frequently conflated, resulting in confusion that can be consequential in interpreting educational research findings. Unravelling these frameworks is thus an important and urgent task. In addressing this gap, the paper first provides an overview of the origins and fundamental tenets of these cultural-historical perspectives, followed by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Emotion and its relation to cognition from Vygotsky's perspective.Ngo Cong-Lem - forthcoming - European Journal of Psychology of Education.
  Vygotsky’s sociocultural theory (VST) has been increasingly utilised as an effective framework to account for the role of emotions in learning and development. Yet, within VST, emotion has neither been systemically theorised nor investigated. This paper contributes to the literature by offering a theoretical discussion of Vygotsky’s perspective on emotion and its relation to cognition. Employing a content analysis approach, three of Vygotsky’s key texts on emotions were closely read and analysed with emerging themes grouped into a system of interrelated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. The Relation Between Environment and Psychological Development: Unpacking Vygotsky’s Influential Concept of Perezhivanie.Ngo Cong-Lem - 2022 - Human Arenas 2022.
  In recent decades, Vygotsky’s sociocultural theory (VST) has become particularly influential in the fields of education and educational psychology. Perezhivanie is an important concept in VST that stipulates a relative influence of environment on a person’s psychological development depending on their age or stage of development. However, perezhivanie has been differentially interpreted and applied in previous literature to suit the purposes of domain-specific research. The lack of a comprehensive theoretical understanding of the concept can undermine research findings and their implications (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. TS Vương Quân Hoàng: Hành vi tiêu dùng tác động tới nền kinh tế.Ngô Hương Sen - 2024 - Nhân Dân.
  Là một nhà nghiên cứu kinh tế có nhiều thành tựu, một trong các nhà khoa học có chỉ số các bài báo khoa học được công bố quốc tế cao nhất cả nước, TS Vương Quân Hoàng (Trường ĐH Phenikaa) đã chia sẻ cùng Nhân Dân hằng tháng những quan điểm cá nhân về một năm kinh tế nhiều dấu ấn của đất nước.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ảnh hưởng của đặc điểm tài chính đến khả năng thanh toán các công ty niêm yết lĩnh vực xây dựng và bất động sản tại Việt Nam.Lê Thùy Dung & Ngô Thị Thương Huyền - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của đặc điểm tài chính đến khả năng thanh toán của các công ty lĩnh vực xây dựng và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo tài chính của tất cả công ty lĩnh vực xây dựng và bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Nỗ lực chống biến đổi khí hậu của ta đã thật sự hiệu quả chưa?Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Mặc dù vẫn còn những nghi ngờ về sự thay đổi khí hậu trong một số tài liệu nghiên cứu, sự đồng thuận mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học vẫn xác định rằng nhiệt độ bề mặt toàn cầu đã tăng trong vài thập kỷ gần đây. Biến đổi khí hậu, chủ yếu là kết quả của hoạt động con người, đang trở thành một trong những thách thức toàn cầu cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Trong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tản mạn về Kinh tế Việt Nam ngày thu Hà Nội.Vương Q. Hoàng - 2023 - Bc2.
  Sau một hồi tìm thì cũng tới được ngôi nhà do GS. Ngô Huy Cẩn, thân phụ GS. Châu, bỏ nhiều công sức và thời gian chăm sóc.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Nhóm nhà khoa học Việt phát triển Cổng thông tin hỗ trợ đào tạo nghiên cứu.T. Công - 2024 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ (Feb. 5, 2024).
  Trước những khó khăn và thách thức của các nhà khoa học trẻ và các nhà khoa học ở những nước đang phát triển do thiếu tài nguyên và cơ hội được tiếp cận với các kiến thức và phương pháp nghiên cứu bài bản…, các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển nền tảng Cổng thông tin SM3D hỗ trợ đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội cho các nhà khoa học. Sau gần 2 năm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Her Mother’s Tongue: Bilingual Dwelling, Being In-Between, and the Intergenerational Co-creation of Language-Worlds.Helen Ngo - 2024 - Critical Philosophy of Race 12 (1):145-181.
  This article takes up the idea of language as a home and dwelling, and reconsiders what this might mean in the context of diasporic bilingualism – where as a ‘heritage speaker’ of a minority language, the ‘mother tongue’ may be experienced as both deeply familiar yet also alien or alienating. Drawing on a range of philosophical and literary accounts (Cassin, Arendt, Anzaldúa, Vuong, among others), this article explores how the so-called ‘mother tongue’ is experienced by heritage speakers in an English-dominant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Patriotism: The Philosophical Foundation of the Vietnamese People and its Manifestations in the Rural Villages.Trang Do & Huy Ngo Quang - 2023 - Journal of the International Society for the Study of Vernacular Settlements 10 (4):119-133.
  In Vietnam, patriotism is the highest value in the nation's spiritual value system. Patriotic feelings were formed from the very beginning of the founding of the country and continue to grow strongly to this day. It soon became the reason for life, the ideal, and the belief in the spiritual life of the Vietnamese people. The purpose of this paper is to provide a comprehensive and in-depth view of patriotism as a specific philosophy of the Vietnamese nation. To that end, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tạp Chí Cộng Sản: Văn minh làm giàu & Nguồn gốc của cải. [REVIEW]Tạp Chí Cộng-Sản - 2007 - Tạp Chí Cộng Sản Online.
  Ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với giới công thương kỹ nghệ Việt Nam: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. FORGOTTEN MEMORIES: RE-CONSTRUCTING THE VIETNAM WAR IN FILMS.Thuc Uyen K. Ngo - unknown
  As many scholars have written about the Vietnam War, this thesis, Forgotten Memories: Re-Constructing the Vietnam War in Films, explores a different approach to this topic by examining films. Historical films are becoming increasingly important in shaping the way the past is understood and remembered. After the war ended, many Hollywood films have continued to capture the atrocities of the war that affected the war narrative of the Vietnam War. American politics and the public suffered from the Vietnam Syndrome, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tiêu thụ năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam.Phạm Thành Công - 2022 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Điện Tử.
  Tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, nó ảnh hưởng đến tình hình phát triển về mọi mặt của quốc gia. Việc điều phối tốt mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở năng lượng được sử dụng một cách tối ưu, tránh tình trạng tiêu thụ quá mức, dẫn tới (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sách lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt được lưu trữ trong thư viện Đại học Harvard.Minh Phượng & Công Thường - 2024 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ.
  Khởi đầu năm 2024, khoa học Việt Nam đã đón nhận tin vui khi 2 cuốn sách lý thuyết và phương pháp luận khoa học hoàn toàn thuần Việt đã lần lượt được lưu trữ trong thư viện của Đại học Harvard danh giá. Điều này đồng nghĩa với việc lý thuyết và phương pháp luận đến từ Việt Nam sẽ được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các giảng viên và sinh viên của Đại học Harvard.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. The 80-year development of Vietnam mathematical research: Preliminary insights from the SciMath database on mathematicians, their works and their networks.Bao Chau Ngo, Quan Hoang Vuong, Viet Phuong La, Tuan Hoa Le, Minh Ha Le, Thi Thuy Giang Trinh, Hung Hiep Pham, Thanh Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi Linh Nguyen, Trung Tran, Minh Hoang Nguyen & Manh Toan Ho - manuscript
  Starting with the first international publication of Le Van Thiem (Lê Văn Thiêm) in 1947, modern mathematics in Vietnam is a longstanding research field. However, what is known about its development usually comes from discrete essays such as anecdotes or interviews of renowned mathematicians. We introduce SciMath—a database on publications of Vietnamese mathematicians. To ensure this database covers as many publications as possible, data entries are manually collected from scientists’ publication records, journals’ websites, universities, and research institutions. Collected data went (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Standard Neutrosophic Soft Theory- Some First Resluts.Bui Cong Cuong, Pham Hong Phong & Florentin Smarandache - 2016 - Neutrosophic Sets and Systems 12:80-91.
  The traditional soft set is a mapping from a parameter set to family of all crisp subsets of a universe. Molodtsov introduced the soft set as a generalized tool for modelling complex systems involving uncertain or not clearly defined objects. In this paper, the notion of neutrosophic soft set is reanalysed. The novel theory is a combination of neutrosophic set theory and soft set theory. The complement, “and”, “or”, intersection and union operations are defined on the neutrosophic soft sets. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tiếp cận lý thuyết tỷ giá kép.Vương Quân Hoàng & Ngô Phương Chí - 2002 - Nghiên Cứu Kinh Tế 43 (9):18-27.
  Bài nghiên cứu về sự tồn tại của hệ thống tỷ giá kép (còn gọi là hệ thống tỷ giá trợ giúp các giao dịch ngoại hối song song) và khả năng nó đã đóng vai trò "bộ đệm" giảm chấn cho cú sốc tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ khủng khoảng tài chính-tiền tệ Châu Á, 1997-1998.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Rough Standard Neutrosophic Sets: An Application on Standard Neutrosophic Information Systems.Nguyen Xuan Thao, Bui Cong Cuong & Florentin Smarandache - 2016 - Neutrosophic Sets and Systems 14:80-92.
  A rough fuzzy set is the result of the approximation of a fuzzy set with respect to a crisp approximation space. It is a mathematical tool for the knowledge discovery in the fuzzy information systems. In this paper, we introduce the concepts of rough standard neutrosophic sets and standard neutrosophic information system, and give some results of the knowledge discovery on standard neutrosophic information system based on rough standard neutrosophic sets.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Extent to which people perceive and accept Covid-19 vaccines in north central Vietnam.Thuy Nguyen, Thang Ngo, Thi-Hong Diep Pham, Hong-Thi Nguyen, Thi-Huong-Lan Nguyen & Quy Van Khuc - 2022 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 64 (2):63-74.
  To achieve herd immunity against Covid-19, the willingness of residents to get vaccinated and successful vaccination policies go hand in hand. This paper aims to understand the perceptions, acceptance, hesitation, and refusal of Covid-19 vaccines in Nghe An, Vietnam. We used an online survey to collect data during March of 2021. The Bayesian regression model (BRM) was used to identify the factors affecting vaccination decisions. The empirical results show that respondents’ livelihoods were considerably affected by the Covid-19 pandemic, and there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Individual Differences in Moral Behaviour: A Role for Response to Risk and Uncertainty?Colin J. Palmer, Bryan Paton, Trung T. Ngo, Richard H. Thomson, Jakob Hohwy & Steven M. Miller - 2012 - Neuroethics 6 (1):97-103.
  Investigation of neural and cognitive processes underlying individual variation in moral preferences is underway, with notable similarities emerging between moral- and risk-based decision-making. Here we specifically assessed moral distributive justice preferences and non-moral financial gambling preferences in the same individuals, and report an association between these seemingly disparate forms of decision-making. Moreover, we find this association between distributive justice and risky decision-making exists primarily when the latter is assessed with the Iowa Gambling Task. These findings are consistent with neuroimaging studies (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. CARE Rapid Gender Analysis for COVID-19 VIETNAM.Le Thi Hong Giang & Ngo Thi Thanh Huong - unknown
  Vietnam reported its first known case of COVID-19 on 23 January 2020. As of 19 May, the country had 324 confirmed cases, with 263 recoveries and no deaths. In Vietnam, COVID-19 presents a range of contextual challenges including high numbers of migrant workers, high numbers of employees in the garment industry, many people working in the informal sector, and linguistically and culturally diverse ethnic minorities. The impacts of COVID-19 on vulnerable groups, such as migrant workers, informal workers, garment factory workers, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. CARE Rapid Gender Analysis for COVID-19.Le Thi Hong Giang & Ngo Thi Thanh Huong - 2020 - Hanoi, Vietnam: CARE International in Vietnam.
  Vietnam reported its first known case of COVID-19 on 23 January 2020. As of 19 May, the country had 324 confirmed cases, with 263 recoveries and no deaths. In Vietnam, COVID-19 presents a range of contextual challenges including high numbers of migrant workers, high numbers of employees in the garment industry, many people working in the informal sector, and linguistically and culturally diverse ethnic minorities. The impacts of COVID-19 on vulnerable groups, such as migrant workers, informal workers, garment factory workers, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Stanisław Lem’s Visions of a Technological Future: Toward Philosophy in Technology.Paweł Polak & Roman Krzanowski - 2022 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 1 (10):41-50.
  Stanisław Lem is mostly known as a sci-fi writer and not widely perceived as a visionary of the cyber age, despite the fact that he foresaw the future of information technology better than most scientific experts. Indeed, his visions of future information-based societies have proved to be remarkably accurate. Lem’s stories fuse together elements of fantasy, philosophy, and science, but what we can really learn from them is the nature of humanity, technology, and philosophy, as well as the values of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Stanislaw Lem vs. Andrei Tarkovsky.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Tarkovsky recognizes these differences, saying that there is a contradiction with Lem's initial idea, because he was interested in the problems of inner life, spiritual problems, so to speak, and Lem was interested in the collision between man and Cosmos. In an ontological sense of the word, in the sense of the problem of knowing and the limits of this knowledge - it is about that. Lem even said that mankind was in danger, that there was a crisis of knowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Công bằng trong giáo dục trước ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo.Manh-Tung Ho & Viet-Ha Nguyen - 2023 - Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông 11:122-128.
  Việc nghiên cứu các vấn đề công bằng xã hội liên quan đến AI là vô cùng cần thiết. Công bằng trong giáo dục là việc đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận giáo dục cho mọi người: Giáo dục phổ thông miễn phí; không phân biệt đối xử; đảm bảo nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Rủi ro về công bằng trong giáo dục bao gồm: Bất cân bằng giữa các thế hệ; định kiến trong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Solaris, de Stanisław Lem.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Solaris este un roman filozofic de ficțiune din 1961 al scriitorului polonez Stanisław Lem. Cartea se axează pe temele naturii memoriei umane, experienței și inadvertenței comunicării între speciile umane și non-umane. În cercetarea și examinarea suprafeței oceanice a planetei Solaris de la o stație de cercetări, oamenii de știință umani, la rândul lor, sunt aparent studiați de planeta în sine, care sondează și examinează gândurile ființelor umane care o analizează. Solaris are capacitatea de a le scoate la suprafață preocupările secrete, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Creative Behavior in Palestinian NGOs between Reality and Expectations.K. Hamdan Muhammad, A. El Talla Suliman, J. Al Shobaki Mazen & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 4 (3):91-107.
  Abstract: The study aimed to identify the creative behavior in the Palestinian civil organizations between reality and expectations, and the study used the descriptive analytical approach and the questionnaire as a main tool for collecting data from employees of associations operating in the governorates of Gaza Strip, and the cluster sample method was used and the sample size was (343) individuals and has been recovered (298) Resolution. The following results were reached: The relative weight of the measure of creative behavior (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Thách thức công nghệ trong thực thi mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc nhìn từ ngành thép và xi-măng.Dương T. M. Phượng & Nguyễn Phương Tri - 2023 - Bio2 Ebl.
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. A Philosophy of First Contact: Stanisław Lem and the Myth of Cognitive Universality.Massimiliano Simons - 2021 - Pro-Fil: An Internet Journal of Philosophy 3 (22):65-77.
  Within science fiction the topic of ‘first contact’ is a popular theme. How will an encounter with aliens unfold? Will we succeed in communicating with them? Although such questions are present in the background of many science fiction novels, they are not always explicitly dealt with and even if so, often in a poor way. In this article, I will introduce a typology of five dominant types of solutions to the problem of first contact in science fiction works. The first (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. International NGO Health Programs in a Non-Ideal World: Imperialism, Respect & Procedural Justice.Lisa Fuller - 2012 - In E. Emanuel J. Millum (ed.), Global Justice and Bioethics. Oxford University Press. pp. 213-240.
  Many people in the developing world access essential health services either partially or primarily through programs run by international non-governmental organizations (INGOs). Given that such programs are typically designed and run by Westerners, and funded by Western countries and their citizens, it is not surprising that such programs are regarded by many as vehicles for Western cultural imperialism. In this chapter, I consider this phenomenon as it emerges in the context of development and humanitarian aid programs, particularly those delivering medical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32. Có chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút trí thức, nhân tài.V. Trần - 2023 - Báo Lao Động.
  Cải cách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và đây cũng là một trong những chìa khoá để mở ra các chính sách đãi ngộ nhằm góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới như nội dung mà Hội nghị Trung ương 8 khoá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności.Jakub Gomułka, Mariusz Klimas & Jakub Palm - 2018 - Semina Scientiarum 17:55–83.
  Stanisław Lem, a philosopher and futurologist, in his many works devoted much attention to the condition of human and the relation between human and technology. He coined the term ‘autoevolution’ in the course of forecasting unlimited technological augmentation of human abilities. Nowadays, the term may be associated with the conceptions presented by transhumanism, a 20th-century-born philosophical movement which advocates radical transformation of Homo sapiens by means of the achievements of scientific and technological progress. Lem’s attitude towards such a transformation of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Công ước UNCLOS 1982 và vấn đề Biển Đông.Ho Manh-Toan - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1):1-10.
  Cuối tháng 7/2021, Tạp chí Asia Policy, thuộc Nhà xuất bản The National Bureau of Asian Research đã xuất bản bài nghiên cứu “Probing Vietnam’s Legal Prospects in the South China Sea Dispute” do ba tác giả Nguyễn Tô Hồng Kông, Hồ Mạnh Tùng và Vương Quân Hoàng thực hiện [1]. Các tác giả đã tìm hiểu sâu về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 và gợi ý các lựa chọn cho Việt Nam, trong trường hợp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ngành công nghiệp mỹ phẩm cần cân nhắc vấn đề về phát thải và tổn thất đa dạng sinh học.Nguyễn Thị Quỳnh Yến & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Bây giờ, cuộc chiến với tổn thất đa dạng sinh học đang lan rộng sang ngành công nghiệp làm đẹp. Công nghiệp thời trang đã từng chịu áp lực trước các ảnh hưởng môi trường tiêu cực, và đang phải điều chỉnh lớn, nhất là với thời trang nhanh. Nhưng món chăm sóc thẩm mỹ dường như đang chịu áp lực gia tăng dần. Ngành hàng thẩm mỹ và chăm sóc cá nhân có doanh số rất lớn và lợi nhuận (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Giải pháp công nghệ trong lối đi tới mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc: Thép và xi-măng.Thị Minh-Phượng Dương & Phương Tri Nguyễn - manuscript
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Tiến bộ công nghệ, AI: Kỷ nguyên số và an ninh thông tin quốc gia.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. La Tierra según Stanislav Lem.Enrique Morata - 2014 - Bubok.
  Comentario de "Solaris" de Stanislav Lem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. The Future of AI: Stanisław Lem’s Philosophical Visions for AI and Cyber-Societies in Cyberiad.Roman Krzanowski & Pawel Polak - 2021 - Pro-Fil 22 (3):39-53.
  Looking into the future is always a risky endeavour, but one way to anticipate the possible future shape of AI-driven societies is to examine the visionary works of some sci-fi writers. Not all sci-fi works have such visionary quality, of course, but some of Stanisław Lem’s works certainly do. We refer here to Lem’s works that explore the frontiers of science and technology and those that describe imaginary societies of robots. We therefore examine Lem’s prose, with a focus on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Micro-credit NGOs and Strategic Trust: An Odd Couple?Kazi A. S. M. Nurul Huda - 2021 - Business Ethics, the Environment and Responsibility 30 (3):360-377.
  This study contributes to the micro-credit literature by addressing the lack of philosophical dialogue concerning the issue of trust between micro-credit NGOs and rural poor women. The study demonstrates that one of the root causes of NGOs’ contested roles in Bangladesh is the norm that they use (i.e., trust) to rationalize their micro-credit activities. I argue that Bangladeshi micro-credit NGOs’ trust in poor village women is not genuine because they resort to group responsibility sustained through aggressive surveillance. I maintain so (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  90
  Bất ngờ với độ lan tỏa của phần mềm máy tính bayesvl.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Dữ liệu trên RDocumentation (CRAN) cho thấy phần mềm máy tính bayesvl có lượng download trong tháng 1/2024 cao vượt bậc so với tháng 12/2023, tăng 164%. Sự hào hứng này đã cho tôi động lực tiếp tục tìm hiểu mức độ lan tỏa của bayesvl. Nhờ thế nên tôi mới phát hiện ra 2 thông tin thú vị.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Strategic Sensitivity and Its Impact on Boosting the Creative Behavior of Palestinian NGOs.Hamdan K. Muhammad, El Talla A. Suliman, J. Shobaki Mazen & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research (IJAAFMR) 4 (5):80-102.
  The study aimed to identify the strategic sensitivity and its impact on enhancing the creative behavior of Palestinian NGOs in Gaza Strip, and the study used the descriptive analytical approach and the questionnaire as a main tool for collecting data from employees of associations working in Gaza Strip governorates, and the cluster sample method was used and the sample size reached (343) individuals (298) questionnaires were retrieved, and the following results were reached: The relative weight of strategic sensitivity was 79.22 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Cụm công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị Việt Nam.Ấn Phẩm Ueb - 2022 - Website Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Trường Ueb.
  Ô nhiễm không khí được coi là “sát thủ vô hình” của cư dân đô thị. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), “sát thủ” này gây ra/liên quan đến cái chết của khoảng 60 nghìn người mỗi năm tại Việt Nam. Để góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cùng các cộng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  50
  Ông triết gia ngẩn ngơ của Xóm Chim rong chơi chốn xa.Nguyễn Thị Hồng Huệ - 2024 - Ngụ Ngôn Bói Cá.
  Ngụ ngôn về ông bói cá cho biết ông là nhân vật khá tinh nghịch, có lúc ngớ ngẩn như trẻ con, nhưng nhiều khi không thiếu những lời triết lý cũng ra gì phết! Vậy nên tác giả bình sách N. P. Tri cho rằng, chuyện của ông dành cho cả trẻ em lẫn người đã trưởng thành cũng rất có lý. Ở một góc nhìn khác, tác giả D. T. M. Phượng lại nhận thấy một dịp để người (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Design Thinking and Its Use in NGOs in Gaza Strip.Rasha O. Owda, Maram Owda, Mohammed N. Abed, Samia A. M. Abdalmenem, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2019 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 3 (7):41-52.
  The study aimed to identify Design Thinking and its use in NGOs in Gaza Strip. In order to achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the analytical descriptive method was used, relying on the questionnaire as a main tool for data collection. The study society was one of the decision makers in the local NGOs in the Gaza Strip. The study population reached 78 local NGOs in Gaza Strip. The overall inventory of the possible study community (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. 3 công trình nghiên cứu ấn tượng của học giả Việt năm 2017.Lệ Thu - 2018 - Dân Trí Online 2018 (2).
  Dân Trí (17/02/2018) — Bằng niềm say mê và tâm thế nghiên cứu khoa học nghiêm túc, các học giả Việt là tác giả/đồng tác giả chính những công trình nghiên cứu ấn tượng được công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong năm qua.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Xu hướng ứng dụng Công nghệ trong Giáo dục: Cải tổ toàn diện vì một thế hệ người học mới.Anh-Duc Hoang - 2020 - Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2020 (1):1-2.
  TTCT - Những đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha (sinh từ năm 2011-2025) khi vừa chào đời đã được bủa vây bởi công nghệ. Chính vì thế, nhu cầu về ứng dụng công nghệ trong học tập không chỉ dừng lại ở công cụ lưu trữ, giao tiếp thông thường, mà trở nên bao trùm và ranh giới giữa học tập, giải trí và việc thể hiện lối sống bị xóa nhòa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ngành công nghiệp làm đẹp và "chuyện tử tế".Nguyễn Thị Quỳnh Yến - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Với khối lượng kiến thức khoa học chuyên sâu gia tăng và thông tin đại chúng phổ biến về vấn đề biến đổi khí hậu, nhận thức về tình trạng nguy ngập của sức khỏe hệ sinh thái toàn cầu đã trở nên đầy đủ hơn rất nhiều.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. The Reality of Applying Strategic Agility in Palestinian NGOs.K. Hamdan Muhammad, A. El Talla Suliman, J. Al Shobaki Mazen & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 4 (4):76-103.
  Abstract: The study aimed to identify the reality of the application of strategic agility in the Palestinian civil organizations in Gaza Strip, and the concept of strategic agility has included a number of areas which are (strategic sensitivity, clarity of vision, choice of strategic goals, rapid response, joint responsibility, taking actions, core capabilities) and the study used An analytical descriptive approach, and the questionnaire as a main tool for collecting data from the employees of the associations operating in the governorates (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa.Hồ Mạnh Toàn - 2018 - Khoa Học Và Phát Triển 2018 (9):1-4.
  KH&PT (24/9/2018) — 10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho NAFOSTED thời gian gần đây đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và hầu hết là kết quả của hợp tác quốc tế.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 340