Results for 'Vladimír Havlík'

57 found
Order:
 1.  42
  Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  21
  David Miller a Racionalita Bez „Dobrých Důvodů“? Ke Kritice Millerovy Interpretace Kritického Racionalismu.Vladimír Havlík - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):63-87.
  David Miller v pracích Critical Rationalism a Out of Error se jako jeden z mála Popperových žáků snaží nejen o vysvětlení a obhájení Popperova kritického racionalismu, ale zároveň i o jeho další rozvinutí. Millerovo znovunastolení kritického racionalismu ovšem předpokládá, že k racionálnímu jednání není třeba žádných „dobrých důvodů“, ale jen argumentů. Uvedená stať se zaměřuje právě na tuto otázku existence tzv. „dobrých důvodů“ ve spojení s racionalitou a racionálním rozhodováním a ukazuje, že Millerův požadavek neexistence „dobrých důvodů“ je nejen příliš (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Simulace a instrumentální pojetí vědy.Vladimír Havlík - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):131-157.
  Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Anomálie a metodologie vědy. [REVIEW]Peter Sýkora - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):130-134.
  Recenze: Vladimír Havlík. Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 165 stran.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  DMN – Klidová Síť Mozku: Kandidát Na Nové Neurovědecké Paradigma.Marek Havlík - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):227-254.
  Práce se zaměřuje na metodologicko-historické aspekty vývoje neurologie. V roce 2001 přišel Marcus Raichle s překvapujícím objevem, který je nyní obecně známý jako teorie Default Mode Network. DMN s sebou kromě nových poznatků o mozkové aktivitě přináší i kompletní přehodnocení dosavadních přesvědčení o mozku. Vědecká komunita předpokládala, že mozek je „reflexivním" nástrojem k vnějšímu prostředí a od tohoto přesvědčení odvíjela neurologický výzkum. DMN však přichází s pojetím neurální aktivity, jež není závislá na aktivní stimulaci mozku, což je v přímém protikladu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Historie neurogeneze: implicitní definice a pragmatická falsifikace.Marek Havlík - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):353-379.
  Tato studie se snaží o filosofickou analýzu problematických aspektů neurogeneze. V první řadě se zaměřuje na moderní historii neurogeneze, která je obecně považována za historii dogmatického přesvědčení, které předpokládalo, že v mozku dospělého savce nemohou vzniknout nové neurony. Tato konvence přežívala v neurovědě po několik desítek let a její kořeny sahají až do dob Ramóna y Cajala. Důležitá část této filosofické analýzy se zaměřuje na aspekt tzv. zaštiťování dogmatu pomocí ad hoc hypotéz. Analýza se dále věnuje implicitním definicím, které hrají (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  31
  Filatov, Vladimir P. (Ed.). Nikolai Onufrievich Losskii. Filosofiia Rossii Pervoi Poloviny XX Veka. Rosspen, Moscow, 2016. [REVIEW]Frederic Tremblay - 2018 - Slavonic and East European Review 96 (3):551-553.
  This is a review of: Николай Онуфриевич Лосский, под редакцией В. П. Филатова, Москва: Росспэн (Серия "Философия России первой половины ХХ века"), 2016. It describes and appraises the content of this collection of nineteen articles on the life and thought of the prominent twentieth century Russian philosopher Nikolai Lossky. The volume, edited by Vladimir Filatov, presents the reader with an analysis of Lossky's philosophical legacy, including such aspects of his thought as his intuitivism, his personalism, his relation to phenomenology, his (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  99
  The Conceptualization of Time in Vladimir Nabokov’s Pale Fire.Sanja Lalic - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Vladimir K. Shokhin. Philosophy of Religion and Its Historical Forms . Moscow: Alpha-M, 2010.Fedor Stanzhevskiy - 2012 - European Journal for Philosophy of Religion 4 (3):239.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  61
  Lenin e i Quaderni sulla Scienza della Logica di Hegel.Carlo Di Mascio - 2017 - Firenze, Italy: Phasar Edizioni.
  On the threshold of the October revolution of 1917, Lenin reads and comments on the Science of Logic of Hegel, as if to draw precise effects from it. Theoretical effects, because human activity is never separated from objective logic, through which the real matter develops to which each individual indissolubly belongs. Practical effects, because if Hegelian philosophy is good for the Church, for the bourgeoisie, for capital, changing the order of some of its factors may also be good for guiding (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Is Research on Postmodernism Still Relevant? Thoughts on a Book by the Italian Philosopher A. Poma.Vladimir N. Belov - 2018 - Kantian Journal 37 (3):97-102.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Aristotle on Verbal Communication: The First Chapters of De Interpretatione.Anita Kasabova & Vladimir Marinov - 2016 - Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication 7 (2):239-253.
  ABSTRACT This article deals with the communicational aspects of Aristotle’s theory of signification as laid out in the initial chapters of the De Interpretatione (Int.).1 We begin by outlining the reception and main interpretations of the chapters under discussion, rather siding with the linguistic strand. We then argue that the first four chapters present an account of verbal communication, in which words signify things via thoughts. We show how Aristotle determines voice as a conventional and hence accidental medium of signification: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Tools, Objects, and Chimeras: Connes on the Role of Hyperreals in Mathematics.Vladimir Kanovei, Mikhail G. Katz & Thomas Mormann - 2013 - Foundations of Science 18 (2):259-296.
  We examine some of Connes’ criticisms of Robinson’s infinitesimals starting in 1995. Connes sought to exploit the Solovay model S as ammunition against non-standard analysis, but the model tends to boomerang, undercutting Connes’ own earlier work in functional analysis. Connes described the hyperreals as both a “virtual theory” and a “chimera”, yet acknowledged that his argument relies on the transfer principle. We analyze Connes’ “dart-throwing” thought experiment, but reach an opposite conclusion. In S , all definable sets of reals are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 14. Conservative and Non-Conservative Development of a Scientific Theory.Vladimir Kuznetsov - manuscript
  An application of diagrams for separating modes of theory development.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. What Makes a Theory of Infinitesimals Useful? A View by Klein and Fraenkel.Vladimir Kanovei, K. Katz, M. Katz & Thomas Mormann - 2018 - Journal of Humanistic Mathematics 8 (1):108 - 119.
  Felix Klein and Abraham Fraenkel each formulated a criterion for a theory of infinitesimals to be successful, in terms of the feasibility of implementation of the Mean Value Theorem. We explore the evolution of the idea over the past century, and the role of Abraham Robinson's framework therein.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Toward a Demarcation of Forms of Determinism.Vladimir Marko - 2017 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 24 (1):54-84.
  In the current philosophical literature, determinism is rarely defined explicitly. This paper attempts to show that there are in fact many forms of determinism, most of which are familiar, and that these can be differentiated according to their particular components. Recognizing the composite character of determinism is thus central to demarcating its various forms.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. On the Triplet Frame for Concept Analysis.Vladimir Kuznersov - 1999 - Theoria 14 (1):39-62.
  The paper has two objectives: to introduce the fundamentals of a triplet model of a concept, and to show that the main concept models may be structurally treated as its partial cases. The triplet model considers a concept as a mental representation and characterizes it from three interrelated perspectives. The first deals with objects (and their attributes of various orders) subsumed under a concept. The second focuses on representing structures that depict objects and their attributes in some intelligent system. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. Some Sketchy Notes on the Reaper Argument.Vladimir Marko - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (3):361-387.
  The paper deals with the possible readings of The Reaper Argument premisses. Some conjectures related to the Stoics’ alleged proof of the argument are discussed.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  58
  Hermann Cohens Konzept der Anthropodizee in der Sicht Jacob Gordins.Nina Dmitrieva - 2015 - Kantian Journal (3(ENG)):78-86.
  The paper focuses on the problem of anthropodicy in the philosophical system of Hermann Cohen and its interpretation by Jacob Gordin (1896—1947). Gordin was one of the last followers of Cohen in Russia. He developes his interpretation in the lecture “Anthropodicy”, which was given in the Philosophical Circle at the Petrograd University in December 1921. For the study of the problem of anthropodicy he was apparently inspired by the discussions at the Free Philosophical Association in 1919—1921. Gordin places Cohen’s concept (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. What Do We Mean When Using the Acronym 'BCS'?Alexander Gabovich & Vladimir Kuznetsov - 2013 - European Journal of Physics 34 (2):371-382.
  The history and use of the acronym ‘BCS’ (named after Bardeen, Cooper and Schrieffer) in the science of superconductivity is traced and analysed. It is shown that a number of different theories are labelled ‘BCS’. The confusion in the application of the term ‘BCS’ is shown to be common because the term ‘theory’ itself is not precisely defined in physics. Recommendations are given to physics readers and students on how to distinguish between various theories referred to as ‘BCS’. Contributions from (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Is Leibnizian Calculus Embeddable in First Order Logic?Piotr Błaszczyk, Vladimir Kanovei, Karin U. Katz, Mikhail G. Katz, Taras Kudryk, Thomas Mormann & David Sherry - 2017 - Foundations of Science 22 (4):73 - 88.
  To explore the extent of embeddability of Leibnizian infinitesimal calculus in first-order logic (FOL) and modern frameworks, we propose to set aside ontological issues and focus on pro- cedural questions. This would enable an account of Leibnizian procedures in a framework limited to FOL with a small number of additional ingredients such as the relation of infinite proximity. If, as we argue here, first order logic is indeed suitable for developing modern proxies for the inferential moves found in Leibnizian infinitesimal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Looking for the Lazy Argument Candidates.Vladimir Marko - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (3 & 4):363-383; 447-474.
  The Lazy Argument, as it is preserved in historical testimonies, is not logically conclusive. In this form, it appears to have been proposed in favor of part-time fatalism (including past time fatalism). The argument assumes that free will assumption is unacceptable from the standpoint of the logical fatalist but plausible for some of the nonuniversal or part-time fatalists. There are indications that the layout of argument is not genuine, but taken over from a Megarian source and later transformed. The genuine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  90
  On the Possible Foreign Policy of the Post-Putin Russia: The Case of Alexei Navalny’s Viewpoints on Foreign Affairs.Artem Patalakh - 2018 - Central European Journal of International and Security Studies 12 (1):9-31.
  The study delves into the foreign policy plans of Alexei Navalny, the Russian politician who is currently commonly regarded as the most prominent opposition leader and the sole plausible alternative to Vladimir Putin. Drawing on his interviews, public speeches, media publications and electoral manifestos, the author analyses his foreign policy views alongside three topics, that is, Russia’s policies towards disputed lands and states in the post-Soviet area (Crimea, Donbas, Abkhazia, South Ossetia, Transnistria), the country’s foreign policy orientation and priorities (especially (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Types of Concept Fuzziness.Vladimir Kuznetsov & Elena Kuznetsova - 1998 - Fuzzy Sets and Systems 96 (2):129-138.
  The short exposition of the triplet model of concepts and some definitions connected with it are given. In this model any concept may be depicted as having three characteristics: a base, a representing part and the linkage between them. The paper introduces the fuzzification of concepts in terms of the triplet model.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. On Triplet Classification of Concepts.Vladimir Kuznetsov - 1997 - Knowledge Organization 24 (3):163-175.
  The scheme for classifications of concepts is introduced. It has founded on the triplet model of concepts. In this model a concept is depicted by means of three kinds of knowledge: a concept base, a concept representing part and the linkage between them. The idea of triplet classifications of concepts is connected with a usage of various specifications of these knowledge kinds as classification criteria.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26. Representing Relations Between Physical Concepts.Vladimir Kuznetsov - 2004 - Communication and Cognition: An Interdisciplinary Quarterly Journal 2004 (37):105-135.
  The paper has three objectives: to expound a set-theoretical triplet model of concepts; to introduce some triplet relations (symbolic, logical, and mathematical formalization; equivalence, intersection, disjointness) between object concepts, and to instantiate them by relations between certain physical object concepts.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. The Russian Artist in Plato's Republic.Panchuk Michelle - 2013 - In Л.Х. Самситова Л.Ф. Абубакирова (ed.), Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании: материалы Международной научно-практической конференции (VII Акмуллинские чтения) 7 декабря 2012 года. Ufa, Russia: pp. 574-585.
  In Book 10 of the Republic, Plato launches an extensive critique of art, claiming that it can have no legitimate role within the well-ordered state. While his reasons are multifac- eted, Plato’s primary objection to art rests on its status as a mere shadow of a shadow. Such shadows inevitably lead the human mind away from the Good, rather than toward it. How- ever, after voicing his many objections, Plato concedes that if art “has any arguments to show it should (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  29
  „Kauza Afthonios“: Ilustrácia k otázke správneho riešenia antických paradoxov.Vladimir Marko - 2014 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (20):88-103.
  The article deals with the question of correct reconstruction of and solutions to the ancient paradoxes. Analyzing one contemporary example of a reconstruction of the so-called Crocodile Paradox, taken from Sorensen’s A Brief History of Paradox, the author shows how the original pattern of paradox could have been incorrectly transformed in its meaning by overlooking its adequate historical background. Sorensen’s quoting of Aphthonius, as the author of a certain solution to the paradox, seems to be a systematic failure since the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Is the Personal-Member Institution of the Ukrainian National Academy of Sciences Justified in the Light of Scientometric Indicators?Alexander Gabovich & Vladimir Kuznetsov - 2011 - Sociology of Science and Technology 2 (2):47-68.
  Existence of state-supported academies of science is a distinctive feature of the fundamental-science organization in Ukraine. Their research staff is divided into two groups: (i) personal members (academicians and corresponding members) and the rest of the researchers. First-group members have numerous economic and status privileges. It is officially purported that personal members are scientifically qualified than their colleagues. We analyzed this hypothesis on the basis of international indicators of the scientifi c activity (numbers of publications in the international peer-reviewed journals (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Fuzzy Concepts and Relations between Them.Vladimir Kuznetsov - 2006 - In М Попович (ed.), Problems of Mentality Theory. pp. 163-197.
  It is proposed to analyze fuzzy concepts and relations between them in the frame of triplet concept modeling. Fuzzy concepts are introduced by means of the so-called fuzzification of dichotomous concepts. The cognitive and psychological aspects of concept possession are separated and studied.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Variables of Scientific Concept Modeling and Their Formalization.Vladimir Kuznetsov - 2009 - In В.И Маркин (ed.), Philosophy of mathematics: current problems. Proceedings of the second international conference (Философия математики: актуальные проблемы. Тезисы второй международной конференции). pp. 268-270.
  There are no universally adopted answers to the natural questions about scientific concepts: What are they? What is their structure? What are their functions? How many kinds of them are there? Do they change? Ironically, most if not all scientific monographs or articles mention concepts, but the scientific studies of scientific concepts are rare in occurrence. It is well known that the necessary stage of any scientific study is constructing the model of objects in question. Many years logical modeling was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Scientific Concepts and Their Changes.Vladimir Kuznetsov - 2005 - In International scientific conference ' Day of Science on Philosophy Faculty - 2005' (Міжнар. наук. конф. “Дні науки філософського факультету-2005”. Philosophy Faculty of the National Kyiv University. pp. 68-69.
  The changes of concepts are described in the frame of concept triplet model. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. A concept and its structures. Methodological analysis.Vladimir Kuznetsov (ed.) - 1997 - Institute of philosophy.
  The triplet model treats a concept as complex structure that expresses three kinds of information. The first is about entities subsumed under a concept,their properties and relations. The second is about means and ways of representing the first information in intelligent systems. The third is about linkage between the first and second ones and methods of its constructing. The application of triplet models to generalization and development of concept models in philosophy, logic, cognitive psychology, cognitive science, linguistics, artificial intelligence has (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34.  94
  Conditions and Features of Unity Concept in Science.Vladimir Kuznetsov - 1999 - In D. Aerts, H. Van Belle & J. Van der Veken (eds.), World Views and the Problem of Synthesis. The Yellow Book of `Einstein Meets Magritte'. Springer. pp. 217-228.
  It is proposed to analyze the unity of scientific knowledge in terms of its structure-nominative reconstruction. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  F. A. Hayek a Pravidla.Vladimír Svoboda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):77-93.
  Článek reflektuje Hayekovy výklady o povaze pravidel. Ukazuje, že jeho pojetí pravidel je extrémně široké a vazba mezi pravidly a pravidelnostmi je nepřijatelně úzká. Následně je nastíněno alternativní - užší - vymezení pojmu pravidla. Nakonec je podrobeno kritice Hayekovo příliš úzké chápání pojmu normativních pravidel a je navrženo jeho širší vymezení.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  77
  A Filosofia Após Freud.Vladimir Safatle, Ronaldo Manzi & Antonio Teixeira (eds.) - 2008 - Humanitas.
  Este livro é o resultado do II Encontro Nacional de Pesquisadores em Filosofia e Psicanálise, realizado em 2006 na Universidade de São Paulo, e reúne vários pesquisadores em torno de três temas - a filosofia após Freud, os problemas ...
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Hermeneutica Bibliothecaria – Antologie Philobiblon (III).István Király V. - 2007 - Cluj-Napoca, Romania: Cluj University Press.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere, sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică necesară Viorica Sâncrăian Atelier Philobiblon FOCUS Gheroghe Vais Biblioteca Universităţii din Cluj, 1906-1909 Dénes Győrfi Gyalui Farkas – fost director adjunct al bibliotecii universităţii din Cluj Vladimir F. Wertsman Seria filatelică multiculturală Librariana Meda-Diana Hotea „O scriere chineză în cifre arabe” Carmen Crişan Utilizarea bazelor de date ştiinţifice abonate de Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga în anul 2005 Gabriela Morărescu Anul 2005 – o nouă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Štyri antické argumenty o budúcich nahodnostiach (Four Ancient Arguments on Future Contingencies).Vladimir Marko - 2017 - Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského.
  Essays on Aristotle's Sea-Battle, Lazy Argument, Argument Reaper, Diodorus' Master Argument.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Russian Neo-Kantianism: An External Perspective.Vladimir N. Belov & Tatyana V. Salnikova - 2018 - Kantian Journal 37 (2):90-95.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Russian Orthodox Church in the Structure of State Administration in the XIX- Beginning XX Centuries.Ershov Bogdan Anatolievich & Fursov Vladimir Nikolaevich - 2017 - In PhilArchive.
  The article outlines the key areas of the charitable and educational activities of the Orthodox Church, which are analyzed during religious reforms in the 19th and early 20th centuries. in Russia. It is shown that at that time the scale of charity aid and the responsibilities of charitable organizations increased; the control over the distribution of aid has improved, the role of the Church in the social protection of the population has increased. The conclusions made in the article allow us (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  20
  Sociologia: Transformações Sociais e Políticas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  SOCIOLOGIA: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS -/- SOCIOLOGY: SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATIONS -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE - eisaque335@gmail.com e eics@discente.ifpe.edu.br e WhatsApp:(82)98143-8399 -/- -/- 1. PREMISSA -/- Muitas foram as transformações sociais e políticas vividas em nossa sociedade. Algumas foram violentas e transformaram radicalmente as sociedades. Outras levaram à independência do jugo colonial ou neocolonial. Há também aquelas que brotaram de acordos entre classes dominantes ou que se constituíram movimentos liderados pela burguesia ascendente. -/- (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Philosophical Theology and Indian Versions of Theodicy.Vladimir K. Shokhin - 2010 - European Journal for Philosophy of Religion 2 (2):177 - 199.
  Comparative philosophical studies can seek to fit some Eastern patterns of thought into the general philosophical framework, or, on the contrary, to improve understanding of Western ones through the view "from abroad". I try to hit both marks by means of establishing, firstly, the parallels between Indian versions of theodicy and the Hellenic and Christian ones, then by defining to which of five types of Western theodicy the Advaita-Vedanta and Nyaya versions belong and, thirdly, by considering the meaning of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  24
  Между «сказанием» и «episodes en swift»: о неизвестной рукописи Ильи Тимковского «Записки для истории Малороссии» (1849 г.).Tatyana Ananyeva - 2018 - Kyivan Academy:135-170.
  The archive discovery, manuscript «Notes for the history of Malorossia» («Zapiski dla istorii Malorossii») composed by Ilia Fedorovich Timkovskii (Илья Федорович Тимковский, 1773–1853), was initiated by its author in 1849, yet it was never finished. Like the majority of Timkovskii’s compelling written heritage, the «Notes» were overpassed by the researchers, even though such prominent figures in social science as Ilia Fedovorich’s own nephew Mikhail Maksimovich, Nikolai Shugurov, and Vladimir Naumenko wrote about Timkovskii. Unlike his impressive intellectual and social activity that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  17
  A Consolidação da Sociedade Capitalista e a Ciência da Sociedade.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  PREMISSA No século XIX, ocorreram transformações impulsionadas pela emergência de novas fontes energéticas (água e petróleo), por novos ramos industriais e pela alteração profunda nos processos produtivos, com a introdução de novas máquinas e equipamentos. Depois de 300 anos de exploração por parte das nações europeias, iniciou -se, principalmente nas colônias latino-americanas, um processo intenso de lutas pela independência. É no século XIX, já com a consolidação do sistema capitalista na Europa, que se encontra a herança intelectual mais próxima da (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sedm důvodů pro nemožnost vytvoření univerzální definice života.Vladimír Vodička - 2014 - Profil.
  Although life and questions connected with its definition among traditional philosophical topics, at the beginning of the twenty-first century and after roughly two and a half thousand years of philosophical tradition no satisfactory definition of life is at one’s disposal. Though difficulties bond up with life definition don´t accompany philosophy alone, but also almost all fields touched by this topic. Causes of this state of affairs can be viewed as a combination of several complementary connected facts. Those facts are in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  44
  United Humanity: From "UN 2.0" to "UN 3.0" The Conceptual Model of the United Nations for the XXI Century.Vladimir Rogozhin - 2018 - Academia.
  The conceptual model of United Nations reform - "UN 3.0" includes the General Program of Action on UN Reform, consisting of two stages. The first stage for 2020-2025 envisages the transformation of the main organs of the UN - the General Assembly and the Security Council with measures to improve the effectiveness of the management system, address the "veto problem", problem of financing, improve staff work and administrative and financial control, strengthen UN media, improvement of work with the global civil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Evolutions of the Mystical Conception of Religion in the Russian Academic Theology of the Nineteenth Century and Today’s Challenges.Vladimir Shokhin - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (2):153--175.
  The Russian academic theological tradition, scarcely known to the West, was the only milieu wherein the development of philosophy of religion in the pre-revolutionary Russia was under way. Philosophical investigation of the phenomenon of religion was being elaborated in the apologetic context, i.e. in critical analysis of non-theistic conceptions of the origin and essence of religion, and the figure of Friedrich Schleiermacher, with his reduction of religion firstly to cosmic feelings and later to the feeling of the ontological dependence, occupied (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  42
  Триада: Метод изучения сущности семиотического единства языка и искусства.Vladimir Breskin - 2012 - Философские Мысль 3:119-159.
  Целью данного исследования является описание нового метода изучения доречевого языка. Предлагаемый подход позволяет соотнести эпистемологию лингвистики с общефилософскими мировоззренческими традициями других научных дисциплин. Метод построен на соответствии трёх лингвистических категорий – существительных, глаголов и междометий, по своим моторным и выразительным качествам, трём основным видам искусства – графике (изобразительному искусству), движению (танцу) и звукам (музыке), и рассматривает подобное соотношение как обусловленное природой рецепторной системы человека. Объясняя фундаментальное единство семиотической природы языка и феноменов искусства и эстетики, метод позволяет провести хронологизацию важных культурных (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  23
  Interpretace V Narativním Přístupu.Vladimír Chrz & Ivo Čermák - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):415-443.
  Cílem studie je zodpovědět otázku, co znamená v interpretujících humanitních či sociálních vědách zkoumat narativně. Interpretace je pojata jako explikace utváření významu. V návaznosti na toto pojetí je identifikována řada interpretačních dilemat. V tomto kontextu je uveden narativní přístup jako řešení těchto dilemat. Je pojednáno o povaze narativní perspektivy, o vztahu narativity a zkušenosti a o povaze narativních dat. Narativní výzkum je chápán jako rekonstrukce způsobů, jakými je utvářen význam narativními prostředky. Narativní interpretace umožňuje pohybovat se pružně a efektivně: 1) (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  25
  Crisis of Fundamentality → Physics, Forward → Into Metaphysics → The Ontological Basis of Knowledge: Framework, Carcass, Foundation.Vladimir Rogozhin - 2018 - FQXi.
  The present crisis of foundations in Fundamental Science is manifested as a comprehensive conceptual crisis, crisis of understanding, crisis of interpretation and representation, crisis of methodology, loss of certainty. Fundamental Science "rested" on the understanding of matter, space, nature of the "laws of nature", fundamental constants, number, time, information, consciousness. The question "What is fundametal?" pushes the mind to other questions → Is Fundamental Science fundamental? → What is the most fundamental in the Universum?.. Physics, do not be afraid of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 57