Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (4):37-59.
  Celem artykułu jest ukazanie zasadniczych różnic między rozumieniem pojęć kontyngencji, wolności, indywidualności w filozofii Szkota w odniesieniu do tradycji arystotelesowskiej. Podkreślam, że istotnymi elementami koncepcji Szkota, będącymi wyraźnym odejściem od klasycznego arystotelizmu, są: odrzucenie zasady pełności, interpretacja teraźniejszości jako niekoniecznej, rozwinięcie pojęcia synchronicznej kontyngencji, zerwanie związku między niezmiennością i koniecznością. W swej antropologii Szkot kładzie nacisk na pojęcie wolnej wolijako władzy autonomicznej i zdolnej do samodeterminacji, przypisuje woli racjonalność, która nie polega na zależności woli od intelektu czy wiedzy, odchodzi od (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark