Switch to: References

Citations of:

Quine's relativism

Theoria 72 (4):286-298 (2006)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Kvajnov naturalistički empirizam protiv epistemološkog nihilizma.Jelena Mijic - 2015 - Theoria: Beograd 58 (4):77-95.
  Cilj ovog rada je da razmotrimo zašto, i na koji način se Kvajn pozicionira između logičkih pozitivista i epistemoloških nihilista u pogledu shvatanja empirijskog svedočanstva. Naime, on će na nov način formulisati kriterijume opservacionalnosti s namerom da prevaziđe probleme koji su za logički pozitivizam bili nepremostivi, a da time ne žrtvuje objektivnost nauke poljuljanu krahom tradicionalnog pristupa epistemološkim pitanjima. Privučeni provokativnošću Kvajnovog istovremenog ispoljavanja radikalnih, ali i konzervativnih tendencija, odnosno namere da održi balans između stanovišta tradicionalne filozofije i epistemološkog nihilizma, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark