Switch to: References

Citations of:

A Religious End of Metaphysics? Heidegger, Meillassoux and the Question of Fideism

In Antonio Cimino & Gert-Jan van der Heiden (eds.), Rethinking Faith: Heidegger between Nietzsche and Wittgenstein. New York: Bloomsbury Academic. pp. 39-62 (2016)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Metafysiikan uskonnollinen loppu? Meillassoux ja fideismi.Jussi M. Backman - 2019 - Tiede Ja Edistys 44 (3):179-198.
  Artikkeli käy läpi Quentin Meillassoux’n Äärellisyyden jälkeen -teoksessa esittelemiä spekulatiivisen materialismin lähtökohtia: ajatuksen Kantin jälkeistä filosofiasta hallinneesta korrelationismista ja sen ”heikosta” ja ”vahvasta” muodosta sekä Meillassoux’n perusargumentin, jolla hän pyrkii osoittamaan vahvan korrelationismin pyrkimyksen absoluuttisista viitepiisteistä luopumiseen sisäisesti ristiriitaiseksi. Tarkastelun pääpaino on Meillassoux’n väitteessä, että ajattelun riisuminen kaikista absoluuttisista näkökohdista johtaa vahvan korrelationismin omaksumaan ”fideistisen”, uskon ja järjen erillisyyttä ja keskinäistä riippumattomuutta korostavan suhtautumisen uskonnolliseen uskoon. Tällainen fideismi voi Meillassoux’n mukaan suojella tai jopa palvella ”nykypäivän fanatismia”. Artikkeli esittää joukon kriittisiä (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • After misology: speculations on Kant, Heidegger, and Deleuze.Emma Wilson - unknown
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark