Switch to: References

Citations of:

Nhóm nhà khoa học Việt phát triển Cổng thông tin hỗ trợ đào tạo nghiên cứu

Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ (Feb. 5, 2024) (2024)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Weaponization of Climate and Environment Crises: Risks, Realities, and Consequences.Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  The importance of addressing the existential threat to humanity, climate change, has grown remarkedly in recent years while conflicting views and interests in societies exist. Therefore, climate change agendas have been weaponized to varying degrees, ranging from the international level between countries to the domestic level among political parties. In such contexts, climate change agendas are predominantly driven by political or economic ambitions, sometimes unconnected to concerns for environmental sustainability. Consequently, it can result in an environment that fosters antagonism and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • Bàn về “vũ khí hóa” nghị sự chống khủng hoảng khí hậu và sinh thái: Rủi ro, thực tế và hậu quả.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong những năm gần đây, tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, từ một vấn đề thuần túy về môi trường, nó đã trở thành một thách thức chính trị - xã hội phức tạp. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu cho rằng tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với an ninh quốc tế có thể mang tính lịch sử, thách thức (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation