Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Blockchain Philosophy - Bitcoin.Nicolae Sfetcu - manuscript
  State features are affected by the connection with digital coins. Social systems create their own limits and remain alive according to their internal logic, which does not derive from the system environment. So, social systems are operationally and autonomously closed - interacting with their environment and there is a general increase in entropy, but individual systems work to maintain and preserve their internal order. Autopoietic systems (like the state, with the tendency to maintain the inner order with a remarkable degree (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Théories causales de la référence pour les noms propres.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Les principales théories causales de la référence pour les noms propres, et la proposition d'une nouvelle approche basée sur l'analogie de la chaîne des blocs de la technologie de blockchain et la théorie narrative de Paul Ricœur. Après une brève Introduction dans laquelle sont passés en revue les types de propositions du concept de mondes possibles et une vue d'ensemble de la théorie dans La théorie causale de la référence, je présente la théorie causale initiale de la référence proposée par (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Causal Theories of Reference for Proper Names.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Presentation and comparison of the main causal theories of reference for proper names, and a proposal of a new approach based on the analogy of the causal chain of reference with the block chain from blockchain technology and Paul Ricœur's narrative theory. After a brief Introduction in which the types of sentences from the concept of possible worlds are reviewed, and an overview of the theory in the Causal Theory of Reference, I present the causal theory of the reference proposed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the necessity and usefulness of developing a philosophy specific to the blockchain technology, emphasizing on the ontological aspects. After an Introduction that highlights the main philosophical directions for this emerging technology, in Blockchain Technology I explain the way the blockchain works, discussing ontological development directions of this technology in Designing and Modeling. The next section is dedicated to the main application of blockchain technology, Bitcoin, with the social implications of this cryptocurrency. There follows a section of Philosophy in which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Blockchain Design and Modelling.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ontology engineering, along with semantic Web technologies, allow the semantic development and modeling of the operational flow required for blockchain design. The semantic Web, in accordance with W3C, "provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries" and can be seen as an integrator for various content, applications and information systems. The most widely used blockchain modelling system, by abstract representation, description and definition of structure, processes, information and resources, is the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Tehnologia blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Blockchain, denumit inițial lanț de blocuri, este o listă în continuă creștere de înregistrări numite blocuri, care comunică între ele prin mesaje criptografiate. Fiecare bloc conține un hash criptografic al blocului anterior, un marcaj de timp și datele tranzacției. Prin proiectare, un blockchain este "un registru deschis, distribuit, care poate înregistra tranzacțiile între două părți eficient și într-un mod verificabil și permanent", de obicei gestionat de o rețea peer-to-peer care aderă la un protocol pentru comunicarea între noduri și validarea de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Ontologii de intreprindere în tehnologia blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ontologia de intreprindere face o distincție clară între nivelul datalogic, infolog și esențial al tranzacțiilor cu blockchain și contractele inteligente. Metodologia OntoClean analizează ontologiile bazate pe proprietăți formale, independente de domenii ale claselor (metaproprietăți), fiind prima încercare de a formaliza noțiunile de analiză ontologică pentru sistemele informatice. Noțiunile sunt extrase din ontologia filosofică. În webul semantic, o proprietate este o relație binară. Distincția dintre proprietate și clasă este subtilă. Astfel, o metaproprietate este o proprietate a unei proprietăți sau a unei (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark