Switch to: References

Citations of:

Essays on Deleuze

Edinburgh University Press (2012)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Deleuze Y El Problema de la Expresión.Julián Ferreyra - 2019 - Cadernos Espinosanos 41:137-172.
  Este artículo se propone estudiar la noción de expresión en los dos libros que Deleuze publica en 1968: _Spinoza y el problema de la expresión _y _Diferencia y repetición. _Se trazarán las correspondencias entre las formas de expresión en el primero y los planos ontológicos del segundo, para luego considerar en qué consiste el _renversement _ del spinozismo que Deleuze propone. Se mostrará que este no consiste en invertir el rol del fundamento entre lo Uno y lo múltiple, sino en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Mumble, Abyss.Mark Cutler - unknown
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Rhythm and Refrain: In Between Philosophy and Arts (2016).Jurate Baranova (ed.) - 2016 - Vilnius: Lithuanian University of educational sciences.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • About the Formal Distinctions of Spinozistic Substance. Deleuze and Dialectics.Rodrigo Steimberg - 2019 - Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad Del Norte 30:182-210.
  Resumen: Este escrito aborda la interpretación deleuziana de la sustancia spinozista. Su objetivo es mostrar que el núcleo fundamental de dicha interpretación reside en el señalamiento del carácter único y a la vez múltiple de la sustancia, carácter que Deleuze conceptualiza a través de la categoría de distinción formal, tomada de Duns Scoto. Con este propósito, se caracterizan las nociones de univocidad y de expresión, que nos conducen a plantear que la sustancia, por ser a la vez única y múltiple, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Alternatyvi Reprezentacijos Įveika: F. Baconas, G. Deleuze’As.Laura Junutytė - 2014 - Žmogus ir Žodis 16 (4).
  Šiame straipsnyje nagrinėjama pojūčio logika, Deleuze’o aptarta jau knygose Kanto kritikos filosofija ir Skirtis ir kartotė. Šiuo atveju pojūčio logika analizuojama pasitelkiant meno kaip eksperimentavimo plotmę, parodant, kad menas, ypač modernusis, pats būdamas nulemtas tam tikrų pojūčio logikos principų, tuo pačiu tampa vienu geriausių būdų šias sąlygas atskleisti. Deleuze’as meną apibrėžia kaip pojūčių kūrimą, padarant nematomą jėgą matoma. Tapsmo arba genezės plotmė kasdienei patirčiai yra neprieinama, negalima reprezentuoti, tačiau menininkų kuriami pojūčiai tam tikru būdu vaizduoja nereprezentuojamybę. Francio Bacono tapyba Deleuze’o (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Mokymasis lyg plaukimas: įsivaizduojamas mokyklos projektas pagal Deleuze’ą.Lilija Duoblienė - 2014 - Žmogus ir Žodis 16 (4).
  Šiame straipsnyje interpretuojamos vandens ir plaukimo alegorijos, kurios leidžia sukurti ateities mokyklos projektą, pasižymintį glotnia erdve, apie kurią kalbėjo Deleuze’as. Deleuze’o įžvalgų užuomazgų randama kitų filosofų, inspiravusių Deleuze’o alegorines figūras, veikaluose. Minėtieji konceptai yra tiesiogiai ar metaforiškai susiję su ugdymo lauku ir mokymusi, t. y. pakartojimu ir kūrybiškumu, giliu nardymu ir plūduriavimu paviršiuje, atsipalaidavimu ir dėmesio sukaupimu, balansavimu tarp plataus ir lokalaus veiksmų lauko, skirtingų judėjimo trajektorijų pasirinkimo. Kitokia, atsinaujinti tinkama, mokyklos erdvė šiame straipsnyje įsivaizduojama kaip potvynio teritorija – tai (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Philosophy and the Sciences in the Work of Gilles Deleuze, 1953-1968.David James Allen - unknown
  This thesis seeks to understand the nature of and relation between science and philosophy articulated in the early work of the French philosopher Gilles Deleuze. It seeks to challenge the view that Deleuze’s metaphysical and metaphilosophical position is in important part an attempt to respond to twentieth century developments in the natural sciences, claiming that this is not a plausible interpretation of Deleuze’s early thought. The central problem identified with such readings is that they provide an insufficient explanation of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Kantas ir Deleuze'as: Kokia Yra Gilianusia Vaizduotės Paslaptis?Jüratė Baranova - 2013 - Problemos 84:153-169.
  Straipsnyje nagrinėjama Kanto nužymėtos ir Deleuze’o eksperimentiniame mąstyme rekonstruotos vaizduotės kaip vieno iš trijų proto gebėjimų raiškos lauko alternatyvos. Siekiama atsakyti į paties Deleuze’o išsikeltą kantišką klausimą: kokia yra giliausia paslaptis? Aptinkamos kelios atsakymo alternatyvos. Šiame tyrime paaiškėjo, kad Deleuze’o atsakymai į paties išsikeltą klausimą „kokia yra giliausia vaizduotės paslaptis?“ patiria metamorfozes, kurios apsuka ratą. Nuo pradinės pozicijos, kai vaizduotė veikia tik paklusdama intelektui ar protui, ji juda link laisvo trijų nepriklausomų sugebėjimų – intelekto, proto, vaizduotės atitikimo, paskui – link (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Three Ways of Speaking: Deleuze's Way, or Death and Flight.Leonard R. Lawlor - 2016 - Deleuze and Guatarri Studies 10 (1):70-84.
  In this essay, I examine the ‘Postulates of Linguistics’ chapter of A Thousand Plateaus. In regard to this chapter, I aim to demonstrate something that has remained unrecognised about minor language in Deleuze and Guattari. I aim to show not only the characteristics of Deleuzian speaking in tongues that overlap with Foucaultian speaking-freely and with Derridean speaking-distantly, but also and more importantly, I hope to show how it is possible for us to make a language speak in tongues. Derrida's way (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Love, Language and the Dramatization of Ethical Worlds in Deleuze.Joseph Barker - 2016 - Deleuze and Guatarri Studies 10 (1):100-116.
  Dramatization has been conceived by some Deleuze scholars as ‘dramatizing’ the mode of existence of a subject. This paper argues, on the contrary, dramatization involves the very creation of a viewpoint on the world. The ethical significance of dramatization is not the ability to ‘evaluate’ certain subjective modes of existence, but to produce ways of unfolding the world in which we do not ‘imprison’ others and in which multiple perspectives are allowed to unfold. Love is incapable of such a truly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Deleuze's Political Ethics: A Fascism of the New?Fred Evans - 2016 - Deleuze and Guatarri Studies 10 (1):85-99.
  The cosmology of Deleuze and Guattari emphasises the new. I raise the question of whether this emphasis cancels out two other political virtues, solidarity and heterogeneity, and thereby amounts to a fascism of the new. I reply that what Deleuze and Guattari say about cosmological unity and difference suggests that they can avoid this negative designation. I support this conclusion by considering their statements on ethics and politics and by translating their cosmological philosophy into the more immediate ethico-political context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Of Immanence and Becoming: Deleuze and Guattari's Philosophy and/as Relational Ontology.Kathrin Thiele - 2016 - Deleuze and Guatarri Studies 10 (1):117-134.
  Starting from the famous statement by Deleuze and Guattari in What Is Philosophy? that ‘[i]mmanence can be said to be the burning issue of all philosophy’, this article explores their claim of an ontology of immanence and/as relational ontology in quantum terms. The theme of this special issue allows for a rereading of the terminology of different/ciation, which Deleuze developed in ‘The Method of Dramatization’ and Difference and Repetition, and I here relate it to the question of consistency of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Deleuze's Reversal of Platonism, Revisited.Marco Altamirano - 2015 - Deleuze and Guatarri Studies 9 (4):503-528.
  A standard approach to examining Deleuze's concept of difference in Difference and Repetition is to follow his critique of representation through an overturning of Platonism, which Deleuze finds to be the definitive task of philosophy after Nietzsche. While engaging this largely critical project, however, there is a tendency to overlook the dimensions of Platonism that Deleuze rehabilitates in a differential and immanent register. This paper aims to recover the essential dimensions of Platonism at the very heart of Deleuze's philosophy of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Libidinal Symptomatology in Deleuze's Masochism – Coldness and Cruelty.Erika Gaudlitz - 2015 - Deleuze and Guatarri Studies 9 (1):1-24.
  In taking up Deleuze's differential diagnosis by observing Masoch's literary practice and extracting his libidinal principles of imperatives, contracts, fetishism and rituals, I demonstrate Deleuzian libidinal symptomatology as a specific semiotics in the service of schizoanalysis. I shall argue that in Masoch the schizoanalytic curettage of the unconscious is executed as schizoid waiting where the fleeting outer symptoms of pain–pleasure reveal the masochist's desired inner splitting of the senses. Several critical-clinical inroads to the schizoanalytic project can be envisaged. Initially, Masoch's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The Eternal Return of Teaching in the Time of the Corporation.Greg Thompson & Ian Cook - 2014 - Deleuze and Guatarri Studies 8 (2):280-298.
  This article addresses the new conditions under which teachers are making the choice to teach. Our core contention is that the reorganisation of schools according to the logic of the corporation, as described in Deleuze's ‘Postscript’, is changing the flows and forces on the primary surface of ‘the classroom’. These changes block the usual movements of teaching to discipline, normalise and individualise, which was the role of the school as precursor to the factory. Blocked from repeating, or returning, teaching as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Entering Deleuze's Political Vision.Nicholas Tampio - 2014 - Deleuze and Guatarri Studies 8 (1):1-22.
  How can Deleuzians make his philosophy as accessible as possible to political theorists and democratic publics? This essay provides principles to enter Deleuze's political vision, namely, to research the etymology of words, to discover the image beneath concepts, to diagram schemata using rigid lines, supple lines and lines of flight, and to construct rules that balance experimentation and caution. The essay then employs this method to explicate a fecund sentence about politics in A Thousand Plateaus and presents a case why (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Jung and Deleuze: Enchanted Openings to the Other: A Philosophical Contribution.C. McMillan - forthcoming - International Journal of Jungian Studies.
  This paper draws from resources in the work of Deleuze to critically examine the notion of organicism and holistic relations that appear in historical forerunners that Jung identifies in his work on synchronicity. I interpret evidence in Jung's comments on synchronicity that resonate with Deleuze's interpretation of repetition and time and which challenge any straightforward foundationalist critique of Jung's thought. A contention of the paper is that Jung and Deleuze envisage enchanted openings onto relations which are not constrained by the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Deleuze y Derrida: Diferencias Divergentes.Diego Abadi - 2016 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 68:131.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Gilles Deleuze.Daniel Smith - 2008 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  Gilles Deleuze (January 18, 1925–November 4, 1995) was one of the most influential and prolific French philosophers of the second half of the twentieth century. Deleuze conceived of philosophy as the production of concepts, and he characterized himself as a “pure metaphysician.” In his magnum opus Difference and Repetition , he tries to develop a metaphysics adequate to contemporary mathematics and science—a metaphysics in which the concept of multiplicity replaces that of substance, event replaces essence and virtuality replaces possibility. Deleuze (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations