Giới trẻ và Công cuộc chống biến đổi khí hậu: Sức mạnh từ Kiến thức [Book Review]

Abstract

Giới trẻ trên toàn cầu hiện nay rất nhiệt tình ủng hộ các biện pháp phòng chống biến đổi khí hậu, thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sự phổ biến của các hiện tượng nắng nóng, bão và lũ lụt. Quyết tâm của họ bắt nguồn từ hiểu biết rõ ràng về những hậu quả sâu rộng của suy thoái môi trường và sự cần thiết phải có các biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn một tương lai bị hủy hoại bởi các thiên tai và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2024-03-31

Downloads
26 (#92,873)

6 months
26 (#90,604)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?