19 REBYU KONTRA COVID-19: Kalipunan ng mga Panunuring-aklat sa Agham Panlipunan, Teolohiya, at Panitikan

Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc. (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

hindi malabong maisip ng ilan na kawalang-saysay, kung hindi man pagaaksaya ng panahon, ang paglilimbag ng isang akda na nagsusulong sa kahalagahan ng pagbabasa ng mga aklat at pagkatuto pang ibang paksa na di-hamak na mas napapanahon at mas dapat pagtuunan ng pansin sa gitna ng isang pandaigdigang krisis? Kahawig din nito ang isyung kinaharap ni C.S. Lewis noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Makabuluhan pa ba ang pagaaral at pagkatuto sa gitna ng isang digmaang kahit kailan ay maaaring kumitil sa buhay nila at ng kanilang mga minamahal? Sa isang panayam sa Oxford noong 1939 ay ganito ang naging tugon ni Lewis sa katanungang ito:

Author's Profile

Mark Joseph Santos
De La Salle University

Analytics

Added to PP
2021-08-10

Downloads
2,277 (#2,152)

6 months
779 (#451)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?