Switch to: Citations

Add references

You must login to add references.
 1. The Structure of Scientific Revolutions.David Bohm - 1962 - Philosophical Quarterly 14 (57):377-379.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1153 citations  
 • The Structure of Scientific Revolutions.Thomas S. Kuhn - 1962 - University of Chicago Press.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2231 citations  
 • Renowacja radykalnego konwencjonalizmu.Adam Grobler - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):183-196.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Against Method.P. Feyerabend - 1975 - Mind 86 (342):294-298.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 • Against Method.P. Feyerabend - 1975 - British Journal for the Philosophy of Science 26 (4):331-342.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   215 citations  
 • Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym.Kazimierz Ajdukiewicz - 1960 - Język I Poznanie. Wybór Pism Z Lat 1920-1939 1:264-277.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • Tertium Non Datur? Szkice I Polemiki.Stefan Amsterdamski (ed.) - 1994 - Wydawn. Naukowe PWN.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska.Jan Wole'nski (ed.) - 1985 - Pwn.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 • Nauka a Porzqdek Świata.Stefan Amsterdamski, Nicola Grana & A. F. Parker-Rhodes - 1983 - Studia Logica 42 (4):479-481.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Niejedna Rzeczywistość: Racjonalizm Krytyczny Leona Chwistka.Karol Chrobak - 2004 - "Inter Esse".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Between Experience and Metaphysics: Philosophical Problems of the Evolution of Science.Stefan Amsterdamski - 1975 - D. Reidel Pub. Co..
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 • Konwencjonalizm a relatywizm.Izydora Dąmbska - 1938 - Kwartalnik Filozoficzny 15 (4):328-337.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations