Results for 'Łukasz Jabłoński'

Order:
 1. Between Isolations and Constructions: Economic Models as Believable Worlds.Lukasz Hardt - 2016 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 106.
  As the title of this essay suggests, my concern is with the issue of what are economic models. However, the goal of the paper is not to offer an in-depth study on multiple approaches to modelling in economics, but rather to overcome the dichotomical divide between conceptualizing models as isolations and constructions. This is done by introducing the idea of economic models as believable worlds, precisely descriptions of mechanisms that refer to the essentials of the modelled targets. In doing so (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Criticizing the Critique. Some Methodological Insights Into the Debate on the State of Economic Theory in the Face of the Post 2008 Crisis.Lukasz Hardt - 2010 - Bank&Credit 41 (4):7-22.
  The aim of this paper is to investigate the current debate on the state of economics from a methodological perspective. We claim that the majority of contributions criticizing modern economics are not based on clear methodological principles and thus many of them are not correct. We show this with respect to such issues as the problem of realisticness of models and their assumptions, the role of mathematics in economics, the way we conceptualize the relation between economics (theory) and economy (empiria), (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Zastosowanie Wybranych Metod I Narzędzi Ilościowych W Naukach Ekonomicznych, Finansach I Informatyce: Monografia Zbiorowa.Maria Borowska, Igor Britchenko, Łukasz Jabłoński, Bogusław Kaczmarczyk, Aleksander Kasprzyk, Przemysław Leończyk, Paweł Maciaszczyk, Joanna Olszowy, Marcelina Słaba-Wiącek & Bożena Zygmunt - 2022 - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
  Całość rozpoczyna teoretyczny rozdział matematyczno-statystyczny. Jego istota i charakter jest odmienny, od pozostałych dziewięciu rozdziałów praktyczno-specjalistycznych. Prezentuje on aparat matematyczno-statystyczny niezbędny do zrozumienia treści kolejnych kierunkowych już rozdziałów monografii. Treści merytoryczne tego rozdziału nie są zaprezentowane w formie systematycznego wykładu, czy prezentacji, ale przedstawiają jedynie sygnalnie i syntetycznie pojęcia, definicje, twierdzenia oraz zasady i metody, które stanowią fundament ich zastosowań w naukach ekonomicznych, finansach oraz informatyce. Rozdziały: od drugiego do dziesiątego są kierunkowymi rozdziałami specjalistycznymi i prezentują różne kierunki praktycznych zastosowań (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark