Results for '��smail Serin'

5 found
Order:
 1.  28
  David Hume’un “İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” Denemeleri (David Hume’s Essays “On Suicide” and “The Immortality of Soul”).Funda Neslioglu Serin - 2017 - Mavi Atlas 5 (2):302-321.
  “İntihar Üzerine” (Ek 1) ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” (Ek 2) denemeleri, David Hume’un din bağlamında dogmatik inanışları, uslamlamaları en keskin bir biçimde eleştirdiği yazılarıdır. Görgül felsefesinin temel doğruları ve izlediği kuşkucu yöntem uyarınca ortaya koyduğu sonuçlar, bu denemelerin hem yayınlandıkları dönemde hem de sonrasında pek çok olumsuz eleştiriyle karşılaşmasına yol açmıştır. İnsanın doğasına ilişkin her türlü konuyu soruşturma niyetliliği ile yola çıkan Hume, dogmatik dinin ve uygulamalarının köklendiği inanışları ve uslamlamalarını da aynı niyetle irdelemiştir. Özellikle döneminde yaşanan toplumsal sorunların bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  51
  Hukuk Düşünce Özgürlüğünün Güvencesi Olabilir mi? Klasik Liberal Görüşün Eleştirisi.İsmail Serin - 2010 - In Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi. Istanbul, Turkey: pp. 179-181.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. From Past to Present: The Deep History of Kinship.Dwight Read - 2019 - In Integrating Qualitative and Social Science Factors in Archaeological Modelling. Cham: pp. 137-162.
  The term “deep history” refers to historical accounts framed temporally not by the advent of a written record but by evolutionary events (Smail 2008; Shryock and Smail 2011). The presumption of deep history is that the events of today have a history that traces back beyond written history to events in the evolutionary past. For human kinship, though, even forming a history of kinship, let alone a deep history, remains problematic, given limited, relevant data (Trautman et al. 2011). With regard (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Covid 19 Pandemic: Impact on Masses and Prevention Knowhow. Namita, Chitra Singh & Vivek Kumar - 2020 - International Journal of Medical and Health Research 6 (9):6-9.
  Today the whole world is facing a very difficult time due to corona virus which initially originated in Wuhan city of China. In China an unusual pneumonia was noticed earlier which later recognized as a pandemic. There have been two events in the past wherein crossover of animal corona viruses to humans has resulted in severe disease, one was SARS-CoV and the other was MERS-CoV. The genetic sequence of the COVID19 showed more than 80% similarities to SARS-CoV and 50% to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark