Results for 'A. W. Eaton'

1000+ found
Order:
See also
A. W. Eaton
University of Illinois, Chicago
 1.  29
  Artifacts and Their Functions.A. W. Eaton - 2020 - In Sarah Anne Carter & Ivan Gaskell (eds.), The Oxford Handbook of History and Material Culture. Oxford University Press.
  How do artifacts get their functions? It is typically thought that an artifact’s function depends on its maker’s intentions. This chapter argues that this common understanding is fatally flawed. Nor can artifact function be understood in terms of current uses or capacities. Instead, it proposes that we understand artifact function on the etiological model that Ruth Millikan and others have proposed for the biological realm. This model offers a robustly normative conception of function, but it does so naturalistically by employing (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  57
  Commentary on A.W. Eaton's "A Sensible Antiporn Feminism".Ishani Maitra - 2008 - Symposia on Gender, Race, and Philosophy 4 (2).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience.Ed D'Angelo - manuscript
  A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience ©Ed D’Angelo 2018 -/- Abstract -/- According to the prevailing paradigm in psychedelic research today, when used within an appropriate set and setting, psychedelics can reliably produce an authentic mystical experience. According to the prevailing paradigm, an authentic mystical experience is one that possesses the common or universal characteristics of mystical experience as identified by the philosopher W. T. Stace (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Maimonides and Spinoza on the Knowledge of Good and Evil: A Reappraisal of W.Z. Harvey.James Elliott - 2017 - Iyyun 66 (3):258-269.
  In an unsung yet excellent paper, W.Z. Harvey set out to explain how both Maimonides and Spinoza have similarly problematic views on the nature of the knowledge of good and evil. In it, he proposed an answer to solving the problem. In the many decades since, debates surrounding this topic have flourished. A recent paper by Joshua Parens, his conclusions mark a distinction between Spinoza and Maimonides that threaten to undermine Harvey’s solution to the problem. I will argue that, although (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  34
  Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a.Tomasz Żuradzki - 2010 - Kwartalnik Filozoficzny 26 (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Podejście Umiarkowane W Sporze o Możliwość I Użyteczność Moraln¸a Kodyfikacji Norm Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  74
  Book Review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015. [REVIEW]Andrzej Klimczuk - forthcoming - Pol-Int.Org.
  A. Klimczuk, Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015, "Pol-int.org" 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/coping-demographic-change-comparative-view-education-and#r59 41.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Review of Linda A. W. Brakel, The Ontology of Psychology: Questioning Foundations in the Philosophy of Mind. Notre Dame Philosophical Reviews. [REVIEW]Claudia Passos-Ferreira - 2014 - Notre Dame Philosophical Review.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Problem syntetyczności sądów a priori w ujęciu Hermanna Lotzego.Wojciech Hanuszkiewicz - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):363-376.
  English title: The Problem of the Synthetic a priori Judgements According to Hermann Lotze. The present article compares Kant’s and Lotze’s concepts of synthetic judgements. Lotze’s aim is a renewing of the Kant’s solutions, what he achieves thanks to introduction of the distinction between analytic (identical) content and synthetic form of these judgements which Kant recognised as synthetic. This distinction makes possible to lay down the concept of intentional sense which has influence over Frege and Husserl.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  19
  Classical Chinese for Everyone: A Guide for Absolute Beginners, by Bryan W. Van Norden. [REVIEW]Mog Stapleton - 2020 - Teaching Philosophy 43 (2):218-221.
  Review of Van Norden's 'Classical Chinese for Everyone' from the perspective of a learner and non-specialist teacher of Chinese Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  51
  Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu.Wojciech Wrotkowski - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria (1/61):21-31.
  Aἰών. Eternity in the Theology of Heraclitus of Ephesus -/- This article presents an attempt to establish the Heraclitean meaning of the word αἰών in the fragment B52 (Diels-Kranz). In the author’s view the very starting-point and only sound basis for that kind of endeavor should be meticulous, unbiased analysis of relevant aphorisms of the Ephesian sage and corresponding testimonies. Synoptic scrutiny of them substantiates the understandable conclusion that proud Heraclitus had an unambiguous and independent opinion about eternity. His God (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Przemowa Demiurga W Platońskim „Timajosie” a Współczesne Pojęcie Godności [Demiurge’s Speech in Plato’s “Timaeus” and the Contemporary Concept of Dignity].Marek Piechowiak - 2013 - In Antoni Dębiński (ed.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Wydawnictwo KUL. pp. 655-665.
  Today, dignity recognized as a fundamental value across legal systems is equal, inherent and inalienable, inviolable, is the source of human rights and is essential for its subject to be recognized as an autotelic entity (an end in itself) that cannot be treated as an object. The analysis of the extract from Plato’s Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato developed a reflection on something that determines the qualitative difference between certain beings and the world of things, and that forms (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Putting a New Spin on Galaxies: Horace W. Babcock, the Andromeda Nebula, and the Dark Matter Revolution.William L. Vanderburgh - 2014 - Journal for the History of Astronomy 45:141-159.
  When a scientist is the first to perform a difficult type of observation and correctly interprets the result as a significant challenge to then-widely accepted core theories, and the result is later recognized as seminal work in a field of major importance, it is a surprise to find that that work was essentially ignored by the scientific community for thirty years. Such was the fate of the doctoral research on the rotations of the Andromeda Nebula (M31) conducted by Horace Welcome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Miarą Jest Każdy Z Nas: Projekt Zwolenników Zmienności Rzeczy W Platońskim Teajtecie Na Tle Myśli Sofistycznej (Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s Theaetetus as compared with sophistic thought).Zbigniew Nerczuk - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s Theaetetus as compared with sophistic thought -/- Summary -/- One of the most intriguing motives in Plato’s Theaetetus is its historical-based division of philosophy, which revolves around the concepts of rest (represented by Parmenides and his disciples) and change (represented by Protagoras, Homer, Empedocles, and Epicharmus). This unique approach gives an opportunity to reconstruct the views of marginalized trend of early Greek philosophy - so called „the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  21
  The Counter-Revolution Over Multiple Realization: Thomas W. Polger and Lawrence A. Shapiro: The Multiple Realization Book. Oxford: Oxford University Press, 2016, Xiv+258pp, $35 PB. [REVIEW]Ronald Endicott - 2017 - Metascience 26 (2):229-232.
  This is a largely expository review of Thomas Polger’s and Laurence Shapiro’s The Multiple Realization Book (Oxford Press 2016).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  65
  Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem (Techne and Truth. The problem of techne in the dispute between Gorgias and Plato).Zbigniew Nerczuk - 2002 - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Techne and Truth. The problem of techne in the dispute between Gorgias and Plato -/- The source of the problem matter of the book is the Plato’s dialogue „Gorgias”. One of the main subjects of the discussion carried out in this multi-aspect work is the issue of the art of rhetoric. In the dialogue the contemporary form of the art of rhetoric, represented by Gorgias, Polos and Callicles, is confronted with Plato’s proposal of rhetoric and concept of art (techne). The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  20
  Budowanie świata, trwanie w chwili. Opis estetycznego doświadczenia dzieła muzycznego w nawiązaniu do tekstów Alfreda Schutza i George'a Steinera.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Wydawnictwa Akademi Muzycznej im. F. Chopina.
  Drawing on phenomenological literature author presents understanding of the aesthetic experience of the musical work pointing to several things: 1. the deep grounding of the experience in myth and Orphic tradition, 2. to the metaphor of building worlds and 3. to being in the moment as one of the most important description of the experience of musical work. Further on author underlines the dynamic as well as fickle character of the experience of musical work, suspended between the sensual audio experience (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  88
  Destrée, Pierre, and Penelope Murray, Eds. A Companion to Ancient Aesthetics. Hoboken, Nj: Wiley‐Blackwell, 2015, XIV + 538 Pp., 26 B&W Illus., $195.00 Cloth. [REVIEW]Jonathan Fine - 2019 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 77 (2):222-225.
  Review of the first comprehensive companion to the growing scholarship on ancient Greek and Roman aesthetics.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  50
  Book Review: PATEL R. & MOORE J.W. A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet. [REVIEW]Cristian Timmermann - 2019 - Acta Bioethica 25 (1):141-142.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi (Epistemology and the conception of techne in Gorgias' Helen and Palamedes).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXXI 330:35-52.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  17
  Przyszłość wieloetnicznego państwa w Afryce. Perspektywa Ifeanyiego A. Menkitiego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In B. Nowak, M. Nagielski & J. Pysiak (eds.), Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu. Warszawa: pp. 595-619.
  W artykule tym przedstawiam i krytycznie analizuję główne wątki rozważań nigeryjskiego filozofa Ifeanyiego A. Menkitiego o przyszłości afrykańskiego państwa. Menkiti jest w pełni świadomy historycznej, etnicznej i terytorialnej specyfiki typowego pokolonialnego państwa w Afryce. Powstało ono w XX w. jako organizm charakteryzujący się bardzo głębokimi podziałami etnokulturowymi. Przebieg jego granic został jeszcze w czasach kolonialnych arbitralnie ustanowiony przez Europejczyków. W konsekwencji ich decyzji większość afrykańskich granic dzieli dziś członków wielu ludów na nominalnych obywateli różnych państw. Z drugiej strony, w granicach (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  69
  A Review of Wise Stewards: Philosophical Foundations of Christian Parenting. Michael W. Austin. Kregel: Academic and Professional, 2009. [REVIEW]Mihretu P. Guta - 2014 - Philosophia Christi 16 (1):227-230.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  27
  Book Review: A Political Companion to W.E.B. Du Bois, by Nick Bromell. [REVIEW]Elvira Basevich - 2018 - Political Theory 48 (5):766-72.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  Budowanie demokracji w Afryce: Wizja George’a Carewa.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Krakowskie Studia Miedzynarodowe 7 (1):249-272.
  [Democracy Building in Africa: The George Carew's Thought]. Większość współczesnych afrykańskich myślicieli politycznych uważa, że w państwach Afryki powinna zostać ustanowiona demokracja w miejsce dominujących tam obecnie różnych odmian autorytaryzmu. Jednakże niewielu z nich jest zdania, że liberalna teoria demokratyczna w kształcie, w jakim została skonceptualizowana i urzeczywistniona w praktyce politycznej na Zachodzie, daje odpowiedź na pytanie, jak wprowadzić ludowładztwo skrojone dla potrzeb Afryki. Niektórzy myśliciele afrykańscy krytykują rozmaite wady zachodniej demokracji liberalnej i szukają elementów demokratycznych w tradycyjnych rodzimych wartościach (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. O QUE D. W. WINNICOTT DIRIA A D. HUME? SOBRE A IDENTIDADE PESSOAL/ WHAT WOULD D. W. WINNICOTT SAY TO D. HUME? AN ANALYSIS OF PERSONAL IDENTITY.Motta Carlos J. & Piza Suze - 2014 - Natureza Humana 16 (1):79-95.
  Apresentaremos neste texto a tese de David Hume sobre a identidade pessoal tal como é apresentada no Tratado da natureza humana, de sua autoria. No apêndice da obra, Hume apresenta dúvidas sobre a tese que defendeu, apontando uma série de problemas que não se resolvem em sua teoria. Mas o tratamento desses problemas e uma possível resposta a Hume podem ser encontrados em D. W. Winnicott.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  31
  Book Review Of: M. Schagrin, R. Dipert, and W. Rapaport, Logic: A Computer Approach. [REVIEW]Gary James Jason - 1987 - Philosophia 17 (4):557-558.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  26
  Book Review Of: W. Smith, A Rat is a Pig is a Dog is a Boy: The Human Cost of the Animal Rights Movement. [REVIEW]Gary James Jason - 2010 - Liberty (September):47-48.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, przełożył Zbigniew Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 143 (H.-G. Gadamer, Die Idee des guten zwischen Platon und Aristoteles).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2002 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  Jest to wybór z pracy Gadamera "Idea dobra..." Zawiera Przedmowę, Zakres problemu, Rozdział I (Sokratejska wiedza i niewiedza) oraz Posłowie tłumacza. This is the opening part of the Polish translation of Gadamers' The idea of the good... with the Translator's afterword.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  30
  Pytanie o kryterium poprawności wykładni prawa w świetle neopragmatyzmu Stanley'a Fisha.Michał Wieczorkowski - 2018 - Lublin, Polska: Tygiel.
  „O pełnej znajomości prawa można mówić tylko wówczas, gdy zna się prawo i wytworzone przez praktykę reguły posługiwania się nim” – pisał swego czasu Marek Zirk-Sadowski. Pogląd ten wiąże się z niezwykle istotnym sporem o kryterium poprawności dokonywanej przez sędziów wykładni prawa. Zlokalizowanie takiego kryterium wydaje się być szczególnie ważne choćby ze względu na zawartą w naszym systemie prawnym konieczność realizowania zasady trójpodziału władzy, zgodnie z którą w procesie stosowania prawa nie może dochodzić do tzw. kryptoprawotwórstwa. Celem niniejszego tekstu jest (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji.Mariusz Mazurek - 2017 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 5:271-288.
  In the article the models which are reconstructed in the philosophy of science from the praxis of science are divided into two main types: 1) analogue and metaphor-based models and 2) representational models. I examine functions of the models of both the types, and demonstrate that the models of type 1) are used in science as instruments of acquiring new knowledge on the basis of a knowledge accepted earlier; and models of type 2) are used to create cognitive “images” of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Niedualna uważność a stan samādhi w kontekście badań neurofenomenologicznych.Piotr PŁANETA - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):373-390.
  The aim of this paper is to compare various meditative states, such as Buddhist dhyāna‐s, yogic nirbīja samādhi and nondual awareness (Tib. gñis‐med). The primary sour‐ ce texts I refere to are Yogasūtras of Patañjali, Ānāpānasmṛtisūtra (MN 118), Samādhisūtra (AN 41), The Tibetan Yogas of Dream and Sleep. I also discuss some relevant claims of contemporary empirical studies. First, I define the key terms used in Eastern meditation studies as well as in neurophenomenology, a contemporary method applied to examining the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Griffiths, M., Shonin, E., & Van Gordon, W. (2015). Mindfulness as a Treatment for Gambling Disorder. Journal of Gambling and Commercial Gaming Research, In Press.Mark Griffiths, Edo Shonin & William Van Gordon - 2015 - Journal of Gambling and Commercial Gaming Research 1:1-6.
  Mindfulness is a form of meditation that derives from Buddhist practice and is one of the fastest growing areas of psychological research. Studies investigating the role of mindfulness in the treatment of behavioural addictions have – to date – primarily focused on gambling disorder. Recent pilot studies and clinical case studies have demonstrated that weekly mindfulness therapy sessions can lead to clinically significant change among individuals with gambling problems. Although preliminary findings indicate that there are applications for mindfulness approaches in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Van Gordon, W., Shonin, E., Dunn, T., Garcia-Campayo, J., & Griffiths, M. D. (2017). Meditation Awareness Training for the Treatment of Fibromyalgia: A Randomised Controlled Trial. British Journal of Health Psychology, 22, 186-206.William Van Gordon, Edo Shonin, Thomas Dunn, Javier Garcia-Campayo & Mark Griffiths - 2017 - British Journal of Health Psychology 22:186-206.
  Objectives. The purpose of this study was to conduct the first randomized controlled trial (RCT) to evaluate the effectiveness of a second-generation mindfulness-based intervention (SG-MBI) for treating fibromyalgia syndrome (FMS). Compared to first generation mindfulness-based interventions, SG-MBIs are more acknowledging of the spiritual aspect of mindfulness. Design. A RCT employing intent-to-treat analysis. Methods. Adults with FMS received an 8-week SG-MBI known as meditation awareness training (MAT; n = 74) or an active control intervention known as cognitive behaviour theory for groups (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  24
  Tradycja, racjonalność, praktyka - w kręgu pozytywnej filozofii Alasdaira MacIntyre'a.Kamil Aksiuto - 2012 - Civitas 14:179-206.
  This article deals with the key concepts - practice, narrative unity of a human life and tradition - in what might be described as a positive, constructive side of Alasdair MacIntyre's philosophical contribution.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  12
  Review of D. Wilson and W. Dixon, A History of Homo Economicus. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 2012 - History of Economic Ideas 19 (3):224-227.
  A critical discussion of DAVID WILSON and WILLIAM DIXON, A History of Homo Economicus. The nature of the moral in economic theory, London and New York, Routledge, pp. xviii+123 ISBN 978-0-415-59568-1. I declare agreement with one basic idea in this book, that economic discourse is performative, or economic theory is not pure theorìa. I add several objections to the historical reconstruction carried out os such authors as Malthus and Ricardo and I object to the definition adopted of homo economicus.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Introduzione a J. W. Goethe massone e poeta.Francesco Angioni - manuscript
  Goethe, an important figure in 18th century German Freemasonry, developed a Masonic thought based on the assumptions of hermetic esotericism that influenced much of his poetic and scientific production. ===================Goethe importante figura della massoneria tedesca del XVIII secolo sviluppa un pensiero massonico fondato sui presupposti dell'esoterismo ermetico che influì su molta della sua produzione poetica e scientifica.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Something’s Missing: A Study of the Dialectic of Utopia in the Theories of Theodor W. Adorno and Ernst Bloch.Michael R. Ott - 2015 - Heathwood Journal of Critical Theory: Power, Violence and Non-Violence 1 (1):133-173.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. W kręgu niemiecko-polskich powinowactw literackich. 30 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego (1971-2001).Tadeusz Dubicki - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3:11-18.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. KRYTYKA A POLITYKA KULTURALNA. SPOŁECZNA FUNKCJA FILOZOFII W KONCEPCJACH MAXA HORKHEIMERA I RICHARDA RORTY’EGO.Patryk Zajac - 2012 - Racjonalia 2.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  22
  D. Dahlstrom, A. Elpidorou, W. Hoop. (edits.). Phenomenology and Philosophy of Mind: Conceptual and Empirical Approaches. Routledge 2016. [REVIEW]Diana Couto - 2016 - Revista de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade Do Porto 1:354-364.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Fictional Character of Pornography.Shen-yi Liao & Sara Protasi - 2013 - In Hans Maes (ed.), Pornographic Art and the Aesthetics of Pornography. Palgrave-Macmillan. pp. 100-118.
  We refine a line of feminist criticism of pornography that focuses on pornographic works' pernicious effects. A.W. Eaton argues that inegalitarian pornography should be criticized because it is responsible for its consumers’ adoption of inegalitarian attitudes toward sex in the same way that other fictions are responsible for changes in their consumers’ attitudes. We argue that her argument can be improved with the recognition that different fictions can have different modes of persuasion. This is true of film and television: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Introduction: Feminism and Aesthetics.Peg Zeglin Brand Weiser & Mary Devereaux - 2003 - Hypatia 18 (4):ix-xx.
  This special issue of HYPATIA: A Journal of Feminist Philosophy we co-edited highlights the expanded range of topics at center stage in feminist philosophical inquiry to date (2003): recontextualizing women artists (essays by Patricia Locke, Eleanor Heartney, and Michelle Meagher), bodies and beauty (Ann J. Cahill, Sheila Lintott, Janell Hobson, Richard Shusterman, Joanna Frueh), art, ethics, politics, law (A. W. Eaton, Amy Mullin, L. Ryan Musgrave, Teresa Winterhalter, Joshua Shaw), and review essays by Estella Lauter and Flo Leibowitz.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  90
  Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Review: Moore, Noble in Reason, Infinite in Faculty: Themes and Variation in Kant's Moral and Religious Philosophy[REVIEW]Andrew Chignell - 2006 - Philosophical Review 115 (1):118-121.
  A review of A.W. Moore's book on Kantian themes in religion and ethics. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. An Assumption of Extreme Significance: Moore, Ross and Spencer on Ethics and Evolution.Hallvard Lillehammer - 2016 - In Uri D. Leibowitz & Neil Sinclair (eds.), Explanation in Ethics and Mathematics: Debunking and Dispensability. Oxford University Press.
  In recent years there has been a growing interest among mainstream Anglophone moral philosophers in the empirical study of human morality, including its evolution and historical development. This chapter compares these developments with an earlier point of contact between moral philosophy and the moral sciences in the early decades of the Twentieth century, as manifested in some of the less frequently discussed arguments of G. E. Moore and W. D. Ross. It is argued that a critical appreciation of Moore and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000