Results for 'Ad��n Salinas'

1000+ found
Order:
 1.  99
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  57
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli betimlemelerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  46
  Kripke’nin Kurgu Çözümlemesinde Ad ve Adımsı Arasındaki İlişki.Erim Bakkal - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 18 (2):36-53.
  Özet: Bu metindeki amacım Kripke’nin kurgu çözümlemesinde özel adlar ve adımsılar (pretended name) arasındaki ilişkiyi ele almak. Kripke için özel adlar değişmez imleyicilerdir (rigid designator), yani tek bir varlığı/şeyi var olduğu tüm olanaklı dünyalarda biricik belirlerler. Adımsılar ise kurgusal söylemde ortaya çıkan kurgunun taslamasının bir parçasıdır; yani kurgu dünyadaki karakterlerin adlarıdır. Kripke’ye göre adımsılar sadece gerçek adları taklit eden fakat taklit ve benzerlik ilişkisinden öte bir ilişkileri olmayan, adlardan kategorik olarak farklı şeylerdir. Fakat Kripke için adlar ve adımsılar kategorik olarak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Rules of Tajweed the Holy Quran Intelligent Tutoring System.Alaa N. Akkila & Samy S. Abu-Naser - 2018 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 2 (3):7-20.
  Undeniably, the greatest way for a Moslem to be closer to Allah, is recitation of Holy-Quran approves with the method conveyed from Messenger of Allah Mohammed from the feature of speech points of letters and the intrinsic and fleeting characteristics of the letters, So, there is a persistent need to teach all Moslems the science of Tajweed Al-Quran. ITS (Intelligent Tutoring System) is computer software that supplies direct and tailored training or response to students without human teacher interfering. The main (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Mathematics Intelligent Tutoring System.Nour N. AbuEloun & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Advanced Scientific Research 2 (1):11-16.
  In these days, there is an increasing technological development in intelligent tutoring systems. This field has become interesting to many researchers. In this paper, we present an intelligent tutoring system for teaching mathematics that help students understand the basics of math and that helps a lot of students of all ages to understand the topic because it's important for students of adding and subtracting. Through which the student will be able to study the course and solve related problems. An evaluation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 9. Hilbert izlencesinin izinde adcılık adına yeni bulgular.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert izlencesinin kanıt kuramsal amacı tarihsel gelişimi içinde özetlendikten sonra arka plandaki model-kuramsal motivasyonu belirtilmektedir. Hilbert'in nihai hedefinin matematiğin temellerine ilişkin tüm epistemolojik ve ontolojik varsayımlardan arındırılmış bir matematik kuramı geliştirmek olduğu savunulmaktadır. Yakın geçmişte mantıktaki bazı gelişmelerin Hilbert izlencesinin yalnızca adcı varsayımlar temelinde sürdürülebileceğine ilişkin yeni bir bakış açısı sağladığı öne sürülmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Non-Normal Modalities in Variants of Linear Logic.D. Porello & N. Troquard - 2015 - Journal of Applied Non-Classical Logics 25 (3):229-255.
  This article presents modal versions of resource-conscious logics. We concentrate on extensions of variants of linear logic with one minimal non-normal modality. In earlier work, where we investigated agency in multi-agent systems, we have shown that the results scale up to logics with multiple non-minimal modalities. Here, we start with the language of propositional intuitionistic linear logic without the additive disjunction, to which we add a modality. We provide an interpretation of this language on a class of Kripke resource models (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs).Adnan Arslan - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):283 - 303.
  One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Ontology for Biomedical Investigations.Anita Bandrowski, Ryan Brinkman, Mathias Brochhausen, Matthew H. Brush, Bill Bug, Marcus C. Chibucos, Kevin Clancy, Mélanie Courtot, Dirk Derom, Michel Dumontier, Liju Fan, Jennifer Fostel, Gilberto Fragoso, Frank Gibson, Alejandra Gonzalez-Beltran, Melissa A. Haendel, Yongqun He, Mervi Heiskanen, Tina Hernandez-Boussard, Mark Jensen, Yu Lin, Allyson L. Lister, Phillip Lord, James Malone, Elisabetta Manduchi, Monnie McGee, Norman Morrison, James A. Overton, Helen Parkinson, Bjoern Peters, Philippe Rocca-Serra, Alan Ruttenberg, Susanna-Assunta Sansone, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith, Larisa N. Soldatova, Christian J. Stoeckert, Chris F. Taylor, Carlo Torniai, Jessica A. Turner, Randi Vita, Patricia L. Whetzel & Jie Zheng - 2016 - PLoS ONE 11 (4):e0154556.
  The Ontology for Biomedical Investigations (OBI) is an ontology that provides terms with precisely defined meanings to describe all aspects of how investigations in the biological and medical domains are conducted. OBI re-uses ontologies that provide a representation of biomedical knowledge from the Open Biological and Biomedical Ontologies (OBO) project and adds the ability to describe how this knowledge was derived. We here describe the state of OBI and several applications that are using it, such as adding semantic expressivity to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 13.  81
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Siddikîn Proof Of The Truthful In Proving The Necessary Existence In Mullā Sadrā.Sedat Baran - 2020 - Diyanet İlmî Dergi 56 (1):205-224.
  Mümkün varlıkları aracı kılmadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlama çabalarının bir sonucu olan sıddıkîn burhanı ilk defa Müslüman filozoflar tarafından dillendirildi. İbn Sînâ (ö. 428/1037) da Fârâbî’nin etkisiyle yeni bir burhan açıkladı ve buna sıddıkîn adını verdi. Molla Sadrâ (ö. 1050/1641) varlığın asaleti ilkesini mutasavvıflardan, teşkîk ilkesini de Sühreverdî’den iktibas ederek yeni bir sıddıkîn burhanı dillendirdi. Bu burhanın, varlığın asaleti, basîtliği/yalınlığı, teşkîkî ve ma’lûlün illete ihtiyacı olmak üzere bazı öncülleri vardır. O, bu öncülleri açıkladıktan sonra teselsüle ihtiyaç duymadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlar. Onun (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  45
  İlkel Toplumdan Uygar Topluma İletişim ve Uygarlık.Necdet Ekinci - 2019 - Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
  Çağdaş ya da geleneksel hiçbir toplum gösterilemez ki; iletişim olmaksızın varlığını sürdürüp, gelişim içinde olabilsin. Ne var ki; bu süreç içinde iletişim kimi zaman görünür olmamış; bu nedenle her zaman sorgulanamamıştır. Oysa iletişim ve uygarlık insanın yeryüzünde varoluşuyla birlikte birbirini tamamlayan, biri olmaksızın diğerinin olamayacağı, birbirini besleyen iki olgudur. Uygarlıktan söz edebilmemiz için, üretimin; üretimin olabilmesi için işbölümünün; işbölümünün ortaya çıkabilmesi için de, iletişimin tüm kanallarıyla var olması gerekiyor. Bu nedenle İletişim ve Uygarlık adını vermiş olduğumuz elinizdeki bu kitap; kronolojik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. A Failed Twist to an Old Problem.Rodrigo Borges - 2016 - Logos and Episteme 7 (1):75-81.
  John N. Williams argued that Peter Klein's defeasibility theory of knowledge excludes the possibility of one knowing that one has a posteriori knowledge. He does that by way of adding a new twist to an objection Klein himself answered more than forty years ago. In this paper I argue that Williams' objection misses its target because of this new twist.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  20
  Buddizmin tarixi, inancları və təriqətləri.Aladdin Malikov - 2022 - Elm Və Həyat 40 (475):92-96.
  “Buddizm” dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olaraq, eramızdan öncə VI əsrdə yaşamış Buddanın ərsəyə gətirdiyi dinin adıdır. Dünyada Buddanın inanclarını qəbul edənlərə buddist deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Buddizmdə Budda tanrı yerinə qoyulur. Əslində isə Budda özünün insan olduğunu söyləmiş və ilahlıq iddiasında olmamışdır. Lakin ölümündən sonra ona tabe olanlar onu tanrılaşdırmış, adına məbədlər qurub ona sitayiş etmişlər. Buddizm meydana gəldiyi hindistanda, öz təsirini çoxdan itirmiş, induizm ilə əvəz olunmuşdur və hazırda hindistanda buddistlər əhalinin bir faizindən az hissəsini təşkil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  31
  SÖZLER GÜÇ - ALEXIS KARPOUZOS.Alexis Karpouzos - manuscript
  21. yüzyılın üçüncü on yılının şafağında, insanlığın varlığı son derece tehlikeli hale geldi. Ormanlarımızı kesiyor, tatlı su akiferlerimizi tüketiyor ve hayati önem taşıyan topraklarımızı kaybediyoruz. Okyanuslarımızdaki yaşamı sıyırıp yerine yüz milyonlarca ton plastik atık koyuyoruz. Çevremizi toksik endüstriyel kimyasallarla dolduruyoruz. Kirliliğimiz, kıtalardaki yaşamın dokusunu parçalayan ısı dalgalarına, kuraklıklara ve vahşi yangınlara neden olan iklim değişikliğini tetikliyor. Ve dünyaya yeni nesiller getiriyoruz, onurlu bir varoluşun kaynaklarına erişmeye ihtiyaç duyan milyonlarca insan. Hayata yönelik tehditlerin kapsamı ve genişliği her geçen gün artmaktadır. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 20. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. An Investigation on the Basic Conceptual Foundations of Quantum Mechanics by Using the Clifford Algebra.Elio Conte - 2011 - Advanced Studies in Theoretical Physics 5 (11):485-544.
  We review our approach to quantum mechanics adding also some new interesting results. We start by giving proof of two important theorems on the existence of the A(Si) and i,±1 N Clifford algebras. This last algebra gives proof of the von Neumann basic postulates on the quantum measurement explaining thus in an algebraic manner the wave function collapse postulated in standard quantum theory. In this manner we reach the objective to expose a self-consistent version of quantum mechanics. In detail we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  86
  Zur Rolle von Krankheit und Verwundung in den militärischen Fachschriften der griechisch-römischen Antike.Magnus Frisch - 2021 - Göttinger Forum Für Altertumswissenschaft 24:31-50.
  Krankheit und Verwundung gehörten in der Antike zum Alltag der Soldaten. Die militärische Fachschriftstellerei der Antike hat sich aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Zielstellungen mit zahlreichen Aspekten des Militärwesens ihrer Zeit befasst. Der vorliegende Beitrag untersucht deshalb die Behandlung von Krankheit und Verwundung in den griechischen und römischen militärischen Fachschriften vom 4. Jh. v. Chr. bis ins 6. Jh. n. Chr. Aufgrund der spärlichen Forschungsliteratur zu diesem Thema steht die vergleichende Quellenanalyse der erhaltenen militärischen Fachschriften dieses Zeitraums im Vordergrund. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. La sincronicità e le sue possibili implicazioni.Donato Santarcangelo & Tiziano Cantalupi - 2004 - Torino TO, Italia: Psiche e Realtà - Tirrenia Stampatori.
  La sincronicità, è “la simultaneità di un certo stato psichico con uno o più eventi esterni che paiono paralleli significativi della condizione momentaneamente soggettiva” (Jung, 1952). C.G.Jung e il fisico quantistico premio Nobel, W. Pauli, ci introducono con tale concettualizzazione in un mondo, nel quale ciò che è interno e ciò che è esterno a noi non è così nettamente definito, mondo nel quale le “coincidenze” non sono più tali, ma rivestono un significato ed un’importanza per la nostra psiche, per (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  Molla Cami felsefesinde metaforik üslup.Safi̇ye Tuğba Beyca - 2019 - Dissertation, ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  Herhangi bir şeyi, kendisi dışında başka bir şeyle belirtmek olarak tanımlanabilen metafor; İslâm coğrafyasında, özellikle tasavvuf ve sûfizm çalışmalarında, önemli bir ifade yöntemi olarak kullanılmaktadır. Spesifik olarak edebî hikâyelerin ifadelerine daha güçlü, vurgulu ve manidar bir anlatım katabilmek adına, filozoflar sembolik ya da metaforik anlatım ve ifadelerden faydalanmışlardır. İslâm filozoflarından, yoğun olarak bu ifade dilini kullananlar başta Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî olmak üzere; İbn Sînâ, Ahmed el-Gazâlî, Şehabeddîn Sühreverdî ve bu çalışmada üzerinde duracağım Mollâ Câmî (Mevlânâ Nureddîn Abdurrahîm el-Câmî)'dir. Mollâ Câmî; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dalla metafisica classica all'informatica medica.Barry Smith - 2003 - In Maurizio Ferraris (ed.), Ontologia. Naples: Guida. pp. 154-159.
  In un articolo comparso sul Wall Street Journal del 13 novembre 2oi:n viene descritto il modo in cui i computer potrebbero essere utilizzati al fine di allertare i responsabili della salute pubblica in relazione ad eventuali problemi provocati dal bioterrorismo. L'autore nota come gli attacchi biologici sarebbero probabilmente contraddistinti da picchi statistici negli acquisti senza ricetta medica di rimedi per specifici disturbi di tipo comune e come i dati che riguardano tali acquisti possano essere resi disponibili immediatamente grazie agli inventari (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  74
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Convergent Realism and Its Rivals.Rinat M. Nugayev - 2012 - Credo New (3):1-27.
  CONVERGENT REALISM AND ITS RIVALS (joining the realism-antirealism debates in modern Western philosophy of science). Rinat M. Nugayev, Kazan branch of Russian University of Cooperation. Abstract. Arguments pro and contra convergent realism are considered. It is argued that to meet the antirealist challenges convergent realism meta-programme hard core should be modified significantly . However well-known rivals of structural realism – entity realism (N. Cartwright and I. Hacking) and structural realism (John Worrall) – are mere revisionist versions of convergent realism based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. MİLET.Seda Şahin (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Detay Yayıncılık.
  İonya, MÖ 1000’lerde 12 İon koloni şehrinin birlikteliğiyle oluşmuştur. İonlar bir denizci topluluğuydu ve kültürel etkileşimleri, halkına sunduğu özgürlükçü alan onların düşünsel duruşunun önemli nedenlerindendi. İonya doğayı anlama, görünenin ve değişenin ardında yatan değişmeyen temel ilkenin ne olduğu konusunda rasyonel bir tutumun, girişimin ortaya konduğu önemli bir merkezdi. Bu 12 şehirden en önemlisiyse Milet’ti (Rasyonalist, 2020). İsmi, İon dilinde Miletos, Dor dilinde Milatos, Aiol dilinde ise Millatos’dur (Gür, 2010: 225). Ortaçağda tiyatronun üzerindeki kaleden dolayı Palatia olarak anılmış, Türk egemenliğine girdikten (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  66
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  66
  Ahlaktan Tanrı'ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko'nun “Allah'sız Ahlak Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme. [REVIEW]Hasan G. Bahçekapili - manuscript
  Enis Doko bu kitapta 1) ahlakın doğasından hareketle nesnel ahlaki olguların varlığına (ahlaki gerçekçilik), 2) ahlaki gerçekçilikten hareketle ahlaki olguların doğal olgular olamayacağına, 3) doğal olmayan ahlaki olguların varlığından hareketle de Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışıyor. Göreceğimiz gibi bu üç adımın her biriyle ilgili ciddi sorunlar var.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. CoVid, Debt, the King, Et Cet.Paul Bali - unknown
  contents -/- i. death and the mask ii. shifts in the TTC ad-space iii. a virus in a superposition iv. this virus has totally hacked us v. a test of Bayesian competence vi. a siege on the Local, by the Global vii. re lab-leak theory: God did it viii. we held ourselves apart by this telescope ix. Google knows we'll all be dead x. Uber gets us all to surveil xi. Netflix pretends to be my friend xii. can teleCOMM map (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mevleviliğin Yayılma Politikası: Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi’nin Çalışmaları (Spreading Policy of The Mevleviism in The Ottoman State in The 14th Century: The Studies of Sultan Veled and Ulu Arif Celebi).Aysel Tan - 2020 - Ankara, Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları.
  After the death of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d.1273), the cult of Mevlevi continued its structuring. Rumi's son Sultan Veled (d.1312) and his grandson Ulu Arif Çelebi (d.1320) contributed greatly to this structuring. Sultan Veled tried to turn the lodge he took over from his father into a systematic sect around Rumi's mystical thought and Mevlevi disciples. Ulu Arif Çelebi, on the other hand, is a very effective name in organizing Mevleviism as a cult. With his systematic studies and travels, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. L'attention aux récits sur soi. Paul Ricoeur et Carol Gilligan autour du tragique freudien.Marjolaine Deschênes - 2015 - Logoi.Ph (En Ligne: Http://Logoi.Ph) 1 (2):322-338.
  This article shows that Paul Ricoeur and Carol Gilligan develop their theories of the self by borrowing critically from Freudian aesthetics, adding an ethical dimension missing in it. Ricoeur critiques, completes and endorses the Freudian interpretation of the Oedipus, while Gilligan rejects it, since she considers it distorted by patriarchal ideology. Both are reclaiming the Freudian theory of culture by focusing on what Freud called the «life drive» as opposed to the «death drive». But Ricoeur does not pay the same (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Seier gjennom nederlag.Hilde Vinje - 2017 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 52 (4):146-159.
  This paper is a revised version of the essay that won the Zapffe Prize in 2017. -/- In «The Last Messiah» and On the tragic, Peter Wessel Zapffe suggests that humankind should cease to reproduce, as the meaning of life cannot be found and human life at its best is tragic. The theory has been criticized for assuming that the meaning of life must be explained by an external cause and implicitly asks for an infinite causal chain. In this paper, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Triangulating on Thought and Norms.Kirk Ludwig - 2020 - Dialogue 59 (2):175-206.
  This article raises two questions about Robert Myers and Claudine Verheggen's terrific book, Donald Davidson's Triangulation Argument: A Philosophical Inquiry. The first question, concerning the first part of the book, is whether, starting from the assumption that a solitary individual cannot have thought contents, we can show that adding another individual to the picture cannot resolve the problem. The second question, concerning the second part, is whether a more sophisticated, decision-theoretic, Humean about the pro-attitudes can respond to the objections to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Leibniz’s Doctrine of Reincarnation as Metamorphosis.Nikolai Lossky & Frédéric Tremblay - 2020 - Sophia 59 (4):755-766.
  The Russian philosopher Nikolai Onufrievich Lossky considered himself a Leibnizian of sorts. He accepted parts of Leibniz’s doctrine of monads, although he preferred to call them ‘substantival agents’ and rejected the thesis that they have neither doors nor windows. In Lossky’s own doctrine, monads have existed since the beginning of time, they are immortal, and can evolve or devolve depending on the goodness or badness of their behavior. Such evolution requires the possibility for monads to reincarnate into the bodies of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  98
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  93
  Probable Role of Ablation of Cerebral Ganglia and Injection of its Extracts on O:N Ratio of Lamellidens Corrianis During Summer Season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  28
  Intеrсulturаl Соmmuniсаtiоn in Thе Соntеxt Оf Glоbаlizаtiоn: Sоmе Philоsоphiсаl Issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  88
  Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  32
  Intеrnеt Ассеss Fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling During Thе СОVID-19 Pаndеmiс Аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. La imagen narrativa de Dios en C. S. Lewis, una lectura de “Las crónicas de Narnia”.Adán Salinas - 1999 - Boletín de Filosofía (10):261-278.
  El artículo propone una interpretación de la obra literaria "Las Crónicas de Narnia" del autor ingles C. S Lewis. Tal interpretación posibilita considerar la alegoría religiosa que esta obra literaria realiza sobre la experiencia de la divinidad a través de la figura del León.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Jus Ad Vim and the Just Use of Lethal Force Short of War.S. Brandt Ford - 2013 - In Fritz Allhoff, Nicholas Evans & Adam Henschke (eds.), Routledge Handbook of Ethics and War: Just War Theory in the 21st Century. Routledge. pp. 63--75.
  In this chapter, I argue that the notion which Michael Walzer calls jus ad vim might improve the moral evaluation for using military lethal force in conflicts other than war, particularly those situations of conflict short-of-war. First, I describe his suggested approach to morally justifying the use of lethal force outside the context of war. I argue that Walzer’s jus ad vim is a broad concept that encapsulates a state’s mechanisms for exercising power short-of-war. I focus on his more narrow (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Competency And Needs of Technical Vocational Teachers in The Division of Aklan.Darren N. Naelgas & Manuel O. Malonisio - 2022 - Universal Journal of Educational Research 1 (3):123-141.
  This research aimed to assess the general and technical competency of Technical Vocational Education (TVE) teachers in the schools Division of Aklan. It also determined the competency needs and gaps in teaching TVE in the implementation of the program. The study was participated by 118 TVE teachers. Mixed-methods research design using sequential strategy was employed in this study. The Philippine Professional Standards for Teachers was used as guide for assessing the general level of competency while self-assessment guide of TESDA was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  37
  The Noetic Approach: Scientific Progress as Enabling Understanding.Finnur Dellsén - 2022 - In Yafeng Shan (ed.), New Philosophical Perspectives on Scientific Progress. Routledge. pp. 62-81.
  Roughly, the noetic account characterizes scientific progress in terms of increased understanding. This chapter outlines a version of the noetic account according to which scientific progress on some phenomenon consists in making scientific information publicly available so as to enable relevant members of society to increase their understanding of that phenomenon. This version of the noetic account is briefly compared with four rival accounts of scientific progress, viz. the truthlikeness account, the problem-solving account, the new functional account, and the epistemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. El hombre empresa como proyecto ético político. Lecturas de Michel Foucault.Adán Salinas - 2010 - Hermenéutica Intercultural (18-19):95-139.
  El artículo pretende explorar la categoría de hombre-empresa, que Foucault propuso como uno de los dispositivos o interfaces claves del poder en el contexto del neoliberalismo. A través de esta categoría se muestra una particular forma de poder sobre la vida, o biopoder, que es distinto al tipo de poder de la sociedad disciplinaria, aunque tiene relaciones de continuidad con este último. En tal sentido el artículo maneja la hipótesis de la superposición o coexistencia, de las formas del poder, en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Una particular sensibilidad social, comentario a los dichos de Cecilia Morel.Adán Salinas - 2012 - In Jaime González, Rodrigo Sanchez & Mario Sobarzo (eds.), 2011: Aportes para interpretar una década de lucha por autoeducación. Quimantú. pp. 87-93.
  El año 2011 remeció a Chile con un despertar de los movimientos sociales que levantaron sus demandas para la reestructuración del modelo educacional y social chileno heredado de la dictadura. El libro recopila columnas en prensa, artículos de discusión y material de información elaborado por autores y colectivos diversos que desde una perspectiva crítica al modelo y de compromiso con los movimientos sociales activan algunas de las discusiones de este proceso.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Debates Neoliberales en 1938. El coloquio Lippmann.Adán Salinas - 2016 - Hermenéutica Intercultural 26:29-56.
  Se tratan algunas de las discusiones vertidas en el coloquio Lippmann de 1938, evento que puede considerarse con los datos actuales como la escena inaugural del neoliberalismo. Se muestra tanto la heterogeneidad de dos grupos de pensadores que marcarán posteriormente la línea alemana y norteamericana de pensadores neoliberales. Al mismo tiempo se muestran algunas de sus coincidencias principales en torno a una idea de democracia para el mercado.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sublimidad e imaginación en el combate tierra-mundo: una lectura existencialista de la desgarradura del arte en Heidegger.Francisco Salinas - 2014 - Aisthesis 56:39-52.
  [ENG] On the basis of a reading of Heidegger's Der Ursprung des Kunstwerkes, the problematic of understanding the relational concepts of "earth" and "world" is developed. The proposal here is situated from an existential approach that links the earth with the concepts of sublimity and world, understood on the basis of an opening within imagination. To articulate these ideas, this paper fundamentally draws from arguments by Kant, Nancy and Arendt. The proposal here is that Heidegger seeks to explain how the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. La biopolítica como problema léxico. Revisión de las propuestas de Roberto Esposito.Adán Salinas - 2013 - Hermenéutica Intrecultural (22):63-99.
  Los discursos sobre el biopoder han marcado buena parte de las discusiones en filosofía política durante la última década. Particularmente, el desarrollo de estos discursos entre diversos filósofos italianos, lo que ha abierto diversas líneas de interpretación sobre el biopoder. A continuación se revisa una de las hipótesis centrales del planteamiento de Roberto Esposito y que justifica gran parte de su trabajo en torno a estos discursos. Esta hipótesis consiste en que la biopolítica mostraría el encuentro léxico entre el vocabulario (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000