Results for 'Ad��n Salinas'

998 found
Order:
 1.  17
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mathematics Intelligent Tutoring System.Nour N. AbuEloun & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Advanced Scientific Research 2 (1):11-16.
  In these days, there is an increasing technological development in intelligent tutoring systems. This field has become interesting to many researchers. In this paper, we present an intelligent tutoring system for teaching mathematics that help students understand the basics of math and that helps a lot of students of all ages to understand the topic because it's important for students of adding and subtracting. Through which the student will be able to study the course and solve related problems. An evaluation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 3. Avocado Classification Using Deep Learning.Mohammed N. Abu Alqumboz & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 3 (12):30-34.
  Avocado is the fruit of the avocado tree, scientifically known as Persia Americana. This fruit is prized for its high nutrient value and is added to various dishes due to its good flavor and rich texture. It is the main ingredient in guacamole. These days, the avocado has become an incredibly popular food among health-conscious individuals. It’s often referred to as a superfood, which is not surprising given its health properties. Using a public dataset of 1,234 images of Avocado collected (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Rules of Tajweed the Holy Quran Intelligent Tutoring System.Alaa N. Akkila & Samy S. Abu-Naser - 2018 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 2 (3):7-20.
  Undeniably, the greatest way for a Moslem to be closer to Allah, is recitation of Holy-Quran approves with the method conveyed from Messenger of Allah Mohammed from the feature of speech points of letters and the intrinsic and fleeting characteristics of the letters, So, there is a persistent need to teach all Moslems the science of Tajweed Al-Quran. ITS (Intelligent Tutoring System) is computer software that supplies direct and tailored training or response to students without human teacher interfering. The main (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. A Failed Twist to an Old Problem: A Reply to John N. Williams.Rodrigo Borges - 2016 - Logos and Episteme 7 (1):75-81.
  John N. Williams argued that Peter Klein's defeasibility theory of knowledge excludes the possibility of one knowing that one has a posteriori knowledge. He does that by way of adding a new twist to an objection Klein himself answered more than forty years ago. In this paper I argue that Williams' objection misses its target because of this new twist.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Ontology for Biomedical Investigations.Anita Bandrowski, Ryan Brinkman, Mathias Brochhausen, Matthew H. Brush, Bill Bug, Marcus C. Chibucos, Kevin Clancy, Mélanie Courtot, Dirk Derom, Michel Dumontier, Liju Fan, Jennifer Fostel, Gilberto Fragoso, Frank Gibson, Alejandra Gonzalez-Beltran, Melissa A. Haendel, Yongqun He, Mervi Heiskanen, Tina Hernandez-Boussard, Mark Jensen, Yu Lin, Allyson L. Lister, Phillip Lord, James Malone, Elisabetta Manduchi, Monnie McGee, Norman Morrison, James A. Overton, Helen Parkinson, Bjoern Peters, Philippe Rocca-Serra, Alan Ruttenberg, Susanna-Assunta Sansone, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith, Larisa N. Soldatova, Christian J. Stoeckert, Chris F. Taylor, Carlo Torniai, Jessica A. Turner, Randi Vita, Patricia L. Whetzel & Jie Zheng - 2016 - PLoS ONE 11 (4):e0154556.
  The Ontology for Biomedical Investigations (OBI) is an ontology that provides terms with precisely defined meanings to describe all aspects of how investigations in the biological and medical domains are conducted. OBI re-uses ontologies that provide a representation of biomedical knowledge from the Open Biological and Biomedical Ontologies (OBO) project and adds the ability to describe how this knowledge was derived. We here describe the state of OBI and several applications that are using it, such as adding semantic expressivity to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 8. Non-Normal Modalities in Variants of Linear Logic.D. Porello & N. Troquard - 2015 - Journal of Applied Non-Classical Logics 25 (3):229-255.
  This article presents modal versions of resource-conscious logics. We concentrate on extensions of variants of linear logic with one minimal non-normal modality. In earlier work, where we investigated agency in multi-agent systems, we have shown that the results scale up to logics with multiple non-minimal modalities. Here, we start with the language of propositional intuitionistic linear logic without the additive disjunction, to which we add a modality. We provide an interpretation of this language on a class of Kripke resource models (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  61
  Managing the Design of Operations in Local NGOs in Gaza Strip.Rasha O. Owda, Maram Owda, Mohammed N. Abed, Samia A. M. Abdalmenem, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2019 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 3 (7):37-47.
  The study aimed to identify the reality of the process design management in the local ngos in Gaza Strip. In order to achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the analytical descriptive method was used, relying on the questionnaire as the main tool for data collection. The study society is one of the decision makers in the local ngos in Gaza Strip. The study population consisted of 78 local ngos in Gaza Strip. The overall inventory of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  92
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Survey of Intelligent Tutoring Systems Up To the End of 2016.Alaa N. Akkila, Abdelbaset Almasri, Adel Ahmed, Naser Masri, Yousef Abu Sultan, Ahmed Y. Mahmoud, Ihab Zaqout & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 3 (3):71-81.
  The main goals of Intelligent Tutoring Systems (ITS) are: providing highly developed instructional guidance on a one-to-one foundation that is improved than what is attained with traditional computer aided instruction and is analogous to that of a decent human tutor; and developing and testing models of intelligent processes associated with instruction. ITS is a subfield of artificial intelligence. ITS consists of four interacting components: the student model which embodies the student's present knowledge state, the pedagogical module which comprises appropriate instructional (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  63
  Hilbert izlencesinin izinde adcılık adına yeni bulgular.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert izlencesinin kanıt kuramsal amacı tarihsel gelişimi içinde özetlendikten sonra arka plandaki model-kuramsal motivasyonu belirtilmektedir. Hilbert'in nihai hedefinin matematiğin temellerine ilişkin tüm epistemolojik ve ontolojik varsayımlardan arındırılmış bir matematik kuramı geliştirmek olduğu savunulmaktadır. Yakın geçmişte mantıktaki bazı gelişmelerin Hilbert izlencesinin yalnızca adcı varsayımlar temelinde sürdürülebileceğine ilişkin yeni bir bakış açısı sağladığı öne sürülmektedir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs).Adnan Arslan - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):283 - 303.
  One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  61
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Siddikîn Proof Of The Truthful In Proving The Necessary Existence In Mullā Sadrā.Sedat Baran - 2020 - Diyanet İlmî Dergi 56 (1):205-224.
  Mümkün varlıkları aracı kılmadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlama çabalarının bir sonucu olan sıddıkîn burhanı ilk defa Müslüman filozoflar tarafından dillendirildi. İbn Sînâ (ö. 428/1037) da Fârâbî’nin etkisiyle yeni bir burhan açıkladı ve buna sıddıkîn adını verdi. Molla Sadrâ (ö. 1050/1641) varlığın asaleti ilkesini mutasavvıflardan, teşkîk ilkesini de Sühreverdî’den iktibas ederek yeni bir sıddıkîn burhanı dillendirdi. Bu burhanın, varlığın asaleti, basîtliği/yalınlığı, teşkîkî ve ma’lûlün illete ihtiyacı olmak üzere bazı öncülleri vardır. O, bu öncülleri açıkladıktan sonra teselsüle ihtiyaç duymadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlar. Onun (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. An Investigation on the Basic Conceptual Foundations of Quantum Mechanics by Using the Clifford Algebra.Elio Conte - 2011 - Advanced Studies in Theoretical Physics 5 (11):485-544.
  We review our approach to quantum mechanics adding also some new interesting results. We start by giving proof of two important theorems on the existence of the A(Si) and i,±1 N Clifford algebras. This last algebra gives proof of the von Neumann basic postulates on the quantum measurement explaining thus in an algebraic manner the wave function collapse postulated in standard quantum theory. In this manner we reach the objective to expose a self-consistent version of quantum mechanics. In detail we (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Seier gjennom nederlag.Hilde Vinje - 2017 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 52 (4):146-159.
  This paper is a revised version of the essay that won the Zapffe Prize in 2017. -/- In «The Last Messiah» and On the tragic, Peter Wessel Zapffe suggests that humankind should cease to reproduce, as the meaning of life cannot be found and human life at its best is tragic. The theory has been criticized for assuming that the meaning of life must be explained by an external cause and implicitly asks for an infinite causal chain. In this paper, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Dalla metafisica classica all'informatica medica.Barry Smith - 2003 - In Maurizio Ferraris (ed.), Ontologia. Naples: Guida. pp. 154-159.
  In un articolo comparso sul Wall Street Journal del 13 novembre 2oi:n viene descritto il modo in cui i computer potrebbero essere utilizzati al fine di allertare i responsabili della salute pubblica in relazione ad eventuali problemi provocati dal bioterrorismo. L'autore nota come gli attacchi biologici sarebbero probabilmente contraddistinti da picchi statistici negli acquisti senza ricetta medica di rimedi per specifici disturbi di tipo comune e come i dati che riguardano tali acquisti possano essere resi disponibili immediatamente grazie agli inventari (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Leibniz’s Doctrine of Reincarnation as Metamorphosis.Nikolai Lossky & Frédéric Tremblay - 2020 - Sophia 59 (4):755-766.
  The Russian philosopher Nikolai Onufrievich Lossky considered himself a Leibnizian of sorts. He accepted parts of Leibniz’s doctrine of monads, although he preferred to call them ‘substantival agents’ and rejected the thesis that they have neither doors nor windows. In Lossky’s own doctrine, monads have existed since the beginning of time, they are immortal, and can evolve or devolve depending on the goodness or badness of their behavior. Such evolution requires the possibility for monads to reincarnate into the bodies of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  66
  Triangulating on Thought and Norms.Kirk Ludwig - 2020 - Dialogue 59 (2):175-206.
  This article raises two questions about Robert Myers and Claudine Verheggen's terrific book, Donald Davidson's Triangulation Argument: A Philosophical Inquiry. The first question, concerning the first part of the book, is whether, starting from the assumption that a solitary individual cannot have thought contents, we can show that adding another individual to the picture cannot resolve the problem. The second question, concerning the second part, is whether a more sophisticated, decision-theoretic, Humean about the pro-attitudes can respond to the objections to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. La sincronicità e le sue possibili implicazioni.Donato Santarcangelo & Tiziano Cantalupi - 2004 - Torino TO, Italia: Psiche e Realtà - Tirrenia Stampatori.
  La sincronicità, è “la simultaneità di un certo stato psichico con uno o più eventi esterni che paiono paralleli significativi della condizione momentaneamente soggettiva” (Jung, 1952). C.G.Jung e il fisico quantistico premio Nobel, W. Pauli, ci introducono con tale concettualizzazione in un mondo, nel quale ciò che è interno e ciò che è esterno a noi non è così nettamente definito, mondo nel quale le “coincidenze” non sono più tali, ma rivestono un significato ed un’importanza per la nostra psiche, per (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Convergent Realism and Its Rivals.Rinat M. Nugayev - 2012 - Credo New (3):1-27.
  CONVERGENT REALISM AND ITS RIVALS (joining the realism-antirealism debates in modern Western philosophy of science). Rinat M. Nugayev, Kazan branch of Russian University of Cooperation. Abstract. Arguments pro and contra convergent realism are considered. It is argued that to meet the antirealist challenges convergent realism meta-programme hard core should be modified significantly . However well-known rivals of structural realism – entity realism (N. Cartwright and I. Hacking) and structural realism (John Worrall) – are mere revisionist versions of convergent realism based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  Zur Rolle von Krankheit und Verwundung in den militärischen Fachschriften der griechisch-römischen Antike.Magnus Frisch - 2021 - Göttinger Forum Für Altertumswissenschaft 24:31-50.
  Krankheit und Verwundung gehörten in der Antike zum Alltag der Soldaten. Die militärische Fachschriftstellerei der Antike hat sich aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Zielstellungen mit zahlreichen Aspekten des Militärwesens ihrer Zeit befasst. Der vorliegende Beitrag untersucht deshalb die Behandlung von Krankheit und Verwundung in den griechischen und römischen militärischen Fachschriften vom 4. Jh. v. Chr. bis ins 6. Jh. n. Chr. Aufgrund der spärlichen Forschungsliteratur zu diesem Thema steht die vergleichende Quellenanalyse der erhaltenen militärischen Fachschriften dieses Zeitraums im Vordergrund. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mevleviliğin Yayılma Politikası: Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi’nin Çalışmaları (Spreading Policy of The Mevleviism in The Ottoman State in The 14th Century: The Studies of Sultan Veled and Ulu Arif Celebi).Aysel Tan - 2020 - Ankara, Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları.
  After the death of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d.1273), the cult of Mevlevi continued its structuring. Rumi's son Sultan Veled (d.1312) and his grandson Ulu Arif Çelebi (d.1320) contributed greatly to this structuring. Sultan Veled tried to turn the lodge he took over from his father into a systematic sect around Rumi's mystical thought and Mevlevi disciples. Ulu Arif Çelebi, on the other hand, is a very effective name in organizing Mevleviism as a cult. With his systematic studies and travels, he (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. L'attention aux récits sur soi. Paul Ricoeur et Carol Gilligan autour du tragique freudien.Marjolaine Deschênes - 2015 - Logoi.Ph (En Ligne: Http://Logoi.Ph) 1 (2):322-338.
  This article shows that Paul Ricoeur and Carol Gilligan develop their theories of the self by borrowing critically from Freudian aesthetics, adding an ethical dimension missing in it. Ricoeur critiques, completes and endorses the Freudian interpretation of the Oedipus, while Gilligan rejects it, since she considers it distorted by patriarchal ideology. Both are reclaiming the Freudian theory of culture by focusing on what Freud called the «life drive» as opposed to the «death drive». But Ricoeur does not pay the same (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  70
  CoVid, Debt, the King, Et Cet.Paul Bali - unknown
  contents -/- i. death and the mask ii. shifts in the TTC ad-space iii. a virus in a superposition iv. this virus has totally hacked us v. a test of Bayesian competence vi. a siege on the Local, by the Global vii. re lab-leak theory: God did it viii. we held ourselves apart by this telescope ix. Google knows we'll all be dead x. Uber gets us all to surveil xi. Netflix pretends to be my friend xii. can teleCOMM map (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  76
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. El hombre empresa como proyecto ético político. Lecturas de Michel Foucault.Adán Salinas - 2010 - Hermenéutica Intercultural (18-19):95-139.
  El artículo pretende explorar la categoría de hombre-empresa, que Foucault propuso como uno de los dispositivos o interfaces claves del poder en el contexto del neoliberalismo. A través de esta categoría se muestra una particular forma de poder sobre la vida, o biopoder, que es distinto al tipo de poder de la sociedad disciplinaria, aunque tiene relaciones de continuidad con este último. En tal sentido el artículo maneja la hipótesis de la superposición o coexistencia, de las formas del poder, en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  78
  Adding to the Tapestry. [REVIEW]Janet A. Kourany - 2018 - Philosophy, Theory, and Practice in Biology 10 (9).
  Kevin Elliott’s A Tapestry of Values is a terrific book, chock full of valuable case studies and incisive analyses. It aims to be useful not only to students of philosophy of science and the other areas of science studies but also to practicing scientists, policymakers, and the public at large—a tall order. And it succeeds admirably for many of these folks. In my comments I suggest what it would need for the rest.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34. Recognizing Argument Types and Adding Missing Reasons.Christoph Lumer - 2019 - In Bart J. Garssen, David Godden, Gordon Mitchell & Jean Wagemans (eds.), Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA). [Amsterdam, July 3-6, 2018.]. Amsterdam (Netherlands): pp. 769-777.
  The article develops and justifies, on the basis of the epistemological argumentation theory, two central pieces of the theory of evaluative argumentation interpretation: 1. criteria for recognizing argument types and 2. rules for adding reasons to create ideal arguments. Ad 1: The criteria for identifying argument types are a selection of essential elements from the definitions of the respective argument types. Ad 2: After presenting the general principles for adding reasons (benevolence, authenticity, immanence, optimization), heuristics are proposed for finding missing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35.  40
  Probable Role of Ablation of Cerebral Ganglia and Injection of its Extracts on O:N Ratio of Lamellidens Corrianis During Summer Season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Moral Constraints on Gender Concepts.N. G. Laskowski - 2020 - Ethical Theory and Moral Practice 23 (1):39-51.
  Are words like ‘woman’ or ‘man’ sex terms that we use to talk about biological features of individuals? Are they gender terms that we use to talk about non-biological features e.g. social roles? Contextualists answer both questions affirmatively, arguing that these terms concern biological or non-biological features depending on context. I argue that a recent version of contextualism from Jennifer Saul that Esa Diaz-Leon develops doesn't exhibit the right kind of flexibility to capture our theoretical intuitions or moral and political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 37. Moral Deliberation and Ad Hominem Fallacies.Uri D. Leibowitz - 2016 - Journal of Moral Philosophy 13 (5):507-529.
  Many of us read Peter Singer ’ s work on our obligations to those in desperate need with our students. Famously, Singer argues that we have a moral obligation to give a significant portion of our assets to famine relief. If my own experience is not atypical, it is quite common for students, upon grasping the implications of Singer ’ s argument, to ask whether Singer gives to famine relief. In response it might be tempting to remind students of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Peter Marchetto & Cecilea Mun - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 39. Children and Added Sugar: The Case for Restriction.Theodore Bach - 2018 - Journal of Applied Philosophy 35 (S1):105-120.
  It is increasingly clear that children's excessive consumption of products high in added sugar causes obesity and obesity-related health problems like type 2 diabetes, cardiovascular disease, and metabolic syndrome. Less clear is how best to address this problem through public health policy. In contrast to policies that might conflict with adult's right to self-determination — for example sugar taxes and soda bans — this article proposes that children's access to products high in added sugars should be restricted in the same (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Quine's Monism and Modal Eliminativism in the Realm of Supervenience.Atilla Akalın - 2019 - International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHRS) 6 (34):795-800.
  This study asserts that W.V.O. Quine’s eliminative philosophical gaze into mereological composition affects inevitably his interpretations of composition theories of ontology. To investigate Quine’s property monism from the account of modal eliminativism, I applied to his solution for the paradoxes of de re modalities’ . Because of its vital role to figure out how dispositions are encountered by Quine, it was significantly noted that the realm of de re modalities doesn’t include contingent and impossible inferences about things. Therefore, for him, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 41. Resisting Reductive Realism.N. G. Laskowski - 2020 - In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics Volume 15. Oxford: Oxford University Press. pp. 96 - 117.
  Ethicists struggle to take reductive views seriously. They also have trouble conceiving of some supervenience failures. Understanding why provides further evidence for a kind of hybrid view of normative concept use.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Institutional Legitimacy.N. P. Adams - 2018 - Journal of Political Philosophy:84-102.
  Political legitimacy is best understood as one type of a broader notion, which I call institutional legitimacy. An institution is legitimate in my sense when it has the right to function. The right to function correlates to a duty of non-interference. Understanding legitimacy in this way favorably contrasts with legitimacy understood in the traditional way, as the right to rule correlating to a duty of obedience. It helps unify our discourses of legitimacy across a wider range of practices, especially including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 43. La imagen narrativa de Dios en C. S. Lewis, una lectura de “Las crónicas de Narnia”.Adán Salinas - 1999 - Boletín de Filosofía (10):261-278.
  El artículo propone una interpretación de la obra literaria "Las Crónicas de Narnia" del autor ingles C. S Lewis. Tal interpretación posibilita considerar la alegoría religiosa que esta obra literaria realiza sobre la experiencia de la divinidad a través de la figura del León.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence.N. P. Adams - 2018 - Res Publica 24 (4):475-491.
  Standard accounts of civil disobedience include nonviolence as a necessary condition. Here I argue that such accounts are mistaken and that civil disobedience can include violence in many aspects, primarily excepting violence directed at other persons. I base this argument on a novel understanding of civil disobedience: the special character of the practice comes from its combination of condemnation of a political practice with an expressed commitment to the political. The commitment to the political is a commitment to engaging with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45.  54
  The Ad Verecundiam Fallacy and Appeals to Expert Testimony.Michael J. Shaffer - 2007 - In Proceedings of the 6th ISSA Conference on Argumentation.
  In this paper I argue that Tyler Burge's non-reductive view of testiomonial knowledge cannot adeqautrely discriminate between fallacious ad vericumdium appeals to expet testimony and legitimate appeals to authority.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Jus Ad Bellum After 9/11: A State of the Art Report.Mark Rigstad - 2007 - International Political Theory Beacon.
  An examination of the applicability of conventional and revisionist just war principles to the global war on terror.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  56
  A Comparative Analysis of Biomedical Research Ethics Regulation Systems in Europe and Latin America with Regard to the Protection of Human Subjects.E. Lamas, M. Ferrer, A. Molina, R. Salinas, A. Hevia, A. Bota, D. Feinholz, M. Fuchs, R. Schramm, J. -C. Tealdi & S. Zorrilla - 2010 - Journal of Medical Ethics 36 (12):750-753.
  The European project European and Latin American Systems of Ethics Regulation of Biomedical Research Project (EULABOR) has carried out the first comparative analysis of ethics regulation systems for biomedical research in seven countries in Europe and Latin America, evaluating their roles in the protection of human subjects. We developed a conceptual and methodological framework defining ‘ethics regulation system for biomedical research’ as a set of actors, institutions, codes and laws involved in overseeing the ethics of biomedical research on humans. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. The Relational Conception of Practical Authority.N. Adams - 2018 - Law and Philosophy 37 (5):549-575.
  I argue for a new conception of practical authority based on an analysis of the relationship between authority and subject. Commands entail a demand for practical deference, which establishes a relationship of hierarchy and vulnerability that involves a variety of signals and commitments. In order for these signals and commitments to be justified, the subject must be under a preexisting duty, the authority’s commands must take precedence over the subject’s judgment regarding fulfillment of that duty, the authority must accept the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49. Conceptual Analysis in Metaethics.N. G. Laskowski & Stephen Finlay - 2017 - In Tristram McPherson & David Plunkett (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics. Routledge. pp. 536-551.
  A critical survey of various positions on the nature, use, possession, and analysis of normative concepts. We frame our treatment around G.E. Moore’s Open Question Argument, and the ways metaethicists have responded by departing from a Classical Theory of concepts. In addition to the Classical Theory, we discuss synthetic naturalism, noncognitivism (expressivist and inferentialist), prototype theory, network theory, and empirical linguistic approaches. Although written for a general philosophical audience, we attempt to provide a new perspective and highlight some underappreciated problems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 50. Systematizing the Theoretical Virtues.Michael N. Keas - 2017 - Synthese:1-33.
  There are at least twelve major virtues of good theories: evidential accuracy, causal adequacy, explanatory depth, internal consistency, internal coherence, universal coherence, beauty, simplicity, unification, durability, fruitfulness, and applicability. These virtues are best classified into four classes: evidential, coherential, aesthetic, and diachronic. Each virtue class contains at least three virtues that sequentially follow a repeating pattern of progressive disclosure and expansion. Systematizing the theoretical virtues in this manner clarifies each virtue and suggests how they might have a coordinated and cumulative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
1 — 50 / 998