Results for 'Ada��gba��da�� Olu��fade��ke��mi'

130 found
Order:
 1.  10
  Ethical and Psychoanalytical Examination of Sexual Relationships Within the Family: Yoruba Nollywood Experiences.Adágbádá Olúfadékémi - 2018 - Humanitatis Theoreticus Journal 1 (1):1-10.
  The family is a social group. Its characteristics are among other things; common residence, co-operation and reproduction. The family has always been considered to be the foundation or nucleus of the society; the most basic unit of its organization. The structure of the family varies according to each society. In pre-colonial era, the family as a social group among the Yorùbá, was a large unit, and extended in nature. They were bound together by the realization of having a common ancestor; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  54
  Apa yang Paraconsistent, tidak dapat diputuskan, acak, komputasi dan tidak lengkap mean? Sebuah Tinjauan “Godel ' s Way: eksploitasi ke dalam dunia tak terhalangkan” (Godel’s Way: exploits into an undecidable world) oleh Gregory Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160p (2012). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Dalam ' Godel ' s Way ' tiga ilmuwan terkemuka membahas isu seperti undecidability, ketidaklengkapan, kekasaran, komputasi dan paraconsistency. Saya mendekati masalah ini dari sudut pandang Wittgensteinian bahwa ada dua masalah dasar yang memiliki solusi yang sama sekali berbeda. Ada masalah ilmiah atau empiris, yang merupakan fakta tentang dunia yang perlu diselidiki masalah observationally dan filosofis mengenai bagaimana bahasa dapat digunakan secara jelas (yang mencakup pertanyaan tertentu dalam matematika dan logika), yang perlu diputuskan dengan mencarit bagaimana kita benar-benar menggunakan kata (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  78
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  66
  „Eyen Mi Nyamkkenyam, Nnọ Ke Ndọ…’:Deconstructing Some Stereotypic Views on Marriage in Efik Culture.Emmanuel Orok Duke - 2018 - International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) 2 (XII).
  Stereotypes within any society have consequences that are sometimes harmful and also affect targeted group of persons or ethnic group in a common way. One of the cultural stereotypes about Efik women is that they hardly believe in ‘…till death do us apart’ promised during monogamous marriage rite, that is, they walk out of marriage when conditions are unbearable. The misinterpretations of some exhortations given to the couples at Efik traditional marriage rite seem to support this claim. For example: ‘Eyen (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  72
  O Prazer das Mímeses Poéticas em Aristóteles.Vívian Val Monteiro - 2012 - Dissertation, UFBA, Brazil
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  Sementara penindasan yang terburuk setan alam kita-sebuah review dari ' Lebih Baik Malaikat di Sifat Kita: Mengapa Kekerasan Menurun’ ( The Better Angels of our Nature: why violence has declined) oleh Steven Pinker (2012)(review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Ini bukan buku yang sempurna, tapi itu unik, dan jika Anda skim pertama 400 atau jadi halaman, yang terakhir 300 (dari beberapa 700) adalah upaya yang cukup baik untuk menerapkan apa yang diketahui tentang perilaku perubahan sosial dalam kekerasan dan tata krama dari masa ke waktu. Topik dasarnya adalah: Bagaimana genetika kita mengendalikan dan membatasi perubahan sosial? Anehnya ia gagal untuk menggambarkan sifat dari pilihan kerabat (inklusif kebugaran) yang menjelaskan banyak hewan dan kehidupan sosial manusia. Dia juga (seperti hampir semua (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  71
  Predikce Kvaszovy Formální Epistemologie Ve Světle Historické Metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  56
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jedan Svet, I Mi U Njemu.Jovan Babić - 2014 - Strani Pravni Život 2014 (3):13-29.
  Aspiracija za jedinstvenim upravljanjem svetom je stara koliko i sam svet. Ona u suštini proizlazi iz naše percepcije sveta kao jednog, bez obzira na sve razlike koje se u njemu takođe vide. U naše vreme ova percepcija je pojačana utiskom o sve većoj međuzavisnosti delova sveta, kao i osećajem da su razlike, ma koliko bile velike, sve manje važne u odnosu na ono što je isto ili bar slično u različitim delovima sveta. Ovaj osećaj jedinstva je još više pojačan percepcijom (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  Phaidon’da Ruhun Ölümsüzlüğü.Refik Güremen - 2020 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 7 (2):15-23.
  Bu yazı, Phaidon diyaloğunda Sokrates’in ruhun ölümsüzlüğünü ispatlamak için öne sürdüğü argümanlardan biri olan Karşıtların Döngüselliği argümanını değerlendirmektedir. Argümanın merkez terimleri olan “yaşıyor olma” ve “ölü olma”nın argüman boyunca aldığı ya da alabileceği çeşitli anlamlar göz önüne alınarak dört itiraz öne sürülmektedir. Bu iki terimin alabileceği farklı anlamlar, öznenin “beden” ya da “ruh” olarak alınmasına göre farklılık göstermektedir. Yazıda, bu terimlerin alabileceği anlamların hiçbirinde Karşıtların Döngüselliği argümanının başarılı sayılamayacağı yani ruhun ölümsüzlüğünü ispatlayamadığı ileri sürülmüştür. Argümandaki temel sorun, ruhun yaşıyor olması (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  34
  Das Paradoxe in Goodmans Paradox. Die Vernachlässigung des Funktionscharakters von Naturgesetzen als Grund der Paradoxie.Dieter Wandschneider - 2000 - In Wahrheit – Sein – Struktur. Auseinandersetzungen mit Metaphysik. Hildesheim, Zürich, New York: pp. 231–245.
  Essential for the concept of the law of nature is not only spatio-temporal universality, but also functionality in the sense of the dependency on physical conditions of natural entities. In the following it is explained in detail that just the neglect of this functional property is to be understood as the real reason for the occurrence of the Goodman paradox. As a consequence, the behavior of things seems to be completely at the mercy of the temporal change of unique absolute (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  46
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Ergün Cengiz (eds.), I. Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye:
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  63
  ¿Qué significa paraconsistente, indescifrable, aleatorio, computable e incompleto? Una revisión de’ la Manera de Godel: explota en un mundo indecible’ (Godel’s Way: Exploits into an Undecidable World) por Gregory Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160p (2012) (revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4a Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 263-277.
  En ' Godel’s Way ', tres eminentes científicos discuten temas como la indecisión, la incompleta, la aleatoriedad, la computabilidad y la paracoherencia. Me acerco a estas cuestiones desde el punto de vista de Wittgensteinian de que hay dos cuestiones básicas que tienen soluciones completamente diferentes. Existen las cuestiones científicas o empíricas, que son hechos sobre el mundo que necesitan ser investigados Observacionalmente y cuestiones filosóficas en cuanto a cómo el lenguaje se puede utilizar inteligiblemente (que incluyen ciertas preguntas en matemáticas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  51
  ¿La autobiografía espiritual más profunda de todos los tiempos? -una reseña de "la rodilla de la escucha" de ADI da (Franklin Jones) (1995) (revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4a Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 330-333.
  Una breve reseña de la vida y la autobiografía espiritual de la única mística estadounidense ADI da (Franklin Jones). La pegatina en la portada de algunas ediciones dice "la más profunda autobiografía espiritual de todos los tiempos" y esto bien podría ser cierto. Estoy en mis 70 ́s y he leído muchos libros de maestros espirituales y de espiritualidad, y este es uno de los más grandes. Ciertamente, es by lejos la más completa y clara relato del proceso de iluminación (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kommentar gegen und über den ersten Grundsatz der Fichtischen Wissenschaftslehre nebst einem Epilog wider das Fichtisch-idealistische System.Patrick Grüneberg - 2009 - Fichte-Studien 33:289-290.
  Mi der Herausgabe von Christian Friedrich Boehmes Kommentar ueber und gegen den ersten Grundsatz der Fichtischen Wissenschaftslehre erscheint der Neudruck einer 1802 verfaßten textanalytischen Untersuchung eines der zentralen Theoreme der Jenaer Philosophie Fichtes. Boehme beabsichtigt, eine Analyse des setzenden Ich der Grundlage zu geben, die die Unzureichendheit dieses Prinzips zur Begruendung von Wissen und damit auch der Philosophie selbst klar macht.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  71
  ¿Qué significa paraconsistente, indescifrable, aleatorio, computable e incompleto? Una revisión de la Manera de Godel: explota en un mundo indecible (Godel’s Way: exploits into an undecidable world) por Gregory Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160P (2012) (revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Observaciones Sobre Imposibilidad, Incompleta, Paracoherencia,Indecisión,Aleatoriedad, Computabilidad, Paradoja E Incertidumbre En Chaitin, Wittgenstein, Hofstadter, Wolpert, Doria, Dacosta, Godel, Searle, Rodych, Berto,Floyd, Moyal-Sharrock Y Yanofsky. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 44-63.
  En ' Godel’s Way ', tres eminentes científicos discuten temas como la indecisión, la incompleta, la aleatoriedad, la computabilidad y la paraconsistencia. Me acerco a estas cuestiones desde el punto de vista de Wittgensteinian de que hay dos cuestiones básicas que tienen soluciones completamente diferentes. Existen las cuestiones científicas o empíricas, que son hechos sobre el mundo que necesitan ser investigados observacionalmente y cuestiones filosóficas en cuanto a cómo el lenguaje se puede utilizar inteligiblemente (que incluyen ciertas preguntas en matemáticas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. "Ich wird dich also an griffen / Das du mir nit mugist entwichen": Göttliche Aktivität, seelisches Leiden und die Rolle der Autonomie in Christus und die minnende Seele.Amber Griffioen - 2017 - In Benedikt Paul Göcke & Ruben Schneider (eds.), Handelt Gott in der Welt? Neue Ansätze aus Theologie und Religionsphilosophie. Regensburg, Germany: pp. 41-72.
  This article (in German) explores divine activity, human passivity, and the role played by grace in the medieval image-and-verse program "Christ and the Loving Soul". After discussing the historical context and target readers and laying out the story of CMS, I show how this popular piece of late medieval devotional literature expresses complex theological and philosophical ideas that central to understanding the narrative. I argue for a new way of reading CMS that places emphasis on movement and the notion of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Pernyataan tentang kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency,Undecidability, Randomness, Komputabilitas, paradoks, dan ketidakpastian dalam Chaitin, Wittgenstein, Hofstadter, Wolpert, Doria, da Costa, Godel, Searle, Rodych, Berto, Floyd, Moyal-Sharrock dan Yanofsky.Michael Richard Starks - 2019 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Hal ini sering berpikir bahwa kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability, Randomness, komputasi, Paradox, ketidakpastian dan batas alasan yang berbeda ilmiah fisik atau matematika masalah memiliki sedikit atau tidak ada dalam Umum. Saya menyarankan bahwa mereka sebagian besar masalah filosofis standar (yaitu, Permainan bahasa) yang sebagian besar diselesaikan oleh Wittgenstein lebih dari 80years yang lalu. -/- "Apa yang kita ' tergoda untuk mengatakan ' dalam kasus seperti ini, tentu saja, bukan filsafat, tetapi bahan baku. Jadi, misalnya, apa yang seorang matematikawan cenderung mengatakan (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  77
  ¿Los hominoides o androides destruirán la tierra? — Una revisión de ‘Cómo Crear una Mente’ (How to Create a Mind) por Ray Kurzweil (2012) (revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4a Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 250-262.
  Hace algunos años, Llegué al punto en el que normalmente puedo decir del título de un libro, o al menos de los títulos de los capítulos, qué tipos de errores filosóficos se harán y con qué frecuencia. En el caso de trabajos nominalmente científicos, estos pueden estar en gran parte restringidos a ciertos capítulos que enceran filosóficos o tratan de sacar conclusiones generales sobre el significado o significado a largo plazo de la obra. Normalmente, sin embargo, las cuestiones científicas de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Observaciones sobre la Biología, Psicología y Política de Religión.Michael Richard Starks - 2019 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  En mi opinión, un comportamientoi es una expresión de nuestra psicología evolucionada y tan íntimamente relacionada con la religión, la moral y la ética, si uno sabe cómo mirarlos. -/- A muchos les resultará extraño que dedique poco tiempo a discutir los temas comunes a la mayoría de las discusiones de la religión, pero en mi opinión es esencial entender primero las generalidades del comportamiento y esto requiere una buena comprensión de la biología y la psicología que son en su (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  62
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wann Ist Eine Definition von 'Kunst' Gut?Daniel Cohnitz - manuscript
  n diesem Kapitel soll das Problem ›Was genstand dieses Kapitels. Wir werden sehen, ist Kunst?‹, wie es sich für die analytische dass sich diese Adäquatheitsbedingungen aus Kunstphilosophie stellt, erläutert und eine Reiunserer Auffassung von analytischer Philosohe von »Adäquatheitsbedingungen« für seine phie heraus begründen lassen. Dieses zweite möglichen Lösungen formuliert werden. Adä- Kapitel bereitet also gewissermaßen den theoquatheitsbedingungen sind dabei Anforderunretischen Boden für die Folgekapitel. gen, die wir an eine potentielle Problemlösung Wie aus der Charakterisierung der analystellen und die eine Bewertung (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  51
  Vztah Mezi Principy a Modely V Sémantickém Pojetí Vědeckých Teorií.Lukáš Hadwiger Zámečník - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):469-493.
  Zkoumání je založeno na reflexi sémantického pojetí vědec- kých teorií Ronalda Giera. Gierova východiska a závěry jsou podrobeny kritice, na jejímž základě autor buduje svou vlastní variantu modelově založeného pojetí teorií. Hlavním cílem příspěvku je konceptualizace vztahu mezi principy a modely s důrazem na to, že tento vztah může zakládat dynamiku teorie, respektive posloupnosti teorií. Souhrnně bude v příspěvku prověřována řada tezí: 1) Základními prvky teorie jsou modely, které slouží jako nosiče principů. 2) Modely hrají rozhodující roli při pojmové výstavbě (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Logical and Theoretical Foundations of African Environmental Ethics.Diana-Abasi Ibanga - 2016 - Africology: The Journal of Pan African Studies 9 (9):3-24.
  [English] The paper observed that the various ethics that constitute the system of African environmental ethics are not based on or linked to any known African ontology and formal logic. It argued that the contextualisation of African environmental ethics on African ontology and African logic is essential since Western ontology and logic do not serve to adequately explain and provide proper meanings to the various concepts and propositions employed in the African environmental ethics. Therefore, the paper aimed to, and indeed, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. “Der Mann mit Eigenschaften”, review of Joseph LeDoux: Im Netz der Persönlichkeit: Wie unser Selbst entsteht [Synaptic Self],. [REVIEW]Vincent C. Müller - 2004 - Süddeutsche Zeitung 2014 (14.01.2004):14.
  Review of Joseph LeDoux: Das Netz der Persönlichkeit. Wie unser Selbst entsteht. Walter Verlag, Düsseldorf 2003. 510 Seiten (mit Abbildungen), 39,90 Euro. - Der eine Mensch ist mißtrauisch, der nächste leichtgläubig, diese ist warmherzig, jene kaltschnäuzig. Viele haben Charakter, manche sogar Persönlichkeit. Wie kommt es dazu? In seinem neuen Buch untersucht der Neurowissenschaftler Joseph LeDoux wie unser Selbst entsteht. In dem sehr lesbaren und angenehm übersetzten Werk wird anschaulich und detailliert berichtet, wie sich in unserem Gehirn die Charakteristika eines Individuums (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  24
  Apakah J K Rowling lebih jahat dariku? (review revisi 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Bagaimana dengan mengambil yang berbeda yang kaya dan terkenal? Pertama yang jelas-novel Harry Potter adalah takhayul primitif yang mendorong anak untuk percaya pada fantasi daripada mengambil tanggung jawab untuk dunia--norma tentu saja. JKR sama seperti Clueless tentang dirinya dan dunia sebagai kebanyakan orang, tapi sekitar 200 kali lebih destruktif amerika dan sekitar 800 kali lebih banyak daripada rata-rata Cina. Dia telah bertanggung jawab atas kehancuran mungkin 30.000 hektar hutan untuk menghasilkan novel sampah ini dan semua terjadi erosi (tidak sepele karenasetidaknya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  73
  Apakah perilaku tidak sadar otomatis kita mengungkapkan diri kita yang sebenarnya dan tersembunyi kebenaran tentang alam semesta? -Sebuah review dari 'Kekuatan versus Kekuatan- determinan tersembunyi perilaku manusia-penulis resmi otoritatif edisi ' (Power vs Force-the hidden determinants of human behavior) oleh David Hawkins (2012) (edisi asli 1995)(Review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Saya sangat terbiasa dengan buku aneh dan khusus orang, tapi Hawkins berdiri keluar karena penggunaan teknik sederhana untuk menguji ketegangan otot sebagai kunci untuk "kebenaran" dari segala jenis pernyataan apa pun-i. e., bukan hanya untuk Apakah orang yang diuji percaya, tapi apakah itu benar-benar benar! Apa yang terkenal adalah bahwa orang akan menunjukkan otomatis, gangguan fisiologis dan psikologis pingsan untuk apa saja mereka terpapar-gambar, suara, sentuhan, bau, ide, orang. Jadi, membaca otot untuk mengetahui perasaan mereka yang sebenarnya tidak radikal sama (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Bunuh Diri oleh Demokrasi - Obituari untuk Amerika dan Dunia.Michael Richard Starks - 2019 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Amerika dan dunia sedang dalam proses runtuhnya dari pertumbuhan penduduk yang berlebihan, sebagian besar untuk abad terakhir, dan sekarang semua itu, karena orang dunia 3. Konsumsi sumber daya dan penambahan 3 miliar lebih CA. 2100 akan runtuh peradaban industri dan membawa kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala yang mengejutkan. Bumi kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga mendekati 2100, sebagian besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Miliaran akan mati dan perang nuklir semua tapi pasti. Di Amerika, ini sedang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  41
  Bagaimana tujuh sociopaths aturan yang Cina menang perang dunia tiga dan tiga cara untuk menghentikan mereka.Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan ini atau Cina melakukan itu, kita tidak berbicara tentang orang-orang Cina, tetapi dari Sosiopat yang mengendalikan PKT - Partai Komunis Cina, yaitu, Tujuh Pikun Sosiopat Pembunuh Berantai (SSSSK) dari Komite Tetap PKT atau 25 anggota Politbiro dll. Rencana PKT untuk WW3 dan dominasi total ditata cukup jelas dalam publikasi dan pidato pemerintah Cina dan ini adalah "China Dream" Xi Jinping. Ini adalah mimpi hanya untuk minoritas kecil (mungkin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Khayalan Altruisme: inklusif kebugaran dan runtuhnya peradaban.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Kecenderungan genetik untuk membantu kerabat dekat kita ("altruisme"), yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dalam leluhur kita di dataran Afrika puluhan ribu sampai puluhan juta tahun yang lalu, adalah Cacat fatal dalam dunia yang penuh sesak di mana tetangga kita tidak lagi terkait erat dan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati untuk bertahan hidup. Saya telah mengacu pada ini sebagai ' The One Big Happy Family Delusion ' dan itu adalah pusat dari utopis yang bunuh diri delusi politik kiri, yang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  63
  Review dari 'Filsafat di Abad Baru'(Philosophy in the New Century) oleh John Searle (2008) (review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi: Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan,.
  Sebelum mengomentari buku ini, saya menawarkan komentar tentang Wittgenstein dan Searle dan struktur Logis rasionalitas. Esai di sini sebagian besar sudah diterbitkan selama dekade terakhir (meskipun beberapa telah diperbarui), bersama dengan satu item yang tidak diterbitkan, dan tidak ada di sini akan datang sebagai kejutan bagi mereka yang telah terus dengan karyanya. Seperti W, ia dianggap sebagai filsuf Standup terbaik pada waktunya dan karya tulis yang solid sebagai batu dan terobosan di seluruh. Namun, kegagalannya untuk mengambil W kemudian cukup serius (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  74
  Review dari Komposisi Pemikiran (The Stuff of Thought) oleh Steven Pinker (2008) (Review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Aku mulai dengan beberapa komentar terkenal oleh filsuf (psikolog) Ludwig Wittgenstein karena Pinker saham dengan kebanyakan orang (karena pengaturan default psikologi bawaan kita berevolusi) prasangka tertentu tentang fungsi pikiran, dan karena Wittgenstein menawarkan wawasan yang unik dan mendalam dalam cara kerja bahasa, pemikiran dan realitas (yang ia dipandang sebagai lebih atau kurang coekstensif) tidak ditemukan di tempat lain. TheRe adalah hanya referensi untuk Wittgenstein dalam volume ini, yang paling disayangkan mengingat bahwa ia adalah yang paling brilian dan asli analis bahasa. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  50
  Review dari Sex, ekologi, spiritualitas (Sex, Ecology, Spirituality) oleh Ken Wilber 2nd Ed 851p (2001) (Review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Anda bisa mendapatkan ringkasan singkat dari buku ini di p 135 atau 326. Jika Anda tidak sampai dengan kecepatan pada psikologi evolusi, Anda harus terlebih dahulu membaca salah satu dari banyak teks baru-baru ini dengan istilah ini dalam judul. Salah satu yang terbaik adalah "buku pegangan psikologi evolusi" 2nd Ed oleh Buss. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, ' penjelasan ' dari perilaku belum benar-benar telah penjelasan proses mental sama sekali, tapi agak kabur dan sebagian besar tidak berguna deskripsi dari (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  26
  Recensione di Wittgenstein's Metaphilosophy di Paul Horwich 248p (2013) (recensione rivista 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 49-70.
  Horwich dà una bella analisi di Wittgenstein (W) ed è uno studioso W leader, ma a mio parere, tutti non sono al di sotto di un pieno apprezzamento, come spiego a lungo in questa recensione e molti altri. Se non si capisce W (e preferibilmente anche Searle) allora non vedo come si possa avere più di una comprensione superficiale della filosofia e del pensiero di ordine superiore e quindi di tutti i comportamenti complessi (psicologia, sociologia, antropologia, storia, letteratura, società). In (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  60
  Tinjauan 'Agama Dijelaskan-asal-usul evolusi pemikiran keagamaan' (Religion Explained--The Evolutionary Origins of Religious Thought) oleh Pascal Boyer (2002) (Tinjauan revisi 2019). [REVIEW]Michael Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Anda bisa mendapatkan ringkasan singkat dari buku ini di p 135 atau 326. Jika Anda tidak sampai dengan kecepatan pada psikologi evolusi, Anda harus terlebih dahulu membaca salah satu dari banyak teks baru-baru ini dengan istilah ini dalam judul. Salah satu yang terbaik adalah "buku pegangan psikologi evolusi" 2nd Ed oleh Buss. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, ' penjelasan ' dari perilaku belum benar-benar telah penjelasan proses mental sama sekali, tapi agak kabur dan sebagian besar tidak berguna deskripsi dari (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  33
  Tangan mati kelompok seleksi dan fenomenologi-sebuah Tinjauan 'Individualitas dan Keterikatan' (Individuality and Entanglement) oleh Herbert Gintis (2017) (review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Sejak Gintis adalah ekonom senior dan saya telah membaca beberapa buku sebelumnya dengan bunga, saya mengharapkan beberapa wawasan lebih ke dalam perilaku. Sayangnya, ia membuat tangan yang mati seleksi kelompok dan fenomenologi ke dalam inti dari teori perilaku, dan ini sebagian besar membatalkan pekerjaan. Lebih buruk lagi, karena ia menunjukkan penilaian buruk seperti di sini, itu mempertanyakan semua pekerjaan sebelumnya. Upaya untuk membangkitkan kembali kelompok seleksi oleh teman-temannya di Harvard, Nowak dan Wilson, beberapa tahun yang lalu adalah salah satu skandal (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  92
  Fading Foundations: Probability and the Regress Problem.Jeanne Peijnenburg - 2017 - Cham, Switzerland: Springer.
  This Open Access book addresses the age-old problem of infinite regresses in epistemology. How can we ever come to know something if knowing requires having good reasons, and reasons can only be good if they are backed by good reasons in turn? The problem has puzzled philosophers ever since antiquity, giving rise to what is often called Agrippa's Trilemma. The current volume approaches the old problem in a provocative and thoroughly contemporary way. Taking seriously the idea that good reasons are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 40. Kriegel on the Phenomenology of Action.Joshua Shepherd - 2016 - Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia 7 (2):264-272.
  : I focus on Uriah Kriegel’s account of conative phenomenology. I agree with Kriegel’s argument that some conative phenomenology is primitive in that some conative phenomenal properties cannot be reduced to another kind of property. I disagree, however, with Kriegel’s specific characterization of the properties in question. Kriegel argues that the experience of deciding-and-then-trying is the core of conative phenomenology. I argue, however, that the experiences of trying and acting better occupy this place. Further, I suggest that the attitudinal component (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41. Una aproximación pragmatista al testimonio como evidencia.Andrés Páez - 2013 - In Carmen Vásquez (ed.), Estándares de prueba y prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica. Marcial Pons. pp. 215-238.
  El testimonio es nuestra mayor fuente de creencias. La gran mayoría de nuestras creencias han sido adquiridas a partir de las palabras de otros y no a través de la observación directa del mundo. Una de las peculiaridades de la mayor parte de las creencias testimoniales es que son aceptadas sin ninguna deliberación consciente. Mientras el testimonio sea consistente con nuestras creencias y la fuente sea confiable, la reacción más corriente es la aceptación automática de la información (Thagard 2004, 2005). (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Da lepra ao mundo pós-COVID19: um estudo a partir das formas disciplinares.Gustavo Ruiz da Silva & Pedro Almeida Meniconi - 2020 - In Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes (ed.), Filosofia Política: Perspectivas pós COVID-19. Curitiba, PR, Brasil: pp. 103-116.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Una revisión de ‘El Asesino al Lado’ (The Murderer Next Door)por David Buss (2005)(revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4a Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 371-381.
  Aunque este volumen es un poco anticuado, hay pocos libros populares recientes que tratan específicamente con la psicología del asesinato y es una visión general rápida disponible por unos pocos dólares, por lo que aún así vale la pena el esfuerzo. No hace ningún intento de ser exhaustiva y es algo superficial en los lugares, con el lector se espera que llene los espacios en blanco de sus muchos otros libros y la vasta literatura sobre la violencia. Para una actualización, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 44. La lingüística del decir: El logos semántico y el logos apofántico.Jesús Gerardo Martínez del Castillo (ed.) - 2004 - Granada, Spain: Granada Lingvistica.
  El decir es anterior y va más allá del hablar, se vale del hablar y constituye la determinación del hablar. No hay un hablar sin un decir y sí puede haber un decir sin un hablar. El acto lingüístico es la manifestación del lenguaje, la lengua, el pensamiento y el conocimiento. Es fruto de un hablar, está determinado por un decir, presupone un conocer y revela la actitud del hablante, un sujeto libre e histórico, que es, a la vez, sujeto (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. Geometria, ragionamento e scommesse.Valeria Giardino - 2014 - In University of Urbino © Isonomia – Epistemologica (ed.), Mettere a fuoco il mondo. pp. 36-46.
  Poiché i miei interessi di ricerca si concentrano sul rapporto tra spazio e rappresentazione, nel presente articolo commenterò un lavoro di Achille C. Varzi pubblicato nel 2008 e intitolato, nella sua versione italiana, «Configurazioni, regole e inferenze». Accennerò anche a un secondo articolo scritto da Varzi e Massimo Warglien e pubblicato nel 2003, intitolato «The Geometry of Negation». Mi rivolgerò poi alla psicologia sperimentale, collegando alcuni aspetti delle osservazioni di Varzi a un articolo di Johnson- Laird del 2005 intitolato «The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Katharsis. La morte dell'ego e il divino come apertura al mondo nella prospettiva di Max Scheler.Guido Cusinato - 1999 - Napoli: ESI.
  Dalla Prefazione di Manfred Frings: «Il libro di Guido Cusinato non solo riesce a mettere in evidenza la molteplice rilevanza della filosofia di Scheler […], ma illumina anche nuovi aspetti e apre nuove prospettive di indagine. Questo obiettivo viene raggiunto da Cusinato con rigore metodologico e attraverso uno sforzo teso a verificare tutta una serie di affermazioni che erano state fatte finora in modo forse un po’ troppo affrettato. Per es. dimostra che Scheler non era né un dualista né un (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. Historische Reflexion Als Kritik Naturwissenschaftlicher Ontologie. Ernst Machs Kritik an der Mechanistischen Auffassung des Energieerhaltungssatzes Und Ihre Aktualität.Gregor Schiemann - 1999 - In J. Nida-Rümelin (ed.), Rationalität, Realismus, Revision. de Gruyter.
  Inwieweit vermag sich der ehemalige explanative Erfolg nicht mehr anerkannter Theorien auf die Geltung derjenigen Teilaussagen, die Nachfolgetheorien übernommen haben, zu stützen? Zur Klärung dieser Fragestellung können die Ergebnisse von Machs Untersuchung zur mechanistischen Auffassung des Energieerhaltungssatzes herangezogen werden. Indem er sich in seiner Kritik an den ontologischen Annahmen des Mechanismus auf die Wissenschaftsgeschichte beruft, steht er einer heutigen realismuskritischen Argumentation nahe. Andererseits mißt er den hypothesenfreien Theoriebestandteilen einen Geltungscharakter zu, der in seinem Wahrheitsanspruch durchaus mit einer heutigen realistischen Behauptung (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  63
  Pučka psihologija: znanstvene perspektive realizma, eliminativizma i instrumentalizma.Marin Biondić - 2017 - Filozofska Istrazivanja 37 (3):559-578.
  U radu analiziram realisticki, eliminativisticki i instrumentalisticki pristup prema mental­nom diskursu pucke psihologije. Temeljna ideja razmatranje je pucke psihologije kao teorije koja objasnjava i predviđa ponasanje. Ako je pucka psihologija teorija, onda se mora moći reducirati na ili inkorporirati u dobro ucvrscene znanstvene fizikalne teorije, neuroznanost prvenstveno. Pitanje je, je li tako nesto barem principijelno moguce? Trebamo li ocekivati znanstvenu redukciju entiteta pucke psihologije ili je realno za ocekivati njenu eliminaciju iz znanstvenog objasnjenja i predviđanja ponasanja utoliko, ukoliko se ne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Queering Kierkegaard: Sin, Sex and Critical Theory.Ada Jaarsma - 2010 - Journal for Cultural and Religious Theory 10 (3):64-89.
  There is an uncanny agreement between the queer rejection of marriage, which resists affirming the legal recognition of same-sex relationships on the grounds that it codifies and normalizes non-heterosexual desire, and the religious objections to gay rights in North America, which oppose legal recognition on the grounds that it compromises the meaning of marriage and family. This article examines the relevance of Kierkegaard’s religious existentialism for the broader queer project of undermining the “normal” and moving beyond identity politics. It offers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  69
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 130