Results for 'Aleksandra Zori��'

14 found
Order:
 1.  52
  Sharing Economy in Bosnia and Herzegovina.Aleksandra Figurek & Rahman Nurković - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 67-74.
  From the studies conducted, it may be seen in 2018 that the driving force behind the sharing economy in Bosnia and Herzegovina are not small entities that come together to use their spare capacity and gain some economic benefit from others. In the past several years, a set of legal reforms has been established for aspects of labour, taxes, and consumer protection in a collaborative economy. Recognising the potential, the Council of Ministers in Bosnia and Herzegovina also wants to introduce (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  61
  Truth in the age of crisis: pitfalls of pseudoscience.Aleksandra Zorić - 2021 - In Nenad Cekić (ed.), Етика и истина у доба кризе. Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Philosophy. pp. 255-269.
  An old philosophical problem of delineating science from pseudoscience has in today’s world far superseded the task of unearthing sufficient and necessary conditions which science should be able to satisfy and on which pseudoscience would fall short. Our interests have shifted from the search for the rigorous criteria of demarcation, to describing various scientific and pseudoscientific activities – as well as bringing the psychological backgrounds of beliefs in numerous pseudoscientific theories to light. We aim to pinpoint some of the key (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  Who Speaks for Hume: The Question of Hume’s Presence in the Dialogues Concerning Natural Religion.Aleksandra Davidović - 2021 - Belgrade Philosophical Annual 1 (34):113-137.
  One of the reasons for many different and even opposing interpretations of Hume’s Dialogues Concerning Natural Religion is the absence of consensus concerning the question of which character in the Dialogues represents Hume. In this paper I argue that taking Philo to be his primary spokesperson provides us with the most consistent reading of the whole work and helps us better understand Hume’s religious viewpoint. I first stress the specific dialogue form of Hume’s work, which requires us to take into (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Framing Indeterminacy: Pedagogical Journey Into Experimental Architectural Thinking.Aleksandra Raonic & Claudia Westermann - 2018 - Technoetic Arts 16 (2):137-151.
  This paper presents and discusses design studio outcomes developed in response to a studio brief linked to the Fun Palace Futures initiative of the Royal British Institute of British Architects (RIBA) in honour of architect Cedric Price and artist Joan Littlewood. The studio brief was collaboratively developed by the authors. Its core question was: How could the thoughts that guided the development and design of the Fun Palace – a project that was never built but is still today cited as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  46
  A Comparative Analysis of the Acquisition Transaction of Management Information Systems Through Virtual and Face-to-Face Negotiations—The Perspective of Green IT Industry in Poland.Bartosz Wachnik, Aleksandra Krupa & Krzysztof Santarek - 2022 - Sustainability 14 (15):9531.
  The COVID-19 pandemic that began in 2020 has significantly impacted businesses, regardless of size or industry. The hybrid and remote working models have moved all meetings with potential and existing suppliers to an online environment. This also applies to small- and medium-sized enterprises (SMEs), which have had to adapt themselves to the new situation and implement the solutions necessary to survive on the market. On the other hand, clients have become more aware of the environment and its changes. Customers are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  21
  Scientific Misconduct and Inappropriate Behaviour – Status and Planned Measures.Werner Wegscheider & Aleksandra Radenovic - 2021 - EPFL Presentation.
  Presentation: Scientific misconduct and inappropriate behaviour – status and planned measures Authors: Werner Wegscheider (ETH); Aleksandra Radenovic (EPFL) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  31
  Initiatives in the Sharing Economy Scheme: The Case of Poland.Agnieszka Lukasiewicz & Aleksandra Nadolska - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 237-249.
  In the chapter, there is an analysis of sharing economy development in Poland. It concerns both the big players on the market like the most known Airbnb and Uber, as well as smaller, local initiatives, flourishing especially in the food sector. Sharing economy is not a normative concept and is defined differently depending on the subject to which it refers. However, the significance of the phenomenon is rising rapidly from year to year. Moreover, sharing economy brings many opportunities but also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  95
  Barbara Skarga: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. [REVIEW]Rec Aleksandra WĘGRECKA - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):533-540.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Welche Rolle spielen bei der Entlehnung die grammatischen Eigenschaften? Gezeigt am Beispiel deutscher entlehnungen in der polnischen Gegenwartssprache.Aleksandra Czechowska-Błachiewicz - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:134-138.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Serbia: Sharing Economy as a New Market Trend and Business Model.Maja Ćirić, Svetlana Ignjatijević, Aleksandra Fedajev, Marija Panić, Dejan Sekulić, Tanja Stanišić, Miljan Leković & Sanela Arsić - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 263-284.
  In the developed countries, the importance and development of sharing economy as a new economic model have been increasingly discussed in recent decades. In Serbia, sharing economy has not yet been sufficiently explored in official reports and academic literature. On the other hand, in practice, there are several collaborative platforms used by consumers. Therefore, the purpose of this study is to point out the specifics of the sharing economy in Serbia. At the outset, after a brief introduction, the concept of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Alternatywne rozwiązania na rzecz silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce.Andrzej Stogowski, Zofia Rutkowska & Aleksandra Andrzejewska - manuscript
  Każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’. Dotyczy to również przedsiębiorczości społecznej, podkreślającej wspólny cel wielu partnerów, w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich, jakim jest spójność społeczna oraz podniesienie jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.Budowanie strategii rozwoju kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy wymaga „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Takie podejście stawia sobie za cel przede wszystkim nie tworzenie nowych barier oraz stopniowe usuwanie już istniejących, które mogą (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 14.  5
  Collected Papers (on Neutrosophic Theory and Applications), Volume VI.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This sixth volume of Collected Papers includes 74 papers comprising 974 pages on (theoretic and applied) neutrosophics, written between 2015-2021 by the author alone or in collaboration with the following 121 co-authors from 19 countries: Mohamed Abdel-Basset, Abdel Nasser H. Zaied, Abduallah Gamal, Amir Abdullah, Firoz Ahmad, Nadeem Ahmad, Ahmad Yusuf Adhami, Ahmed Aboelfetouh, Ahmed Mostafa Khalil, Shariful Alam, W. Alharbi, Ali Hassan, Mumtaz Ali, Amira S. Ashour, Asmaa Atef, Assia Bakali, Ayoub Bahnasse, A. A. Azzam, Willem K.M. Brauers, Bui (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark