Results for 'Andrius Tamo��i��nas'

1000+ found
Order:
 1. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy [Comparative Studies in Philosophy: assumptions, prejudices, and prospects].Marzenna Jakubczak - 2013 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 58.
  The paper discusses peculiarity of the comparative method applied in philosophysince 1920s. It presents its basic foundations and objectives, as well as the early and most recent definitions of “comparative philosophy”. The author aims at reconsidering in terms of philosophy both the reasons for bias against this method and its advantages in the context of cross-cultural comparative studies. The crucial question is whether various incommensurate schemata of thought, including these which are determined by distinct cultural milieus, may be the subject (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowości w ochronie przyrody.Adam P. Kubiak - 2009 - Studia Ecologiae Et Bioethicae 7 (2):147-162.
  Issues of nature conservation, and socio-cultural movement called ecologism, are vivid becouse of it’s many controvertions and actual validity in terms of sustainable development. This paper presents contemporary motives of preserving the nature, scientific ways of it’s realization, and chosen issues of so called „ecological spirituality”. Reflection on the abilities and perils of science and spirituality, with reference to philosophy and practical conservation activity, will be led. Finally, there will be an attemption to answer the question about relation between nature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja]. [REVIEW]Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34 (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Uwagi na temat wartości, wartościowania i doświadczenia estetycznego (Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics).Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 55 (2):101-122.
  Author begins with setting up a problematics of relations between values and evaluation in art and aesthetics experience. Following Bohdan Dziemidok work on American Axiology and Aesthetics (2014) author offers her remarks on the subject and joins the discussion on values and qualities and the possibility of assessing and evaluating the work of art with or without grounding it in aesthetic experience. Following Ingarden’s aesthetic phenomenology and turning to Władysław Stróżewski, author suggests that the values are a necessary part of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Uwagi na temat recepcji i tłumaczeń tekstów Martina Heideggera w Polsce.Janusz Mizera - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):245-252.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Powstanie i rozwój filozofii środowiskowej w USA na podstawie poglądów Johna Muira, Aldo Leopolda i J. Bairda Callicota.Leszek Pyra - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):115-132.
  The Origin and Development of Environmental Philosophy in the US according to John Muir, Aldo Leopold and J. Baird Callicot. The publication refers to environmental philosophy, which is also called ecological philosophy or ecophilosophy. It shows in what way philosophical reflection on the environment has been shaped in the American tradition. In this context, the views of the thinkers listed below have been presented, analysed and evaluated. John Muir, an astute observer of wild nature, has been presented as an enthusiast (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  94
  Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnychpczyk.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - In J. Mikołajczyk (ed.), Ciało-muzyka-performans. Katowice, Poland: pp. 51-73.
  Referat wskazuje na trudną do ukazania w pełni relację między wykonawcą muzyki wokalnej a jego ciałem. Autorka sugeruje, że różnice w traktowaniu (nazywaniu, określaniu i ukazywaniu) roli ciała w tej relacji wynikają z kulturowych nawyków. Z łatwości bądź trudności w odwoływaniu się do ciała jako ważnego elementu ekspresji, produkcji i ugruntowania twórczości artystycznej w tym twórczości muzycznej. Odwołując się do trzech tradycji wokalnych, do wokalizy, improwizacji i zabawy muzycznej, w których ciało traktowane było zawsze jako element tworzenia muzyki, czy to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję.Adrian Mróz - 2014 - In Łukasz Rogowski (ed.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. pp. 89-98.
  Seeing with Ears, Hearing with Eyes. How Technology Molds Synesthesia Within Us -/- The subject of consideration within this lecture is the contribution of existing scientific discoveries on the visual and musical connection within the perceptual plane. Points of reference are the studies of Amir Amedi, Jacob Jolij and Maaieke Meurs, Harry McGurk, as well as, the works of Iwona Sowińska, Roger Scruton, Oliver Sacks, and a cultural analysis of Joshua Bell’s performance. I will also consider how the senses effect (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Moralni, Politički I Društveni Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Social Responses to Antisocial Deviation).Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.) - 2016 - Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka.
  Ovaj je zbornik nastao kao rezultat istraživanja provedenog unutar istoimenoga znanstveno-istraživačkoga projekta na kojemu su urednici istovremeno bili i glavni istraživači, a ostali autori članovi istraživačke skupine. Kao svjedoci različitih vrsta otklona od prevladavajućeg, uobičajenoga, normalnoga, pozitivnog ili ponašanja koje se karakterizira kao asocijalno, zapitali smo se – što postojeće čini normom, treba li odstupanje od norme nužno smatrati devijacijom i kakvi su poželjni društveni odgovori na odstupanja od normi. Često se smatra ispravnim upravo ono što je prevladavajuće, a ono (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Conceitos de filosofia na escola e no mundo e a formação do filósofo segundo I. Kant.Marcos César Seneda - 2009 - Kriterion: Journal of Philosophy 50 (119):233-249.
  Este texto pretende discutir, do ponto de vista kantiano, o que pode ser ensinado e o que pode ser aprendido em Filosofia. Seu objetivo é construir os argumentos hipotéticos de Kant em face do método estruturalista de leitura de textos filosóficos. Para circunscrever este tema, aparentemente muito amplo, tomaremos como fio condutor um célebre texto de aula de I. Kant, publicado por G. B. Jäsche sob o título Manual dos Cursos de Lógica Geral. Kant ministrou este curso por mais de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  63
  Wiara, wątpliwości i tajemnica Wcielenia. Uwagi na marginesie książki Marka Dobrzenieckiego Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga.Marek Pepliński - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):413-436.
  This paper concerns an important and exciting book by Marek Dobrzeniecki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga [Hiddenness and the Incarnation: A Theistic Response to John L. Schellenberg’s Argument for Divine Nonexistence]. After a brief discussion of the content of the book’s chapters, critical remarks are presented. They concern the adopted method and approach to Schellenberg’s philosophy in general and the argument from hiddenness in particular. The conceptual framework serving as a typologization of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Alternatywne rozwiązania na rzecz silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce.Andrzej Stogowski, Zofia Rutkowska & Aleksandra Andrzejewska - manuscript
  Każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’. Dotyczy to również przedsiębiorczości społecznej, podkreślającej wspólny cel wielu partnerów, w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich, jakim jest spójność społeczna oraz podniesienie jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.Budowanie strategii rozwoju kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy wymaga „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Takie podejście stawia sobie za cel przede wszystkim nie tworzenie nowych barier oraz stopniowe usuwanie już istniejących, które mogą (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Joga dla Polki i Polaka. Rzut oka na recepcję indyjskiej duchowości w Polsce.Marzenna Jakubczak - 2019 - Argument: Biannual Philosophical Journal 9 (1):123-145.
  Yoga for Poles: a glance at the reception of Indian spirituality in Poland: The article starts with a review of data on the religious affiliations and involvement of contemporary Poles, with special focus on religious traditions originating in India. Then, outlined briefly is the Polish reception of the Hindu and Buddhist religio-philosophical ideas, regarding the period between the mid-nineteenth century, through the 1990s and on to the present day. Both the oriental religions and psychophysical exercises associated with yoga have various (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Uloga hiperintelektualca u izgradnji građanskog društva I demokratizacije na Balkanu (The Role of the Hyperintellectual in Civil Society Building and Democratization in the Balklans).Rory J. Conces - 2010 - Dijalog 1:7-30.
  Riječ “intelektualac” francuskog je porijekla, nastala krajem 19. vijeka. Stvorena tokom afere Dreyfus, uglavnom se odnosi na one mislioce koji su spremni da interveniraju u javnom forumu, čak i ako to znači da sebe izlažu riziku (Le Sueur 2001:2). Teoretičari kao što su Edward Said, Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre i Michael Waltzer dali su doprinos diskusiji o intelektualcima: intelektualca Said vidi kao kritički nastrojenog autsajdera, Ricoeur kao političkog edukatora, Sartre kao čovjeka od akcije, a Waltzer kao brižnog insajdera. Opisati intelektualca (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kritički osvrt na razlikovanje znanja i vere.Zoran Kinđić - 2012 - Kultura (134):388-394.
  In con­nec­tion with the po­le­mics bet­we­en Mi­ha­i­lo Mar­ko­vić and Alek­san­dar Pr­njat the aut­hor puts in­to qu­e­sti­on the usual dis­tinction be­et­wen know­led­ge and fa­ith. He ad­du­ces the phe­no­menon of mysti­cal know­led­ge as an agu­ment that re­li­gion can­not be re­du­ced to fa­ith. Alt­ho­ugh the su­pra­ra­ti­o­nal know­led­ge is very hard to at­tain be­ca­u­se it im­pli­es the over­co­ming of ego, its possi­bi­lity re­fu­tes nar­ro­wing of know­led­ge to me­re un­der­stan­ding.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na.Bogusław Plawgo (ed.) - 2015 - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Bacha na analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Tumatanda na Ako: The Quarter-Life Crisis Phenomenon Among Emerging Adults.Lhyza Perante, Jhoana Paola Lunesto, Justine Coritana, Chloie Nicole Cruz, John Mark Espiritu, Amor Artiola, Wenifreda Templonuevo & Jhoselle Tus - 2023 - Psychology and Education: Multidisciplinary Journal 7 (1):1-19.
  A quarter-life crisis (QLC) is a phenomenon that has gained widespread attention in the media and popular literature as a result of the difficulties associated with early adulthood. This study, "Tumatanda na Ako: The Quarter-life Crisis Phenomenon Among Emerging Adults," explored the emerging adults’ experiences of quarter-life crisis and the meaning they make out of their experiences of this phenomenon. The study utilized the interpretative phenomenological analysis of the qualitative data gathered from twenty (20) respondents from a higher educational institution (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  85
  Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie siȩ i starość?Andrzej Klimczuk - 2018 - Polityka Senioralna 1:52--53.
  Niektórzy ludzie twierdzą, że przemysły kreatywne mają niewiele wspólnego ze starzeniem się i starością. Słowa kreatywność i twórczość są coraz częściej stosowane niemal jako synonimy cech ludzi młodych i młodości jako etapu życia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sizifovska priča: Patologija etničkog nacionalizma i pedagogija kovanja humanih demokratija na Balkanu (A Sisyphean Tale: The Pathology of Ethnic Nationalism and the Pedagogy of Forging Humane Democracies in the Balkans).Rory J. Conces - 2005 - Dijalog 1:74-99.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Buddhismus und Quantenphysik: die Wirklichkeitsbegriffe Nāgārjunas und der Quantenphsyik [i.e. Quantenphysik].Christian Thomas Kohl - 2005 - Aitrang: Windpferd.
  1.Summary The key terms. 1. Key term: ‘Sunyata’. Nagarjuna is known in the history of Buddhism mainly by his keyword ‘sunyata’. This word is translated into English by the word ‘emptiness’. The translation and the traditional interpretations create the impression that Nagarjuna declares the objects as empty or illusionary or not real or not existing. What is the assertion and concrete statement made by this interpretation? That nothing can be found, that there is nothing, that nothing exists? Was Nagarjuna denying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The Rationality of Emotional Change: Toward a Process View.Oded Na'aman - 2021 - Noûs 55 (2):245-269.
  The paper argues against a widely held synchronic view of emotional rationality. I begin by considering recent philosophical literature on various backward‐looking emotions, such as regret, grief, resentment, and anger. I articulate the general problem these accounts grapple with: a certain diminution in backward‐looking emotions seems fitting while the reasons for these emotions seem to persist. The problem, I argue, rests on the assumption that if the facts that give reason for an emotion remain unchanged, the emotion remains fitting. However, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 28. „Demokracja o niskiej jakości” (low-quality democracy) – zasadność stosowania pojęcia i Horowitzowska egzemplifikacja na przykładzie Indonezji.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Studia Polityczne 44 (4/2016):167-189.
  ‘Low-Quality Democracy’ - The Validity of the Notion and D.L. Horowitz’s Exemplification: The Case of Indonesia. This article discusses problems relating to terms used to define former authoritarian states, which are already called democratic, although some undemocratic features still characterize them. The latest English language literature on political science relating to this subject uses three terms that seem similar in meaning: ‘illiberal democracy,’ ‘flawed democracy,’ and ‘low-quality democracy.’ They have not been conceptualized so far. This means that there has been (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. A Cláusula Final da Definição Geral do Silogismo e suas funções na silogística e nos Primeiros Analíticos I de Aristóteles.Felipe Weinmann - 2014 - Dissertation, University of Campinas
  Aristotle's General Definition of the Syllogism may be taken as consisting of two parts: the Inferential Conditions and the Final Clause. Although this distinction is well known, traditional interpretations neglect the Final Clause and its influence on syllogistic. Instead, the aforementioned tradition focuses on the Inferential Conditions only. We intend to show that this neglect has severe consequences not just on syllogistic but on the whole exegesis of Aristotle's Prior Analytics I. Due to these consequences, our objective is to analyse (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 31. Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Intellect et imagination dans la philosophie médiévale = Intellect and imagination in medieval philosophy = Intelecto e imaginaçao na filosofia medieval: actes du XIe Congrès international de philosophie médiévale de la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale, S.I.E.P.M., Porto, du 26 au 31 août 2002.Maria Cândida da Costa Reis Monteiro Pacheco & José Francisco Meirinhos (eds.) - 2004 - Turnhout: Brepols Publishers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Napad na Pascala.Nick Bostrom - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
  Gdzieś w ciemnej uliczce... Bandyta: Ej ty, dawaj portfel! Pascal: A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bandyta: Bo w przeciwnym razie cię zastrzelę. Pascal: Ale przecież nie masz broni. Bandyta: A niech to! Wiedziałem, że zapomniałem o czymś. Pascal: No to zapomnij też o moim portfelu. Miłego wieczoru. Bandyta: Stój! Pascal: Co znowu? Bandyta: Jest interes do zrobienia... Co ty na to, żebyś jednak oddał mi portfel? W zamian obiecuję przyjść do ciebie jutro i dać ci dwukrotność kwoty, którą w (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Emotions and Process Rationality.Oded Na’Aman - 2021 - Australasian Journal of Philosophy 99 (3):531-546.
  ABSTRACT Some epistemologists hold that all rational norms are fundamentally concerned with the agent’s states or attitudes at an individual time [Hedden 2015, 2016; Moss 2015]; others argue that all rational norms are fundamentally concerned with processes [Podgorski 2017]. This distinction is not drawn in discussions of emotional rationality. As a result, a widely held assumption in the literature on emotional rationality has gone unexamined. I employ Abelard Podgorski’s argument from rational delay to argue that many emotional norms are fundamentally (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37. Relativismo na Avaliação de Execuções Musicais.António Lopes - 2006 - Philosophica 27:121-134.
  This is the first of a series of papers in which I present a defense of moderate objectivism about the evaluation of performances of musical works in the Western classical tradition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Manejo na Avicultura: Postura, Iluminação e Incubação dos Ovos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  MANEJO NA AVICULTURA: POSTURA, ILUMINAÇÃO E INCUBAÇÃO DOS OVOS -/- MANAGEMENT IN POULTRY: POSTURE, ILUMINATION AND INCUBATION OF THE EGGS -/- 1. INTRODUÇÃO A produção de ovos no Brasil está próxima de 45 bilhões de unidades por ano, mantendo um desenvolvimento constante em todos os seus aspectos: genética, instalações, patologia, alimentação, etc. Ao longo do presente trabalho, pretende-se estabelecer os conceitos que estão ligados à produção de ovos, distribuição de ovoprodutos e refletir as ideias básicas sobre os programas de iluminação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Incorrigibilidade nas circunstâncias adequadas: “qualquer tipo de enunciado pode oferecer evidências para qualquer outro tipo”.Eros Carvalho - 2014 - Analytica (Rio) 18 (2):41-65.
  In this paper, I present the discussion between Ayer and Austin about whether sentences or utterances can be incorrigible and I argue in favor of Austin position. I defend Austin against objections from Ayer presented after the publication of Sense & Sensibilia. Unlike what was sustained by Ayer, experiential sentences and material object sentences are not epistemically asymmetrical. A material object sentence can be incorrigible if uttered in appropriated circumstances, and an experiential sentence can be corrigible if uttered in unappropriated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  43
  Na tropach współczesnej estetyki fenomenologicznej.Andrzej Krawiec - 2021 - Argument: Biannual Philosophical Journal 11 (1):141-156.
  Interest in “the flesh” (Leib, la chair) in phenomenological research leads to revealing the original (ursprünglich) and non-phenomenal essence of the very appearance. Contemporary phenomenological aesthetics is heading in the same direction. While describing the intentional content of particular, i.e. subjectively “embodied” aesthetic objects, it reveals the ultimate origin (Ursprung) thanks to which the appearance of phenomena is possible at all. At the same time, revealing the ultimate origin — differently named but always meaning the furthest horizon of the possibility (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Moral Significance of Shock.Oded Na’Aman - 2021 - In Ana Falcato & Sara Graça da Silva (eds.), The Politics of Emotional Shockwaves. Palgrave Macmillan. pp. 165-186.
  I propose that shock can be morally significant independently of its consequences but only as part of an ongoing commitment to certain norms, in particular norms that constitute recognizing another as a person. When we witness others in agony, or being severely wronged, or when we ourselves severely wrong or mistreat others, our shock can reflect our recognition of them as persons, a recognition constituted by our commitment to certain moral norms. However, if we do not in fact respond to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. As quatro causas na filosofia da natureza de Aristóteles.Lucas Angioni - 2011 - Anais de Filosofia Clássica 10:1-19.
  I have two aims in this paper. First, I argue that, in Aristotle’s theory of the four causes, there is a basic and common feature by which all causes are causes: they all work in a triadic framework in which they explain why a given attribute holds of a given underlying thing. Secondly, I argue against a version of “compatibilism” according to which each kind of cause is complete in its own domain and does not compete with any other kind. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 43. Filosofia moral e busca definicional na Ethica Nicomachea de Aristóteles : uma leitura de EN I.1-7 à luz dos Segundos Analíticos.Eduardo Wolf Pereira - 2012 - Dissertation, Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Can we intend the past?Oded Na'aman - 2017 - Journal of Ethics and Social Philosophy 12 (3):304-311.
  First and primarily, I criticize Jay Wallace's account of the affirmation dynamic, which entails a willingness to bring about past occurrences that were necessary for one's present attachments. Specifically, I criticize his analysis of regret and affirmation as intention-like attitudes about the past. Second, I trace Wallace's notion of regret to a common but misguided model of retrospection as a choice between courses of history. Finally, I offer reason to think that the rationality of retrospection crucially differs from the rationality (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Iwona Wrońska & Małgorzata Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie W Unii Europejskiej. Prawo I Partnerstwo. pp. 152--163.
  A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz, Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Witamy do Piekła na Ziemi - Dzieci, zmiany klimatu, bitcoiny, kartele, Chiny, demokracja, różnorodność, dysgenika, równość, hakerzy, prawa człowieka, islam, liberalizm, dobrobyt, sieć, chaos, głód, choroby, przemoc, sztuczna inteligencja, wojna.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Ameryka i świat są w trakcie upadku z nadmiernego wzrostu populacji, większość z nich w ostatnim stuleciu, a teraz wszystko to ze względu na 3-cia ludzi świata. Konsumpcja zasobów i dodanie jednego lub dwóch miliardów więcej około 2100 upadnie cywilizacji przemysłowej i doprowadzić do głodu, chorób, przemocy i wojny na oszałamiającą skalę. Miliardy umrą, a wojna nuklearna jest pewna. W Ameryce jest to znacznie przyspieszone przez masową imigrację i reprodukcję imigrantów, w połączeniu z nadużyciami możliwymi przez demokrację. Zdeprawowana ludzka natura (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. A Metafísica na Ciência: da progressiva rejeição ao reconhecimento de uma certa inevitabilidade.Vasco Mano - manuscript
  O foco deste trabalho repousa sobre um certo caminho histórico percorrido pela ciência, como um todo, no sentido desta se despir de qualquer revestimento metafísico e que teve como marco incontornável a criação, em 1929, do Círculo de Viena. Abordamos algumas tendências e limitações desse movimento e argumentamos que o metafísico terá sempre um espaço no seio mais íntimo da reflexão científica. Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Filosofia das Ciências I, parte do curso de Filosofia da (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tendências neoaristotélicas na ética atual.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 2000 - In Manfredo A. Araújo de Oliveira (ed.), Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. Petrópolis, Brasil: Editora Vozes. pp. 9-30.
  I describe both the German Aristotelian revival and the Anglo-Saxon virtue-ethics approach and argue that there are some reasons why Grotus's dismissal of Aristotelian practical rationality had finally to be overcome. I suggest that such reasons in turn depend on deeper changes in the structure of the building of modern philosophy, first among them those carried by the critique of Cartesian foundationalism staged by such odd bed-fellows as Peirce, Wittgenstein, Husserl, and Heidegger, adding quasi-Thomist such as Anscombe and Geach. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Prioridade e substância na metafísica de Aristóteles.Lucas Angioni - 2010 - Dois Pontos 7 (3):75-106.
  This paper examines Aristotle’s notion of priority with the specific aim of capturing the sort of priority that characterizes the primacy of substances in his metaphysics. I reject the traditional interpretation, which understands the ontological priority of substances in terms of independent existence. But there are rather two sorts of priority: the ontological priority of substances should be understood in terms of completeness, whereas the ontological priority of “substances-of-something” (the essences) is a causal-explanatory priority. Furthermore, an important piece of Aristotle’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 50. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000