Results for 'Andrius Tamo��i��nas'

1000+ found
Order:
 1.  96
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowości w ochronie przyrody.Adam P. Kubiak - 2009 - Studia Ecologiae Et Bioethicae 7 (2):147-162.
  Issues of nature conservation, and socio-cultural movement called ecologism, are vivid becouse of it’s many controvertions and actual validity in terms of sustainable development. This paper presents contemporary motives of preserving the nature, scientific ways of it’s realization, and chosen issues of so called „ecological spirituality”. Reflection on the abilities and perils of science and spirituality, with reference to philosophy and practical conservation activity, will be led. Finally, there will be an attemption to answer the question about relation between nature (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy [Comparative Studies in Philosophy: assumptions, prejudices, and prospects].Marzenna Jakubczak - 2013 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 58.
  The paper discusses peculiarity of the comparative method applied in philosophysince 1920s. It presents its basic foundations and objectives, as well as the early and most recent definitions of “comparative philosophy”. The author aims at reconsidering in terms of philosophy both the reasons for bias against this method and its advantages in the context of cross-cultural comparative studies. The crucial question is whether various incommensurate schemata of thought, including these which are determined by distinct cultural milieus, may be the subject (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  37
  Uwagi Na Temat Wartości, Wartościowania I Doświadczenia Estetycznego (Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics).Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Sztuka I Filozofia 55 (2):101-122.
  Author begins with setting up a problematics of relations between values and evaluation in art and aesthetics experience. Following Bohdan Dziemidok work on American Axiology and Aesthetics (2014) author offers her remarks on the subject and joins the discussion on values and qualities and the possibility of assessing and evaluating the work of art with or without grounding it in aesthetic experience. Following Ingarden’s aesthetic phenomenology and turning to Władysław Stróżewski, author suggests that the values are a necessary part of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Conceitos de filosofia na escola e no mundo e a formação do filósofo segundo I. Kant.Marcos César Seneda - 2009 - Kriterion: Journal of Philosophy 50 (119):233-249.
  Este texto pretende discutir, do ponto de vista kantiano, o que pode ser ensinado e o que pode ser aprendido em Filosofia. Seu objetivo é construir os argumentos hipotéticos de Kant em face do método estruturalista de leitura de textos filosóficos. Para circunscrever este tema, aparentemente muito amplo, tomaremos como fio condutor um célebre texto de aula de I. Kant, publicado por G. B. Jäsche sob o título Manual dos Cursos de Lógica Geral. Kant ministrou este curso por mais de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję.Adrian Mróz - 2014 - In Łukasz Rogowski (ed.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. pp. 89-98.
  Seeing with Ears, Hearing with Eyes. How Technology Molds Synesthesia Within Us -/- The subject of consideration within this lecture is the contribution of existing scientific discoveries on the visual and musical connection within the perceptual plane. Points of reference are the studies of Amir Amedi, Jacob Jolij and Maaieke Meurs, Harry McGurk, as well as, the works of Iwona Sowińska, Roger Scruton, Oliver Sacks, and a cultural analysis of Joshua Bell’s performance. I will also consider how the senses effect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  47
  Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnychpczyk.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - In J. Mikołajczyk (ed.), Ciało-muzyka-performans. Katowice, Poland: pp. 51-73.
  Referat wskazuje na trudną do ukazania w pełni relację między wykonawcą muzyki wokalnej a jego ciałem. Autorka sugeruje, że różnice w traktowaniu (nazywaniu, określaniu i ukazywaniu) roli ciała w tej relacji wynikają z kulturowych nawyków. Z łatwości bądź trudności w odwoływaniu się do ciała jako ważnego elementu ekspresji, produkcji i ugruntowania twórczości artystycznej w tym twórczości muzycznej. Odwołując się do trzech tradycji wokalnych, do wokalizy, improwizacji i zabawy muzycznej, w których ciało traktowane było zawsze jako element tworzenia muzyki, czy to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Moralni, Politički I Društveni Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Social Responses to Antisocial Deviation).Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.) - 2016 - Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka.
  Ovaj je zbornik nastao kao rezultat istraživanja provedenog unutar istoimenoga znanstveno-istraživačkoga projekta na kojemu su urednici istovremeno bili i glavni istraživači, a ostali autori članovi istraživačke skupine. Kao svjedoci različitih vrsta otklona od prevladavajućeg, uobičajenoga, normalnoga, pozitivnog ili ponašanja koje se karakterizira kao asocijalno, zapitali smo se – što postojeće čini normom, treba li odstupanje od norme nužno smatrati devijacijom i kakvi su poželjni društveni odgovori na odstupanja od normi. Često se smatra ispravnim upravo ono što je prevladavajuće, a ono (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Uwagi Na Temat Recepcji I Tłumaczeń Tekstów Martina Heideggera W Polsce.Janusz Mizera - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):245-252.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Powstanie i rozwój filozofii środowiskowej w USA na podstawie poglądów Johna Muira, Aldo Leopolda i J. Bairda Callicota.Leszek Pyra - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):115-132.
  The Origin and Development of Environmental Philosophy in the US according to John Muir, Aldo Leopold and J. Baird Callicot. The publication refers to environmental philosophy, which is also called ecological philosophy or ecophilosophy. It shows in what way philosophical reflection on the environment has been shaped in the American tradition. In this context, the views of the thinkers listed below have been presented, analysed and evaluated. John Muir, an astute observer of wild nature, has been presented as an enthusiast (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Joga dla Polki i Polaka. Rzut oka na recepcję indyjskiej duchowości w Polsce.Marzenna Jakubczak - 2019 - Argument: Biannual Philosophical Journal 9 (1):123-145.
  Yoga for Poles: a glance at the reception of Indian spirituality in Poland: The article starts with a review of data on the religious affiliations and involvement of contemporary Poles, with special focus on religious traditions originating in India. Then, outlined briefly is the Polish reception of the Hindu and Buddhist religio-philosophical ideas, regarding the period between the mid-nineteenth century, through the 1990s and on to the present day. Both the oriental religions and psychophysical exercises associated with yoga have various (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Rationality of Emotional Change: Toward a Process View.Oded Na'aman - 2021 - Noûs 55 (2):245-269.
  The paper argues against a widely held synchronic view of emotional rationality. I begin by considering recent philosophical literature on various backward‐looking emotions, such as regret, grief, resentment, and anger. I articulate the general problem these accounts grapple with: a certain diminution in backward‐looking emotions seems fitting while the reasons for these emotions seem to persist. The problem, I argue, rests on the assumption that if the facts that give reason for an emotion remain unchanged, the emotion remains fitting. However, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 16. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja].Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Emotions and Process Rationality.Oded Na’Aman - 2021 - Australasian Journal of Philosophy 99 (3):531-546.
  ABSTRACT Some epistemologists hold that all rational norms are fundamentally concerned with the agent’s states or attitudes at an individual time [Hedden 2015, 2016; Moss 2015]; others argue that all rational norms are fundamentally concerned with processes [Podgorski 2017]. This distinction is not drawn in discussions of emotional rationality. As a result, a widely held assumption in the literature on emotional rationality has gone unexamined. I employ Abelard Podgorski’s argument from rational delay to argue that many emotional norms are fundamentally (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. Intellect Et Imagination Dans la Philosophie Médiévale = Intellect and Imagination in Medieval Philosophy = Intelecto E Imaginaçao Na Filosofia Medieval: Actes du Xie Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale Pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, S.I.E.P.M., Porto, du 26 au 31 Août 2002.Maria Cândida da Costa Reis Monteiro Pacheco & José Francisco Meirinhos (eds.) - 2004 - Brepols Publishers.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 21. Alternatywne rozwiązania na rzecz silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce.Andrzej Stogowski, Zofia Rutkowska & Aleksandra Andrzejewska - manuscript
  Każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’. Dotyczy to również przedsiębiorczości społecznej, podkreślającej wspólny cel wielu partnerów, w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich, jakim jest spójność społeczna oraz podniesienie jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.Budowanie strategii rozwoju kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy wymaga „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Takie podejście stawia sobie za cel przede wszystkim nie tworzenie nowych barier oraz stopniowe usuwanie już istniejących, które mogą (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  98
  Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Uloga Hiperintelektualca U Izgradnji Građanskog Društva I Demokratizacije Na Balkanu (The Role of the Hyperintellectual in Civil Society Building and Democratization in the Balklans).Rory J. Conces - 2010 - Dijalog 1:7-30.
  Riječ “intelektualac” francuskog je porijekla, nastala krajem 19. vijeka. Stvorena tokom afere Dreyfus, uglavnom se odnosi na one mislioce koji su spremni da interveniraju u javnom forumu, čak i ako to znači da sebe izlažu riziku (Le Sueur 2001:2). Teoretičari kao što su Edward Said, Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre i Michael Waltzer dali su doprinos diskusiji o intelektualcima: intelektualca Said vidi kao kritički nastrojenog autsajdera, Ricoeur kao političkog edukatora, Sartre kao čovjeka od akcije, a Waltzer kao brižnog insajdera. Opisati intelektualca (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kritički osvrt na razlikovanje znanja i vere.Zoran Kinđić - 2012 - Kultura (134):388-394.
  In con­nec­tion with the po­le­mics bet­we­en Mi­ha­i­lo Mar­ko­vić and Alek­san­dar Pr­njat the aut­hor puts in­to qu­e­sti­on the usual dis­tinction be­et­wen know­led­ge and fa­ith. He ad­du­ces the phe­no­menon of mysti­cal know­led­ge as an agu­ment that re­li­gion can­not be re­du­ced to fa­ith. Alt­ho­ugh the su­pra­ra­ti­o­nal know­led­ge is very hard to at­tain be­ca­u­se it im­pli­es the over­co­ming of ego, its possi­bi­lity re­fu­tes nar­ro­wing of know­led­ge to me­re un­der­stan­ding.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  37
  Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie siȩ i starość?Andrzej Klimczuk - 2018 - Polityka Senioralna 1:52--53.
  Niektórzy ludzie twierdzą, że przemysły kreatywne mają niewiele wspólnego ze starzeniem się i starością. Słowa kreatywność i twórczość są coraz częściej stosowane niemal jako synonimy cech ludzi młodych i młodości jako etapu życia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. As quatro causas na filosofia da natureza de Aristóteles.Lucas Angioni - 2011 - Anais de Filosofia Clássica 10:1-19.
  I have two aims in this paper. First, I argue that, in Aristotle’s theory of the four causes, there is a basic and common feature by which all causes are causes: they all work in a triadic framework in which they explain why a given attribute holds of a given underlying thing. Secondly, I argue against a version of “compatibilism” according to which each kind of cause is complete in its own domain and does not compete with any other kind. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 29. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Paweł Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31. Napad na Pascala.Nick Bostrom - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
  Gdzieś w ciemnej uliczce... Bandyta: Ej ty, dawaj portfel! Pascal: A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bandyta: Bo w przeciwnym razie cię zastrzelę. Pascal: Ale przecież nie masz broni. Bandyta: A niech to! Wiedziałem, że zapomniałem o czymś. Pascal: No to zapomnij też o moim portfelu. Miłego wieczoru. Bandyta: Stój! Pascal: Co znowu? Bandyta: Jest interes do zrobienia... Co ty na to, żebyś jednak oddał mi portfel? W zamian obiecuję przyjść do ciebie jutro i dać ci dwukrotność kwoty, którą w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  75
  Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  74
  Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na.Bogusław Plawgo (ed.) - 2015 - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  96
  The Moral Significance of Shock.Oded Na’Aman - 2021 - In Ana Falcato & Sara Graça da Silva (eds.), The Politics of Emotional Shockwaves. Palgrave Macmillan. pp. 165-186.
  I propose that shock can be morally significant independently of its consequences but only as part of an ongoing commitment to certain norms, in particular norms that constitute recognizing another as a person. When we witness others in agony, or being severely wronged, or when we ourselves severely wrong or mistreat others, our shock can reflect our recognition of them as persons, a recognition constituted by our commitment to certain moral norms. However, if we do not in fact respond to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Sizifovska Priča: Patologija Etničkog Nacionalizma I Pedagogija Kovanja Humanih Demokratija Na Balkanu (A Sisyphean Tale: The Pathology of Ethnic Nationalism and the Pedagogy of Forging Humane Democracies in the Balkans).Rory J. Conces - 2005 - Dijalog 1:74-99.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Relativismo na Avaliação de Execuções Musicais.António Lopes - 2006 - Philosophica 27:121-134.
  This is the first of a series of papers in which I present a defense of moderate objectivism about the evaluation of performances of musical works in the Western classical tradition.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. A Cláusula Final da Definição Geral do Silogismo e suas funções na silogística e nos Primeiros Analíticos I de Aristóteles.Felipe Weinmann - 2014 - Dissertation, University of Campinas
  Aristotle's General Definition of the Syllogism may be taken as consisting of two parts: the Inferential Conditions and the Final Clause. Although this distinction is well known, traditional interpretations neglect the Final Clause and its influence on syllogistic. Instead, the aforementioned tradition focuses on the Inferential Conditions only. We intend to show that this neglect has severe consequences not just on syllogistic but on the whole exegesis of Aristotle's Prior Analytics I. Due to these consequences, our objective is to analyse (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Incorrigibilidade nas circunstâncias adequadas: “qualquer tipo de enunciado pode oferecer evidências para qualquer outro tipo”.Eros Carvalho - 2014 - Analytica (Rio) 18 (2):41-65.
  In this paper, I present the discussion between Ayer and Austin about whether sentences or utterances can be incorrigible and I argue in favor of Austin position. I defend Austin against objections from Ayer presented after the publication of Sense & Sensibilia. Unlike what was sustained by Ayer, experiential sentences and material object sentences are not epistemically asymmetrical. A material object sentence can be incorrigible if uttered in appropriated circumstances, and an experiential sentence can be corrigible if uttered in unappropriated (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Prioridade e substância na metafísica de Aristóteles.Lucas Angioni - 2010 - Dois Pontos 7 (3):75-106.
  This paper examines Aristotle’s notion of priority with the specific aim of capturing the sort of priority that characterizes the primacy of substances in his metaphysics. I reject the traditional interpretation, which understands the ontological priority of substances in terms of independent existence. But there are rather two sorts of priority: the ontological priority of substances should be understood in terms of completeness, whereas the ontological priority of “substances-of-something” (the essences) is a causal-explanatory priority. Furthermore, an important piece of Aristotle’s (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 40. Can We Intend the Past?Oded Na'aman - 2017 - Journal of Ethics and Social Philosophy 12 (3):304-311.
  First and primarily, I criticize Jay Wallace's account of the affirmation dynamic, which entails a willingness to bring about past occurrences that were necessary for one's present attachments. Specifically, I criticize his analysis of regret and affirmation as intention-like attitudes about the past. Second, I trace Wallace's notion of regret to a common but misguided model of retrospection as a choice between courses of history. Finally, I offer reason to think that the rationality of retrospection crucially differs from the rationality (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. „Demokracja o niskiej jakości” (low-quality democracy) – zasadność stosowania pojęcia i Horowitzowska egzemplifikacja na przykładzie Indonezji.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Studia Polityczne 44 (4/2016):167-189.
  ‘Low-Quality Democracy’ - The Validity of the Notion and D.L. Horowitz’s Exemplification: The Case of Indonesia. This article discusses problems relating to terms used to define former authoritarian states, which are already called democratic, although some undemocratic features still characterize them. The latest English language literature on political science relating to this subject uses three terms that seem similar in meaning: ‘illiberal democracy,’ ‘flawed democracy,’ and ‘low-quality democracy.’ They have not been conceptualized so far. This means that there has been (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Manejo na Avicultura: Postura, Iluminação e Incubação dos Ovos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  MANEJO NA AVICULTURA: POSTURA, ILUMINAÇÃO E INCUBAÇÃO DOS OVOS -/- MANAGEMENT IN POULTRY: POSTURE, ILUMINATION AND INCUBATION OF THE EGGS -/- 1. INTRODUÇÃO A produção de ovos no Brasil está próxima de 45 bilhões de unidades por ano, mantendo um desenvolvimento constante em todos os seus aspectos: genética, instalações, patologia, alimentação, etc. Ao longo do presente trabalho, pretende-se estabelecer os conceitos que estão ligados à produção de ovos, distribuição de ovoprodutos e refletir as ideias básicas sobre os programas de iluminação (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Hormônios e Sistema Endócrino na Reprodução Animal.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva & Emanuel Isaque Da Silva -
  HORMÔNIOS E SISTEMA ENDÓCRINO NA REPRODUÇÃO ANIMAL -/- OBJETIVO -/- As glândulas secretoras do corpo são estudadas pelo ramo da endocrinologia. O estudante de Veterinária e/ou Zootecnia que se preze, deverá entender os processos fisio-lógicos que interagem entre si para a estimulação das glândulas para a secreção de vários hormônios. -/- Os hormônios, dentro do animal, possuem inúmeras funções; sejam exercendo o papel sobre a nutrição, sobre a produção de leite e sobre a reprodução, os hormônios desempenham um primordial papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Iwona Wrońska & Małgorzata Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie W Unii Europejskiej. Prawo I Partnerstwo. pp. 152--163.
  A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz, Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych.Krzysztof Sękowski - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (2):75-102.
  The founding text for the new current in modern philosophy—experi-mental philosophy—can be seen in Jonathan Weinberg, Shaun Nichols and Ste-phen Stich’s “Normativity and Epistemic Intuitions” (2001). The authors describe in this article a study to prove cross-cultural differences in epistemic intuitions. On the basis of their results, they argue that since epistemic intuitions seem to serve a crucial role in the use of thought experiments, contemporary philosophical methodology is highly unjustified. That study has brought about at least three replication attempts (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Bariery i perspektywy integracji miȩdzypokoleniowej we współczesnej Polsce.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Dorota Kałuża & Piotr Szukalski (eds.), Jakość Życia Seniorów W Xxi Wieku Z Perspektywy Polityki Społecznej. Wydawnictwo Biblioteka. pp. 92--107.
  Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 47. Necessidade e Teleologia na Teoria da Natureza em Empédocles e Aristóteles.Isabel Cristina Rocha Hipólito Gonçalves - 2014 - Pensando: Revista de Filosofia 5 (9):146-166.
  This paper presents a discussion about how the necessity and teleology are present in the theory of nature in Empedocles and Aristotle. For this task we go through the fragments relate to the thought of Empedocles in the Poem From Nature as a central reference to the work The presocratic philosophers of Kirk and Raven, and the work Physics I and II of Aristotle.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Russellowska krytyka argumentów na rzecz istnienia Boga.Natalia Marcinowska - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Bertrand Russell’s Critique of the Arguments for the Existence of God The paper presents Bertrand Russell’s critique of arguments for the existence of God. I divided the theistic arguments which Russell criticizes into three groups. The first group involves arguments concerning the relation between Universe and God: the First Cause argument, the Natural law argument and the argument from Design. The second group is related to the concept of God as a moral Lawmaker and it contains the argument from morality (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Tendências neoaristotélicas na ética atual.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 2000 - In Manfredo A. Araújo de Oliveira (ed.), Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. Petrópolis, Brasil: Editora Vozes. pp. 9-30.
  I describe both the German Aristotelian revival and the Anglo-Saxon virtue-ethics approach and argue that there are some reasons why Grotus's dismissal of Aristotelian practical rationality had finally to be overcome. I suggest that such reasons in turn depend on deeper changes in the structure of the building of modern philosophy, first among them those carried by the critique of Cartesian foundationalism staged by such odd bed-fellows as Peirce, Wittgenstein, Husserl, and Heidegger, adding quasi-Thomist such as Anscombe and Geach. This (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000