Results for 'Ayb��ke ��zg��n'

1000+ found
Order:
 1.  21
  The Social Costs of Limited Land Rights in Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 2.  22
  Does Property Rights Affect Women and Children’s Well-being?Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2010 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 3.  24
  Land Policy, Women, and Children: Evidence from Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  90
  Predikce Kvaszovy Formální Epistemologie Ve Světle Historické Metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Concept, Principles and Research Methods of African Environmental Ethics.Diana-Abasi Ibanga - 2018 - Africology: The Journal of Pan African Studies 11 (7):123-141.
  [English] This paper aims to discuss ten traditional and contemporary methodological paradigms in African philosophy, and demonstrates how they may apply to African environmental ethics research. The methods include: Ethno-philosophy, Sage Philosophy, Conversational Philosophy, Conceptual Mandelanization, Eco-Afrocentricism, Indigenous Language Analysis, Eco-Afro-feminism, Conceptual Decolonization, Storytelling Philosophy, and Cultural Adaptationism. The significance and limitations of the methodologies are highlighted. The concept and principles of African environmental ethics are analyzed and discussed to facilitate an understanding of the conceptual frameworks that underpin the methodologies. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  75
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Logical and Theoretical Foundations of African Environmental Ethics.Diana-Abasi Ibanga - 2016 - Africology: The Journal of Pan African Studies 9 (9):3-24.
  [English] The paper observed that the various ethics that constitute the system of African environmental ethics are not based on or linked to any known African ontology and formal logic. It argued that the contextualisation of African environmental ethics on African ontology and African logic is essential since Western ontology and logic do not serve to adequately explain and provide proper meanings to the various concepts and propositions employed in the African environmental ethics. Therefore, the paper aimed to, and indeed, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  62
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Článek Fenomenologie Pro Encyclopædia Britannica.Aleš Novák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):111-131.
  Edmund Husserl obdržel v roce 1927 nabídku od Jamese Louise Garvina, britského editora Encyclopædia Britannica, ať napíše pro novou, tehdy čtrnáctou edici článek „Fenomenologie“. Garvin stanovil rozsah článku na 4000 slov a termín vydání na září roku 1929. Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem roku 1927, během kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku. Heidegger strávil (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  24
  Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. How is Block’s Central Argument Against Functionalism?zg ma - 2018 - Asian Research Journal of Arts and Social Sciences 5 (1):01-04.
  Block argued against functionalism. The argument was metaphorized by building a normal body but with the brain of a homunculus. A review of the metaphorization exposes that the argument is inadequate to avoid the weakness of the functionalist doctrine.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  88
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Intеrсulturаl Соmmuniсаtiоn in Thе Соntеxt Оf Glоbаlizаtiоn: Sоmе Philоsоphiсаl Issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  48
  Probable Role of Ablation of Cerebral Ganglia and Injection of its Extracts on O:N Ratio of Lamellidens Corrianis During Summer Season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  95
  „Eyen Mi Nyamkkenyam, Nnọ Ke Ndọ…’:Deconstructing Some Stereotypic Views on Marriage in Efik Culture.Emmanuel Orok Duke - 2018 - International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) 2 (XII).
  Stereotypes within any society have consequences that are sometimes harmful and also affect targeted group of persons or ethnic group in a common way. One of the cultural stereotypes about Efik women is that they hardly believe in ‘…till death do us apart’ promised during monogamous marriage rite, that is, they walk out of marriage when conditions are unbearable. The misinterpretations of some exhortations given to the couples at Efik traditional marriage rite seem to support this claim. For example: ‘Eyen (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Peter Marchetto & Cecilea Mun - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 17. Moral Constraints on Gender Concepts.N. G. Laskowski - 2020 - Ethical Theory and Moral Practice 23 (1):39-51.
  Are words like ‘woman’ or ‘man’ sex terms that we use to talk about biological features of individuals? Are they gender terms that we use to talk about non-biological features e.g. social roles? Contextualists answer both questions affirmatively, arguing that these terms concern biological or non-biological features depending on context. I argue that a recent version of contextualism from Jennifer Saul that Esa Diaz-Leon develops doesn't exhibit the right kind of flexibility to capture our theoretical intuitions or moral and political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 18.  34
  Ke Kořenům Evoluční Teorie? [REVIEW]Pavel Doleček - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):366-373.
  Recenze: Vojtěch Hladký - Radim Kočandrle - Zděněk Kratochvíl, Evoluce před Darwinem. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 248 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  15
  Intеrnеt Ассеss Fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling During Thе СОVID-19 Pаndеmiс Аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Quine's Monism and Modal Eliminativism in the Realm of Supervenience.Atilla Akalın - 2019 - International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHRS) 6 (34):795-800.
  This study asserts that W.V.O. Quine’s eliminative philosophical gaze into mereological composition affects inevitably his interpretations of composition theories of ontology. To investigate Quine’s property monism from the account of modal eliminativism, I applied to his solution for the paradoxes of de re modalities’ . Because of its vital role to figure out how dispositions are encountered by Quine, it was significantly noted that the realm of de re modalities doesn’t include contingent and impossible inferences about things. Therefore, for him, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 21. Institutional Legitimacy.N. P. Adams - 2018 - Journal of Political Philosophy:84-102.
  Political legitimacy is best understood as one type of a broader notion, which I call institutional legitimacy. An institution is legitimate in my sense when it has the right to function. The right to function correlates to a duty of non-interference. Understanding legitimacy in this way favorably contrasts with legitimacy understood in the traditional way, as the right to rule correlating to a duty of obedience. It helps unify our discourses of legitimacy across a wider range of practices, especially including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 22.  33
  Kế hoạch hoàn hảo.Vương Quân Hoàng - 2017 - Kinh Tế Và Dự Báo 50 (13):66.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  77
  Me and non-me.Chengzhi Ke - manuscript
  如果我们一定要将世界一分为二的话,那么其中的一部分必然是我,而另一部分则会是非我。艺术是对我的展示,科学是对非我的研究,而哲学则是将我与非我联系在一起。.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Resisting Reductive Realism.N. G. Laskowski - 2020 - In Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics Volume 15. Oxford: Oxford University Press. pp. 96 - 117.
  Ethicists struggle to take reductive views seriously. They also have trouble conceiving of some supervenience failures. Understanding why provides further evidence for a kind of hybrid view of normative concept use.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence.N. P. Adams - 2018 - Res Publica 24 (4):475-491.
  Standard accounts of civil disobedience include nonviolence as a necessary condition. Here I argue that such accounts are mistaken and that civil disobedience can include violence in many aspects, primarily excepting violence directed at other persons. I base this argument on a novel understanding of civil disobedience: the special character of the practice comes from its combination of condemnation of a political practice with an expressed commitment to the political. The commitment to the political is a commitment to engaging with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26.  74
  Cultural Identity of Art Works.Curtis Carter, Disikate Ke, Min Yu & Chengji Liu - unknown
  Nelson Goodman (1906-2007) approached the arts and other kinds of knowledge as forms of symbolism. His principal aim in philosophy was to advance understanding and remove confusions by verbal analysis and logical constructions. Goodman's philosophical theories encompass nominalism, constructivism and a version of radical relativism. In his Languages of Art, Goodman sets forth distinctions among the various art according to differences in the forms of symbols employed. He contributed as well to arts education and to philosophy of the museum. His (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The Relational Conception of Practical Authority.N. Adams - 2018 - Law and Philosophy 37 (5):549-575.
  I argue for a new conception of practical authority based on an analysis of the relationship between authority and subject. Commands entail a demand for practical deference, which establishes a relationship of hierarchy and vulnerability that involves a variety of signals and commitments. In order for these signals and commitments to be justified, the subject must be under a preexisting duty, the authority’s commands must take precedence over the subject’s judgment regarding fulfillment of that duty, the authority must accept the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. Conceptual Analysis in Metaethics.N. G. Laskowski & Stephen Finlay - 2017 - In Tristram McPherson & David Plunkett (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics. Routledge. pp. 536-551.
  A critical survey of various positions on the nature, use, possession, and analysis of normative concepts. We frame our treatment around G.E. Moore’s Open Question Argument, and the ways metaethicists have responded by departing from a Classical Theory of concepts. In addition to the Classical Theory, we discuss synthetic naturalism, noncognitivism (expressivist and inferentialist), prototype theory, network theory, and empirical linguistic approaches. Although written for a general philosophical audience, we attempt to provide a new perspective and highlight some underappreciated problems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29. Skepticism and Evolution.N. Ángel Pinillos - 2019 - In Brian Kim & Matthew McGrath (eds.), Pragmatic Encroachment in Epistemology. Routledge.
  I develop a cognitive account of how humans make skeptical judgments (of the form “X does not know p”). In my view, these judgments are produced by a special purpose metacognitive "skeptical" mechanism which monitors our reasoning for hasty or overly risky assumptions. I argue that this mechanism is modular and shaped by natural selection. The explanation for why the mechanism is adaptive essentially relies on an internalized principle connecting knowledge and action, a principle central to pragmatic encroachment theories. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Robustness Analysis as Explanatory Reasoning.Jonah N. Schupbach - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science:axw008.
  When scientists seek further confirmation of their results, they often attempt to duplicate the results using diverse means. To the extent that they are successful in doing so, their results are said to be robust. This paper investigates the logic of such "robustness analysis" [RA]. The most important and challenging question an account of RA can answer is what sense of evidential diversity is involved in RAs. I argue that prevailing formal explications of such diversity are unsatisfactory. I propose a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 31. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Counting and Indeterminate Identity.N. Ángel Pinillos - 2003 - Mind 112 (445):35 - 50.
  Suppose that we repair a wooden ship by replacing its planks one by one with new ones while at the same time reconstructing it using the discarded planks. Some defenders of vague or indeterminate identity claim that: (1) although the reconstructed ship is distinct from the repaired ship, it is indeterminate whether the original ship is the reconstructed ship and indeterminate whether it is the repaired ship, and (2) the indeterminacy is due to the world and not just an imprecision (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 34. Responding to N.T. Wright's Rejection of the Soul.Brandon L. Rickabaugh - 2018 - Heythrop Journal 59 (2):201-220.
  At a 2011 meeting of the Society of Christian Philosophers, N. T. Wright offered four reasons for rejecting the existence of soul. This was surprising, as many Christian philosophers had previously taken Wright's defense of a disembodied intermediate state as a defense of a substance dualist view of the soul. In this paper, I offer responses to each of Wright's objections, demonstrating that Wright's arguments fail to undermine substance dualism. In so doing, I expose how popular arguments against dualism fail, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Jazz Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on Community.N. Vrousalis - 2012 - Socialist Studies 8 (1):141-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 36. A Virtue Ethical Account of Making Decisions About Risk.N. Athanassoulis & A. Ross - 2010 - Journal of Risk Research 13 (2):217.
  Abstract Most discussions of risk are developed in broadly consequentialist terms, focusing on the outcomes of risks as such. This paper will provide an alternative account of risk from a virtue ethical perspective, shifting the focus to the decision to take the risk. Making ethical decisions about risk is, we will argue, not fundamentally about the actual chain of events that the decision sets in process, but about the reasonableness of the decision to take the risk in the first place. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 37.  16
  A.N. PRIOR's SYSTEM Q: A REVIEW. [REVIEW]Farshad Badie - 2021 - Логико-Философские Штудии 19 (3):161-174.
  Arthur Norman Prior was born on 4 December 1914 in Masterton, New Zealand. He studied philosophy in the 1930s and was a significant, and often provocative, voice in theological debates until well into the 1950s. He became a lecturer in philosophy at Canterbury University College in Christchurch in 1946 succeeding Karl Popper. He became a full professor in 1952. He left New Zealand permanently for England in 1959, first taking a chair in philosophy at Manchester University, and then becoming a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Causation, Prediction, and Search.Peter Spirtes, Clark Glymour, Scheines N. & Richard - 2000 - Mit Press: Cambridge.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   57 citations  
 39.  51
  Od Kultury Zpětné Vazby Ke Kybernetice.Jan Romportl - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):211-232.
  Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Practical Reasons for Belief Without Stakes.N. G. Laskowski & Shawn Hernandez - forthcoming - Analytic Philosophy.
  Pragmatic encroachment can be thought of as the idea that knowledge is in some way sensitive to practical considerations, including practical considerations involving what's at stake in getting things right. Recently, Mark Schroeder defends pragmatic encroachment by showing how it could be true. This paper argues that the view proposed by Schroeder is vulnerable to a simple but important objection. It also argues that the objection can be avoided by claiming that there are even more kinds of practical considerations that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Legitimacy and Institutional Purpose.N. P. Adams - 2020 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 23 (3):292-310.
  Institutions undertake a huge variety of constitutive purposes. One of the roles of legitimacy is to protect and promote an institution’s pursuit of its purpose; state legitimacy is generally understood as the right to rule, for example. When considering legitimacy beyond the state, we have to take account of how differences in purposes change legitimacy. I focus in particular on how differences in purpose matter for the stringency of the standards that an institution must meet in order to be legitimate. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  87
  Replies and Reflections.N. Maxwell - 2009 - In Leemon McHenry (ed.), Science and the Pursuit of Wisdom: Studies in the Philosophy of Nicholas Maxwell. Ontos Verlag.
  I reply to critical discussion of my work by Copthorne Macdonald, Steve Fuller, John Stewart, Joseph Agassi, Margaret Boden, Donald Gillies, Mathew Iredale, David Hodgson, Karl Rogers, and Leemon McHenry.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43. Coreference and Meaning.N. Ángel Pinillos - 2011 - Philosophical Studies 154 (2):301 - 324.
  Sometimes two expressions in a discourse can be about the same thing in a way that makes that very fact evident to the participants. Consider, for example, 'he' and 'John' in 'John went to the store and he bought some milk'. Let us call this 'de jure' coreference. Other times, coreference is 'de facto' as with 'Mark Twain' and 'Samuel Clemens' in a sincere use of 'Mark Twain is not Samuel Clemens'. Here, agents can understand the speech without knowing that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 44. N, N-DIMETHYLTRYPTAMINE AND BIOLOGICAL REDUCTIVE ACCOUNTS FOR RELIGIOUS AND SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - forthcoming - Liberty University Digital Commons.
  There is unquestionably a plethora of details and mysteries regarding the mind and the body. However, with the advent of psychopharmacology (the study of how psychedelics inform or alter brain states) there are more issues at hand. Do psychedelics allow us to access deeper areas of our consciousness? Are we having a spiritual experience under the influence of psychedelics? Dr. Rick Strassman does not want to continue asking these rather conspiratorial-like questions. Instead, Dr. Strassman believes that there is one special, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Quantum Mechanics and 3 N - Dimensional Space.Bradley Monton - 2006 - Philosophy of Science 73 (5):778-789.
  I maintain that quantum mechanics is fundamentally about a system of N particles evolving in three-dimensional space, not the wave function evolving in 3N-dimensional space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   59 citations  
 47.  84
  Legitimacy Beyond the State: Institutional Purposes and Contextual Constraints.N. P. Adams, Antoinette Scherz & Cord Schmelzle - 2020 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 23 (3):281-291.
  The essays collected in this special issue explore what legitimacy means for actors and institutions that do not function like traditional states but nevertheless wield significant power in the global realm. They are connected by the idea that the specific purposes of non-state actors and the contexts in which they operate shape what it means for them to be legitimate and so shape the standards of justification that they have to meet. In this introduction, we develop this guiding methodology further (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Systematizing the Theoretical Virtues.Michael N. Keas - 2017 - Synthese:1-33.
  There are at least twelve major virtues of good theories: evidential accuracy, causal adequacy, explanatory depth, internal consistency, internal coherence, universal coherence, beauty, simplicity, unification, durability, fruitfulness, and applicability. These virtues are best classified into four classes: evidential, coherential, aesthetic, and diachronic. Each virtue class contains at least three virtues that sequentially follow a repeating pattern of progressive disclosure and expansion. Systematizing the theoretical virtues in this manner clarifies each virtue and suggests how they might have a coordinated and cumulative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 49.  20
  Ethical and Psychoanalytical Examination of Sexual Relationships Within the Family: Yoruba Nollywood Experiences.Adágbádá Olúfadékémi - 2018 - Humanitatis Theoreticus Journal 1 (1):1-10.
  The family is a social group. Its characteristics are among other things; common residence, co-operation and reproduction. The family has always been considered to be the foundation or nucleus of the society; the most basic unit of its organization. The structure of the family varies according to each society. In pre-colonial era, the family as a social group among the Yorùbá, was a large unit, and extended in nature. They were bound together by the realization of having a common ancestor; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  74
  Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2.
  Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000