Results for 'Besim Karakad��lar'

104 found
Order:
 1.  92
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Yirmi birinci yüzyılda Wittgenstein.Besim Karakadılar - manuscript
  Bu kısa yazıda, Wittgenstein'ın felsefesinin gerçekçiliğinden söz açıp konuyu başlıktaki yirmi birinci yüzyıl vurgusuna bağlamaya çalışacağım. Tabii bunu Wittgenstein'ın düşüncelerinin gelişimini özetleyerek yapmaya çalışacağım.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Notes on Axiomatic Reasoning.Besim Karakadılar - manuscript
  Notes mainly on model-oriented vs. deduction-oriented conceptions of axiomatic reasoning.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Gündelik dilin mantıksızlığı.Besim Karakadılar - manuscript
  Mantık, yirminci yüzyıldaki gelişimi bakımından ele alındığında, matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim ve felsefe gibi alanlarla sıkı kavramsal bağlantılar kuran bir disiplin haline gelmiştir. Tüm bu alanların gündelik dilde izi sürülen anlamalar, anlaşmalar, anlatmalar vb. edimler için birşeyler söyleyebileceğini ya da yapabileceğini varsayabiliriz. Ancak bu varsayım gündelik dilin mantığıyla ya da mantıksızlıklarıyla doğrudan başedebilecek bir anlama yetisi kazanmanın kolay bir yolu olduğu anlamına gelmez. Modern mantık matematikseldir ve gündelik dilde bir kolaylık sağlamaz; aksine işleri olduğundan da karmaşık hale getirir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. On What Hilbert Aimed at in the Foundations.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert's axiomatic approach was an optimistic take over on the side of the logical foundations. It was also a response to various restrictive views of mathematics supposedly bounded by the reaches of epistemic elements in mathematics. A complete axiomatization should be able to exclude epistemic or ontic elements from mathematical theorizing, according to Hilbert. This exclusion is not necessarily a logicism in similar form to Frege's or Dedekind's projects. That is, intuition can still have a role in mathematical reasoning. Nevertheless, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kurgular arası karşılaştırmalar ve anlam.Besim Karakadılar - 2010 - In Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler. İstanbul, Türkiye:
  Verili bir durumu anlamayı, onu bir bütün olarak kurgulamak olarak düşünelim. Kurgu basit bir gösterge de olabilir, karmaşık bir yapı da olabilir; belli belirsiz bir iz veya izler toplamı da olabilir. Kurgunun işlevini yerine getirmesini sağlayan gerek ve yeter koşul verili olan durum ile kendi yapısı arasında bir karşılaştırma olanağını sağlamasıdır. Nitekim, en bilindik anlamda bir durumu kurgulamak onu bir başka durumla karşılaştırmaktır. Bu yüzden de karşılaştırma yapmayı anlama yetimiz için ön dayanak olan bir alt-yeti olarak tanımlayabiliriz. Bu alt-yetinin edimsel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hilbert izlencesinin izinde adcılık adına yeni bulgular.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert izlencesinin kanıt kuramsal amacı tarihsel gelişimi içinde özetlendikten sonra arka plandaki model-kuramsal motivasyonu belirtilmektedir. Hilbert'in nihai hedefinin matematiğin temellerine ilişkin tüm epistemolojik ve ontolojik varsayımlardan arındırılmış bir matematik kuramı geliştirmek olduğu savunulmaktadır. Yakın geçmişte mantıktaki bazı gelişmelerin Hilbert izlencesinin yalnızca adcı varsayımlar temelinde sürdürülebileceğine ilişkin yeni bir bakış açısı sağladığı öne sürülmektedir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  65
  Notes on How-Possible Reasoning.Besim Karakadılar - manuscript
  A brief outline for some alternative lines of thought on the general structure of how-possible reasoning and its implications for formally and informally conceivable things, and the concept of mathematical truth.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  75
  Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  53
  Hilbert's Different Aims for the Foundations of Mathematics.Besim Karakadılar - manuscript
  The foundational ideas of David Hilbert have been generally misunderstood. In this dissertation prospectus, different aims of Hilbert are summarized and a new interpretation of Hilbert's work in the foundations of mathematics is roughly sketched out. Hilbert's view of the axiomatic method, his response to criticisms of set theory and intuitionist criticisms of the classical foundations of mathematics, and his view of the role of logical inference in mathematical reasoning are briefly outlined.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dil Üstünden Kaydırmaca: Felsefece Bilmece Bulmacalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Buradaki yazılar farklı zamanlarda farklı amaçlarla yazılanların bir derlemesi.. Örneğin, ilk bölüm 2012'den.. Son bölüm 90'lardan. Tümünü bir araya toplamamın basit bir nedeni var; bir ölçüye kadar sürekliliği olan bir anlatı oluşturmak istedim.. Yazılarda ortak bir akışın içinde olan noktaların, izlerin vbg. toplamı için, düşüncenin --belki de yalnızca çağrışımsal anlamıyla düşüncenin-- çevresel koşulları üzerine bir deneme olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu taslak dosya bir felsefeye giriş denemesi olarak da görülebilir; ya da bir metafelsefe çalışması olarak...
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  69
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  67
  Logic, Logicism, and Intuitions in Mathematics.Besim Karakadılar - 2001 - Dissertation, Middle East Technical University
  In this work I study the main tenets of the logicist philosophy of mathematics. I deal, basically, with two problems: (1) To what extent can one dispense with intuition in mathematics? (2) What is the appropriate logic for the purposes of logicism? By means of my considerations I try to determine the pros and cons of logicism. My standpoint favors the logicist line of thought. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Lifting the Veil of Morality: Choice Blindness and Attitude Reversals on a Self-Transforming Survey.Lars Hall, Petter Johansson & Thomas Strandberg - 2012 - PLoS ONE 7 (9):e45457. doi:10.1371/journal.pone.
  Every day, thousands of polls, surveys, and rating scales are employed to elicit the attitudes of humankind. Given the ubiquitous use of these instruments, it seems we ought to have firm answers to what is measured by them, but unfortunately we do not. To help remedy this situation, we present a novel approach to investigate the nature of attitudes. We created a self-transforming paper survey of moral opinions, covering both foundational principles, and current dilemmas hotly debated in the media. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 16. How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions.Lars Hall, Thomas Strandberg, Philip Pärnamets, Andreas Lind, Betty Tärning & Petter Johansson - 2013 - PLoS ONE 8 (4):e60554. doi:10.1371/journal.pone.
  Political candidates often believe they must focus their campaign efforts on a small number of swing voters open for ideological change. Based on the wisdom of opinion polls, this might seem like a good idea. But do most voters really hold their political attitudes so firmly that they are unreceptive to persuasion? We tested this premise during the most recent general election in Sweden, in which a left- and a right-wing coalition were locked in a close race. We asked our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 17.  70
  How to Prove the Consistency of Arithmetic.Jaakko Hintikka & Besim Karakadilar - 2006 - Acta Philosophica Fennica 78:1.
  It is argued that the goal of Hilbert's program was to prove the model-theoretical consistency of different axiom systems. This Hilbert proposed to do by proving the deductive consistency of the relevant systems. In the extended independence-friendly logic there is a complete proof method for the contradictory negations of independence-friendly sentences, so the existence of a single proposition that is not disprovable from arithmetic axioms can be shown formally in the extended independence-friendly logic. It can also be proved by means (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  28
  How Do You Like Your Justice, Bent or Unbent?Lars Moen - forthcoming - Moral Philosophy and Politics.
  Principles of justice, David Estlund argues, cannot be falsified by people’s unwillingness to satisfy them. In his Utopophobia, Estlund rejects the view that justice must bend to human motivation to deliver practical implications for how institutions ought to function. In this paper, I argue that a substantive argument against such bending of justice principles must challenge the reasons for making these principles sensitive to motivational limitations. Estlund, however, provides no such challenge. His dispute with benders of justice is therefore a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  72
  Eliminating Group Agency.Lars J. K. Moen - forthcoming - Economics and Philosophy:1-24.
  Aggregating individuals’ consistent attitudes might produce inconsistent collective attitudes. Some groups therefore need the capacity to form attitudes that are irreducible to those of their members. Such groups, group-agent realists argue, are agents in control of their own attitude formation. In this paper, however, I show how group-agent realism overlooks the important fact that groups consist of strategically interacting agents. Only by eliminating group agency from our social explanations can we see how individuals vote strategically to gain control of their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Failure to Detect Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task.Petter Johansson, Lars Hall, Sverker Sikstrom & Andreas Olsson - 2005 - Science 310 (5745):116-119.
  A fundamental assumption of theories of decision-making is that we detect mismatches between intention and outcome, adjust our behavior in the face of error, and adapt to changing circumstances. Is this always the case? We investigated the relation between intention, choice, and introspection. Participants made choices between presented face pairs on the basis of attractiveness, while we covertly manipulated the relationship between choice and outcome that they experienced. Participants failed to notice conspicuous mismatches between their intended choice and the outcome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   98 citations  
 21.  89
  Hilbert's Metamathematical Problems and Their Solutions.Besim Karakadilar - 2008 - Dissertation, Boston University
  This dissertation examines several of the problems that Hilbert discovered in the foundations of mathematics, from a metalogical perspective. The problems manifest themselves in four different aspects of Hilbert’s views: (i) Hilbert’s axiomatic approach to the foundations of mathematics; (ii) His response to criticisms of set theory; (iii) His response to intuitionist criticisms of classical mathematics; (iv) Hilbert’s contribution to the specification of the role of logical inference in mathematical reasoning. This dissertation argues that Hilbert’s axiomatic approach was guided primarily (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Death and Eternal Recurrence.Lars Bergström - 2013 - In Feldman Bradley (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Death. Oxford U P.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23. Ordinary Language Philosophy as Phenomenological Research: Reading Austin with Merleau‐Ponty.Lars Leeten - 2022 - Philosophical Investigations 45 (3):227-251.
  In his late ‘A Plea for Excuses’, John L. Austin suggests labelling his philosophy ‘linguistic phenomenology’. This article examines which idea of phenomenology Austin had in mind when he coined this term and what light this sheds on his method. It is argued that the key to answering this question can be found in Merleau-Ponty’s 'Phenomenology of Perception', which Austin must have been familiar with. Merleau-Ponty presents phenomenology in a way Austin could embrace: it is a method, it aims at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Underdetermination of Physical Theory.Lars Bergström - 2004 - In Roger F. Gibson (ed.), The Cambridge Companion to Quine. Cambridge University Press. pp. 91--114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 25. Reflections on Consequentialism.Lars Bergström - 1996 - Theoria 62 (1-2):74-94.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 26. Davidsons's Objections to Quine's Empiricism.Lars Bergström - 2001 - In P. Pagin P. Kotatko (ed.), Interpreting Davidson. CSLI Publications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Scientific Value.Lars Bergström - 1996 - International Studies in the Philosophy of Science 10 (3):189-202.
  Abstract Criteria of scientific value are of different kinds. This paper concerns ultimate criteria, i.e. the axiology of science. Most ultimate criteria are multi?dimensional. This gives rise to an aggregation problem, which cannot be adequately solved with reference to attitudes and behaviour within the scientific community. Therefore, in many cases, there is no fact of the matter as to whether one theory is better than another. This, in turn, creates problems for methodology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Putnam on the Fact-Value Dichotomy.Lars Bergström - 2002 - Croatian Journal of Philosophy 2 (2):117-129.
  In Reason, Truth and History and certain related writings, Hilary Putnam attacked the fact-value distinction. This paper criticizes his arguments and defends the distinction. Putnam claims that factual statements presuppose values, that “the empirical world depends upon our criteria of rational acceptability,” and that “we must have criteria of rational acceptability to even have an empirical world.” The present paper argues that these claims are mistaken.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. What is «Critique of Worldmaking»? Nelson Goodman's Conception of Philosophy.Lars Leeten - 2012 - Enrahonar: Quaderns de Filosofía 49:29-40.
  The contribution examines Goodman’s conception of philosophy, in particular his remark that his project can be understood as a «critique of worldmaking». It is argued that, despite dealing with epistemological questions, the general theory of symbols and worldmaking does not answer them. Rather, it can be conceived as a practical conception comparable to Kant’s critique of reason or to Wittgenstein’s critique of language games, i. e. , as a philosophy of world orientation. It is claimed that Goodman himself could not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  39
  Die Praxis der Wahren Rede Nach Gorgias. Zur Rekonstruktion des Sophistischen Ethos.Lars Leeten - 2014 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 39 (2).
  The article argues that the doctrine of Gorgias of Leontinoi, as expressed in his ›Encomion of Helen‹, is not a rhetorical technique but a practice of moral education. The medium of this »ethical speech practice« is perceptual forms, its basic mode being the practice of showing or epideictic speech. The crucial standard of this practice is »epideictic rightness«, which is identical to Gorgias’ conception of »truth«. According to this conception, speech is true if it exemplifies morally right conduct and moral (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Kant and the Promise of Rhetoric. [REVIEW]Lars Leeten - 2016 - International Journal of Philosophical Studies 24 (2):263-266.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Quine and the A Priori.Lars Bergström - 2014 - In Gilbert Harman & Ernie Lepore (eds.), A Companion to W. V. O. Quine. Wiley-Blackwell. pp. 38–53.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  97
  Kant and the Problem of 'True Eloquence'.Lars Leeten - 2019 - Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric 1 (37):60-82.
  This article argues that Kant’s attack on the ars oratoria in §53 of the Critique of the Power of Judgement is directed against eighteenth-century school rhetoric, in particular against the ‘art of speech’ (Redekunst) of Johann Christoph Gottsched. It is pointed out that Kant suggests a revision of Gottsched’s conception of ‘true eloquence’, which was the predominant rhetorical ideal at the time. On this basis, and in response to recent discussions on ‘Kantian rhetoric’, Kant’s own ideal of speech is adressed. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Introduction.Lars Fredrik Janby, Torstein Tollefsen, Eyjolfur Emilsson & Panagiotis G. Pavlos - 2019 - In Panagiotis G. Pavlos, Lars Fredrik Janby, Eyjolfur Emilsson & Torstein Tollefsen (eds.), Platonism and Christian Thought in Late Antiquity. London: Routledge. pp. 1-13.
  This introduction presents an overview of the key concepts discussed in the subsequent chapters of this book. The book explores, inter alia, the strategy employed by Augustine in using Plato as a pseudo-prophet against later Platonists and explores Eusebius’ reception of Porphyry’s daemonology. It examines Plotinus’ claim that matter is absolute badness and focuses on Maximus the Confessor’s doctrine of creation and asks whether one may detect any influence on Maximus from Philoponus. The book addresses Christian receptions of Platonic metaphysics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Higher-Order Knowledge and Sensitivity.Jens Christian Bjerring & Lars Bo Gundersen - 2020 - Canadian Journal of Philosophy 50 (3):339-349.
  It has recently been argued that a sensitivity theory of knowledge cannot account for intuitively appealing instances of higher-order knowledge. In this paper, we argue that it can once careful attention is paid to the methods or processes by which we typically form higher-order beliefs. We base our argument on what we take to be a well-motivated and commonsensical view on how higher-order knowledge is typically acquired, and we show how higher-order knowledge is possible in a sensitivity theory once this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  49
  Verliert Die Philosophie Ihren Erzrivalen? Ein Blick Auf den Aktuellen Stand der Sophistikforschung.Lars Leeten - 2016 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 41 (1).
  This literature review describes the current state of research on the Greek sophists. It draws on recent work on the beginnings of rhetoric, overviews of sophistic thought and case studies on Protagoras, Gorgias, Antiphon and Prodicus. It is shown that the traditional notion of a sophistic antithesis to philosophy has lost further ground: While earlier »rehabilitations« of sophistic thought still use the dichotomous distinction of philosophy und sophistic, now any generic talk of »the sophist« should better be regarded as misleading.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Gerechtigkeit als Erfüllung von Freiheitsversprechen? Axel Honneths Wiederbelebung von Hegels Rechtsphilosophie.Lars Leeten - 2012 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 37 (1):115-127.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Concept of Ownership.Lars Bergström - 2000 - In Proceedings of an international conference. The Nordic Committee on Bioethics.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Notes on the Value of Science.Lars Bergström - 1994 - In D. Prawitz, B. Skyrms & D. Westerståhl (eds.), Logic, Methodology and Philosophy of Science IX. Elsevier Science B. V..
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  79
  Rhetorik und Ethik.Lars Leeten - 2017 - In Gerald Posselt & Andreas Hetzel (eds.), Handbuch Rhetorik und Philosophie. De Gruyter. pp. 585-616.
  If we regard discursive practice as constitutive for the way we relate to the world, ourselves and others, then it is vitally important to ask how this practice can be formed or cultivated. For this reason, rhetoric has always been closely connected to ethics. This article attempts to explicate this relationship. It revolves around ancient conceptions of rhetoric that do not aim at establishing a system or a theory of speech, but at cultivating speech as a practice of good life. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Anerkennung ohne Identitätsideal. Perspektiven der kritischen Sozialphilosophie.Lars Leeten - 2011 - Philosophische Rundschau 58 (4):267 - 282.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Quine's Relativism.Lars Bergström - 2006 - Theoria 72 (4):286-298.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Modal Truth : Integrating the Metaphysics, Epistemology, and Semantics of the Necessary and the Possible.Lars Enden - 2016 - Dissertation, University of Washington
  The integration challenge for modality states that metaphysical theories of modality tend to fail in one of two ways: either they render the meanings of modal sentences mysterious, or they render modal knowledge mysterious. I argue that there are specific semantic and epistemic constraints on metaphysics implied by the integration challenge and that a plausible metaphysical theory of modality will satisfy both of them. I further argue that no popular metaphysical theory of modality simultaneously satisfies both of the constraints. Therefore, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  40
  Redepraxis als Lebenspraxis. Die diskursive Kultur der antiken Ethik.Lars Leeten - 2019 - Freiburg/München: Alber.
  Ancient ethics was an exercise of good life. This study examines how this is reflected in the forms of speech that ancient ethics developed. It is shown that, in antiquity, discursive practices were not considered neutral methods of ethical thinking but rather ways of life to be cultivated as ethical practices in their own right. This book describes central aspects of this ethical culture of speech from the times of the sophists and Socrates up to hellenistic philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Meaning and Morals.Lars Bergström - 1972 - In R. E. Olson & A. M. Paul (eds.), Contemporary Philosophy in Scandinavia. Johns Hopkins University Press.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Concept of Ownership.Lars Bergström - 2000 - The Nordic Committee on Bioethics.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Moral Equality of Combatants.Barry Christian & Christie Lars - 2017 - In Seth Lazar & Helen Frowe (eds.), The Oxford Handbook of Ethics of War. Oxford: Oxford University Press.
  The doctrine of the moral equality of combatants holds that combatants on either side of a war have equal moral status, even if one side is fighting a just war while the other is not. This chapter examines arguments that have been offered for and against this doctrine, including the collectivist position famously articulated by Walzer and McMahan’s influential individualist critique. We also explore collectivist positions that have rejected the moral equality doctrine and arguments that some individualists have offered in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. The Enhanced Indispensability Argument, the Circularity Problem, and the Interpretability Strategy.Jan Heylen & Lars Arthur Tump - 2019 - Synthese 198 (4):3033-3045.
  Within the context of the Quine–Putnam indispensability argument, one discussion about the status of mathematics is concerned with the ‘Enhanced Indispensability Argument’, which makes explicit in what way mathematics is supposed to be indispensable in science, namely explanatory. If there are genuine mathematical explanations of empirical phenomena, an argument for mathematical platonism could be extracted by using inference to the best explanation. The best explanation of the primeness of the life cycles of Periodical Cicadas is genuinely mathematical, according to Baker (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. The Architecture of Continuity.Lars Spuybroek - 2009 - Rotterdam: V2_NAI Publishers.
  A number of essays and interviews published between 1997 and 2008, revised for this publication with V2_.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Severity as a Priority Setting Criterion: Setting a Challenging Research Agenda.Mathias Barra, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Martin Henriksson, Niklas Juth, Lars Sandman & Carl Tollef Solberg - 2019 - Health Care Analysis 1:1-20.
  Priority setting in health care is ubiquitous and health authorities are increasingly recognising the need for priority setting guidelines to ensure efficient, fair, and equitable resource allocation. While cost-effectiveness concerns seem to dominate many policies, the tension between utilitarian and deontological concerns is salient to many, and various severity criteria appear to fill this gap. Severity, then, must be subjected to rigorous ethical and philosophical analysis. Here we first give a brief history of the path to today’s severity criteria in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
1 — 50 / 104