Results for 'Besim Karakad��lar'

147 found
Order:
 1. Hilbert's different aims for the foundations of mathematics.Besim Karakadılar - manuscript
  The foundational ideas of David Hilbert have been generally misunderstood. In this dissertation prospectus, different aims of Hilbert are summarized and a new interpretation of Hilbert's work in the foundations of mathematics is roughly sketched out. Hilbert's view of the axiomatic method, his response to criticisms of set theory and intuitionist criticisms of the classical foundations of mathematics, and his view of the role of logical inference in mathematical reasoning are briefly outlined.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  47
  Eleştirel usun arılığı ve yeni iletişimsel eylemlilik halleri.Besim Karakadılar - manuscript
  İletişimsel eylem kuramı stratejik eylemi dışlamakla bizi gerçekçi bir doğruluk kavramı geliştirmekten alıkoyar. Halbuki, gerçekçi bir doğruluk kavramı, kuramın öndayanaklarından biridir. O halde, yeni bir mantık aracılığıyla, stratejik eylemi de bünyesine alan, yeni bir iletişimsel eylem anlayışının olanaklılığı sorgulanabilir. Bu bildiride böyle bir anlayışın nasıl geliştirilebileceği üzerinde duracağım.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  55
  Notes and remarks on information-seeking.Besim Karakadılar - manuscript
  By asking questions and seeking information with an eye on the logical implications of the answers of one's questions, one can become a lifelong seeker. However, one cannot become so, if one does not pay enough attention to the boundaries of logical inquiry. It holds true in all types of information-seeking that some lines of thought may turn out to be pointless, unnecessary, or at most a waste of time. Some lines of thought, on the other hand, may turn out (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gündelik dilin mantıksızlığı.Besim Karakadılar - manuscript
  Mantık, yirminci yüzyıldaki gelişimi bakımından ele alındığında, matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim ve felsefe gibi alanlarla sıkı kavramsal bağlantılar kuran bir disiplin haline gelmiştir. Tüm bu alanların gündelik dilde izi sürülen anlamalar, anlaşmalar, anlatmalar vb. edimler için birşeyler söyleyebileceğini ya da yapabileceğini varsayabiliriz. Ancak bu varsayım gündelik dilin mantığıyla ya da mantıksızlıklarıyla doğrudan başedebilecek bir anlama yetisi kazanmanın kolay bir yolu olduğu anlamına gelmez. Modern mantık matematikseldir ve gündelik dilde bir kolaylık sağlamaz; aksine işleri olduğundan da karmaşık hale getirir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Notes on axiomatic reasoning.Besim Karakadılar - manuscript
  Notes mainly on model-oriented vs. deduction-oriented conceptions of axiomatic reasoning.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kurgular arası karşılaştırmalar ve anlam.Besim Karakadılar - 2010 - In Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler. İstanbul, Türkiye:
  Verili bir durumu anlamayı, onu bir bütün olarak kurgulamak olarak düşünelim. Kurgu basit bir gösterge de olabilir, karmaşık bir yapı da olabilir; belli belirsiz bir iz veya izler toplamı da olabilir. Kurgunun işlevini yerine getirmesini sağlayan gerek ve yeter koşul verili olan durum ile kendi yapısı arasında bir karşılaştırma olanağını sağlamasıdır. Nitekim, en bilindik anlamda bir durumu kurgulamak onu bir başka durumla karşılaştırmaktır. Bu yüzden de karşılaştırma yapmayı anlama yetimiz için ön dayanak olan bir alt-yeti olarak tanımlayabiliriz. Bu alt-yetinin edimsel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. On what Hilbert aimed at in the foundations.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert's axiomatic approach was an optimistic take over on the side of the logical foundations. It was also a response to various restrictive views of mathematics supposedly bounded by the reaches of epistemic elements in mathematics. A complete axiomatization should be able to exclude epistemic or ontic elements from mathematical theorizing, according to Hilbert. This exclusion is not necessarily a logicism in similar form to Frege's or Dedekind's projects. That is, intuition can still have a role in mathematical reasoning. Nevertheless, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Yirmi birinci yüzyılda Wittgenstein.Besim Karakadılar - manuscript
  Bu kısa yazıda, Wittgenstein'ın felsefesinin gerçekçiliğinden söz açıp konuyu başlıktaki yirmi birinci yüzyıl vurgusuna bağlamaya çalışacağım. Tabii bunu Wittgenstein'ın düşüncelerinin gelişimini özetleyerek yapmaya çalışacağım.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Hilbert izlencesinin izinde adcılık adına yeni bulgular.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert izlencesinin kanıt kuramsal amacı tarihsel gelişimi içinde özetlendikten sonra arka plandaki model-kuramsal motivasyonu belirtilmektedir. Hilbert'in nihai hedefinin matematiğin temellerine ilişkin tüm epistemolojik ve ontolojik varsayımlardan arındırılmış bir matematik kuramı geliştirmek olduğu savunulmaktadır. Yakın geçmişte mantıktaki bazı gelişmelerin Hilbert izlencesinin yalnızca adcı varsayımlar temelinde sürdürülebileceğine ilişkin yeni bir bakış açısı sağladığı öne sürülmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Notes on how-possible reasoning.Besim Karakadılar - manuscript
  A brief outline for some alternative lines of thought on the general structure of how-possible reasoning and its implications for formally and informally conceivable things, and the concept of mathematical truth.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dil Üstünden Kaydırmaca: Felsefece Bilmece Bulmacalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Buradaki yazılar farklı zamanlarda farklı amaçlarla yazılanların bir derlemesi.. Örneğin, ilk bölüm 2012'den.. Son bölüm 90'lardan. Tümünü bir araya toplamamın basit bir nedeni var; bir ölçüye kadar sürekliliği olan bir anlatı oluşturmak istedim.. Yazılarda ortak bir akışın içinde olan noktaların, izlerin vbg. toplamı için, düşüncenin --belki de yalnızca çağrışımsal anlamıyla düşüncenin-- çevresel koşulları üzerine bir deneme olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu taslak dosya bir felsefeye giriş denemesi olarak da görülebilir; ya da bir metafelsefe çalışması olarak...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  2011-2020 yılları arasında yazdıklarım arasından seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu çalışma (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Logic, Logicism, and Intuitions in Mathematics.Besim Karakadılar - 2001 - Dissertation, Middle East Technical University
  In this work I study the main tenets of the logicist philosophy of mathematics. I deal, basically, with two problems: (1) To what extent can one dispense with intuition in mathematics? (2) What is the appropriate logic for the purposes of logicism? By means of my considerations I try to determine the pros and cons of logicism. My standpoint favors the logicist line of thought. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  43
  Vasat aktivistler ile sanrılı bir sosyal ekoloji söylencesi: "işte bu büyük kafa da bizim evimiz!".Besim Karakadılar - manuscript
  Bu taslak dosya 2019-22 yıllarında yazdığım şiirsel bir sosyal ekoloji denemesidir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  92
  Collectivizing Public Reason.Lars Moen - forthcoming - Social Theory and Practice.
  Public reason liberals expect individuals to have justificatory reasons for their views of certain political issues. This paper considers how groups can, and whether they should, give collective public reasons for their political decisions. A problem is that aggregating individuals’ consistent judgments on reasons and a decision can produce inconsistent collective judgments. The group will then fail to give a reason for its decision. The paper considers various solutions to this problem and defends a deliberative procedure by showing how it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Eliminating Group Agency.Lars J. K. Moen - 2023 - Economics and Philosophy 39 (1):43-66.
  Aggregating individuals’ consistent attitudes might produce inconsistent collective attitudes. Some groups therefore need the capacity to form attitudes that are irreducible to those of their members. Such groups, group-agent realists argue, are agents in control of their own attitude formation. In this paper, however, I show how group-agent realism overlooks the important fact that groups consist of strategically interacting agents. Only by eliminating group agency from our social explanations can we see how individuals vote strategically to gain control of their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 20.  96
  Republican Freedom and Liberal Neutrality.Lars Moen - forthcoming - Journal of Ethics and Social Philosophy.
  Institutions promoting republican freedom as non-domination are commonly believed to differ significantly from institutions promoting negative freedom as non-interference. Philip Pettit, the most prominent contemporary defender of this view, also maintains that these republican institutions are neutral between the different conceptions of the good that characterise a modern society. This paper shows why these two views are incompatible. By analysing the institutional requirements Pettit takes as constitutive of republican freedom, I show how they also promote negative freedom by reducing overall (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Groups as fictional agents.Lars J. K. Moen - forthcoming - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  Can groups really be agents or is group agency just a fiction? Christian List and Philip Pettit argue influentially for group-agent realism by showing how certain groups form and act on attitudes in ways they take to be unexplainable at the level of the individual agents constituting them. Group agency is therefore considered not a fiction or a metaphor but a reality we must account for in explanations of certain social phenomena. In this paper, I challenge this defence of group-agent (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. Republicanism as critique of liberalism.Lars J. K. Moen - 2023 - Southern Journal of Philosophy 61 (2):308-324.
  The revival of republicanism was meant to challenge the hegemony of liberalism in contemporary political theory on the grounds that liberals show insufficient concern with institutional protection against political misrule. This article challenges this view by showing how neorepublicanism, particularly on Philip Pettit’s formulation, demands no greater institutional protection than does political liberalism. By identifying neutrality between conceptions of the good as the constraint on institutional requirements that forces neorepublicanism into the liberal framework, the article shows that neutrality is what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Freedom and its unavoidable trade‐off.Lars J. K. Moen - forthcoming - Analytic Philosophy.
  In the debate on how we ought to define political freedom, some definitions are criticized for implying that no one can ever be free to perform any action. In this paper, I show how the possibility of freedom depends on a definition that finds an appropriate balance between absence of interference and protection against interference. To assess the possibility of different conceptions of freedom, I consider the trade-offs they make between these two dimensions. I find that pure negative freedom is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Causation and Liability to Defensive Harm.Lars Christie - 2020 - Journal of Applied Philosophy 37 (3):378-392.
  An influential view in the ethics of self-defence is that causal responsibility for an unjust threat is a necessary requirement for liability to defensive harm. In this article, I argue against this view by providing intuitive counterexamples and by revealing weaknesses in the arguments offered in its favour. In response, adherents of the causal view have advanced the idea that although causally inefficacious agents are not liable to defensive harm, the fact that they may deserve harm can justify harming them (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. How to prove the consistency of arithmetic.Jaakko Hintikka & Besim Karakadilar - 2006 - Acta Philosophica Fennica 78:1.
  It is argued that the goal of Hilbert's program was to prove the model-theoretical consistency of different axiom systems. This Hilbert proposed to do by proving the deductive consistency of the relevant systems. In the extended independence-friendly logic there is a complete proof method for the contradictory negations of independence-friendly sentences, so the existence of a single proposition that is not disprovable from arithmetic axioms can be shown formally in the extended independence-friendly logic. It can also be proved by means (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Against Corporate Responsibility.Lars J. K. Moen - forthcoming - Journal of Social Philosophy.
  Can a group be morally responsible instead of, or in addition to, its members? An influential defense of corporate responsibility is based on results in social choice theory suggesting that a group can form and act on attitudes held by few, or even none, of its members. The members therefore cannot be (fully) responsible for the group’s behavior; the group itself, as a corporate agent, must be responsible. In this paper, I reject this view of corporate responsibility by showing how (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. How Do You Like Your Justice, Bent or Unbent?Lars J. K. Moen - 2023 - Moral Philosophy and Politics 10 (2):285-297.
  Principles of justice, David Estlund argues, cannot be falsified by people’s unwillingness to satisfy them. In his Utopophobia, Estlund rejects the view that justice must bend to human motivation to deliver practical implications for how institutions ought to function. In this paper, I argue that a substantive argument against such bending of justice principles must challenge the reasons for making these principles sensitive to motivational limitations. Estlund, however, provides no such challenge. His dispute with benders of justice is therefore a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Hilbert's Metamathematical Problems and Their Solutions.Besim Karakadilar - 2008 - Dissertation, Boston University
  This dissertation examines several of the problems that Hilbert discovered in the foundations of mathematics, from a metalogical perspective. The problems manifest themselves in four different aspects of Hilbert’s views: (i) Hilbert’s axiomatic approach to the foundations of mathematics; (ii) His response to criticisms of set theory; (iii) His response to intuitionist criticisms of classical mathematics; (iv) Hilbert’s contribution to the specification of the role of logical inference in mathematical reasoning. This dissertation argues that Hilbert’s axiomatic approach was guided primarily (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  81
  Collective Agency and Positive Political Theory.Lars Moen - 2023 - Journal of Theoretical Politics.
  Positive political theorists typically deny the possibility of collective agents by understanding aggregation problems to imply that groups are not rational decision-makers. This view contrasts with List and Pettit’s view that such problems actually imply the necessity of accounting for collective agents in explanations of group behaviour. In this paper, I explore these conflicting views and ask whether positive political theorists should alter their individualist analyses of groups like legislatures, political parties, and constituent assemblies. I show how we fail to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Republicanism and moralised freedom.Lars J. K. Moen - 2023 - Politics, Philosophy and Economics 22 (4):423-440.
  A moralised conception of freedom is based on a normative theory. Understanding it therefore requires an analysis of this theory. In this paper, I show how republican freedom as non-domination is moralised, and why analysing this concept therefore involves identifying the basic components of the republican theory of justice. One of these components is the non-moralised pure negative conception of freedom as non-interference. Republicans therefore cannot keep insisting that their freedom concept conflicts with, and is superior to, this more basic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Lifting the Veil of Morality: Choice Blindness and Attitude Reversals on a Self-Transforming Survey.Lars Hall, Petter Johansson & Thomas Strandberg - 2012 - PLoS ONE 7 (9):e45457. doi:10.1371/journal.pone.
  Every day, thousands of polls, surveys, and rating scales are employed to elicit the attitudes of humankind. Given the ubiquitous use of these instruments, it seems we ought to have firm answers to what is measured by them, but unfortunately we do not. To help remedy this situation, we present a novel approach to investigate the nature of attitudes. We created a self-transforming paper survey of moral opinions, covering both foundational principles, and current dilemmas hotly debated in the media. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 32. Mortal Mistakes.Lars Christie - 2022 - Journal of Moral Philosophy 20 (5-6):395-414.
  What are the justifications for and constraints on the use of force in self-defense? In his book The Morality of Defensive Force, Jonathan Quong presents the moral status account to address this and other fundamental questions. According to the moral status account, moral liability to defensive harm is triggered by treating others with less respect than they are due. At the same time, Quong rejects the relevance of culpability to the morality of defensive harming. In this article I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions.Lars Hall, Thomas Strandberg, Philip Pärnamets, Andreas Lind, Betty Tärning & Petter Johansson - 2013 - PLoS ONE 8 (4):e60554. doi:10.1371/journal.pone.
  Political candidates often believe they must focus their campaign efforts on a small number of swing voters open for ideological change. Based on the wisdom of opinion polls, this might seem like a good idea. But do most voters really hold their political attitudes so firmly that they are unreceptive to persuasion? We tested this premise during the most recent general election in Sweden, in which a left- and a right-wing coalition were locked in a close race. We asked our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 34. Ideal Theory and Its Fairness Role.Lars J. K. Moen - forthcoming - Journal of Value Inquiry:1-16.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  70
  Three Roles of Ideal Theory.Lars Moen - 2022 - Ethics, Politics and Society 5 (2):96–108.
  Rawlsian ideal theory is meant to perform various roles in non-ideal theory. In this paper, I distinguish between three roles, and I consider the extent to which we can expect ideal theory to perform them. It is meant to serve as a target to guide non-ideal theorising in the long-term. It is also supposed to provide a way of comparing different injustices to tell us which is worst and therefore in most urgent need of a remedy. Finally, ideal theory is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Gerechtigkeit als Versicherung.Lars Roemheld - 2013 - Dissertation, Heidelberg University
  This thesis sketches a justification of a welfare state, defending it against both givers and receivers of redistribution. Following the ideas of Luck Egalitarianism, I argue that righteous wealth is the result of responsible decisions, and that the influence of luck should be minimized. Building on Ronald Dworkin's hypothetical insurance markets, I argue that a welfare system should be conceived of as a personal insurance, not a social luxury. The thesis is written in German.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Verliert die Philosophie ihren Erzrivalen? Ein Blick auf den aktuellen Stand der Sophistikforschung.Lars Leeten - 2016 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 41 (1):77-104.
  This literature review describes the current state of research on the Greek sophists. It draws on recent work on the beginnings of rhetoric, overviews of sophistic thought and case studies on Protagoras, Gorgias, Antiphon and Prodicus. It is shown that the traditional notion of a sophistic antithesis to philosophy has lost further ground: While earlier »rehabilitations« of sophistic thought still use the dichotomous distinction of philosophy und sophistic, now any generic talk of »the sophist« should better be regarded as misleading.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Alētheia in Gorgias of Leontini. An Excerpt from the History of Truth.Lars Leeten - 2022 - Peitho 1 (13):45–64.
  It is often assumed that the concept of 'alētheia', or ‘truth’, in Gorgias of Leontini belongs to the art of rhetoric. Along these lines, it is usually understood as an aesthetic concept or even a mere ‘adornment’ of speech. In this paper, it is argued, by contrast, that Gorgianic alētheia is a definable criterion of speech figuring in the practice of moral educa­tion. While the ‘truth’ of a logos indeed has to be assessed on aesthetic grounds, the underlying concept of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  35
  Matter and Image: The Pharmacology of Architecture.Lars Spuybroek - 2023 - Architectural Intelligence 2 (18).
  In the history of technologies and materials the transfer from soft to hard plays a central role. From a dialectic point of view it seems to be a clear-cut matter of one overpowering the other, yet conceptually things are more convoluted. What we call the chiastic model of history is driven by the exchange of empowerings where the one inhabits the other. By taking the most antithetical examples of materiality from architectural history, the plastic and the lithic, we begin to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  69
  Distributing Death in Humanitarian Interventions.Lars Christie - 2018 - In Bradley J. Strawser, Ryan Jenkins & Michael Robillard (eds.), Who Should Die? The Ethics of Killing in War. New York, USA: Oxford University Press.
  Armed military interventions often inflict large amounts of collateral harm on innocent civilians. Ought intervening soldiers, when possible, to direct collateral harm to one innocent population group rather than the other? Recently several authors have proposed that expected beneficiaries of a military intervention ought to carry greater risk of collateral harm than neutral bystanders who are not subject to the threat the military forces are intervening to avert. According to this view, intervening soldiers ought to reduce the risk of collateral (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  88
  Falling and Image: The Phenotechnology of Accident.Lars Spuybroek - 2023 - In J. Brouwer & S. Van Tuinen (eds.), Technological Accidents, Accidental Technology. Rotterdam: V2_Publishing. pp. 84-117.
  By slowly dissolving the contrast between necessity and chance we arrive at Leibniz’ Principle of Sufficient Reason, which we trace back to his ideas on sufficient grace. Doing so, the world of things falling and befalling starts to become the engine of appearances and images, something we initially find in Lucretius, then in Virilio and Baudrillard. Why is it that the media crave accident? Because in phenotechnology only the transfer to images counts, not the breaking with the final cause of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Death and Eternal Recurrence.Lars Bergström - 2013 - In Feldman Bradley (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Death. Oxford U P.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Reflections on consequentialism.Lars Bergström - 1996 - Theoria 62 (1-2):74-94.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 44. What is «Critique of Worldmaking»? Nelson Goodman's Conception of Philosophy.Lars Leeten - 2012 - Enrahonar: Quaderns de Filosofía 49:29-40.
  The contribution examines Goodman’s conception of philosophy, in particular his remark that his project can be understood as a «critique of worldmaking». It is argued that, despite dealing with epistemological questions, the general theory of symbols and worldmaking does not answer them. Rather, it can be conceived as a practical conception comparable to Kant’s critique of reason or to Wittgenstein’s critique of language games, i. e. , as a philosophy of world orientation. It is claimed that Goodman himself could not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Underdetermination of Physical Theory.Lars Bergström - 2004 - In Roger F. Gibson (ed.), The Cambridge Companion to Quine. Cambridge University Press. pp. 91--114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 46. Die Praxis der wahren Rede nach Gorgias. Zur Rekonstruktion des sophistischen Ethos.Lars Leeten - 2014 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 39 (2):109-132.
  The article argues that the doctrine of Gorgias of Leontinoi, as expressed in his ›Encomion of Helen‹, is not a rhetorical technique but a practice of moral education. The medium of this »ethical speech practice« is perceptual forms, its basic mode being the practice of showing or epideictic speech. The crucial standard of this practice is »epideictic rightness«, which is identical to Gorgias’ conception of »truth«. According to this conception, speech is true if it exemplifies morally right conduct and moral (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Ordinary Language Philosophy as Phenomenological Research: Reading Austin with Merleau‐Ponty.Lars Leeten - 2021 - Philosophical Investigations 45 (3):227-251.
  In his late ‘A Plea for Excuses’, John L. Austin suggests labelling his philosophy ‘linguistic phenomenology’. This article examines which idea of phenomenology Austin had in mind when he coined this term and what light this sheds on his method. It is argued that the key to answering this question can be found in Merleau-Ponty’s 'Phenomenology of Perception', which Austin must have been familiar with. Merleau-Ponty presents phenomenology in a way Austin could embrace: it is a method, it aims at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  39
  Analysis of the Nutrient Foramen in Human Dry Ulnae of Turkish Population: An Anatomical Study and Current Literature Review.Kader Yılar, Latif Sağlam, Osman Coşkun, Ahmet Ertaş & Özcan Gayretli - 2023 - European Journal of Therapeutics 29 (2):163-167.
  Objective: The nutrient artery which enters through the nutrient foramen (NF) provides blood circulation and nutrition in long bones. This supply is essential during the growing period, the early phases of ossification, and in some surgical procedures. This study aimed to investigate NF in adult human ulnas in the Turkish population. -/- Methods: For this study, 155 (70 right and 85 left) Turkish dry adult human ulnas were used. The presence, number, and patency of NF were recorded as well as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Davidsons's Objections to Quine's Empiricism.Lars Bergström - 2001 - In P. Pagin P. Kotatko (ed.), Interpreting Davidson. CSLI Publications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 50.  57
  On the notion of 'participation' in § 136 a in Norwegian penal code Fredløse fremmedkrigere? Om deltakerbegrepet i den norske straffeloven § 136 a , 2018.Lars Christie - 2018 - In Anna Andersson, Sofie A. E. Høgstøl & Anne Sofie Lie (eds.), Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Oslo: Gyldendal Juridisk.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 147