Results for 'C��sar Palacios-Gonz��lez'

1000+ found
Order:
 1. Impact of (SARS-CoV-2) COVID 19 on the five main indigenous language-speaking areas in Veracruz Mexico: The case of the Otomi of the Ixhuatlan de Madero area.Carlos Medel-Ramírez & Hilario Medel-López - manuscript
  The importance of the working document is that it allows the analysis of the information and the status of cases associated with (SARS-CoV-2) COVID-19 as open data at the municipal, state and national level, with a daily record of patients, according to a age, sex, comorbidities, for the condition of (SARS-CoV-2) COVID-19 according to the following characteristics: a) Positive, b) Negative, c) Suspicious. Likewise, it presents information related to the identification of an outpatient and / or hospitalized patient, attending to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  93
  Impact of (SARS-CoV-2) COVID 19 on the five main indigenous language-speaking areas in Veracruz Mexico: The case of the Popoluca from the Soteapan Area.Carlos Medel-Ramírez & Hilario Medel-López - manuscript
  The importance of the working document is that it allows the analysis of the information and the status of cases associated with (SARS-CoV-2) COVID-19 as open data at the municipal, state and national level, with a daily record of patients, according to a age, sex, comorbidities, for the condition of (SARS-CoV-2) COVID-19 according to the following characteristics: a) Positive, b) Negative, c) Suspicious. Likewise, it presents information related to the identification of an outpatient and / or hospitalized patient, attending to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Impact of (SARS-CoV-2) COVID 19 on the five main indigenous language-speaking areas in Veracruz Mexico: The case of the Totonacapan area.Carlos Medel-Ramírez & Hilario Medel-López - manuscript
  The importance of the working document is that it allows the analysis of the information and the status of cases associated with (SARS-CoV-2) COVID-19 as open data at the municipal, state and national level, with a daily record of patients, according to a age, sex, comorbidities, for the condition of (SARS-CoV-2) COVID-19 according to the following characteristics: a) Positive, b) Negative, c) Suspicious. Likewise, it presents information related to the identification of an outpatient and / or hospitalized patient, attending to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. “I did it my way": Learning Autonomy and Online Self-Access Skills of Students in Reading Classes in Pandemic Era in Peru Context.Mitchell Alberto Alarcón Diaz, Doris Fuster-Guillén, Jacinto Joaquin Vertiz-Osores, Jeenny Sánchez Huamán, Jessica Paola Palacios Garay, Rosa Huaraca Aparco, Joel Alanya-Beltran, Jeidy Panduro-Ramirez, Korakod Tongkachok & C. Mashraky Mustakary - 2022 - Journal of Positive Psychology and Wellbeing 6 (1):267-280.
  In order for students to succeed, especially in times of crisis like the Covid 19 Pandemic, they must be trained to be self-sufficient in their language studies. This research investigates using a self-access language learning strategy in an emergency virtual reading class during the covid 19 pandemics to improve language learners' Autonomy. It employed a descriptive correlational research design. The study involved 89 randomly selected language students in one University of Peru. Results of the study showed that the students can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  67
  Thomas Kuhn'un Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Endoktrinasyon Çerçevesinde Gelen Tepkiler.Alper Bilgehan Yardımcı & Mehmet Ali Sarı - 2022 - Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 1 (18):173-185.
  Bu makalede, bilim felsefecisi kimliğiyle tanınan Thomas Kuhn’un eğitim ve özellikle fen eğitimi alanındaki görüşlerine değinilmektedir. Fen eğitimi, bilim, bilimin doğası ve bilim uygulamaları hakkında düşünceler geliştirmeye odaklanarak fen öğrenimi için gerekli olan beceri ve anlayışın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bilimin gerçek doğasının tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir eğitim modelinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Kuhn’un bilim tarihine yönelik incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü paradigma kavramı bilimin doğası ve fen eğitimi konusundaki görüşlerin değişimine yol açmıştır. Kuhn açısından fen eğitimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  95
  Impact of (SARS-CoV-2) COVID 19 on the five main indigenous language-speaking areas in Veracruz Mexico: The case of the Huasteco from the Tantoyuca Area.Medel-Ramírez Carlos & Hilario Medel-López - manuscript
  The importance of the working document is that it allows the analysis of the information and the status of cases associated with (SARS-CoV-2) COVID-19 as open data at the municipal, state and national level, with a daily record of patients, according to a age, sex, comorbidities, for the condition of (SARS-CoV-2) COVID-19 according to the following characteristics: a) Positive, b) Negative, c) Suspicious. Likewise, it presents information related to the identification of an outpatient and / or hospitalized patient, attending to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. COVID-19 Pandemic: Evidences from Clinical Studies.Ravi Shankar Singh, Abhishek Kumar Singh, Kamla Kant Shukla & Amit Kumar Tripathi - 2020 - Journal of Community and Public Health Nursing 6 (4):251.
  The public health crisis is started with emergence of new coronavirus on 11 February 2020 which triggered as coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemics. The causative agent in COVID-19 is made up of positively wrapped single-stranded RNA viruses ~ 30 kb in size. The epidemiology, clinical features, pathophysiology, and mode of transmission have been documented well in many studies, with additional clinical trials are running for several antiviral agents. The spreading potential of COVID-19 is faster than its two previous families, the severe (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti.Martin Ďurďovič - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):259-281.
  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filosofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filosofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách Kantovy Kritiky (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pokrok společenskovědní teorie náboženství: mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Experti a laici v demokratické společnosti: tři pohledy na problematiku demokratizace vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2019 - İzmir, Türkiye: İKSAD Yayınevi.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Covid-19 katastrofa: Nad knihou Richarda Hortona.Daniel D. Novotný - 2020 - Filosofie Dnes 12 (2):88-127.
  In this review study, I reflect on Richard Horton’s book and his thesis that Western countries failed in their response to the current epidemic in the first half of 2020, with a few exceptions. In the five sections of the paper, after an initial modification of Horton’s thesis (A), I discuss briefly: the suppression approach in China (B), the mitigation approach in the West (C), the SARS epidemic as the key global public health event (D), the causes of Western failure (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The History of Methylprednisolone, Ascorbic Acid, Thiamine, and Heparin Protocol and I-MASK+ Ivermectin Protocol for COVID-19.Mika Turkia - 2020 - Cureus 12 (12):e12403.
  An alliance of established experts on critical care, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), has published two protocols for treatment of COVID-19. The first one, methylprednisolone, ascorbic acid, thiamine, and heparin (MATH+), is intended for hospital and intensive care unit treatment of pulmonary phases of the disease. It is based on affordable, commonly available components: anti-inflammatory corticosteroids (methylprednisolone, "M"), high-dose vitamin C infusion (ascorbic acid, "A"), vitamin B1 (thiamine, "T"), anticoagulant heparin ("H"), antiparasitic agent ivermectin, and supplemental components ("+") (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Desenvolvimento Embrionário e Diferenciação Sexual nos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E DIFERENCIAÇÃO SEXUAL -/- E. I. C. da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- 1.1 INTRODUÇÃO O sexo foi definido como a soma das diferenças morfológicas, fisiológicas e psicológicas que distinguem o macho da fêmea permitindo a reprodução sexual e assegurando a continuidade das espécies. Os processos de diferenciação sexual são realizados durante o desenvolvimento embrionário, onde ocorre a proliferação, diferenciação e maturação das células germinativas e primordiais, precursoras (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Immune System Might Promote Recovery for Mild COVID-19 Patients Impact of Coronavirus on Education in India Review.Madhavan S. Azhagu, S. Ganesan, P. Vinotha, V. Uma, M. Mahadevi & J. Senthil - 2021 - Hospitality and Tourism Industry Amid COVID-19 Pandemic 1:465-477.
  Coronavirus is a viral irresistible sickness brought about by SARS- COV2. Its clinical signs and side effects are on an expansive range going from asymptomatic to serious confusions like multi-organ disappointment, thromboembolism, and extreme pneumonia with respiratory disappointment. More awful results and higher death rates have been accounted for in the old, individuals with co-morbidities, and malnourished people. Sustenance is central to acceptable wellbeing and safe capacity. It frames an essential segment of therapy modalities for different intense and persistent infections, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sófocles: Teatro, Política e Desobediência Civil.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  Ciência Política: Introdução à Sófocles*1 -/- Science Politics: Introduction to Sophocles -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva*2 -/- Sófocles (496/4-406 a.C.) -/- 1 CONTEXTO HISTÓRICO: TEATRO E POLÍTICA -/- Na Grécia antiga, o teatro fazia parte das celebrações religiosas, especialmente nos rituais e representações dos festivais em homenagem ao deus Dionísio. A tragédia nasceu de tais circunstâncias, culminando seu apogeu no século V a.C., com as peças de Ésquilo*3 (525-456a.C.), SÓFOCLES*4 (496/4-406 a.C.) e Eurípedes*5 (480-406 a.C.). Pode-se dizer que, contrário (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. História do pensamento social na Alemanha: uma abordagem histórica.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  HISTÓRIA DA SOCIOLOGIA: O DESENVOLVIMENTO DA SOCIOLOGIA I -/- A SOCIOLOGIA NA ALEMANHA -/- -/- HISTORY OF SOCIOLOGY: THE DEVELOPMENT OF SOCIOLOGY I -/- SOCIOLOGY IN GERMANY -/- -/- -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE. E-mail's: [email protected] e [email protected]. WhatsApp: (82)9.8143-8399. -/- PREMISSA -/- Na Alemanha, a Sociologia foi profundamente influenciada pela discussão filosófica, histórica e metodológica que se desenvolveu entre o final do século XIX e o início do século XX. Em seus fundamentos encontra-se (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  65
  İslami Dindarlık Bilinci: Bir Grup Müslüman İlahiyatçının 'Hakiki' Müslümanların Arzu Edilir Nitelikleri Konusunda Oluşturdukları Bilişsel Kurgular.Üzeyir Ok & Vinette Cross - 2003 - Değerler Eğitimi Dergisi 1 (2):149-171.
  Bu çalışma, dağarcık ağı tekniği kullanılarak, Türkiye'deki 20 Müslüman ilâhiyat öğretim görevlisinin?gerçek' Müslümanların arzu edilir vasışarı ile ilgili bilişsel kurgularını ortaya koyma denemesidir. Verilerin faktör analizi ve diğer istatistikî yöntem ve teknikler, öğretim görevlilerinin arzu edilen Müslüman niteliklerini temsil eden 200 bilişsel kurgusuna ve bunlardan da 18 bilişsel kurgu grubuna ulaşılmasını sağlamıştır. Bu 18 nitelikler grubu "Diğerkâmlık"tan "Sıkı Çalışkanlık"a ve "Bilişsel Dindarlık"tan "Samimiyet"e kadar dindarlıkla ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu gruplardan önemli olanları, diğerkâmlık, bilişsel dindarlık, dürüstlük ve samimiyet, içtenlik olarak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Quantum Filozofi.Ismet Sahin (ed.) - 2018 - Ankara, Turkey: Praksis.
  Bu çalışma kitap olmayan bir kitaptır. Okur klasik kitaplarda alıştığı tamamlanmış metinler, çözümlenmiş bilimsel ve felsefi problemler beklemesin bu çalışmada. Sunduğum şey üzerinde çalıştığım konular ve o konularla ilgili geliştirdiğim düşünceler, aforizmalar yer yer dağınık önermelerdir. Bu iki nedenden dolayı böyledir: Birincisi bilgi kuramsal açıdan tamamlanmış önermeler dizgesinin yanlış olmasıdır. Quantum çağında her gün yeni bir keşif yaptığımız nesneler ile ilgili büyük anlatılar ve tamamlanmış, sistematik görüşler geliştirilemez. Geleneksel tüm kitaplar ilgilendikleri nesneyi tüm bağıntılarıyla çözdükleri iddiasındadır. Örneğin tüm çağdaş fizik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. International Migrants and Refugees in Cape Town’s Informal Economy.Godfrey Tawodzera, Abel Chikanda, Jonathan Crush & Robertson K. Tengeh - 2015 - Waterloo, ON, Canada: Southern African Migration Programme.
  Attacks on migrant and refugee entrepreneurs and their properties by South African rivals and ordinary citizens have become a common phenomenon throughout the country, including the city of Cape Town. Business robberies often result in deaths or serious injuries. The Somali Community Board has noted that over 400 Somali refugees, many of them informal traders, were murdered in South Africa between early 2002 and mid-2010. The police are frequently accused by migrants of fomenting or turning a blind eye to xenophobic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Deflating the Hard Problem of Consciousness by Multiplying Explanatory Gaps.Işık Sarıhan - forthcoming - Ratio:1-13.
  Recent philosophy has seen a resurgence of the realist view of sensible qualities such as colour. The view holds that experienced qualities are properties of the objects in the physical environment, not mentally instantiated properties like qualia or merely intentional, illusory ones. Some suggest that this move rids us of the explanatory gap between physical properties and the qualitative features of consciousness. Others say it just relocates the problem of qualities to physical objects in the environment, given that such qualities (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  84
  Los conceptos de la filosofía en el pensamiento andino prehispánico desde las fuentes documentales.Lucas Abelardo Palacios Liberato - 2022 - Llalliq 2 (1):29-41.
  La investigación de la filosofía andina prehispánica, como historia de la filosofía, tiene el propósito descubrir los conceptos de la filosofía en un proceso histórico semejante al de la ciencia presocrática y el idealismo clásico griego, nada distinto de ellas. Esta describe la evolución de las ideas del hombre andino prehispánico, los conceptos que elaboró, manejo y uso en su pensamiento. El concepto de filosofía que asume deviene de Nietzsche, en cuanto pensamiento que se desarrolla con conceptos; la filosofía como (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Symbiosis and the humanitarian marketplace: The changing political economy of 'mutual benefit'.Carlos Palacios - 2021 - Theory, Culture and Society 38 (5):115-135.
  This article develops a diagnostic lens to make sense of the still baffling development of a ‘humanitarian marketplace’. Ambivalently hybrid initiatives such as volunteer tourism, corporate social responsibility or even fair trade do not strictly obey a distributive logic of market exchange, social reciprocity or philanthropic giving. They engender a type of ‘economy’ that must be apprehended in its own terms. The article argues that the large-scale collaborative effects of such a dispersed market can be theorized without resorting to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Problems with Publishing Philosophical Claims We Don't Believe.Işık Sarıhan - 2023 - Episteme 20 (2):449-458.
  Plakias has recently argued that there is nothing wrong with publishing defences of philosophical claims which we don't believe and also nothing wrong with concealing our lack of belief, because an author's lack of belief is irrelevant to the merit of a published work. Fleisher has refined this account by limiting the permissibility of publishing without belief to what he calls ‘advocacy role cases’. I argue that such lack of belief is irrelevant only if it is the result of an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Hybridity and national identity in post-colonial schools.Rowena A. Azada-Palacios - 2022 - Educational Philosophy and Theory 54 (9):1431-1441.
  The recent resurgence of extreme-right movements and the nationalist turn of many governments across the world have reignited the relevance of discussions within educational philosophy about the teaching of national identity in schools. However, the conceptualisation of national identity in previous iterations of these debates have been largely Western and Eurocentric, making the past theoretical literature about these questions less relevant for post-colonial settings. In this paper, I imagine a new approach for teaching national identity in post-colonial contexts, founded on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  44
  SAR-BSO meta-heuristic hybridization for feature selection and classification using DBNover stream data.Dharani Talapula, Kiran Ravulakollu, Manoj Kumar & Adarsh Kumar - forthcoming - Artificial Intelligence Review.
  Advancements in cloud technologies have increased the infrastructural needs of data centers due to storage needs and processing of extensive dimensional data. Many service providers envisage anomaly detection criteria to guarantee availability to avoid breakdowns and complexities caused due to large-scale operations. The streaming log data generated is associated with multi-dimensional complexity and thus poses a considerable challenge to detect the anomalies or unusual occurrences in the data. In this research, a hybrid model is proposed that is motivated by deep (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. UNA APROXIMACIÓN A LA FILOSOFÍA ANDINA PREHISPÁNICA EN LOS FRAGMENTOS, RELATOS O TESTIMONIOS REGISTRADOS DURANTE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA.Lucas Abelardo Palacios Liberato - 2014 - Episteme 2 (6):167 - 178.
  Aquí se presenta un avance de la investigación acerca de la filosofíaandina prehispánica que parte de la organización de los fragmentos,textos o relatos hallados en los documentos de extirpación deidolatrías, de las crónicas de los españoles, de los informes de lacasta sacerdotal del virreinato, registrados durante la colonizaciónespañola del Perú. En éste, en lo fundamental, se presenta laargumentación sobre la teoría del pensamiento y los problemasfundamentales de la filosofía. Se trata del contenido monumentaldel pensamiento filosófico andino prehispánico perdido entre laabundancia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  82
  An investigation about the history of philosophy in the Andine Prehispanic civilization.Lucas Abelardo Palacios Liberato - 2019 - Perseitas 2 (7):274-298.
  En esta investigación se demuestra que no existe oposición antagónica entre la filosofía andina prehispánica y el desarrollo de la filosofía en general, ni con la filosofía occidental griega en particular, salvo en las formas de su temática especial o la profundización del problema filosófico concreto, por cuanto en ningún caso es contraria a la ley del desarrollo filosófico en general, y de ella debemos entender que los nombres, los términos o los vocablos con que designan los conceptos siendo distintos (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  73
  Filosofía andina prehispánica: organización de textos y crítica.Lucas Abelardo Palacios Liberato - 2021 - Lima, Perú: Autor Editor.
  Organiza los relatos, fragmentos y testimonios de la filosofía andinda prehispánica, las mismas que se encuentran en las fuentes documentales registrados durante la colonia, a modo de historia de la filosofía, acompañado de la crítica correspondiente.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Aleksandr Nikolaevič Radiščev, L’uomo, la sua mortalità e immortalità. Introduzione a cura di Angela Dioletta Siclari, traduzione e note di Pia Dusi.Aleksandr Nikolaevič Radiščev, Angela Dioletta Siclari & Pia Dusi - 2020 - Parma: E-theca OnLineOpenAccess Edizioni. Edited by Stefano Caroti & Andrea Strazzoni.
  Se Radiščev occupa un posto considerevole nella storia del pensiero russo lo deve non al suo trattato Sull’uomo, la sua mortalità e immortalità [O Čeloveke, o ego smertnosti i bessmertii] bensì al Viaggio da Pietroburgo a Mosca [Putešestvie iz Peterburga v Moskvu], opera che gli procurò la condanna a morte da parte di Caterina II, commutata poi nel lungo esilio in Siberia. Qui egli scrisse il suo trattato filosofico che non poche perplessità ha suscitato nei critici, i quali ne hanno (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Prospective Science Teachers’ Levels of Understanding Science after Experiencing Explicit-Reflective Instruction: Hermeneutical Perspective.Davut Sarıtaş - 2020 - Journal of Bayburt Education Faculty (BAYEF) 15 (29):222-250.
  In this study, we aimed to investigate how prospective science teachers, who participated in a series of explicit-reflective activities for NOS teaching, understood "science in a social and cultural context" in the context of a biographical documentary film. We adopted a phenomenological approach. The data were analyzed descriptively by considering the aspects of nature of science and the levels of understanding as defined in Dilthey's hermeneutic approach. In this way, we determined participants’ levels of hermeneutic understanding regarding the nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Che cosa c’è e che cos’è.Maurizio Ferraris & Achille C. Varzi - 2003 - Nous. Postille Su Pensieri 1:81–101.
  A philosophical exchange broadly inspired by the characters of Berkeley’s Three Dialogues. Hylas is the realist philosopher: the view he stands up for reflects a robust metaphysic that is reassuringly close to common sense, grounded on the twofold persuasion that the world comes structured into entities of various kinds and at various levels and that it is the task of philosophy, if not of science generally, to “bring to light” that structure. Philonous, by contrast, is the anti-realist philosopher (though not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Philosophical Puzzles Evade Empirical Evidence: Some Thoughts and Clarifications Regarding the Relation Between Brain Sciences and Philosophy of Mind.Işık Sarıhan - 2017 - In Jon Leefmann & Elisabeth Hildt (eds.), Human Sciences after the Decade of the Brain. San Diego: Elsevier. pp. 14-23.
  This chapter analyzes the relation between brain sciences and philosophy of mind, in order to clarify in what ways philosophy can contribute to neuroscience and neuroscience can contribute to philosophy. Especially since the 1980s and the emergence of “neurophilosophy”, more and more philosophers have been bringing home morals from neuroscience to settle philosophical issues. I mention examples from the problem of consciousness, philosophy of perception and the problem of free will, and I argue that such attempts are not successful in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Reproductive genome editing interventions are therapeutic, sometimes.César Palacios-González - 2021 - Bioethics 35 (6):557-562.
  In this paper I argue that some human reproductive genome editing interventions can be therapeutic in nature, and thus that it is false that all such interventions just create healthy individuals. I do this by showing that the conditions established by a therapy definition are met by certain reproductive genome editing interventions. I then defend this position against two objections: (a) reproductive genome editing interventions do not attain one of the two conditions for something to be a therapy, and (b) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38. Multiplex parenting: IVG and the generations to come.César Palacios-González, John Harris & Giuseppe Testa - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):752-758.
  Recent breakthroughs in stem cell differentiation and reprogramming suggest that functional human gametes could soon be created in vitro. While the ethical debate on the uses of in vitro generated gametes (IVG) was originally constrained by the fact that they could be derived only from embryonic stem cell lines, the advent of somatic cell reprogramming, with the possibility to easily derive human induced pluripotent stem cells from any individual, affords now a major leap in the feasibility of IVG derivation and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 39. The Ethics of Deliberate Exposure to SARS-CoV-2 to Induce Immunity.Robert Streiffer, David Killoren & Richard Y. Chappell - 2021 - Journal of Applied Philosophy 38 (3):479-496.
  We explore the ethics of deliberately exposing consenting adults to SARS-CoV-2 to induce immunity to the virus (“DEI” for short). We explain what a responsible DEI program might look like. We explore a consequentialist argument for DEI according to which DEI is a viable harm-reduction strategy. Then we consider a non-consequentialist argument for DEI that draws on the moral significance of consent. Additionally, we consider arguments for the view that DEI is unethical on the grounds that, given that large-scale DEI (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Mitochondrial Replacement Techniques and Mexico’s Rule of Law: On the Legality of the First Maternal Spindle Transfer Case.César Palacios-González - 2017 - Journal of Law and the Biosciences 4 (1):50–69.
  News about the first baby born after a mitochondrial replacement technique (MRT; specifically maternal spindle transfer) broke on September 27, 2016 and, in a matter of hours, went global. Of special interest was the fact that the mitochondrial replacement procedure happened in Mexico. One of the scientists behind this world first was quoted as having said that he and his team went to Mexico to carry out the procedure because, in Mexico, there are no rules. In this paper, we explore (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 41. Beyond Individual Triage: Regional Allocation of Life-Saving Resources such as Ventilators in Public Health Emergencies.Jonathan Pugh, Dominic Wilkinson, Cesar Palacios-Gonzalez & Julian Savulescu - 2021 - Health Care Analysis 29 (4):263-282.
  In the first wave of the COVID-19 pandemic, healthcare workers in some countries were forced to make distressing triaging decisions about which individual patients should receive potentially life-saving treatment. Much of the ethical discussion prompted by the pandemic has concerned which moral principles should ground our response to these individual triage questions. In this paper we aim to broaden the scope of this discussion by considering the ethics of broader structural allocation decisions raised by the COVID-19 pandemic. More specifically, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Resource Allocation, Treatment, Disclosure, and Mitochondrial Replacement Techniques: Some Comments on de Melo-Martin and Harris.César Palacios-gonzález - 2017 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 26 (2):278-287.
  Some Comments on de Melo-Martin and Harris.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43. The Ethics of Human Challenge Trials Using Emerging SARS-CoV-2 Virus Variants.Abie Rohrig & Nir Eyal - manuscript
  The world’s first COVID-19 human challenge trial using the D614G strain of SARS-CoV-2 is underway in the United Kingdom. The Wellcome Trust is funding challenge stock preparation of the Beta variant (B.1.351) for a follow-up human challenge trial, and researchers at Imperial College London are considering conducting that trial. However, little has been written thus far about the ethical justifiability of human challenge trials with SARS-CoV-2 variants of concern. While vaccine resistance as such does not increase risks for volunteers in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Genetic parenthood and causation: An objection to Douglas and Devolder’s modified direct proportionate genetic descent account.César Palacios-González - 2019 - Bioethics 33 (9):1085-1090.
  In a recent publication Tom Douglas and Katrien Devolder have proposed a new account of genetic parenthood, building on the work of Heidi Mertes. Douglas and Devolder’s account aims to solve, among other things, the question of who are the genetic parents of an individual created through somatic cell nuclear transfer (i.e. cloning): (a) the nuclear DNA provider or (b) the progenitors of the nuclear DNA provider. Such a question cannot be answered by simply appealing to the folk account of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Risāla fī mas’alati l-wuğūdiyya: Muḥammad Ḫādimīs Plädoyer zugunsten von Ibn ‘Arabī.Yaşar Sarıkaya - 2021 - Theosophia (2):89-99.
  In der Geschichte des islamischen Denkens gibt es – epistemologisch und hermeneutisch – verschiedene Ansätze zwischen Sufis und Gelehrten zum Verstehen und Interpretieren von Religion und der Welt. Einige Streitthemen führten manchmal zu heftigen Diskussionen und zuweilen zu regelrechten Konflikten zwischen beiden Parteien. Hierzu gehört insbesondere das Verständnis der Sufis von der Einheit des Seins. Der andalusische Sufi Ibn ‘Arabī, der diese Theorie systematisch etablierte, stand dabei im Mittelpunkt der Streitigkeiten über seine Zeit hinaus bis heute. Der osmanische Sufi und (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Society, like the market, needs to be constructed: Foucault’s critical project at the dawn of neoliberalism.Carlos Palacios - 2018 - History of the Human Sciences 31 (1):74-96.
  It has been commonplace to equate Foucault’s 1979 series of lectures at the Collège de France with the claim that for neoliberalism, unlike for classical liberalism, the market needs to be artificially constructed. The article expands this claim to its full expression, taking it beyond what otherwise would be a simple divulgation of a basic neoliberal tenet. It zeroes in on Foucault’s own insight: that neoliberal constructivism is not directed at the market as such, but, in principle, at society, arguing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Author's response to peer commentaries: Mexico's rule of law and MRTs.César Palacios-González & María de Jesús Medina-Arellano - 2017 - Journal of Law and the Biosciences 4 (3):623–629.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  74
  BİLİMSEL BİLGİYE VE BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.Okan sarıgöz - 2022 - İksad Yayınevi.
  Toplumların gelişmesi, kendisini oluşturan bireylerin bilimsel düşünmelerine ve yaşamlarında bilimsel bilgileri kullanmalarına bağlıdır. Bilimsel düşünerek yaşamını devam ettiren bireylerin yaşamlarında hata yapma olasılıkları daha düşüktür. Çünkü bilgi, öğrenmeler, araştırmalar ve gözlemler sonucu elde edilen doğrulara ve ilkelere dayanır. Bilimsel bilgi ise geçerli ve kabul edilebilir metotlar kullanarak yapılan araştırmalar sonucu gözlemler yoluyla elde edilen bilgilerdir. Bilimsel bilgiler doğruluğu ve geçerliği defalarca kanıtlanmış kanunlaşmış bilgilerdir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chimeras intended for human gamete production: an ethical alternative?César Palacios-González - 2017 - Reproductive Biomedicine Online 35 (4):387-390.
  Human eggs for basic, fertility and stem-cell research are in short supply. Many experiments that require their use cannot be carried out at present, and, therefore, the benefits that could emerge from these are either delayed or never materialise. This state of affairs is problematic for scientists and patients worldwide, and it is a matter that needs our attention. Recent advances in chimera research have opened the possibility of creating human/non-human animal chimeras intended for human gamete production (chimeras-IHGP). In this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Ethical heuristics for pandemic allocation of ventilators across hospitals.César Palacios-González, Jonathan Pugh, Dominic Wilkinson & Julian Savulescu - 2022 - Developing World Bioethics 22 (1):34-43.
  In response to the COVID‐19 pandemic philosophers and governments have proposed scarce resource allocation guidelines. Their purpose is to advise healthcare professionals on how to ethically allocate scarce medical resources. One challenging feature of the pandemic has been the large numbers of patients needing mechanical ventilatory support. Guidelines have paradigmatically focused on the question of what doctors should do if they have fewer ventilators than patients who need respiratory support: which patient should get the ventilator? There is, however, an important (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000