Results for 'Cyprian Oba Ojong'

7 found
Order:
 1.  44
  Validation of an Instrument and Measurement of Employee Work-Life Policies, Psychological Empowerment, and Job Commitment of Academic Staff in Universities.Valentine Joseph Owan, Bassey Asuquo Bassey, Usen Friday Mbon, Abigail Edem Okon, Ene Ogar Egbula, Samuel Okpon Ekaette, Cyprian Oba Ojong & Mercy Bassey Ekpe - 2020 - Mediterranean Journal of Social Sciences 11 (2):86-100.
  This study used a structural equation modelling approach to assess the association between employee work- life policies, psychological empowerment, and academic staff job commitment in universities in Cross River State, Nigeria. Three null hypotheses were formulated to guide the study following a descriptive survey research design. Multistage sampling procedure was adopted in the selection of 315 academic staff from two universities in the study area. “Work-Life Policies, Psychological Empowerment and Job Commitment Questionnaire (WPPEJCQ)” was used as the instrument for data (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Singer’s Notion of Speciesism: A Case for Animal Rights in Ejagham Culture.Lawrence Odey Ojong - 2019 - International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling 2 (3):116-121.
  This work is an examination of Peter Singer’s notion of speciesism: case for animal rights in Ejagham culture. It primarily deals with an evaluation of the phenomenon of animal rights from the standpoint of Peter Singer’s notion of speciesism. Singer’s notion of speciesism deals with the moral obligation humans owe to animals as against the bias or prejudice that humanity has greater moral worth than non-human animals. Most opponents of speciesism contend that, animals are not members of the moral community (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  80
  Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Afryka 42:11-30.
  Krzysztof Trzciński, Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, "Afryka" 2015, 42, s. 11-30. Artykuł traktuje o sensie terminów "communal conflict" oraz "konflikt etniczny". Jego celami są: wyjaśnienie, jak najczęściej rozumiane są w literaturze przedmiotu oba terminy oraz zidentyfikowanie ich cech wspólnych i dzielących je różnic. Realizacji wskazanych celów służy nigeryjska egzemplifikacja obu rodzajów konfliktów. This paper deals with the meaning of two terms: 'communal conflict' and 'ethnic conflict.' It has (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Florovsky’s 'The Boundaries of the Church' in Dialogue with the Reformed Tradition: Toward a Catholic and Charismatic Ecumenical Ecclesiology.Steven Aguzzi - 2010 - Ecumenical Trends 39 (3).
  The purpose of this essay is threefold. First, I seek to trace a brief history of the concept of catholicity within the Reformed tradition and offer this historical context as an explanation for its resistance to traditional conceptions of the Church. Second, I will show how Georges Florovsky’s work “The Boundaries of the Church,” offers a better point of reference for Orthodox dialogue with Churches of the Reformed Tradition than other Orthodox ecclesiologies, such as those based solely on St. (...)’s model, and the ecclesiology of N. Afanassieff. Last, I will use John Calvin’s ideas on the church in Institutes of the Christian Religion to show that certain contemporary Reformed ecclesiologies do not take into consideration the early Calvinist emphasis on catholicity. Using the early Christological controversies of Monophysitism and Nestorianism and applying them to ecclesiology, I will illustrate how both the traditionalist Orthodox and evangelical Reformed views of the Church are weak, make extreme claims on the nature of the Church, and must come closer to the center for dialogue. There is hope if doctrinal agreement could be made in two areas— the existence of the Church, at least to some degree, outside the formal walls of any given denominational, canonical structure in a “charismatic” sense, and the intrinsic unity of the Church as a catholic reality. Both these statements must be affirmed for the sides to agree, though agreement must not come at the expense of doctrinal suicide for either tradition. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  68
  Role-Playing Jako Živný Roztok Sociálna: Experimentální Metoda?Martin Buchtik & Tomáš Hampejs - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):525-549.
  Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v sociálních vědách. Zasazuje role-playing do rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný před- mět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně- vědné výzkumy propojením s kognitivní (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  82
  Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda.Aleš Novák - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):29-62.
  Fenomenologie není pouze specifická metoda filosofického zkoumání, ale též svébytná filosofická pozice. Husserl je znám a diskutován spíše jako autor právě zmíněné metody, ovšem ta přeci měla sloužit jakožto organon pro vytvoření samostatné filosofické nauky. Proto se bude v příspěvku věnovat pozornost Husserlovu chápání toho, co je to filosofie, a to v kontrastu proti dobově populárním filosofickým pozicím, jimiž byly naturalismus a filosofie světového názoru s jeho nejodpudivější podobou nazývanou Husserlem pejorativně „Tiefsinn“: důvtipná duchaplnost. Husserl zamýšlí odstranit oba zmíněné typy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  57
  Huygens a Fontenelle o Mimozemšťanech a Lidech.Daniel Špelda - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (2):141-165.
  Článek se zabývá vybranými aspekty dvou známých publikací o mnohosti světů a mimozemském životě, které vyšly na konci 17. století. Jedná se o Entretiens sur la pluralité des mondes Bernarda de Fontenelle a Cosmotheoros Christiaana Huygense. V první části se článek soustředí především na to, jak oba autoři chápou postavení člověka v obydleném a neohraničeném univerzu. Fontenelle a Huygens poskytují ve svých textech přesvědčivé vyvrácení často opakované představy, že idea neohraničeného vesmíru probouzela v novověkých lidech hrůzu a obavy. Ve skutečnosti (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark