Results for 'Dariusz ��ukasiewicz'

47 found
Order:
 1. Argument from Chance.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):199--207.
  In the article, first I present the atheistic argument from pointless evil and the argument from chance. The essence of the argument from chance consists in the incompatibility of the existence of purposeless events and the existence of a God who planned the universe to the last detail. Second, I would like to show that there is a relation between the evidential argument from evil and the argument from chance. An analysis of the theistic argument from small probabilities is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Stanowisko epistemologiczne Alvina Plantingi w sporze o naturę, funkcję i wartość uprawnienia epistemicznego / Alvin Plantinga’s Position in Epistemological Debate about the Nature, Function and the Value of the Epistemic Warrant.Marek Pepliński & Dariusz Łukasiewicz - 2018 - Filo-Sofija 41 (2):73-92.
  This article presents Alvin Plantinga’s views on epistemic justification. The first part situates Plantinga’s epistemological views in the context of his epistemology of religion and debates of general epistemology. The second part discusses Plantinga’s argument that the internalism of 20th century epistemology stems from deontologism and that the views on the epistemic justification of analytic philosophers reflect the relationship between classical deontologism and classical internalism. The last part points to the objections with which the Plantinga’s conception met and tries to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  99
  Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza.Marek Pepliński - 2006 - Filo-Sofija 6 (6):257-266.
  Does God suffer? Some critical remarks on Dariusz Łukasiewicz’s paper ‘The suffering of God and the evil’ (Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza 'Cierpienie Boga za zło') Author of article argues that Dariusz Łukasiewicz's criticism of Thomas G. Weinandy's book Czy Bóg cierpi?, directed towards three arguments for impassibility of God doesn't defeat Weinandy's theses. There are three reasons of that. First, Łukasiewicz criticism doesn't take into account metaphysical nature of Weinandy's arguments concerning nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Was Łukasiewicz Wrong? : Three-valued Logic and Determinism.Daisuke Kachi - 1996 - In Łukasiewicz in Dublin -- An International Conference on the Work of Jan Łukasiewicz.
  Łukasiewicz has often been criticized for his motive for inventing his three-valued logic, namely the avoidance of determinism. First of all, I want to show that almost all of the critcism along this line was wrong. Second I will indicate that he made mistakes, however, in constructing his system, because he had other motives at the same time. Finally I will propose some modification of his system and its interpretation which can attain his original purpose in some sense.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dariusz CZAJA, Lekcje ciemności. [REVIEW]Rec Łukasz Sochacki - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):209-216.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania.Dariusz Kubok - 2013 - Analiza I Egzystencja 23:5-23.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Rejection in Łukasiewicz's and Słupecki's Sense.Urszula Wybraniec-Skardowska - 2018 - In Urszula Wybraniec-Skardowska & Ángel Garrido (eds.), The Lvov-Warsaw School. Past and Present. Basel, Switzerland: pp. 575-597.
  The idea of rejection originated by Aristotle. The notion of rejection was introduced into formal logic by Łukasiewicz [20]. He applied it to complete syntactic characterization of deductive systems using an axiomatic method of rejection of propositions [22, 23]. The paper gives not only genesis, but also development and generalization of the notion of rejection. It also emphasizes the methodological approach to biaspectual axiomatic method of characterization of deductive systems as acceptance (asserted) systems and rejection (refutation) systems, introduced by Łukasiewicz (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Rejection in Łukasiewicz's and Słupecki' Sense.Urszula Wybraniec-Skardowska - 2018 - Lvov-Warsaw School. Past and Present.
  The idea of rejection originated by Aristotle. The notion of rejection was introduced into formal logic by Łukasiewicz [20]. He applied it to complete syntactic characterization of deductive systems using an axiomatic method of rejection of propositions [22, 23]. The paper gives not only genesis, but also development and generalization of the notion of rejection. It also emphasizes the methodological approach to biaspectual axiomatic method of characterization of deductive systems as acceptance (asserted) systems and rejection (refutation) systems, introduced by Łukasiewicz (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego.Andrzej Klimczuk, Dariusz Borowski & Michał Skarzyński - 2015 - In Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 177--195.
  Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego Andrzej Klimczuk, Dariusz Borowski & Michał Skarzyński In Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 177--195 (2015) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Human Praxis, Alternative Thinking, and Heterogeneous Culture- Zygmunt Bauman’s Revisionist Thought.Dariusz Brzezinski - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 37:61-80.
  Zygmunt Bauman was one of the leading revisionists in Poland before March 1968. Together with six other academics he was expelled from the University of Warsaw on the basis of the decision of the Minister of Higher Education taken on the 25st March 1968. It should be stressed, however, that at the beginning of his academic career Bauman had been a staunch believer of the Polish United Workers’ Party and an adherent of the Marxist-Leninist ideology. In his first revisionist paper, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zur Sprache der Anzeigenwerbung. Eine semiotisch-linguistische Rekonstruktion der werblichen Artikulationsformen mit einer Beispielanalys.Dariusz Prasalski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:275-294.
  Główną część artykułu stanowi przykładowa analiza ilustrowanego ogłoszenia reklamowego, której celem jest zaprezentowanie sposobów perswazji, jakimi posługują się twórcy takich komunikatów. Na poziomie słowa przedstawiona została przede wszystkim strategia wykorzystywania faktu, że poszczególne wyrazy posiadają określone konotacje. W następnym etapie, analizie składni jednej z części tekstu reklamy, wyjaśniono, jak poprzez odpowiednie konstruowanie zdań udaje się stworzyć wrażenie rzeczowej argumentacji. Kolejny krok stanowi - podobnie jak na poziomie słowa - semantyczna analiza dłuższego fragmentu tekstu, jak również części wizualnej reklamy. Analiza ta (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Bühler als Vorläufer der Sprechakttheorie.Dariusz Prasalski - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:15-23.
  Niniejszy artykuł poświęcony jest porównaniu teorii Karla Bühlera i Johna Searle’a w aspekcie pragmalingwistycznym, a konkretnie – w aspekcie działania językowego. Bühler traktuje język jako „organon” (narzędzie), który wykorzystywany jest do uzyskania określonych celów w procesie komunikacji. Jego nauka jest często uważana za fundament zapoczątkowanej przez Johna Austina i rozwiniętej przez Searle’a teorii aktów mowy, ponieważ zgodnie z koncepcją Searle’a formułowanie wypowiedzi językowej jest rodzajem intencjonalnego działania, a więc aktem podporządkowanym uzyskaniu określonego efektu w rzeczywistości pozajęzykowej. W pierwszej części artykułu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Epistemic Deism and Probabilistic Theism.Darek Łukasiewicz - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (1):129-140.
  The aim of my paper is to clarify the conceptions of epistemic deism and probabilistic theism and to demonstrate that the two doctrines do not finally collapse into one. I would like also to point some reasons for the acceptance of a certain version of probabilistic theism which I will call in the last part of the article “open probabilistic theism”. Open probabilistic theism is not a version of the view called “open theism”. The reasons for the openness of open (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 20--57.
  Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  61
  On the expressive power of Łukasiewicz square operator.Marcelo E. Coniglio, Francesc Esteva, Tommaso Flaminio & Lluis Godo - forthcoming - Journal of Logic and Computation.
  The aim of the paper is to analyze the expressive power of the square operator of Łukasiewicz logic: ∗x=x⊙x⁠, where ⊙ is the strong Łukasiewicz conjunction. In particular, we aim at understanding and characterizing those cases in which the square operator is enough to construct a finite MV-chain from a finite totally ordered set endowed with an involutive negation. The first of our main results shows that, indeed, the whole structure of MV-chain can be reconstructed from the involution and the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. The impact of collaboration strategy in the field of innovation on the effectiveness of organizational structure of healthcare institutions.Tatyana Grynko, Tetiana Shevchenko, Roman Pavlov, Vladyslav Shevchenko & Dariusz Pawliszczy - 2020 - Knowledge and Performance Management 4 (1):37-51.
  The need for innovative development of healthcare institutions is determined by the necessity to increase the efficiency of organizational processes based on the formation of new models of cooperation, which will make it possible to get access to new technologies and knowledge. The goal of the study is to determine the parameters of the impact of innovative open cooperation strategy and the strategy of innovative closed cooperation of healthcare institutions on the effectiveness of their organizational structure in the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Rejection in Łukasiewicz's and Słupecki's Sense.Wybraniec-Skardowska Urszula - 2018 - In The Lvov-Warsaw School, Past and Present. Cham: pp. 575-597.
  The idea of rejection originated by Aristotle. The notion of rejection was introduced into formal logic by Łukasiewicz. He applied it to complete syntactic characterization of deductive systems using an axiomatic method of rejection of propositions. The paper gives not only genesis, but also development and generalization of the notion of rejection. It also emphasizes the methodological approach to biaspectual axiomatic method of characterization of deductive systems as acceptance (asserted) systems and rejection (refutation) systems, introduced by Łukasiewicz and developed by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Influence of monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market.Roman Pavlov, Tatyana Grynko, Tatyana Pavlova, Levkovich Oksana & Pawliszczy Dariusz - 2020 - Investment Management and Financial Innovations 17 (4):327-340.
  The stronger the level of economic integration between countries, the greater the need to study the formation patterns of the stock market reaction to the financial information signals. This concerns the Ukrainian stock market, which is now in its infancy, and which reaction to financial information signals is sometimes ambiguous. The research aims to identify the formation patterns of return and volatility indicators of the Ukrainian stock market reaction to the US financial information signals. To assess the direct nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  51
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 161--170.
  A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. “The Transition from Sensibility to Reason In Regressu”: Indeterminism in Kant's Reflexionen.Lionel Stefan Shapiro - 2001 - Kant Studien 92 (1):3-12.
  According to Roman Ingarden, transcendental idealism prevented Kant from "even undertaking an attempt" at elucidating freedom "in terms of the causal structure of the world." I show that this claim requires qualification. In a remarkable series of Critical-period Reflexionen (5611-4, 5616-9), Kant sketches a defense of the possibility of freedom that differs radically from his published ones by incorporating an indeterministic account of the phenomena. Anticipating Łukasiewicz, he argues that universal causal determination is consistent with an open future: if an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Introduction. The School: Its Genesis, Development and Significance.U. Wybraniec-Skardowska - 2018 - In Urszula Wybraniec-Skardowska & Ángel Garrido (eds.), in: The Lvov-Warsaw School. Past and Present. Cham, Switzerland: Springer. pp. 3-14.
  The Introduction outlines, in a concise way, the history of the Lvov-Warsaw School – a most unique Polish school of worldwide renown, which pioneered trends combining philosophy, logic, mathematics and language. The author accepts that the beginnings of the School fall on the year 1895, when its founder Kazimierz Twardowski, a disciple of Franz Brentano, came to Lvov on his mission to organize a scientific circle. Soon, among the characteristic features of the School was its serious approach towards philosophical studies (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Bourne on future contingents and three-valued logic.Daisuke Kachi - 2009 - Logic and Logical Philosophy 18 (1):33-43.
  Recently, Bourne constructed a system of three-valued logic that he supposed to replace Łukasiewicz’s three-valued logic in view of the problems of future contingents. In this paper, I will show first that Bourne’s system makes no improvement to Łukasiewicz’s system. However, finding some good motivations and lessons in his attempt, next I will suggest a better way of achieving his original goal in some sense. The crucial part of my way lies in reconsidering the significance of the intermediate truth-value so (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. El lado epistemológico de las abducciones: La creatividad en las verdades-proyectadas.Alger Sans Pinillos - 2017 - Revista Iberoamericana de Argumentación 1 (15):77-91.
  In this article I try to show that the epistemological component of abductions is creativity and, to do so, I will use an analysis of Thagard's concept of projected-truth as well as reflections on Łukasiewicz's creativity. In the third part I present a real case, using Thagard's theory and introducing Hanson, to make the transition from logical and computational discourse to philosophy of science. At the end I will address one of the current challenges in order to explain creativity namely (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Uwagi o pojęciu przyczynowości u Jana Łukasiewicza.Zbigniew Wolak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):413-428.
  Jan Łukasiewicz, a prominent Polish logician and philosopher, dealt with the scientific analysis of the concept of cause using logic. He wanted first and foremost to construct a definition, which reconciles the irreversibility of causal relationship to the exclusion of time sequence. In this article, I show that his attempts led to many contradictions, paradoxes and inconsistencies between Łukasiewicz’s definitions and commonly recognized examples of causality, even those given by the author himself. First, I present the semantic and formal aspects (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ancient Logic and its Modern Interpretations.John Corcoran (ed.) - 1974 - Boston: Reidel.
  This book treats ancient logic: the logic that originated in Greece by Aristotle and the Stoics, mainly in the hundred year period beginning about 350 BCE. Ancient logic was never completely ignored by modern logic from its Boolean origin in the middle 1800s: it was prominent in Boole’s writings and it was mentioned by Frege and by Hilbert. Nevertheless, the first century of mathematical logic did not take it seriously enough to study the ancient logic texts. A renaissance in ancient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 27. Truth without standard models: some conceptual problems reloaded.Eduardo Barrio & Bruno Da Ré - 2018 - Journal of Applied Non-Classical Logics 28 (1):122-139.
  A theory of truth is usually demanded to be consistent, but -consistency is less frequently requested. Recently, Yatabe has argued in favour of -inconsistent first-order theories of truth, minimising their odd consequences. In view of this fact, in this paper, we present five arguments against -inconsistent theories of truth. In order to bring out this point, we will focus on two very well-known -inconsistent theories of truth: the classical theory of symmetric truth FS and the non-classical theory of naïve truth (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  82
  Teoria zdań odrzuconych.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1969 - Dissertation, Opole University
  This is the PhD dissertation, written under supervision of Professor Jerzy Słupecki, published in the book: U.Wybraniec-Skardowska i Grzegorz Bryll "Z badań nad teorią zdań odrzuconych" ( "Studies of theory of rejected sentences"), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B: Studia i Monografie nr 22, pp. 5-131. It is the first, original publication on the theory of rejected sentences on which are based, among other, papers: "Theory of rejected propositions. I"and "Theory of rejected propositions II" with Jerzy Słupecki (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Logics of rejection: two systems of natural deduction.Allard Tamminga - 1994 - Logique Et Analyse 146:169-208.
  This paper presents two systems of natural deduction for the rejection of non-tautologies of classical propositional logic. The first system is sound and complete with respect to the body of all non-tautologies, the second system is sound and complete with respect to the body of all contradictions. The second system is a subsystem of the first. Starting with Jan Łukasiewicz's work, we describe the historical development of theories of rejection for classical propositional logic. Subsequently, we present the two systems of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30. SEPTEMBER 2015 UPDATE CORCORAN ARISTOTLE BIBLIOGRAPHY.John Corcoran - forthcoming - Aporia 5.
  This presentation includes a complete bibliography of John Corcoran’s publications relevant on Aristotle’s logic. The Sections I, II, III, and IV list respectively 23 articles, 44 abstracts, 3 books, and 11 reviews. Section I starts with two watershed articles published in 1972: the Philosophy & Phenomenological Research article—from Corcoran’s Philadelphia period that antedates his discovery of Aristotle’s natural deduction system—and the Journal of Symbolic Logic article—from his Buffalo period first reporting his original results. It ends with works published in 2015. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Systemy sylogistyki dowodowej.Piotr Kulicki - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):139-154.
  Aristotle in Analytica Posteriora presented a notion of proof as a special case of syllogism. In the present paper the remarks of Aristotle on the subject are used as an inspiration for developing formal systems of demonstrative syllogistic, which are supposed to formalize syllogisms that are proofs. We build our systems in the style of J. Łukasiewicz as theories based on classical propositional logic. The difference between our systems and systems of syllogistic known from the literature lays in the interpretation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. A Judgmental Reconstruction of some of Professor Woleński’s logical and philosophical writings.Fabien Schang - 2020 - Studia Humana 9 (3):72-103.
  Roman Suszko said that “Obviously, any multiplication of logical values is a mad idea and, in fact, Łukasiewicz did not actualize it.” The aim of the present paper is to qualify this ‘obvious’ statement through a number of logical and philosophical writings by Professor Jan Woleński, all focusing on the nature of truth-values and their multiple uses in philosophy. It results in a reconstruction of such an abstract object, doing justice to what Suszko held a ‘mad’ project within a generalized (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  35
  Axiomatización de la Silogística Extendida.Franklin Galindo - 2001 - Episteme NS: Revista Del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela 21 ( 1):15-29..
  El objetivo principal de este trabajo es presentar el sistema lógico que resulta de extender, de una manera natural, a la Silogística con la Lógica proposicional, y demostrar que tal extensión se puede caracterizar como un sistema axiomático. Los axiomas que se utilizan son los de Jan Łukasiewicz , y la completitud de tal sistema de axiomas se prueba utilizando un método análogo al método del conjunto maximal consistente con testigos de Henkin, siguiendo algunas ideas que utiliza John Corcoran para (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tensed Ontology Based on Simple Partial Logic.Daisuke Kachi - 2002 - Proceedings of Ninth International Symposium on Temporal Representation and Reasoning: TIME-02:141-145.
  Simple partial logic (=SPL) is, broadly speaking, an extensional logic which allows for the truth-value gap. First I give a system of propositional SPL by partializing classical logic, as well as extending it with several non-classical truth-functional operators. Second I show a way based on SPL to construct a system of tensed ontology, by representing tensed statements as two kinds of necessary statements in a linear model that consists of the present and future worlds. Finally I compare that way with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  57
  On Semantic Gamification.Ignacio Ojea Quintana - 2017 - In S. Ghosh & S. Prasad (eds.), Logic and its Applications, Lecture Notes in Computer Science 10119. Springer.
  The purpose of this essay is to study the extent in which the semantics for different logical systems can be represented game theoretically. I will begin by considering different definitions of what it means to gamify a semantics, and show completeness and limitative results. In particular, I will argue that under a proper definition of gamification, all finitely algebraizable logics can be gamified, as well as some infinitely algebraizable ones (like Łukasiewicz) and some non-algebraizable (like intuitionistic and van Fraassen supervaluation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  66
  G'3 as the logic of modal 3-valued Heyting algebras.Marcelo E. Coniglio, Aldo Figallo-Orellano, Alejandro Hernández-Tello & Miguel Perez-Gaspar - 2022 - IfCoLog Journal of Logics and Their Applications 9 (1):175-197.
  In 2001, W. Carnielli and Marcos considered a 3-valued logic in order to prove that the schema ϕ ∨ (ϕ → ψ) is not a theorem of da Costa’s logic Cω. In 2006, this logic was studied (and baptized) as G'3 by Osorio et al. as a tool to define semantics of logic programming. It is known that the truth-tables of G'3 have the same expressive power than the one of Łukasiewicz 3-valued logic as well as the one of Gödel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  94
  Mię y determinizmem a prawdopodobieństwem Analiza poglądów Jana Łukasiewicza.Pruski Paweł - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):315-324.
  In the contemporary philosophical debate about probability, one of the main problems con‐ cerns the relation between objective probability and determinism. Is it possible for objective probability and determinism to co‐exist? this is one of the questions this dispute tries to answer. the scope of discussion is conducted between advocates of a positive answer (com‐ patibilist) and co‐existence opponents (incompatibilist). In the early twentieth century, many logicians also developed topics regarding probability and determinism. One of them was the outstanding Polish (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Lvov-Warsaw School. Past and Present.Urszula Wybraniec-Skardowska & Ángel Garrido (eds.) - 2018 - Cham, Switzerland: Springer- Birkhauser,.
  This is a collection of new investigations and discoveries on the history of a great tradition, the Lvov-Warsaw School of logic , philosophy and mathematics, by the best specialists from all over the world. The papers range from historical considerations to new philosophical, logical and mathematical developments of this impressive School, including applications to Computer Science, Mathematics, Metalogic, Scientific and Analytic Philosophy, Theory of Models and Linguistics.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. (Master thesis) Of madness and many-valuedness: an investigation into Suszko's thesis.Sanderson Molick - 2015 - Dissertation, Ufrn
  Suszko’s Thesis is a philosophical claim regarding the nature of many-valuedness. It was formulated by the Polish logician Roman Suszko during the middle 70s and states the existence of “only but two truth values”. The thesis is a reaction against the notion of many-valuedness conceived by Jan Łukasiewicz. Reputed as one of the modern founders of many-valued logics, Łukasiewicz considered a third undeter- mined value in addition to the traditional Fregean values of Truth and Falsehood. For Łukasiewicz, his third value (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  A. Benitez, La Silogística de Aristóteles. [REVIEW]Manuel A. Dahlquist Manuel A. Dahlquist - 2023 - History and Philosophy of Logic 1:1-3.
  In La Silogística de Aristóteles, Antonio Benítez (i) offers a critical analysis of two contemporary interpretations of Aristotle's syllogistic of assertoric propositions (Corcoran and Łukasiewicz), and (ii) proposes to demonstrate the benefits of a mereological interpretation of the non-modal Aristotelian syllogistic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  83
  Czesław GŁOMBIK, Husserl und die Polen. Frühgeschichte einer Rezeption. Aus dem Polnischen übersetzt von Christoph Schatte. [REVIEW]Wojciech Hanuszkiewicz - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):390-392.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Some Strong Conditionals for Sentential Logics.Jason Zarri - manuscript
  In this article I define a strong conditional for classical sentential logic, and then extend it to three non-classical sentential logics. It is stronger than the material conditional and is not subject to the standard paradoxes of material implication, nor is it subject to some of the standard paradoxes of C. I. Lewis’s strict implication. My conditional has some counterintuitive consequences of its own, but I think its pros outweigh its cons. In any case, one can always augment one’s language (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Problemy terminologiczne w argumentach za istnieniem Boga.Wolak Zbigniew - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):341-358.
  In the article I deal with some paradoxes and errors caused by improper usage of logical and philosophical terms appearing in the arguments for existence of god and other philosophical issues. I point at rst some paradoxes coming om improper usage of propositional calculus as an instrument for analysis of a natural language. this language is actually not using simple sentences but rather propositional functions, their logical connections, and some replacements for variables in them. We still have to deal with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Em direção a uma tradicão inferencialmente expressivista da silogística.Aislan Pereira - 2019 - Dissertation, Ufpb, Brazil
  The work of this dissertation, in a broad sense, seeks to rescue what may be in the original project or nucleus of philosophy, from its Socratic arising: the idea of elucidative rationality. This rationality is aimed at expressing our practices in a way that can be confronted with objections and alternatives. The notion of expression is central to this rationality. This centrality is elucidated by the contemporary philosopher Brandom (1994, 2000, 2008a, 2013), from his view of the semantic inferentialism. With (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Complementary Logics for Classical Propositional Languages.Achille C. Varzi - 1992 - Kriterion - Journal of Philosophy 4 (1):20-24.
  In previous work, I introduced a complete axiomatization of classical non-tautologies based essentially on Łukasiewicz’s rejection method. The present paper provides a new, Hilbert-type axiomatization (along with related systems to axiomatize classical contradictions, non-contradictions, contingencies and non-contingencies respectively). This new system is mathematically less elegant, but the format of the inferential rules and the structure of the completeness proof possess some intrinsic interest and suggests instructive comparisons with the logic of tautologies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  13
  L'ontologia della logica immaginaria. Aristotele e Vasil'ev a confronto.Niccolò Rossi - 2021 - Verifiche: Rivista Trimestrale di Scienze Umane 50 (1):147-176.
  The aim of this paper is to show how the invention of imaginary logic by Nikolaj A. Vasil’ev, forerunner of various logical and metaphysical theories appeared in the 20th century, is grounded on a revaluation of Aristotelian ontology. I shall introduce the reason why Aristotle believes that the study of the principle of contradiction is part of ontology (§ 2); I shall explain why Vasil’ev considers the law of contradiction an empirical law, and not a logical one (§ 3.1). I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Relevant first-order logic LP# and Curry’s paradox resolution.Jaykov Foukzon - 2015 - Pure and Applied Mathematics Journal Volume 4, Issue 1-1, January 2015 DOI: 10.11648/J.Pamj.S.2015040101.12.
  In 1942 Haskell B. Curry presented what is now called Curry's paradox which can be found in a logic independently of its stand on negation. In recent years there has been a revitalised interest in non-classical solutions to the semantic paradoxes. In this article the non-classical resolution of Curry’s Paradox and Shaw-Kwei' sparadox without rejection any contraction postulate is proposed. In additional relevant paraconsistent logic C ̌_n^#,1≤n<ω, in fact,provide an effective way of circumventing triviality of da Costa’s paraconsistent Set Theories〖NF〗n^C.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark