Results for 'E. Shyong Tai'

1000+ found
Order:
 1. Navigating Conflicts of Justice in the Use of Race and Ethnicity in Precision Medicine.G. Owen Schaefer, Tai E. Shyong & Shirley Hsiao-Li Sun - forthcoming - Bioethics (Early View).
  Given the sordid history of injustices linking genetics to race and ethnicity, considerations of justice are central to ensuring the responsible development of precision medicine programmes around the world. While considerations of justice may be in tension with other areas of concern, such as scientific value or privacy, there are also be tensions between different aspects of justice. This paper focuses on three particular aspects of justice relevant to this context: social justice, distributive justice and human rights. The implications of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Precision Medicine and Big Data: The Application of an Ethics Framework for Big Data in Health and Research.G. Owen Schaefer, E. Shyong Tai & Shirley Sun - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):275-288.
  As opposed to a ‘one size fits all’ approach, precision medicine uses relevant biological, medical, behavioural and environmental information about a person to further personalize their healthcare. This could mean better prediction of someone’s disease risk and more effective diagnosis and treatment if they have a condition. Big data allows for far more precision and tailoring than was ever before possible by linking together diverse datasets to reveal hitherto-unknown correlations and causal pathways. But it also raises ethical issues relating to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 3. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research.Vicki Xafis, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Iain Brassington, Angela Ballantyne, Hannah Yeefen Lim, Wendy Lipworth, Tamra Lysaght, Cameron Stewart, Shirley Sun, Graeme T. Laurie & E. Shyong Tai - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):227-254.
  Ethical decision-making frameworks assist in identifying the issues at stake in a particular setting and thinking through, in a methodical manner, the ethical issues that require consideration as well as the values that need to be considered and promoted. Decisions made about the use, sharing, and re-use of big data are complex and laden with values. This paper sets out an Ethics Framework for Big Data in Health and Research developed by a working group convened by the Science, Health and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 4.  27
  Bảy dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý để ổn định nền tài chính quốc gia.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Tạp Chí Cộng Sản 2008:1-13.
  Nếu nền kinh tế quốc gia là một cơ thể sống, thì hệ thống tài chính là cơ chế tạo, cung cấp và lưu thông máu tới từng tế bào, bộ phận. Thiếu hay thừa đều phát sinh các vấn đề cần giải quyết. Với quá trình chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, liên tục giám sát, kịp thời dự đoán sát thực các dấu hiệu và biến động của thị trường để từ đó xây (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tái cấu trúc nền kinh tế từ góc độ động lực phát triển trong giai đoạn mới.Trần Đình Thiên - 2019 - Nghiên Cứu Kinh Tế 2019 (8):3-18.
  Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam hơn 30 năm qua có nội dung quan trọng là đổi mới phương thức phát triển, giúp nền kinh tế hồi sinh nhanh chóng và có bước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa gia tăng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) hiện nay… Việt Nam cần có cách tiếp cận mới đến vấn đề phát triển. Việt Nam phải (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  43
  Quyền tài sản và quản lý tài nguyên ở Ấn Độ.Khanh Trang - 2019
  Áp lựс lên сơ sở tài nguyên thiên nhiên ngày сàng giа tăng. Nguồn nướс bình quân đầu người liên tụс giảm và сhất lượng nướс suy giảm đаng trở thành những vấn đề сấp báсh hơn bао giờ hết. Nhu сầu về gỗ, сhăn thả giа súс và đất nông nghiệp đаng gây áp lựс lên rừng. Những tháсh thứс này сàng trở nên trầm trọng hơn dо sự mất аn tоàn về quyền sử dụng và sự thiếu rõ (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  37
  Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Nghiên Cứu Kinh Tế 48 (7):3-24.
  Tiêu đề bài: Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi -/- Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng -/- Ấn phẩm: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tập 48, Số 7, Serial 362, tr. 3–24 (ISSN: 0866-7489) -/- Ngày xuất bản: 15 tháng 7 năm 2008 -/- Hà Nội, Việt Nam.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  75
  Hệ thống tài chính và phát triển bền vững.Vương Quân Hoàng - 2011 - In Hội thảo Triển vọng kinh tế thế giới và chính sách ứng phó của Việt Nam. pp. 53-78.
  Nghiên cứu rà soát các mô hình phát triển kinh tế, phân tích vai trò nền tảng của hệ thống tài chính với tăng trưởng kinh tế và kiến tạo các quá trình phát triển bền vững. Quan hệ giữa thiết kế hệ thống tài chính và phát triển bền vững kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa được xem xét ở những điểm cốt lõi: (i) Đầu vào vốn trong các mô hình tăng trưởng; (ii) tác động của (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  80
  Natural and Unnatural: An Application of Taoist Thought to Bioethics.Michael Cheng-tek Tai - 2004 - Etica E Politica 6 (2):1-9.
  In a society where filial piety is regarded as a social norm, should a son consent to withdrawing treatments to his terminally ill father or should he request that his father’s life be maintained as long as possible? Leaving a father unattended is regarded as unfilial in a Confucian society, let alone untreated while being ill. Although Taoism also teaches filial piety, it asserts artificially as unnatural. In other words in Taoist view, uselessly prolonging a life through life-sustaining devices or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hermann Lotze e Franz Brentano.Nikolay Milkov - 2018 - Guairacá - Revista de Filosofia 34 (1):26-44.
  Resumo: Franz Brentano não foi uma figura solitária que propôs sua filosofia isolada de outros filósofos contemporâneos na Alemanha, tal como alguns neo-brentanianos reivindicaram nos últimos anos. O objetivo deste artigo é corrigir tais concepções equivocadas estabelecendo que Brentano desenvolveu sua psicologia filosófica engajado ativamente no rico contexto histórico-intelectual e acadêmico de seu tempo - em particular, sob a influência de Hermann Lotze. Especificamente, Brentano: (i) adota de Lotze a ideia de que juízo não é apenas uma associação de ideias, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Física e Filosofia Antiga em Werner Heisenberg: apropriações do legado clássico por um físico do século XX.Anderson Cleiton Fernandes Leite & Samuel Simon - 2013 - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 11:21-31.
  O objetivo deste artigo é analisar os usos que Werner Heisenberg fez da filosofia grega em sua obra. Pretende-se relacionar tais usos não apenas com a argumentação interna presente nos textos do físico alemão, mas também com o contexto histórico, conflitos e debates entre as diversas interpretações da teoria dos quanta durante a primeira metade do século XX. Faremos, inicialmente, uma apresentação geral da teoria quântica e da presença da filosofia na obra de Heisenberg e, em seguida, um estudo de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Concentrados e Rações Para Cabras em Lactação.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - 2022 - Informe Zootécnico 1:1-23.
  Concentrados e Rações Para Cabras em Lactação -/- ___________________________________________________________________________ De um modo geral, há grande dificuldade nas criações zootécnicas nacionais para a formulação e uso racional de concentrados nas rações dos animais, neste caso, de caprinos, em especial, para cabras em lactação. O problema torna-se real e complexo em função das particularidades apresentadas pelos animais relativas ao seu trato digestivo, além de seus hábitos alimentares. Uma séria dificuldade relacionada com a tomada de decisão no momento da formulação da ração concentrada (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Anime e a poética da luta: metáforas e anagramas em Cavaleiros do Zodíaco.Rafael Duarte Oliveira Venancio - 2012 - Culturas Midiáticas 5 (2).
  No audiovisual, a violência normalmente é vista como apenas uma ação, um sensacionalismo, especialmente as cenas de luta. No entanto, além do mero grau percebido, o anime é um gênero fílmico onde tais cenas apresentam um grau concebido,uma outra ressignificação de tais atitudes. Assim, o presente artigo busca analisar tal situação, dentro do domínio das Ciências da Linguagem, no anime Cavaleiros do Zodíaco. O objetivo aqui é descrever tais efeitos de sentido provenientes das cenas de lutas e como eles operam (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  86
  FOUCAULT E BORGES da Literatura ao Método Arqueológico.Gustavo Ruiz da Silva - 2021 - Communitas 9 (5):379-392.
  Este artigo propõe pensar o método arqueológico de Michel Foucault, exposto em “As Palavras e as Coisas” e em “Arqueologia do Saber”, e como este se catalisa a partir da obra de Borges, relacionando-se intimamente com a Literatura. Para tal, analisar-se-á, primeiramente, algumas marcas epistemológicas e metodológicas de Foucault, tais com o estruturalismo e a hermenêutica, para, então, se retomar as passagens de Borges na obra do filósofo e se estabelecer as possíveis reverberações e impactos do autor argentino no método (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Matéria e percepção em Metaph. Z e H.Cláudio William Veloso - 2001 - Discurso 32:141-160.
  O presente trabalho trata da definição de fenômenos naturais. tais como o trovão que é usada como paradigma na definição das substâncias perceptíveis em Metafísica, Z17. Procura-se mostrar como a definição do trovão implica necessariamente uma referência à substância, assim como a definição das substâncias perceptíveis parte necessariamente de um acidente, que justamente funciona como matéria. Entende-se assim trazer à tona algumas questões embaraçosas para Aristóteles, que dizem respeito ao “hiato” existente entre percepção e intelecção e ao caráter não assertivo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  71
  Inexistência e Obstinação.João Branquinho - 2013 - In Adriana V. Serrão, Carla M. Simões, Elisabete M. De Sousa, Filipa Afonso, Maria Luísa Ribeiro Ferreira & Ubirajara Rancan de Azevedo Marques (eds.), Poética da razão: homenagem a Leonel Ribeiro dos Santos. Lisboa, Portugal: pp. 385-397.
  Queremos neste ensaio introduzir um esboço de uma semântica simples e adequada para uma classe importante de predicações singulares de inexistência, ou frases existenciais singulares negativas. Frases deste género, como “Sócrates (já) não existe” e “O pássaro Dódó não existe”, são usualmente tidas como de algum modo paradoxais e semanticamente problemáticas. O modelo semântico que vamos delinear para tais frases, que desejavelmente se caracteriza pela simplicidade e pela economia, depende no entanto de duas importantes e substantivas suposições de partida, e, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Puberdade e Estacionalidade Reprodutiva dos Animais.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  OBJETIVO -/- O estudante de Zootecnia e de Veterinária, quando se depara com a produção animal, um dos pilares importantes é a reprodução, uma vez que é a perpetuação da espécie, seja para gerar filhas de uma vaca campeã em produção leiteira e de um touro com rusticidade e com aptidão produtiva de corte, ou mesmo para reposição de um plantel, o mesmo deve estar consciente de que esse ramo é de extrema responsabilidade, já que estará intimamente lidando com a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Razão e irracionalidade na representação do conhecimento.Walter A. Carnielli & Mamede Lima Marques - 1991 - Trans/Form/Ação 14:165-177.
  How is it possible that beginning from the negation of rational thoughts one comes to produce knowledge? This problem, besides its intrinsic interest, acquires a great relevance when the representation of a knowledge is settled, for example, on data and automatic reasoning. Many treatment ways have been tried, as in the case of the non-monotonic logics; logics that intend to formalize an idea of reasoning by default, etc. These attempts are incomplete and are subject to failure. A possible solution would (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Objetividade Ética e a Morte da Ontologia em Putnam.Luca Nogueira Igansi - 2020 - Cognitio 21 (2):246-259.
  Rastrearemos a refutação da necessidade de fundamentos ontológicos para teorias éticas de Putnam analisando sua trajetória por autores como Quine, Moore e Wittgenstein. Partiremos do naturalismo epistemológico de Quine para estabelecer sua base coerentista pragmática. Então, investigaremos seu distanciamento da ontologia conforme sua perspectiva wittgensteiniana do conceitualismo mooreano e platônico. Caracterizando Heidegger como alvo primário de sua crítica a uma necessidade de ontologia, afasta-se mesmo de Quine ao abraçar uma relatividade conceitual inspirada na mereologia e em jogos de linguagem para (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Relação e Efeitos Bioquímico-nutricionais Sobre a Retenção de Placenta em Vacas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  RELAÇÃO E EFEITOS BIOQUÍMICO-NUTRICIONAIS SOBRE A RETENÇÃO DE PLACENTA EM VACAS -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim [email protected] ou [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 -/- •__1. Retenção de placenta -/- A retenção da placenta é uma anomalia reprodutiva de diferentes origens. Nos bovinos, caracteriza-se pela não expulsão dos anexos dos sacos placentários nas primeiras 12 horas após o parto. Os principais fatores que podem causar a retenção de placenta são: a) dificuldades no processo normal (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ações, razões e causas.D. Davidson & Marcelo Fischborn - 2012 - Critica:NA.
  Qual é a relação entre uma razão e uma ação quando a razão explica a ação, dando a razão do agente para fazer o que fez? Podemos chamar tais explicações de racionalizações, e dizer que a razão racionaliza a ação. Neste artigo quero defender a posição antiga — e de senso comum — de que a racionalização é uma espécie de explicação causal b. A defesa sem dúvida exige alguma reelaboração, mas não parece necessário abandonar a posição, como muitos autores (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý -
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hormônios e Sistema Endócrino na Reprodução Animal.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva & Emanuel Isaque Da Silva -
  HORMÔNIOS E SISTEMA ENDÓCRINO NA REPRODUÇÃO ANIMAL -/- OBJETIVO -/- As glândulas secretoras do corpo são estudadas pelo ramo da endocrinologia. O estudante de Veterinária e/ou Zootecnia que se preze, deverá entender os processos fisio-lógicos que interagem entre si para a estimulação das glândulas para a secreção de vários hormônios. -/- Os hormônios, dentro do animal, possuem inúmeras funções; sejam exercendo o papel sobre a nutrição, sobre a produção de leite e sobre a reprodução, os hormônios desempenham um primordial papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Cidadania Formal e Cidadania Real: Divergências e Direitos Infantis.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  Cidadania Formal e Cidadania Real: Divergências e Direitos Infantis -/- 1 Introdução sobre o que seria cidadania -/- Para o clássico sociólogo francês Durkheim, a ideia de cidadania é questão de coesão social, isto é, essa coesão social nada mais é do que uma ideia de um Estado que mantém os indivíduos unidos (mais parecido com a ideia do fascismo em seus primórdios, que consistia basicamente na união do povo como um feixe), integrados a um grupo social, ou simplesmente, um (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Memória e Intencionalidade.Susie Kovalczyk - 2018 - XVIII Semana Acadêmica Do Programa de Pós-Graduação Em Filosofia da PUCRS: Volume 2.
  Ao nos lembrarmos de ocorrências anteriores, nossa mente se volta para as ocorrências mesmas, as quais outrora foram vivenciadas em primeira pessoa e originaram, naqueles momentos anteriores, sensações e pensamentos? Ou a mente se direcionada a representações atuais delas? Ao investigar a intencionalidade da memória, busco esclarecer tais noções e avaliar as teorias do realismo direto e do realismo representacional que conduzem às possíveis respostas ao problema dos objetos intencionais da memória.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Relação e Efeitos Bioquímico-nutricionais Sobre os Cistos Ovarianos em Vacas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  RELAÇÃO E EFEITOS BIOQUÍMICO-NUTRICIONAIS SOBRE OS CISTOS OVARIANOS EM VACAS Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim [email protected] ou [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 11. CISTOS OVÁRICOS Os cistos são cavidades anormais que às vezes possuem conteúdo de fluido biológico, ou podem ser cavidades ocas, com paredes sólidas refratárias à maioria dos compostos endógenos. Formam-se como alterações patológicas das células luteais ou foliculares do estroma ovárico. A presença de cistos altera o ciclo estral e obriga a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  97
  O Problema da Compatibilidade entre a Teoria da Ciência e as Ciências Naturais em Aristóteles.Lucas Angioni - 2002 - Primeira Versão 112:1-30.
  Este artigo é um 'ancestral' de vários argumentos que desenvolvi depois em múltiplos outros artigos. Defendo que a teoria da ciência dos Segundos Analíticos não é incompatível com as ciências naturais tais como desenvolvidos nos tratados científicos de Aristóteles.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 28. Histórias das ciências e os “fundamentos históricos” da Psicologia.Marcio Luiz - 2018 - Temporalidades 10 (1):129-158.
  RESUMO: O presente texto põe algumas questões referentes à “história” dos fundamentos da Psicologia entre os séculos XIX e XX, mostrando como ocorrem ainda, em História da Psicologia, certos fatores controversos, muitos deles tributários de postulados filosóficos do século XIX, especialmente em torno do positivismo. O artigo concentra-se em mostrar, preliminarmente, de que forma a ruptura da Filosofia Natural e a ascensão da figura do “cientista” no século XIX ensejaram novos motivos de análise, dentre eles certo cientificismo que se impôs (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Anatomia e Fisiologia das Aves Domésticas - Anatomia da Galinha.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  -/- IFPE – Campus Belo Jardim Curso Técnico em Agropecuária -/- AVICULTURA: ANATOMIA DA GALINHA -/- AVICULTURA Anatomia básica da galinha -/- INTRODUÇÃO -/- A galinha é um animal vertebrado de sangue quente, parente evoluído dos répteis. Embora haja semelhanças entre ambas as espécies (aves e répteis), também existem grandes diferenças. Os répteis são seres pecilotérmicos, isto é, possuem sangue frio, o que significa que sua temperatura corporal não é regulada pelo seu próprio corpo para uma temperatura específica e, portanto, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sobre a Alteridade e a Exclusão no Trabalho.Marcio Miotto - 2003 - Acheronta – Revista de Psicoanálisis y Cultura 18:160-163.
  O texto trabalha a questão da alteridade em torno de alguns fatores históricos ligados ao "homem moderno", tomando como base escritos tais como os de Michel Foucault e os debates ocorridos desde o lançamento de Império, no início dos anos 2000. Depois descreve como esses fatores ligados à alteridade também dizem respeito às transformações ocorridas no mundo do trabalho durante as últimas décadas.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  54
  Pensamento Singular e Atos de Pensamento Episódicos.Soutif Ludovic - 2018 - Manuscrito 41 (1):93-113.
  No debate acerca da singularidade de, pelos menos, alguns de nossos pensamentos sobre o mundo, assume-se corriqueiramente que o responsável pela natureza singular do episódio mental não é o próprio episódio e, sim, a proposição singular expressa quer por um proferimento assertórico de sentença singular autônoma, quer pela cláusula complementar em um relato de atribuição de atitude proposicional. As rotas semânticas padrão assumem que a singularidade do episódio mental (conceitual) é por assim dizer “herdada” da singularidade do conteúdo. Argumento que (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sociologia: Aspectos Estruturais e Conjunturais.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva, Alana Thaís da Silva & Eduarda Carvalho Fontain -
  SOCIOLOGY: STRUCTURAL AND CONJUNCTURAL ASPECTS Sabemos, por intermédio de pesquisas na área sociológica, que o nascimento e formação da Sociologia como ciência é proveniente de uma série de metamorfoses históricas. Isso implica dizer que as idiossincrasias mais genéricas da Sociologia têm um elo peculiar com a maneira como o corpo social se organizou e estruturou ao passo do final do século XIX e início do século XX. O feitio do arranjo da vida em corpo social nesse lapso, isto é, o (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Métodos de Formulação e Balanceamento de Rações para Bovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  INTRODUÇÃO A maioria dos alimentos que os bovinos de corte e leite consomem são os alimentos volumosos (forragens, gramíneas ou leguminosas) que é um alimento que possui teor de fibra detergente neutra (FDN) ≥ 25% da matéria seca (MS), ou teor de fibra ≥ 18% da MS. Por possuir grande quantidade de fibra em sua composição é um alimento que possui menor concentração de proteínas, carboidratos não estruturais (CNE) e lipídios. Para que um animal possa manter-se com alimentação volumosa, é (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Termos Singulares Indefinidos: Frege, Russell e a tradição matemática.Daniel Durante Pereira Alves - 2016 - Saberes: Filosofia E Educação (Filosofia Lógica e Metafísica An):33-53.
  É bem conhecida a divergência entre as posições de Gottlob Frege e Bertrand Russell com relação ao tratamento semântico dado a sentenças contendo termos singulares indefinidos, ou seja, termos singulares sem referência ou com referência ambígua, tais como ‘Papai Noel’ ou ‘o atual rei da França’ ou ‘1/0 ’ ou ‘√4’ ou ‘o autor de Principia Mathematica’. Para Frege, as sentenças da linguagem natural que contêm termos indefinidos não formam declarações e portanto não são nem verdadeiras nem falsas. Já para (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ato e Potência: um estudo sobre a relação entre ser e movimento no livro Theta da Metafísica de Aristóteles.Alexandre Lima - 2005 - Dissertation, UFSC, Brazil
  Com o propósito de analisar a relação entre ser e movimento a partir dos conceitos de ato e potência, elaboramos um mapeamento do livro Θ da Metafísica, capaz de orientar o entendimento de sua estrutura central. Visto como um dos modos de se dizer o ser, o ser em ato e em potência é parte integrante e fundamental da investigação metafísica. A distinção entre ser em ato e em potência pretende resolver o clássico problema do não-ser que vem a ser, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Conhecimento e Verdade na Ontologia Fundamental de Martin Heidegger.Luciano Campos dos Santos - 2011 - Dissertation, University of Campinas, Brazil
  Este trabalho tem por objetivo examinar as relações entre conhecimento e verdade (no sentido de descobrimento e abertura), no contexto da Ontologia Fundamental, de Martin Heidegger. Num primeiro momento, busca-se caracterizar o conhecimento como um modo derivado do ser-no-mundo enquanto ocupação, patenteando a estrutura intencional que lhe é própria, bem como explicitando a interpretação fenomenológicoexistencial do “resultado” do comportamento cognoscitivo (conceitos de substância/eidos), que é posta em questão quanto à sua correção, em se considerando os conceitos da Física Moderna. A (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Da Relação entre Logos e Verdade em 'Ser e Tempo'.Estevão Lemos Cruz - 2009 - Dissertation, UFPR, Brazil
  Esta dissertação tem como escopo a exposição da relação entre os conceitos fundamentais de λόγος e verdade, tais como foram desenvolvidos por Martin Heidegger em Ser e Tempo e nas preleções do entorno desta obra.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Dos Problemas Filosóficos e suas Características.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  -/- DOS PROBLEMAS FILOSÓFICOS E SUAS CARACTERÍSTICAS -/- OF PHILOSOPHICAL PROBLEMS AND THEIR CHARACTERISTICS -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -/- l. A TENDÊNCIA FILOSÓFICA - A Filosofia surgiu graças à curiosidade humana. Os primeiros filósofos buscavam encontrar as respostas para perguntas perturbadoras sobre a verdade, o ser, a existência autêntica, o absoluto, a transcendência do espírito, a ideia de bem e mal, além de compreender esse mundo binário (o dilema: bem e mal) que tanto inquieta a humanidade desde seus (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. A Psicologia entre o longo passado e a curta história.Marcio Luiz - 2018 - Dissertatio 47:95-134.
  O presente trabalho pretende inserir a História da Psicologia dentro de um debate mais alargado, em torno das Histórias da Filosofia e das Ciências. Para isso, o objeto de análise é a célebre frase de Ebbinghaus, 'A Psicologia tem um longo passado, mas uma curta história', e toda a tradição de livros e textbooks decorrente dela, muito popular nos séculos XX e XXI. O trabalho analisará o texto de Ebbinghaus e seus compromissos decorrentes. Então realizará uma crítica a essa tradição, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nutrição Sobre a Reprodução e Fertilidade dos Bovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  APRESENTAÇÃO O material Nutrição sobre a Reprodução e Fertilidade dos Bovinos é fruto de diversas pesquisas realizadas com o rebanho leiteiro do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) de São Bento do Una em parceria com curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Pernambuco Campus Belo Jardim que visa demonstrar os fatores nutricionais como agentes diretos de alterações no sistema fisiológico do aparelho reprodutivo dos bovinos bem como na fertilidade destes animais. O trabalho estruturado de forma sistemática e mais didática (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Fisiologia da Reprodução Animal: Ovulação, Controle e Sincronização do Cio.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA – 50 ANOS EMANUEL ISAQUE CORDEIRO DA SILVA REPRODUÇÃO ANIMAL: OVULAÇÃO, CONTROLE E SINCRONIZAÇÃO -/- REPRODUÇÃO ANIMAL: OVULAÇÃO, CONTROLE E SINCRONIZAÇÃO DO CICLO ESTRAL -/- ANIMAL REPRODUCTION: OVULATION, CONTROL AND SYNCHRONIZATION OF THE ESTRAL CYCLE -/- Autor: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ/CAP-UFPE/EEFCC-BJ/UFRPE 1. INTRODUÇÃO As fêmeas dos animais domésticos possuem em seus ovários, desde praticamente o nascimento, a dotação completa de gametas dos quais vão dispor para o resto de sua (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Freire, Educação Libertária e Anarquismo.Nicholas Kluge Corrêa & Carlos Alberto Rojas Carvajal - manuscript
  Para comemorarmos o centenário do patrono da Educação Brasileira, Paulo Reglus Neves Freire, iremos neste breve estudo propor um diálogo entre a pedagogia libertária de Freire e algumas princípios filosóficos que a fundamentam. Inicialmente, investigamos a trajetória histórica do pedagogo nordestino, e os momentos mais marcantes de sua vida cosmopolita. Em segundo, apresentaremos alguns dos principais alicerces de sua metodologia pedagógica, contudo, dada a vasta obra publicada por Freire, qualquer breve revisão será fadada em apenas ser um breve vislumbre da (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Construções sistêmicas e leis de interação.Alexandre Costa-Leite - 2009 - Cognitio Revista de Filosofia 10 (2):209-220.
  A partir de uma definição específica de sistema filosófico, este texto apresenta princípios condutores gerais para guiar o filósofo que deseja criar e propor sistemas. Além disso, este artigo mostra como tais complexos conceituais podem ser definidos com o uso de leis interativas, ligando noções de diferentes naturezas e esclarecendo a estrutura lógica dos sistemas filosóficos. Este artigo contém ainda comparações entre a presente abordagem e a recente desenvolvida por Puntel.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Realismo ontológico e antirrealismo epistemológico na problema do mundo externo em Hume.Leandro Hollanda - 2016 - In Jaimir Conte, Marília Cortês de Ferraz & Flávio Zimmermann (eds.), Ensaios sobre a filosofia de Hume. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). pp. 403-432.
  No Tratado da natureza humana, David Hume dedica uma longa seção à problemática sobre a possibilidade da existência do mundo externo intitulada “Do ceticismo quanto aos sentidos”. A seção traz idas e vindas do autor no que diz respeito à resposta para o problema. Inicialmente, Hume dá como certa a existência externa dos corpos, i.e., independente das percepções, e avisa que sua investigação se limitará, apenas, às causas que levam a crer nisso. Sua pretensão inicial não é cumprida e logo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  68
  JK Rowling é mais malvado que eu?(revisado em 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delírios Utópicos Suicidas no Século XXI Filosofia, Natureza Humana e o Colapso da Civilization- Artigos e Comentários 2006-2019 5ª edição. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 91-94.
  Que tal um take diferente sobre os ricos e famosos? Primeiro o óbvio-os romances de Harry Potter são superstição primitiva que incentiva as crianças a acreditar na fantasia, em vez de assumir a responsabilidade pelo mundo-a norma, é claro. JKR é tão sem noção sobre si mesma e do mundo como a maioria das pessoas, mas cerca de 200 vezes tão destrutiva como o Americano médio e cerca de 800 vezes mais do que o chinês médio. Ela foi responsável pela (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Digestão dos Alimentos e Desenvolvimento do Rúmen em Bezerros.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- E. I. C. da Silva -/- Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- -/- PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- INTRODUÇÃO -/- Se todos os bezerros pudessem ser criados por suas mães, haveria pouca necessidade de inúmeros livros, artigos e trabalhos, como esse, sobre a criação e o manejo básico desses animais. A maioria das vacas desempenha um ótimo papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. As limitações das éticas tradicionais e a fundamentação da ética da responsabilidade segundo Hans Jonas.Daniel Alves da Silva Lopes Diniz - 2012 - Cadernos Do Pet Filosofia 3 (5):2-14.
  Embora elaborada principalmente na década de 1970 a ética de Hans Jonas permanece atual e é particularmente relevante pelo uso da metafísica em um contexto pós-moderno (algo inusitado e ousado) e por sua teoria dos valores que podem ser atribuídos ao ser e ao não-ser. Pretende-se aqui apresentar as limitações que Jonas detectou nas éticas tradicionais (judaico-cristã, kantiana, por exemplo) e analisar as soluções por ele propostas (notadamente heurística do medo e futurologia comparada). Compreender também a fundamentação de tais soluções (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Max Weber: Ação Social e Tipos Ideais.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  Emanuel Isaque Cordeiro da Silva E-mails: [email protected] e [email protected] WhatsApp: (82)9.8143-8399 -/- Max Weber: Ação Social e Tipos Ideais Nascido na Alemanha, em 1864. Os trabalhos de Weber estão condensados entre as duas primeiras décadas do século XX e estipulam uma nova estruturação para as Ciências Sociais. Weber, assim como outros cientistas sociais, dedicou-se a metodizar a Sociologia, não obstante, sua perspectiva sociológica diverge do pensamento de Durkheim, particularmente no que tange à transcendência do sujeito e de sua ação social. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  Conhecimento, contexto e ceticismo:uma abordagem contextualista.Tiegue Vieira Rodrigues - 2019 - Porto Alegre, RS, Brasil: Editora Fi.
  Nosso objetivo não é refutar o ceticismo, nem mesmo provar que ele é falso, ou até mesmo afirmar que ele é falso. Aceitamos a diferenciação entre um tipo de filosofia que pretende provar algo e outro tipo que pretende explicar como algo é possível. Nesse sentido, pretendemos explicar, através de uma teoria contextualista, como é possível o conhecimento – ainda que o cético nos acuse de aceitar o fato de que é logicamente possível que estejamos sonhando ou sejamos um cérebro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. O Capitalismo e a Formação do Pensamento Clássico.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  Emanuel Isaque Cordeiro da Silva E-mails: [email protected] / [email protected] WhatsApp: (82)9.8143-8399 O CAPITALISMO E A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CLÁSSICO A partir do século XVI, inúmeras metamorfoses sociais divergentes entre si vêm moldando e caracterizando o sistema sociopolítico-econômico que hoje denominamos de capitalismo. A vida pragmática social ganhou novos moldes e formatos específicos, isto é, formas de produção e produtividade, de ignição, de cultura e de dispêndio foram moldados e constituídas ao longo dos últimos cinco séculos da humanidade, outorgando uma feição (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000