Results for 'E. Shyong Tai'

1000+ found
Order:
 1.  98
  Precision Medicine and Big Data: The Application of an Ethics Framework for Big Data in Health and Research.G. Owen Schaefer, E. Shyong Tai & Shirley Sun - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):275-288.
  As opposed to a ‘one size fits all’ approach, precision medicine uses relevant biological, medical, behavioural and environmental information about a person to further personalize their healthcare. This could mean better prediction of someone’s disease risk and more effective diagnosis and treatment if they have a condition. Big data allows for far more precision and tailoring than was ever before possible by linking together diverse datasets to reveal hitherto-unknown correlations and causal pathways. But it also raises ethical issues relating to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  64
  Navigating Conflicts of Justice in the Use of Race and Ethnicity in Precision Medicine.G. Owen Schaefer, Tai E. Shyong & Shirley Hsiao-Li Sun - forthcoming - Bioethics (Early View).
  Given the sordid history of injustices linking genetics to race and ethnicity, considerations of justice are central to ensuring the responsible development of precision medicine programmes around the world. While considerations of justice may be in tension with other areas of concern, such as scientific value or privacy, there are also be tensions between different aspects of justice. This paper focuses on three particular aspects of justice relevant to this context: social justice, distributive justice and human rights. The implications of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research.Vicki Xafis, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Iain Brassington, Angela Ballantyne, Hannah Yeefen Lim, Wendy Lipworth, Tamra Lysaght, Cameron Stewart, Shirley Sun, Graeme T. Laurie & E. Shyong Tai - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):227-254.
  Ethical decision-making frameworks assist in identifying the issues at stake in a particular setting and thinking through, in a methodical manner, the ethical issues that require consideration as well as the values that need to be considered and promoted. Decisions made about the use, sharing, and re-use of big data are complex and laden with values. This paper sets out an Ethics Framework for Big Data in Health and Research developed by a working group convened by the Science, Health and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 4. Tái cấu trúc nền kinh tế từ góc độ động lực phát triển trong giai đoạn mới.Trần Đình Thiên - 2019 - Nghiên Cứu Kinh Tế 2019 (8):3-18.
  Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam hơn 30 năm qua có nội dung quan trọng là đổi mới phương thức phát triển, giúp nền kinh tế hồi sinh nhanh chóng và có bước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa gia tăng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) hiện nay… Việt Nam cần có cách tiếp cận mới đến vấn đề phát triển. Việt Nam phải (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  39
  Natural and Unnatural: An Application of Taoist Thought to Bioethics.Michael Cheng-tek Tai - 2004 - Etica E Politica 6 (2):1-9.
  In a society where filial piety is regarded as a social norm, should a son consent to withdrawing treatments to his terminally ill father or should he request that his father’s life be maintained as long as possible? Leaving a father unattended is regarded as unfilial in a Confucian society, let alone untreated while being ill. Although Taoism also teaches filial piety, it asserts artificially as unnatural. In other words in Taoist view, uselessly prolonging a life through life-sustaining devices or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. A eudaimonía e a conexão das virtudes na Ética a Nicômaco.Roberto Robinson Bezerra Catunda - 2011 - Dissertation, Universidade Estadual Do Ceará (UECE), Brazil
  O objetivo dessa dissertação é discutir alguns conceitos que dizem respeito ao estatuto da eudaimonía, tendo como pressuposto que o texto da Ética a Nicômaco possa por si só esclarecer como ela é entendida por Aristóteles. Na minha hipótese, as discussões metodológicas estabelecidas no livro I servem como orientações suficientes para esclarecer a relação entre a realização da eudaimonía e o exercício das virtudes da alma, sem com isso haver a necessidade de que recorramos a outras obras de Aristóteles. Em (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  57
  Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2.
  Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.Ngoc Thuy Ta - unknown
  Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  94
  Thói quen phát triển chuyên môn của giáo viên ở các trường phổ thông Việt Nam.Ngoc Thuy Ta, Anh-Duc Hoang & Thu Hang Ta - unknown
  Nguồn lực và chất lượng giáo viên là một trong những mối quan tâm thiết yếu để phát triển giáo dục bền vững. Thông qua phân tích bộ dữ liệu “Khảo sát thói quen phát triển chuyên môn giáo viên các trường phổ thông ở Việt Nam năm 2019” với 464 quan sát về thói quen học tập của giáo viên phổ thông từ các trường công lập và tư thục trên cả nước, chúng tôi thực hiện nghiên cứu phân (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  65
  N = Many Me's: Self-Surveillance for Precision Public Health.Hub Zwart & Mira Vegter - 2021 - Biosocieties 16.
  This paper focuses on Precision Public Health (PPH), described in the scientific literature as an effort to broaden the scope of precision medicine by extrap- olating it towards public health. By means of the “All of Us” (AoU) research pro- gram, launched by the National Institutes of Health in the U.S., PPH is being devel- oped based on health data shared through a broad range of digital tools. PPH is an emerging idea to harness the data collected for precision medicine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Phronesis e Virtude do Caráter em Aristóteles: comentários a Ética a Nicômaco VI.Lucas Angioni - 2011 - Dissertatio 34:303-345.
  These are commentaries to the translation into Portuguese of Nicomachean Ethics VI, found in the same volume of Dissertatio.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 13. Prioridade e substância na metafísica de Aristóteles.Lucas Angioni - 2010 - Dois Pontos 7 (3):75-106.
  This paper examines Aristotle’s notion of priority with the specific aim of capturing the sort of priority that characterizes the primacy of substances in his metaphysics. I reject the traditional interpretation, which understands the ontological priority of substances in terms of independent existence. But there are rather two sorts of priority: the ontological priority of substances should be understood in terms of completeness, whereas the ontological priority of “substances-of-something” (the essences) is a causal-explanatory priority. Furthermore, an important piece of Aristotle’s (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 14. Simmel e a hipótese da compreensão como reconstrução de processos psíquicos no conhecimento histórico.Marcos César Seneda - 2018 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 63 (3):1073-1091.
  Esse texto procura explicitar a tese da compreensão atual que Simmel pressupõe como lócus de apreensão e interpretação dos processos humanos dotados de sentido. Para explicitá-la, confronta as posições de Dilthey e Simmel sobre o papel da vivência na fundamentação do conhecimento histórico. Ao contrário de Dilthey, no entanto, Simmel não pressupõe uma vivência que possa ser apreendida em outrem ou circunscrita a partir de um objeto, porque põe o fundamento da compreensão na atualidade daquele que compreende. Assim, opera com (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Subjacente e Forma na Teoria Aristotélica da Ousia.Lucas Angioni - 2003 - Cadernos de História E Filosofia da Ciência 13 (2):245-275.
  This paper examines some difficulties in Aristotle’s argument in Metaphysics VII 3 and proposes a point of view in which there is no serious conflict between ousia taken as hypokeimenon and ousia taken as eidos.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 16. A Scientific and Socioecononic Review of Betel Nut Use in Taiwan with Bioethical Reflections.Joseph Tham, Geoffrey Sem, Eugene Sit & Michael Cheng-tek Tai - 2017 - Asian Bioethics Review 9 (4):401-414.
  This article addresses the ethics of betel nut use in Taiwan. It first presents scientific facts about the betel quid and its consumption and the generally accepted negative health consequences associated with its use: oral and esophageal cancer, coronary artery disease, metabolic diseases, and adverse effects in pregnancy. It then analyzes the cultural background and economic factors contributing to its popularity in Asia. The governmental and institutional attempts to curb betel nut cultivation, distribution, and sales are also described. Finally, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Flower Ornament Golden Lion Treatise.Tai-Wing Wong - manuscript
  English translation and annotation of Fazang's Treatise on the Golden Lion.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Blind Hens' Challenge: Does It Undermine the View That Only Welfare Matters in Our Dealings with Animals?Peter Sandøe, Paul M. Hocking, Bjorn Förkman, Kirsty Haldane, Helle H. Kristensen & Clare Palmer - 2014 - Environmental Values 23 (6):727-742.
  Animal ethicists have recently debated the ethical questions raised by disenhancing animals to improve their welfare. Here, we focus on the particular case of breeding hens for commercial egg-laying systems to become blind, in order to benefit their welfare. Many people find breeding blind hens intuitively repellent, yet ‘welfare-only’ positions appear to be committed to endorsing this possibility if it produces welfare gains. We call this the ‘Blind Hens’ Challenge’. In this paper, we argue that there are both empirical and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Aristóteles, Metafísica Livros IV e VI.Lucas Angioni - 2007 - Campinas, Brazil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas.
  Translation of Aristotle's Metaphysics IV and VI, with notes. The translation is preliminary and intended as a provisional teaching tool to be also used in seminars and discussions with peers in order to reach a more elaborated version.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   54 citations  
 20. Necessidade, Teleologia e Hilemorfismo em Aristóteles.Lucas Angioni - 2006 - Cadernos de História E Filosofia da Ciéncia 16 (1):33-57.
  I argue that Aristotle’s teleology in natural science (more specifically, in biology) is not incompatible with his admissions of the “brute necessity” of the movements of matter. Aristotle thinks that the brute necessity emerging from the movements of matter is not sufficient to explain why living beings are what they are and behave the way they behave. Nevertheless, Aristotle takes this brute necessity to be a sine qua non condition in biological explanations. The full explanation of the features of living (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 21. Aristóteles, Metafísica Livros IX e X.Lucas Angioni - 2004 - Campinas, Brazil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas.
  Translation of Aristotle’s Metaphysics IX and X (Theta & Iota) into Portuguese, with a few notes, experimental glossary and introduction. The translation, which was made at 2004, is preliminary and its publication was intended to provide a didactic tool for courses as well as a provisional resource in research seminars. It needs some revision. I am currently working (slowly...) on the revision of the translation and a new revised one will surely appear at some point.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 22. Princípio da Não-Contradição e Semântica da Predicação em Aristóteles.Lucas Angioni - 1999 - Analytica. Revista de Filosofia 4 (2):121-158.
  My object is Aristotle's discussion of principle of non-contradiction in the first stretch of Metaphysics IV.4. My main focus rests on the connections between Aristotle's discussion of the principle and some key notions of his (explicit or implied) semantics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 23. AS RELAÇÕES ENTRE “FINS” E “MEIOS” E A RELEVÂNCIA MORAL DA PHRONESIS NA ÉTICA DE ARISTÓTELES.Lucas Angioni - 2009 - Revista Filosófica de Coimbra 18 (35):185-204.
  I discuss three kinds of relationship between ends and means (or "things that promote ends") in the Aristotelian ethical theory, in order to clarify how moral virtues and phronesis are related both in adopting ends and in determining means for virtuous actions. Phronesis seems to be mainly charged with determining means for an end given by the moral virtues, but it must involve some conception of ends too. Phronesis cannot be parasitic on moral virtue concerning the conception of ends, for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 24.  92
  Ethics in E-Trust and E-Trustworthiness: The Case of Direct Computer-Patient Interfaces.Philip J. Nickel - 2011 - Ethics and Information Technology 13 (2):355-363.
  In this paper, I examine the ethics of e - trust and e - trustworthiness in the context of health care, looking at direct computer-patient interfaces (DCPIs), information systems that provide medical information, diagnosis, advice, consenting and/or treatment directly to patients without clinicians as intermediaries. Designers, manufacturers and deployers of such systems have an ethical obligation to provide evidence of their trustworthiness to users. My argument for this claim is based on evidentialism about trust and trustworthiness: the idea that trust (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  91
  Nghiên cứu khoa học tại những đại học hàng đầu Trung Hoa.Nguyễn Quốc Hùng - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-3.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  22
  Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà?Vũ Thị Hạnh - 2020 - Kinh Tế Và Dự Báo 53 (6):1-2.
  Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  Nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ vừa được công bố trên tạp chí Scientific Data.Ngọc Huyền - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (9):1-3.
  Nhóm nghiên cứu thuộc dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam (NVSS) vừa có bài công bố trên Scientific Data, một tạp chí uy tín về khoa học dữ liệu, giáo dục và thống kê-xác suất thuộc Nature Research.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  34
  Educator Identity Development on The Trans-Cultural Journeys.Nguyen Le, Chieh-Tai Hsiao & Youmi Heo - 2019 - In 2019 Canadian International Conference on Education, Toronto. Toronto, Canada: University of Toronto. pp. 1-4.
  We are three emerging educators, from the East to the West, reflecting on our lived experiences in Asian educational contexts and shaping our identities through a connection between the motherlands and the places we immigrated to. Our educator identities have been grounded on the social inequities we experienced in Asian education through the lens of culturally and socially Asian teachers studying in Canadian institutions. We story our lived experiences by using photo-voice research method to elicit our East-to-West transcultural journeys. After (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  66
  O que é "verdadeiro, mas não esclarecedor" segundo a Ética Eudêmia.Raphael Zillig - 2017 - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 20:231-254.
  In Eudemian Ethics I 6, Aristotle describes the progress of the ethical investigation as a drift from a) what is true but not clarifying to b) what is true and clarifying. The drift from a) to b) is usually interpreted as the overcome of a first obscure and confused grasp of the subject by a more accurate and reliable account. In this paper, I claim that the understanding of the methodological role of a) depends upon its dissociation from the notions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. As noções aristotélicas de substância e essência.Lucas Angioni - 2008 - Editora da Unicamp.
  This book discusses Aristotle’s notions of essence and substance as they are developed in Metaphysics ZH. I examine Aristotle's argument at length and defends an unorthodox interpretation according to which his motivation is to provide an answer against a conflation between criteria for existential priority (delivering substances as primary beings) and criteria for explanatory priority (delivering essences as primary principles).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   74 citations  
 31.  44
  From Playfulness and Self-Centredness Via Grand Expectations to Normalisation: A Psychoanalytical Rereading of the History of Molecular Genetics. [REVIEW]H. A. E. Zwart - 2013 - Medicine, Health Care and Philosophy 16 (4):775-788.
  In this paper, I will reread the history of molecular genetics from a psychoanalytical angle, analysing it as a case history. Building on the developmental theories of Freud and his followers, I will distinguish four stages, namely: (1) oedipal childhood, notably the epoch of model building (1943–1953); (2) the latency period, with a focus on the development of basic skills (1953–1989); (3) adolescence, exemplified by the Human Genome Project, with its fierce conflicts, great expectations and grandiose claims (1989–2003) and (4) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32.  64
  Natural Philosophy or Science in Premodern Epistemic Regimes? The Case of the Astrology of Albert the Great and Galileo Galilei.Scott E. Hendrix - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (1):111-132.
  Scholarly attempts to analyze the history of science sometime suffer from an imprecise use of terms. In order to understand accurately how science has developed and from where it draws its roots, researchers should be careful to recognize that epistemic regimes change over time and acceptable forms of knowledge production are contingent upon the hegemonic discourse informing the epistemic regime of any given period. In order to understand the importance of this point, I apply the techniques of historical epistemology to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. 'Não ser dito de um subjacente', 'um isto' e 'separado': o conceito de essência como subjacente e forma (Z-3).Lucas Angioni - 1998 - Cadernos de História E Filosofia da Ciéncia 8 (especial):69-126.
  This paper is my first effort to revaluate the disagreement between two central texts for Aristotle's the conception of ousia: Categories and Metaphysics VII. Scholars have taken chapter Zeta-3 as a payment of the debt with the Categories, so that the hylomorphic analysis of the composite substance would require a revision of the subject-criterion, now improved by the addition of the “a this” and “separate” criterion. This paper, however, downgrades the importance of the Categories for understanding Aristotle's Metaphysics Z. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 34. Aristóteles, Metafísica Livros I, II e III.Lucas Angioni - 2008 - Campinas, Brazil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas.
  Translation of Aristotle's Metaphysics I-III into Portuguese, with a few notes and introduction. The translation, which was made at 2007, is preliminary and its publication was intended to provide a didactic tool for courses as well as a provisional resource in research seminars. It needs some revision. I am currently working (slowly...) on the revision of the translation and a new revised one will surely appear at some point.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 35.  48
  The Birth of a Research Animal: Ibsen's The Wild Duck and the Origin of a New Animal Science.H. A. E. Zwart - 2000 - Environmental Values 9 (1):91-108.
  What role does the wild duck play in Ibsen's famous drama? I argue that, besides mirroring the fate of the human cast members, the duck is acting as animal subject in a quasi-experiment, conducted in a private setting. Analysed from this perspective, the play allows us to discern the epistemological and ethical dimensions of the new scientific animal practice emerging precesely at that time. Ibsen's play stages the clash between a scientific and a romantic understanding of animals that still constitutes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Wittgenstein on Prior Probabilities.Michael E. Cuffaro - 2010 - Proceedings of the Canadian Society for History and Philosophy of Mathematics 23:85-98.
  Wittgenstein did not write very much on the topic of probability. The little we have comes from a few short pages of the Tractatus, some 'remarks' from the 1930s, and the informal conversations which went on during that decade with the Vienna Circle. Nevertheless, Wittgenstein's views were highly influential in the later development of the logical theory of probability. This paper will attempt to clarify and defend Wittgenstein's conception of probability against some oft-cited criticisms that stem from a misunderstanding of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Popper e a Falsificabilidade do Evolucionismo Darwinista.Francisco Abreu - 2007 - Revista Portuguesa de Filosofia 63 (1/3):351 - 389.
  Objectivo principal do presente artigo é mostrar até que ponto o evolucionismo darwinista inclui proposições centrais testáveis, para além de várias proposições acessórias também elas testáveis. Nesse sentido, o autor constrói um argumento no sentido de mostrar que as alegações de Karl Popper, segundo as quais não pode ser concedido estatuto de cientificidade ao darwinismo, carecem de fundamento. O autor defende também a necessidade de um questionamento firme em relação a todo e qualquer argumento fornecido pela ciência, pois nem a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Goodman e o equilíbrio reflexivo.Eros Moreira Carvalho - 2013 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 58 (3):467-481.
  Goodman sustentou que o ajuste mútuo entre inferências indutivas particulares e princípios indutivos constitui a única justificação necessária para ambos. Porém, a sua caracterização desse ajuste, posteriormente denominado de “equilíbrio reflexivo”, foi superficial. Isso levantou dúvida sobre a sua adequação. Neste artigo, argumento que o equilíbrio reflexivo, corretamente caracterizado, fornece a única justificação necessária e a melhor que podemos dar para a prática indutiva.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  62
  W. E. B. Du Bois’s “Conservation of Races”: A Metaphilosophical Text.Kimberly Ann Harris - 2019 - Metaphilosophy 50 (5):670-687.
  Nothing was more important for W. E. B. Du Bois than to promote the upward mobility of African Americans. This essay revisits his “The Conversation of Races” to demonstrate its general philosophical importance. Ultimately, Du Bois’s three motivations for giving the address reveal his view of the nature of philosophical inquiry: to critique earlier phenotypic conceptions of race, to show the essentiality of history, and to promote a reflexive practice. Commentators have been unduly invested in the hermeneutic readings and as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. ONTOLOGIA E CIÊNCIA NA CRÍTICA DE NIETZSCHE À METAFÍSICA EM HUMANO, DEMASIADO HUMANO.William Mattioli - 2020 - Kriterion: Journal of Philosophy 145 (145):231-259.
  RESUMO Neste artigo, discuto o que considero serem os pressupostos ontológicos da crítica de Nietzsche à metafísica no primeiro livro de Humano, demasiado humano e a natureza da relação estabelecida por ele entre filosofia e ciência. Busco definir sua posição como um realismo científico moderado, que considera que as ciências caminham progressivamente em direção a uma concepção puramente dinâmica do real. ABSTRACT In this paper I discuss what I consider to be the ontological assumptions of Nietzsche’s critique of metaphysics in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  55
  Năng suất nghiên cứu KHXH Việt Nam: Giảng viên đại học công bố tốt hơn nhà khoa học tại viện nghiên cứu.Thái Thanh - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (6):1-3.
  Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, nhà khoa học tại các trường đại học có xu hướng công bố tốt hơn so với nhà khoa học làm việc tại viện nghiên cứu, trái với nhận định phổ biến cho rằng nhà khoa học làm việc tại viện nghiên cứu tập trung nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học nên có kết quả nghiên cứu tốt hơn, theo một nghiên cứu mới.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Linguagem e acordos linguísticos em Aristóteles: contribuições para uma educação artística, poética e retórica.Erika Natacha Fernandes de Andrade & Marcus Vinicius da Cunha - 2016 - Educação E Filosofia 30 (Especial):243-268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. ÉTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: da possibilidade filosófica de agentes morais artificiais.Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira - 2021 - Dissertation, PUC-RS, Brazil
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Aristotle on Blaming Animals: Taking the Hardline Approach on Voluntary Action in the Nicomachean Ethics III.1–5.Paul E. Carron - 2019 - Epoché: A Journal for the History of Philosophy 23 (2):381-397.
  This essay offers a reconstruction of Aristotle’s account of the voluntary in the Nicomachean Ethics, arguing that the voluntary grounds one notion of responsibility with two levels, and therefore both rational and non-rational animals are responsible for voluntary actions. Aristotle makes no distinction between causal and moral responsibility in the NE; rather, voluntariness and prohairesis form different bases for responsibility and make possible different levels of responsibility, but both levels of responsibility fall within the ethical sphere and are aptly appraised. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. E.J.Lowe: The Subjects of Experience. [REVIEW]Thomas D. Senor - 2003 - Philosophical Review 112 (3):416-419.
  Subjects of Experience is as ambitious as it is contrary to the spirit of most of contemporary analytic metaphysics and philosophy of mind. The reader needs a scorecard to keep track of all the currently unfashionable positions that Lowe adopts in this courageous little book. While the work ranges broadly over many topics, Lowe’s account of the self is at its core, and will be the focus of this review. However, it should be noted that one of the virtues of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  E. Courant, «Poésie et cosmologie dans la seconde moitié du XIXe siècle: nouvelle mythologie de la nuit à l’ère du positivisme». [REVIEW]Jean-François Stoffel - 2021 - Revue des Questions Scientifiques 192:225-227.
  Book review of : Courant (Elsa), Poésie et cosmologie dans la seconde moitié du XIXe siècle : nouvelle mytholo-gie de la nuit à l’ère du positivisme. – Genève : Librairie Droz, 2020. – 808 p. – 1 vol. broché de 15 × 22 cm. – 46,45 €. – isbn 978-2-600-06026-4.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. EM QUE SENTIDO A VIRTUDE É MAIS EXATA QUE A TÉCNICA? NOTAS SOBRE ETHICA NICOMACHEA 1106B 14-16.Lucas Angioni - 2009 - Dissertatio 29:43-58.
  This paper examines what Aristotle could have meant in Nicomachean Ethics 1106b 14-16, when he says that moral virtue is more exact than craft. Aristotle’s meaning cannot be that moral knowledge is more exact than technical knowledge. Neither the practical knowledge that an agent has about the precepts guiding his actions nor the philosophical knowledge framed in a moral theory could be described as “more exact than craft- knowledge”. My point is that Aristotle’s meaning is better understood if he is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 48.  68
  Towards a Body Fluids Ontology: A Unified Application Ontology for Basic and Translational Science.Jiye Ai, Mauricio Barcellos Almeida, André Queiroz De Andrade, Alan Ruttenberg, David Tai Wai Wong & Barry Smith - 2011 - Second International Conference on Biomedical Ontology , Buffalo, Ny 833:227-229.
  We describe the rationale for an application ontology covering the domain of human body fluids that is designed to facilitate representation, reuse, sharing and integration of diagnostic, physiological, and biochemical data, We briefly review the Blood Ontology (BLO), Saliva Ontology (SALO) and Kidney and Urinary Pathway Ontology (KUPO) initiatives. We discuss the methods employed in each, and address the project of using them as starting point for a unified body fluids ontology resource. We conclude with a description of how the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  75
  Trans-Cultural Journeys of East-Asian Educators: The Impact of the Three Teachings.Nguyen Hoang Giang-Le, Chieh-Tai Hsiao & Youmi Heo - 2020 - International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education 11 (1):4201-4210.
  This paper presents the joint journeys, from the East to the West, of three emerging educators, who reflect on their lived experiences in an Asian educational context and their shaped identities through a connection between the motherland and the places to which they immigrated. They have grounded their identities in the inequities they experienced in Asian education and described their experiences through a cultural and social lens as Asian teachers studying in Canadian institutions. They story their lived experiences by using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Triển vọng hội nhập quốc tế về khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences 2008-2018.Phạm Hùng Hiệp - 2020 - Tạp Chí Giáo Dục 462 (2):29-35.
  International integration is a mandatory requirement and a dispensible trend for Vietnamese science today. Specifically, when comparing between natural sciences and technology (NS-T) with social sciences (SS), many researchers suggested that SS in Vietnam have a lower level of integration than NS-T. However, according to our understanding, there have not been many statistical studies, estimates and quantitative evaluation of the integration level of Vietnam social science. In this article, using the Network of Vietnamese Social Sciences database developed by AI Social (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000