Results for 'Elżbieta Kapral'

Order:
 1. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w powojennych Niemczech Wschodnich - Konteksty twórczości Jurka Beckera.Elżbieta Kapral - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:181-197.
  Das Problem, wie der Völkermord an den Juden in der Nazizeit in der SBZ/ DDR behandelt wurde, war Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Abhandlungen von Philologen und Historiken. In den Jahren 1990-2000 wurden die Arbeiten von u.a. Mario Kessler, Michael Wolffsohn, Angelika Timm, Thomas Jung und Ulrike Offenberg veröffentlicht. Die dort formulierten Thesen bilden die Grundlage für diesen Artikel. Er schildert die Lage der jüdischen DDR-Bewohner, die sich nach Kriegsende für das Leben in Deutschland entschieden haben. Es wurde versucht, die Kluft zu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Plaisir and Jouissance. The Case of Potential and Textual Reading of Barthes’ Theory.Kołdrzak Elżbieta - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):51-58.
  The article is an attempt of the analysis and the interpretation of the categories ‘pleasure’ (Fr. plaisir) and ‘delight’ (Fr. jouissance), in the context of philosophically oriented theoretical‑literary considerations of Roland Barthes, sacrificed to the mystery of experiencing of the love. The part first, referring mainly to Barthes’ works, Revognises the range of the semantic field plaisir and jouissance, as categories basic for the textual language of the outstanding theoretician. The second part introduces three examples of western cultural practices which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  50
  The Human Body: From its Instrumentality to its Axiological Precedence in the Contemporary Art of Design.Elżbieta Staniszewska - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):79-86.
  Heidegger’s notion of ‘handiness’ combines two meanings, which in my view should be separated. They both refer to ways of characterizing tools in a given culture. Every culture uses tools, and they are all used so they are ‘handy’. The question is: Handy with regard to what? Two answers come to mind. The first one suggests that handiness is typical of the aims achieved in a given culture, which are linked with that culture’s system of values. Having been fulfilled, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kultura fragmentu. O twórczości Petera Altenberga.Elżbieta Hurnikowa - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:115-122.
  Artykuł poświęcony jest twórczości jednego z przedstawicieli Młodego Wiednia, legendarnej, barwnej postaci z kręgu cyganerii przełomu wieków. Altenberg był autorem impresjonistycznych szkiców, które nazywał „ekstraktami życia”, „telegraficznym stylem duszy” („Extrakte des Lebens” , Telegramm-Stil der Seele” ). Forma szkicu posłużyła pisarzowi do zapisywania pojedynczych wrażeń i do impresyjnego odtwarzania scen z życia wiedeńskich klas niższych. Nieostrość i nieokreśloność gatunkowa szkicu, luźny, niepełny, urywkowy charakter wypowiedzi, a także zamierzona powtarzalność (wątków, refleksji, sformułowań) to cechy, dzięki którym Altenberg w pełni wyraził swój (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. The Threat of Space Terrorism in the Context of Irregular Warfare Strategies.Pawel Bernat & Elżbieta Posłuszna - 2019 - In Leyla Aydemir (ed.), Evaluation of Social Changes and Historical Events Based on Health, Economy and Communication in a Globalizing World. Bursa, Turcja: pp. 25-37.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Surrogacy Relationships: A Critical Interpretative Review.Jenny Gunnarsson Payne, Elzbieta Korolczuk & Signe Mezinska - 2020 - Upsala Journal of Medical Sciences 1:1-9.
  Based on a critical interpretative review of existing qualitative research investigating accounts of ‘lived experience’ of surrogates and intended parents from a relational perspective, this article proposes a typology of surrogacy arrangements. The review is based on the analysis of 39 articles, which belong to a range of different disciplines (mostly sociology, social psychology, anthropology, ethnology, and gender studies). The number of interviews in each study range from as few as seven to over one hundred. Countries covered include Australia, Canada, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Kapitał Społeczny Ludzi Starszych.Andrzej Klimczuk & Elżbieta Trafiałek - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 105--108.
  W literaturze przedmiotu określenie "kapitał" wystȩpuje zarówno w ujȩciach funkcjonalnych, strukturalnych, normatywnych, jak i aksjologicznych. W naukach humanistycznych i społecznych pojȩcie to rozumiane jest jako wartość odnoszona do czynnika ludzkiego. W naukach ekonomicznych kapitał to pojȩcie wȩższe niż "zasób". Zasoby s¸a} wykorzystywane przez ludzi do zaspokajania ich potrzeb, s¸a} czynnikami produkcji dóbr i usług. Kapitał to szczególny czynnik produkcji, gdyż stanowi już przekształcone zasoby, które mog¸a} zostać uruchomione, by przynieść zysk, powiȩkszyć szanse oraz osi¸a}gn¸ać cele i korzyści na rynku. ** (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  51
  Taksonomia Funkcjonalnych Kompetencji Cyfrowych Oraz Metodologia Pomiaru Poziomu Funkcjonalnych Kompetencji Cyfrowych Osób Z Pokolenia 50+.Alek Tarkowski, Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Małgorzata Kisilowska, Andrzej Klimczuk & Elżbieta Bojanowska - 2015 - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska;Stowarzyszenie „Miasta W Internecie”.
  Raport wydany został przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Jego celem jest opracowanie modelu i katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przedstawia on analizȩ badań i literatury przedmiotu, taksonomie kompetencji cyfrowych oraz projekt pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Raport powstał w ramach „Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu ", realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark