Results for 'Elena Ru��z'

1000+ found
Order:
 1. Bacha na analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Brandy, mravenci a mikroskop: experimentální věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Život a práce alchymisty v obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Secret Life of Violence.Elena Ruíz - 2019 - In Dustin J. Byrd & Seyed Javad Miri (eds.), Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory. Brill.
  This chapter proceeds in two ways. First, I argue that Fanon’s structural witnessing of racism yields important insights about the nature of violence that challenges the settler colonial concept of violence as the extra-legal use of force. Second, I argue that his analysis of violence is insufficient for combating colonial racism and violence because, using the terms of his own analysis, it leaves intact logics and mechanisms that allow racism to structurally renew itself in perpetuity: violence against women. Without a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 7. Framing Intersectionality.Elena Ruíz - 2017 - In The Routledge Companion to the Philosophy of Race. pp. 335-348.
  Intersectionality is a term that arose within the black feminist intellectual tradition for the purposes of identifying interlocking systems of oppression. As a descriptive term, it refers to the ways human identity is shaped by multiple social vectors and overlapping identity categories (such as sex, race, class) that may not be readily visible in single-axis formulations of identity, but which are taken to be integral to robustly capture the multifaceted nature of human experience. As a diagnostic term, it captures the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8. Elena Ficara: Die Ontologie in der »Kritik der reinen Vernunft«. [REVIEW]Patrick Grüneberg - 2012 - Fichte-Studien 40:299-307.
  Das vorliegende Buch stellt die publizierte Fassung der Dissertation (Köln 2004) Elena Ficaras dar. Wie der Titel bereits zeigt, bewegt sich die Arbeit auf dem Feld transzendentaler Grundlagenarbeit und sucht die Ontologie, so wie Kant diese trotz aller Vorwürfe der Metaphysikfeindlichkeit neu begründet, zu erarbeiten.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Women of Color Structural Feminisms.Elena Ruíz - 2022 - In Shirley-Anne Tate (ed.), The Palgrave Handbook on Critical Race And Gender.
  One way to track the many critical impacts of women of color feminisms is through the powerful structural analyses of gendered and racialized oppression they offer. This article discusses diverse lineages of women of color feminisms in the global South that tackle systemic structures of power and domination from their situated perspectives. It offers an introduction to structuralist theories in the humanities and differentiates them from women of color feminist theorizing, which begins analyses of structures from embodied and phenomenological st¬¬andpoints--with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. From participatory sense-making to language: there and back again.Elena Clare Cuffari, Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher - 2015 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 14 (4):1089-1125.
  The enactive approach to cognition distinctively emphasizes autonomy, adaptivity, agency, meaning, experience, and interaction. Taken together, these principles can provide the new sciences of language with a comprehensive philosophical framework: languaging as adaptive social sense-making. This is a refinement and advancement on Maturana’s idea of languaging as a manner of living. Overcoming limitations in Maturana’s initial formulation of languaging is one of three motivations for this paper. Another is to give a response to skeptics who challenge enactivism to connect “lower-level” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 11. The Moral Basis of Political Meritocracy.Elena Ziliotti - 2017 - Philosophy and Public Issues - Filosofia E Questioni Pubbliche (New Series) 7 (1):246-270.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cultural Gaslighting.Elena Ruíz - 2020 - Hypatia 35 (4):687-713.
  This essay frames systemic patterns of mental abuse against women of color and Indigenous women on Turtle Island (North America) in terms of larger design-of-distribution strategies in settler colonial societies, as these societies use various forms of social power to distribute, reproduce, and automate social inequalities (including public health precarities and mortality disadvantages) that skew socio-economic gain continuously toward white settler populations and their descendants. It departs from traditional studies in gender-based violence research that frame mental abuses such as gaslighting--commonly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 13. Diverse Voices: Czech Women’s Writing in the Post-Communist Era.Elena Sokol - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):37-58.
  This essay offers an overview of the diversity of women’s prose writing that emerged on the Czech cultural scene in the post-communist era. To that end it briefly characterizes the work of eight Czech women authors who were born within the first two decades after World War II and began to create during the post-1968 era of ‘normalization’. In this broad sense they belong to a single generation. With rare exception their work was not officially published in their homeland until (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy by Daniel A. Bell. [REVIEW]Elena Ziliotti - 2017 - Philosophy East and West 67:295-298.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Reproductive Violence and Settler Statecraft.Elena Ruíz, Nora Berenstain & Nerli Paredes-Ruvalcaba - forthcoming - In Sanaullah Khan & Elliott Schwebach (eds.), Global Histories of Trauma: Globalization, Displacement and Psychiatry. Routledge. pp. 150-173.
  Gender-based forms of administrative violence, such as reproductive violence, are the result of systems designed to enact population-level harms through the production and forcible imposition of colonial systems of gender. Settler statecraft has long relied on the strategic promotion of sexual and reproductive violence. Patterns of reproductive violence adapt and change to align with the enduring goals and evolving needs of settler colonial occupation, dispossession, and containment. The U.S. Supreme Court’s recent decision to end the constitutional right to abortion in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Aristotle on multiple demonstration.Elena Comay del Junco - 2019 - British Journal for the History of Philosophy 27 (5):902-920.
  How many scientific demonstrations can a single phenomenon have? This paper argues that, according to Aristotle's theory of scientific knowledge as laid out in the Posterior Analytics, a single conclusion may be demonstrated via more than one explanatory middle term. I also argue that this model of multiple demonstration is put into practice in the biological writings. This paper thereby accomplishes two related goals: it clarifies certain relatively obscure passages of the Posterior Analytics and uses them to show how Aristotle (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Postcolonial and Decolonial Feminisms.Elena Ruíz - 2022 - In The Oxford Handbook of Feminist Philosophy.
  In recent years postcolonial and decolonial feminisms have become increasingly salient in philosophy, yet they are often deployed as conceptual stand-ins for generalized feminist critiques of eurocentrism (without reference to the material contexts anti-colonial feminisms emanate from), or as a platform to re-center internal debates between dominant European theories/ists under the guise of being conceptually ‘decolonized’. By contrast, this article focuses on the specific contexts, issues and lifeworld concerns that ground anti-colonial feminisms and provides a brief survey of the literature. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Empire and Liberty in Adam Ferguson’s Republicanism.Elena Yi-Jia Zeng - 2022 - History of European Ideas 48 (7):909-929.
  Adam Ferguson’s imperial thought casts new light on the age-old republican dilemma of the tension between empire and liberty. Generations of republican writers had been haunted by this issue as the decline of Rome proved that imperial expansion would eventually ruin the liberty of a state. Many eighteenth-century Scottish thinkers regarded this as an insoluble conundrum and thus became critics of empire. Ferguson shared their basic views but, paradoxically, was still able to defend the British Empire in the debates over (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Why Protagoras gets paid anyway: a practical solution of the paradox of court.Elena Lisanyuk - 2017 - Schole 11 (1):61-77.
  The famous dispute between Protagoras and Euathlus concerning Protagoras’s tuition fee reportedly owed to him by Euathlus is solved on the basis of practical argumentation concerning actions. The dispute is widely viewed as a kind of a logical paradox, and I show that such treating arises due to the double confusion in the dispute narrative. The linguistic expressions used to refer to Protagoras’s, Euathlus’s and the jurors’ actions are confused with these actions themselves. The other confusion is the collision between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Causality, Human Action and Experimentation: Von Wright's Approach to Causation in Contemporary Perspective.Elena Popa - 2017 - Acta Philosophica Fennica 93:355-373.
  This paper discusses von Wright's theory of causation from Explanation and Understanding and Causality and Determinism in contemporary context. I argue that there are two important common points that von Wright's view shares with the version of manipulability currently supported by Woodward: the analysis of causal relations in a system modelled on controlled experiments, and the explanation of manipulability through counterfactuals - with focus on the counterfactual account of unmanipulable causes. These points also mark von Wright's departure from previous action-based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Cecilia Sjöholm, Doing Aesthetics with Arendt: How to See Things.Elena Tavani - 2018 - Estetika: The European Journal of Aesthetics 55 (1):122-131.
  A review of Cecilia Sjöholm‘s Doing Aesthetics with Arendt: How to See Things.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Human Goals Are Constitutive of Agency in Artificial Intelligence.Elena Popa - 2021 - Philosophy and Technology 34 (4):1731-1750.
  The question whether AI systems have agency is gaining increasing importance in discussions of responsibility for AI behavior. This paper argues that an approach to artificial agency needs to be teleological, and consider the role of human goals in particular if it is to adequately address the issue of responsibility. I will defend the view that while AI systems can be viewed as autonomous in the sense of identifying or pursuing goals, they rely on human goals and other values incorporated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23. Un Adorno di fine millennio.Elena Tavani - 1999 - Studi di Estetica 20:320.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Theorizing Multiple Oppressions Through Colonial History: Cultural Alterity and Latin American Feminisms.Elena Ruíz - 2011 - APA Newsletter on Hispanic/Latino Issues in Philosophy 2 (11):5-9.
  The hermeneutic resources necessary for understanding Indigenous women’s lives in Latin America have been obscured by the tools of Western feminist philosophical practices and their travel in North-South contexts. Not only have ongoing practices of European colonization disrupted pre-colonial ways of knowing, but colonial lineages create contemporary public policies, institutions, and political structures that reify and solidify colonial epistemologies as the only legitimate forms of knowledge. I argue that understanding this foreclosure of Amerindian linguistic communities’ ability to collectively engage in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. Elena de la Aldea. Cuidados en tiempos de descuidos. [REVIEW]Carolina Llanos - 2019 - Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía 14.
  Luego de tı́tulos como Crecer en Familia y La violencia, las violencias, y de conceptos tan relevantes para los trabajadores del ámbito social, como el de “subjetividad heroica”, Elena cautiva a los lectores con su escritura reflexiva e intensa, invitándolos a iniciar un camino de deconstrucción y construcción en torno a la posición relegada a los cuidados en el mundo contemporáneo, la que según la autora, se presenta inmersa en un contexto de permanente “descuido”. Con su tradicional estilo, cercano, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Teaching Philosophy in Central Asia: Effects on Moral and Political Education.Elena Popa - 2019 - Interchange 50 (2):187-203.
  This paper investigates how an introductory philosophy course influences the moral and political development of undergraduate students in a Liberal Arts university in Central Asia. Within a context of rapid changes characteristic of transitional societies—reflected in the organization of higher education—philosophy provides students with the means to reason about moral and political values in a way that overcomes the old ideological tenets as well as contemporary reluctance to theoretical inquiry. Studying philosophy provides a remedy for deficiencies in both secondary and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Aristotle on Attention.Elena Cagnoli Fiecconi - 2021 - Archiv für Geschichte der Philosophie 103 (4):602-633.
  I argue that a study of the Nicomachean Ethics and of the Parva Naturalia shows that Aristotle had a notion of attention. This notion captures the common aspects of apparently different phenomena like perceiving something vividly, being distracted by a loud sound or by a musical piece, focusing on a geometrical problem. For Aristotle, these phenomena involve a specific selectivity that is the outcome of the competition between different cognitive stimuli. This selectivity is attention. I argue that Aristotle studied the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. Elements of Biology in Aristotle’s Political Science.Elena Cagnoli Fiecconi - 2021 - In Sophia Connell (ed.), The Cambridge Companion to Aristotle's Biology. Cambridge, UK: pp. 211-227.
  Aristotle is a political scientist and a student of biology. Political science, in his view, is concerned with the human good and thus it includes the study of ethics. He approaches many subjects from the perspective of both political science and biology: the virtues, the function of humans, and the political nature of humans. In light of the overlap between the two disciplines, I look at whether or not Aristotle’s views in biology influence or explain some of his theses in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Aristotle on the Affective Powers of Colours and Pictures.Elena Cagnoli Fiecconi - 2020 - In Katerina Ierodiakonou (ed.), Colour Psychology in the Graeco-Roman World. 1253 Vandœuvres, Switzerland: pp. 43-80.
  Aristotle’s works on natural science show that he was aware of the affective powers of colour. At De an. 421a13, for example, he writes that hard-eyed animals can only discriminate between frightening and non-frightening colours. In the Nicomachean Ethics, furthermore, colours are the source of pleasures and delight. These pleasures, unlike the pleasures of touch and taste, neither corrupt us nor make us wiser. Aristotle’s views on the affective powers of colours raise a question about the limits he seems to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Asylum, Credible Fear Tests, and Colonial Violence.Elena Ruíz & Ezgi Sertler - manuscript
  A credible fear test is an in-depth interview process given to undocumented people of any age arriving at a U.S. port of entry to determine qualification for asylum-seeking. Credible fear tests as a typical immigration procedure demonstrate not only what structural epistemic violence looks like but also how this violence lives in and through the design of asylum policy. Key terms of credible fear tests such as “significant possibility,” “evidence,” “consistency,” and “credibility” can never be neutral in the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Feminist Border Theory.Elena Ruíz - 2011 - In Gerard Delanty & Stephen Turner (eds.), The Routledge International Handbook of Contemporary Social and Political Theory. Routledge. pp. 350-361.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. A Permissivist Alternative to Encroachment.Z. Quanbeck & Alex Worsnip - forthcoming - Philosophers' Imprint.
  As a slew of recent work in epistemology has brought out, there is a range of cases where there's a strong temptation to say that prudential and (especially) moral considerations affect what we ought to believe. There are two distinct models of how this can happen. On the first, “reasons pragmatist” model, the relevant prudential and moral considerations constitute distinctively practical reasons for (or against) belief. On the second, “pragmatic encroachment” model, the relevant prudential and moral considerations affect what one (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33. The Arbitrariness Objection Against Permissivism.Ru Ye - 2019 - Episteme:1-20.
  The debate between Uniqueness and Permissivism concerns whether a body of evidence sometimes allows multiple doxastic attitudes towards a proposition. An important motivation for Uniqueness is the so-called ‘arbitrariness argument,’ which says that Permissivism leads to some unacceptable arbitrariness with regard to one's beliefs. An influential response to the argument says that the arbitrariness in beliefs can be avoided by invoking epistemic standards. In this paper, I argue that such a response to the arbitrariness argument is unsuccessful. Then I defend (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 34. The Political Ideal of the Enlightenment in the American Revolution. [REVIEW]Elena Yi-Jia Zeng - 2020 - Intellectual History 9:491-506.
  A review essay on Jonathan Israel, The Expanding Blaze: How the American Revolution Ignited the World, 1775-1848 (Princeton: Princeton University Press, 2017) and Richard D. Brown, Self-Evident Truths: Contesting Equal Rights from the Revolution to the Civil War (New Haven: Yale University Press, 2017).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Mettere a Fuoco Il Mondo. Conversazioni sulla Filosofia di Achille Varzi (Special Issue of Isonomia – Epistemologica).Elena Casetta, Valeria Giardino, Andrea Borghini, Patrizia Pedrini, Francesco Calemi, Daniele Santoro, Giuliano Torrengo, Claudio Calosi, Pierluigi Graziani & Achille C. Varzi (eds.) - 2014 - ISONOMIA – Epistemologica. University of Urbino.
  Achille Varzi è uno dei maggiori metafisici viventi. Nel corso degli anni ha scritto testi fondamentali di logica, metafisica, mereologia, filosofia del linguaggio. Ha sconfinato nella topologia, nella geografia, nella matematica, ha ragionato di mostri e confini, percezione e buchi, viaggi nel tempo, nicchie, eventi e ciambelle; e non ha disdegnato di dialogare con gli abitanti di Flatlandia, con Neo e con Terminator. Tra le sue opere principali: Holes and Other Superficialities e Parts and Places. The Structures of Spatial Representation, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. RedPill®.Elena Casetta & Achille C. Varzi - 2004 - In Massimiliano Cappuccio (ed.), Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix. Alboversorio. pp. 29–35.
  The red pill or the blue pill? Obviously the red. But are we sure it will work the way it is supposed to? Are we sure it will take us out of the Matrix? We are proud to announce that we have found a document that will throw some new light (and a renewed cloud of suspicion) on this matter: the product packaging of RedPill®, complete with all directions for use and warnings against side-effects.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mental health, normativity, and local knowledge in global perspective.Elena Popa - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 84 (C):101334.
  Approaching mental health on a global scale with particular reference to low- and mid-income countries raises issues concerning the disregard of the local context and values and the imposition of values characteristic of the Global North. Seeking a philosophical viewpoint to surmount these problems, the present paper argues for a value-laden framework for psychiatry with the specific incorporation of value pluralism, particularly in relation to the Global South context, while also emphasizing personal values such as the choice of treatment. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Are Generics Defaults? A Study on the Interpretation of Generics and Universals in 3 Age- Groups of Spanish-Speaking Individuals.Elena Castroviejo, José V. Hernández-Conde, Dimitra Lazaridou-Chatzigoga, Marta Ponciano & Agustin Vicente - 2022 - Language Learning and Development 10.
  This paper reports an experiment that investigates interpretive distinctions between two different expressions of generalization in Spanish. In particular, our aim was to find out when the distinction between generic statements (GS) such as Tigers have stripes and universally quantified statements (UQS) such as All tigers have stripes was acquired in Spanish-speaking children of two different age groups (4/5-year-olds and 8/9-year-olds), and then compare these results with those of adults. The starting point of this research was the semantic distinction between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. A Review of Alexander Broadie's A History of Scottish Philosophy. [REVIEW]Elena Yi-Jia Zeng - 2018 - NTU Philosophical Review 56:177-202.
  Scottish philosophy and intellectual history have become the increasingly fashionable fields of academic studies. Alexander Broadie, one of the pioneers and an accomplished scholar of the Scottish Enlightenment, returns to the basic question, namely, “what is Scottish philosophy?”, and presents a comprehensive work on the history of Scottish philosophy. Broadie successfully elucidates the nature and significance of Scottish philosophy both historically and philosophically. He argues that Scottish philosophy must be studied in its historical context, for it is not only a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Artificial life and ‘nature’s purposes’: The question of behavioral autonomy.Elena Popa - 2020 - Human Affairs 30 (4):587-596.
  This paper investigates the concept of behavioral autonomy in Artificial Life by drawing a parallel to the use of teleological notions in the study of biological life. Contrary to one of the leading assumptions in Artificial Life research, I argue that there is a significant difference in how autonomous behavior is understood in artificial and biological life forms: the former is underlain by human goals in a way that the latter is not. While behavioral traits can be explained in relation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. The Multifaced Hume: A Review of James Harris' Hume: An Intellectual Biography. [REVIEW]Elena Yi-Jia Zeng - 2021 - New History 32:331–42.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Historical Depth of Ancient and Modern Political Thought: On Melissa Lane’s Greek and Roman Political Ideas. [REVIEW]Elena Yi-Jia Zeng - 2019 - New History 30:167-178.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Knowledge-Action Principles and Threshold-Impurism.Ru Ye - forthcoming - Erkenntnis:1-18.
  Impurism says that practical factors encroach on knowledge. An important version of impurism is called ‘Threshold-Impurism,’ which says that practical factors encroach on the threshold that rational credence must pass in order for one to have knowledge. A prominent kind of argument for Threshold-Impurism is the so-called ‘principle-based argument,’ which relies on a principle of fallibilism and a knowledge-action principle. This paper offers a new challenge against Threshold-Impur- ism. I attempt to show that the two principles Threshold-Impurists are committed to—KJ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. L’interprétation performative du Cogito cartésien.Elena Dragalina Chernaya - 2013 - Cahiers de Philosophie de L’Université de Caen 50:121-139..
  Cet article a pour but d’étudier les perspectives que l’approche performative de la preuve fournit, afin de répondre à deux questions classiques liées à l’interprétation de l’argument cartésien : Cogito ergo sum. La première question est la suivante : quel type de contrainte logique ou non-logique ergo exprime-t-il dans la formulation de cet argument? La seconde question est celle-ci : quel type d’existence est manifesté par l’argument Cogito, ou Cogito ergo quis est ?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Transhumanismo y posthumano: principios teóricos e implicaciones bioéticas.Elena Solana - 2010 - Medicina y Ética 21:65-83.
  El artículo ofrece una lectura crítica de los presupuestos conceptuales del Transhumanismo, movimiento cultural, intelectual y científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana. Tal movimiento, de hecho, se propone re-proyectar la condición humana en modo de evitar la inevitabilidad del proceso de envejecimiento y las limitaciones del intelecto humano , a través de la aplicación de futuras tecnologías.Después de haber recorrido las etapas históricas que han llevado al surgimiento del movimiento (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. More on pejorative language: insults that go beyond their extension.Elena Castroviejo, Katherine Fraser & Agustín Vicente - 2020 - Synthese 198 (10):9139-9164.
  Slurs have become a big topic of discussion both in philosophy and in linguistics. Slurs are usually characterised as pejorative terms, co-extensional with other, neutral, terms referring to ethnic or social groups. However, slurs are not the only ethnic/social words with pejorative senses. Our aim in this paper is to introduce a different kind of pejoratives, which we will call “ethnic/social terms used as insults”, as exemplified in Spanish, though present in many other languages and mostly absent in English. These (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. A Psychological Approach to Causal Understanding and the Temporal Asymmetry.Elena Popa - 2020 - Review of Philosophy and Psychology 11 (4):977-994.
  This article provides a conceptual account of causal understanding by connecting current psychological research on time and causality with philosophical debates on the causal asymmetry. I argue that causal relations are viewed as asymmetric because they are understood in temporal terms. I investigate evidence from causal learning and reasoning in both children and adults: causal perception, the temporal priority principle, and the use of temporal cues for causal inference. While this account does not suffice for correct inferences of causal structure, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  86
  The logic of forbidden colours.Elena Dragalina Chernaya - 2013 - Epistemology and Philosophy of Science 38 (4):136-149.
  The purpose of this paper is twofold: (1) to clarify Ludwig Wittgenstein’s thesis that colours possess logical structures, focusing on his ‘puzzle proposition’ that “there can be a bluish green but not a reddish green”, (2) to compare modeltheoretical and gametheoretical approaches to the colour exclusion problem. What is gained, then, is a new gametheoretical framework for the logic of ‘forbidden’ (e.g., reddish green and bluish yellow) colours. My larger aim is to discuss phenomenological principles of the demarcation of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Metafisica mostruosa.Elena Casetta - 2014 - In Elena Casetta & Valeria Giardino (eds.), Mettere a fuoco il mondo. © ISONOMIA – Epistemologica, University of Urbino. pp. 24-35.
  Se leggiamo tra le righe del suo lavoro, possiamo scoprire che Varzi prende i mostri molto sul serio. Troviamo, per esempio, mostri mereologici frutto della composizione non ristretta, come l’entità costituita dalla metà sinistra di questa mela e dal bracciolo di quella poltrona.10 Oppure mostri topologici dai quali una teoria mereotopologica delle nicche deve rifuggire, come le curve riempispazio di Peano e Hilbert.11 O, ancora, mostri ontologici come l’antimateria;12 le entità “inesistenti” che, come si sa, non possono esistere, dato che (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Argumentation, R. Pavilionis's meaning continuum and The Kitchen debate.Elena Lisanyuk - 2015 - Problemos 88:95.
  In this paper, I propose a logical-cognitive approach to argumentation and advocate an idea that argumentation presupposes that intelligent agents engaged in it are cognitively diverse. My approach to argumentation allows drawing distinctions between justification, conviction and persuasion as its different kinds. In justification agents seek to verify weak or strong coherency of an agent’s position in a dialogue. In conviction they argue to modify their partner’s position by means of demonstrating weak or strong cogency of their positions before a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000