Results for 'Elena Ru��z'

685 found
Order:
 1. Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  73
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  70
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. From Participatory Sense-Making to Language: There and Back Again.Elena Clare Cuffari, Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher - 2015 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 14 (4):1089-1125.
  The enactive approach to cognition distinctively emphasizes autonomy, adaptivity, agency, meaning, experience, and interaction. Taken together, these principles can provide the new sciences of language with a comprehensive philosophical framework: languaging as adaptive social sense-making. This is a refinement and advancement on Maturana’s idea of languaging as a manner of living. Overcoming limitations in Maturana’s initial formulation of languaging is one of three motivations for this paper. Another is to give a response to skeptics who challenge enactivism to connect “lower-level” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 7. Cultural Gaslighting.Elena Ruíz - 2020 - Hypatia 35 (4):687-713.
  This essay frames systemic patterns of mental abuse against women of color and Indigenous women on Turtle Island (North America) in terms of larger design-of-distribution strategies in settler colonial societies, as these societies use various forms of social power to distribute, reproduce, and automate social inequalities (including public health precarities and mortality disadvantages) that skew socio-economic gain continuously toward white settler populations and their descendants. It departs from traditional studies in gender-based violence research that frame mental abuses such as gaslighting--commonly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 8. Structural Trauma.Elena Ruíz - forthcoming - Meridians: Feminism, Race, Transnationalism 20 (2):Volume 22, no.2.
  This paper addresses the phenomenological experience of precarity and vulnerability in racialized gender-based violence from a structural perspective. Informed by Indigenous social theory and anti-colonial approaches to intergenerational trauma that link settler colonial violence to the modalities of stress-inducing social, institutional, and cultural violences in marginalized women’s lives, I argue that philosophical failures to understand trauma as a functional, organizational tool of settler colonial violence amplify the impact of traumatic experience on specific populations. It is trauma by design. I explore (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Aristotle on Attention.Elena Cagnoli Fiecconi - 2021 - Archiv für Geschichte der Philosophie 103 (4):602-633.
  I argue that a study of the Nicomachean Ethics and of the Parva Naturalia shows that Aristotle had a notion of attention. This notion captures the common aspects of apparently different phenomena like perceiving something vividly, being distracted by a loud sound or by a musical piece, focusing on a geometrical problem. For Aristotle, these phenomena involve a specific selectivity that is the outcome of the competition between different cognitive stimuli. This selectivity is attention. I argue that Aristotle studied the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. Framing Intersectionality.Elena Ruíz - 2017 - In The Routledge Companion to the Philosophy of Race. pp. 335-348.
  Intersectionality is a term that arose within the black feminist intellectual tradition for the purposes of identifying interlocking systems of oppression. As a descriptive term, it refers to the ways human identity is shaped by multiple social vectors and overlapping identity categories (such as sex, race, class) that may not be readily visible in single-axis formulations of identity, but which are taken to be integral to robustly capture the multifaceted nature of human experience. As a diagnostic term, it captures the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11. The Secret Life of Violence.Elena Ruíz - 2019 - In Dustin J. Byrd & Seyed Javad Miri (eds.), Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory. Brill.
  This chapter proceeds in two ways. First, I argue that Fanon’s structural witnessing of racism yields important insights about the nature of violence that challenges the settler colonial concept of violence as the extra-legal use of force. Second, I argue that his analysis of violence is insufficient for combating colonial racism and violence because, using the terms of his own analysis, it leaves intact logics and mechanisms that allow racism to structurally renew itself in perpetuity: violence against women. Without a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. More on Pejorative Language: Insults That Go Beyond Their Extension.Elena Castroviejo, Katherine Fraser & Agustín Vicente - 2020 - Synthese 198 (10):9139-9164.
  Slurs have become a big topic of discussion both in philosophy and in linguistics. Slurs are usually characterised as pejorative terms, co-extensional with other, neutral, terms referring to ethnic or social groups. However, slurs are not the only ethnic/social words with pejorative senses. Our aim in this paper is to introduce a different kind of pejoratives, which we will call “ethnic/social terms used as insults”, as exemplified in Spanish, though present in many other languages and mostly absent in English. These (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  80
  A Psychological Approach to Causal Understanding and the Temporal Asymmetry.Elena Popa - 2020 - Review of Philosophy and Psychology 11 (4):977-994.
  This article provides a conceptual account of causal understanding by connecting current psychological research on time and causality with philosophical debates on the causal asymmetry. I argue that causal relations are viewed as asymmetric because they are understood in temporal terms. I investigate evidence from causal learning and reasoning in both children and adults: causal perception, the temporal priority principle, and the use of temporal cues for causal inference. While this account does not suffice for correct inferences of causal structure, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  56
  Artificial Life and ‘Nature’s Purposes’: The Question of Behavioral Autonomy.Elena Popa - 2020 - Human Affairs 30 (4):587-596.
  This paper investigates the concept of behavioral autonomy in Artificial Life by drawing a parallel to the use of teleological notions in the study of biological life. Contrary to one of the leading assumptions in Artificial Life research, I argue that there is a significant difference in how autonomous behavior is understood in artificial and biological life forms: the former is underlain by human goals in a way that the latter is not. While behavioral traits can be explained in relation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  62
  Mental Health, Normativity, and Local Knowledge in Global Perspective.Elena Popa - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 84:101334.
  Approaching mental health on a global scale with particular reference to low- and mid-income countries raises issues concerning the disregard of the local context and values and the imposition of values characteristic of the Global North. Seeking a philosophical viewpoint to surmount these problems, the present paper argues for a value-laden framework for psychiatry with the specific incorporation of value pluralism, particularly in relation to the Global South context, while also emphasizing personal values such as the choice of treatment. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Elena Ficara: Die Ontologie in der »Kritik der reinen Vernunft«. [REVIEW]Patrick Grüneberg - 2012 - Fichte-Studien 40:299-307.
  Das vorliegende Buch stellt die publizierte Fassung der Dissertation (Köln 2004) Elena Ficaras dar. Wie der Titel bereits zeigt, bewegt sich die Arbeit auf dem Feld transzendentaler Grundlagenarbeit und sucht die Ontologie, so wie Kant diese trotz aller Vorwürfe der Metaphysikfeindlichkeit neu begründet, zu erarbeiten.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Permissivism, The Value of Rationality, and a Convergence-Theoretic Epistemology.Ru Ye - forthcoming - Philosophy and Phenomenological Research.
  Epistemic permissivism says that sometimes there are multiple rational responses to the same body of evidence. A recent argument against permissivism says that this view is incompatible with a plausible understanding of the accuracy-conduciveness of rationality, according to which rationality is accuracy-conducive because rational credence is more expectedly accurate than irrational credence. This is called ‘the value problem for permissivism.’ In this paper, I propose a new response to this problem. I defend a convergence- theoretic epistemology: Rationality is accuracy-conducive not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Women of Color Structural Feminisms.Elena Ruíz - forthcoming - In Shirley-Anne Tate (ed.), The Palgrave Handbook on Critical Race And Gender.
  One way to track the many critical impacts of women of color feminisms is through the powerful structural analyses of gendered and racialized oppression they offer. This article discusses diverse lineages of women of color feminisms in the global South that tackle systemic structures of power and domination from their situated perspectives. It offers an introduction to structuralist theories in the humanities and differentiates them from women of color feminist theorizing, which begins analyses of structures from embodied and phenomenological st¬¬andpoints--with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Is Future-Oriented Mental Time Travel Inextricably Linked to the Self?Elena Popa - 2017 - Australasian Philosophical Review 1 (4):420-425.
  Ganeri's [2018] discussion of mental time travel and the self focuses on remembering the past, but has less to say with respect to the status of future-oriented mental time travel. This paper aims to disambiguate the relation between prospection and the self from the framework of Ganeri's interpretation of three Buddhist views—by Buddhaghosa, Vasubandhu, and Dignaga. Is the scope of Ganeri's discussion confined to the past, or is there a stronger assumption that future thought always entails self-representation? I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  29
  A Doxastic-Causal Theory of Epistemic Basing.Ru Ye - 2020 - In J. Adam Carter & Patrick Bondy (eds.), Well-Founded Belief: New Essays on the Epistemic Basing Relation. New York, NY, USA: pp. 15–33.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21. Causal Projectivism, Agency, and Objectivity.Elena Popa - 2016 - International Studies in the Philosophy of Science 30 (2):147-163.
  This article examines how specific realist and projectivist versions of manipulability theories of causation deal with the problem of objectivity. Does an agent-dependent concept of manipulability imply that conflicting causal claims made by agents with different capacities can come out as true? In defence of the projectivist stance taken by the agency view, I argue that if the agent’s perspective is shown to be uniform across different agents, then the truth-values of causal claims do not vary arbitrarily and, thus, reach (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Diverse Voices: Czech Women’s Writing in the Post-Communist Era.Elena Sokol - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):37-58.
  This essay offers an overview of the diversity of women’s prose writing that emerged on the Czech cultural scene in the post-communist era. To that end it briefly characterizes the work of eight Czech women authors who were born within the first two decades after World War II and began to create during the post-1968 era of ‘normalization’. In this broad sense they belong to a single generation. With rare exception their work was not officially published in their homeland until (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  29
  Are Generics Defaults? A Study on the Interpretation of Generics and Universals in 3 Age- Groups of Spanish-Speaking Individuals.Elena Castroviejo, José V. Hernández-Conde, Dimitra Lazaridou-Chatzigoga, Marta Ponciano & Agustin Vicente - 2022 - Language Learning and Development 10.
  This paper reports an experiment that investigates interpretive distinctions between two different expressions of generalization in Spanish. In particular, our aim was to find out when the distinction between generic statements (GS) such as Tigers have stripes and universally quantified statements (UQS) such as All tigers have stripes was acquired in Spanish-speaking children of two different age groups (4/5-year-olds and 8/9-year-olds), and then compare these results with those of adults. The starting point of this research was the semantic distinction between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The Arbitrariness Objection Against Permissivism.Ru Ye - 2019 - Episteme:1-20.
  The debate between Uniqueness and Permissivism concerns whether a body of evidence sometimes allows multiple doxastic attitudes towards a proposition. An important motivation for Uniqueness is the so-called ‘arbitrariness argument,’ which says that Permissivism leads to some unacceptable arbitrariness with regard to one's beliefs. An influential response to the argument says that the arbitrariness in beliefs can be avoided by invoking epistemic standards. In this paper, I argue that such a response to the arbitrariness argument is unsuccessful. Then I defend (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25. Kant’s Dynamic Hylomorphism in Logic.Elena Dragalina Chernaya - 2016 - Con-Textos Kantianos 4: 127-137.
  The aim of this paper is to provide a dynamic interpretation of Kant’s logical hylomorphism. Firstly, various types of the logical hylomorphism will be illustrated. Secondly, I propose to reevaluate Kant’s constitutivity thesis about logic. Finally, I focus on the design of logical norms as specific kinds of artefacts.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 27. Latin American Philosophy at a Crossroads. [REVIEW]Elena Ruíz - 2011 - Human Studies 34 (3):309-331.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. The Moral Basis of Political Meritocracy.Elena Ziliotti - 2017 - Philosophy and Public Issues - Filosofia E Questioni Pubbliche (New Series) 7 (1):246-270.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. RedPill®.Elena Casetta & Achille C. Varzi - 2004 - In Massimiliano Cappuccio (ed.), Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix. Alboversorio. pp. 29–35.
  The red pill or the blue pill? Obviously the red. But are we sure it will work the way it is supposed to? Are we sure it will take us out of the Matrix? We are proud to announce that we have found a document that will throw some new light (and a renewed cloud of suspicion) on this matter: the product packaging of RedPill®, complete with all directions for use and warnings against side-effects.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Beauvoir’s Ethics, Meaning, and Competition.Elena Popa - 2019 - Human Affairs 29 (4):425–433.
  This paper discusses Simone de Beauvoir’s views on the meaning of life as presented in The Ethics of Ambiguity. I argue that Beauvoir’s view matches contemporary hybrid views on the meaning of life, incorporating both subjective and objective elements, while connecting them in a distinct way—through the tension between self and other. I then analyze the meaning of excessively competitive projects through Beauvoir’s ethics and conclude that success that amounts to denying other people’s access to the things one values is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Collingwood, Pragmatism, and Philosophy of Science.Elena Popa - 2018 - In Karim Dharamsi, Giuseppina D’Oro & Stephen Leach (eds.), Collingwood on Philosophical Methodology. Springer Verlag. pp. 131-149.
  This paper argues that there are notable similarities between Collingwood’s method of investigating absolute presuppositions and contemporary strands of pragmatism, focusing on two areas - the critique of realism and causation. It is first argued that there are methodological similarities between Collingwood’s argument against realism and his Kantian-inspired critique of metaphysics, and Putnam’s critique of externalism. Regarding causation, it is argued that Collingwood’s view and Price’s pragmatist approach have a common method – investigating causation in the context of specific human (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy by Daniel A. Bell. [REVIEW]Elena Ziliotti - 2017 - Philosophy East and West 67:295-298.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Public Deliberation in a Globalized World? The Case of Confucian Customs and Traditions.Elena Ziliotti - 2018 - In Michael Reder, Alexander Filipovic, Dominik Finkelde & Johannes Wallacher (eds.), Yearbook Practical Philosophy in a Global Perspective. Freiburg, Germany: Verlad Karl Alber. pp. 339-361.
  The question of how democracy can deal with cultural diversity has become more central than ever. The increasing flow of people to many Western democratic countries indicates that our societies will become more and more multicultural. But what is the best way for democracy to deal with cultural diversity? It has been argued that, given its communicative core, the Habermasian model of deliberative democracy provides a platform where cultural groups can concur on peaceful agreements. In this paper, I show the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Causality, Human Action and Experimentation: Von Wright's Approach to Causation in Contemporary Perspective.Elena Popa - 2017 - Acta Philosophica Fennica 93:355-373.
  This paper discusses von Wright's theory of causation from Explanation and Understanding and Causality and Determinism in contemporary context. I argue that there are two important common points that von Wright's view shares with the version of manipulability currently supported by Woodward: the analysis of causal relations in a system modelled on controlled experiments, and the explanation of manipulability through counterfactuals - with focus on the counterfactual account of unmanipulable causes. These points also mark von Wright's departure from previous action-based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Feminist Border Theory.Elena Ruíz - 2011 - In Gerard Delanty & Stephen Turner (eds.), The Routledge International Handbook of Contemporary Social and Political Theory. Routledge. pp. 350-361.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Postcolonial and Decolonial Feminisms.Elena Ruíz - forthcoming - In The Oxford Handbook of Feminist Philosophy.
  In recent years postcolonial and decolonial feminisms have become increasingly salient in philosophy, yet they are often deployed as conceptual stand-ins for generalized feminist critiques of eurocentrism (without reference to the material contexts anti-colonial feminisms emanate from), or as a platform to re-center internal debates between dominant European theories/ists under the guise of being conceptually ‘decolonized’. By contrast, this article focuses on the specific contexts, issues and lifeworld concerns that ground anti-colonial feminisms and provides a brief survey of the literature. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Teaching Philosophy in Central Asia: Effects on Moral and Political Education.Elena Popa - 2019 - Interchange 50 (2):187-203.
  This paper investigates how an introductory philosophy course influences the moral and political development of undergraduate students in a Liberal Arts university in Central Asia. Within a context of rapid changes characteristic of transitional societies—reflected in the organization of higher education—philosophy provides students with the means to reason about moral and political values in a way that overcomes the old ideological tenets as well as contemporary reluctance to theoretical inquiry. Studying philosophy provides a remedy for deficiencies in both secondary and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Theorizing Multiple Oppressions Through Colonial History: Cultural Alterity and Latin American Feminisms.Elena Ruíz - 2011 - APA Newsletter on Hispanic/Latino Issues in Philosophy 2 (11):5-9.
  The hermeneutic resources necessary for understanding Indigenous women’s lives in Latin America have been obscured by the tools of Western feminist philosophical practices and their travel in North-South contexts. Not only have ongoing practices of European colonization disrupted pre-colonial ways of knowing, but colonial lineages create contemporary public policies, institutions, and political structures that reify and solidify colonial epistemologies as the only legitimate forms of knowledge. I argue that understanding this foreclosure of Amerindian linguistic communities’ ability to collectively engage in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Un Adorno di fine millennio.Elena Tavani - 1999 - Studi di Estetica 20:320.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Cecilia Sjöholm, Doing Aesthetics with Arendt: How to See Things.Elena Tavani - 2018 - Estetika 55 (1):122-131.
  A review of Cecilia Sjöholm‘s Doing Aesthetics with Arendt: How to See Things.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Tacit Representations and Artificial Intelligence: Hidden Lessons From an Embodied Perspective on Cognition.Elena Spitzer - 2016 - In Vincent Müller (ed.), Fundamental Issues of Artificial Intelligence. Springer. pp. 425-441.
  In this paper, I explore how an embodied perspective on cognition might inform research on artificial intelligence. Many embodied cognition theorists object to the central role that representations play on the traditional view of cognition. Based on these objections, it may seem that the lesson from embodied cognition is that AI should abandon representation as a central component of intelligence. However, I argue that the lesson from embodied cognition is actually that AI research should shift its focus from how to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Gender-Based Administrative Violence as Colonial Strategy.Elena Ruíz & Nora Berenstain - 2018 - Philosophical Topics 46 (2):209-227.
  There is a growing trend across North America of women being criminalized for their pregnancy outcomes. Rather than being a series of aberrations resulting from institutional failures, we argue that this trend is part of a colonial strategy of administrative violence aimed at women of color and Native women across Turtle Island. We consider a range of medical and legal practices constituting gender-based administrative violence, and we argue that they are the result of non-accidental and systematic production of population-level harms (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Elements of Biology in Aristotle’s Political Science.Elena Cagnoli Fiecconi - 2021 - In Sophia Connell (ed.), The Cambridge Companion to Aristotle's Biology. Cambridge, UK: pp. 211-227.
  Aristotle is a political scientist and a student of biology. Political science, in his view, is concerned with the human good and thus it includes the study of ethics. He approaches many subjects from the perspective of both political science and biology: the virtues, the function of humans, and the political nature of humans. In light of the overlap between the two disciplines, I look at whether or not Aristotle’s views in biology influence or explain some of his theses in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Asylum, Credible Fear Tests, and Colonial Violence.Elena Ruíz & Ezgi Sertler - manuscript
  A credible fear test is an in-depth interview process given to undocumented people of any age arriving at a U.S. port of entry to determine qualification for asylum-seeking. Credible fear tests as a typical immigration procedure demonstrate not only what structural epistemic violence looks like but also how this violence lives in and through the design of asylum policy. Key terms of credible fear tests such as “significant possibility,” “evidence,” “consistency,” and “credibility” can never be neutral in the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Types of Concept Fuzziness.Vladimir Kuznetsov & Elena Kuznetsova - 1998 - Fuzzy Sets and Systems 96 (2):129-138.
  The short exposition of the triplet model of concepts and some definitions connected with it are given. In this model any concept may be depicted as having three characteristics: a base, a representing part and the linkage between them. The paper introduces the fuzzification of concepts in terms of the triplet model.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Why Protagoras Gets Paid Anyway: A Practical Solution of the Paradox of Court.Elena Lisanyuk - 2017 - Schole 11 (1):61-77.
  The famous dispute between Protagoras and Euathlus concerning Protagoras’s tuition fee reportedly owed to him by Euathlus is solved on the basis of practical argumentation concerning actions. The dispute is widely viewed as a kind of a logical paradox, and I show that such treating arises due to the double confusion in the dispute narrative. The linguistic expressions used to refer to Protagoras’s, Euathlus’s and the jurors’ actions are confused with these actions themselves. The other confusion is the collision between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Metafisica mostruosa.Elena Casetta - 2014 - In Elena Casetta & Valeria Giardino (eds.), Mettere a fuoco il mondo. © ISONOMIA – Epistemologica, University of Urbino. pp. 24-35.
  Se leggiamo tra le righe del suo lavoro, possiamo scoprire che Varzi prende i mostri molto sul serio. Troviamo, per esempio, mostri mereologici frutto della composizione non ristretta, come l’entità costituita dalla metà sinistra di questa mela e dal bracciolo di quella poltrona.10 Oppure mostri topologici dai quali una teoria mereotopologica delle nicche deve rifuggire, come le curve riempispazio di Peano e Hilbert.11 O, ancora, mostri ontologici come l’antimateria;12 le entità “inesistenti” che, come si sa, non possono esistere, dato che (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Argumentation, R. Pavilionis's Meaning Continuum and The Kitchen Debate.Elena Lisanyuk - 2015 - Problemos 88:95.
  In this paper, I propose a logical-cognitive approach to argumentation and advocate an idea that argumentation presupposes that intelligent agents engaged in it are cognitively diverse. My approach to argumentation allows drawing distinctions between justification, conviction and persuasion as its different kinds. In justification agents seek to verify weak or strong coherency of an agent’s position in a dialogue. In conviction they argue to modify their partner’s position by means of demonstrating weak or strong cogency of their positions before a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Jay-Z, Phenomenology, & Hip-Hop.Harry Nethery - 2012 - APA Newsletter on Philosophy and the Black Experience 11 (1).
  This essay undertakes a phenomenological inquiry into the ‘experiential structure of hip-hop’ – a structure that hip-hop artist Jay-Z (Shawn Carter) gestures towards in his text Decoded. In this book, Jay-Z argues that hip-hop has a particular power to act as the vehicle for the communication of a specific type of experience, i.e. contradictory experiences, or those which do not seem possible under the principle of non-contradiction. For instance, Tupac Shakur says of his mom that “…even as a crack fiend, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  60
  Specific Characteristics of Seaports Development in the Context of Digitalization: International Experience and Conclusions.Elena Chuprina, Yuliia Zahorodnia, Olha Petrenko, Igor Britchenko & Oleksii Goretskyi - 2022 - International Journal of Agricultural Extension 10 (1):105-117.
  The article focuses on the study of specific characteristics of seaports development under conditions of digitalization. The article aims to study features of the development of the international seaport under digitalization to implement the best achievements in Ukraine. The main research method was a systemic-structural approach used to examine seaport digitalization as a part of a logistics chain, including horizontal and vertical links between its elements. To achieve an effective digital transformation, we also used the above method. It helped to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 685