Results for 'Elena Ru��z'

610 found
Order:
 1.  39
  Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  45
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  67
  Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  46
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  66
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. From Participatory Sense-Making to Language: There and Back Again.Elena Clare Cuffari, Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher - 2015 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 14 (4):1089-1125.
  The enactive approach to cognition distinctively emphasizes autonomy, adaptivity, agency, meaning, experience, and interaction. Taken together, these principles can provide the new sciences of language with a comprehensive philosophical framework: languaging as adaptive social sense-making. This is a refinement and advancement on Maturana’s idea of languaging as a manner of living. Overcoming limitations in Maturana’s initial formulation of languaging is one of three motivations for this paper. Another is to give a response to skeptics who challenge enactivism to connect “lower-level” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 7. Cultural Gaslighting.Elena Ruíz - 2020 - Hypatia 35 (4):687-713.
  This essay frames systemic patterns of mental abuse against women of color and Indigenous women on Turtle Island (North America) in terms of larger design-of-distribution strategies in settler colonial societies, as these societies use various forms of social power to distribute, reproduce, and automate social inequalities (including public health precarities and mortality disadvantages) that skew socio-economic gain continuously toward white settler populations and their descendants. It departs from traditional studies in gender-based violence research that frame mental abuses such as gaslighting--commonly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8. Structural Trauma.Elena Ruíz - forthcoming - Meridians: Feminism, Race, Transnationalism 20 (2):Volume 22, no.2.
  This paper addresses the phenomenological experience of precarity and vulnerability in racialized gender-based violence from a structural perspective. Informed by Indigenous social theory and anti-colonial approaches to intergenerational trauma that link settler colonial violence to the modalities of stress-inducing social, institutional, and cultural violences in marginalized women’s lives, I argue that philosophical failures to understand trauma as a functional, organizational tool of settler colonial violence amplify the impact of traumatic experience on specific populations. It is trauma by design. I explore (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. The Secret Life of Violence.Elena Ruíz - 2019 - In Dustin J. Byrd & Seyed Javad Miri (eds.), Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory. Brill.
  This chapter proceeds in two ways. First, I argue that Fanon’s structural witnessing of racism yields important insights about the nature of violence that challenges the settler colonial concept of violence as the extra-legal use of force. Second, I argue that his analysis of violence is insufficient for combating colonial racism and violence because, using the terms of his own analysis, it leaves intact logics and mechanisms that allow racism to structurally renew itself in perpetuity: violence against women. Without a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. Framing Intersectionality.Elena Ruíz - 2017 - In The Routledge Companion to the Philosophy of Race. pp. 335-348.
  Intersectionality is a term that arose within the black feminist intellectual tradition for the purposes of identifying interlocking systems of oppression. As a descriptive term, it refers to the ways human identity is shaped by multiple social vectors and overlapping identity categories (such as sex, race, class) that may not be readily visible in single-axis formulations of identity, but which are taken to be integral to robustly capture the multifaceted nature of human experience. As a diagnostic term, it captures the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. More on Pejorative Language: Insults That Go Beyond Their Extension.Elena Castroviejo, Katherine Fraser & Agustín Vicente - forthcoming - Synthese:1-26.
  Slurs have become a big topic of discussion both in philosophy and in linguistics. Slurs are usually characterised as pejorative terms, co-extensional with other, neutral, terms referring to ethnic or social groups. However, slurs are not the only ethnic/social words with pejorative senses. Our aim in this paper is to introduce a different kind of pejoratives, which we will call “ethnic/social terms used as insults” (ESTIs), as exemplified in (European) Spanish, though present in many other languages and mostly absent in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Aristotle on Attention.Elena Cagnoli Fiecconi - forthcoming - Archiv für Geschichte der Philosophie.
  I argue that a study of the Nicomachean Ethics and of the Parva Naturalia shows that Aristotle had a notion of attention. This notion captures the common aspects of apparently different phenomena like perceiving something vividly, being distracted by a loud sound or by a musical piece, focusing on a geometrical problem. For Aristotle, these phenomena involve a specific selectivity that is the outcome of the competition between different cognitive stimuli. This selectivity is attention. I argue that Aristotle studied the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Women of Color Structural Feminisms.Elena Ruíz - forthcoming - In Shirley-Anne Tate (ed.), The Palgrave Handbook on Critical Race And Gender.
  One way to track the many critical impacts of women of color feminisms is through the powerful structural analyses of gendered and racialized oppression they offer. This article discusses diverse lineages of women of color feminisms in the global South that tackle systemic structures of power and domination from their situated perspectives. It offers an introduction to structuralist theories in the humanities and differentiates them from women of color feminist theorizing, which begins analyses of structures from embodied and phenomenological st¬¬andpoints--with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Is Future-Oriented Mental Time Travel Inextricably Linked to the Self?Elena Popa - 2017 - Australasian Philosophical Review 1 (4):420-425.
  Ganeri's [2018] discussion of mental time travel and the self focuses on remembering the past, but has less to say with respect to the status of future-oriented mental time travel. This paper aims to disambiguate the relation between prospection and the self from the framework of Ganeri's interpretation of three Buddhist views—by Buddhaghosa, Vasubandhu, and Dignaga. Is the scope of Ganeri's discussion confined to the past, or is there a stronger assumption that future thought always entails self-representation? I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Causal Projectivism, Agency, and Objectivity.Elena Popa - 2016 - International Studies in the Philosophy of Science 30 (2):147-163.
  This article examines how specific realist and projectivist versions of manipulability theories of causation deal with the problem of objectivity. Does an agent-dependent concept of manipulability imply that conflicting causal claims made by agents with different capacities can come out as true? In defence of the projectivist stance taken by the agency view, I argue that if the agent’s perspective is shown to be uniform across different agents, then the truth-values of causal claims do not vary arbitrarily and, thus, reach (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 17.  52
  The Arbitrariness Objection Against Permissivism.Ru Ye - forthcoming - Episteme:1-20.
  The debate between Uniqueness and Permissivism concerns whether a body of evidence sometimes allows multiple doxastic attitudes towards a proposition. An important motivation for Uniqueness is the so-called ‘arbitrariness argument,’ which says that Permissivism leads to some unacceptable arbitrariness with regard to one's beliefs. An influential response to the argument says that the arbitrariness in beliefs can be avoided by invoking epistemic standards. In this paper, I argue that such a response to the arbitrariness argument is unsuccessful. Then I defend (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. Latin American Philosophy at a Crossroads. [REVIEW]Elena Ruíz - 2011 - Human Studies 34 (3):309-331.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Feminist Border Theory.Elena Ruíz - 2011 - In Gerard Delanty & Stephen Turner (eds.), The Routledge International Handbook of Contemporary Social and Political Theory. Routledge. pp. 350-361.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Theorizing Multiple Oppressions Through Colonial History: Cultural Alterity and Latin American Feminisms.Elena Ruíz - 2011 - APA Newsletter on Hispanic/Latino Issues in Philosophy 2 (11):5-9.
  The hermeneutic resources necessary for understanding Indigenous women’s lives in Latin America have been obscured by the tools of Western feminist philosophical practices and their travel in North-South contexts. Not only have ongoing practices of European colonization disrupted pre-colonial ways of knowing, but colonial lineages create contemporary public policies, institutions, and political structures that reify and solidify colonial epistemologies as the only legitimate forms of knowledge. I argue that understanding this foreclosure of Amerindian linguistic communities’ ability to collectively engage in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Metafisica mostruosa.Elena Casetta - 2014 - In Elena Casetta & Valeria Giardino (eds.), Mettere a fuoco il mondo. © ISONOMIA – Epistemologica, University of Urbino. pp. 24-35.
  Se leggiamo tra le righe del suo lavoro, possiamo scoprire che Varzi prende i mostri molto sul serio. Troviamo, per esempio, mostri mereologici frutto della composizione non ristretta, come l’entità costituita dalla metà sinistra di questa mela e dal bracciolo di quella poltrona.10 Oppure mostri topologici dai quali una teoria mereotopologica delle nicche deve rifuggire, come le curve riempispazio di Peano e Hilbert.11 O, ancora, mostri ontologici come l’antimateria;12 le entità “inesistenti” che, come si sa, non possono esistere, dato che (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Harmonia, Melos and Rhytmos. Aristotle on Musical Education.Elena Cagnoli Fiecconi - 2016 - Ancient Philosophy 36 (2):409-424.
  In this paper, I reconstruct the reasons why Aristotle thinks that musical education is important for moral education. Musical education teaches us to enjoy appropriately and to recognize perceptually fine melodies and rhythms. Fine melodies and rhythms are similar to the kind of movements fine actions consist in and fine characters display. By teaching us to enjoy and recognise fine melodies and rhythms, musical education can train us to recognize and to take pleasure in fine actions and characters. Thus, musical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23. Types of Concept Fuzziness.Vladimir Kuznetsov & Elena Kuznetsova - 1998 - Fuzzy Sets and Systems 96 (2):129-138.
  The short exposition of the triplet model of concepts and some definitions connected with it are given. In this model any concept may be depicted as having three characteristics: a base, a representing part and the linkage between them. The paper introduces the fuzzification of concepts in terms of the triplet model.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24. Emotion and Understanding.C. Z. Elgin - 2008 - In G. Brun, U. Dogluoglu & D. Kuenzle (eds.), Epistemology and Emotions.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   48 citations  
 25. Honest Illusion: Valuing for Nietzsche's Free Spirits.Nadeem J. Z. Hussain - 2007 - In Brian Leiter & Neil Sinhababu (eds.), Nietzsche and Morality. Oxford University Press.
  There is a widespread, popular view—and one I basically endorse—that Nietzsche is, in one sense of the word, a nihilist. As Arthur Danto put it some time ago, according to Nietzsche, “there is nothing in [the world] which might sensibly be supposed to have value.” As interpreters of Nietzsche, though, we cannot simply stop here. Nietzsche's higher men, Übermenschen, “genuine philosophers”, free spirits—the types Nietzsche wants to bring forth from the human, all-too-human herds he sees around him with the fish (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 26. Against Minimalist Responses to Moral Debunking Arguments.Daniel Z. Korman & Dustin Locke - 2020 - Oxford Studies in Metaethics 15:309-332.
  Moral debunking arguments are meant to show that, by realist lights, moral beliefs are not explained by moral facts, which in turn is meant to show that they lack some significant counterfactual connection to the moral facts (e.g., safety, sensitivity, reliability). The dominant, “minimalist” response to the arguments—sometimes defended under the heading of “third-factors” or “pre-established harmonies”—involves affirming that moral beliefs enjoy the relevant counterfactual connection while granting that these beliefs are not explained by the moral facts. We show that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 27. Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  74
  Objects: Nothing Out of the Ordinary (Book Symposium Précis).Daniel Z. Korman - 2020 - Analysis 80 (3):511-513.
  Précis for a book symposium, with contributions from Meg Wallace, Louis deRosset, and Chris Tillman and Joshua Spencer.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 29. Aristotle on the Structure of Akratic Action.Elena Giovanna Cagnoli Fiecconi - 2018 - Phronesis 63 (3):229-256.
  _ Source: _Volume 63, Issue 3, pp 229 - 256 I argue that, for Aristotle, akratic actions are against one’s general commitment to act in accordance with one’s correct conception of one’s ends overall. Only some akratic actions are also against one’s correct decision to perform a particular action. This thesis explains Aristotle’s views on impetuous _akrasia_, weak _akrasia_, stubborn opinionated action and inverse _akrasia_. In addition, it sheds light on Aristotle’s account of practical rationality. Rational actions are coherent primarily (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Impoverished or Rich Consciousness Outside Attentional Focus: Recent Data Tip the Balance for Overflow.Zohar Z. Bronfman, Hilla Jacobson & Marius Usher - 2019 - Mind and Language 34 (4):423-444.
  Mind &Language, Volume 34, Issue 4, Page 423-444, September 2019.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. Photoshop (CS6) Intelligent Tutoring System.Mohammed Z. Shaath, Mones Al-Hanjouri, Samy S. Abu Naser & Rami ALdahdooh - 2017 - International Journal of Academic Research and Development 2 (1):81-86.
  In this paper, we designed and developed an intelligent tutoring system for teaching Photoshop. We designed the lessons, examples, and questions in a way to teach and evaluate student understanding of the material. Through the feedback provided by this tool, you can assess the student's understanding of the material, where there is a minimum overshoot questions stages, and if the student does not pass the level of questions he is asked to return the lesson and read it again. Eventually this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32. The Metaphysics of Establishments.Daniel Z. Korman - 2020 - Australasian Journal of Philosophy 98 (3):434-448.
  I present two puzzles about the metaphysics of stores, restaurants, and other such establishments. I defend a solution to the puzzles, according to which establishments are not material objects and are not constituted by the buildings that they occupy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 33. Nietzsche's Positivism.Nadeem J. Z. Hussain - 2004 - European Journal of Philosophy 12 (3):326–368.
  Nietzsche’s favourable comments about science and the senses have recently been taken as evidence of naturalism. Others focus on his falsification thesis: our beliefs are falsifying interpretations of reality. Clark argues that Nietzsche eventually rejects this thesis. This article utilizes the multiple ways of being science friendly in Nietzsche’s context by focussing on Mach’s neutral monism. Mach’s positivism is a natural development of neo-Kantian positions Nietzsche was reacting to. Section 15 of Beyond Good and Evil is crucial to Clark’s interpretation. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 34. The Return of Moral Fictionalism.Nadeem J. Z. Hussain - 2004 - Philosophical Perspectives 18 (1):149–188.
  Fictionalism has recently returned as a standard response to ontologically problematic domains. This article assesses moral fictionalism. It argues (i) that a correct understanding of the dialectical situation in contemporary metaethics shows that fictionalism is only an interesting new alternative if it can provide a new account of normative content: what is it that I am thinking or saying when I think or say that I ought to do something; and (ii) that fictionalism, qua fictionalism, does not provide us with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 35. Fundamental Quantification and the Language of the Ontology Room.Daniel Z. Korman - 2015 - Noûs 49 (2):298-321.
  Nihilism is the thesis that no composite objects exist. Some ontologists have advocated abandoning nihilism in favor of deep nihilism, the thesis that composites do not existO, where to existO is to be in the domain of the most fundamental quantifier. By shifting from an existential to an existentialO thesis, the deep nihilist seems to secure all the benefits of a composite-free ontology without running afoul of ordinary belief in the existence of composites. I argue that, while there are well-known (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 36. Debunking Arguments.Daniel Z. Korman - 2019 - Philosophy Compass 14 (12).
  Debunking arguments—also known as etiological arguments, genealogical arguments, access problems, isolation objec- tions, and reliability challenges—arise in philosophical debates about a diverse range of topics, including causation, chance, color, consciousness, epistemic reasons, free will, grounding, laws of nature, logic, mathematics, modality, morality, natural kinds, ordinary objects, religion, and time. What unifies the arguments is the transition from a premise about what does or doesn't explain why we have certain mental states to a negative assessment of their epistemic status. I examine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37. What Do the Folk Think About Composition and Does It Matter?Daniel Z. Korman & Chad Carmichael - 2017 - In David Rose (ed.), Experimental Metaphysics. London: Bloomsbury Academic. pp. 187-206.
  Rose and Schaffer (forthcoming) argue that teleological thinking has a substantial influence on folk intuitions about composition. They take this to show (i) that we should not rely on folk intuitions about composition and (ii) that we therefore should not reject theories of composition on the basis of intuitions about composition. We cast doubt on the teleological interpretation of folk judgments about composition; we show how their debunking argument can be resisted, even on the assumption that folk intuitions have a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 38. Temporal Metaphysics in Z-Land.Simon Prosser - 2006 - Synthese 149 (1):77 - 96.
  John Perry has argued that language, thought and experience often contain unarticulated constituents. I argue that this idea holds the key to explaining away the intuitive appeal of the A-theory of time and the endurance theory of persistence. The A-theory has seemed intuitively appealing because the nature of temporal experience makes it natural for us to use one-place predicates like past to deal with what are really two-place relations, one of whose constituents is unarticulated. The endurance view can be treated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 39. Nietzsche’s Metaethical Stance.Nadeem J. Z. Hussain - 2013 - In Ken Gemes & John Richardson (eds.), The Oxford Handbook of Nietzsche. Oxford University Press.
  This article discusses how a wide range of apparently conflicting metaethical theories have been ascribed to Nietzsche. It reviews the major kinds of contemporary metaethical theories and the initial textual evidence for ascribing some version of each kind to Nietzsche. It then considers the objections to such ascriptions as well as arguments in favor of claims of the relative plausibility of ascribing one metaethical interpretation to Nietzsche over another. The article concludes with a serious consideration of the view that perhaps (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. Easy Ontology Without Deflationary Metaontology.Daniel Z. Korman - 2019 - Philosophy and Phenomenological Research 99 (1):236-243.
  This is a contribution to a symposium on Amie Thomasson’s Ontology Made Easy (2015). Thomasson defends two deflationary theses: that philosophical questions about the existence of numbers, tables, properties, and other disputed entities can all easily be answered, and that there is something wrong with prolonged debates about whether such objects exist. I argue that the first thesis (properly understood) does not by itself entail the second. Rather, the case for deflationary metaontology rests largely on a controversial doctrine about the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 41. Nietzsche and Non-Cognitivism.Nadeem J. Z. Hussain - 2012 - In Simon Robertson & Christopher Janaway (eds.), Nietzsche, Naturalism & Normativity. Oxford University Press.
  Though Nietzsche traditionally often used to be interpreted as a nihilist, a range of possible metaethical interpretations, including varieties of realism, subjectivism and fictionalism, have emerged in the secondary literature. Recently the possibility that Nietzsche is a non-cognitivist has been broached. If one sees Hume as a central non-cognitivist figure, as recent non-cognitivists such as Simon Blackburn have, then the similarities between Nietzsche and Hume can make this reading seem plausible. This paper assesses the general plausibility of interpreting Nietzsche as (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42. The Requirements of Rationality.Nadeem J. Z. Hussain - manuscript
  Requirements of rationality, like the following, have recently been the focus of much discussion: (1) Rationality requires of S that, if S intends that e and believes that e will not be so unless S intends that m, then S intends that m. (2) Rationality requires of S that S not both believe p and believe not-p.1 How many requirements there are and how precisely to state them is a matter of controversy, but I will focus on a different kind (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 43. The Role of Life in the Genealogy.Nadeem J. Z. Hussain - 2011 - In Simon May (ed.), The Cambridge Guide to Nietzsche's On the Genealogy of Morality. Cambridge University Press. pp. 142-69.
  In THE GENEALOGY OF MORALITY Nietzsche assess the value of the value judgments of morality from the perspective of human flourishing. His positive descriptions of the “higher men” he hopes for and the negative descriptions of the decadent humans he thinks morality unfortunately supports both point to a particular substantive conception of what such flourishing comes to. The Genealogy, however, presents us with a puzzle: why does Nietzsche’s own evaluative standard not receive a genealogical critique? The answer to this puzzle, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 44. A Problem for Ambitious Metanormative Constructivism.Nadeem J. Z. Hussain - 2012 - In Jimmy Lenman & Yonatan Shemmer (eds.), Constructivism in Practical Philosophy. Oxford University Press.
  We can distinguish between ambitious metanormative constructivism and a variety of other constructivist projects in ethics and metaethics. Ambitious metanormative constructivism is the project of either developing a type of new metanormative theory, worthy of the label “constructivism”, that is distinct from the existing types of metaethical, or metanormative, theories already on the table—various realisms, non-cognitivisms, error-theories and so on—or showing that the questions that lead to these existing types of theories are somehow fundamentally confused. Natural ways of pursuing the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 45. Debunking Arguments in Metaethics and Metaphysics.Daniel Z. Korman - 2019 - In Alvin Goldman & Brian McLaughlin (eds.), Metaphysics and Cognitive Science. Oxford University Press. pp. 337-363.
  Evolutionary debunking arguments abound, but it is widely assumed that they do not arise for our perceptual beliefs about midsized objects, insofar as the adaptive value of our object beliefs cannot be explained without reference to the objects themselves. I argue that this is a mistake. Just as with moral beliefs, the adaptive value of our object beliefs can be explained without assuming that the beliefs are accurate. I then explore the prospects for other sorts of vindications of our object (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Kant’s Dynamic Hylomorphism in Logic.Elena Dragalina Chernaya - 2016 - Con-Textos Kantianos 4: 127-137.
  The aim of this paper is to provide a dynamic interpretation of Kant’s logical hylomorphism. Firstly, various types of the logical hylomorphism will be illustrated. Secondly, I propose to reevaluate Kant’s constitutivity thesis about logic. Finally, I focus on the design of logical norms as specific kinds of artefacts.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Conservatism, Counterexamples and Debunking.Daniel Z. Korman - 2020 - Analysis 80 (3):558-574.
  A symposium on my *Objects: Nothing Out of the Ordinary* (2015). In response to Wallace, I attempt to clarify the dialectical and epistemic role that my arguments from counterexamples were meant to play, I provide a limited defense of the comparison to the Gettier examples, and I embrace the comparison to Moorean anti-skeptical arguments. In response to deRosset, I provide a clearer formulation of conservatism, explain how a conservative should think about the interaction between intuition and science, and discuss what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. The Argument From Vagueness.Daniel Z. Korman - 2010 - Philosophy Compass 5 (10):891-901.
  A presentation of the Lewis-Sider argument from vagueness for unrestricted composition and possible responses.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 49. Elena Ficara: Die Ontologie in der »Kritik der reinen Vernunft«. [REVIEW]Patrick Grüneberg - 2012 - Fichte-Studien 40:299-307.
  Das vorliegende Buch stellt die publizierte Fassung der Dissertation (Köln 2004) Elena Ficaras dar. Wie der Titel bereits zeigt, bewegt sich die Arbeit auf dem Feld transzendentaler Grundlagenarbeit und sucht die Ontologie, so wie Kant diese trotz aller Vorwürfe der Metaphysikfeindlichkeit neu begründet, zu erarbeiten.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  24
  Elena de la Aldea. Cuidados En Tiempos de Descuidos. [REVIEW]Carolina Llanos - 2019 - Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía 14.
  Luego de tı́tulos como Crecer en Familia y La violencia, las violencias, y de conceptos tan relevantes para los trabajadores del ámbito social, como el de “subjetividad heroica”, Elena cautiva a los lectores con su escritura reflexiva e intensa, invitándolos a iniciar un camino de deconstrucción y construcción en torno a la posición relegada a los cuidados en el mundo contemporáneo, la que según la autora, se presenta inmersa en un contexto de permanente “descuido”. Con su tradicional estilo, cercano, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 610