Results for 'Fernando R. Tes��n'

999 found
Order:
 1. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Humanitarian Intervention an Inquiry Into Law and Morality.Fernando R. Tesón - 1988 - Brill - Nijhoff.
  Analysis of all the Legal and Moral Issues Surrounding Humanitarian Intervention · The deaths of innocent persons & the Doctrine of Double Effect Governmental legitimacy: The Doctrine of Effective Political Control · UN Charter & evaluation of the Nicaragua ruling · The Morality of not intervening · US-led invasion of Iraq · Humanitarian intervention authorized by the UN Security Council: Iraq, Somalia, Haiti, Rwanda, and Bosnia among highlightsNATO's intervention in Kosovo · The Nicaragua Decision · The precedents of Panama, Liberia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 3. Foucault, Michel . Fearless Speech Cambridge, MA: Semiotext(E), 2001.Fernando R. Zapata - 2005 - Foucault Studies 2:150-153.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. John Coveney , Food, Morals and Meaning, Second Edition: The Pleasure and Anxiety of Eating . London: Routledge Books, 2006.Fernando R. Zapata - 2007 - Foucault Studies 4:197-200.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O raciocínio prático em Aristóteles.Fernando R. Montes D'Oca - 2010 - Dissertation, Universidade Federal de Pelotas
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Environmental Impact of COVID-19 Pandemic in India.N. Roy & R. Chaube - 2021 - International Journal of Biological Innovations 3 (1):48-57.
  The ongoing pandemic caused by COVID-19 virus has paralyzed everyday life across the globe. To limit spread of infection, the Government of India issued a Nation-wide lockdown, on th March 24th , which ensued a complete halting of human activities in India. Soon reports of unusual drops in pollution levels and rare animal sightings were recorded by the media. In this review article, authors explore both direct and indirect environmental impacts of this pandemic. With a halt in manufacturing industries and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Fisiologia Clínica do Ciclo Estral de Vacas Leiteiras: Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  REPRODUÇÃO ANIMAL: O CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS – Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro ANIMAL REPRODUCTION: THE OESTROUS CYCLE OF DAIRY BOVINES -Follicular Development, Corpus Luteum and Stages of Estrus Apoio: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 FISIOLOGIA CLÍNICA DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS 1. RESUMO A fêmea bovina apresenta ciclos estrais em intervalos de 19 a 23 dias e estes só são interrompidos durante a gestação ou devido (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  50
  The Reality of Determinants of Organizational Justice in Palestinian Police Force.Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) 4 (10):137-160.
  Abstract: This study aimed to measure the reality of the determinants of organizational justice from the point of view of the police officers in Gaza Strip, and this study comes to study the reality of human resources and their organizational behavior in the police apparatus, which is the largest security services operating in Gaza Strip, so it is expected that this study will contribute to upgrading In this aspect, to be reflected positively on serving the country and the citizen and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  27
  Clinical Applications of Machine Learning Algorithms: Beyond the Black Box.David S. Watson, Jenny Krutzinna, Ian N. Bruce, Christopher E. M. Griffiths, Iain B. McInnes, Michael R. Barnes & Luciano Floridi - 2019 - British Medical Journal 364:I886.
  Machine learning algorithms may radically improve our ability to diagnose and treat disease. For moral, legal, and scientific reasons, it is essential that doctors and patients be able to understand and explain the predictions of these models. Scalable, customisable, and ethical solutions can be achieved by working together with relevant stakeholders, including patients, data scientists, and policy makers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 11.  53
  The Behavior of Organizational Citizenship in Palestinian Police Force Between Reality and Expectations.Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 4 (10):167-197.
  Abstract: This study aimed to identify the behavior of organizational citizenship in Palestinian Police Force between reality and expectations, and this study comes to study the reality of human resources and their organizational behavior in the police apparatus, which is the largest security services operating in Gaza Strip, so it is expected that this study will contribute to improving this This aspect will be reflected positively on serving the country and the citizen and achieving security and safety for them. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  76
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network.Ramzi M. Sadek, Salah A. Mohammed, Abdul Rahman K. Abunbehan, Abdul Karim H. Abdul Ghattas, Majed R. Badawi, Mohamed N. Mortaja, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (1):1-8.
  Parkinson's Disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Doctors do not know what causes it and finds difficulty in early diagnosing the presence of Parkinson’s disease. An artificial neural network system with back propagation algorithm is presented in this paper for helping doctors in identifying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  82
  Cloud Data Security Using Elliptic Curve Cryptography.Arockia Panimalars, N. Dharani, R. Aiswarya & Pavithra Shailesh - 2017 - International Research Journal of Engineering and Technology 9 (4).
  Data security is, protecting data from ill- conceived get to, utilize, introduction, intrusion, change, examination, recording or destruction. Cloud computing is a sort of Internet-based computing that grants conjoint PC handling resources and information to PCs what's more, different gadgets according to necessity. It is a model that empowers universal, on-request access to a mutual pool of configurable computing resources. At present, security has been viewed as one of the best issues in the improvement of Cloud Computing. The key issue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Carl R. Rogers ve Öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları [Carl R. Rogers and freedom to learn: Teachers as the architects of an effective learning environment, and teachers' attitudes].Duygu Dincer - 2019 - Uluslararası Türkçe Eğitim Kültür Edebiyat Dergisi 4 (8): 2341-2358.
  Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts of client-centered therapy as realness, prizing, acceptance, trust, and empathy to educational area, and called attention the importance of the authentic relationship between teacher and student with such books as Freedom to Learn, Becoming A Person, and A Way of Being. Besides, he also focused on teachers‟ attitudes in classrooms in his works. His views still continue to influence the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. John R. Smythies’ Theories of Mind, Matter, and N-Dimensional Space: Conspectus of Part of Analysis of Perception.Peter Sjöstedt-H. - manuscript
  Conspectus of part of John R. Smythies' Analysis of Perception (1956). It presents a summary of his ideas on phenomenal space – the space of one’s imagination, dreams, psychedelic experiences, somatic sensations, visions, hynagogia, etc. – and its relation to physical space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Higher Education Adaptability to The Digital Economy.N. Kholiavko, A. Djakona, M. Dubyna, A. Zhavoronok & R. Lavrov - 2020 - Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 4 (36):294 – 306.
  Digitalization processes are global and performed in all spheres of economic activities. The development of the digital economy correlates with the dynamics of educational, scientific and technical, and innovative activities in the country. Higher education particularly affects the development of the digital economy because it is a system training highly qualified personnel, conducting quality research, and generating innovations. The purpose of the article is the identification of promising vectors of higher education system development under the conditions of digitalization of national (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Determinants of Organizational Justice and Their Relationship to Conscientious Behavior From the Point Of View of Officers Working In the Palestinian Police Force.Ahmed I. Alhussaina, Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al-Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research(IJAAFMR) 5 (2):67-88.
  Abstract: Purpose - This study aimed to analyze the relationship between the determinants of organizational justice and their relationship to conscientious behavior from the point of view of officers working in the Palestinian police in Gaza Strip. Methodology - The study relied on the descriptive and analytical approach, using the questionnaire, targeting a stratified random sample of (400) officers, who hold the rank of captain and above, from the study population of 1550 officers. The study tool was distributed among the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19.  85
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Nature of Unsymbolized Thinking.Agustín Vicente & Fernando Martínez-Manrique - 2016 - Philosophical Explorations 19 (2):173-187.
  Using the method of Descriptive Experience Sampling, some subjects report experiences of thinking that do not involve words or any other symbols [Hurlburt, R. T., and C. L. Heavey. 2006. Exploring Inner Experience. Amsterdam: John Benjamins; Hurlburt, R. T., and S. A. Akhter. 2008. “Unsymbolized Thinking.” Consciousness and Cognition 17 : 1364–1374]. Even though the possibility of this unsymbolized thinking has consequences for the debate on the phenomenological status of cognitive states, the phenomenon is still insufficiently examined. This paper analyzes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 21.  72
  Constraints to Accessing Micro Credit and Loan Scheme of Bank of Agriculture Among Farmers in Enugu State, Nigeria Implications for Extension Service Delivery.N. Mbah Evangeline, R. Jiriko & M. O. Agada - 2017 - International Journal of Trend in Scientific Research and Development 1 (4):53-58.
  The study examined constraints to accessing micro credit loan scheme of Bank of Agriculture BOA among farmers in Enugu State, Nigeria Implications for extension service delivery. Purposive and simple random sampling techniques were used in selecting one hundred 100 respondents for the study. Data were collected using structured interview schedule questionnaire and analyzed using frequency, percentage, mean scores and standard deviation. The study revealed that micro credit loan scheme 88.6 were the most patronized among the rural farmers. Others such as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  75
  Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  83
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  17
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Conspectus of J. R. Smythies' Theories of Mind, Matter, and N-Dimensional Space.Peter Sjöstedt-H. - manuscript
  Conspectus of part of John R. Smythies' Analysis of Perception (1956). It presents a summary of his ideas on phenomenal space – the space of one’s imagination, dreams, psychedelic experiences, somatic sensations, visions, hynagogia, etc. – and its relation to physical space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Platos Idee des Guten.R. FERBER - 2015 - St. Augustin: Academia Verlag.
  At the centre of the monograph (1984, first edition) lies a detailed interpretation and critique of the idea of the Good in the Republic. The main thesis of the interpretation runs as follows: The idea of the Good functions as a third item between thinking and being. The main purpose of the monograph is to introduce the systematic problem of the third item via the historical problem of the idea of the Good. The second, enlarged edition (1989) gives a new (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 27.  52
  Determinants of Organizational Justice and Their Relationship to the Behavior of Sportsmanship and Civilized Behavior in the Palestinian Police.Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 5 (3):49-71.
  Abstract: This study aimed to analyze the relationship between the determinants of organizational justice and the behavior of sportsmanship and civilized behavior from the viewpoint of the officers working in the Palestinian police in Gaza Strip. The study relied on the descriptive and analytical approach, using the questionnaire, targeting a stratified random sample of (400) officers, who hold the rank of captain and above, from the study population of 1550 officers, and (353) questionnaires were retrieved, with a recovery rate of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  Detection of Pollutants Present in the Surface Water of Ayad River, Udaipur, Rajasthan.Vinay Kalal, M. N. Giri, S. Baskar & R. Kuba - 2021 - IJBI 3 (1):212-220.
  The present study focuses on detection of pollutants in the Ayad River flowing through Udaipur city in Rajasthan (India). Water samples from three different locations of the river were collected and analyzed over a period of three months from June 2020 to August 2020 to determine the water quality on various parameters such as Total Hardness, Total Dissolved Solids, Chloride, Sulphate, Fluoride, Iron, pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO) etc. The highest pH value recorded (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  35
  Reseña de: Timothy Williamson, Yo tengo razón y tú te equivocas. Filosofía en el tren. [REVIEW]Gloria Andrada - 2018 - Revista Iberoamericana de Argumentación 16:125-132.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The Problem of Fake News.M. R. X. Dentith - 2016 - Public Reason 8 (1-2):65-79.
  Looking at the recent spate of claims about “fake news” which appear to be a new feature of political discourse, I argue that fake news presents an interesting problem in epistemology. Te phenomena of fake news trades upon tolerating a certain indiference towards truth, which is sometimes expressed insincerely by political actors. Tis indiference and insincerity, I argue, has been allowed to fourish due to the way in which we have set the terms of the “public” epistemology that maintains what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 31.  37
  Invited Book Review of Paul Bishop’s Synchronicity and Intellectual Intuition in Kant, Swedenborg, and Jung (Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press, 2000). [REVIEW]Stephen R. Palmquist - 2004 - Journal of Scientific Exploration 18 (3):500-509.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  64
  Protein Ontology: Enhancing and Scaling Up the Representation of Protein Entities.Darren A. Natale, Cecilia N. Arighi, Judith A. Blake, Jonathan Bona, Chuming Chen, Sheng-Chih Chen, Karen R. Christie, Julie Cowart, Peter D'Eustachio, Alexander D. Diehl, Harold J. Drabkin, William D. Duncan, Hongzhan Huang, Jia Ren, Karen Ross & Alan Ruttenberg - 2017 - Nucleic Acids Research 45 (D1):D339-D346.
  The Protein Ontology (PRO; http://purl.obolibrary.org/obo/pr) formally defines and describes taxon-specific and taxon-neutral protein-related entities in three major areas: proteins related by evolution; proteins produced from a given gene; and protein-containing complexes. PRO thus serves as a tool for referencing protein entities at any level of specificity. To enhance this ability, and to facilitate the comparison of such entities described in different resources, we developed a standardized representation of proteoforms using UniProtKB as a sequence reference and PSI-MOD as a post-translational modification (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. En Språklig Verden. Noen Tanker Om Språk Og Erkjennelse.Rani Lill Anjum - 2006 - In Sissel Redse Jørgensen & Rani Lill Anjum (eds.), Tegn som Språk.
  Språket vårt utgjør en stor del av vår identitet. Det er et redskap for kommunikasjon med andre mennesker, men også med oss selv. Vi uttrykker oss gjennom språket, og vi tenker ved hjelp av språket. Men hva er egentlig språk? Gjennom å ta for meg to vesensforskjellige tilnærminger til dette spørsmålet ønsker jeg å vise at det synet vi har på språk, har stor filosofiske betydning. Dette er fordi et språksyn nødvendigvis vil få konsekvenser for hvordan vi tenker om beslektede (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Hacia una noción de interpretación en la ciencia: anotaciones críticas al planteamiento de N. R. Hanson.Julio Horta - 2016 - Interpretatio. Revista de Hermenéutica 1 (2): 89-118.
  Abstract: In the present work we have made a critical review of the philosophical propo­ sal of Norwood R. Hanson with the aim of exposing the limits of its theoretical approach on the problem of interpretation in science. The first part of this work exposes the hansonian project, looking for evidence of his contributions to the philosophy of science and scientific thinking. In the following two sections we present a critique to his philosophical proposal. We present two exercises of philosophical (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  42
  Sensing Organizational Justice and Its Relationship to Altruistic Behavior in the Palestinian Police.Rafat H. Alhor, Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research(IJAAFMR) 5 (3):17-43.
  Abstract: This study aimed to analyze the relationship between the determinants of organizational justice and altruistic behavior from the point of view of the police officers in Gaza Strip. The study relied on the descriptive and analytical approach, using the questionnaire, and targeting a stratified random sample of (400) officers, who hold the rank of captain and above, from the study population of 1550 officers, and the study tool was distributed to the sample members in all departments and governorates Police (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  39
  The Relationship of Organizational Justice to Civility Behavior as One of the Dimensions of Organizational Citizenship Behavior in the Palestenian Police.Rafat H. Alhor, Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) 5 (3):15-35.
  Abstract: This study aimed to analyze the relationship of organizational justice with the behavior of civility as one of the dimensions of organizational citizenship behavior from the point of view of the police officers in Gaza Strip. The study relied on the descriptive and analytical approach, using the questionnaire, and targeting a stratified random sample of (400) officers, who hold the rank of captain and so on. Above, from the study population of (1550) officers, and the study tool was distributed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  60
  Passions and Projections: Themes From the Philosophy of Simon Blackburn, Edited by R.N. Johnson and M. Smith. [REVIEW]Camil Golub - 2018 - Journal of Moral Philosophy 15 (5):607-610.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. New Trends in the Economic Systems Management in the Context of Modern Global Challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Contemplative Science: An Insider's Prospectus.W. B. Britton, A. C. Brown, C. T. Kaplan, R. E. Goldman, M. Deluca, R. Rojiani, H. Reis, M. Xi, J. C. Chou, F. McKenna, P. Hitchcock, Tomas Rocha, J. Himmelfarb, D. M. Margolis, N. F. Halsey, A. M. Eckert & T. Frank - 2013 - New Directions for Teaching and Learning 134:13-29.
  This chapter describes the potential far‐reaching consequences of contemplative higher education for the fields of science and medicine.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Protein Ontology: A Controlled Structured Network of Protein Entities.A. Natale Darren, N. Arighi Cecilia, A. Blake Judith, J. Bult Carol, R. Christie Karen, Cowart Julie, D’Eustachio Peter, D. Diehl Alexander, J. Drabkin Harold, Helfer Olivia, Barry Smith & Others - 2013 - Nucleic Acids Research 42 (1):D415-21..
  The Protein Ontology (PRO; http://proconsortium.org) formally defines protein entities and explicitly represents their major forms and interrelations. Protein entities represented in PRO corresponding to single amino acid chains are categorized by level of specificity into family, gene, sequence and modification metaclasses, and there is a separate metaclass for protein complexes. All metaclasses also have organism-specific derivatives. PRO complements established sequence databases such as UniProtKB, and interoperates with other biomedical and biological ontologies such as the Gene Ontology (GO). PRO relates to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Der Grundgedanke des Tractatus als Metamorphose des obersten Grundsatzes der Kritik der reinen Vernunft.R. Ferber - 1984 - Société Française de Philosophie, Bulletin 75 (4):460.
  The paper puts forward that the basic principle of Wittgenstein’s Tractatus (4.0312) transforms “the supreme principle of all synthetic judgments a priori” in Kant’s “Critique of Pure Reason” (A158/B197) from a level of reason to the level of language. Both philosophers, Kant and Wittgenstein, put forward a transcendental principle and both hold a formal identity true, Kant an identity between the form of experience and the form of the object of experience, Wittgenstein an identity between the form of a sentence (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Divergent Perspectives on Expert Disagreement: Preliminary Evidence From Climate Science, Climate Policy, Astrophysics, and Public Opinion.James R. Beebe, Maria Baghramian, Luke Drury & Finnur Dellsén - 2019 - Environmental Communication 13:35-50.
  We report the results of an exploratory study that examines the judgments of climate scientists, climate policy experts, astrophysicists, and non-experts (N = 3367) about the factors that contribute to the creation and persistence of disagreement within climate science and astrophysics and about how one should respond to expert disagreement. We found that, as compared to non-experts, climate experts believe that within climate science (i) there is less disagreement about climate change, (ii) methodological factors play less of a role in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  56
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999