Results for 'Filip Tvrd��'

44 found
Order:
 1. Singular Reference Without Singular Thought.Filipe Martone - 2016 - Manuscrito 39 (1):33-60.
  In this paper I challenge the widespread assumption that the conditions for singular reference are more or less the same as the conditions for singular thought. I claim that we refer singularly to things without thinking singularly about them more often than it is usually believed. I first argue that we should take the idea that singular thought is non-descriptive thought very seriously. If we do that, it seems that we cannot be so liberal about what counts as acquaintance; only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  44
  Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism.Filip Tvrdý - 2016 - Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica 3 (1):70-76.
  In Ancient Greece, when philosophy began, it included all the theoretical knowledge. But later, in the time of Aristotle, specialized sciences started to emerge and the scope of philosophy grew smaller and smaller. The question is what to do when philosophy has lost its competence to deal with any relevant topic. The paper discusses three possible views of the relation between philosophy and science: anti-scientism, conceptual analysis and naturalism. All these approaches deal with various disadvantages. For anti-scientism it is mainly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu.Filip Tvrdý & Peter Millican - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):163-174.
  Peter Millican je profesor filosofie a Gilbert Ryle Fellow na Hertford College, University of Oxford. Věnuje se především epistemologii, filosofii jazyka a náboženství, zabývá se dílem Davida Huma a Alana Turinga. Je autorem více než padesáti časopisecky publikovaných studií, editoval sborníky The Legacy of Alan Turing (Oxford University Press, 1996) a Reading Hume on Human Understanding (Oxford University Press, 2002). Připravil kritické vydání Humova An Enquiry Concerning Human Understanding v edici Oxford World's Classics (Oxford University Press, 2008) a spravuje internetový (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  97
  Vice Epistemology of Believers in Pseudoscience.Filip Tvrdý - 2021 - Filozofia 76 (10):735-751.
  The demarcation of pseudoscience has been one of the most important philosophical tasks since the 1960s. During the 1980s, an atmosphere of defeatism started to spread among philosophers of science, some of them claimed the failure of the demarcation project. I defend that the more auspicious approach to the problem might be through the intellectual character of epistemic agents, i.e., from the point of view of vice epistemology. Unfortunately, common lists of undesirable character features are usually based on a priori (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  67
  Nesnáze introspekce: svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy.Filip Tvrdý - 2015 - Prague: Togga.
  V dějinách filozofie se objevilo nespočetné množství snah překonat kognitivní nedostatečnost člověka. Většinový názor zněl, že zatímco vnější smyslové poznání podléhá nejrůznějším klamům, poznání vnitřní je mnohem jistější, či dokonce neomylné. Předpokládaná znalost sebe sama je ovšem iluzorní a stala se důvodem pro vznik mnoha chybných přístupů ke skutečnosti. Kniha se skládá ze tří částí. První kapitola se zabývá introspekcí, především jejím přijetím v dějinách filozofie a odmítnutím v psychologickém behaviorismu 20. století. Druhá kapitola pojednává o iluzornosti svobody rozhodování, která (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  84
  Sociology’s Rhythms: Temporal Dimensions of Knowledge Production.Filip Vostal - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):499-524.
  From the temporal perspective, this article examines shifts in the productionof sociological knowledge. It identifies two kinds of rhythms of sociology: 1) that of sociological standpoints and techniques of investigation and 2) that of contemporary academic life and culture. The article begins by discussing some of the existing research strategies designed to "chase"high-speed society. Some, predominantly methodological, currents are explored and contrasted with the "slow" instruments of sociological analysis composed of different, yet complementary, modes of inquiry. Against this background, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  56
  Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2014 - Prague: Togga.
  Kniha se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filozofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filozofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Kniha popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro řešení (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Filip Tvrdý o naturalizaci filosofie.Tomas Hribek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (1):71-79.
  [Filip Tvrdý on Naturalizing Philosophy] The paper distinguishes several versions of contemporary naturalism: revisionary, constructive, and non-representational. Revisionary naturalism pleads substituting the traditional philosophical inquiry into the nature of things by a genetic inquiry into the origin of our – often faulty – beliefs about the nature of things. Constructive naturalism accepts the program of traditional philosophy, yet hoping that its questions could be answered by broadly scientific methods. Non-representational naturalism is an extension of metaethical expressivism, claiming that philosophical (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  49
  Biologie zbavená břemene teleologie.Filip Tvrdý - 2021 - Aithér 13 (1):50-68.
  The use of teleological language in biology is burdened with many difficulties. Speakers in everyday and scientific discourse confuse functions with purposes and misunderstand functionality, finality, and intentionality. The paper is structured into three sections. In the first part the difference between Platonic supranatural and Aristotelian quasi-natural account of teleology will be explained, with examples from the history of philosophy of biology. The second part will present the Darwinian approach to etiology that constitutes a more sound alternative to the teleological (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  65
  Antiscientismus, konceptuální analýza, naturalismus.Filip Tvrdý - 2018 - Pro-Fil 19 (1):49-61.
  Filozofie ve 20. století ztratila velkou část svých kompetencí a pro svou údajnou neužitečnost se stala terčem kritiky ze strany přírodních vědců. Vztah mezi filozofií a vědou lze řešit pomocí tří stanovisek, kterými jsou antiscientismus, konceptuální analýza a naturalismus. Obsahem článku je charakteristika jednotlivých přístupů a identifikace problémů, s nimiž se musí jejich zastánci potýkat. Autorovi se jako nejslibnější jeví Quinem inspirovaný naturalismus, podle něhož má veškeré poznání povahu syntetických aposteriorních výroků, a filozofie je proto kontinuální s přírodní vědou. Není (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. The Double Movement in Polanyi and Hayek: Towards the Continuation of Life.Filipe Nobre Faria - 2018 - Ethics, Politics and Society 1:329-350.
  Karl Polanyi's double movement is a dialectical process characterized by a continuous tension between a movement towards social marketization and a movement towards social protectionism. Notably, Polanyi condemns the former movement while defending the latter. Without using the term " double movement " , F.A Hayek's theory of social evolution acknowledges the same phenomenon but reaches different normative conclusions. While for Polanyi the marketization of society is a utopia with dystopian consequences, Hayek's evolutionary explanation of this dialectical process asserts that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Le «démasquement» de Descartes par Spinoza dans Les Principia Philosophiae Cartesianae.Filip Buyse - 2012 - Teoria 2:15-43.
  Spinoza’s Principles of Cartesian Philosophy is often presented simply as an interpretation of Descartes’ Principia that does not reveal anything significant about Spinoza’s philosophy and its development. This paper, however, shows that Spinoza altered Descartes’ text in a way congruent with what he would later write in his Theological Political Treatise and the Ethics. More precisely, this paper concentrates not on what Spinoza added to Descartes’ texts but on how he presented them. The paper furthermore examines questions that were obviously (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Two Kinds of Games.Filip Kobiela - 2011 - Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica 47 (1):61-67.
  The article presents an ontological analysis of games. In every game one could distinct four constitutive elements: players, game rules, material substratum of the game and intentional world of the game. The last element correspond with make-believe quality of games. These are two kinds of acts of playing (creating the world of the game): performative and kinetic. The article presents an analysis of these two kinds of acts of playing and present the division of games (performative-based/kinetic-based) which is ontologically fundamental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Boyle, Spinoza and Glauber: On the Philosophical Redintegration of Saltpeter A Reply to Antonio Clericuzio.Filip A. A. Buyse - manuscript
  Traditionally, the so-called ‘redintegration experiment’ is at the center of the comments on the supposed Boyle/Spinoza correspondence. A. Clericuzio argued (refuting the interpretation by R.A. & M.B. Hall) in his influential publications that, in De nitro, Boyle accounted for the ‘redintegration’ of saltpeter on the grounds of the chemical properties of corpuscles and did not make any attempt to deduce them from the mechanical principles. By contrast, this paper claims that with his De nitro Boyle wanted to illustrate and promote (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. 'Tygrys' contra 'Mefisto'. O ataku Krońskiego na Ingardena po 60. latach.Filip Kobiela - 2011 - Kwartalnik Filozoficzny (4):85-100.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Problem szczelinowości w fenomenologii Romana Ingardena.Filip Kobiela - 2011 - In Adam Węgrzecki (ed.), W kręgu myśli Romana Ingardena.
  W filozofii czasu Ingardena szczególną rolę odgrywa charakterystyka ontologiczna teraźniejszości. Należy do niej m.in. szczelinowość. Okazuje się, że pojęcie to można powiązać z koncepcją tzw. teraźniejszości pozornej (specious present). Opierając się ponadto na pewnych rozważaniach S. Lema oraz B. Ogrodnika wiążę różne wartości szczelinowości (trwania kwantu teraźniejszości), ze złożonością formalną budowy przedmiotów. Uogólnienie tych wyników umożliwia dopełnienie rozważań Ingardena nad szczelinowością – sformułowanie zarysu ontologicznej teorii względności trwania teraźniejszości.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Heat in Renaissance Philosophy.Filip Buyse - 2020 - In Marco Sgarbi (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Berlin: Springer.
  The term ‘heat’ originates from the Old English word hǣtu, a word of Germanic origin; related to the Dutch ‘hitte’ and German ‘Hitze’. Today, we distinguish three different meanings of the word ‘heat’. First, ‘heat’ is understood in colloquial English as ‘hotness’. There are, in addition, two scientific meanings of ‘heat’. ‘Heat’ can have the meaning of the portion of energy that changes with a change of temperature. And finally, ‘heat’ can have the meaning of the transfer of thermal energy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání.Filip Tvrdý - 2019 - In Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček & Michal Chabada (eds.), Veda, spoločnosť a hodnoty. Bratislava: pp. 21-33.
  The indisputable success of experimental science caused a division in philosophy at the turn of the 21st century. A substantial part of philosophers was inspired by ground-breaking writings of W. V. O. Quine and they followed philosophical naturalism that considers hypothetical-deductive method the most effective or the only way to acquire justified true beliefs. Other philosophers are worried about the hegemony of empirical sciences and warn against excessive ambitions of scientific methodology. Scientism or scientific imperialism is a point of view, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Odvrácená Strana Legendy: Otto Hahn V Kontextu Nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  99
  Střet kontinentální a analytické filozofie.Filip Tvrdý - 2016 - Filosofie Dnes 2 (8): 3-19.
  Článek se zabývá dějinami střetu mezi analytickou a kontinentální tradicí, který dominoval filozofii 20. století. I když obě tradice vzešly ze stejného intelektuálního prostředí a byly výrazně ovlivněny novokantovstvím, přesto se jejich vzájemné neporozumění postupem času prohlubovalo a při několika příležitostech situace přerostla v otevřené nepřátelství. V článku je popsáno deset nejzávažnějších konfliktů: Russell vs. Bergson, Schlick vs. Husserl, Carnap vs. Heidegger, Ryle vs. Heidegger, Popperova kritika pseudovědy, konference v Royaumont, Searle vs. Derrida, odhalení Heideggerovy nacistické minulosti, Derridův čestný doktorát (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  88
  Mysteriánství a dělba epistemické práce.Filip Tvrdý - 2020 - Filozofia 75 (8):693-705.
  Mysterianism has become a popular stance in philosophy of consciousness and other philosophical subdisciplines. The aim of this paper is to show that mysterianism is not justified, mainly because its inclination to epistemic defeatism and the misunderstanding of the division of epistemic labour. In the first part, I will present the history of mysterianism in the 19th and 20th century philosophy. Then, in the second part, I will point out how epistemic defeatism is founded in the unwarranted philosophical futurology. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Obrana determinismu.Filip Tvrdý - 1997 - Proglas 8 (10):37-38.
  Reakce na článek Johna Carrolla "Proti svobodné vůli", Proglas, roč. 8, čís. 5-6 (1997), s. 14-18.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  75
  K některým extravagantním teoriím významu.Filip Tvrdý - 2013 - In Božena Bednaříková & Pavla Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka. Olomouc: pp. 343-349.
  Semantics based on representational theories of mind has met challenges recently. Traditional accounts consider meaning as an entity with semantic properties, i.e. a mental object that denotes or represents a real-world object. The paper discusses ways of constructing meaning without representations, as shown in Rapaport’s syntactic semantics and Rosenberg’s eliminative theory of mind and language.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  71
  Věda, pseudověda a paravěda.Filip Tvrdý - 2020 - E-Logos 27 (2):4-17.
  Finding the demarcation criterion for the identification of scientific knowledge is the most important task of normative epistemology. Pseudoscience is not a harmless leisure activity, it can pose a danger to the functioning of liberal democratic societies and the well-being of their citizens. First, there is an outline of how to define science instrumentally without slipping into the detrimental heritage of conceptual essentialism. The second part is dedicated to Popper’s falsification criterion and the objections of its opponents, which eventually led (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Werner Heisenberg, Niels Bohr a Příběh Kodaňské Interpretace.Filip Grygar - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (2):207-238.
  Příspěvek se zaměřuje na zavádějící příběh o tzv. kodaňské interpretaci kvantové mechaniky, již jako údajně nerozpornou či jednotnou vytvořili a sdíleli na základě tzv. kodaňského ducha kvantové teorie její tvůrci v roce 1927. Článek bude vycházet z role, kterou v tomto příběhu sehráli především N. Bohr a W. Heisenberg. První část příspěvku seznamuje s variacemi toho, co se v literatuře považuje za kodaňskou interpretaci. Druhá část odhaluje, že zatímco kvantová mechanika vznikla ve dvacátých letech 20. století, kodaňská interpretace je veskrze (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  62
  Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka.Filip Tvrdý - 2011 - In Tomáš Nejeschleba, Václav Němec & Monika Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II: Od Kanta po současnost. Brno: pp. 33-41.
  In 2009, we celebrated the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of his book The Origin of Species. This seems to be a good opportunity to evaluate the importance of Darwin’s work for the social sciences, mainly for philosophical anthropology. The aim of this paper is to discuss the traditional anthropocentric conceptions of man, which consider our biological species to be exceptional – qualitatively higher than other living organisms. Over the course of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  60
  Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  56
  Complementarity of the Calculative and Qualitative Description.Filip Grygar - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (2):271-297.
  Phenomenology and Quantum theory have defined themselves against the subject-object tradition of thought and against the modern objectivistic attempt to unify explanation of reality or being. Scientific technology and calculative way of thinking have prevailed over meditative and qualitative thinking in modern times. Despite scientific efforts to eliminate any inconsistency caused by metaphysical speculations and systems, in everyday life and science we encounter such phenomena which cannot be explained unambiguously and fully on the basis of purely conventional criteria. This paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  33
  Review of 'Experimental Philosophy' by Joshua Knobe & Shaun Nichols. [REVIEW]Filip Tvrdý - 2011 - Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica 1 (1):158-159.
  Review of: Joshua Knobe and Shaun Nichols (eds.), Experimental Philosophy, Oxford University Press, 2008, 244 + x pp., $24.95 (paperback), ISBN 978-0-19-532326-9.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  29
  Chvála darwinismu v deseti obrazech.Filip Tvrdý - 2011 - AFOhled 2011 (1):5.
  Popularizační článek o britském dokumentárním cyklu Life (BBC, 2009) při příležitosti jeho uvedení na filmovém festivalu AFO.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Pragmatism and the Social Sciences: A Century of Influences and Interactions.Roberto Frega & Filipe Carreira da Silva - 2011 - European Journal of Pragmatism and American Philosophy 3 (2):1-6.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  95
  Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2011 - Dissertation, Palacky University
  Disertační práce se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filosofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filosofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Práce popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Problem of Truth in the Classical Analysis of Knowledge.Filip Vittorio Rossi - 2014 - Romanian Journal of Analytic Philosophy 8 (2):41-49.
  In this article I propose a new problem for the classical analysis of knowledge (as justified true belief) and all analyses belonging to its legacy. The gist of my argument is that truth as a condition for a belief to be knowledge is problematic insofar there is no definition of truth. From this, and other remarks relating to the possibility of defining truth (or lack thereof) and about what truth theories fit our thoughts about knowledge, I conclude that as long (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  77
  Darwinismus a Portmannismus: Střetnutí Nesouměřitelných Biologických Paradigmat?Filip Jaroš - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):301-318.
  Tzv. portmannismus je specifický, v biologii kořenící myšlenkový směr, jehož dosah je v současné době omezen převážně na české země. Řada knižních, časopiseckých a popularizačních prací dokazuje, že na platformě Portmannových myšlenek vznikla v Čechách specifická a originální myšlenková škola. Portmann uznával Darwinovu teorii, upozorňoval však na množství jevů, které si žádají interpretaci sahající za rámec známých darwinistických mechanismů. Mezi zastánci Portmannovy nauky a hlavním proudem darwinistů existuje napětí, které koření v různých pojetích vědy. Portmannismus je často považován za nauku (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu a antropologickou diferenci.Filip Jaroš - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):3-27.
  Tato studie je inspirována knížkou Petra Urbana Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka a věnuje se současným diskuzím o povaze sociálního rozumění, zejména v případě nelinguálních tvorů. Nejvýraznější pozice zastává na jedné straně skupina srovnávacích psychologů kolem M. Tomasella, která vychází z filosofů kolektivní intencionality, na straně druhé D. Leavens a K. Bardová, kteří mají blízko k interaktivistické interpretaci problému sociálního rozumění. Bude ukázáno, že rozdíly ve výsledcích empirických výzkumů mají základ v ontologických (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. The Little Door to Hell - Torture and the Ticking Bomb Argument.Filip Spagnoli - manuscript
  The most astonishing by-product of the events of 9-11 is undoubtedly the renewed legitimacy, in the eyes of many, of some forms of torture. Since many centuries, the most brutal dictators have felt the need to lie and deceive about their torture prac-tices, and now we have political and intellectual leaders of the free world openly arguing in favor of the use of torture in certain cases. The most commonly cited of these cases is the one described in the so-called (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Aggregating Rights (A Social Welfare Function Based on Human Rights).Filip Spagnoli - manuscript
  This short paper is my first attempt at a Social Welfare Function based on human rights. I argue that rights, compared to traditional measures of welfare such as preference satisfaction, income etc., have numerous advantages, including interpersonal comparability and measure-ability. The introduction of controversial ethical assumptions in a SWF framework is not, I claim, unheard of, and human rights at least have the advantage of enjoying widespread support.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Income Inequality: What’s Wrong with It, and What’s Not.Filip Spagnoli - manuscript
  In this paper, I list a number of commonly cited negative effects of high or rising levels of income inequality and examine the literature in order to assess the statistical and empirical evidence in favor of or against the presence and/or strength of those negative effects. Given the prevalence of the topic of income inequality in contemporary political, economic and social discussions, it's important to have a good understanding of the effects of income inequality and to be able to identify (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  63
  The Disappearing Agent.Filip Čeč - 2017 - In Berčić Boran (ed.), Perspectives on the Self. Rijeka, Croatia: pp. 235-253.
  In this paper I will address a specific luck argument that has been put forward against event causal libertarianism: the disappearing agent objection. I will show why some replies are unsatisfactory while dealing with this objection and, by criticizing the notion of settling and the conception of selfhood invoked by this objection I’ll suggest that the event causal libertarian should reject the objection as it rests on an unacceptable ontology and that consequently, he should bite the bullet and admit that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Rodzaje losowości w grach.Filip Kobiela - 2009 - Studia Humanistyczne 9:23-32.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  85
  The Melting Point: How is the World Reshaping Under Pressure Nowadays?Tudor Cosmin Ciocan, Osman Mura Deniz & Filip Nalaskowski - 2020 - Dialogo 7 (1):197-210.
  We are witnesses to a major reshaping of our world: the World and our lives as we used to know are ending and they are reshaping constantly and drastically under pressure. Everything we knew about this world, our old habits, values, human rights, ethical patterns et all. These days, since the pandemic outburst, I saw the perceptions we have/had on religious impositions and requirements changing for an unprecedented behavior and inconsiderably reshaping religious phenomenon could have ever think of. With the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Het 'Universele Zuur' van de Evolutionaire Psychologie?Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke & Johan De Smedt - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (2):287-305.
  In a previous issue of Tijdschrift voor Filosofie, Filip Buekens argues that evolutionary psychology (EP), or some interpretations thereof, have a corrosive impact on our ‘manifest self-image’. Buekens wants to defend and protect the global adequacy of this manifest self-image in the face of what he calls evolutionary revisionism. Although we largely agree with Buekens’ central argument, we criticize his analysis on several accounts, making some constructive proposals to strengthen his case. First, Buekens’ argument fails to target EP, because (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Temas em Filosofia Contemporânea.Jaimir Conte & Cezar Mortari - 2014 - Florianópolis, SC, Brasil: NEL/UFSC.
  Sumário: 1. O conceito de revolução, Amélia de Jesus Oliveira; 2. Mudanças de concepção de mundo, Artur Bezzi Günther; 3. Habilidade e causalidade: uma proposta confiabilista para casos típicos de conhecimento, Breno Ricardo Guimarães Santos; 4. El realismo interno de Putnam y sus implicaciones en la filosofía de la ciencia y para el realismo científico, Marcos Antonio da Silva; 5.O papel da observação na atividade científica segundo Peirce, Max Rogério Vicentini; 6.Fact and Value entanglement: a collapse of objective reality?, Oswaldo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark