Results for 'Fran��ois Renaud'

84 found
Order:
 1. Making Sense of 'Public' Emergencies.François Tanguay-Renaud - 2009 - Philosophy of Management (formerly Reason in Practice) 8 (2):31-53.
  In this article, I seek to make sense of the oft-invoked idea of 'public emergency' and of some of its (supposedly) radical moral implications. I challenge controversial claims by Tom Sorell, Michael Walzer, and Giorgio Agamben, and argue for a more discriminating understanding of the category and its moral force.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Virtue Signalling and the Condorcet Jury Theorem.Scott Hill & Renaud-Philippe Garner - 2021 - Synthese 199 (5-6):14821-14841.
  One might think that if the majority of virtue signallers judge that a proposition is true, then there is significant evidence for the truth of that proposition. Given the Condorcet Jury Theorem, individual virtue signallers need not be very reliable for the majority judgment to be very likely to be correct. Thus, even people who are skeptical of the judgments of individual virtue signallers should think that if a majority of them judge that a proposition is true, then that provides (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Về khả năng ứng dụng của hệ xử lý thông tin 3D và nguyên lý bán dẫn giá trị trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.Quy Khuc - 2022 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 1:1-9.
  Giải quyết biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang và sẽ là thách thức lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Con người không còn nhiều thời gian để sửa chữa, phục hồi đưa hệ sinh thái môi trường (tự nhiên) trở về trạng thái an toàn. Trong khi các nỗ lực trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả thì COP26 mở ra cơ hội lớn để nhân loại tiến gần đến mục tiêu kiềm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  45
  Trust, Power, and Transformation in the Prison Classroom.Fran Fairbairn - 2021 - Journal of Prison Education and Reentry 7 (2):160-182.
  This article does three things. First, it asks a new question about transformative education, namely ‘what is the role of power and trust in the decision of whether to transform one’s meaning scheme in the face of new information or whether to simply reject the new information?’ Secondly, it develops a five-stage model which elaborates on the role of this decision in transformative learning. Finally, it uses grounded-theory and the five-stage model to argue that power and trust play an important (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Weak Islands and an Algebraic Semantics for Scope Taking.Anna Szabolcsi & Frans Zwarts - 1997 - In Ways of Scope Taking. Dordrecht: Kluwer.
  Modifying the descriptive and theoretical generalizations of Relativized Minimality, we argue that a significant subset of weak island violations arise when an extracted phrase should scope over some intervener but is unable to. Harmless interveners seem harmless because they can support an alternative reading. This paper focuses on why certain wh-phrases are poor wide scope takers, and offers an algebraic perspective on scope interaction. Each scopal element SE is associated with certain operations (e.g., not with complements). When a wh-phrase scopes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 6. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
  (Mặt trận) - Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại, nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mathematical Explanation: A Contextual Approach.Sven Delarivière, Joachim Frans & Bart Van Kerkhove - 2017 - Journal of Indian Council of Philosophical Research 34 (2):309-329.
  PurposeIn this article, we aim to present and defend a contextual approach to mathematical explanation.MethodTo do this, we introduce an epistemic reading of mathematical explanation.ResultsThe epistemic reading not only clarifies the link between mathematical explanation and mathematical understanding, but also allows us to explicate some contextual factors governing explanation. We then show how several accounts of mathematical explanation can be read in this approach.ConclusionThe contextual approach defended here clears up the notion of explanation and pushes us towards a pluralist vision (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8.  55
  Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma.Ljudevit Fran Ježić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):299-316.
  Sažetak Da postoji neka malena recenzija čuvene „Kritike čistoga uma“, na koju se Kant osjećao primoran tako odgovoriti da se od početka do kraja svojih „Prolegomena za svaku buduću metafiziku“ stalno s njome razračunava, moglo bi biti poznato boljiim poznavaocima Kantovih spisa, no bit će manje poznato da je ta recenzija – Göttingenska recenzija – ujedno dala povoda da se Kant javno postavi nasuprot onodobnoj filozofiji s kojom je njegova u više važnih pogleda bila srodna, naime škotskoj filozofiji zdravoga razuma. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  58
  Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi.Vương Quân Hoàng - 2010 - Tạp Chí Cộng Sản 81 (1):49-55.
  TCCS - Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa thập niên thứ hai, thế kỷ XXI. Tuy vậy, mốc thời gian không quan trọng bằng những đổi thay chóng mặt của quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế, và những biến đổi sâu sắc nó sẽ mang lại. Quá trình ấy, ngay bây giờ, lại được phóng đại qua lăng kính của những biến động toàn cầu do khủng hoảng kinh tế - tài chính 2007 - 2009, điều (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  10
  QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN TRÊN LĨNH VỰC PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG TỪ 1979 ĐẾN NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỔI MỚI.Lương Viết Sang - 2012 - Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử 2012 (6):42-53.
  Bài viết tập trung vào những nội dung sau: 1. Tình hình phân phối, lưu thông của Việt Nam những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 2. Quyết định làm cho sản xuất "bung ra" của Đảng Cộng sản Việt Nam 3. Các bước cải tiến phân phối, lưu thông.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Chúng ta nên thay đổi quan niệm về việc rút bài báo khoa học.Ban Biên Tập Ktdb - 2020 - Economy and Forecast Review 52 (6):1-2.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  59
  Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Nghiên Cứu Kinh Tế 48 (7):3-24.
  Tiêu đề bài: Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi -/- Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng -/- Ấn phẩm: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tập 48, Số 7, Serial 362, tr. 3–24 (ISSN: 0866-7489) -/- Ngày xuất bản: 15 tháng 7 năm 2008 -/- Hà Nội, Việt Nam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Bui Minh Duc, Nguyen Thi Thu Ha & Nguyen Dinh Duc - 2019 - VNU Journal of Science: Education Research 35 (2):12-23.
  Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi một quốc gia do đó nó luôn là chủ đề gây chú ý đối với toàn xã hội trong những năm gần đây. Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự hình thành và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.Ngoc Thuy Ta - unknown
  Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Figure del male e della sofferenza nell’opera di François Mauriac.Luana Salvarani - 2014 - In Stefano Caroti & Alberto Siclari (eds.), Filosofia e religione. Studi in onore di Fabio Rossi. Parma: E-theca OnLineOpenAccess Edizioni. pp. 404-418.
  One of Fabio Rossi’s most important works analyses the themes of evil and suffering in 20th-century French philosophy. Among others, Rossi presents Louis Lavelle’s contribution on such themes and his reading of the mutual influences between philosophical reflection, emotional experience and religious transcendence. The article aims to make use of some of the conceptual tools made available by Rossi and Lavelle in order to understand François Mauriac’s treatment of evil and suffering in some of his novels, namely Le Mystère Frontenac, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Primates, Philosophers and the Biological Basis of Morality: A Review of Primates and Philosophers by Frans de Waal, Princeton University Press, 2006, 200 Pp. [REVIEW]Massimo Pigliucci - 2007 - Biology and Philosophy 22 (4):611-618.
  Philosophical inquiries into morality are as old as philosophy, but it may turn out that morality itself is much, much older than that. At least, that is the main thesis of prima- tologist Frans De Waal, who in this short book based on his Tanner Lectures at Princeton, elaborates on what biologists have been hinting at since Darwin’s (1871) book The Descent of Man and Hamilton’s (1963) studies on the evolution of altruism: morality is yet another allegedly human characteristic that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Báo chí nói gì về biến đổi khí hậu: Câu chuyện từ hơn 37 nghìn bài báo.Nguyễn Thanh Dung - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Brill’s Companion to the Reception of Plato in Antiquity.Harold Tarrant, Danielle A. Layne, Dirk Baltzly & François Renaud (eds.) - 2017 - Leiden: Brill.
  31 chapters covering the Old Academy to Late Antiquity. See attached TOC.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Droit de la robotique: Livre blanc.Alain Bensoussan & Renaud Champion - 2016 - SYMOP.
  Histoire et utilisation du robot Bien que la robotique soit un marché économique relativement jeune et en pleine croissance, la genèse des robots remonte à l’Antiquité. Le premier robot à être déployé sur des lignes d’assemblage est Unimate, utilisé dès 1961 par General Motors. La robotique, en se di usant dans tous les pans de notre économie, va impacter les business modèles de nombreuses industries comme l’automobile et l’aéronautique mais aussi la construction ou l’agriculture. Aujourd’hui les robots industriels et de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  58
  APEC, WTO và triển vọng đổi thay.Đặng Lê Nguyên Vũ & Vương Quân Hoàng - 2006 - Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 2006 (47):1-2.
  Sẽ có nhiều góc nhìn về định hình chiến lược thời kỳ sau khi Việt Nam vào WTO. Bài viết dưới đây của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, G7 Mart) và ông Vương Quân Hoàng (Nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Emile Bernheim, Đại học Tổng hợp Brussels) là một ví dụ, mặc dù có thể có nhiều người không đồng tình lắm về xu hướng nhấn mạnh thương mại hơn sản xuất.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  46
  CSG Next : Self-Evaluation Report.H. A. E. Zwart, G. Van der Starre, M. Radstake & Frans van Dam - 2010 - Nijmegen: CSG.
  The Centre for Society and Genomics (CSG) was established in 2004, funded by NGI (the Netherlands Genomics Initiative). Funding was continued in 2008. This report summarises the basic outcomes of almost a decade of interactive societal research, in close collaboration with the other centres of the NGI network. There are two reasons for presenting these results. First of all, at the end of this year, the CSG Next programme (2008-2013), encompassing more than 50 research projects conducted at 10 Dutch universities, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Etapas/ Fases de la argumentación.María G. Navarro - 2011 - In Luis Vega and Paula Olmos Gómez (ed.), Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta. pp. 243--244.
  El estudio y análisis de las argumentaciones cotidianas entendidas como interacciones discursivas e intencionales encaminadas a dar cuenta de algo con el fin de lograr que aquello que se sostiene sea aceptado, sería inconcebible sin la aparición de la teoría de los actos de habla de Austin (1962), la propuesta de Searle (1969), el trabajo de Grice sobre la teoría de la conversación (1975) y el importante estudio sistemático de Hamblin sobre el argumento falaz (1970). Como una reelaboración de dichas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Apes with a Moral Code? Primatology, Moral Sentimentalism, and the Evolution of Morality in The Planet of the Apes.Carron Paul - 2015 - Journal of Cognition and Neuroethics 3 (3):1-26.
  This essay examines the recent Planet of the Apes films through the lens of recent research in primatology. The films lend imaginary support to primatologist Frans de Waal’s evolutionary moral sentimentalism; however, the movies also show that truly moral motions outstrip the cognitive capacities of the great apes. The abstract moral principles employed by the ape community in the movie require the ability to understand and apply a common underlying explanation to perceptually disparate situations; in contrast, recent research in comparative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. El lugar de la controversia en la argumentación.María G. Navarro - 2015 - In Fernando Leal Carretero (ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans H. van Eemeren. Guadalajara (México): Editorial Universitaria.
  La oposición a una estricta separación entre las dimensiones dialéctica y retórica de la actividad argumentativa es una de las aportaciones más destacadas y peculiares de la denominada escuela holandesa sobre argumentación. Frans H. van Eemeren y Peter Houtlosser reaccionaron contra una separación estricta entre dialéctica y retórica en varios trabajos, pero uno de los más inspiradores es sin duda su artículo “William the Silent’s argumentative discourse” (1998) presentado en la ciudad de Ámsterdam con ocasión de la cuarta conferencia organizada (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  31
  Robespierre ve Erdemli Terör.Alper Yavuz - 2022 - İnsancıl 385:13-20.
  Bu yazıda Fransız Devrimi'nin Eylül 1793’ten Temmuz 1794’e kadar süren Terör Dönemi ve devrimin önderlerinden Robespierre’in bu dönemdeki rolü incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle Terör Dönemi’nde neler yaşandığından kısaca söz edilecek, sonrasında ise Robespierre kendini nasıl bu dönemin merkezinde bulduğu araştırılacaktır. Son olarak Robepierre’in terör tartışmalarında gündeme getirdiği “erdemli terör” kavramının ne anlama geldiği tartışılacaktır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ontic Indeterminacy: Chinese Madhyamaka in the Contemporary Context.Chien-Hsing Ho - 2020 - Australasian Journal of Philosophy 98 (3):419-433.
  A number of analytical philosophers have recently endorsed the view that the world itself is indeterminate in some respect. Intriguingly, ideas similar to the view are expressed by thinkers from Chinese Madhyamaka Buddhism, which may shed light on the current discussion of worldly indeterminacy. Using as a basis Chinese Madhyamaka thought, together with Jessica Wilson’s account of indeterminacy, I develop an ontological conception of indeterminacy, termed ontic indeterminacy, which centres on two complementary ideas—conclusive indeterminability and provisional determinability. I show that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27. Tái cấu trúc nền kinh tế từ góc độ động lực phát triển trong giai đoạn mới.Trần Đình Thiên - 2019 - Nghiên Cứu Kinh Tế 2019 (8):3-18.
  Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam hơn 30 năm qua có nội dung quan trọng là đổi mới phương thức phát triển, giúp nền kinh tế hồi sinh nhanh chóng và có bước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa gia tăng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) hiện nay… Việt Nam cần có cách tiếp cận mới đến vấn đề phát triển. Việt Nam phải (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Robustness and Independent Evidence.Jacob Stegenga & Tarun Menon - 2017 - Philosophy of Science 84 (3):414-435.
  Robustness arguments hold that hypotheses are more likely to be true when they are confirmed by diverse kinds of evidence. Robustness arguments require the confirming evidence to be independent. We identify two kinds of independence appealed to in robustness arguments: ontic independence —when the multiple lines of evidence depend on different materials, assumptions, or theories—and probabilistic independence. Many assume that OI is sufficient for a robustness argument to be warranted. However, we argue that, as typically construed, OI is not a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 29. Compositionality and Sandbag Semantics.Elmar Geir Unnsteinsson - 2014 - Synthese 191 (14):3329-3350.
  It is a common view that radical contextualism about linguistic meaning is incompatible with a compositional explanation of linguistic comprehension. Recently, some philosophers of language have proposed theories of 'pragmatic' compositionality challenging this assumption. This paper takes a close look at a prominent proposal of this kind due to François Recanati. The objective is to give a plausible formulation of the view. The major results are threefold. First, a basic distinction that contextualists make between mandatory and optional pragmatic processes needs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 30. Property Theories.George Bealer & Uwe Mönnich - 1989 - In Dov Gabbay & Franz Guenthner (eds.), Handbook of Philosophical Logic, Volume IV. Kluwer Academic Publishers. pp. 133-251.
  Revised and reprinted in Handbook of Philosophical Logic, volume 10, Dov Gabbay and Frans Guenthner (eds.), Dordrecht: Kluwer, (2003). -- Two sorts of property theory are distinguished, those dealing with intensional contexts property abstracts (infinitive and gerundive phrases) and proposition abstracts (‘that’-clauses) and those dealing with predication (or instantiation) relations. The first is deemed to be epistemologically more primary, for “the argument from intensional logic” is perhaps the best argument for the existence of properties. This argument is presented in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 31. Bolzano a Priori Knowledge, and the Classical Model of Science.Sandra Lapointe - 2010 - Synthese 174 (2):263-281.
  This paper is aimed at understanding one central aspect of Bolzano's views on deductive knowledge: what it means for a proposition and for a term to be known a priori. I argue that, for Bolzano, a priori knowledge is knowledge by virtue of meaning and that Bolzano has substantial views about meaning and what it is to know the latter. In particular, Bolzano believes that meaning is determined by implicit definition, i.e. the fundamental propositions in a deductive system. I go (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32.  50
  Rừng và cuộc sống.Khúc Văn Quý - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Rừng mang lại những lợi ích rất to lớn và trong hơn một thập kỷ qua, chuyển đổi rừng (forest transition-FT) đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các học giả toàn cầu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. An Information Based Model of Consciousness Fully Explaining the Mind Normal/Paranormal Properties.Florin Gaiseanu - 2017 - Neuroquantology 15 (2):32-40.
  ABSTRACT The main informational components of consciousness are described as Operative Informational System (OIS) assuring the reactive short-time adaptation and Programmed Informational System (PIS), assuring the life maintenance and the species survival, working in an integrated manner with the informed matter IM (body). The defined informational subsystems allow to describe consciousness as a sum of cognition centers defined by Ibelieve, Iknow, Iwant, Ilove, Iam, Icreate and Icreated. The cognition center Ibelieve was defined as related with the anti-entropic field of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 34.  95
  The Pragma-Dialectics of Dispassionate Discourse: Early Nyāya Argumentation Theory.Malcolm Keating - 2022 - Religions 10 (12).
  Analytic philosophers have, since the pioneering work of B.K. Matilal, emphasized the contributions of Nyāya philosophers to what contemporary philosophy considers epistemology. More recently, scholarly work demonstrates the relevance of their ideas to argumentation theory, an interdisciplinary area of study drawing on epistemology as well as logic, rhetoric, and linguistics. This paper shows how early Nyāya theorizing about argumentation, from Vātsyāyana to Jayanta Bhaṭṭa, can fruitfully be juxtaposed with the pragma-dialectic approach to argumentation pioneered by Frans van Eemeren. I illustrate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0.Quan-Hoang Vuong - 2019 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15.
  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Tiêu thụ năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam.Phạm Thành Công - 2022 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Điện Tử.
  Tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, nó ảnh hưởng đến tình hình phát triển về mọi mặt của quốc gia. Việc điều phối tốt mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở năng lượng được sử dụng một cách tối ưu, tránh tình trạng tiêu thụ quá mức, dẫn tới (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Vad är liv? Jakten på en ny definition av liv.Jessica Abbott & Erik Persson - 2017 - In Jessica Abbott & Erik Persson (eds.), LIV – Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt. Lund, Sverige: Pufendorfinstitutet. pp. 21-33.
  I årtusenden har människan försökt definiera livet – hur levande djur och växter skiljer sig från död materia. Problemet är dock att livet är mångfacetterat, och varje regel har sitt undantag. Vi försöker möta kommande utmaningar med nya livsformer, genom att lyfta fram en ny definition av liv.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP.Võ Văn Quang - 2014 - i2Metrix VietBuzz.
  (VietBuzz) – i2Metrix – bộ chỉ tiêu đo lường năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) doanh nghiệp do BSA và DHVP Research phát triển – được thực hiện trong hai tháng đầu năm 2014 với 19 thành viên của CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu (BSA/LBC) trước tiên ghi nhận đóng góp trách nhiệm xã hội của nhóm doanh nghiệp sớm nhận thức giá trị của ĐMST toàn diện trong sản xuất và kinh doanh.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Indexical Realism by Inter-Agentic Reference.Daihyun Chung - 2017 - Journal of Philosophical Ideas (Seoul National University):3-33.
  I happen to believe that though human experiences are to be characterized as pluralistic they are all rooted in the one reality. I would assume the thesis of pluralism but how could I maintain my belief in the realism? There are various discussions in favor of realism but they appear to stay within a particular paradigm so to be called “internal realism”. In this paper I would try to justify my belief in the reality by discussing a special use of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  51
  The Letters of Burchard de Volder to Philipp van Limborch.Andrea Strazzoni - 2018 - Noctua 5 (2):268-300.
  These notes contain an annotated edition of the only four extant letters of Burchard de Volder to Philipp van Limborch. In the first letter De Volder provides Van Limborch with some information about the subscription to the Dordrecht Confession of Faith by professors. In the second letter De Volder comments upon Van Limborch’s De veritate religionis Christianae. This letter is interesting as it provides insights into De Volder’s views on religion and theology. The third letter served as a cover letter (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  45
  Hồ Mạnh Toàn “correspond” bài trên MethodsX (Elsevier).I. S. R. Phenikaa - unknown
  Sau 14 tháng bền bỉ, phương pháp đổi mới việc rà soát tổng quan lý thuyết xã hội của ISR, dựa trên dữ liệu metadata có cấu trúc, đã được xuất bản bởi tạp chí MethodsX (Elsevier Q2 SCImago | ISI Web of Science). Bài có tiêu đề: “Making social sciences more scientific” [1].
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Quy hoạch di sản: Một góc nhìn từ Hội An.Trần Đức Hưng Long - 2021 - Kinh Tế Và Du Lịch 2021 (10):1-3.
  Năm 1999, phố cổ Hội An của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Kể từ thời điểm đó, bộ mặt thành phố Hội An đã có nhiều thay đổi, biến nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Nhiều chính sách quy hoạch đã được đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế. Tuy nhiên, yếu tố bảo tồn và phát huy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Hoàn thiện pháp luật về chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.Nguyễn Thị Thanh Huyền - 2015 - Dissertation, Vietnam National University, Hanoi
  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã trở thành xu thế tất yếu và đang diễn ra ngày càng sâu rộng về nội dung và quy mô trên nhiều lĩnh vực, được bắt đầu từ năm 1986 khi Đại hội Đảng lần thứ VI mở đường cho công cuộc đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện. Theo đó, Việt Nam gia nhập khối ASEAN năm 1995, tham gia vào khu vực mậu dịch tự (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  62
  Moralizing Biology: The Appeal and Limits of the New Compassionate View of Nature.Maurizio Meloni - 2013 - History of the Human Sciences 26 (3):82-106.
  In recent years, a proliferation of books about empathy, cooperation and pro-social behaviours (Brooks, 2011a) has significantly influenced the discourse of the life-sciences and reversed consolidated views of nature as a place only for competition and aggression. In this article I describe the recent contribution of three disciplines – moral psychology (Jonathan Haidt), primatology (Frans de Waal) and the neuroscience of morality – to the present transformation of biology and evolution into direct sources of moral phenomena, a process here named (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46. Monkeys, Men, and Moral Responsibility: A Neo-Aristotelian Case for a Qualitative Distinction.Paul Carron - 2017 - Southwest Philosophy Review 33 (1):151-161.
  This essay is a Neo-Aristotelian critique of Frans de Waal’s evolutionary moral sentimentalism. For a sentimentalist, moral judgments are rooted in reactive attitudes such as empathy, and De Waal argues that higher primates have the capacity for empathy—they can read other agent’s minds and react appropriately. De Waal concludes that the building blocks of human morality—primarily empathy—are present in primate social behavior. I will engage de Waal from within the sentimentalist tradition itself broadly construed and the Aristotelian virtue tradition more (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  86
  Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature.T. Nguyen Thanh Huyen & Ho Manh Toan - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1):1-10.
  Từ ngày 4 tháng 11 năm 1869 tới nay, Tạp chí Nature đã tồn tại trong hơn 150 năm cùng với thăng trầm của lịch sử nhân loại. Rất nhiều khám phá và sáng tạo tri thức nhân loại ở khắp các ngành khác nhau như nhân chủng học, y sinh, khoa học vũ trụ đã được Nature đăng tải. Các công trình kiến tạo như phát hiện về hoá thạch người “Hobbit”, cấu trúc xoắn ốc đôi của DNA, mô (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Những nhà khoa học xuất sắc thì cần được đầu tư mạnh mẽ hơn.Thùy Linh - 2021 - Giáo Dục Việt Nam.
  Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Hiệp- Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục Edlab Asia, một chuyên gia về giáo dục đại học những nhìn nhận và kỳ vọng về vấn đề phát triển khoa học công nghệ nước nhà.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021.T. S. Lê Văn Út - 2021 - Ton Duc Thang University Portal.
  Hàng năm, việc công bố danh sách các nhà nghiên cứu thuộc tốp 100 ngàn các nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới theo Cơ sở dữ liệu Scopus là vấn đề rất được cộng đồng khoa học quan tâm. -/- Năm 2021, kết quả này đã tiếp tục được công bố bởi nhóm tác giả gồm TS. John P. A. Ioannidis (giáo sư thực thụ về y khoa, nghiên cứu sức khỏe và chính sách, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  52
  The Entrepreneurial Facets as Precursor to Vietnam’s Economic Renovation in 1986.Quan-Hoang Vuong - 2011 - IUP Journal of Entrepreneurship Development 8 (4):6-47.
  This research, aims to develop a conceptual framework to assess the entrepreneurial properties of the Vietnamese reform, known as Doi Moi, even before the kickoff of Doi Moi policy itself. The authors argue that unlike many other scholars’ assertion, economic crisis and harsh realities were neither necessary nor sufficient conditions for the reform to take place, but the entrepreneurial elements and undertaking were, at least for the case of Vietnam’s reform. Entrepreneurial process, on the one hand, sought structural changes and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 84