Results for 'Hermano Puli, Imam Bondjol, Indonesia, Philippines, kilusang bayan'

288 found
Order:
 1.  70
  Hermano Puli at Imam Bondjol at ang Kanilang Mga Kilusang Mapagpalaya sa Timog Silangang Asya: Mga Tala sa Tungkulin ng Bayan sa Pagyabong ng Kasaysayang Panlipunan.Axle Christien Tugano - 2019 - Tayabas, Quezon, Philippines: Alternatibong Tahanan ng mga Akda at Gawang Nasaliksik (ATAGAN) Inc. at Tayabas Studies and Creative Writing Center.
  Bago matapos ang dantaon 19, umusbong ang mga kilusang mapagpalaya kontra kolonisador sa iba’t ibang kapuluan ng Pilipinas at Indonesia (mga bansang kabilang/kaugnay ng Dunia Melayu). Isa sa mga iginigiit na dahilan ng bawat bayan (negara ng Indonesia) ay ang malawakang reporma hinggil sa relihiyon/paniniwala – pagpapanatili, pagbabago, o di kaya’y pakikisangkot. Sapul pa noong panahong dati, patuloy nang pinahahalagahan ng bawat katutubong Malayo/Austronesyano ang kanilang paniniwala na malalim ang pagkaka-ugat sa kapangyarihan at impluwensiya ng kanilang kapaligiran at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Pangingibang-Bayan Bilang Pag-aaral sa Ibang Kalinangan: Ang Lakbay-Aral na Akademiko sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Manila, Metro Manila, Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.
  Kasabay ng pag-unlad ng Pantayong Pananaw ang paglinang din sa Araling Kabanwahan bilang isang lente ng pagsusulong na rin ng Araling Pang-Erya. Ipinamamalas ng Araling Kabanwahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng ibang bayan/ibayong bayan/karatig na mga bayan. Tunay nga namang hindi lamang patungkol sa sariling kabihasnan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kailangan din nating dalumatin ang samu’t saring relasyon o ugnayan (tahasan o indirekta) ng Pilipinas sa mga karatig-bayan nito. Kung kaya’t dito uusbong ang pagtutok sa kahalagahan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Ar-Risalah Imam Syafi'i.Zainul Maarif - 2018 - Jakarta, Indonesia: Turos Pustaka.
  Imam Syafi'i is the leader of Syafi'ism in Sunni Islam law, who wrote Ar-Risalah as the first book on Islamic jurisprudence (Islamic philosophy of law). Majority of Muslim in Indonesia is the follower of his thought. Therefore, his book is translated into bahasa Indonesia and commented philosophically.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Methods and Varieties of Guidance According to Imām Māturīdī.Harun Çağlayan - 2019 - ULUM Journal of Religious Inquiries 2 (1):29-50.
  Māturīdī, one of the prominent Kalām scholar, is mostly considered to have played a significant role in the construction of a sustainable religious approach today. This recognition originates from his joint reference to intellect and divine inspiration with regard to issues in Kalām in addition to his contributions to the Sunni way of thinking. His balanced use of the intellect and divine inspiration in his solutions for issues of Hidāyat increased his popularity. In the Muslim world, just as in any (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 4 (1):1-45.
  It is quintessential to be acquainted with the complex cultural linkages between a nation and the globalized world— notably, the Philippines as a part of the Southeast Asian Region. The study centers on Filipino cuisine, academization, and its affinities. We may regard the concept of food and the act of partaking in it (i.e., eating) as mundane and ubiquitous in a way. Instead, we must view food and subsistence as a crucial part of cultural and historical inquiry. Some social scientists (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Ang Pangkalinangang Subersyong Geopolitikal at Pagsipat kay Jose Rizal Sa Diskurso ng Pamana sa Kasaysayang Pilipino.Vicente C. Villan - 2022 - Kaningningan: An Interdisciplinary and Multidisciplinary Journal of New Era University for Philippine Studies 1 (1):41-73.
  Hugot mula sa ideang geopolitikang pangkalinangang subersyon, tatangkaing uunawain sa papel na ito ang naging hakbanging kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano sa kanilang ginawang pananakop sa Pilipinas.`Ito’y bagamat may subersyon ding isinagawa si Jose Rizal sa kolonyalismo, hindi nangangahulugang pagtutuunan sa papel ang nasabing paksa upang higit na makita ang naging hakbanging koloyal ng mga mananakop sa Pilipinas. Gamit ang lapit na singkroniko at diakroniko, sisipatin sa gagawing pag-aaral ang materyal na kulturang pinagkaugatan ng ginawang pangkalinangang subersyon kay Jose (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Evaluation of Boundary-Spanning on Climate Change ENGO International Greenpeace in Asia.Genta Mahardhika Rozalinna & Aulia Izzah Azmi - 2020 - INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES 1 (2):108-112.
  This paper discusses the evaluation of boundary-spanning on climate change ENGO International Greenpeace in Asia. The evaluation process uses secondary data from documents presented on the official website of Greenpeace, especially countries in Asia. These countries include Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, India, Japan, South Korea, and China. Evaluation of the boundary-spanning is obtained from the results of the mapping of all issues and campaigns related to climate change. The results: 1) limitation of the problem and identity of the campaigns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The effects from the United States and Japan to emerging stock markets in Asia and Vietnam.Nguyen Thi Ngan, Nguyen Thi Diem Hien & Hoang Trung Nghia - 2019 - Science and Technology Development Journal – Economics - Law and Management 3 (4):440-450.
  The subprime mortgage crisis in the United States (U.S.) in mid-2008 suggests that stock prices volatility do spillover from one market to another after international stock markets downturn. The purpose of this paper is to examine the magnitude of return and volatility spillovers from developed markets (the U.S. and Japan) to eight emerging equity markets (India, China, Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Taiwan, Thailand) and Vietnam. Employing a mean and volatility spillover model that deals with the U.S. and Japan shocks (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản đến TTCK các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Diễm Hiền & Hoàng Trung Nghĩa - 2019 - Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Kinh Tế-Luật Và Quản Lý 3 (4):438-448.
  Cuộc khủng hoảng 2007-2008 nổ ra ở Hoa Kỳ kéo theo sự lao dốc của các thị trường chứng khoán các nước cho thấy tồn tại tác động lan truyền từ thị trường này sang thị trường khác. Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm kiểm tra mức độ lan truyền trong tỷ suất lợi nhuận và độ biến động tỷ suất lợi nhuận từ các thị trường chứng khoán phát triển (Hoa Kỳ và Nhật Bản) đến tám thị trường (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Cross-Border Migration in the Border Area of Jagoi Babang, Indonesia with Serikin, Sarawak, Malaysia: A Case study of Indonesian Traders at Serikin Market, Sarawak, Malaysia - Opportunities and Challenges.Antonia Sasap Abao - 2020 - African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 9 (1).
  The World Economic Forum notes that there is an economic gap between Indonesia and Malaysia every year as seen from GDP per capita. The economic disparity between the two countries caused differences in available employment opportunities. Limited employment opportunities in Indonesia cause an increase in unemployment in Indonesia. The high unemployment rate in West Kalimantan is the main cause of the migration of Indonesians to Malaysia with the aim of carrying out economic and trade activities in the Serikin Market which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Footwear Export Competitiveness of Indonesia and Vietnam.Amanah Abdulkadir, Wendra Afriana & Harry Azhar Azis - 2020 - Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 9 (2):269-284.
  This research investigates the primary constraint causing the low competitiveness of Indonesian footwear exports compared to Vietnam with new information from a number of the latest studies. This study uses Reveal Comparative Advantage (RCA) and the Trade Specialization Index (TSI). Differences in culture, economic structure, and firm rivalry all contribute to Indonesia’s power competitiveness. This research adds a competitive advantage to study the factors that hamper the low competitiveness of Indonesian footwear against Vietnam. The results show that Indonesia’s comparative advantage (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Setback in Secularization: Church and State Relations under the Duterte Administration.Rhoderick John Abellanosa - 2018 - Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy 4 (5):55-80.
  As he moves closer to half of his term as president of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte has continually been in friction with the Catholic Church, specifically with certain members of its hierarchy. Mainly identifiable as the dividing line between Duterte’s administration and the Church is the issue on human rights particularly the extrajudicial killings (EJK) of suspected users and pushers of illegal drugs. This paper argues that Duterte’s attitude and positioning towards the Catholic Church neither strengthen nor advance the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Poulantzas' Strategic Analysis of Fascism.Phillip Ablett & George Evangelista - 1987 - Diliman Review 35 (5-6):104-112.
  The term 'fascism' continues to be very much in currency in Philippines society. To the Filipino people, its meaning is often drawn from pained memory of wholesale deprivation of democratic rights and large-scale human rights abuses. Yet, to many, the fear of fascism has still to give way to a deeper understanding of this menace. This may hold true even among those belonging to the progressive movement. One Marxist philosopher and theoretician who gave extended treatment of the issues surrounding the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Counterfeit self: A confirmatory factor analysis among Indonesians.Juneman Abraham, Bagus Takwin & Julia Suleeman - forthcoming - Kasetsart Journal of Social Sciences:1-8.
  It is questionable whether counterfeiting in many areas of life contributes to unethical behavior to a wider extent. If the notion is supported by data, then the moral damage in a society could be prevented by reducing the counterfeit self and behavior to a bare minimum. This study aimed at empirically testing the measurement model of counterfeit self of Wood et al. (2008) among Indonesians as well as theoretically reviewing counterfeit self roles in unethical behavior. The participants of this study (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Is Virtual Marriage Acceptable? A Psychological Study Investigating The Role of Ambiguity Tolerance and Intimacy Illusion in Online Dating among Adolescents and Early Adults.Juneman Abraham & Annisa Falah - 2017 - Journal of Psychological and Educational Research 24 (2):117-143.
  Marriage is one of the most important topics in the education field since life in this world is structured by interaction among families and between families and other social institutions. Dissatisfaction and unsustainability of marriage have led the urgency of premarital education in various countries. The problem is that the spread of virtual reality has made marriage itself to become more complex and experience reinterpretation and reconfiguration, moreover with the emergence of new kind of marriage in the digital era, i.e. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Psikologi Kebangsaan Sebagai Payung Studi Baru di Indonesia.Juneman Abraham (ed.) - 2015 - Jakarta: ReneBook.
  Title in English: Psychology of Nationality as A New Studies Umbrella in Indonesia. Abstract: The role of psychology in dealing with issues of and improving the welfare of the nation has often been raised into topics of psychology seminars and conferences, both in subdisciplines of social psychology, clinical-macro psychology, and other subdisciplines. Psychology, as a science that deals with human dimensions, tries to contribute from formulating the definition of "nation" to doing research and social intervention on the nation's problems. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. ‘There are No Such Great Philosophies’: Contested Meanings of Toasebio Parish in Jakarta.Juneman Abraham - 2018 - In Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová & Nicolae Apostolescu (eds.), 10th European Symposium on Religious Art Restoration & Conservation (ESRARC 2018) Proceedings Book. Turin, Metropolitan City of Turin, Italy: pp. 33-37.
  This present study aims at exploring the meaning of the building of Santa Maria de Fatima Catholic Church (abbreviated as: SMFCC) or Toasebio Parish located in District Glodok, Jakarta, Indonesia. The author exposes in advance the meaning of the physical elements of the building SMFCC as understood by history writers and building experts. These meanings are not inseparable from the elements of human activities in the building. Through qualitative methods and literature review, the author describes in the Results section, how (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  56
  Phenomenological Synthesis of Cultural Understanding Among Senior High School Research Classes.Marlon Adlit - 2021 - International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research 12 (2):1298-1305.
  The development of student's skills in the conduct of research, both qualitative and quantitative, is envisioned in the K to12 curriculum. This study uses qualitative research to show students' perceptions and understanding of a particular issue. Similarly, it describes apparent cultures postulated within the students' chosen themes. Finally, it determines the development of cultural knowledge in the context of Merleau-Ponty's phenomenology of perception among Grade 11 students at a Senior High School near Laguna Lake in the City of San Pedro, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Artificial Neural Network for Forecasting Car Mileage per Gallon in the City.Mohsen Afana, Jomana Ahmed, Bayan Harb, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2018 - International Journal of Advanced Science and Technology 124:51-59.
  In this paper an Artificial Neural Network (ANN) model was used to help cars dealers recognize the many characteristics of cars, including manufacturers, their location and classification of cars according to several categories including: Make, Model, Type, Origin, DriveTrain, MSRP, Invoice, EngineSize, Cylinders, Horsepower, MPG_Highway, Weight, Wheelbase, Length. ANN was used in prediction of the number of miles per gallon when the car is driven in the city(MPG_City). The results showed that ANN model was able to predict MPG_City with 97.50 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 21. GAPURA PERAHU SEBAGAI IKON MEDIA PROMOSI ISI SURAKARTA.Surya Afandy - 2014 - Dissertation, Institut Seni Indonesia Surakarta
  Gapura Perahu Sebagai Ikon Media Promosi ISI Surakarta, Surya Afandy, 2014. Tesis Program Pascasarjana penciptaan dan pengkajian Seni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, pengkajian seni rupa. Tesis ini membahas tentang keberadaan gapura perahu ISI Surakarta, latar belakang pemakaian ikon gapura Perahu ISI Surakarta dan bentuk media promosi ISI Surakarta yang terdapat ikon gapura perahu ISI Surakarta didalamnya. Permasalahan penelitian ini terletak pada keberadaan gapura perahu ISI Surakarta, latar belakang pemakaian ikon gapura Perahu ISI Surakarta dan bentuk media promosi ISI Surakarta (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  99
  Predicting Car Mileage per Gallon.Mohsen Afana, Jomana Ahmed, Bayan Harb, Basem Nasser & Rafiq Madhoun - 2015 - International Journal of Advanced Science and Technology 124 (124):51-59.
  In this paper an Artificial Neural Network (ANN) model was used to help cars dealers recognize the many characteristics of cars, including manufacturers, their location and classification of cars according to several categories including: Make, Model, Type, Origin, DriveTrain, MSRP, Invoice, EngineSize, Cylinders, Horsepower, MPG_Highway, Weight, Wheelbase, Length. ANN was used in prediction of the number of miles per gallon when the car is driven in the city(MPG_City). The results showed that ANN model was able to predict MPG_City with 97.50 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Teachers in The New Normal: Challenges and Coping Mechanisms in Secondary Schools.Aina Joyce D. Agayon, Angel Kem R. Agayon & Jupeth Pentang - 2022 - International Journal of Humanities and Education Development 4 (1):67-75.
  Teachers encountered numerous challenges posed by the COVID-19 outbreak. Herewith, this study aimed to determine the challenges encountered by Filipino teachers in the new normal and their coping mechanisms. This study employed a qualitative inquiry to determine the challenges encountered and coping mechanisms employed by teachers amid modular instruction, involving 10 teachers from five secondary schools in the Philippines who participated voluntarily. Data were gathered through a written narrative from each participant and were analyzed thematically. Themed findings showed that these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 24. ANN Car Mileage per Gallon Prediction.Jomana Ahmed, Bayan Harb, Bassem S. Abu, Mohsen Afana & Rafiq Madhoun - 2017 - International Journal of Advanced Science and Technology 124:51-58.
  In this paper an Artificial Neural Network (ANN) model was used to help cars dealers recognize the many characteristics of cars, including manufacturers, their location and classification of cars according to several categories including: Make, Model, Type, Origin, DriveTrain, MSRP, Invoice, EngineSize, Cylinders, Horsepower, MPG_Highway, Weight, Wheelbase, Length. ANN was used in prediction of the number of miles per gallon when the car is driven in the city(MPG_City). The results showed that ANN model was able to predict MPG_City with 97.50 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Street Children and its Impacts on Society.Sarfraz Ahmed - 2018 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 4 (2):12-22.
  Abstract: The present research was aimed to explore the nature of Children on the Street’s relationship with Society and its impacts such as living conditions, basic needs; behaviour of people and police, education, harassment. Using the purposive and convenience sampling technique, forty children on the street were selected for interviews from the areas, Golra Shareef and Bari Imam of Islamabad. Interview based questionnaire has been used as research tool and based on that questionnaire, analysis is provided in chapter four (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Contesting Human Rights: How Religious Freedom Confront Gay Rights and Vice Versa. [REVIEW]Andi Alfian - 2023 - Journal of Humanity and Social Justice 5 (1):16-19.
  One of the issues that caught my attention in the discussion on Religion and Human Rights, which is also an issue that has recently started to be hotly discussed in Indonesia, is the issue of LGBTQ+ minority rights (gay rights). This issue becomes interesting, the issue of gay rights, especially when this issue deals with the Freedom of Religion or Belief (FoRB). As we saw in the discussion of human rights at International, tensions between gay rights and FoRB in several (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Classifications of Pineapple using Deep Learning.Amjad H. Alfarra, Lamis F. Samhan, Yasmin E. Aslem, Marah M. Almasawabe & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 5 (12):37-41.
  A pineapple is a tropical plant with eatable leafy foods most monetarily critical plant in the family Bromeliaceous. The pineapple is native to South America, where it has been developed for a long time. The acquaintance of the pineapple with Europe in the seventeenth century made it a critical social symbol of extravagance. Since the 1820s, pineapple has been industrially filled in nurseries and numerous tropical manors. Further, it is the third most significant tropical natural product in world creation. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28. Ley y gnosis. Una Historia Intelectual De La Tariqa Tijaniyya.Antonio de Diego González - 2020 - Granada: Editorial Universidad de Granada.
  La Tijāniyya es la ṭarīqa sufí más influyente en África Subsahariana, con casi cien millones de seguidores, y una de las principales del mundo. En estos dos últimos siglos se ha convertido en uno de los movimientos sociales y espirituales islámicos más importantes a nivel mundial. Su presencia desde el Magreb y el Sahel hasta Indonesia o Estados Unidos así lo atestigua. -/- Su conjunción entre un conocimiento gnóstico (ḥaqīqa), otorgado según la tradición por el mismísimo Profeta Muḥammad a Ahmad (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Tracer Study of Bachelor of Elementary Education Graduates of the Davao Oriental State University – Cateel Extension Campus, Philippines.Julie Mae A. Apostol & Bryan L. Susada - 2022 - International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research 3 (10):1963-1978.
  Using a quantitative approach employing a descriptive survey research design, 150 Bachelor of Elementary Education (BEED) alumni of the Davao Oriental State University – Cateel Extension Campus (DORSU-CEC) from the classes of 2013-2021 were surveyed for to conduct this tracer study. Results revealed that most of graduates were females, single, employed regular or permanent basic education teachers within Davao Oriental under public or government organizations. Parents or relatives were very influential in their choice of program in college. Their main employer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Radical Leadership in Post-Parojinog Ozamis Politics.Gerry Arambala - 2019 - European Journal of Research in Social Science and Humanities 11 (2018):75-89.
  The history of Philippine democracy is marked with the persistent existence of oppressive forces that subjugate the people. Oppression and corruption are the two historically rooted characteristics of Philippine politics. One of the many reasons for the proliferation of corruption and oppression is the existence of local warlords who impose their power over the masses. These political warlords immure the people by violence in order for them to remain in power. The oppressive structure of governance designed and imposed by these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Students’ Awareness and Usage of Open Educational Resources (OER) as Learning Tool in their Course Studies at the University of the Philippines Open University (UPOU).Job Vincent M. Arcebuche - 2022 - Universal Journal of Educational Research 1 (3):115-122.
  The abundance of technology nowadays is contributing to the development of learning practices. This gives learners greater opportunity to find, access, and use resources to benefit learning. Open educational resources (OER) are one of the few educational developments that emerged with technology. While it is true that there are a lot of OERs available on the internet, it is unsure how many learners are aware of their existence. This research aimed to identify how many students are aware of OERs, where (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  91
  A Field Research On The Implementation Of The Lesson Of Arabic Language Teaching Program (Tekirdağ (Turkey)/Süleymanpaşa district as a model).Osman Arpaçukuru - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):167 - 190.
  Imam Hatip schools (religious vocational schools) in Turkey have been taught teaching Arabic for many years. However, the objectives of learning Arabic have not yet been realized. The Education Council of the Ministry of Education prepares educational plans and programs for Arabic lessons in order to increase the quality of Arabic language teaching, the first of these programs was in 1973. This research is a field study carried out in 2016 on how to implement the educational programs prepared in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  67
  Presence, Manifestation, and Visitation in Abrahamic Religions: The Notion of “Presence” in Shi’ism.SeyedAmirHossein Asghari - 2021 - Journal of Religious and Theological Information 20 (4).
  Robert Orsi’s History and Presence identifies a major lacuna in the modern understanding of religion. If secularism is characteristic of the modern era, Orsi argues that it is not the absence of the faith. Instead, it is the approval of a certain kind of religion in which the "real presence," an interaction of sacred, metaphysical realm in the everyday life of the faithful, is ignored. While considering Orsi’s critique, this paper investigates the notion of presence in Shi'i Islam along with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  58
  The college students’ perspective on what makes an educator well-qualified.John Mark Asio & Erin Riego de Dios - 2019 - Journal of Pedagogical Research 3 (3):126-138.
  The educators of the 21st century have a great task ahead. In today’s world, the educators are expected to have a great deal of professional and personal qualities, and extraordinary skills. This descriptive-correlational study aimed to determine perceptions of college students on a well-qualified educator. The study included 123 selected college students from different colleges in Central Luzon, Philippines using a convenience sampling technique. As data collection tool, a questionnaire prepared by the researcher team was used. Some of the findings (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ekofeminisme dalam Antroposen: Relevankah?: Kritik terhadap Gagasan Ekofeminisme.Ni Nyoman Oktaria Asmarani - 2018 - BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia 1 (1):126-143.
  Sikap kritis terhadap krisis ekologi yang berdampak buruk pada perempuan telah dimulai oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya La Feminsme au la Mort (1974). Inilah awal terminologi ekofeminisme diperkenalkan. d’Eaubonne mengungkapkan adanya keterkaitan yang erat antara penindasan terhadap perempuan dan penindasan terhadap alam yang berakar pada kultur patriarki. Dalam sistem ini, perempuan menempati konstruksi posisi yang sama dengan alam yaitu sebagai objek, bukan subjek. Ekofeminisme kemudian lahir untuk memecahkan masalah kehidupan manusia dengan alam yang berangkat dari pengalaman perempuan dan menjadikannya sebagai (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Filsafat Pendidikan Y.B. Mangunwijaya dan Sumbangannya bagi Pendidikan Indonesia.Ni Nyoman Oktaria Asmarani - manuscript
  Salah satu persoalan yang muncul dalam pendidikan di Indonesia adalah masalah kurikulum yang merupakan kebijakan pemerintah. Kurikulum yang diberlakukan di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, dipandang oleh sebagian orang memiliki kepentingan politik dan terlalu sentralistik (terpusat). Melihat keadaan dan situasi pendidikan Indonesia yang demikian, ada harapan yang ditumbuhkan dengan munculnya tokoh Y.B. Mangunwijaya yang memiliki perhatian terhadap pendidikan khususnya pada anak miskin. Menurut Mangunwijaya, pola pendidikan Barat yang dibawa oleh para penjajah Belanda telah menggeser pola pendidikan tradisional Jawa yang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Hidup di Antara Batas: Relasi Hewan dan Manusia.Ni Nyoman Oktaria Asmarani - 2018 - BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia 1 (2):166-174.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  57
  Ciencia Colonial, Facultad de Medicina y Farmacia at Edukasyong Medikal: Kolonyal na Tugon sa Suliranin sa Sakit, Dantaon 19.John Adrianfer Atienza - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):123-164.
  Saksi ang huling bahagi ng ika-19 na dantaon sa panaka-nakang pagbaba’t pagtaas ng populasyon sa kapuluan. Isinaad na pangunahing sanhi ng malaking kabawasan sa bilang ng tao ay ang pagdapo at paglaganap ng sakit, tulad ng kolera sa kapuluan sa mga taong nabanggit. Kaalinsabay ng pagbaba’t pagtaas ng populasyon sa kapuluan, nasaksihan din sa kasagsagan ng dantaon ang malawakang pag-unlad ng agham na ginamit ng mga Espanyol bilang kanilang kalamangan sa hakbang ng kolonisasyon. Gayunman, hindi maitatatwa na nagdulot din ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  66
  Hybridity and national identity in post-colonial schools.Rowena A. Azada-Palacios - 2022 - Educational Philosophy and Theory 54 (9):1431-1441.
  The recent resurgence of extreme-right movements and the nationalist turn of many governments across the world have reignited the relevance of discussions within educational philosophy about the teaching of national identity in schools. However, the conceptualisation of national identity in previous iterations of these debates have been largely Western and Eurocentric, making the past theoretical literature about these questions less relevant for post-colonial settings. In this paper, I imagine a new approach for teaching national identity in post-colonial contexts, founded on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  51
  Creative Thinking and Problem-Solving: Can Preservice Teachers Think Creatively and Solve Statistics Problems?Leslie B. Bacangallo, Roshell T. Buella, Kristine Y. Rentasan, Jupeth Pentang & Ronalyn Bautista - 2022 - Studies in Technology and Education 1 (1):14-27.
  Math prospective teachers must be able to think creatively and solve problems. The study looked into preservice teachers’ creative thinking and problem-solving abilities in statistics. The investigation was guided by a correlational design in a public university in the Philippines. Stratified random sampling was used to select the 103 study participants from two teacher education programs. Through google forms, data were collected using Torrance et al. (2008)’s tests of creative thinking and researcher-made statistics problem test. The findings revealed that preservice (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Modular Learning Efficiency: Learner’s Attitude and Performance Towards Self-Learning Modules.April Clarice C. Bacomo, Lucy P. Daculap, Mary Grace O. Ocampo, Crystalyn D. Paguia, Jupeth Pentang & Ronalyn M. Bautista - 2022 - IOER International Multidisciplinary Research Journal 4 (2):60-72.
  Learner’s attitude towards modular distance learning catches uncertainties as a world crisis occurs up to this point. As self-learning modules (SLMs) become a supplemental means of learning in new normal education, this study investigated efficiency towards the learners’ attitude and performance. Specifically, the study described the learners’ profile and their attitude and performance towards SLMs. It also ascertained the relationship between the learner’s profile with their attitude and performance, as well as the relationship between attitude and performance relevant to SLMs. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 42.  14
  Self-Concept of College Students: Empirical Evidence from an Asian Setting.Jonah Balba & Manuel Caingcoy - 2020 - Technium Social Sciences Journal 24 (1):26-37.
  Individuals with high self-concept will likely have high life satisfaction, they easily get adjusted to life, and they communicate their feeling more appropriately. However, it was not certain whether self-concept would decline or improve as individuals age, or whether self-concept would vary between genders and ethnic groups. To prove, a study was carried out to compare the self-concept of college students in an Asian context. The inquiry utilized the cross-sectional design in finding out significant differences in the self-concept of participants (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. COVID-19 and mental health: government response and appropriate measures.Genevieve Bandares-Paulino & Randy A. Tudy - 2020 - Eubios Journal of Asian and International Bioethics 30 (7):378-382.
  As governments around the world imposed lockdowns or stay-at-home measures, people began to feel the stress as time dragged on. There were already reports on some individuals committing suicide. How do governments respond to such a phenomenon? Our main focus is the Philippine government and how it responded to the COVID-19 pandemic. In this paper, we argue that the problem with COVID-19 went forth just dealing with physical health. First, people suffer not just from being infected but the psychological stress (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Students' Motivation and Perception in Learning Social Science Using Distance Learning Modality during COVID-19-Pandemic.Charlene Grace T. Beboso & Joel M. Bual - 2022 - Asian Journal of Education and Social Studies 31 (3):16-28.
  Aims: This paper assessed the motivation and perception of Grade 12 public school students in learning social science during the pandemic. It also investigated the difference in their motivation and perception. -/- Study Design: Descriptive-comparative design. -/- Place and Duration of Study: School Division of a Component City in Northern Negros Occidental, between January 2021 to July 2022. -/- Methodology: The study utilized the descriptive-comparative design. The study was assessed by 436 stratified randomly sampled students. The assessments were gathered using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  84
  The Use of Modern Technology in English Language Teaching- ELT.Md Majidul Haque Bhuiyan, Syeda Tasfia Imam & Kamrunnahar Rakhi - manuscript
  Learning a second language is always a difficult task and so, children is given the task to do it in the elementary stage. It depends on various factors and combining that factors the result comes on. A favorable outcome results in when the teachers devote themselves to teach the younger the Achilles task as soon as possible. Sometimes the result become satisfactory but most of the time it doesn’t happen. And because of this reason, technological use on this teaching should (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. Exploring the integration of business and CSR perspectives in smallholder sourcing: black soybean in Indonesia and tomato in India.Vincent Blok, A. Sjauw-Koen-Fa & O. Omta - 2018 - Journal for Agribusiness in Developing and Emerging Economies 4 (8):656-677.
  Purpose – The purpose of this paper is to assess the impact of smallholder supply chains on sustainable sourcing to answer the question how food and agribusiness multinationals can best include smallholders in their sourcing strategies and take social responsibility for large-scale sustainable and more equitable supply. A sustainable smallholder sourcing model with a list of critical success factors (CSFs) has been applied on two best-practise cases. In this model, business and corporate social responsibility perspectives are integrated. Design/methodology/approach – The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Enemy: A Thought Experiment on Patriarchies, Feminisms and Memes.Robert James M. Boyles - 2011 - In Jeane Peracullo & Noelle Leslie Dela Cruz (eds.), Feminista: Gender, Race, and Class in the Philippines. Anvil Publishing, Inc. pp. 53–64.
  This article examines who or what should be the target of feminist criticism. Throughout the discussion, the concept of memes is applied in analyzing systems such as patriarchy and feminism itself. Adapting Dawkins' theory on genes, this research puts forward the possibility that patriarchies and feminisms are memeplexes competing for the limited energy and memory space of humanity.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. al-Māturīdī and Atomism.Mehmet Bulğen - 2019 - ULUM Journal of Religious Inquiries 2 (2):223-264.
  This study aims to shed light on the position of Imām al-Māturīdī (d. 333/944) on atomism. It consists of three sections. The first section will delineate some theories of matter along with the meaning of certain pertinent terms, which were widely accepted during al-Māturīdī’s time. The following section will discuss whether Imām al-Māturīdī understood such notions as body (jism), substance (jawhar), and accident (ʿaraḍ) within the frame of traditional Islamic atomism. Moreover, this section will give some information on how al-Māturīdī (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Parental Factors Related to Students’ Self-Concept and Academic Performance amid COVID-19 and Distance Learning.Nelda B. Caasi & Jupeth Pentang - 2022 - Universal Journal of Educational Research 1 (4):202-209.
  Parental factors impact students’ self-concept and academic performance during the pandemic. Thus, this study determined the students’ self-concept and academic performance and the parental factors related to it. The research design was descriptive-correlational, and 500 nonrandom college students in West Philippines participated in the study. Researcher-made instruments were used, which were subjected to reliability and validity evaluation. Data were collected online from June 2021 to July 2022 and were analyzed using descriptive (frequency counts and percentage) and inferential statistics (Spearman correlation). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Organizational Performance of Higher Education Institutions in the Philippines.Jennifer Cabaron - manuscript
  The study aimed to look into the organizational performance of Higher Education Institutions in the Philippines particularly in Zamboanga del Norte. The descriptive method of research was used. There were 95 respondents to the survey. Frequency count, percentage, and Mean were used as a statistical tool. The investigation revealed that organizational performance of the Higher Education Institutions involved was found to be very good along the areas of VMGO, faculty, curriculum and instruction, support to students, research, extension, library, physical plant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 288