Results for 'Historiography, Philippine history, Pantayong Pananaw'

626 found
Order:
 1.  23
  Martes sa Escaler: Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus Salazar.Axle Christien Tugano & Mark Joseph Santos - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Paunang Salita Ang kasalukuyang aklat ay produkto ng masigasig na pagsusumikap ng mga mag-aaral ng BA Kasaysayan sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa sa ilalim ng klase na Historiograpiya ni Dr. Zeus A. Salazar. Tinatangka nitong maitala para sa salinlahi ang mga kaganapan sa kanilang suplemental na klase tuwing Martes sa Bahay Escaler, ang tahanan ng kanilang Guro.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  18
  Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  73
  Ang Mga Diskurso Ng Araling Pilipino Na Umiiral Sa Mga Artikulo Ng Malay Journal (The Discourses of Philippine Studies in the Articles of Malay Journal).Leslie Anne L. Liwanag, May L. Mojica & F. P. A. Demeterio Iii - 2019 - Mabini Review 8:1-38.
  This paper is founded on the assumption that Philippine Studies has five different discouses: 1) Philippine studies as a neutral discourse; 2) colonial Philippine studies as a discourse that is based on western power and reinforces such power; 3) generic postcolonial Philippine studies as a discourse that critiques western hegemony; 4) Pilipinolohiya as a specific postcolonial discourse that was inaugurated by Prospero Covar; and 5) pantayong pananaw as another specific postcolonial discourse that was inaugurated (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Translating the Idiom of Oppression: A Genealogical Deconstruction of FIlipinization and the 19th Century Construction of the Modern Philippine Nation.Michael Roland Hernandez - 2019 - Dissertation, Ateneo de Manila University
  This doctoral thesis examines the phenomenon of Filipinization, specifically understood as the ideological construction of a “Filipino identity” or ‘Filipino subject-consciousness” within the highly determinate context provided by the Filipino ilustrado nationalists such as José Rizal, Marcelo H. del Pilar and their fellow propagandists inasmuch as it leads to the nineteenth (19th) century construction of the modern Philippine nation. Utilizing Jacques Derrida’s deconstructive thinking, this study undertakes a genealogical critique engaged on the concrete historical examination of what is meant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  26
  Pangingibang-Bayan Bilang Pag-aaral sa Ibang Kalinangan: Ang Lakbay-Aral na Akademiko sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Manila, Metro Manila, Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.
  Kasabay ng pag-unlad ng Pantayong Pananaw ang paglinang din sa Araling Kabanwahan bilang isang lente ng pagsusulong na rin ng Araling Pang-Erya. Ipinamamalas ng Araling Kabanwahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng ibang bayan/ibayong bayan/karatig na mga bayan. Tunay nga namang hindi lamang patungkol sa sariling kabihasnan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kailangan din nating dalumatin ang samu’t saring relasyon o ugnayan (tahasan o indirekta) ng Pilipinas sa mga karatig-bayan nito. Kung kaya’t dito uusbong ang pagtutok sa kahalagahan ng Araling (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Lakatos’ “Internal History” as Historiography.Eric Palmer - 1993 - Perspectives on Science 1 (4).
  Imre Lakatos' conception of the history of science is explicated with the purpose of replying to criticism leveled against it by Thomas Kuhn, Ian Hacking, and others. Kuhn's primary argument is that the historian's internal—external distinction is methodologically superior to Lakatos' because it is "independent" of an analysis of rationality. That distinction, however, appears to be a normative one, harboring an implicit and unarticulated appeal to rationality, despite Kuhn's claims to the contrary. Lakatos' history, by contrast, is clearly the history (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 7. Historiography After Revisionism. Remarks on Pomian’s Idea of Writing History.Marcin Leszczyński - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 37:103-113.
  Krzysztof Pomian’s works on history are one of the most interesting theoretical achievements of contemporary humanities. Being one of the prominent revisionists, Pomian took part in an important period of Polish history. Revisionist movement has also played an important role in shaping some basic ideas of Pomian’s later work. Article shows the meaning of revisionism in Polish tradition concerning historiography, and more specifically the meaning of Pomian’s ideas on historiography.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Concepts of Causation in Historiography.Anton Froeyman - 2009 - Historical Methods 42 (3):116-128.
  This paper aims to apply contemporary theories of causation to historiography. The main purpose is to show that historians can use the concept of causation in a variety of ways, each of which is associated with different historiographical claims and different kinds of argumentation. Through this application, it will also become clear, contrary to what is often stated, that historical narratives are (in a specific way) causal, and that micro-history can be seen as a response to a very specific (causal) (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Hobbes and Historiography: Why the Future, He Says, Does Not Exist.Patricia Springborg - 2000 - In G. A. J. Rogers & Tom Sorell (eds.), Hobbes and History. Routledge. pp. 44--72.
  Hobbes's interest in the power of the Image was programmatic, as suggested by his shifts from optics, to sensationalist psychology, to the strategic use of classical history, exemplified by Thucydides and Homer. It put a great resource at the disposal of the state-propaganda machine, with application to the question of state-management and crowd control.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Pagtatampok sa Akademikong Rebyu ng mga Aklat ng Saliksik E-Journal: Mga Daloy at Tunguhin sa Talastasang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2021 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Sa kabila ng napakaraming aklat na inilalathala taun-taon, sa iba't ibang disiplina, perspektiba, at pananaw, siya namang hindi lipos ang mga naililimbag, kung hindi man, naisusulat na mga akademikong rebyu ng mga aklat o panunuring-aklat. Mahalaga ang ginagampanang papel ng mga panunuring-aklat sa talastasang pantao at lalo na sa akademiya. Hindi lamang ito isang simpleng paglalahad sa nilalaman ng aklat, bagkus higit nitong kinapapalooban ang mga kritikal na pagpapasya, pagkilatis o pagsusuri, at pag-apuhap ng mga kaalaman mula sa binasang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Inferentialist Philosophy of Language and the Historiography of Philosophy.Kevin J. Harrelson - 2014 - British Journal for the History of Philosophy 22 (3):582-603.
  This article considers the implications of inferentialist philosophy of language for debates in the historiography of philosophy. My intention is to mediate and refine the polemics between contextualist historians and ‘analytic’ or presentist historians. I claim that much of Robert Brandom’s nuanced defence of presentism can be accepted and even adopted by contextualists, so that inferentialism turns out to provide an important justification for orthodox history of philosophy. In the concluding sections I argue that the application of Brandom’s theory has (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  57
  When Historiography Met Epistemology.Stoffel Jean-François - 2017 - Transversal: International Journal for the Historiography of Science 2:163-165.
  Review of Bordoni, Stefano. When historiography met epistemology: Sophisticated histories and philosophies of science in French-speaking countries in the second half of the nineteenth century. Reviewed by Jean-François Stoffel.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Benefit to Philosophy of the Study of its History.Maria Rosa Antognazza - 2015 - British Journal for the History of Philosophy 23 (1):161-184.
  This paper advances the view that the history of philosophy is both a kind of history and a kind of philosophy. Through a discussion of some examples from epistemology, metaphysics, and the historiography of philosophy, it explores the benefit to philosophy of a deep and broad engagement with its history. It comes to the conclusion that doing history of philosophy is a way to think outside the box of the current philosophical orthodoxies. Somewhat paradoxically, far from imprisoning its students in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 14. Alkimia Operativa and Alkimia Speculativa. Some Modern Controversies on the Historiography of Alchemy.Florin George Calian - 2010 - Annual of Medieval Studies at CEU 16:166-190.
  The accent on scientific and empirical character of alchemy, especially from the field of the history of science, promotes the idea that one can understand the cryptic and metaphorical language of alchemy mainly through the laboratory chemical practice. As a result, the tendency is to interpret the spiritual and esoteric language of alchemy, as metaphors for laboratory work and the most representative research on historiography of alchemy that point the spiritual character as being contaminated by esoteric sciences and Victorian occultism. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Suresh Chandra on Historiography of Civilisation: With Reference to Dravidian Civilisation.Balaganapathi Devarakonda - 2004 - In R. C. Pradhan (ed.), The Philosophy of Suresh Chandra. ICPR, New Delhi.
  This paper attempts to give a critical appraisal of Professor Suresh Chandra’s views on Historiography of Civilization with reference to Dravidian Civilization. “Historiography of Indian Civilization: Harappans, Dravidians, Aryans and Gandhi’s freedom struggle” (published in JICPR June 1996) and “Demythologizing History: Dravidians in Relation to Harappans and the Aryans” (presented in the seminar on Dravidian Philosophy organized by Dravidian University, Kuppam) are the two significant works which are devoted to Historiography of civilization by Prof. Suresh Chandra. This paper mainly confines (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Toward a Critical Historiography of Psychology.William R. Woodward - 1980 - Historiography of Modern Psychology, Eds. J. Brozek and L. Pongratz, Göttingen: Hofgrefe:29-70.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. The Silence of the Norms: The Missing Historiography of The Structure of Scientific Revolutions.Paul A. Roth - 2013 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 44 (4):545-552.
  History has been disparaged since the late 19th century for not conforming to norms of scientific explanation. Nonetheless, as a matter of fact a work of history upends the regnant philosophical conception of science in the second part of the 20th century. Yet despite its impact, Kuhn’s Structure has failed to motivate philosophers to ponder why works of history should be capable of exerting rational influence on an understanding of philosophy of science. But all this constitutes a great irony and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  59
  Systematicity in Hegel’s History of Philosophy.Zeyad el Nabolsy - 2019 - Hegel Jahrbuch 2019 (1):538-544.
  In this paper I argue that Hegel thought that systematicity was both a necessary condition for a body of thought to be recognized as philosophy and a normative principle by which progress in the history of philosophy can be evaluated. I argue that Hegel’s idiosyncrasies in the interpretation of thinkers who he considers to be philosophers can be explained by referring to the structure of his own philosophical system. I also argue that Hegel’s conception of philosophy as being essentially systematic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Empiricism and Rationalism in Nineteenth-Century Histories of Philosophy.Alberto Vanzo - 2016 - Journal of the History of Ideas 77 (2):253-282.
  This paper traces the ancestry of a familiar historiographical narrative, according to which early modern philosophy was marked by the development of empiricism, rationalism, and their synthesis by Immanuel Kant. It is often claimed that this narrative became standard in the nineteenth century, due to the influence of Thomas Reid, Kant and his disciples, or German Hegelians and British Idealists. The paper argues that the narrative became standard only at the turn of the twentieth century. This was not due to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 20.  74
  Modal History Versus Counterfactual History: History as Intention.Vasil Penchev - 2021 - Philosophy of Science eJournal (Elsevier: SSRN) 14 (22):1-8.
  The distinction of whether real or counterfactual history makes sense only post factum. However, modal history is to be defined only as ones’ intention and thus, ex-ante. Modal history is probable history, and its probability is subjective. One needs phenomenological “epoché” in relation to its reality (respectively, counterfactuality). Thus, modal history describes historical “phenomena” in Husserl’s sense and would need a specific application of phenomenological reduction, which can be called historical reduction. Modal history doubles history just as the recorded history (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Did Foucault Revolutionize History?Cody Franchetti - 2011 - Open Journal of Philosophy 1 (2):84-89.
  With the pretext of analyzing Foucault’s contribution to history, the paper is an essay on the philosophy of history. It is shaped, fundamentally, as an answer to the historian Paul Veyne’s essay, “Foucault Revolutionizes History” (1978) and his assertions on Foucault and historical methodology; Veyne claimed Foucault to have revolutionized the discipline of history thanks to his singular gaze and his profound skepticism. The paper counters Veyne’s assertions on both Foucault and Veyne’s historiography and seeks to provide a concept of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Telling Tales: George Stroke and the Historiography of Holography.Sean F. Johnston - 2004 - History and Technology 20:29-51.
  The history of holography, the technology of three-dimensional imaging that grew rapidly during the 1960s, has been written primarily by its historical actors and, like many new inventions, its concepts and activities became surrounded by myths and myth-making. The first historical account was disseminated by the central character of this paper, George W. Stroke, while a professor of Electrical Engineering at the University of Michigan. His claims embroiled several workers active in the field of holography and information processing during the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. On History and Liberty: The ‘Revisionism’ of Bronisław Baczko.Helder Mendes Baiao - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 37:34-60.
  The ‘Warsaw School of History of Ideas’ is the name given to a ‘revisionist think tank’ which was led by the historian Bronisław Baczko from 1956 to 1968 in Communist Poland. This group reunited scholars like Leszek Kołakowski or Krzysztof Pomian around questions related to political believes, theological conceptions or utopian thought. Expelled from the University, B. Baczko left Poland and seek shelter in Geneva where he became a Professor of history of Ideas and historiography. In his new home, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Universal History and the Emergence of Species Being.Brown Haines - manuscript
  This paper seeks to recover the function of universal history, which was to place particulars into relation with universals. By the 20th century universal history was largely discredited because of an idealism that served to lend epistemic coherence to the overwhelming complexity arising from universal history's comprehensive scope. Idealism also attempted to account for history's being "open"--for the human ability to transcend circumstance. The paper attempts to recover these virtues without the idealism by defining universal history not by its scope (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Problems and Prospects of a History of African Philosophy.J. Obi Oguejiofor - 2003 - American Catholic Philosophical Quarterly 77 (4):477-498.
  Although African philosophy has become a part of the world philosophic heritage that can no longer be neglected, no comprehensive history of it is available yet. This lacuna is due to the numerous problems that affect any attempt to outline such a history. Among these problems are those inherent in the historiography of philosophy in general and many others specific to African philosophy. They include the absence of scholarly unanimity over the exact nature of philosophy and, by extension, African philosophy; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  27
  In Defence of a Humanistically Oriented Historiography: The Nature/Culture Distinction at the Time of the Anthropocene.Giuseppina D'Oro - 2020 - In Jouni Matt-Kuukkanen (ed.), Philosophy of History: Twenty-First-Century Perspectives. Bloomsbury. Bloomsbury. pp. 216-236.
  “Do Anthropocene narratives confuse an important distinction between the natural and the historical past?” asks Giuseppina D’Oro. D’Oro defends the view that the concept of the historical past is sui generis and distinct from that of the geological past against a new, Anthropocene-inspired challenge to the possibility of a humanistically oriented historiography. She argues that the historical past is not a short segment of geological time, the time of the human species on Earth, but the past investigated from the perspective (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  29
  "The Great Game” Policy in the Uzbek Historiography.Radjabov Ozodbek Aminboevich - 2019 - International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) 3 (4):30-39.
  Abstract: There are such issues in world history that over the years will not lose their relevance and importance. One of these issues is the English-Russian rivalry, which began in Asia in the middle of the XIX century, which means the policy of “the Great Game”. This issue is reflected in the monographs of all the world’s largest historians, many books, magazines and newspapers on international relations and diplomacy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Iqbal's Fractured Vision: History as a Science and the Moral Weight of the Past.Sara Aronowitz & Reza Hadisi - 2020 - Philosophy East and West 70 (4):881-905.
  Tis paper aims to understand how we reason from historical premises to normative conclusions, tracing this question through the work of Muhammad Iqbal. On our reading, he wavers between two views of history, one a kind of natural science, and the other akin to religious interpretation. These tell different stories about the lessons we draw from history.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. On the History of Differentiable Manifolds.Giuseppe Iurato - 2012 - International Mathematical Forum 7 (10):477-514.
  We discuss central aspects of history of the concept of an affine differentiable manifold, as a proposal confirming the need for using some quantitative methods (drawn from elementary Model Theory) in Mathematical Historiography. In particular, we prove that this geometric structure is a syntactic rigid designator in the sense of Kripke-Putnam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Philosophy and History in the historiographical discussions between José Ingenieros and Alejandro Korn.Lucas Domínguez Rubio - 2017 - Prismas: Revista de Historia Intelectual 21:75-94.
  From 1912, Alejandro Korn and José Ingenieros began to publish articles that then would be part of their historical works, respectively, Influencias filosóficas en la evolución nacional and La evolución de las ideas argentinas. Therefore, they started to generate some discussion in reference to sections that they knew of each other's work. Being the first major works from a developing philosophical field about the history of Argentine thought, their authors sought to create cultural traditions to affirm their own academic, cultural (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Death and History.Király V. István - 2015 - Lambert Academic publishing.
  The analyses in the book investigate the possibilities and foundations of a completely new philosophy of history, although outlined in dialogue with M. Heidegger. The fundamental questions the author asks are: Why, wherefrom is there history? Why are we humans historical? Why is there historiography? Primarily and ultimately, the response to each of these questions is: because we are MORTAL. Accordingly, the first chapter tackles the possibilities and lays the foundations of an ontology of history. Built upon these, the second (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  84
  Nominalism and History.Cody Franchetti - 2013 - Open Journal of Philosophy 3 (3):401-412.
  The paper focuses on Nominalism in history, its application, and its historiographical implications. By engaging with recent scholarship as well as classic works, a survey of Nominalism’s role in the discipline of history is made; such examination is timely, since it has been done but scantily in a purely historical context. In the light of recent theoretical works, which often display aporias over the nature and method of historical enquiry, the paper offers new considerations on historical theory, which in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  99
  Natural Cybernetics and Mathematical History: The Principle of Least Choice in History.Vasil Penchev - 2020 - Cultural Anthropology (Elsevier: SSRN) 5 (23):1-44.
  The paper follows the track of a previous paper “Natural cybernetics of time” in relation to history in a research of the ways to be mathematized regardless of being a descriptive humanitarian science withal investigating unique events and thus rejecting any repeatability. The pathway of classical experimental science to be mathematized gradually and smoothly by more and more relevant mathematical models seems to be inapplicable. Anyway quantum mechanics suggests another pathway for mathematization; considering the historical reality as dual or “complimentary” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Philosophy of Science and History of Science: A Productive Engagement.Eric Palmer - 1991 - Dissertation, University of California, San Diego
  Philosophy of science and history of science both have a significant relation to science itself; but what is their relation to each other? That question has been a focal point of philosophical and historical work throughout the second half of this century. An analysis and review of the progress made in dealing with this question, and especially that made in philosophy, is the focus of this thesis. Chapter one concerns logical positivist and empiricist approaches to philosophy of science, and the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  45
  The Modern Idea of History and its Value: An Introduction, by Chiel van den Akker. [REVIEW]Karl Pfeifer - 2021 - International Network for Theory of History.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The Scientific Study of History-Speculative Philosophy of History Explained.Rochelle Marianne Forrester - unknown
  This paper suggests ever increasing human knowledge of the world around us is the driving force for much social and cultural evolution. It examines the order of discovery of our knowledge of the world around us and notes this knowledge comes to us in a particular and necessary order from the easiest to discover to the more difficult to discover. The necessary order of the discoveries means they can be rationally analysed and understood and this enables the study of social (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Review of J. B. Schneewind, Essays on the History of Moral Philosophy. [REVIEW]Anthony Skelton - 2017 - Mind 126 (503):949-954.
  This is a critical review of J. B. Schneewind's Essays on the History of Moral Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Freshest Advices on What To Do With the Historical Method in Philosophy When Using It to Study a Little Bit of Philosophy That Has Been Lost to History.Bennett Gilbert - 2012 - Essays in Philosophy 13 (1):106-118.
  The paper explores the question of the relationship between the practice of original philosophical inquiry and the study of the history of philosophy. It is written from my point of view as someone starting a research project in the history of philosophy that calls this issue into question, in order to review my starting positions. I argue: first, that any philosopher is sufficiently embedded in culture that her practice is necessarily historical; second, that original work is in fact in part (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Actions as Events and Vice Versa: Kant, Hegel and the Concept of History.Katerina Deligiorgi - 2014 - In Fred Rush & Jürgen Stolzenberg (eds.), Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus. De Gruyter. pp. 175-197.
  The aim of this paper is to show how concern with agency, expressed in the idea that history is the doing of agents, shapes both Kant’s and Hegel’s conceptions of history and, by extension, the roles they accord philosophical historiography.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  88
  Then and Now—A Thomistic Account of History.Timothy Kearns - 2016 - Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 90:243-259.
  Thomists do not have a standard account of history as a discipline or of historical knowledge in general. Since Thomism is a tradition of thought derived in part from historical figures and their works, it is necessary for Thomists to be able to say how we know what we know about those figures and their works. In this paper, I analyze the notion of history both in its contemporary senses and in how it was used by Aristotle and Aquinas. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Nietzsche’s philosophy as a creation of concepts (XVI Kyiv-Mohyla Seminar on the History of Philosophy).Тaras Lyuty, Mykhailo Minakov, Vakhtang Kebuladze & Vadym Menzhulin - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:91-105.
  Kyiv-Mohyla Seminar on the History of Philosophy was established by the Kyiv-Mohyla Academy’s Department of Philosophy and Religious Studies (in co-operation with Ukrainian Philosophical Foundation) in 2003. In this yearly seminar, the Department’s members as well as the historians of philosophy from other academic institutions regularly take part. Since 2003, 16 meetings of the seminar took place. They were focused on such topics as “Historiography of Philosophy in Ukraine: Current State and Perspectives” (2003), “Actual Problems of the Source Studies in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Revolution of 1917 — the 1920s and the History of Social and Political Thought From Ivan Lysiak-Rudnytsky’s Perspective.Serhii Yosypenko - 2017 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 4:53-66.
  Prominent Ukrainian historian Ivan Lysiak-Rudnytsky (1919–1984) repeatedly addressed the topic of the Ukrainian revolution of 1917 – the 1920s, especially considering its intellectual origins and implications in the context of the history of Ukrainian social and political thought. Analysis of his works shows the manner in which the Ukrainian revolution as an event structures the history of Ukrainian social and political thought in both senses of the term “history”: as history itself and as its historiography. Based on this analysis, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  13
  Assyrian Merchants Meet Nuclear Physicists: History of the Early Contributions From Social Sciences to Computer Science. The Case of Automatic Pattern Detection in Graphs (1950s-1970s).Sébastien Plutniak - 2021 - Interdisciplinary Science Reviews 46 (4):547-568.
  Community detection is a major issue in network analysis. This paper combines a socio-historical approach with an experimental reconstruction of programs to investigate the early automation of clique detection algorithms, which remains one of the unsolved NP-complete problems today. The research led by the archaeologist Jean-Claude Gardin from the 1950s on non-numerical information and graph analysis is retraced to demonstrate the early contributions of social sciences and humanities. The limited recognition and reception of Gardin's innovative computer application to the humanities (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):132-181.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  16
  OKON EDET UYA: THE PHILOSOPHER OF HISTORY.Obar Ayami Irom - 2016 - Dissertation, Benue State University
  An introduction to Professor Uya’s philosophy of history class starts with this caution, ‘as a historian, you must learn to think’. Put differently, you must learn to develop a critical mind for healthy scepticism. If Philosophy, is having second thought, that is thinking about the nature of some form of human thought and the implications of some body of human knowledge in the most ultimate and far-reaching way, then Professor Uya’s introductory remarks to his students of philosophy of history is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  71
  What is an Anti-Racist Philosophy of Race and History? A New Look at Kant, Hegel, and Du Bois.Elvira Basevich - forthcoming - Critical Philosophy of Race.
  In this essay, I defend the pragmatic relevance of race in history. Kant and Hegel’s racist development thesis assumes that nonwhite, non-European racial groups are defective practical agents. In response, philosophers have opted to drop race from a theory of history and progress. They posit that denying its pragmatic relevance amounts to anti-racist egalitarianism. I dub this tactic ‘colorblind cosmopolitanism’ and offer grounds for its rejection. Following Du Bois, I ascribe, instead, a pragmatic role to race in history. Namely, Du (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Models of Presence and Loss of Transcendence in History.Ronny Miron - 2013 - Philosophy Study 3 (4):331-351.
  The article seeks to elucidate the status of transcendence in the historiography of secularization through the perspective of collective memory. It discusses two typological models dealing with the basic metaphysical problem concerned with the presence and meaning of transcendence in real human existence. According to the first, the historical reality of secularization causes a break from the collective memory whose roots are in religion. In contrast, the second model considers that despite the deep transformations in the status of religion in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Pierre Duhem’s Philosophy and History of Science.Jean-François Stoffel & Fábio Rodrigo Leite - 2017 - Transversal : International Journal for the Historiography of Science 2:3-165.
  LEITE (Fábio Rodrigo) – STOFFEL (Jean-François), Introduction (pp. 3-6). BARRA (Eduardo Salles de O.) – SANTOS (Ricardo Batista dos), Duhem’s analysis of Newtonian method and the logical priority of physics over metaphysics (pp. 7-19). BORDONI (Stefano), The French roots of Duhem’s early historiography and epistemology (pp. 20-35). CHIAPPIN (José R. N.) – LARANJEIRAS (Cássio Costa), Duhem’s critical analysis of mecha­ni­cism and his defense of a formal conception of theoretical phy­sics (pp. 36-53). GUEGUEN (Marie) – PSILLOS (Stathis), Anti-­scepticism and epistemic humility (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Introduction - Pierre Duhem’s Philosophy and History of Science.Leite Fábio Rodrigo & Stoffel Jean-François - 2017 - Transversal: International Journal for the Historiography of Science 2:3-6.
  Introduction to Dossier Pierre Duhem’s Philosophy and History of Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Women and Logic: What Can Women’s Studies Contribute to the History of Formal Logic?Andrea Reichenberger & Karin Beiküfner - 2019 - Transversal. International Journal for the Historiography of Science 6:6-14.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 626