Results for 'Ho��ng Th��� Ph����ng Th���o'

1000+ found
Order:
 1.  93
  Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Pagtatampok sa Akademikong Rebyu ng mga Aklat ng Saliksik E-Journal: Mga Daloy at Tunguhin sa Talastasang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2021 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Sa kabila ng napakaraming aklat na inilalathala taun-taon, sa iba't ibang disiplina, perspektiba, at pananaw, siya namang hindi lipos ang mga naililimbag, kung hindi man, naisusulat na mga akademikong rebyu ng mga aklat o panunuring-aklat. Mahalaga ang ginagampanang papel ng mga panunuring-aklat sa talastasang pantao at lalo na sa akademiya. Hindi lamang ito isang simpleng paglalahad sa nilalaman ng aklat, bagkus higit nitong kinapapalooban ang mga kritikal na pagpapasya, pagkilatis o pagsusuri, at pag-apuhap ng mga kaalaman mula sa binasang mga (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman niya/tinutulungang makaalpas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  10
  Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa.Axle Christien Tugano - 2018 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (2):57-75.
  Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  43
  Bộ ba “mở” cải thiện độ tin cậy của khoa học xã hội.Hồ Mạnh Tùng - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (2):1-7.
  TS Vương Quân Hoàng (Đại học Thành Tây, Hà Nội và ULB, Bỉ) đề xuất trên Scientific Data Updates việc kết hợp bộ ba yếu tố dữ liệu mở, phản biện mở và đối thoại cộng đồng mở như một giải pháp đáp ứng đòi hỏi của xã hội đối với độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Ho Manh Tung, Nguyen To Hong Kong, La Viet Phuong, Vuong Thu Trang, Vu Thi Hanh, Nguyen Minh Hoang & Manh-Toan Ho - manuscript
  This research employs the Bayesian network modeling approach, and the Markov chain Monte Carlo technique, to learn about the role of lies and violence in teachings of major religions, using a unique dataset extracted from long-standing Vietnamese folktales. The results indicate that, although lying and violent acts augur negative consequences for those who commit them, their associations with core religious values diverge in the final outcome for the folktale characters. Lying that serves a religious mission of either Confucianism or Taoism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 7. Vài Suy Nghĩ Về H-Index Trong Cuộc Biến Chuyển Đo Lường Công Trạng Khoa Học Ở Việt Nam.Manh-Toan Ho - manuscript
  Một vài suy nghĩ về khả năng đóng góp của h-index trong đo lường công trạng khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn, ở bối cảnh Việt Nam hiện nay.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  83
  Vài suy nghĩ về h-index trong cuộc chuyến biến đo lường công trạng khoa học ở Việt Nam.Manh-Toan Ho - 2019 - Kinh Tế Và Dự Báo 52 (32):38-40.
  Vài suy nghĩ về h-index trong cuộc chuyến biến đo lường công trạng khoa học ở Việt Nam. Bài viết đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo, Vol. 52, No. 32, Serial 714, tr. 38-40, Hà Nội, tháng 11-2019.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Hermano Puli at Imam Bondjol at ang Kanilang Mga Kilusang Mapagpalaya sa Timog Silangang Asya: Mga Tala sa Tungkulin ng Bayan sa Pagyabong ng Kasaysayang Panlipunan.Axle Christien Tugano - 2019 - Tayabas, Quezon, Philippines: Alternatibong Tahanan ng mga Akda at Gawang Nasaliksik (ATAGAN) Inc. at Tayabas Studies and Creative Writing Center.
  Bago matapos ang dantaon 19, umusbong ang mga kilusang mapagpalaya kontra kolonisador sa iba’t ibang kapuluan ng Pilipinas at Indonesia (mga bansang kabilang/kaugnay ng Dunia Melayu). Isa sa mga iginigiit na dahilan ng bawat bayan (negara ng Indonesia) ay ang malawakang reporma hinggil sa relihiyon/paniniwala – pagpapanatili, pagbabago, o di kaya’y pakikisangkot. Sapul pa noong panahong dati, patuloy nang pinahahalagahan ng bawat katutubong Malayo/Austronesyano ang kanilang paniniwala na malalim ang pagkaka-ugat sa kapangyarihan at impluwensiya ng kanilang kapaligiran at sabihin pa’y (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  8
  Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Ugnayang Australia at Pilipinas: Mga Natatanging Gunita ng Diaspora at Rebolusyong Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):119-135.
  Kapwa nakalatag sa heograpikal, ekonomiko, at kultural na aspekto ng Asya-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagama’t kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensiyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkatin ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sapul pa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones nang tumakas tungong Australia sina Pangulong Manuel Quezon at buong pamilya noong Pebrero 19, 1942. Ngunit kung tutuusin, sa ganitong (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera.Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):339-356.
  Artykuł rekonstruuje przemiany pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera na podstawie: Bycia i czasu, Podstawowych problemów fenomenologii, rozprawy O istocie podstawy, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Źródła dzieła sztuki, Przyczynków do filozofii oraz esejów Język, Rzecz i Budować, mieszkać, myśleć. Niniejsza analiza pokazuje, że kolejne odsłony problemu świata nie unieważniają wcześniejszych rozwiązań, ale rozwijają ich sens, zgodnie z którym bycie ujawnia się tylko wtedy, gdy byty postrzegane są w ich wspólnocie. Tak też różne ujęcia problemu świata wskazują na odmienne aspekty wspólnoty (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet ( Sextus' account on Protagoras in Outlines of Pyrrhonism [PH I 216] and its relation to Plato's Theaetetus).Zbigniew Nerczuk - 2007 - In Artur Pacewicz (ed.), Kolokwia Platońskie THEAITETOS. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 175-182.
  Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet Dzieła Sekstusa Empiryka stanowią ważne źródło doksograficzne, zawierając m. in. fragmenty i przekazy poświęcone sofistyce. Są wśród nich omówienia poglądów Protagorasa. W świetle problemów, jakie stwarza rekonstrukcja myśli tego sofisty, warto poddać badaniu źródła i perspektywę Sekstusa, zwracając szczególną uwagę na krótkie przedstawienie tez Protagorasa zawarte w Zarysach Pyrrońskich (PH I 216). Porównując omówienie Sekstusa i przedstawienie Platona w Teajtecie, dostrzec możemy podobieństwo prezentowanych poglądów. W przekazie Seksusa podobnie jak w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. COVID-19 và thế giới xuất bản học thuật.Manh-Toan Ho - unknown
  Bài điểm thông tin khoa học về các tác động của COVID-19 tới thế giới xuất bản học thuật. Đăng trên EASE Vietnam SciComm System ngày 18-03-2020. Sau đó được website của Trung tâm ISR, Phenikaa University đăng lại ngày 25-03-2020.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  68
  Tháng 8-2020, ISR Với Nature, RePEc Và Springer.Manh-Toan Ho - manuscript
  COVID-19 bùng phát lần 2 đang gây lo lắng ở Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh có thể cảm nhận được rất rõ trong công việc. Ngoài cản trở và đình trệ với sản xuất, công việc biên tập bình duyệt cũng bị tồn đọng, dẫn đến chờ đợi kéo dài. Tỷ lệ từ chối cũng có khuynh hướng tăng vọt.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Niềm đam mê nghiên cứu khoa học của “hai anh em nhà họ Hồ”.H. Nguyen - 2018 - Dân Trí 2018 (7):1-5.
  Hồ Mạnh Tùng và Hồ Mạnh Toàn đều là các nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội ở độ tuổi dưới 30. Mặc dù mới tham gia nghiên cứu khoa học chưa lâu, nhưng 2 anh em nhà họ Hồ đã có thành tích khoa học ấn tượng.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  31
  Polemika s Hillovým Pojetím „Nového Huma“.Zuzana Parusniková - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):127-138.
  Debata o tzv. „Novém Humovi“ byla v posledních desetiletích dominantním tématem humovské interpretace. James Hill ve svém příspěvku v tomto časopise podporuje hlavní požadavek „novohumovců“, který vymezuje Huma jako epistemologického skeptika a ontologického realistu. Vůči tomuto pojetí máme několik výhrad. Některé se týkají nejasností v definici realismu a celkově i smysluplnosti projektu „Nový Hume“. Některé se týkají konkrétních Hillových argumentů zaměřených na Humovy Dialogy a především jeho tvrzení, že v tomto díle lze nalézt další důkaz Humova realismu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.Ngoc Thuy Ta - unknown
  Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  63
  Саентизм на стероидах: Oбзор “свободы Эволюции” ( Freedom Evolves) by Daniel Dennett (2003) (обзор пересмотрен 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД НА НАШЕМ МИРЕ : Дети, Изменение климата, Биткойн, Картели, Китай, Демократия, Разнообразие, Диссигеника, Равенство, Хакеры, Права человека, Ислам, Либерализм, Процветание, Сеть, Хаос, Голод, Болезнь, Насилие, Искусственный интелле. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 94-110.
  "Люди говорят снова и снова, что философия на самом деле не прогресс, что мы по-прежнему заняты теми же философскими проблемами, что и греки. Но люди, которые говорят это, не понимают, почему это должно быть так. Это потому, что наш язык остался прежним и продолжает соблазнять нас задавать те же вопросы. До тех пор, пока по-прежнему существует глагол, который выглядит так, как будто он функционирует так же, как «есть и пить», до тех пор, пока у нас есть прилагательные «идентично», «правда» ( (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  41
  Еще один карикатурный портрет ума от редукционистских метафизиков - Oбзор "Непрозрачность ума" (The Opacity of Mind) by Peter Carruthers (2011) (обзор пересмотрен 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД НА НАШЕМ МИРЕ : Дети, Изменение климата, Биткойн, Картели, Китай, Демократия, Разнообразие, Диссигеника, Равенство, Хакеры, Права человека, Ислам, Либерализм, Процветание, Сеть, Хаос, Голод, Болезнь, Насилие, Искусственный интелле. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 129-156.
  Материализм, редукционизм, биение, функционализм, теория динамических систем и вычислительность являются популярными взглядами, но они были показаны Витгенштейном как непоследовательные. Изучение поведения охватывает всю человеческуюжизнь, но поведение в значительной степени автоматический и бессознательный, и даже сознательная часть, в основном выражается в языке (который Витгенштейн приравнивает с умом), не является проницательным, поэтому очень важно иметь рамки, которые Сирл называет Логическая структура рациональности (LSR) и я называю описательной психологии мысли высшего порядка (DPHOT). После подведения итогов рамок, разработанных Витгенштейном и Сирлом, как это было (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  31
  Gli ominoidi o gli androidi distruggeranno la Terra? Una recensione di Come Creare una Mente (How to Create a Mind) di Ray Kurzweil (2012) (recensione rivista nel 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 150-162.
  Alcuni anni fa, ho raggiunto il punto in cui di solito posso dire dal titolo di un libro, o almeno dai titoli dei capitoli, quali tipi di errori filosofici saranno fatti e con quale frequenza. Nel caso di opere nominalmente scientifiche queste possono essere in gran parte limitate a determinati capitoli che sono filosofici o cercanodi trarre conclusioni generali sul significato o sul significato a lungoterminedell'opera. Normalmente però le questioni scientifiche di fatto sono generosamente intrecciate con incomprodellami filosofici su ciò (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  19
  Gli ominoidi o gli androidi distruggeranno la Terra? Una recensione di Come Creare una Mente (How to Create a Mind) di Ray Kurzweil (2012) (recensione rivista nel 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 150-162.
  Alcuni anni fa, ho raggiunto il punto in cui di solito posso dire dal titolo di un libro, o almeno dai titoli dei capitoli, quali tipi di errori filosofici saranno fatti e con quale frequenza. Nel caso di opere nominalmente scientifiche queste possono essere in gran parte limitate a determinati capitoli che sono filosofici o cercanodi trarre conclusioni generali sul significato o sul significato a lungoterminedell'opera. Normalmente però le questioni scientifiche di fatto sono generosamente intrecciate con incomprodellami filosofici su ciò (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  39
  Альтруизм, Иисус И Конец Света – Как Фонд Темплтона Купил Профессорскую Должность ВГарварда И Напал На Эволюцию, Рациональность И Цивилизацию. Обзор "Социальное Завоевание Земли" (The Social Conquest of Earth) by E.O. Wilson (2012) И Nowak and Highfield "Супер Кооператоры”(SuperCooperators) (2012) (Обзор Пересмотрен 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД НА НАШЕМ МИРЕ : Дети, Изменение климата, Биткойн, Картели, Китай, Демократия, Разнообразие, Диссигеника, Равенство, Хакеры, Права человека, Ислам, Либерализм, Процветание, Сеть, Хаос, Голод, Болезнь, Насилие, Искусственный интелле. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 276-289.
  Знаменитый человек-муравей Э.О. Уилсон всегда был одним из моих героев - не только выдающимся биологом, но и одним из крошечных и исчезающих меньшинств интеллектуалов, которые, по крайней мере, осмеливаются намекнуть на правду о нашей природе, которую другие не понимают, или, поскольку ониd-o хватаются, старательно избегают политической целесообразности. К сожалению, он заканчивает свою долгую карьеру в самых грязную моду в качестве участника невежественных и высокомерных нападение на науку мотивированы по крайней мере частично религиозный пыл его коллег Гарварда. Это показывает, гнусные последствия, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  58
  KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế.Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân & Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  35
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  32
  Probable Role of Ablation of Cerebral Ganglia and Injection of its Extracts on O:N Ratio of Lamellidens Corrianis During Summer Season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Pangingibang-Bayan Bilang Pag-aaral sa Ibang Kalinangan: Ang Lakbay-Aral na Akademiko sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Manila, Metro Manila, Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.
  Kasabay ng pag-unlad ng Pantayong Pananaw ang paglinang din sa Araling Kabanwahan bilang isang lente ng pagsusulong na rin ng Araling Pang-Erya. Ipinamamalas ng Araling Kabanwahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng ibang bayan/ibayong bayan/karatig na mga bayan. Tunay nga namang hindi lamang patungkol sa sariling kabihasnan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kailangan din nating dalumatin ang samu’t saring relasyon o ugnayan (tahasan o indirekta) ng Pilipinas sa mga karatig-bayan nito. Kung kaya’t dito uusbong ang pagtutok sa kahalagahan ng Araling Timog Silangang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  10
  Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna.Axle Christien Tugano - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):31-118.
  Marami sa mga simbahan (iglesia) at libingan (cementerio) ang itinayo noong panahon ng mga Español sa dati nang sinasambahan at nililibingan ng mga katutubo, kung kaya bahagi pa rin ng pagtatawid sa sinaunang pananampalataya patungo sa tinatawag na Kristiyanismong Bayan (tinatawag ng iilan bilang Folk Catholicism o Folk Christianity). Dahil hindi pasibong tinanggap ng mga katutubo ang ipinakikilalang dogma, inangkop nila sa kanilang kinabihasnang kultura ang pagtanggap sa Kristiyanismo. Makikita ang ganitong pag-angkop sa sistema ng paniniwala; iba’t ibang tradisyon; at (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Fisiologia do Ciclo Estral dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DOS ANIMAIS -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido e IPA -/- • _____OBJETIVO -/- O cio ou estro é a fase reprodutiva dos animais, onde as fêmeas apresentam receptividade sexual seguida de ovulação. Para tanto, é necessário entender a fisiologia do estro para a realização do manejo reprodutivo dos animais. Em geral, as fêmeas manifestam comportamentos fora do comum quando estão ciclando, tais comportamentos devem ser observados para que não percam o pico de ovulação (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  49
  Nutrição Sobre a Reprodução e Fertilidade dos Bovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  APRESENTAÇÃO O material Nutrição sobre a Reprodução e Fertilidade dos Bovinos é fruto de diversas pesquisas realizadas com o rebanho leiteiro do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) de São Bento do Una em parceria com curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Pernambuco Campus Belo Jardim que visa demonstrar os fatores nutricionais como agentes diretos de alterações no sistema fisiológico do aparelho reprodutivo dos bovinos bem como na fertilidade destes animais. O trabalho estruturado de forma sistemática e mais didática (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  29
  Wolpert, Chaitin e Wittgenstein sull'impossibilità, l'incompletezza, il paradosso bugiardo, il teismo, i limiti del calcolo, un principio di incertezza meccanica non quantistica e l'universo come computer, il teorema finale della Teoria della Macchina di Turing (rivisto 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 177-181.
  Ho letto molte recenti discussioni sui limiti del calcolo e dell'universo come computer, sperando di trovare alcuni commenti sull'incredibile lavoro del fisico polimatematico e del teorista delle decisioni David Wolpert, ma non ho trovato una sola citazione e quindi presento questo brevissimo riassunto. Wolpert si dimostrò una straordinaria impossibilità o incompletezza teoremi (1992-2008-see arxiv dot org) sui limiti dell'inferenza (calcolo) che sono così generali che sono indipendenti dal dispositivo che fa il calcolo, e anche indipendenti dalle leggi della fisica, in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Fisiologia Clínica do Ciclo Estral de Vacas Leiteiras: Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  REPRODUÇÃO ANIMAL: O CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS – Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro ANIMAL REPRODUCTION: THE OESTROUS CYCLE OF DAIRY BOVINES -Follicular Development, Corpus Luteum and Stages of Estrus Apoio: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: emanuel.isaque@ufrpe.br WhatsApp: (82)98143-8399 FISIOLOGIA CLÍNICA DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS 1. RESUMO A fêmea bovina apresenta ciclos estrais em intervalos de 19 a 23 dias e estes só são interrompidos durante a gestação ou devido (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  53
  Predikce Kvaszovy Formální Epistemologie Ve Světle Historické Metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  40
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  40
  Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):129-177.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. L'epistemologia delle virtù: Bibliografia tematica.Michel Croce - 2018 - Acta Philosophica 27 (2):369-386.
  L’obiettivo di questa bibliografia tematica, tuttavia, è quello di fornire al lettore una panoramica, sintetica ma informativa, sull’evoluzione dell’epistemologia delle virtù nell’arco di quasi quattro decenni. La selezione dei testi che verranno menzionati in questa bibliografia tematica tenta, per quanto possibile, di rispettare lo sviluppo cronologico dell’epistemologia delle virtù. Tuttavia, il criterio che ho scelto di adottare per la classificazione di queste opere è primariamente tematico: dopo una prima sezione dedicata alle origini dell’epistemologia delle virtù, verranno indicati alcuni testi che (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  74
  Comportamento Sexual dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro Da Silva - manuscript
  COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ANIMAIS OBJETIVO O estudante explicará a conduta sexual de fêmeas e machos de diferentes espécies domésticas para detectar a fase de receptividade sexual, com a finalidade de programar de maneira adequada a monta ou a inseminação artificial. A observação da conduta sexual dos animais é indispensável para o sucesso da estação reprodutiva em uma determinada propriedade. Logo, o estudante obterá o alicerce necessário sobre os pontos teóricos e práticos a serem observados para a seleção dos animais aptos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  47
  Sociologia: Transformações Sociais e Políticas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  SOCIOLOGIA: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS -/- SOCIOLOGY: SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATIONS -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE - eisaque335@gmail.com e eics@discente.ifpe.edu.br e WhatsApp:(82)98143-8399 -/- -/- 1. PREMISSA -/- Muitas foram as transformações sociais e políticas vividas em nossa sociedade. Algumas foram violentas e transformaram radicalmente as sociedades. Outras levaram à independência do jugo colonial ou neocolonial. Há também aquelas que brotaram de acordos entre classes dominantes ou que se constituíram movimentos liderados pela burguesia ascendente. -/- (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. On Getting First Things First: Assessing Claims for the Primacy of Christ.Myk Habets - 2009 - New Blackfriars 90 (1027):343-364.
  Adopting modal logic the doctrine of the primacy of Christ is defined and defended in relation to the Thomistic – Scotistic debates over the primary and efficient causes of the incarnation. This leads to a defence of the Scotistic thesis and a reserved affirmation for the Scotistic hypothesis that there would have been an incarnation irrespective of the fall. This hypothesis is tested by reference to the work of four recent theologians, Thomas Weinandy O.F.M. cap., Karl Barth, J¨urgen Moltmann, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  61
  Le mani morte della selezione del gruppo e la fenomenologia -Una recensione di Individualità e Intrappolamento ( Individuality and Entanglement) di Herbert Gintis 357p (2017)(recensione rivista 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 242-254.
  Dal momento che Gintis è un economista senior e ho letto alcuni dei suoi precedenti libri con interesse, mi aspettavo qualche più intuizione sul comportamento. Purtroppo, fa le mani morte della selezione di gruppo e della fenomenologia nei pezzi centrali delle sue teorie del comportamento, e questo invalida in gran parte l'opera. Peggio ancora, dal momento che mostra un tale cattivo giudizio qui, mette in discussione tutto il suo lavoro precedente. Il tentativo di resuscitare la selezione di gruppo da parte (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  34
  La struttura logica della Coscienza (comportamento, personalità, razionalità, pensiero di ordine superiore, intenzionalità) (2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellig. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 2-8.
  Dopo mezzo secolo di oblio, la natura della coscienza è ora l'argomento più caldo nelle scienze comportamentali e nella filosofia. A partire dal lavoro pionieristico di Ludwig Wittgenstein negli anni '30 (i libri blu e brown) e dagli anni '50 ad oggi dal suo logico successore John Searle, ho creato la seguente tabella come euristica per promuovere questo studio. Le righe mostrano vari aspetti o modi di studio e le colonne mostrano i processi involontari e i comportamenti volontari che comprendono (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  23
  Recensione di Wittgenstein's Metaphilosophy di Paul Horwich 248p (2013) (recensione rivista 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 49-70.
  Horwich dà una bella analisi di Wittgenstein (W) ed è uno studioso W leader, ma a mio parere, tutti non sono al di sotto di un pieno apprezzamento, come spiego a lungo in questa recensione e molti altri. Se non si capisce W (e preferibilmente anche Searle) allora non vedo come si possa avere più di una comprensione superficiale della filosofia e del pensiero di ordine superiore e quindi di tutti i comportamenti complessi (psicologia, sociologia, antropologia, storia, letteratura, società). In (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  25
  Scientismo sugli steroidi: una revisione della Libertà si Evolve ( Freedom Evolves) di Daniel Dennett (2003) (recensione rivista 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellig. Las Vegas, NV , USA: Reality Press. pp. 92-106.
  "La gente ripete più e più volte che la filosofia non progredisce davvero, che siamo ancora occupati con gli stessi problemi filosofici come erano i greci. Ma le persone che dicono questo non capiscono perché deve essere così. È perché il nostro linguaggio è rimasto lo stesso e continua a sedurrci a fare le stesse domande. Finché continua ad essere un verbo - per essere - che sembra come se funziona allo stesso modo come "mangiare e bere", fintanto che abbiamo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Anatomia e Fisiologia das Aves Domésticas - Anatomia da Galinha.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  -/- IFPE – Campus Belo Jardim Curso Técnico em Agropecuária -/- AVICULTURA: ANATOMIA DA GALINHA -/- AVICULTURA Anatomia básica da galinha -/- INTRODUÇÃO -/- A galinha é um animal vertebrado de sangue quente, parente evoluído dos répteis. Embora haja semelhanças entre ambas as espécies (aves e répteis), também existem grandes diferenças. Os répteis são seres pecilotérmicos, isto é, possuem sangue frio, o que significa que sua temperatura corporal não é regulada pelo seu próprio corpo para uma temperatura específica e, portanto, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Características Gerais dos Bovinos / General Characteristics of Cattle Bovine.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GADO BOVINO -/- GENERAL CHARACTERISTICS OF CATTLE BOVINE -/- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GANADO BOVINO -/- 1 TAXONOMIA DOS BOVINOS -/- Consideramos, nesse primeiro tópico, a taxonomia (ordenação e classificação das espécies animais e vegetais, onde também pode-se encontrar a relação de familiaridade entre organismos distintos e/ou iguais, bem como sua evolução em diversos aspectos: físico, motor, locomoção, anatomia, etc.) dos bovinos. É levado em consideração os itens mais relevantes e mais estudados em Zootecnia, Biologia, Medicina Veterinária, etc. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Digestão dos Alimentos e Desenvolvimento do Rúmen em Bezerros.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- E. I. C. da Silva -/- Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- -/- PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- INTRODUÇÃO -/- Se todos os bezerros pudessem ser criados por suas mães, haveria pouca necessidade de inúmeros livros, artigos e trabalhos, como esse, sobre a criação e o manejo básico desses animais. A maioria das vacas desempenha um ótimo papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Definição de Conceitos Básicos na Reprodução Animal: Fertilidade, Fecundidade e Prolificidade - Suínos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  1. INTRODUÇÃO -/- No "mundo" das produções animais, e sem que saibamos exatamente o motivo ou os motivos, não é incomum observar, mesmo a nível docente (faceta em que nos sentimos especialmente culpados), uma notável discussão (obscuridade de ideias e/ou na linguagem, produzida deliberadamente ou não) ao abordar os conceitos de fertilidade, fecundidade e prolificidade. -/- Esta falta de clareza conceitual torna-se tanto mais manifesta quando, precisamente a partir dos referidos conceitos, se pretende efetuar, por exemplo, uma programação ou uma (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Hormônios e Sistema Endócrino na Reprodução Animal.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva & Emanuel Isaque Da Silva - manuscript
  HORMÔNIOS E SISTEMA ENDÓCRINO NA REPRODUÇÃO ANIMAL -/- OBJETIVO -/- As glândulas secretoras do corpo são estudadas pelo ramo da endocrinologia. O estudante de Veterinária e/ou Zootecnia que se preze, deverá entender os processos fisio-lógicos que interagem entre si para a estimulação das glândulas para a secreção de vários hormônios. -/- Os hormônios, dentro do animal, possuem inúmeras funções; sejam exercendo o papel sobre a nutrição, sobre a produção de leite e sobre a reprodução, os hormônios desempenham um primordial papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Métodos de Formulação e Balanceamento de Rações para Bovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  INTRODUÇÃO A maioria dos alimentos que os bovinos de corte e leite consomem são os alimentos volumosos (forragens, gramíneas ou leguminosas) que é um alimento que possui teor de fibra detergente neutra (FDN) ≥ 25% da matéria seca (MS), ou teor de fibra ≥ 18% da MS. Por possuir grande quantidade de fibra em sua composição é um alimento que possui menor concentração de proteínas, carboidratos não estruturais (CNE) e lipídios. Para que um animal possa manter-se com alimentação volumosa, é (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Nutrição e Suplementação Mineral de Bovinos de Corte.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  INTRODUÇÃO -/- A produção bovina no Brasil é fundamentalmente em condições de pastoreio, isto é, à pasto. Dado que as pastagens e as forragens não suprem as exigências minerais dos bovinos, principalmente na seca, a suplementação mineral desses animais torna-se uma prática essencial e obrigatória para obtenção de êxito na produção de carne e leite. Negligenciar os requerimentos minerais dos bovinos pode levar ao aparecimento de alterações metabólicas diretamente relacionadas com o desempenho produtivo do rebanho, além de complicações mínimas ou (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000