Results for 'Huỳnh Quốc Tuấn'

122 found
Order:
 1.  29
  Ảnh hưởng của sức hấp dẫn điểm đến, sự hài lòng tới lòng trung thành của du khách nội địa đối với điểm đến Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).Huỳnh Quốc Tuấn - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Dựa trên việc khảo sát 200 du khách nội địa đến với điểm đến Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của sức hấp dẫn điểm đến, sự hài lòng tới lòng trung thành điểm đến Làng hoa Sa Đéc của du khách nội địa. Kết quả cho thấy, Sức hấp dẫn điểm đến có ảnh hưởng tích cực và trực tiếp đến Sự hài lòng; trong khi đó, Sự hài lòng có ảnh (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Hành trình ESG của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.Huỳnh Diệu Ngân - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực với nền kinh tế xã hội của cả thế giới. Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu đặt ra nhiều thách thức, ESG không chỉ là xu hướng chung mà còn là giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH), điều mà tất cả các quốc gia trên (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Direct Medical Costs of Tetanus, Dengue, and Sepsis Patients in an Intensive Care Unit in Vietnam.Trinh Manh Hung, Nguyen Van Hao, Lam Minh Yen, Angela McBride, Vu Quoc Dat, H. Rogier van Doorn, Huynh Thi Loan, Nguyen Thanh Phong, Martin J. Llewelyn, Behzad Nadjm, Sophie Yacoub, C. Louise Thwaites, Sayem Ahmed, Nguyen Van Vinh Chau, Hugo C. Turner & Vietnam I. C. U. Translational Applications Laboratory - 2022 - Frontiers in Public Health 10:893200.
  Background: Critically ill patients often require complex clinical care by highly trained staff within a specialized intensive care unit (ICU) with advanced equipment. There are currently limited data on the costs of critical care in low-and middle-income countries (LMICs). This study aims to investigate the direct-medical costs of key infectious disease (tetanus, sepsis, and dengue) patients admitted to ICU in a hospital in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam, and explores how the costs and cost drivers can vary between the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  13
  Hành trình ESG của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.Huỳnh Diệu Ngân - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (19/6/2024).
  Mặc dù cam kết ESG ở Việt Nam là đáng khen ngợi, song số liệu từ các báo cáo vẫn cho thấy tồn tại khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và hành động. Điều này đòi hỏi các giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh triển khai ESG trong các doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  66
  Một trăm ngày có lẻ của ông Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng.Huỳnh Phan - 2021 - Xây Dựng.
  Ngày 26/7, ông Phạm Minh Chính, lần thứ hai trong vòng hơn 100 ngày có lẻ, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Lần đầu ông làm điều này là ngày 5/4/2021, trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội khóa trước, chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa mới.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
  (Mặt trận) - Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại, nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp.Lê Văn Tuấn - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Nghiên cứu tiến hành khảo sát 258 đối tượng là khách hàng đã hoặc đang tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại 3 thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp (TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc và TP. Hồng Ngự) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ BHYT tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 nhân (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  74
  Open access (basics).Huynh Phan - 2022 - Understanding Modern Sciences.
  Open access (OA) is a set of principles and a range of practices through which research outputs are distributed online, free of access charges or other barriers.[1] With open access strictly defined (according to the 2001 definition), or libre open access, barriers to copying or reuse are also reduced or removed by applying an open license for copyright.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.A. N. H. PHẠM TUẤN - 2021 - Industry and Trade Magazine 2021:1-9.
  Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The COVID-19 containment in Vietnam: What are we doing?Toan Luu Duc Huynh - 2020 - Journal of Global Health 10 (1):010338.
  This viewpoint provides an explanation from the public health policies of Vietnamese government to contain the contagious disease with regard to COVID-19 pandemic. A combination of an early lockdown, increase in “virality” of the health information, encouragement in health declaration, regulation for wearing mask in the public, and country’s unity have been the effective ways to cope with this deadly virus in Vietnam, a developing country, which became the first country to halt the SARS spread successfully in 2003.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  29
  Forest carbon credits and climate change economics under the information-value nexus.Tuan Dung Bui - 2024 - Sm3D Portal.
  The practice of trading forest carbon credits has gained significant attention as a strategy to combat climate change. By allowing companies to buy and sell credits representing forest carbon sequestration, it aims to create financial incentives for forest preservation. However, a recent report highlights the dangers of commodifying forest carbon if such financial mechanisms overshadow other vital environmental and social values. To understand the complexities of this issue, we can turn to the mindsponge theory (MT), particularly its information-value nexus hypothesis, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Vietnam’s Capital Market Development in the 2000-2013 period.Quoc Hung Nguyen - 2018 - 商大論集 70 (1):1-18.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Non-market economy status in anti-dumping investigations and proceedings: A case study of Vietnam.Pham Duy Anh Huynh - 2023 - Dissertation, Charles Sturt University
  ‘Dumping’ is a practice in international trade whereby a product is introduced into the commerce of another country at less than its ‘normal value,’ which might cause or threaten material injury to the domestic industry of the importing country. To address the practice of dumping and provide rules to deal with it, the World Trade Organization (WTO) adopted the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (1994), known as the Anti-Dumping Agreement (ADA). -/- (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. NON-MARKET ECONOMY STATUS IN ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS AND PROCEEDINGS: A CASE STUDY OF VIETNAM.Pham Duy Anh Huynh - 2022 - Dissertation, Charles Sturt University
  This research investigates whether the non-market economy status of NMEs such as Vietnam disadvantages exporters in anti-dumping investigations and proceedings. The research analyses legal, procedural and other issues relating to the non-market economy status of NMEs in general and Vietnam in particular, in anti-dumping investigations and proceedings conducted by the US and the EU.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Study of depression, anxiety, and social media addiction among undergraduate students.Tuan Hai Nguyen, Kuan-Han Lin, Ferry Fadzlul Rahman, Jenho-Peter Ou & Wing-Keung Wong - 2020 - Journal of Management Information and Decision Sciences 23 (4):257-276.
  This paper studies the connection between social media addiction and mental disorder from the existing investigation among undergraduate students. A comprehensive document search was conducted by using six electronic databases, including PubMed, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, ProQuest Education to identify articles published before November 21st, 2019. All collected papers focused on studying social media addiction and psychosis. Two reviewers individualistically evaluated the quality of the study by using the Joanna Briggs Institute’s approach. Five articles were filtered out through (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2020 - Tạp Chí Công Thương Điện Tử.
  Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả thống kê cho thấy, mô hình phù hợp nhất để khái quát hóa sự biến động của VNIndex là GARCH (1,1). -/- Kết quả giả lập cũng cho biết, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (đợt 1) lên TTCK Việt Nam là rất lâu dài, khả năng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến Thị trường chứng khoán Việt Nam.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2020 - Tạp Chí Công Thương 20 (8):93-98.
  Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Addressing the Burden of Antimicrobial Resistance in Vietnamese Hospitals.Dat Vu Quoc - 2020 - Dissertation, The Open University
  Hospital acquired infections (HAIs), especially ventilator associated respiratory infection (VARI) cause significant morbidity and mortality, and disproportionally so in low and middle-income countries (LMICs), including Vietnam, where infection control in hospitals is often neglected. The management of HAIs in these settings is challenging because of the high proportions of antimicrobial drug resistance and limitations of laboratory diagnostics, financial and human resources in terms of knowledge and skills for antimicrobial stewardship and infection prevention and control.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. To Measure the Degrees of the Autonomy in Vietnam.Nguyen Anh Tuan, Tuan Nguyen Minh, Nhung Chu Thi Hong & Nguyen Thi Bich Ngoc - 2021 - Journal of the International Academy for Case Studies 27 (S4):1-14.
  Through analyzing policy and regulatory documents as well as in-depth interviews with experts, this study aims to address two research purposes. First, inspired by Europe's institutional autonomy scorecard, this study aims to introduce a similar one that appropriates to the Vietnam’s context. Vietnam's scorecard also has four dimensions as like the European one, these are: academic, organizational, staffing and financial. Nevertheless, the differences include: (i) the selection of specific indicators corresponding to each dimension of the scorecard; and (ii) the scoring (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Book review on Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá.Hoai Nguyen, Toan Luu Duc Huynh & Anh Ngoc Quang Huynh - 2022 - Journal of Asian Business and Economic Studies 29 (2):86-90.
  The book consists of 16 chapters divided into three main parts, emphasizing the market system and financial-monetary control mechanisms. The book provides readers with significant economic advances. Thanks to a relatively extensive system of materials collected, chosen and computed over a long period of time from various domestic and international sources since Vietnam's independence. The book has highlighted the unresolved concerns and proposals based on examinations of the changing process of mechanisms and policies in general and for the financial industry, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. How does the knowledge accumulation process affect Vietnamese entrepreneurs’ success likelihood?Minh-Hoang Nguyen, Quang-Loc Nguyen, Phuong-Loan Nguyen, Tam-Tri Le, Xuan-Tuan Phi & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  The nationwide economic reform in 1986 transformed Vietnam from a centrally planned economy to a socialist-oriented market economy. Entrepreneurs and entrepreneurial spirits within the populace are suggested to fuel the structural changes. Despite the importance of entrepreneurship in Vietnam’s economy, studies in Vietnam mainly pay attention to the practical aspects of entrepreneurial activities and neglect the cognitive and theoretical aspects of entrepreneurship. Thus, the current study employs the information-processing perspective of the Mindsponge Theory to explore how entrepreneurs’ knowledge accumulation can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Nghiên cứu khoa học tại những đại học hàng đầu Trung Hoa.Nguyễn Quốc Hùng - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-3.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Effects of water scarcity awareness and climate change belief on recycled water usage willingness: Evidence from New Mexico, United States.Minh-Hoang Nguyen, Duc Manh Doan, Hanh Kim Dong, Van Thi Nguyen, Hanh Hong Dao, Duy Duc Trinh, Nhai Thi Nguyen, Kim Nguyet Kieu, Nhung Quynh Thi Le, Ha Thu Thi Hoang, Van Ngoc Thi Dam, Dung Hoang Do, Thu Thi Vu, Tu That Ton, Nhi Yen Nguyen, Nhi Van Nguyen, Thu Tai Le, Hoa Tuan Pham, Binh Thi Khuat, Tung Thanh Nguyen, Anh Viet Thuy Nguyen, Vu Thien Tran, Son Kim Thi Nguyen, Tra Thanh Nguyen, Hang Thanh Pham, Linh Ha Nguyen, Hien Thanh Thi Vu, Linh Thu Hoang, Dung Kim Nguyen, Chi Yen Nguyen, Chi Linh Nguyen, Minh Duc Vu, Lan Phuong Thi Le & Van-Cuong Do - 2024 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 66 (1):62-75.
  The global water crisis is being exacerbated by climate change, even in the United States. Recycled water is a feasible alternative to alleviate the water shortage, but it is constrained by humans’ perceptions. The current study examines how residents’ water scarcity awareness and climate change belief influence their willingness to use recycled water directly and indirectly. Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was employed on a dataset of 1831 residents in Albuquerque, New Mexico, an arid inland region in the US. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. [Book Review] Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá. [REVIEW]Hoai Nguyen, Toan Luu Duc Huynh & Anh Ngoc Quang Huynh - 2022 - Jabes 29 (2):86-90.
  [Book review] Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá Phạm Minh Chính and Vương Quân Hoàng National Political Publishing House 2nd edition Published in 2021 554pp. ISBN 978-604-57-6947-8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Promoting skills-based education in the 21st century: A dataset of Vietnamese secondary students.Do Duc Lan, Bui Thi Dien, Hoang Phuong Hanh, Ly Quoc Bien, Bui Dieu Quynh, Nguyen Hong Lien & Le Anh Vinh - 2020 - VIETNAM JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 1 (June/2020):38-45.
  As the world has become more digitally interconnected than ever before in the 21stcentury, the next generation is required to possess various sets of new skills to succeed in their works and lives. The purpose of the article is to present a dataset of socio-demographic, in-school, out-of-school factors as well as the eight domains of 21st-century skills of Vietnamese secondary school students. A total of 1183 observations from 30 secondary schools in both rural and urban areas of Vietnam are introduced (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Survey on Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during COVID-19.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - forthcoming - Data in Brief.
  The COVID-19 pandemic has caused unprecedented damage to the educational system worldwide. Besides the measurable economic impacts in the short-term and long-term, there is intangible destruction within educational institutions. In particular, teachers – the most critical intellectual resources of any schools – have to face various types of financial, physical, and mental struggles due to COVID-19. To capture the current context of more than one million Vietnamese teachers during COVID-19, we distributed an e- survey to more than 2,500 randomly selected (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dataset of Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during the COVID-19 pandemic.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The 80-year development of Vietnam mathematical research: Preliminary insights from the SciMath database on mathematicians, their works and their networks.Bao Chau Ngo, Quan Hoang Vuong, Viet Phuong La, Tuan Hoa Le, Minh Ha Le, Thi Thuy Giang Trinh, Hung Hiep Pham, Thanh Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi Linh Nguyen, Trung Tran, Minh Hoang Nguyen & Manh Toan Ho - manuscript
  Starting with the first international publication of Le Van Thiem (Lê Văn Thiêm) in 1947, modern mathematics in Vietnam is a longstanding research field. However, what is known about its development usually comes from discrete essays such as anecdotes or interviews of renowned mathematicians. We introduce SciMath—a database on publications of Vietnamese mathematicians. To ensure this database covers as many publications as possible, data entries are manually collected from scientists’ publication records, journals’ websites, universities, and research institutions. Collected data went (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Patient Views on Quality of Life and Hospital Care: Results From a Qualitative Study Among Vietnamese Patients With Diabetes.Mai Trong Tri, Nguyen Thy Khue, Vo Tuan Khoa & Aya Goto - 2022 - Frontiers in Communication 7:894435.
  Objectives: This study aimed to fill the gap between Vietnamese diabetic patients' needs and care through a qualitative study asking about their experiences with diabetes and quality of care. -/- Methods: Interviews with five diabetic patients were conducted at a tertiary general hospital located in southern Vietnam. The transcribed data were first subjected to quantitative text analysis using KH Coder to identify major categories of frequently used words, followed by a qualitative analysis of selected cases using the Steps for Coding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  76
  Sự khác biệt giữa các thế hệ trong nhận thức về môi trường: Nhìn từ các chủ doanh nghiệp tái chế chất thải nhựa ở Trung Quốc.Li Dan - 2024 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ (26/4/2024).
  Dan Li (Đại học Diên An, Trung Quốc) -- Hiện nay, hầu hết người dân được khảo sát đều có chung mối quan ngại về việc bảo vệ môi trường [1]. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về các hành vi và tâm lý liên quan đến môi trường [2], nhưng hiểu biết đối với sự khác biệt giữa các thế hệ đối với mối quan tâm liên quan đến môi trường vẫn còn nhiều khoảng trống. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Giải pháp công nghệ trong lối đi tới mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc: Thép và xi-măng.Thị Minh-Phượng Dương & Phương Tri Nguyễn - manuscript
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Thách thức công nghệ trong thực thi mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc nhìn từ ngành thép và xi-măng.Dương T. M. Phượng & Nguyễn Phương Tri - 2023 - Bio2 Ebl.
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TRONG CÔNG BỐ QUỐC TẾ KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI.Nguyễn Vĩnh Khương - 2021 - KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ.
  Hai nhiệm vụ quan trọng nhất của một trường đại học nghiên cứu là truyền thụ kiến thức (giảng dạy) và sáng tạo tri thức (nghiên cứu), trong đó nhiệm vụ sáng tạo tri thức là cốt lõi. Các trường đại học nghiên cứu thường là nơi nảy sinh các tư tưởng, hệ tiên đề, từ đó thiết lập những nền móng căn bản của các ngành khoa học. Chính vì vậy, các trường đại học nghiên cứu có vai trò (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Triển vọng hội nhập quốc tế về khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences 2008-2018.Phạm Hùng Hiệp - 2020 - Tạp Chí Giáo Dục 462 (2):29-35.
  International integration is a mandatory requirement and a dispensible trend for Vietnamese science today. Specifically, when comparing between natural sciences and technology (NS-T) with social sciences (SS), many researchers suggested that SS in Vietnam have a lower level of integration than NS-T. However, according to our understanding, there have not been many statistical studies, estimates and quantitative evaluation of the integration level of Vietnam social science. In this article, using the Network of Vietnamese Social Sciences database developed by AI Social (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 864 (1):55-63.
  Cảm xúc là yếu tố cơ bản thúc đẩy con người đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Sợ hãi là một trong những cảm xúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để khám phá tác động của nỗi sợ hãi đối với hiệu quả đầu tư và hành vi giao dịch của nhà đầu tư cá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  88
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: Bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo Online 864 (1):55-63.
  Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu liệu các nguồn thông tin ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư có ảnh hưởng đến sự sợ hãi của họ khi khủng hoảng xảy ra hay không? Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích Bayesian Mindsponge Framework (BMF) trên bộ dữ liệu từ 1,526 nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhà đầu tư tiếp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. #WomenInScience: Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học (11/2).Manh-Toan Ho - unknown
  Kể từ năm 2015, ngày 11 tháng 2 hàng năm đã chính thức được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học. Sự kiện này được UNESCO và UN Women kết hợp cùng với các cơ quan đối tác tổ chức trên toàn thế giới nhằm khuyến khích sự tham gia của phái nữ trong khoa học.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Nghiên cứu xây dựng và vận hành Trung tâm lưu ký và giao dịch quốc tế về tín chỉ các-bon, liên thông với sàn giao dịch tín chỉ các-bon quốc gia tại Việt Nam.Nguyễn Văn Hiến - manuscript
  Trước những lo ngại về khí hậu toàn cầu ngày càng gia tăng, các quốc gia trên thế giới đã ký kết thỏa thuận toàn cầu nhằm thể hiện sự cam kết mạnh mẽ để chung tay tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và tác động của nó đối với môi trường. Việt Nam là một trong những thành viên tích cực tham gia và có trách nhiệm, nhưng đồng thời (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế.Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân & Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  99
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Hoàng Giang & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Economy and Forecast Review 57 (1):55-63.
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam (Economy & Forecast Review, 57 (1), 55-63. (2024).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  70
  Kêu gọi sử dụng tên gọi bản địa cheo cheo lưng bạc trong khoa học và truyền thông quốc tế.Dương Thị Minh Phượng - 2024 - Khoa Học Và Phát Triển (16/4/2024).
  Việc sử dụng chính thức tên gọi bản địa "cheo cheo" trong công tác khoa học và truyền thông của cộng đồng quốc tế sẽ giúp bảo tồn loài móng guốc chỉ được biết đến ở Việt Nam này hiệu quả hơn, theo hai tác giả của lời kêu gọi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Bui Minh Duc, Nguyen Thi Thu Ha & Nguyen Dinh Duc - 2019 - VNU Journal of Science: Education Research 35 (2):12-23.
  Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi một quốc gia do đó nó luôn là chủ đề gây chú ý đối với toàn xã hội trong những năm gần đây. Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự hình (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Bảy dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý để ổn định nền tài chính quốc gia.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Tạp Chí Cộng Sản 2008:1-13.
  Nếu nền kinh tế quốc gia là một cơ thể sống, thì hệ thống tài chính là cơ chế tạo, cung cấp và lưu thông máu tới từng tế bào, bộ phận. Thiếu hay thừa đều phát sinh các vấn đề cần giải quyết. Với quá trình chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, liên tục giám sát, kịp thời dự đoán sát thực các dấu hiệu và biến động của thị trường để từ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Niềm vui cuối tuần với LSE Impact.Nguyễn Phúc Khánh Linh - 2020 - EASE SciComm 2020 (2):1-4.
  Giống như người trồng cây, người làm nghiên cứu cố gắng gieo trồng, chăm sóc. Rõ ràng, thái độ và sự chuẩn bị góp phần quan trọng nuôi dưỡng nỗ lực. Nhưng hoa thơm trái đẹp thì còn phải chờ mong thời tiết hòa thuận nữa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Các yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu làm suy giảm sự sẵn sàng bảo vệ hệ sinh thái biển của người dân: bằng chứng từ 42 quốc gia.Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Phương Tri, Đinh Hoàng Minh, Dương Thị Minh Phượng & Lã Việt Phương - manuscript
  Sự ủng hộ và hỗ trợ của cộng đồng dân cư đối với các chính sách bảo tồn hệ sinh thái biển và ven biển là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, các nghiên cứu đa quốc gia hiện nay về các yếu tố tác động đến vấn đề này vẫn còn nhiều thiếu sót. Hơn nữa, các nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu có khả năng làm suy giảm sự ủng hộ hành vi bảo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  65
  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED).I. Vmost - 2022 - Khoa Học Và Phát Triển.
  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được thành lập ngày 26 tháng 2 năm 2008 theo Nghị định 122/2003/NĐ-CP.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Tích hợp yếu tố kinh tế-xã hội vào hoạt động bảo tồn: Kết quả nghiên cứu từ Vườn quốc gia Qurumber, Pakistan.Dương Thị Minh Phượng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Với sự liên tục thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội, căng thẳng giữa mục tiêu sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn đang trở thành một vấn đề nan giải.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  54
  Kêu gọi sử dụng tên gọi bản địa cheo cheo lưng bạc trong khoa học và truyền thông quốc tế. [REVIEW]Minh-Phuong Thi Duong - manuscript
  Việc sử dụng chính thức tên gọi bản địa "cheo cheo" trong công tác khoa học và truyền thông của cộng đồng quốc tế sẽ giúp bảo tồn loài móng guốc chỉ được biết đến ở Việt Nam này hiệu quả hơn, theo hai tác giả của lời kêu gọi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Thuyết ưu sinh ở Trung Quốc qua lăng kính cộng tính văn hóa.Tấn Nhụy Ninh & 靳 蕊宁 - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Câu thành ngữ quen thuộc “One man’s trash is another man’s treasure” (Điều không cần cho người này vẫn có thể rất cần cho người khác) hay được dùng để miêu tả sự khác biệt về giá trị của một vật đối với hai người khác nhau. Trong các nghiên cứu văn hóa và xã hội, thuyết ưu sinh là một ví dụ điển hình cho cách diễn đạt ngôn ngữ này.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Tiến bộ công nghệ, AI: Kỷ nguyên số và an ninh thông tin quốc gia.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 122