Results for 'I. Chesñevar'

1000+ found
Order:
 1. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  66
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  65
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  58
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  78
  Cotard Syndrome, Self-Awareness, and I-Concepts.Rocco J. Gennaro - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (1).
  Various psychopathologies of self-awareness, such as somatoparaphrenia and thought insertion in schizophrenia, might seem to threaten the viability of the higher-order thought (HOT) theory of consciousness since it requires a HOT about one’s own mental state to accompany every conscious state. The HOT theory of consciousness says that what makes a mental state a conscious mental state is that there is a HOT to the effect that “I am in mental state M.” I have argued in previous work that a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Aristóteles, Física I-II.Lucas Angioni - 2009 - Editora da Unicamp.
  Translation of Aristotle's Physics I-II into Portuguese, with commentaries. Tradução para o português dos livros I e II da Física de Aristóteles, com comentários.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   188 citations  
 8. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again. [REVIEW]Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  The Analytic Pragmatist Conception of the A Priori: C. I. Lewis and Wilfrid Sellars.James O'Shea - 2018 - In Maria Baghramian & Sarin Marchetti (eds.), Pragmatism and the European Traditions: Encounters with Analytic Philosophy and Phenomenology Before the Great Divide. London: Routledge. pp. 203–227.
  ABSTRACT: It is a familiar story that Kant’s defence of our synthetic a priori cognition in the Critique of Pure Reason suffered sharp criticism throughout the extended philosophical revolutions that established analytic philosophy, the pragmatist tradition, and the phenomenological tradition as dominant philosophical movements in the first half of the twentieth century. One of the most important positive adaptations of Kant’s outlook, however, was the combined analytic and pragmatist conceptions of the a priori that were developed by the American philosophers (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. What Type of Type I Error? Contrasting the Neyman–Pearson and Fisherian Approaches in the Context of Exact and Direct Replications.Mark Rubin - forthcoming - Synthese:1-26.
  The replication crisis has caused researchers to distinguish between exact replications, which duplicate all aspects of a study that could potentially affect the results, and direct replications, which duplicate only those aspects of the study that are thought to be theoretically essential to reproduce the original effect. The replication crisis has also prompted researchers to think more carefully about the possibility of making Type I errors when rejecting null hypotheses. In this context, the present article considers the utility of two (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14. Kant and the Simple Representation “I”.Luca Forgione - 2017 - International Philosophical Quarterly 57 (2):173-194.
  The aim of this paper is to focus on certain characterizations of “I think” and the “transcendental subject” in an attempt to verify a connection with certain metaphysical characterizations of the thinking subject that Kant introduced in the critical period. Most importantly, two distinct meanings of “I think” need be distinguished: in the Transcendental Deduction “I think” is the act of apperception; in the Transcendental Deduction and in the section of Paralogisms “I think” is taken in its representational nature. It (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mind as Conceptual Structure: On Ethical Theory of C. I. Lewis’s Conceptual Pragmatism.Cheongho Lee - 2017 - Journal of Ethics 1 (113):73-89.
  Clarence I. Lewis (1883-1964) delineated the structure of mind based on his “conceptual pragmatism.” Human mind grounds itself on the ongoing dynamic interaction of relational processes, which is essentially mediated and structural. Lewis’s pragmatism anchors itself on the theory of knowledge that has the triadic structure of the given or immediate data, interpretation, and the concept. Lewis takes the a priori given as a starting point of meaningful experience. The interpretative work of mind is the mediator of the a priori (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Can Fregeans Have 'I'-Thoughts?Alexandre Billon & Marie Guillot - 2014 - Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (136):97-105.
  We examine how Frege’s contrast between identity judgments of the forms “a=a” vs. “a=b” would fare in the special case where ‘a’ and ‘b’ are complex mental representations, and ‘a’ stands for an introspected ‘I’-thought. We first argue that the Fregean treatment of I-thoughts entails that they are what we call “one-shot thoughts”: they can only be thought once. This has the surprising consequence that no instance of the “a=a” form of judgment in this specific case comes out true, let (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  51
  Who Am I?Contzen Pereira - 2019 - Journal of Metaphysics and Connected Consciousness 4:1 - 4.
  I am in an ordered state of my limited perception, which will be in another state for there is no past, there is no present and there is no future, these exists in the limits of my perception.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Problem of Satisfaction Conditions and the Dispensability of I-Desire.Fiora Salis - 2016 - Erkenntnis 81 (1):105-118.
  The problem of satisfaction conditions arises from the apparent difficulties of explaining the nature of the mental states involved in our emotional responses to tragic fictions. Greg Currie has recently proposed to solve the problem by arguing for the recognition of a class of imaginative counterparts of desires - what he and others call i-desires. In this paper I will articulate and rebut Currie's argument in favour of i-desires and I will put forward a new solution in terms of genuine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  93
  The Structure of I-Thoughts. Kant and Wittgenstein on the Genesis of Cartesian Self.Luca Forgione - 2019 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 3:535-548.
  The analysis of the structure of the I-thoughts is intertwined with several epistemic and metaphysical questions. The aim of this paper is to highlight that the absence of an identification component does not imply that the “I" doesn’t perform a referential function, nor that it necessarily involves a specific metaphysical thesis on the nature of the self-conscious subject. Particularly, as far as the Cartesian illusion concerning the thinking subject’s immaterial nature is concerned, Kant and Wittgenstein seem to share the same (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  65
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  61
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  59
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  65
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  39
  Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 11--19.
  A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Duševne bolesti i rasprava o biološkim funkcijama (Eng. Mental illnesses and the debate on biological functions).Zdenka Brzović - 2016 - In Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.), Moralni, Politički I Epistemološki Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Epistemological Responses to Antisocial Deviation). Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. pp. 183-199.
  In this paper, I discuss the question whether objective criteria could be provided for judging something to be a mental illness. I consider the two most prominent objectivist or naturalistic accounts of mental illness, evolutionary and bio-statistical account, which offer such a criterion by relying on the notion of biological function. According to such suggestions, illness is a condition in which there is dysfunciton in some feature of an organism. In this context, I consider different accounts for ascribing functions in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy [Comparative Studies in Philosophy: assumptions, prejudices, and prospects].Marzenna Jakubczak - 2013 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 58.
  The paper discusses peculiarity of the comparative method applied in philosophysince 1920s. It presents its basic foundations and objectives, as well as the early and most recent definitions of “comparative philosophy”. The author aims at reconsidering in terms of philosophy both the reasons for bias against this method and its advantages in the context of cross-cultural comparative studies. The crucial question is whether various incommensurate schemata of thought, including these which are determined by distinct cultural milieus, may be the subject (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  41
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję.Adrian Mróz - 2014 - In Łukasz Rogowski (ed.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. pp. 89-98.
  Seeing with Ears, Hearing with Eyes. How Technology Molds Synesthesia Within Us -/- The subject of consideration within this lecture is the contribution of existing scientific discoveries on the visual and musical connection within the perceptual plane. Points of reference are the studies of Amir Amedi, Jacob Jolij and Maaieke Meurs, Harry McGurk, as well as, the works of Iwona Sowińska, Roger Scruton, Oliver Sacks, and a cultural analysis of Joshua Bell’s performance. I will also consider how the senses effect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Introducció. El debat entre W. K. Clifford i William James.Alberto Oya - 2016 - Quaderns de Filosofia i Ciència (2):123-127.
  In this paper I comment on the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). I argue that both authors assume doxastic voluntarism -i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe- and I argue that doxastic voluntarism is unacceptable.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  70
  Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Kierunki Reorientacji I Nowe Obszary Aktywności Zawodowej Nauczycieli Zawodu. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 19--114.
  A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy, [in:] M. Skarzyński, Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 19-114.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  69
  Crexells, d'Ors i el pragmatisme.Jaime Nubiola - 2016 - In Joan Vergés (ed.), Joan Crexells: Obra i pensament. Girona, Spain: Publicacions de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. pp. 47-60.
  In my paper I make a summary assessment of the connection between Eugeni Crexells and Eugeni d'Ors and that of both of them with pragmatism. I organize it in three sections: 1. First, the philosophical formation of Crexells and its relation with D'Ors; 2. Eugeni d'Ors and pragmatism, and 3. Joan Crexells and pragmatism.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  61
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  79
  Lalumera, E. 2017 (in Press) Understanding Schizophrenia Through Wittgenstein: Empathy, Explanation, and Philosophical Clarification, in Schizophrenia and Common Sense, Hipólito, I., Gonçalves, J., Pereira, J. (Eds.). SpringerNature, Mind-Brain Studies.E. Lalumera - forthcoming - In I. Hipolito, J. Goncalves & J. Pereira (eds.), Schizophrenia and Common Sense, Hipólito, I., Gonçalves, J., Pereira, J. (eds.). SpringerNature, Mind-Brain Studies. Dordrecht: Springer.
  Wittgenstein’s concepts shed light on the phenomenon of schizophrenia in at least three different ways: with a view to empathy, scientific explanation, or philosophical clarification. I consider two different “positive” wittgensteinian accounts―Campbell’s idea that delusions involve a mechanism of which different framework propositions are parts, Sass’ proposal that the schizophrenic patient can be described as a solipsist, and a Rhodes’ and Gipp’s account, where epistemic aspects of schizophrenia are explained as failures in the ordinary background of certainties. I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  68
  Natura człowieka z podwójnej perspektywy Nietzschego, czyli o związkach języka z kulturą i biologią.Marek Jędrasik - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  The abstract Everyone who gets to know deeper with the Nietzsche philosophy is forced to think about a mutual relationship of a culture and a biology. The main problem to correct show of above relationships is the understanding of the meaning of a language with reference to the culture and the biology. Considerations which are represented here are inspired by the Nietzsche philosophy. They are split by three parts. In the first part there is shown the meaning of the language (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  91
  Do You See What I Know? On Reasons, Perceptual Evidence, and Epistemic Status.Clayton Littlejohn - forthcoming - Philosophical Issues.
  Our epistemology can shape the way we think about perception and experience. Speaking as an epistemologist, I should say that I don’t necessarily think that this is a good thing. If we think that we need perceptual evidence to have perceptual knowledge or perceptual justification, we will naturally feel some pressure to think of experience as a source of reasons or evidence. In trying to explain how experience can provide us with evidence, we run the risk of either adopting a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Why I Am a Vegan (and You Should Be One Too).Tristram McPherson - 2015 - In Philosophy Comes to Dinner. Routledge. pp. 73-91.
  This paper argues for what I call modest ethical veganism: the view that it is typically wrong to use or eat products made from or by animals such as cows, pigs, or chickens. The argument has three central parts. First, I argue that a central explanation for the wrongness of causing suffering rests upon what it is like to experience such suffering, and that we have good reasons to think that animals suffer in ways that are relevantly analogous to humans. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. Why It Doesn’T Matter I’M Not Insane: Descartes’s Madness Doubt in Focus.Andrew Russo - 2011 - Southwest Philosophy Review 27 (1):157-165.
  Harry Frankfurt has argued that Descartes’s madness doubt in the First Meditation is importantly different from his dreaming doubt. The madness doubt does not provide a reason for doubting the senses since were the meditator to suppose he was mad his ability to successfully complete the philosophical investigation he sets for himself in the first few pages of the Meditations would be undermined. I argue that Frankfurt’s interpretation of Descartes’s madness doubt is mistaken and that it should be understood as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. I Ought, Therefore I Can.Peter B. M. Vranas - 2007 - Philosophical Studies 136 (2):167-216.
  I defend the following version of the ought-implies-can principle: (OIC) by virtue of conceptual necessity, an agent at a given time has an (objective, pro tanto) obligation to do only what the agent at that time has the ability and opportunity to do. In short, obligations correspond to ability plus opportunity. My argument has three premises: (1) obligations correspond to reasons for action; (2) reasons for action correspond to potential actions; (3) potential actions correspond to ability plus opportunity. In the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   95 citations  
 43. Skill in Epistemology I: Skill and Knowledge.Carlotta Pavese - 2016 - Philosophy Compass 11 (11):642-649.
  Knowledge and skill are intimately connected. In this essay, I discuss the question of their relationship and of which (if any) is prior to which in the order of explanation. I review some of the answers that have been given thus far in the literature, with a particular focus on the many foundational issues in epistemology that intersect with the philosophy of skill.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 44.  60
  I Know What Happened to Me: The Epistemic Harms of Microaggression.Saba Fatima - 2020 - In Jeanine Weekes Schroer & Lauren Freeman (eds.), Microaggressions and Philosophy. New York, NY USA: Taylor & Francis. pp. 163-183.
  How do we know that what has happened to us is a microaggression? I claim in this chapter that our understanding about how we perceive microaggression is grounded in the cultivation and critical reflection about experiences of people who occupy marginalized social locations. My aim is to explore the nature of epistemic harms of microaggression in order to highlight how they diminish the microaggressed’s ability to generate and participate in making knowledge claims. I differentiate between the primary (direct) harm of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Aristóteles, Segundos Analíticos, Livro I.Lucas Angioni - 2004 - Campinas, Brazil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas.
  Translation of Aristotle's Posterior Analytics I into Portuguese, with a few notes, experimental glossary and introduction. The translation, which was made at 2003/4, was preliminary and its publication was intended to provide a didactic tool for courses as well as a provisional resource in research seminars. It needs some revision. I am currently working (slowly...) on the revision of the translation and a new revised one will surely appear at some point.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   68 citations  
 46. Epistemic Reasons I: Normativity.Kurt Sylvan - 2016 - Philosophy Compass 11 (7):364-376.
  This paper is an opinionated guide to the literature on normative epistemic reasons. After making some distinctions in §1, I begin in §2 by discussing the ontology of normative epistemic reasons, assessing arguments for and against the view that they are mental states, and concluding that they are not mental states. In §3, I examine the distinction between normative epistemic reasons there are and normative epistemic reasons we possess. I offer a novel account of this distinction and argue that we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 47.  39
  'When You (Say You) Know, You Can't Be Wrong': J.L. Austin on 'I Know' Claims.Sabina Vaccarino Bremner - forthcoming - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  In ‘Other Minds’, J.L. Austin advances a parallel between saying ‘I know’ and saying ‘I promise’: much as you are ‘prohibited’, he says, from saying ‘I promise I will, but I may fail’, you are also ‘prohibited’ from saying ‘I know it is so, but I may be wrong’. This treatment of ‘I know’ has been derided for nearly sixty years: while saying ‘I promise’ amounts to performing the act of promising, Austin seems to miss the fact that saying ‘I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. I—Meaning, Understanding and Normativity.Hannah Ginsborg - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):127-146.
  I defend the normativity of meaning against recent objections by arguing for a new interpretation of the ‘ought’ relevant to meaning. Both critics and defenders of the normativity thesis have understood statements about how an expression ought to be used as either prescriptive or semantic. I propose an alternative view of the ‘ought’ as conveying the primitively normative attitudes speakers must adopt towards their uses if they are to use the expression with understanding.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 49. O conhecimento científico no livro I dos Segundos Analíticos de Aristóteles.Lucas Angioni - 2007 - Journal of Ancient Philosophy 1 (2):1-24.
  I examine Aristotle’s definition of scientific knowledge in Posterior Analytics 71b 9-12 and try to understand how it relates to the sophistical way of knowing and to "kata sumbebekos knowledge". I claim that scientific knowledge of p requires knowing p by its appropriate cause, and that this appropriate cause is a universal (katholou) in the restricted sense Aristotle proposes in 73b 26-27 ff., i.e., an attribute coextensive with the subject (an extensional feature) and predicated of the subject in itself (an (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 50. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000