Results for 'I. N. Kazazis'

1000+ found
Order:
 1. Συμφραστικός πίνακας λέξεων στο ποιητικό έργο του Γιώργου Σεφέρη [Concordance to the poems of Georgios Seferis].I. N. Kazazis, Vincent C. Müller & Evina Sistakou (eds.) - 2003 - Centre for the Greek Language.
  Concordance of the poetic works of Giorgos Seferis which presents all the principal “words” of the texts in an alphabetical list, stating how often each word occurs, giving a precise location and a relevant piece of text for each occurrence. We found ca. 9500 different Greek words in 39000 different occurrences, so our concordance has 50.000 lines of text. The technical procedure required four main steps: text entry and tagging, production of the concordance, correction of the contexts, formatting for print.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. İbnü’l-arabî’ni̇n di̇n ve i̇nançlara yaklaşiminin William Chittick ve Reza Shah-kazemi̇ perspekti̇fi̇yle evrenselci̇ yorumu.Emrah Kaya - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):53-73.
  The purpose of this study is to examine the statements of Ibn al-ʿArabî regarding religions and beliefs through the perspectives of William Chittick and Reza Shah-Kazemi comparatively. Even though his expressions are occasionally elaborated in the light of the theory of the religious pluralism based on Western-Christian thought, by considering the universal message of the Qur’ān Chittick and Shah-Kazemi identify these expressions with “universalism.” This universalist approach bases on the distinction between “ontological will” and “religious will,” and “submission” which is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Toward An Ontology of Geo-Reasoning to Aid Response to Weapons of Mass Destruction.David Kirsh, Peterson N. & Lenert L. - 2005 - American Medical Assoc Conference:400-404.
  A startling amount of intelligent activity can be controlled without reasoning or thought. By tuning the perceptual system to task relevant properties a creature can cope with relatively sophisticated environments without concepts. There is a limit, however, to how far a creature without concepts can go. Rod Brooks, like many ecologically oriented scientists, argues that the vast majority of intelligent behaviour is concept-free. To evaluate this position I consider what special benefits accrue to concept-using creatures. Concepts are either necessary for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. M I L E s T o N E E D U C a T I o N R E V I E W : Year 03, No.01 (April, 2012).Desh Raj Sirswal (ed.) - 2012 - Milestone Education Society.
  Milestone Education Review, Year 04, No.01, April, 2013 Special Issue on Value Education and dedicated to Swami Vivekananda Link http://mses150vivekananda.wordpress.com/2013/12/04/milestone-education-review-year-04-no-01-april-20 13/.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Inférences traditionelles comme n-lemmes.Gheorghe-Ilie Farte - 2014 - Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric 12 (2):136-140.
  In this paper we propose to present from a new perspective some loci comunes of traditional logic. More exactly, we intend to show that some hypothetico-disjunctive inferences (i.e. the complex constructive dilemma, the complex destructive dilemma, the simple constructive dilemma, the simple destructive dilemma) and two hypothetico-categorical inferences (namely modus ponendo-ponens and modus tollendo-tollens) particularize two more abstract inferential structures: the constructive n-lemma and the destructive nlemma.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  85
  N, N-DIMETHYLTRYPTAMINE AND BIOLOGICAL REDUCTIVE ACCOUNTS FOR RELIGIOUS AND SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - forthcoming - Liberty University Digital Commons.
  There is unquestionably a plethora of details and mysteries regarding the mind and the body. However, with the advent of psychopharmacology (the study of how psychedelics inform or alter brain states) there are more issues at hand. Do psychedelics allow us to access deeper areas of our consciousness? Are we having a spiritual experience under the influence of psychedelics? Dr. Rick Strassman does not want to continue asking these rather conspiratorial-like questions. Instead, Dr. Strassman believes that there is one special, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Responding to N.T. Wright's Rejection of the Soul.Brandon L. Rickabaugh - 2018 - Heythrop Journal 59 (2):201-220.
  At a 2011 meeting of the Society of Christian Philosophers, N. T. Wright offered four reasons for rejecting the existence of soul. This was surprising, as many Christian philosophers had previously taken Wright's defense of a disembodied intermediate state as a defense of a substance dualist view of the soul. In this paper, I offer responses to each of Wright's objections, demonstrating that Wright's arguments fail to undermine substance dualism. In so doing, I expose how popular arguments against dualism fail, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. On ZFC-Formulae \Phi(X) for Which We Know a Non-Negative Integer N Such That {X \in N: \Phi(X)} \Subseteq {X \in N: X \Leq N-1} If the Set {X \in N: \Phi(X)} is Finite.Apoloniusz Tyszka - manuscript
  Let \Gamma(k) denote (k-1)!, and let \Gamma_{n}(k) denote (k-1)!, where n \in {3,...,16} and k \in {2} \cup [2^{2^{n-3}}+1,\infty) \cap N. For an integer n \in {3,...,16}, let \Sigma_n denote the following statement: if a system of equations S \subseteq {\Gamma_{n}(x_i)=x_k: i,k \in {1,...,n}} \cup {x_i \cdot x_j=x_k: i,j,k \in {1,...,n}} with \Gamma instead of \Gamma_{n} has only finitely many solutions in positive integers x_1,...,x_n, then every tuple (x_1,...,x_n) \in (N\{0})^n that solves the original system S satisfies x_1,...,x_n \leq 2^{2^{n-2}}. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak.Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ordinary Truth in Tarski and Næss.Joseph Ulatowski - 2016 - In Adrian Kuzniar & Joanna Odrowąż-Sypniewska (eds.), Uncovering Facts and Values. Brill. pp. 67-90.
  Alfred Tarski seems to endorse a partial conception of truth, the T-schema, which he believes might be clarified by the application of empirical methods, specifically citing the experimental results of Arne Næss (1938a). The aim of this paper is to argue that Næss’ empirical work confirmed Tarski’s semantic conception of truth, among others. In the first part, I lay out the case for believing that Tarski’s T-schema, while not the formal and generalizable Convention-T, provides a partial account of truth that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. I See Dead People: Disembodied Souls and Aquinas’s ‘Two-Person’ Problem.Christina Van Dyke - 2014 - In Oxford Studies in Medieval Philosophy. pp. 25-45.
  Aquinas’s account of the human soul is the key to his theory of human nature. The soul’s nature as the substantial form of the human body appears at times to be in tension with its nature as immaterial intellect, however, and nowhere is this tension more evident than in Aquinas’s discussion of the ‘separated’ soul. In this paper I use the Biblical story of the rich man and Lazarus (which Aquinas took to involve actual separated souls) to highlight what I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  61
  A Failed Twist to an Old Problem: A Reply to John N. Williams.Rodrigo Borges - 2016 - Logos and Episteme 7 (1):75-81.
  John N. Williams argued that Peter Klein's defeasibility theory of knowledge excludes the possibility of one knowing that one has a posteriori knowledge. He does that by way of adding a new twist to an objection Klein himself answered more than forty years ago. In this paper I argue that Williams' objection misses its target because of this new twist.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  13
  Il principio di inclusione nei nuovi processi deliberativi. Il caso della legge n. 69/2007 della Regione Toscana.Luca Corchia - 2011 - Rivista Trimestrale di Scienza Dell’Amministrazione 55 (4):79-100.
  Il concetto di “inclusione” fa riferimento alla domanda “chi partecipa?”, ovvero alla questione cruciale di come vengono determinati in astratto e selezionati concretamente i soggetti della società civile a cui viene demandata la deliberazione su taluni aspetti dei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche. L’Autore affronta i principali aspetti teorici e metodologici, confrontando le risposte della letteratura critica con le norme della legge n. 69/2007 della Regione Toscana sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. Dalla disamina emerge (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Buddhismus Und Quantenphysik: Die Wirklichkeitsbegriffe Nāgārjunas Und der Quantenphsyik [I.E. Quantenphysik].Christian Thomas Kohl - 2005 - Windpferd.
  1.Summary The key terms. 1. Key term: ‘Sunyata’. Nagarjuna is known in the history of Buddhism mainly by his keyword ‘sunyata’. This word is translated into English by the word ‘emptiness’. The translation and the traditional interpretations create the impression that Nagarjuna declares the objects as empty or illusionary or not real or not existing. What is the assertion and concrete statement made by this interpretation? That nothing can be found, that there is nothing, that nothing exists? Was Nagarjuna denying (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. N.T. Wright and the Body-Soul Predicament: The Presumption of Duality in Ontological Holism.D'Oleo-Ochoa Isaias - 2016 - Stromata 58 (1):111-136.
  N.T. Wright has offered Christian philosophers a proposal where it is apparently possible to hold the belief in the intermediate state-resurrection of the body and an ontological holism in the same sense at the same time. I argue that this not only creates a basic contradiction in Wright’s ontological paradigm, but also it is not a coherent and tenable proposal despite the fact one might eventually find a potential solution to such a quandary.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  61
  Paideutyka Protagorasa i Platona.Marcin Wasilewski - 2007 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu.
  Paideutike techne (paideutyka) to teoretyczna i praktyczna wiedza o paidei. Platon łączy genezę tej techne z sofistyką Protagorasa. Celem pracy jest zbadanie genezy pojęcia paidei na podstawie zachowanych źródeł z V wieku p.n.e. (poezji lirycznej i dramatycznej, prozy sofistycznej i historycznej) oraz próba rekonstrukcji koncepcji paideutycznych Protagorasa z Abdery i ukazania ich jako źródła inspiracji dla Platona.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  49
  A Coding Conception of Action-Directed Pragmatics.Igal Kvart - manuscript
  Igal Kvart A Coding Conception in Action-Directed-Pragmatics -/- I present formal Pragmatics for a domain in Pragmatics that I call Action-Directed Pragmatics, which focuses on the Pragmatic riddle of how implicit contents are conveyed and understood, by adopting a coding model, in which the speaker and addressee simulate each other iteratively in a deliberative context (an ‘action-pregnant’ one). The implicit content, conveyed by a speaker and decoded by her addressee, in such cases, consists in the specified steered-to action, plus modulations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  98
  N. Goodman, Jazyky umění: Nástin teorie symbolů. [REVIEW]Tomas Hribek - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (2):273-278.
  A review of the Czech translation of Nelson Goodman's Languages of Art. I emphasize Goodman's move away from the issue of the definition of art, and the fruitfulness of the autographic/allographic distinction.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Review of Robert N. Johnson and Michael Smith (Eds.), Passions & Projections: Themes From the Philosophy of Simon Blackburn[REVIEW]Noell Birondo - 2017 - Philosophical Quarterly 67 (266):171-174.
  Simon Blackburn has not shied away from the use of vivid imagery in developing, over a long and prolific career, a large-scale philosophical vision. Here one might think, for instance, of ‘Practical Tortoise Raising’ or ‘Ramsey's Ladder’ or ‘Frege's Abyss’. Blackburn develops a ‘quasi-realist’ account of many of our philosophical and everyday commitments, both theoretical (e.g., modality and causation) and practical (e.g., moral judgement and normative reasons). Quasi-realism aims to provide a naturalistic treatment of its targeted phenomena while earning the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Watykański rękopis Etyki Spinozy.Jolanta Żelazna - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (4):33-49.
  THE VATICAN MANUSCRIPT OF SPINOZA’S ETHICA S u m m a r y The article focuses on Spinoza’s manuscript found in The Vatican Apostolic Library and published by L. Spruit and P. Totaro in the book The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica (2011). The identification of the text became possible as the result of their arduous research in which the name of a Danish scientist N. Stensen, the author of several letters usually published in the collections of Spinoza’s letters, played (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. THE SPIRIT MOLECULE: DMT, BRAINS, AND A THEONEUROLOGICAL MODEL TO EXPLAIN SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - 2015 - Dissertation, Liberty University
  This thesis attempts to address the philosophical implications of the N, N-Dimethyltryptamine (DMT) research of Dr. Rick Strassman. Strassman concludes that the psychedelic properties of DMT represent a proper biological starting point for discussing spiritual and near-death experiences. My research attempts to incorporate philosophical elements from the philosophy of mind and philosophy of religion/mysticism to give an accurate account of some of the philosophical issues worth exploring for future research. One of the essential patterns in this thesis is to trace (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Van Gordon, W., Shonin, E., Griffiths, M. D., Singh, N. N. (2014). There is Only One Mindfulness: Why Science and Buddhism Need to Work More Closely Together. Mindfulness, In Press.William Van Gordon, Edo Shonin, Mark Griffiths & Nirbhay Singh - 2014 - Mindfulness:In Press.
  The paper by Monteiro, Musten and Compson (2014) is to be commended for providing a comprehensive discussion of the compatibility issues arising from the integration of mindfulness – a 2,500-year-old Buddhist practice – into research and applied psychological domains. Consistent with the observations of various others (e.g., Dunne, 2011; Kang & Whittingham, 2010), Monteiro and colleagues have not only highlighted that there are differences in how Buddhism and contemporary mindfulness interventional approaches interpret and contextualize mindfulness, but there are also differing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Truth and Meaning.Robert C. Cummins - 2002 - In Joseph Keim-Campbell, Michael O'Rourke & David Shier (eds.), Meaning and Truth: Investigations in Philosophical Semantics. Seven Bridges Press. pp. 175-197.
  D O N A L D D AV I D S O N’S “ Meaning and Truth,” re vo l u t i o n i zed our conception of how truth and meaning are related (Davidson    ). In that famous art i c l e , Davidson put forw a rd the bold conjecture that meanings are satisfaction conditions, and that a Tarskian theory of truth for a language is a theory of meaning for that language. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Wittgenstein and the Methodology of Semantics.Fritz J. McDonald - 2015 - In Ranjan Panda (ed.), Language, Mind and Reality: A Reflection on Philosophical Thoughts of R. C. Pradhan. Overseas Press.
  R.C. Pradhan claims in Language, Reality, and Transcendence that, in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus and Philosophical Investigations, “[i]n no case is Wittgenstein interested in the empirical facts regarding language, as for him philosophy does not undertake any scientific study of language” (Pradhan 2009, xiv). I consider Ludwig Wittgenstein’s purportedly anti-scientific and anti-empirical approach to language in light of advances by philosophers and linguists in the latter half of the 20th century. I distinguish between various ways of understanding Wittgenstein’s stance against (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Remarks on Definiteness in Warlpiri.Maria Bittner & Ken Hale - 1995 - In Emmon Bach, Eloise Jelinek, Angelika Kratzer & Barbara Partee (eds.), Quantification in Natural Languages. Kluwer Academic Publishers.
  In this paper, we discuss some rather puzzling facts concerning the semantics of Warlpiri expressions of cardinality, i.e. the Warlpiri counterparts of English expressions like one,two, many, how many. The morphosyntactic evidence, discussed in section 1, suggests that the corresponding expressions in Warlpiri are nominal, just like the Warlpiri counterparts of prototypical nouns, eg. child. We also argue that Warlpiri has no articles or any other items of the syntactic category D(eterminer). In section 2, we describe three types of readings— (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29.  31
  Weak Arithmetics and Kripke Models.Morteza Moniri - 2002 - Mathematical Logic Quarterly 48 (1):157-160.
  In the first section of this paper we show that i Π1 ≡ W⌝⌝lΠ1 and that a Kripke model which decides bounded formulas forces iΠ1 if and only if the union of the worlds in any path in it satisflies IΠ1. In particular, the union of the worlds in any path of a Kripke model of HA models IΠ1. In the second section of the paper, we show that for equivalence of forcing and satisfaction of Πm-formulas in a linear Kripke (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Three Concepts of Decidability for General Subsets of Uncountable Spaces.Matthew W. Parker - 2003 - Theoretical Computer Science 351 (1):2-13.
  There is no uniquely standard concept of an effectively decidable set of real numbers or real n-tuples. Here we consider three notions: decidability up to measure zero [M.W. Parker, Undecidability in Rn: Riddled basins, the KAM tori, and the stability of the solar system, Phil. Sci. 70(2) (2003) 359–382], which we abbreviate d.m.z.; recursive approximability [or r.a.; K.-I. Ko, Complexity Theory of Real Functions, Birkhäuser, Boston, 1991]; and decidability ignoring boundaries [d.i.b.; W.C. Myrvold, The decision problem for entanglement, in: R.S. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  89
  Scientific Realism in the Wild: An Empirical Study of Seven Sciences and HPS.James R. Beebe & Finnur Dellsén - forthcoming - Philosophy of Science.
  We report the results of a study that investigated the views of researchers working in seven scientific disciplines (physics, chemistry, biology, economics, psychology, sociology, and anthropology) and in HPS (N = 1,798) in regard to four hypothesized dimensions of scientific realism. Among other things, we found (i) that natural scientists tended to express more strongly realist views than social scientists, (ii) that social scientists working in fields where quantitative methods predominate tended to express more strongly realist views than social scientists (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  30
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  22
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. In Defense of the Possibilism–Actualism Distinction.Christopher Menzel - forthcoming - Philosophical Studies:1-27.
  In Modal Logic as Metaphysics, Timothy Williamson claims that the possibilism-actualism (P-A) distinction is badly muddled. In its place, he introduces a necessitism-contingentism (N-C) distinction that he claims is free of the confusions that purportedly plague the P-A distinction. In this paper I argue first that the P-A distinction, properly understood, is historically well-grounded and entirely coherent. I then look at the two arguments Williamson levels at the P-A distinction and find them wanting and show, moreover, that, when the N-C (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again.Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Tropes – The Basic Constituents of Powerful Particulars.Markku Keinänen - 2011 - Dialectica 65 (3):419-450.
  This article presents a trope bundle theory of simple substances, the Strong Nuclear Theory[SNT] building on the schematic basis offered by Simons's (1994) Nuclear Theory[NT]. The SNT adopts Ellis's (2001) dispositional essentialist conception of simple substances as powerful particulars: all of their monadic properties are dispositional. Moreover, simple substances necessarily belong to some natural kind with a real essence formed by monadic properties. The SNT develops further the construction of substances the NT proposes to obtain an adequate trope bundle theory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 40. Aristóteles, Física I-II.Lucas Angioni - 2009 - Editora da Unicamp.
  Translation of Aristotle's Physics I-II into Portuguese, with commentaries. Tradução para o português dos livros I e II da Física de Aristóteles, com comentários.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   179 citations  
 41. Quantum Mechanics and 3N‐Dimensional Space.Bradley Monton - 2004 - Philosophy of Science 73 (5):778-789.
  I maintain that quantum mechanics is fundamentally about a system of N particles evolving in three-dimensional space, not the wave function evolving in 3N-dimensional space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   47 citations  
 42. Wave Function Ontology.Bradley Monton - 2002 - Synthese 130 (2):265-277.
  I argue that the wave function ontology for quantum mechanics is an undesirable ontology. This ontology holds that the fundamental space in which entities evolve is not three-dimensional, but instead 3N-dimensional, where N is the number of particles standardly thought to exist in three-dimensional space. I show that the state of three-dimensional objects does not supervene on the state of objects in 3N-dimensional space. I also show that the only way to guarantee the existence of the appropriate mental states in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 43. Autism: The Micro-Movement Perspective.Elizabeth B. Torres, Maria Brincker, Robert W. Isenhower, Polina Yanovich, Kimberly Stigler, John I. Nurnberger, Dimitri N. Metaxas & Jorge V. Jose - 2013 - Frontiers Integrated Neuroscience 7 (32).
  The current assessment of behaviors in the inventories to diagnose autism spectrum disorders (ASD) focus on observation and discrete categorizations. Behaviors require movements, yet measurements of physical movements are seldom included. Their inclusion however, could provide an objective characterization of behavior to help unveil interactions between the peripheral and the central nervous systems. Such interactions are critical for the development and maintenance of spontaneous autonomy, self-regulation and voluntary control. At present, current approaches cannot deal with the heterogeneous, dynamic and stochastic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 44.  45
  Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Against 3N-Dimensional Space.Bradley Monton - 2013 - In David Albert Alyssa Ney (ed.), The Wave Function: Essays in the Metaphysics of Quantum Mechanics.
  I argue that space has three dimensions, and quantum mechanics does not show otherwise. Specifically, I argue that the mathematical wave function of quantum mechanics corresponds to a property that an N-particle system has in three-dimensional space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 46. Slots in Universals.Cody Gilmore - 2013 - Oxford Studies in Metaphysics 8:187-233.
  Slot theory is the view that (i) there exist such entities as argument places, or ‘slots’, in universals, and that (ii) a universal u is n-adic if and only if there are n slots in u. I argue that those who take properties and relations to be abundant, fine-grained, non-set-theoretical entities face pressure to be slot theorists. I note that slots permit a natural account of the notion of adicy. I then consider a series of ‘slot-free’ accounts of that notion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 47.  44
  Plural Slot Theory.T. Scott Dixon - 2018 - In Karen Bennett & Dean Zimmerman (eds.), Oxford Studies in Metaphysics Volume 11. Oxford: Oxford University Press. pp. 193-223.
  Kit Fine (2000) breaks with tradition, arguing that, pace Russell (e.g., 1903: 228), relations have neither directions nor converses. He considers two ways to conceive of these new "neutral" relations, positionalism and anti-positionalism, and argues that the latter should be preferred to the former. Cody Gilmore (2013) argues for a generalization of positionalism, slot theory, the view that a property or relation is n-adic if and only if there are exactly n slots in it, and (very roughly) that each slot (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Is Davidson a Gricean?John Cook - 2009 - Dialogue 48 (3):557.
  ABSTRACT: In his recent collection of essays, Language, Truth and History, Donald Davidson appears to endorse a philosophy of language which gives primary importance to the notion of the speaker’s communicative intentions, a perspective on language not too dissimilar from that of Paul Grice. If that is right, then this would mark a major shift from the formal semanticist approach articulated and defended by Davidson in his Inquiries into Truth and Interpretation. In this paper, I argue that although there are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 49. Normative Und Motivierende Gründe. Ein Kommentar Zu Susanne Mantels Determined by Reasons.Benjamin Kiesewetter - 2018 - Zeitschrift für Philosophische Forschung 72 (3):421-428.
  One of the central aims of Susanne Mantel’s book "Determined by Reasons" (2018) is to reject the idea that normative and motivating reasons can be identical. In her own words, Mantel denies the “Identity Thesis”, according to which “when an agent acts for a normative reason N, there is a motivating reason M of that agent such that M is identical with N” (Mantel 2018, 93). In this comment, I offer a simple argument for the Identity Thesis: (1) When an (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Divergent Perspectives on Expert Disagreement: Preliminary Evidence From Climate Science, Climate Policy, Astrophysics, and Public Opinion.James R. Beebe, Maria Baghramian, Luke Drury & Finnur Dellsén - 2019 - Environmental Communication 13:35-50.
  We report the results of an exploratory study that examines the judgments of climate scientists, climate policy experts, astrophysicists, and non-experts (N = 3367) about the factors that contribute to the creation and persistence of disagreement within climate science and astrophysics and about how one should respond to expert disagreement. We found that, as compared to non-experts, climate experts believe that within climate science (i) there is less disagreement about climate change, (ii) methodological factors play less of a role in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000