Results for 'Jan Alm��ng'

452 found
Order:
 1. Templi Ptolemaei — A Look at the Purpose of the Serapeum at Alexandria.Jan M. van der Molen - Jan 28, 2019 - University of Groningen.
  The most discussed of architectural marvels tend to be the Temple of Zeus at Olympia, the Mausoleum at Halicarnassus or the Parthenon at Athens, supposedly because they are the ones we happen to have nominated ‘world wonders’; but that doesn’t mean all the rest of temple-type sites to be found across the greater Mediterranean area have less wonder about them. On the contrary; when wanting to explore and explain the role temples played in the lives of their ‘subscribers’ and a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Divine Leadership and The Ruler Cult in Roman and Contemporary Times.Jan M. Van der Molen - Jan 13, 2020 - University of Groningen.
  Seeing how the idea of the ‘ruler cult’ and the necessary ‘myth-making’ to establish it exists to this day, as seen with the regime of a 21st century dictator like Kim Jong-il, it would be most interesting to see what parallels exist between cases of divine leadership and what we might learn about our contemporary cult rulers when looking at the dynamics of the two-millennia-old cult of the deified Emperor Augustus. As such, I have formulated a central question that focuses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. A ‘Grooming Chamber’ For Antisemitism.Jan M. Van der Molen - Jan 28, 2020 - University of Groningen.
  If Jewish Bolsheviks could put an end to the imperial rule of the Romanovs, could they pose a threat to the vision of a Third Reigh? A question the German National Socialists are likely to have asked themselves before and on the eve of plotting the rise of the Nazi regime. After all, Europe had had a long-standing relationship with blaming the Jews for the world’s miseries. A relationship Germany was ready to refuel, as indicated by German Field Marshal Walter (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Transitie der dynastieën: conflict en successie in Angelsaksisch Engeland (1000–1100). Een blik op de legitimiteit van de Deense indringer Knoet de Grote, als koning van Engeland.Jan M. Van der Molen - Jan 31, 2019 - University of Groningen.
  Dit werkstuk betrekt zich op de vraag of de de facto legitimiteit van Knoet de Grote als koning van Angelsaksisch Engeland, te verklaren is aan de hand van de theorieën over legitimiteit zoals gepostuleerd door Maximilian Carl Emil Weber (1864—1920). Bestaande literatuur over Knoet de Grote zijn troonsbestijging, zoals dat van vooraanstaand 19e-eeuws historicus Edward Augustus Freeman, zou een ‘geromantiseerd’ beeld hebben geschetst van de kwestie. Dit werkstuk zal kijken of dit beeld, aan de hand van Webers theorie over waar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON.Jerrylen Giva, Charise Fortich & Sheila Mae Paet - 2020 - GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON 1 (1):1-10.
  Taong 2019 nang magsimula ang paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya samu’t saring mga impormasyon ang ipinakalat sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng virus lalo na sa mga lugar na matataas ang bilang ng nag positibo, gaya na lamang sa Lungsod ng Quezon. Hinggil rito, ang saliksik na ito na naglalayong malaman at maitala ang Gampanin ng Wikang Filipino sa pag papalaganap ng impormasyon patungkol sa COVID-19. Upang matugunan ang mga hinihingi sa pananaliksik, ito ay gagwin sa deskriptibong paraan, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Estado Ng Edukasyong Pansining BIswal Sa Mga Piling Pamantasan Sa PIlipinas.Joseph Reylan Viray, Jun Badie, Crislie Unabia & Lailanie Gutierrez -
  Ang kolektibong sanaysay na ito ay nagtatasa sa kalagayan at estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas. Sakop ng papel ang mga sumusunod na paaralan: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, De La Salle-Lipa, Mindanao State UniversityIligan Institute of Technology, at Notre Dame of Marbel University. Dalawang tanong ang tinangkang sagutin ng papel: Una, ano ang estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas? Pangalawa, ano-ano ang mga posibleng solusyon sa mga suliranin na nakahahadlang sa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pagsusuri Ng Mga Salitang Kapampangan Mula Sa Arte Dela Lengua Pampanga Ni Fray Diego Bergaño Na May Kaugnayan Sa Pagkain.Jennifer L. Espada - 2019 - Mabini Review 8:91-122.
  Robert (Robby) P. Tangtingco’s article was called Bergaño’s dictionary “a work of art” in Lost and Found in Translation in the 18th century. The first thing that they observed is the various dialects or languages used by their countrymen. They were assigned to different regions of the Philippines, and one of them was Fray Diego Bergaño. He was designated to Pampanga where he successfully produced a Kapampangan dictionary called “Arte dela Lengua Pampanga”. From the stated dictionary, the reseacher look for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  23
  KAPOOKAN NG PAGLALAKBAY NG MGA PILIPINO SA IBAYONG DAGAT SA KONTEKSTO NG BANWA AT LAYAG SA WIKANG FILIPINO.Axle Christien Tugano - 2023 - Ermita, Manila: Limbagang Pangkasaysayan.
  Introduksiyon Sentro ng kabuoang aklat na ito ang paglalakbay –partikular na ang paglalakbay ng mga Pilipino gamit ang pananaw at wikang F/Pilipino. Sa ilang pagkakataon, isa ang paglalakbay sa hindi gaanong nabibigyan ng pansin sa pag-aaral ng lipunan, sa kabila ng pinagyayaman na itong matagal sa Kanluran at marahil isa ng ganap na diskurso. Mababakas ito sa kanilang pagpapakahulugan sa mga taong naglalakbay. Halimbawa nito ang mga Alemang der reisender o der wanderer; Pranses na voyageur; at Anglo-Amerikanong katumbas sa paglalakbay (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Questioning Hegemony Within White Academia.Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno & Krzysztof Nawratek - 2022 - Field 8 (1):47-61.
  field: Issue 8 Embodying an Anti-Racist Architecture comprises essays, articles, podcasts, drawings, designs, the cover image, and a film. ‘This Call to Action' is a document borne from dialogue, and as such derives its power from the activism that collaboration and cooperation engender. -/- Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno, and Krzysztof Nawratek discuss white hegemony across different geopolitical and academic spaces, mindful of the nuances of using English as their shared yet borrowed language. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  69
  Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman niya/tinutulungang makaalpas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. In Defence of the School: A Public Issue.Jan Masschelein & Maarten Simons - 2013 - E-ducation, Culture & Society Publishers.
  As a painfully outdated institution the school is accused of: being alienating, closing itself off to society and to the needs of young people; reproducing social inequality and consolidating existing power relations; demotivating youth; showing a lack of effectiveness and having great difficulty with employability. And last but not least, the school is considered redundant: the school, where learning is bound to time and place, is no longer needed in the digital era of virtual learning environments. The ultimate charge: the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   48 citations  
 12. Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):132-181.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13.  79
  External Human–Machine Interfaces for Autonomous Vehicle-to-Pedestrian Communication: A Review of Empirical Work. [REVIEW]Alexandros Rouchitsas & Håkan Alm - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Interaction between drivers and pedestrians is often facilitated by informal communicative cues, like hand gestures, facial expressions, and eye contact. In the near future, however, when semi- and fully autonomous vehicles are introduced into the traffic system, drivers will gradually assume the role of mere passengers, who are casually engaged in non-driving-related activities and, therefore, unavailable to participate in traffic interaction. In this novel traffic environment, advanced communication interfaces will need to be developed that inform pedestrians of the current state (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Of Dreams, Demons, and Whirlpools: Doubt, Skepticism, and Suspension of Judgment in Descartes's Meditations.Jan Forsman - 2021 - Dissertation, Tampere University
  I offer a novel reading in this dissertation of René Descartes’s (1596–1650) skepticism in his work Meditations on First Philosophy (1641–1642). I specifically aim to answer the following problem: How is Descartes’s skepticism to be read in accordance with the rest of his philosophy? This problem can be divided into two more general questions in Descartes scholarship: How is skepticism utilized in the Meditations, and what are its intentions and relation to the preceding philosophical tradition? -/- I approach the topic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa.Axle Christien Tugano - 2018 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (2):57-75.
  Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Ang 1872 Sa Kasaysayan Ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal Sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  84
  Becik, Batik, Betik: Pagpapatúloy ng mga Simbolismo ng Lahing Austronesyo sa Pagbabatik/ Pagtatatu sa Pilipinas at Malaysia.Arvin Lloyd Pingul, Freddielyn Pontemayor & Rhoderick Nuncio - 2019 - Hasaan Journal 5 (1):39-62.
  Mula sa iisang lahi ang Pilipinas at Malaysia sang-ayon sa pag-aaral na may kinalaman sa paksaing Austronesyo. May mahabang kasaysayan ng ugnayan ang dalawang bansang ito, di lámang sa ekonomikong aspekto, kundi lalo’t higit sa kultural na batayan, at isa na rito ang paggamit ng mga simbolo sa pagbabatik/pagtatatu na nakaugat pa sa relihiyon ng pag-aanito sa mundong Austronesyo. Bagamat naging parehong kolonya ang dalawang bansa ng mga Kanluranin na nagpalawak di lámang ng kapangyarihan kundi maging ng merkado, hindi tuluyang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Body Schema Dynamics in Merleau-Ponty.Jan Halák - 2021 - In Yochai Ataria, Shogo Tanaka & Shaun Gallagher (eds.), Body Schema and Body Image: New Directions. pp. 33-51.
  This chapter presents an account of Merleau-Ponty’s interpretation of the body schema as an operative intentionality that is not only opposed to, but also complexly intermingled with, the representation-like grasp of the world and one’s own body, or the body image. The chapter reconstructs Merleau-Ponty’s position primarily based on his preparatory notes for his 1953 lecture ‘The Sensible World and the World of Expression’. Here, Merleau-Ponty elaborates his earlier efforts to show that the body schema is a perceptual ground against (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Phyto-Assessment of Soil Heavy Metal Accumulation in Tropical Grasses.Chuck Chuan Ng - 2016 - Journal of Animal and Plant Science 26 (3):686-696.
  Tropical grasses are fast growing and often used for phytoremediation. Three different types of tropical grasses: Vetiver (V. zizanoides), Imperata (I. cylindrical) and Pennisetum (P. purpureum) tested in different growth media of spiked heavy metal contents under the glasshouse environment of RimbaIlmu for 60-day. The growth performance, metals tolerance and phyto-assessment of cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn) and copper (Cu) in shoots and roots were assessed using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).Tolerance index (TI), translocation factor (TF), biological accumulation coefficient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Heavy Metals Phyto-Assessment in Commonly Grown Vegetables: Water Spinach (I. Aquatica) and Okra (A. Esculentus).Chuck Chuan Ng - 2016 - Springerplus 1 (5):469.
  The growth response, metal tolerance and phytoaccumulation properties of water spinach (Ipomoea aquatica) and okra (Abelmoschus esculentus) were assessed under different contaminated spiked metals: control, 50 mg Pb/kg soil, 50 mg Zn/kg soil and 50 mg Cu/kg soil. The availability of Pb, Zn and Cu metals in both soil and plants were detected using flame atomic absorption spectrometry. The concentration and accumulation of heavy metals from soil to roots and shoots (edible parts) were evaluated in terms of translocation factor, accumulation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  29
  Kuwentong Buhay Ng Mga Kristiyano Sa Panahon Ng Batas Militar.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (Special Issue: Perspectives on M):96-105.
  Ang sanaysay na ito ay isang deskriptibong pagbasa sa To Be in History: Dark Days of Authoritarianism na pinatnugutan ni Melba Padilla Maggay, sa lente ng “kuwentong buhay,” partikular na ang bersyon nito na dinalumat ni Clemen Aquino, isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng Sosyolohiyang Pilipino. Sisiyasatin ang saysay ng mga kuwentong buhay na nilalaman ng akda sa konteksto ng mga kontemporaryong reyalidad ng lipunang Pilipino, tulad ng rehimeng Duterte, pagsuporta ng mga Kristiyano sa mga represibong administrasyon, at pambabaluktot ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Tolerance Threshold and Phyto-Assessment of Cadmium and Lead in Vetiver Grass, Vetiveria Zizanioides (Linn.) Nash.Chuck Chuan Ng - 2017 - Chiang Mai Journal of Science 44 (4):1367-1378.
  Various types of plant species have been extensively used for heavy metals phyto-remediation without taking into consideration its tolerance threshold. In this study, Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash was evaluated under five different sets of contaminated spiked cadmium (5Cd, 10Cd, 50Cd, 100Cd and 150Cd mg/kg) and lead (50Pb, 100Pb, 200Pb, 400Pb and 800Pb mg/kg) concentration levels in soil. The growth performance, metal tolerance and phyto-assessment of Cd and Pb in the roots and tillers were assessed using flame atomic absorption (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Effects of Different Soil Amendments on Mixed Heavy Metals Contamination in Vetiver Grass.Chuck Chuan Ng - 2016 - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97:695-701.
  Three different types of low cost soil amendments, namely, EDTA, elemental S and N-fertilizer, were investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly mixed Cd–Pb contamination conditions. A significant increase (p < 0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and N-fertilizer assisted treatments. The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol N/kg soil showed relatively higher translocation factor (1.72 and 2.15) and percentage metal efficacy (63.25 % (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and History.Julia Ng - 2017 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 2017 (1):41-60.
  This paper argues that the principle of continuity that underlies Benjamin’s understanding of what makes the reality of a thing thinkable, which in the Kantian context implies a process of “filling time” with an anticipatory structure oriented to the subject, is of a different order than that of infinitesimal calculus—and that a “discontinuity” constitutive of the continuity of experience and (merely) counterposed to the image of actuality as an infinite gradation of ultimately thetic acts cannot be the principle on which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. On the Solvability of the Mind-Body Problem.Jan Scheffel - manuscript
  The mind-body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment employing a basic nonlinear process, it is shown that epistemically strongly emergent properties may develop in a physical system. Turning to the significantly more complex neural network of the brain it is subsequently argued that consciousness is epistemically emergent. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind-body problem does not have a reductionist solution. The ontologically (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26. The Concept of ‘Body Schema’ in Merleau-Ponty’s Account of Embodied Subjectivity.Jan Halák - 2018 - In Bernard Andrieu, Jim Parry, Alessandro Porrovecchio & Olivier Sirost (eds.), Body Ecology and Emersive Leisure. Londýn, Velká Británie: Routledge. pp. 37-50.
  In his 1953 lectures at the College de France, Merleau-Ponty dedicated much effort to further developing his idea of embodied subject and interpreted fresh sources that he did not use in Phenomenology of Perception. Notably, he studied more in depth the neurological notion of "body schema". According to Merleau-Ponty, the body schema is a practical diagram of our relationships to the world, an action-based norm with reference to which things make sense. Merleau-Ponty more precisely tried to describe the fundamentally dynamic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. The Oxford Handbook of Early Modern Theology, 1600–1800, ed. by Ulrich L. Lehner, Richard A. Muller, A. G. Roeber (New York: Oxford University Press, [2016]), xv + 668 p. [REVIEW]Ivan Almes - 2017 - Kyivan Academy 14:204-212.
  Вивчення історії релігійної культури на українських теренах ранньомодерного часу передбачає ознайомленість, принаймні у загальних рисах, із тогочасним теологічним дискурсом. Загальне впровадження до основних тенденцій, напрямів, особливостей ранньомодерної католицької та протестантської теологій акумульовано у рецензованому «підручному компендіумі», який вийшов друком у рамках відомої серії Оксфордського університету «Oxford Handbook». Упорядниками видання є професор релігійної історії та історичної теології Ульріх Леенер (Університет Маркетта, США), проф. Річард Мюллер (Теологічна семінарія Кальвіна, США) та проф. Ентоні Ґреґ Роебер (Пенсильванський державний університет, США). Особливу увагу привертає проф. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Lectio Orthodoxorum: Книжкові зібрання православних монастирів Львівської єпархії наприкінці XVI — у XVII столітті.Ivan Almes - 2017 - Kyivan Academy:115-149.
  Здійснено спробу з’ясувати «читацький канон» та охарактеризувати книжкову культуру православних монастирів ранньомодерного часу київської традиції на прикладі чотирьох обителей Львівської єпархії — Крехівської, Львівської Святоонуфріївської, Підгорецької та Теребовельської. Вибір цих монастирів зумовлено станом джерельної бази, а основними джерелами слугували «списки книг», що їх зазвичай подавали в інвентарних описах. Усі досліджені книжкові зібрання були невеликими за обсягом порівняно з тогочасними католицькими кляшторами, зокрема, найбільше з-поміж відомих, крехівське, налічувало лише бл. 100 томів. Lectio Orthodoxorum монахів Львівської єпархії XVII ст. — це, окрім (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Crimes Against Minds: On Mental Manipulations, Harms and a Human Right to Mental Self-Determination. [REVIEW]Jan Christoph Bublitz & Reinhard Merkel - 2014 - Criminal Law and Philosophy 8 (1):51-77.
  The neurosciences not only challenge assumptions about the mind’s place in the natural world but also urge us to reconsider its role in the normative world. Based on mind-brain dualism, the law affords only one-sided protection: it systematically protects bodies and brains, but only fragmentarily minds and mental states. The fundamental question, in what ways people may legitimately change mental states of others, is largely unexplored in legal thinking. With novel technologies to both intervene into minds and detect mental activity, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   55 citations  
 30. Is There a Liberal Principle of Instrumental Transmission?Jan Gertken & Benjamin Kiesewetter - 2018
  Some of our reasons for action are grounded in the fact that the action in question is a means to something else we have reason to do. This raises the question as to which principles govern the transmission of reasons from ends to means. In this paper, we discuss the merits and demerits of a liberal transmission principle, which plays a prominent role in the current literature. The principle states that an agent has an instrumental reason to whenever -ing is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa.Jan Forsman - 2015 - Ajatus 72:15-51.
  Artikkelissa otan kantaa niin sanottuun voluntarismikiistaan Descartesin tahdon käsitykseen ja arvostelmateoriaan liittyen kannattaen epäsuoraa voluntarismia. Käsittelen erityisesti kysymystä voiko tahdolla Descartesin mukaan olla suora kontrolli ihmisen arvostelmasta pidättäytymiseen? Pitkään vallassa olleen tulkintasuuntauksen mukaan Descartesin käsityksessä tahdolla on kyky vaikuttaa doksastisiin tiloihin suoraan, pelkällä tahdon aktilla. Tätä kutsutaan suoraksi voluntarismiksi ja se tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että meillä on kyky hyväksyä, olla hyväksymättä sekä pidättäytyä arvostelemasta täysin tahdonvaraisesti. Tässä tekstissä kannatan kuitenkin epäsuoraa voluntarismia: tahto kykenee vaikuttamaan doksastiseen tilaan epäsuorasti vaikuttamalla uskomuksen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Descartes on Will and Suspension of Judgment: Affectivity of the Reasons for Doubt.Jan Forsman - 2017 - In Gábor Boros, Judit Szalai & Oliver Istvan Toth (eds.), The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy. Budapest, Hungary: pp. 38-58.
  In this paper, I join the so-called voluntarism debate on Descartes’s theory of will and judgment, arguing for an indirect doxastic voluntarism reading of Descartes, as opposed to a classic, or direct doxastic voluntarism. More specifically, I examine the question whether Descartes thinks the will can have a direct and full control over one’s suspension of judgment. Descartes was a doxastic voluntarist, maintaining that the will has some kind of control over one’s doxastic states, such as belief and doubt. According (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  90
  Gesturing in Language: Merleau-Ponty and Mukařovský at the Phenomenological Limits of Structuralism.Jan Halák - 2022 - Journal of the British Society for Phenomenology 53 (4):415-439.
  This study aims to corroborate Merleau-Ponty’s interpretations of fundamental ideas from Saussure’s linguistics by linking them to works that were independently elaborated by Jan Mukařovský, Czech structuralist aesthetician and literary theorist. I provide a comparative analysis of the two authors’ theories of language and their interpretations of thought as fundamentally determined by language. On this basis, I investigate how they conceive linguistic innovation and its translation into changes in the constituted language and other social codes and institutions. I explain how (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Producers’ Perceptions of Public Good Agricultural Practices and Their Pesticide Use: The Case of MyGAP for Durian Farming in Pahang, Malaysia.Chuck Chuan Ng - 2017 - Asian Journal of Agriculture and Rural Development 7 (1):1-16.
  This paper investigates the local implementation of Malaysian public GAP standard called MyGAP by examining its effectiveness in raising the awareness and improving the pesticide use practices of participant smallscale farmers toward better food safety and quality assurance. For this objective, 19 MyGAP certified and 57 uncertified durian farms in the state of Pahang, Malaysia were surveyed. The research found that certified farm managers have a much better understanding of the basic intent of the policy than uncertified farms, reflecting the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  95
  The Pragmatic-Rhetorical Theory of Explanation.Jan Faye - 2007 - In Johannes Persson & Petri Ylikoski (eds.), Rethinking Explanation. Series: Boston Studies in the Philosophy of Science Vol. 252. Dordrecht: Springer Verlag. pp. 43-68.
  The pragmatic theory of explanation is an attempt to see explanation as a linguistic response to a cognitive problem where the content of the response depends on the context of the scientific inquiry. The present paper draws on the rhetorical situation, as it is defined by Loyld Bitzer, in order to understand how the context may influence the content as well as the acceptability of the response.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 36. Phytoassessment of Vetiver Grass Enhanced with EDTA Soil Amendment Grown in Single and Mixed Heavy Metal–Contaminated Soil.Chuck Chuan Ng - 2019 - Environmental Monitoring and Assessment 191 (434):1-16.
  Over the years, ethylene-diamine-tetra-acetate (EDTA) has been widely used for many purposes. However, there are inadequate phytoassessment studies conducted using EDTA in Vetiver grass. Hence, this study evaluates the phytoassessment (growth performance, accumulation trends, and proficiency of metal uptake) of Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash in both single and mixed heavy metal (Cd, Pb, Cu, and Zn)—disodium EDTA-enhanced contaminated soil. The plant growth, metal accumulation, and overall efficiency of metal uptake by different plant parts (lower root, upper root, lower (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. ‘OBOSEN KO KAYO’: Wika Ng Kapangyarihan Ni Pangulong Duterte.Joseph Reylan Viray - manuscript
  This is a preliminary essay on the rhetoric of ‘obosen’ of President Rodrigo Duterte. The essay discusses how the President employed the term ‘obosen’ to show his leadership quality characterized by strenght, firmness, patriotism and courage. He used ‘obosen’ as a way to persuade his target audience. The essay explicates how he was able to excellently manipulate and control the Philippine social consciousness. To soften the effects of Duterte’s ‘obosen’, his political rivals offered couinter-rhetorics which the essay also presented. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Phenomenology is Not Phenomenalism. Is There Such a Thing as Phenomenology of Sport?Jan Halák, Ivo Jirásek & Mark Stephen Nesti - 2014 - Acta Gymnica 44 (2):117-129.
  Background: The application of the philosophical mode of investigation called “phenomenology” in the context of sport. Objective: The goal is to show how and why the phenomenological method is very often misused in the sportrelated research. Methods: Interpretation of the key texts, explanation of their meaning. Results: The confrontation of concrete sport-related texts with the original meaning of the key phenomenological notions shows mainly three types of misuse – the confusion of phenomenology with immediacy, with an epistemologically subjectivist stance (phenomenalism), (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Phyto-Evaluation of Cd-Pb Using Tropical Plants in Soil-Leachate Conditions.Chuck Chuan Ng - 2018 - Air, Soil and Water Research 11 (1):1-9.
  Sources of soil contamination can exist in various types of conditions including in the form of semifluids. In this study, 3 different types of tropical plants, Acacia (Acacia mangium Willd), Mucuna (Mucuna bracteata DC. ex Kurz) and Vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash), were tested under different levels of soil-leachate conditions. The relative growth rate, metal tolerance, and phytoassessment of cadmium (Cd) and lead (Pb) accumulation in the roots and shoots were determined using flame atomic absorption spectrometry. Tolerance index, translocation factor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Resolving the Debate on Libertarianism and Abortion.Jan Narveson - 2016 - Libertarian Papers 8:267-272.
  I take issue with the view that libertarian theory does not imply any particular stand on abortion. Liberty is the absence of interference with people’s wills—interests, wishes, and desires. Only entities that have such are eligible for the direct rights of libertarian theory. Foetuses do not; and if aborted, there is then no future person whose rights are violated. Hence the “liberal” view of abortion: women (especially) may decide whether to bear the children they have conceived. Birth is a good (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Affective Societies: Key Concepts.Jan Slaby & Christian von Scheve (eds.) - 2019 - New York: Routledge.
  Affect and emotion have come to dominate discourse on social and political life in the mobile and networked societies of the early 21st century. This volume introduces a unique collection of essential concepts for theorizing and empirically investigating societies as Affective Societies. The concepts engender insights into the affective foundations of social coexistence and are indispensable to comprehend the many areas of conflict linked to emotion such as migration, political populism, or local and global inequalities. Each chapters provides historical orientation; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Embodied Higher Cognition: Insights From Merleau-Ponty’s Interpretation of Motor Intentionality.Jan Halák - forthcoming - Phenomenology and the Cognitive Sciences:1-29.
  This paper clarifies Merleau-Ponty’s original account of “higher-order” cognition as fundamentally embodied and enacted. Merleau-Ponty’s philosophy inspired theories that deemphasize overlaps between conceptual knowledge and motor intentionality or, on the contrary, focus exclusively on abstract thought. In contrast, this paper explores the link between Merleau-Ponty’s account of motor intentionality and his interpretations of our capacity to understand and interact productively with cultural symbolic systems. I develop my interpretation based on Merleau-Ponty’s analysis of two neuropathological modifications of motor intentionality, the case (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. The Right and the Wrong Kind of Reasons.Jan Gertken & Benjamin Kiesewetter - 2017 - Philosophy Compass 12 (5):e12412.
  In a number of recent philosophical debates, it has become common to distinguish between two kinds of normative reasons, often called the right kind of reasons (henceforth: RKR) and the wrong kind of reasons (henceforth: WKR). The distinction was first introduced in discussions of the so-called buck-passing account of value, which aims to analyze value properties in terms of reasons for pro-attitudes and has been argued to face the wrong kind of reasons problem. But nowadays it also gets applied in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 44.  41
  Ang Paglago Ng Pantayong Pananaw Sa Konteksto Ng Kapantasan Ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ang Bamboo Organ Ng Las Piñas: Pakikipanayam Sa Apat Na Susing Indibidwal Ukol Sa Kultural Na Yaman Ng Lungsod Ng Las Piñas.Jezryl Xavier T. Genecera & Jay Israel B. De Leon - 2019 - Mabini Review 8:123-147.
  This paper introduces the Las Piñas Bamboo Organ as a cultural treasure. By interviewing four key individuals related to the bamboo organ, the paper discusses the history, present condition, and activities related to the preservation and sustenance of the bamboo organ. Interview, a method of oral history, was chosen to let the people involved share their own memories and experiences that are not usually featured in written documents about the bamboo organ. The following themes emerged from the interviews: (1) the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Identity, Space-Time, and Cosmology.Jan Faye - 2008 - In Dennis Dieks (ed.), The Ontology of Space-Time II. Amsterdam: Elsevier. pp. 39-57.
  Modern cosmology treats space and time, or rather space-time, as concrete particulars. The General Theory of Relativity combines the distribution of matter and energy with the curvature of space-time. Here space-time appears as a concrete entity which affects matter and energy and is affected by the things in it. I question the idea that space-time is a concrete existing entity which both substantivalism and reductive relationism maintain. Instead I propose an alternative view, which may be called non-reductive relationism, by arguing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. The Role of Philosophy in a Naturalized World.Jan Faye - 2012 - European Journal of Analytic Philosophy 8 (1):60-76.
  This paper discusses the late Michael Dummett’s characterization of the estrangement between physics and philosophy. It argues against those physicists who hold that modern physics, rather than philosophy, can answer traditional metaphysical questions such as why there is something rather than nothing. The claim is that physics cannot solve metaphysical problems since metaphysical issues are in principle empirically underdetermined. The paper closes with a critical discussion of the assumption of some cosmologists that the Universe was created out of nothing: In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. The EU's Democratic Deficit in a Realist Key: Multilateral Governance, Popular Sovereignty, and Critical Responsiveness.Jan Pieter Beetz & Enzo Rossi - forthcoming - Transnational Legal Theory.
  This paper provides a realist analysis of the EU's legitimacy. We propose a modification of Bernard Williams' theory of legitimacy, which we term critical responsiveness. For Williams, 'Basic Legitimation Demand + Modernity = Liberalism'. Drawing on that model, we make three claims. (i) The right side of the equation is insufficiently sensitive to popular sovereignty; (ii) The left side of the equation is best thought of as a 'legitimation story': a non-moralised normative account of how to shore up belief in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Logically Simple Properties and Relations.Jan Plate - 2016 - Philosophers' Imprint 16:1-40.
  This paper presents an account of what it is for a property or relation (or ‘attribute’ for short) to be logically simple. Based on this account, it is shown, among other things, that the logically simple attributes are in at least one important way sparse. This in turn lends support to the view that the concept of a logically simple attribute can be regarded as a promising substitute for Lewis’s concept of a perfectly natural attribute. At least in part, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 50. Sensorimotor Theory and Enactivism.Jan Degenaar & J. Kevin O’Regan - 2017 - Topoi 36 (3):393-407.
  The sensorimotor theory of perceptual consciousness offers a form of enactivism in that it stresses patterns of interaction instead of any alleged internal representations of the environment. But how does it relate to forms of enactivism stressing the continuity between life and mind? We shall distinguish sensorimotor enactivism, which stresses perceptual capacities themselves, from autopoietic enactivism, which claims an essential connection between experience and autopoietic processes or associated background capacities. We show how autopoiesis, autonomous agency, and affective dimensions of experience (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
1 — 50 / 452