Results for 'Jerzy Gołosz'

10 found
Order:
See also
Jerzy Gołosz
Jagiellonian University
 1.  28
  Czas i przestrzeń a świat fizyczny.Jerzy Gołosz - 1995 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 17:49 - 61.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  41
  Thank Goodness That's Over.Jerzy Gołosz - 2011 - Principia 54:73-97.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  49
  Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin (Ed.), The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut Und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins. [REVIEW]Rec Paweł Sznajder - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):509-518.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  79
  Jerzy Kmita’s Methodological Interpretation of Karl Marx’s Philosophy. From Ideology to Methodological Concepts.Anna Pałubicka - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 37:114-140.
  The article presents J. Kmita’s methodological interpretation of selected cognitive methods used by K. Marx. Those methods were (and I believe they still are) significant for the social sciences and the humanities, even a century after they had been developed. J Kmita’s interpretation reveals specificity of epistemic procedures carried out by the author of “Capital” and emphasizes contemporary actuality of Marx’s epistemological ideas. To achieve that aim, Kmita refers to the concepts established in the field of philosophy of science of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rozum-Serce-Smak.Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.) - 2009 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  43
  Teoria zdań odrzuconych.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1969 - Dissertation, Opole University
  This is the PhD dissertation, written under supervision of Professor Jerzy Słupecki, published in the book: U.Wybraniec-Skardowska i Grzegorz Bryll "Z badań nad teorią zdań odrzuconych" ( "Studies of theory of rejected sentences"), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B: Studia i Monografie nr 22, pp. 5-131. It is the first, original publication on the theory of rejected sentences on which are based, among other, papers: "Theory of rejected propositions. I"and "Theory of rejected propositions II" with (...) Słupecki and Grzegorz Bryll. -/- -/- . (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  32
  Proper Names, Meaning and Context.Luis Felipe Bartolo Alegre - manuscript
  From the apparently trivial problem of homonyms, I argue that proper names as they occur in natural languages cannot be characterised as strings of sounds or characters. This entails, first, that the proper names philosophers talk about are not physical entities, like strings, but abstractions that, second, may be better characterised as triples (s, m, C), where s is the string that conveys the meaning m in a set of contexts C. Third, the generality principle of compositionality may be put (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  44
  Zamiast wstępu.Tadeusz Ciecierski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):5-6.
  Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  86
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  76
  Persuasive Argumentation as a Cultural Practice.Paweł GAŁKOWSKI - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):123-134.
  In this article author traces relation between argumentation and cultural practice. The first part focuses on definition of argumentation in informal logic tradition. In particular, it discusses argument in terms of verbal and social activity involving the use of everyday language. Author claims that there is no argumentation beyond language. The second part explains persuasive argumentation as a form of cultural practice. The persuasive arguments found in “social practice” can be understood as a social activity, analysable within the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark