Results for 'Jes��s Mu��oz'

995 found
Order:
 1.  42
  Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Beyond Autobiography: Exploring the Holocaust Graphic Novel Maus through Ricoeur’s Hermeneutics.Mu-ni Cheng - 2020 - The Wenshan Review 13 (2):99-119.
  The two volumes of _Maus_ composed by Art Spiegelman were the first graphic novels to be awarded the Pulitzer Prize. These volumes introduced a new genre of graphic novel in the form of comics. The present study examines the hierarchical content and subtexts of Maus and the unique presentation methods of comics. The researcher employed the concepts of “Threefold mimesis” proposed by the French philosopher Paul Ricoeur, to see how Maus interpretate the Jewish history of suffering in Holocaust and the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  68
  Qadi `Abdul-Jabbar al-Mu`tazili's Moral Theory.Hossein Atrak - 2007 - Journal of Philosophical-Theological Reseach 9 (33):53-96.
  Abstract Qadi `Abdul-Jabbar, although has come to be Known as a Mu`tazili theologian, can be certainly mentioned as a moral philosopher by attention to his ethical views in the theological books. The paper is going to present his ethical opinions concerning normative ethics and Meta-ethics. It shows that `Abdul-Jabbar is a rationalist moral philosopher, who considers reason as the origin of moral obligations, and as the means of evaluating the rightness and wrongfulness of actions. Moreover, he is an essentialist, that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  77
  Comments on Carl Wagner's Jeffrey Conditioning and External Bayesianity.Steve Petersen - manuscript
  Jeffrey conditioning allows updating in Bayesian style when the evidence is uncertain. A weighted average, essentially, over classically updating on the alternatives. Unlike classical Bayesian conditioning, this allows learning to be unlearned.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  74
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomas Hribek - 2017 - Praha, Česko: Filosofia.
  [What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] Summary: The book is both a survey of the contemporary debate and a defense of a distinctive position. Most philosophers nowadays assume that the focus of the philosophy of consciousness, its shared explanandum, is a certain property of experience variously called “phenomenal character,” “qualitative character,” “qualia” or “phenomenology,” understood in terms of what it is like to undergo the experience in question. Consciousness as defined in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  75
  Vztah Mezi Principy a Modely V Sémantickém Pojetí Vědeckých Teorií.Lukáš Hadwiger Zámečník - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):469-493.
  Zkoumání je založeno na reflexi sémantického pojetí vědec- kých teorií Ronalda Giera. Gierova východiska a závěry jsou podrobeny kritice, na jejímž základě autor buduje svou vlastní variantu modelově založeného pojetí teorií. Hlavním cílem příspěvku je konceptualizace vztahu mezi principy a modely s důrazem na to, že tento vztah může zakládat dynamiku teorie, respektive posloupnosti teorií. Souhrnně bude v příspěvku prověřována řada tezí: 1) Základními prvky teorie jsou modely, které slouží jako nosiče principů. 2) Modely hrají rozhodující roli při pojmové výstavbě (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Book Review: Mu Peng, Religion and Religious Practices in Rural China (New York: Routledge 2019). [REVIEW]Thomas D. Carroll - 2021 - Reading Religion.
  This is a review of Mu Peng's recent book on popular religion in rural China.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  39
  Kdo Je Hans Albert? [REVIEW]Jitka Paitlová - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):555-568.
  Recenze: Robert ZIMMER - Martin Morgenstern, Gespräche mit Hans Albert. Münster: LIT Verlag 2011, 168 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka.Lukáš Lička - 2015 - In Jan Herůfek (ed.), Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita. pp. 55-78.
  [What is the Human Being? Peter Auriol and the Role of Cognitive Psychology in the Medieval Definition of the Human Being: ] This paper explores how medieval philosophers used cognitive psychology in defining what the human being is, paying special attention to the Franciscan thinker Peter Auriol (c. 1280 – 1322). First, I examine the motivations of Auriol’s claim that the property of being alive is bound to the property of being cognitive (i. e. being capable of cognition). Then, the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  57
  Avis sur « Je suis une Boucle Etrange » (I Am a Strange Loop) de Douglas Hofstadter (2007) (examen révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 110-127.
  Dernier Sermon de l’Église du naturalisme fondamentaliste par le pasteur Hofstadter. Comme son travail beaucoup plus célèbre (ou infâme pour ses erreurs philosophiques implacables) Godel, Escher, Bach, il a une plausibilité superficielle, mais si l’on comprend que c’est le scientisme rampant qui mélange les vrais problèmes scientifiques avec les questions philosophiques (c’est-à-dire, les seules vraies questions sont ce que les jeux linguistiques que nous devrions jouer), alors presque tout son intérêt disparaît. Je fournis un cadre d’analyse basé sur la psychologie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomas Hribek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (2):4-22.
  [Précis of What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] The paper provides a summary of my recent Czech-language book, WHAT IT'S LIKE, OR WHAT IT'S ABOUT? THE PLACE OF CONSCIOUSNESS IN THE MATERIAL WORLD (2017). As suggested by the subtitle, the topic of the book is philosophy of consciousness. In the contemporary literature, most participants have in mind the so-called phenomenal characters, and the main issue debated between dualists and materialists is whether (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sociální Inovace: Doba Hledání a Tříbení.Jiří Loudín - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):97-112.
  Přehledová studie sleduje a analyzuje proměny pojmu sociální inovace. Na základě silné společenské poptávky se z původně dílčí, teoreticky nediskutované a nefixované kategorie stává kategorie obecná. Pokrývá širokou oblast nemateriálních inovací a zároveň se profiluje jako aktivita normativní a intencionální, zaměřená na obecně uznávané sociální cíle. Co do ideově-hodnotových orientací současných koncepcí sociálních inovací studie identifikuje kromě mainstreamu, který zůstává u otevřených hodnotových charakteristik, ještě směr emancipačně-mobilizační a sociálně-tržně odpovědný. V epistemologické rovině se teoretici sociálních inovací hlásí především k praktickému (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  60
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  72
  Experti a Laici V Demokratické Společnosti: Tři Pohledy Na Problematiku Demokratizace Vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Karl Popper a Sepětí Vědecké Metody a Demokracie.Pavel Doleček - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):439-467.
  Článek se zabývá způsobem, jakým vnímá vztah vědecké metody a demokracie Karl Popper. Toto sepětí je jedním ze základních atributů Popperova myšlení. Pro jeho pochopení je třeba zasadit Poppera do historického kontextu vývoje liberálního myšlení a poukázat na možné souvislosti se Schumpeterovou redefinicí demokracie. Výchozím bodem je však interpretace základních episte- mologických předpokladů Popperova myšlení - konceptů provizornosti vědeckého poznání a ratio negativa. Primárním cílem článku je kontextualizace těchto předpokladů s politologickými a sociologickými důsledky. Ty lze spatřovat nejen s odmítnutím (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Struktura Evoluční Teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  KUHN’U ANLAŞILIR KILMAK: BİLİMİN İLERLEME TARZI HAKKINDA DAHA ÖNCE ELE ALINANLARDAN FARKLI BİR SIRALAMAYA ULAŞMAK MÜMKÜN MÜ?Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-208.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu farklı sıralama ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  92
  Nou zeg, waar bemoei je je mee.Jan Bransen - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (1):4.
  This paper investigates the possibilities of ordinary people to estabish a moral authority in a subclass of everyday scenarios in the public domain that are characterised by an underdetermination of the obtaining norms and regulations. The paper offers a strategy based on hospitality to challenge the all too common practice of ignoring one’s responsibility as a moral agent and to hide in one’s shell, hoping that others (police power!) will solve one’s problem. The paper begins with a description of a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dire et penser “je”: la vacuité de la présence à soi du sujet de Husserl à Derrida.Pierre-Jean Renaudie - 2016 - Discipline Filosofiche (1):69-92.
  According to Jacques Derrida, the tradition of metaphysics is dominated by a basic distinction between presence and absence that plays a fundamental role in Husserl’s theory of meaning and contaminates the core of his phenomenological project. If Husserl’s distinction between indication and expression in the 1st Logical Investigation is credited for opening a ‘phenomenological breakthrough’, his account of the entwinement between the indicative and expressive functions of linguistic signs is accused of restoring and maintaining the metaphysical primacy of presence. In (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Essence of Language: Wittgenstein's Builders and Bühler's Bricks.Kevin Mulligan - 1997 - Revue de Métaphysique et de Morale 2:193-215.
  What is essential to language? Two thinkers active in Vienna in the 1930's, Karl Bühler and Ludwig Wittgenstein, gave apparently incompatible answers to this question. I compare what Wittgenstein says about language and reference at the beginning of his Philosophical Investigations with some aspects of the descriptive analysis of language worked out by Bühler between 1907 and 1934, a systematic development of the philosophies of mind and language of such heirs of Brentano as Martinak, Marty, Meinong, Landgrebe and Husserl. Y (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 23. Peacocke’s Epiphany: A Possible Problem for Semantic Approaches to Metaphysical Necessity.Jon Barton - 2012 - Philosophia Scientiae 16 (2):99-116.
  In his _Being Known_ Peacocke sets himself the task of answering how we come to know about metaphysical necessities. He proposes a semantic principle-based conception consisting of, first, his Principles of Possibility which pro­vide necessary and sufficient conditions for a new concept 'admissibility', and second, characterizations of possibility and of necessity in terms of that new con­cept. I focus on one structural feature; viz. the recursive application involved in the specification of 'admissibility'. After sketching Peacocke’s proposal, I intro­duce a fictional (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Scheler's Critique of Husserl's Phenomenological Understanding of "Objective a Priori".Wei Zhang - 2011 - Prolegomena 10 (2):265-280.
  On the one hand, Scheler's critique of Kant's concept of a priori benefits from Husserl to a large extent, and it complements and deepens Husserl's. On the other hand, Scheler also critiques Husserl's definition of a priori. Husserl's material a priori as ideal object primarily thanks to his so-called "Bolzano- turn". In this connection, Scheler grabs hold of the relation of Husserl to Bolzano from the very beginning. For Scheler, Husserl thinks in a "platonic" way, and still falls in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  23
  Spinoza's Account of Blessedness Explored Through an Aristotelian Lens.Sanem Soyarslan - forthcoming - Dialogue:1-26.
  ABSTRACT In this article, I examine whether Spinoza's account of blessedness can be identified with a contemplative ideal in the Aristotelian tradition. I first introduce the main features of the Aristotelian life of contemplation and its difference from the life of practically oriented virtues — a difference that is grounded in Aristotle's distinction between praxis and theoria. In highlighting the commonalities between Spinoza's two kinds of adequate cognition — that is, intuitive knowledge and reason — I show that there is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. A Solution of Zeno's Paradox of Motion - Based on Leibniz' Concept of a Contiguum.Dan Kurth - 1997 - Studia Leibnitiana, Bd. 29, H. 2 (1997), Pp. 146-166 29 (Leibniz):146-166.
  In der vorliegenden Arbeit soll eine Lösung der zenonischen Paradoxie des ruhenden Pfeils vorgestellt werden, die auf möglichen Implikationen des Kontiguumbegriffs beruht, wie ihn Leibniz in mehreren Arbeiten zu den Grundlagen der Dynamik entwickelt hat. Wesentlich sind dabei wechselseitige thematische Bezüge seiner Theoria Motus Abstracti und seines Dialogs Pacidius Philalethi. Aus der von Leibniz durchgeführten Analyse des Kontiguums als einer Voraussetzung der Möglichkeit von Bewegung ergibt sich, daß das (scheinbar zwischen Kontinuum und Diskretheit angesiedelte) Kontiguum - in heutiger Terminologie - (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  45
  "Wittgensteins Metaphilosophie" (Wittgenstein's Metaphilosophy) von Paul Horwich 248p (2013) (Überprüfung überarbeitet 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Willkommen in der Hölle auf Erden: Babys, Klimawandel, Bitcoin, Kartelle, China, Demokratie, Vielfalt, Dysgenie, Gleichheit, Hacker, Menschenrechte, Islam, Liberalismus, Wohlstand, Internet, Chaos, Hunger, Krankheit, Gewalt, Künstliche Intelligenz, Krieg. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 53-76.
  Horwich gibt eine feine Analyse von Wittgenstein (W) und ist ein führender W-Stipendiat, aber meinerMeinung nach sind sie alle hinter einer vollen Wertschätzung zurück, wie ich in dieser Rezension und vielen anderen ausführlich erkläre. Wenn man W (und vorzugsweise auch Searle) nicht versteht, dann sehe ich nicht, wie man mehr als ein oberflächliches Verständnis von Philosophie und höherem Denken und damit von allem komplexen Verhalten (Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Geschichte, Literatur, Gesellschaft) haben könnte. Kurz gesagt, W hat gezeigt, dass, wenn Sie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Māturīdī Theologian Abū Ishāq al-Zāhid al-Saffār’s Vindication of the Kalām = Māturīdī Theologian Abū Ishāq al-Zāhid al-Saffār’s Vindication of the Kalām.Demir Abdullah - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1):445-502.
  Abū Ishāq al-Ṣaffār was one of scholars of the Western Qarakhānids’ period who followed the Kalām thought of al-Māturīdī (d. 333/944). His theological works Talkhīs al-adilla and Risāla fī al-kalām, his method in kalām, and frequent reference to his works by Ottoman and Arab scholars indicate that al-Ṣaffār is a respected and authorative Māturīdī theologian. The article focuses on his defense of the kalām. By adding a long introduction to Talkhīs about the naming, importance, and religious legitimacy of the science (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  The Combination of Philosophical and Religious Ethics in Raghib Isfahani's Al-Dhariʿa.Hossein Atrak - 2020 - Journal of Ethical Reflections 1 (1):103-133.
  Although some Muslim scholars have been affected in their ethical system by ancient Greek philosophers, they have also added some Islamic teachings to it and established a combined ethical system (philosophical and religious). Raghib Isfahani, the author of Al-Dharīʿa, is one of these Muslim scholars whose ethical system in this book should be regarded as a combined Islamic Virtue Ethics. It is the combination of Quranic and Philosophical Virtue Ethics. The general framework of his theory is philosophical adopted from Aristotle's (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  99
  The Value of Ahl Al-Kitab’s Belief and Action in Islam according To Classical and Modern Quranic Exegesis.Uğur Sezginer & Muhammet Altaytaş - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):600 - 623.
  New methods for reading and understanding the religious sources have been applied along with the modern period. Some issues, that have already gained a certain shape in the classical period, have been discussed again as a result of the application of new methods and thus a number of conclusions which exceed the boundaries framed by Ijma (consensus of the Ummah) were reached. In the course of time, these discussions were not limited to transactions [al-Mu`amalat] but also expanded to worship (al-'Ibadah) (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  64
  Examen de la Métaphilosophie de Wittgenstein (Wittgenstein’s Metaphilosophy) Par Paul Horwich 248p (2013) (Examen Révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 53-75.
  Horwich donne une belle analyse de Wittgenstein (W) et est un érudit W de premier plan, mais à mon avis, ils sont tous en deçà d’une pleine appréciation, comme je l’explique longuement dans cet examen et beaucoup d’autres. Si l’on ne comprend pas W (et de préférence Searle aussi) alors je ne vois pas comment on pourrait avoir plus qu’une compréhension superficielle de la philosophie et de la pensée de l’ordre supérieur et donc de tout comportement complexe (psychologie, sociologie, anthropologie, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  67
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Nefs.Sedat Baran - 2020 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:36-49.
  Öz: İslam dünyasında Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan birçok burhan zikredilmiştir. Bu burhanlardan biri pek bilinmeyen nefs burhanıdır. Bu burhanın tam olarak gelişmemiş formları Meşşâî filozoflar tarafından dile getirilmiş olsa da tam ve kâmil olarak ifadesini Sühreverdî’de bulmaktayız. Sühreverdî’den sonra ve onun etkisiyle Mîr Dâmâd başka bir nefs burhanı açıklar. İslam düşünce geleneğinde nefs vesilesiyle Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan bir diğer filozof da Molla Sadrâ’dır. O, bu iki filozofun nefs burhanlarını benimsememiş ve Hikmet-i Müte’âliye ekolünün ilkeleri çerçevesinde yeni burhanlar dile getirmiştir. İlk burhanında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du cadre légal d’Occupy Geneva.Frédéric Minner - 2018 - Revue Européenne des Sciences Sociales 56 (2):133-159.
  Cet article s’intéresse au problème de la maintenance, c’est-à-dire au moment où les membres d’un collectif social tentent d’assurer dans le temps l’existence de leur collectif en instituant des règles pour réguler leurs comportements. Ce problème se pose avec acuité lorsque certains membres ne respectent pas ces règles communes. Pour maintenir la coopération sociale, les membres peuvent décider d’instituer des règles secondaires visant à sanctionner les transgressions des règles primaires déjà établies. La maintenance d’un collectif peut ainsi reposer sur l’émergence (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38. Le libéralisme de la prudence : contribution à un minimalisme politique.Nicolas Tavaglione - 2013 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 8 (1):47-69.
  Il s’agit ici de présenter une version raffinée du libéralisme de la peur de Judith Shklar : le libéralisme de la prudence. Après en avoir brièvement présenté les grandes lignes et les principales faiblesses, j’esquisse les contours du libéralisme de la prudence et montre comment il réalise, mieux que libéralisme de la peur, le programme minimaliste poursuivi par Shklar. Je montre ensuite comment le libéralisme de la prudence nous permet de sortir du dilemme libéral posé par la tradition postrawlsienne : (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Escape, Fromm, Freedom: The Refutability of Historical Interpretations in the Popperian Perspective.Slava Sadovnikov - 2004 - Dialogue 43 (2):239-280.
  Je me penche sur un aspect de la philosophie sociale de Popper, à savoir les principes d’évaluation des interprétations historiques. Ma thèse globale est que suivant la perspective poppérienne, notre choix parmi des interprétations historiques doit user d’au moins deux des critères qu’applique Popper au choix parmi diverses théories scientifiques : une interprétation devrait logiquement se prêter a une réfutation et elle devrait être consistante. Afin de montrer la pertinence et la fécondité de cette approche, je me concentre sur l’interprétation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  10
  Interprétation et description d’une oeuvre d’art.Sherri Irvin - 2005 - Philosophiques 32 (1):135-148.
  According to Arthur Danto, it is illegitimate to seek a neutral, or pre-interpretative, description of an artwork, since such descriptions necessarily fail to respect the artwork as such. Instead, we must begin by interpreting, so as to constitute the work : interpretation is what distinguishes artworks from mere physical objects. In this paper, I argue that, while Danto is right to distance artworks from mere things, this can be done without suggesting that artworks are constituted by interpretation. Moreover, Danto’s view (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Pour comprendre le monde et revenir à la raison. La théorie du tout d'un généticien.Gilbert B. Côté - manuscript
  French translation by G. B. Côté and Roger Lapalme of "A Geneticist's Roadmap to Sanity" (G. B. Côté, 2019) with added bibliography. -/- À voir le monde d’aujourd’hui, on pourrait croire que nous avons perdu la raison. Je veux explorer ici les fondements mêmes de notre existence. Je discuterai brièvement du libre arbitre, de l’éthique, de la religion, de la souffrance, du dualisme cartésien et de l’état de conscience, avec un arrière-plan promulguant l’importance de la physique quantique d’aujourd’hui et de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Tirer la responsabilité au clair : le cas des attitudes implicites et le révisionnisme.Luc Faucher - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (1):179-212.
  Dans cet article, je considère l’influence possible des recherches récentes sur les attitudes en psychologie sociale, principalement dans le paradigme des théories des processus duaux [dual process theories], sur notre compréhension de la responsabilité. La thèse que je soutiens est que certaines révisions à notre façon de comprendre la responsabilité et nos pratiques d’attribution de la responsabilité pourraient être justifiées par ces travaux. Avant de présenter les révisions que j’introduis, je décris les grandes lignes du paradigme que j’utiliserai, soit celui (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  99
  Kuhnova Štruktúra Vedeckých Revolúcií Medzi Sociológiou a Epistemológiou.Ladislav Kvasz - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):167-187.
  Cieľom predkladanej state je pokus o upresnenie Kuhnovej teórie vedeckých revolúcií. Navrhujem rozlíšiť pojem vedeckej revolúcie, ktorý označuje sociologický fakt zmeny postoja vedeckého spoločenstva vo vzťahu k určitej teórii a pojem epistemickej ruptúry, ktorý označuje lingvistický fakt diskontinuity jazykového rámca, v ktorom je táto teória formulovaná. Analýzou zmien jazykového rámca možno získať klasifikáciu epistemických ruptúr na štyri typy, nazvané ideácia, re-prezentácia, objektácia a re-formulácia. V stati je každý z týchto typov epistemických ruptúr ilustrovaný na sérii príkladov z dejín fyziky. Uvedené (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Wahrmacher.Kevin Mulligan, Peter Simons & Barry Smith - 1987 - In L. Bruno Puntel (ed.), Der Wahrheitsbegriff: Neue Explikationsversuche. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. pp. 210-255.
  Als zu Beginn des Jahrhunderts der Realismus wieder ernst genommen wurde, gab es viele Philosophen, die sich mit der Ontologie der Wahrheit befaßten. Unabhängig von der Bestimmung der Wahrheit als Korrespondenzbeziehung wollten sie herausfinden, inwieweit zur Erklärung der Wahrheit von Sätzen besondere Entitäten herangezogen werden müssen. Einige dieser Entitäten, so zum Beispiel Bolzanos ‘Sätze an sich’, Freges ‘Gedanken’ oder die ‘propositions’ von Russell und Moore, wurden als Träger der Eigenschaften Wahrheit und Falschheit aufgefaßt. Einige Philosophen jedoch, wie Russell, Wittgenstein im (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  74
  Algorithmic Correspondence and Completeness in Modal Logic. V. Recursive Extensions of SQEMA.Willem Conradie, Valentin Goranko & Dimitar Vakarelov - 2010 - Journal of Applied Logic 8 (4):319-333.
  The previously introduced algorithm \sqema\ computes first-order frame equivalents for modal formulae and also proves their canonicity. Here we extend \sqema\ with an additional rule based on a recursive version of Ackermann's lemma, which enables the algorithm to compute local frame equivalents of modal formulae in the extension of first-order logic with monadic least fixed-points \mffo. This computation operates by transforming input formulae into locally frame equivalent ones in the pure fragment of the hybrid mu-calculus. In particular, we prove that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. Sémantique formelle et engagement ontologique.Thibaut Giraud - 2014 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 9 (2):205-218.
  Je montrerai en premier lieu comment et pourquoi la sémantique formelle peut être employée comme un outil pour déterminer l’engagement ontologique d’une théorie : je soutiendrai d’une part que la sémantique doit être prise au sérieux comme apte à décrire la vérifaction des formules du langage; d’autre part, que les engagements ontologiques d’une théorie sont déterminés par ses vérifacteurs. De là, j’exposerai une méthode générale permettant, étant donné un certain type d’ontologie, de construire une sémantique dont les engagements ontologiques sont (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. La Structure Logique de la Conscience.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Je suis d'avis que la table de l'intentionnalité (rationalité, esprit, conscience, pensée, langage, personnalité, etc.) qui figure en bonne place ici décrit plus ou moins précisément, ou du moins sert d'heuristique pour, comment nous pensons et nous nous comportions, et donc il n'englobe pas simplement la philosophie et la psychologie, mais tout le reste (histoire, littérature, mathématiques, politique, etc.). Notez en particulier que l'intentionnalité et la rationalité que je (avec Searle, Wittgenstein et d'autres) le voir, comprend à la fois conscient (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. La Structure Logique de la Conscience.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Je suis d'avis que la table de l'intentionnalité (rationalité, esprit, conscience, pensée, langage, personnalité, etc.) qui figure en bonne place ici décrit plus ou moins précisément, ou du moins sert d'heuristique pour, comment nous pensons et nous nous comportions, et donc il n'englobe pas simplement la philosophie et la psychologie, mais tout le reste (histoire, littérature, mathématiques, politique, etc.). Notez en particulier que l'intentionnalité et la rationalité que je (avec Searle, Wittgenstein et d'autres) le voir, comprend à la fois conscient (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  72
  Nos comportements inconscients automatisés révèlent-ils notre vrai moi et nos vérités cachées sur l’univers ? -- Un examen de David Hawkins « Puissance vs Force » (Power vs Force)--les déterminants cachés du comportement humain -édition officielle de l’auteur' 412p (2012)(édition originale 1995)(revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas,NV USA: Reality Press. pp. 242-245.
  Je suis très habitué à des livres étranges et des gens spéciaux, mais Hawkins se distingue par son utilisation d’une technique simple pour tester la tension musculaire comme une clé de la «vérité» de tout type de déclaration que ce soit, c’est-à-dire pas seulement à savoir si la personne testée croit, mais si c’est vraiment vrai! Ce que l’on sait bien, c’est que les gens montreront des réponses physiologiques et psychologiques automatiques, inconscientes à peu près tout ce à quoi ils (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  95
  Revue de « Les Trucs de la Pensée « (The Stuff of Thought) de Steven Pinker (2008) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 76-88.
  Je commence par quelques commentaires célèbres par le philosophe (psychologue) Ludwig Wittgenstein parce que Pinker partage avec la plupart des gens (en raison des paramètres par défaut de notre psychologie innée évoluée) certains préjugés sur le fonctionnement de l’esprit, et parce que Wittgenstein offre des idées uniques et profondes dans le fonctionnement du langage, la pensée et la réalité (qu’il considérait comme plus ou moins coextensive) ne trouve nulle part ailleurs. Lare est seulement une référence à Wittgenstein dans ce volume, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 995