Results for 'Jindřich Černý'

4 found
Order:
 1.  42
  Ludwik Fleck a Současná Filosofie Vědy.Jindřich Černý - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):449-478.
  Tento článek usiluje o systematický popis teorie stylů myšlení a myšlenkových společenství polského mikrobiologa Ludwika Flecka. Článek se zabývá výchozím bodem jeho teorie: případovou studií tzv. Wassermanova testu. Následně je Fleckova teorie prezentována nejprve ve světle Struktury vědeckých revolucí Thomase Kuhna. Jsou zaznamenány některé podobnosti mezi oběma mysliteli. Přesto se Fleckova stanoviska od Kuhnových v některých důležitých ohledech liší. Na rozdíl od převládajícího názoru, tyto rozdíly zamezují tomu, aby byl Fleck považován za předchůdce Kuhna. Z těchto důvodů tento článek zmiňuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  29
  Nevidí ten, Kdo Se Jen Dívá.Jindřich Černý - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):189-200.
  Kuhn byl stoupencem tzv. „relativizovaného apriori". Apriori se nevyznačuje apodiktičností; zachovává si však stále konstitutivní funkci pro předmět poznání. Poznávající subjekty musí znát významy „paradigmatických propozic" proto, aby měli zkušenost. Zkušenost se neredukuje na vnímání. S Fleckem řečeno, pro vidění je dívání se jen nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou; je nadto nutné i vědět. Paradigmatické propozice se tak stávají podmínkou veškerého poznání, které je jimi „nasyceno". Různým paradigmatům respektive teoriím proto odpovídají různé zkušenosti. Paradigmata však nejsou na zkušenosti zcela nezávislá. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Policy Brief on Age Management: Ergonomic Aspects and Health Interventions for Older Workers.Monika Bediova, Aneta Krejcova, Jiri Cerny, Andrzej Klimczuk & Juraj Mikus - 2019
  Globally, the population is ageing, which has serious consequences for businesses. The prosperity of companies is crucially dependent on the ability to effectively manage their employees, including older workers. Best practice in age management is defined as those measures that combat age barriers and/or promote age diversity. These measures may entail specific initiatives aimed at particular dimensions of age management; they may also include more general employment or human resources policies that help to create an environment in which individual employees (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Český Greenberg? Mukařovský a estetický formalismus.Tomas Hribek - 2015 - Sešit Pro Umění, Teorii a Příbuzné Zóny 19:6-26.
  [A Czech Greenberg? Mukařovský and Aesthetic Formalism] This article revisits Tomáš Pospiszyl’s discussion of the split between the North American and the Czechoslovak postwar modernism as a difference between the views of two critics who dominated the American and the Czechoslovak art scene, respectively--Clement Greenberg and Jindřich Chalupecký. Pospiszyl convincingly traces the evolution of American art to what has been called Greenberg’s “formalism,” and the developments on the Czechoslovak scene to Chalupecký’s ideas about art as part of social social (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark