Results for 'Jindřich Černý'

Order:
 1.  33
  Ludwik Fleck a Současná Filosofie Vědy.Jindřich Černý - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):449-478.
  Tento článek usiluje o systematický popis teorie stylů myšlení a myšlenkových společenství polského mikrobiologa Ludwika Flecka. Článek se zabývá výchozím bodem jeho teorie: případovou studií tzv. Wassermanova testu. Následně je Fleckova teorie prezentována nejprve ve světle Struktury vědeckých revolucí Thomase Kuhna. Jsou zaznamenány některé podobnosti mezi oběma mysliteli. Přesto se Fleckova stanoviska od Kuhnových v některých důležitých ohledech liší. Na rozdíl od převládajícího názoru, tyto rozdíly zamezují tomu, aby byl Fleck považován za předchůdce Kuhna. Z těchto důvodů tento článek zmiňuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Nevidí ten, Kdo Se Jen Dívá.Jindřich Černý - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):189-200.
  Kuhn byl stoupencem tzv. „relativizovaného apriori". Apriori se nevyznačuje apodiktičností; zachovává si však stále konstitutivní funkci pro předmět poznání. Poznávající subjekty musí znát významy „paradigmatických propozic" proto, aby měli zkušenost. Zkušenost se neredukuje na vnímání. S Fleckem řečeno, pro vidění je dívání se jen nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou; je nadto nutné i vědět. Paradigmatické propozice se tak stávají podmínkou veškerého poznání, které je jimi „nasyceno". Různým paradigmatům respektive teoriím proto odpovídají různé zkušenosti. Paradigmata však nejsou na zkušenosti zcela nezávislá. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  78
  Český Greenberg? Mukařovský a estetický formalismus.Tomas Hribek - 2015 - Sešit Pro Umění, Teorii a Příbuzné Zóny 19:6-26.
  [A Czech Greenberg? Mukařovský and Aesthetic Formalism] This article revisits Tomáš Pospiszyl’s discussion of the split between the North American and the Czechoslovak postwar modernism as a difference between the views of two critics who dominated the American and the Czechoslovak art scene, respectively--Clement Greenberg and Jindřich Chalupecký. Pospiszyl convincingly traces the evolution of American art to what has been called Greenberg’s “formalism,” and the developments on the Czechoslovak scene to Chalupecký’s ideas about art as part of social social (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark