Results for 'John W. O���dea'

1000+ found
Order:
 1. Representationalism, Supervenience, and the Cross-Modal Problem.John W. O’dea - 2006 - Philosophical Studies 130 (2):285-95.
  The representational theory of phenomenal experience is often stated in terms of a supervenience thesis: Byrne recently characterises it as the thesis that “there can be no difference in phenomenal character without a difference in content”, while according to Tye, “[a]t a minimum, the thesis is one of supervenience: necessarily, experiences that are alike in their representational contents are alike in their phenomenal character.” Consequently, much of the debate over whether representationalism is true centres on purported counter-examples – that is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 2. Art and Ambiguity: A Gestalt-Shift Approach to Elusive Appearances.John O'Dea - 2018 - In Fabian Dorsch & Fiona Macpherson (eds.), Phenomenal Presence.
  I defend a solution to a long-standing problem with perceptual appearances, brought about by the phenomenon of perceptual constancy. The problem is that in conditions which are non-ideal, yet within the range that perceptual constancy works, we see things veridically despite an “appearance” which is traditionally taken to be non-veridical. For example, a tilted coin is often taken to have an “elliptical appearance”, shadowed surfaces a “darker appearance”. These appearances are puzzling for a number of reasons. I defend and elaborate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  42
  Revisão de ‘Fazer o Mundo Social’ (Making the Social World) por John Searle (2010) (revisão revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delírios Utópicos Suicidas no Século XXI Filosofia, Natureza Humana e o Colapso da Civilization- Artigos e Comentários 2006-2019 5ª edição. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 9-30.
  Antes de comentar detalhadamente sobre making o mundo social (MSW) vou primeiro oferecer alguns comentários sobre a filosofia (Psicologia descritiva) e sua relação com a pesquisa psicológica contemporânea como exemplificada nas obras de Searle (S) e Wittgenstein (W), desde que eu sinto que esta é a melhor maneira de colocar Searle ou qualquer comentarista sobre o comportamento, na perspectiva adequada. Ele vai ajudar muito para ver os meus comentários de PNC, TLP, PI, OC, TARW e outros livros por esses dois (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  60
  Myśl europejska w poszukiwaniu definicji obywatela. Rzecz o koncepcjach statusu jednostki w państwie przed przełomem rewolucji francuskiej. Kontekst historyczny, podobieństwa i różnice, znaczenie.Krzysztof Trzcinski - 2006 - Przegląd Humanistyczny 50 (3):59-81.
  Na długo przed rewolucją francuską oraz jej pierworodną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela w europejskiej myśli politycznej członek państwa przedzierzgnięty został z poddanego w obywatela. Ta fundamentalna zmiana w definiowaniu stanowiska jednostki w państwie korespondowała z humanistycznym postrzeganiem rozumu ludzkiego nie tylko jako instrumentu poznawania świata, ale też narzędzia głębokiej refleksji i krytycznej oceny mechanizmów światem rządzących. Siła rozumu kojarzona była przez oświeceniowych filozofów z porządkiem naturalnym, który jawił się przeciwwagą dla społecznych i politycznych realiów absolutnego władztwa monarszego. W XVIII (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. John Locke and the Way of Ideas.John W. Yolton - 1956 - Oxford, Clarendon Press.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 7.  71
  O Pensamento Social dos Estados Unidos: uma abordagem histórica.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  HISTÓRIA DA SOCIOLOGIA: O DESENVOLVIMENTO DA SOCIOLOGIA I -/- A SOCIOLOGIA NOS ESTADOS UNIDOS -/- -/- HISTORY OF SOCIOLOGY: THE DEVELOPMENT OF SOCIOLOGY I -/- SOCIOLOGY IN UNITED STATES -/- -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE. E-mails: [email protected] e [email protected] WhatsApp: (82)9.8143-8399. -/- -/- PREMISSA -/- A Sociologia nos Estados Unidos desenvolveu-se no contexto de dois grandes eventos que marcaram profundamente a história do país. -/- O primeiro foi a Guerra de Secessão (também conhecida como (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Originary Wherein: Heidegger and Nishida on the Sacred and the Religious.John W. M. Krummel - 2010 - Research in Phenomenology 40 (3):378-407.
  In this paper, I explore a possible convergence between two great twentieth century thinkers, Nishida Kitarō of Japan and Martin Heidegger of Germany. The focus is on the quasi-religious language they employ in discussing the grounding of human existence in terms of an encompassing Wherein for our being. Heidegger speaks of “the sacred” and “the passing of the last god” that mark an empty clearing wherein all metaphysical absolutes or gods have withdrawn but are simultaneously indicative of an opening wherein (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 9. Preventive Wars, Just War Principles, and the United Nations.John W. Lango - 2005 - The Journal of Ethics 9 (1-2):247-268.
  This paper explores the question of whether the United Nations should engage in preventive military actions. Correlatively, it asks whether UN preventive military actions could satisfy just war principles. Rather than from the standpoint of the individual nation state, the ethics of preventive war is discussed from the standpoint of the UN. For the sake of brevity, only the legitimate authority, just cause, last resort, and proportionality principles are considered. Since there has been disagreement about the specific content of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. Transcendent or Immanent? Significance and History of Li in Confucianism.John W. M. Krummel - 2010 - Journal of Chinese Philosophy 37 (3):417-437.
  This paper investigates the meaning of the neo-Confucian concept of 'li'. From early on, it has the sense of a pattern designating how things are and ought to be. But it takes on the appearance of something transcendent to the world only at a certain point in history, when it becomes juxtaposed to 'qi'. Zhu Xi has been criticized for this 'li-qi' dichotomization and the transcendentalization of 'li'. The paper re-examines this putative dualism and transcendentalism, looking into both Zhu's discussions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Representation and Poiesis: The Imagination in the Later Heidegger.John W. M. Krummel - 2007 - Philosophy Today 51 (3):261-277.
  I examine the role of the imagination (Einbildung) for Martin Heidegger after his Kant-reading of 1929. In 1929 he broadens the imagination to the openness of Dasein. But after 1930 Heidegger either disparages it as a representational faculty belonging to modernity; or further develops and clarifies its ontological broadening as the clearing or poiesis. If the hylo-morphic duality implied by Kantian imagination requires a prior unity, that underlying power unfolding beings in aletheic formations (poiesis) of being (the happening of being, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Thinking in Transition: Nishida Kitaro and Martin Heidegger.Elmar Weinmayr, tr Krummel, John W. M. & Douglas Ltr Berger - 2005 - Philosophy East and West 55 (2):232-256.
  : Two major philosophers of the twentieth century, the German existential phenomenologist Martin Heidegger and the seminal Japanese Kyoto School philosopher Nishida Kitarō are examined here in an attempt to discern to what extent their ideas may converge. Both are viewed as expressing, each through the lens of his own tradition, a world in transition with the rise of modernity in the West and its subsequent globalization. The popularity of Heidegger's thought among Japanese philosophers, despite its own admitted limitation to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 13. Emptiness and Experience: Pure and Impure.John W. M. Krummel - 2004 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 4 (1):57-76.
  This paper discusses the idea of "pure experience" within the context of the Buddhist tradition and in connection with the notions of emptiness and dependent origination via a reading of Dale Wright's reading of 'Huangbo' in his 'Philosophical Meditations on Zen Buddhism'. The purpose is to appropriate Wright's text in order to engender a response to Steven Katz's contextualist-constructivist thesis that there are no "pure" (i.e., unmediated) experiences. In light of the Mahayana claim that everything is empty of substance, i.e., (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  32
  Recensione di Making the Social World di John Searle (2010) (recensione rivista 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 9-29.
  Prima di commentare in dettaglio su making il mondo sociale (MSW) offrirò prima alcuni commenti sulla filosofia (psicologia descrittiva) e il suo rapporto con la ricerca psicologica contemporanea come esemplificato nelle opere di Searle (S) e Wittgenstein (W), dal momento che sento che questo è il modo migliore per posizionare Searle o qualsiasi comportamento commentatore, nella giusta prospettiva. Aiuterà molto vedere le mie recensioni di PNC, TLP, PI, OC, TARW e altri libri di questi due geni della psicologia descrittiva. S (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  32
  Recensione di Philosophy in a New Century ('Filosofia in Un Nuovo Secolo') di John Searle (2008) (Revisione 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intellig. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 30-47.
  Prima di commentare il libro, offro commenti su Wittgenstein e Searle e sulla struttura logica della razionalità. I saggi qui sono per lo più già pubblicati nell'ultimo decennio (anche se alcuni sono stati aggiornati), insieme a un elemento inedito, e nulla qui verrà come una sorpresa per coloro che hanno tenuto il passo con il suo lavoro. Come W, è considerato il miglior filosofo del suo tempo e il suo lavoro scritto è solido come una roccia e innovativo in tutto. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  31
  Przejrzeć -Zrobienie Świat Społeczny (Making the Social World) autor: John Searle (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  81
  Reseña de ' Filosofía en un Nuevo Siglo ' (‘Philosophy in a New Century’)por John Searle (2008) (revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4TH Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 125-144.
  Antes de comentar sobre el libro, ofrezco comentarios sobre Wittgenstein y Searle y la estructura lógica de la racionalidad. Los ensayos aquí son en su mayoría ya publicados durante la última década (aunque algunos han sido actualizados), junto con un artículo inédito, y nada aquí vendrá como una sorpresa para aquellos que han mantenido su trabajo. Al igual que W, es considerado como el mejor filósofo de su tiempo y su obra escrita es sólida como una roca y pionera en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  87
  Reseña de ‘Hacer el Mundo Social’ (‘Making the Social World’) por John Searle (2010) (revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4TH Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 102-123.
  Antes de comentar detalladamente sobre Haciendo lo Mundo Social (MSW) primero voy a ofrecer algunos comentarios sobre la filosofía (psicología descriptiva) y su relación con la investigación psicológica contemporánea como ejemplificado en las obras de Searle (S) y Wittgenstein (W), ya que siento que esta es la mejor manera de lugar Searle o cualquier comentarista sobre el comportamiento, en la perspectiva adecuada. Será de gran ayuda para ver mis comentarios de PNC, TLP, PI, OC, TARW y otros libros de estos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  89
  Ver con los dos sistemas de pensamiento: una revisión de "Ver las cosas como son: una teoría de la percepción" (Seeing Things As They Are: a Theory of Perception) de John Searle (2015).Michael Richard Starks - 2020 - In Comprender las Conexiones entre Ciencia, Filosofía, Psicología, Religión, Política, Economía, Historia y Literatura Artículos y reseñas 2006-2019. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 65-104.
  Como tantas veces en filosofía, el título no sólo establece la línea de batalla, sino que expone los prejuicios y errores del autor, ya que si podemos o no dar sentido al juego de idiomas 'Ver las cosas como son' y si es posible tener una 'teoría filosófica' de percepción' (que sólo puede ser sobre cómo funciona el lenguaje de la percepción), a diferencia de uno científico, que es una teoría sobre cómo funciona el cerebro, son exactamente los problemas. Este (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  67
  Relação e Efeitos Bioquímico-nutricionais Sobre o Cio ou Estro Permanente em Vacas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  RELAÇÃO E EFEITOS BIOQUÍMICO-NUTRICIONAIS SOBRE O CIO OU ESTRO PERMANENTE EM VACAS -/- -/- E. I. C. da Silva -/- Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- -/- CIO OU ESTRO PERMANENTE EM BOVINOS -/- -/- INTRODUÇÃO -/- Quando se apresentam alterações na regulação estrogênica ou sobe a inibição dos folículos terciários, pode chegar-se a manifestações de cio ou estro prolongado ou permanente, sabendo-se que a duração normal e em média do (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  71
  Relação e Efeitos Bioquímico-nutricionais Sobre o Corpo Lúteo Persistente em Vacas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  RELAÇÃO E EFEITOS BIOQUÍMICO-NUTRICIONAIS SOBRE O CORPO LÚTEO PERSISTENTE EM VACAS E. I. C. da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim Departamento de Zootecnia – UFRPE sede CORPO LÚTEO PERSISTENTE EM BOVINOS INTRODUÇÃO Essa alteração funcional da estrutura ovárica está relacionada com uma lise incompleta do corpo lúteo, o que leva à presença de níveis subnormais de progesterona bloqueando a ciclicidade ovárica ao retardar a retroalimentação para a ação dos estrogênios durante o proestro e o estro. Os (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Unsolved Issue of Consciousness.Nishida Kitarō & John W. M. Krummel - 2012 - Philosophy East and West 62 (1):44-51.
  This essay by Nishida Kitarō from 1927, translated into English here for the first time, is from the initial period of what has come to be called “Nishida philosophy” (Nishida tetsugaku), when Nishida was first developing his conception of “place” (basho). Nishida here inquires into the relationship between logic and consciousness in terms of place and implacement in order to overcome the shortcomings of previous philosophical attempts—from the ancient Greeks to the moderns—to dualistically conceive the relationship between being and knowing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  52
  Probabilities on Sentences in an Expressive Logic.Marcus Hutter, John W. Lloyd, Kee Siong Ng & William T. B. Uther - 2013 - Journal of Applied Logic 11 (4):386-420.
  Automated reasoning about uncertain knowledge has many applications. One difficulty when developing such systems is the lack of a completely satisfactory integration of logic and probability. We address this problem directly. Expressive languages like higher-order logic are ideally suited for representing and reasoning about structured knowledge. Uncertain knowledge can be modeled by using graded probabilities rather than binary truth-values. The main technical problem studied in this paper is the following: Given a set of sentences, each having some probability of being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Introduction to Nakamura Yūjirō and His Work.John W. M. Krummel - 2015 - Social Imaginaries 1 (1):71-82.
  In Social Imaginaries, vol. 1, nr. 1 (Spring 2015) due out in May 2015.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Moral Worth and Consciousness: In Defense of a Value-Secured Reliability Theory.John W. Robison - 2020 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy.
  What minimal role—if any—must consciousness of morally significant information play in an account of moral worth? According to one popular view, a right action is morally worthy only if the agent is conscious (in some sense) of the facts that make it right. I argue against this consciousness condition and close cousins of it. As I show, consciousness of such facts requires much more sophistication than writers typically suggest—this condition would bar from moral worth most ordinary, intuitively morally worthy agents. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Poetic License: Learning Morality From Fiction in Light of Imaginative Resistance.John W. Rosenbaum - 2016 - Teorema: International Journal of Philosophy 35 (3):165-183.
  Imaginative resistance (IR) is rejecting a claim that is true within a fictional world. Accounts that describe IR hold that readers exit a fiction at points of resistance. But if resistance entails exiting a fiction, then learning morality from fiction doesn’t occur. But moral learning from fiction does occur; some such cases are instances of accepting a norm one first denied. I amend current solutions to IR with poetic license. The more poetic license granted a work, the more flexible one (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Theories and Things.W. V. O. Quine (ed.) - 1981 - Harvard University Press.
  Things and Their Place in Theories Our talk of external things, our very notion of things, is just a conceptual apparatus that helps us to foresee and ...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   260 citations  
 28. The Unsolved Issue of ConsciousnessThe Unsolved Issue of Consciousness.Nishida Kitarō & John W. M. Krummel - 2012 - Philosophy East and West 62 (1).
  The following essay, “The Unsolved Issue of Consciousness” (Torinokosaretaru ishiki no mondai 取残されたる意識の問題), by Nishida Kitarō 西田幾多郎 from 1927 is significant in regard to the development of what has come to be called “Nishida philosophy” (Nishida tetsugaku 西田哲学). In what follows, in addition to providing some commentary on the important points of his essay, I would like to show its relevance or significance not only for those who would like to study Nishida’s thought but also for philosophy in general, especially (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  50
  The Creolizing Genre of SF and the Nightmare of Whiteness in John W. Campbell’s “Who Goes There?”.Bernabé S. Mendoza - 2018 - Journal of Science Fiction and Philosophy 1:1-16.
  The alien in science fiction has not often been seen as part of an imperial colonial discourse. By examining John W. Campbell’s founding golden age SF text, “Who Goes There?” (1938), this paper explores the ways in which the alien adheres to an invisible mythos of whiteness that has come to be seen through a colonizing logic as isomorphic with the human. Campbell’s alien-monster comes to disseminate and invade both self and world and as such serves as an interrogation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  53
  W Kreatywnym Chaosie. O Zróżnicowaniu Starości Na Przykładzie Prac Społeczności deviantART.Com.Andrzej Klimczuk - 2009 - In Honorata Jakubowska, Alicja Raciniewska & Łukasz Rogowski (eds.), Patrz¸Ac Na Starość. Uam. pp. 165--211.
  Internet increasingly serves not only to communication between it’s users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the deviantART.com. It’s one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Minimalism and Truth.John O'Leary-Hawthorne & Graham Oppy - 1997 - Noûs 31 (2):170-196.
  This paper canvasses the various dimensions along which theories of truth may disagree about the extent to which truth is minimal.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 32. A psicologia como o behaviorista a vê.John Watson - 2008 - Temas Em Psicologia 16 (2).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Chemical Action: What is It and Why Does It Really Matter?W. John Koolage & W. John Koolage & Ralph Hall - 2011 - Journal of Nanoparticle Research 13 (13):1401-1427.
  Nanotechnology, as with many technologies before it, places a strain on existing legislation and poses a challenge to all administrative agencies tasked with regulating technology-based products. It is easy to see how statutory schemes become outdated, as our ability to understand and affect the world progresses. In this article, we address the regulatory problems that nanotechnology posses for the Food and Drug Administration’s (FDA) classification structure for ‘‘drugs’’ and ‘‘devices.’’ The last major modification to these terms was in 1976, with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Nauk O Univoknostf: Deleuzova ontologija imanence.Daniel W. Smith - 2001 - Filozofski Vestnik 22 (1):163-179.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35.  45
  Free Agency and Materialism.J. A. Cover & John O’Leary-Hawthorne - 1996 - In Daniel Howard-Snyder & J. Scott Jordan (eds.), Faith, Freedom, and Rationality. Rowman & Littlefield. pp. 47-72.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 36. ¿Distribución o reconocimiento? Un análisis a partir de John Rawls.Pablo Andrés Aguayo Westwood - 2015 - Quaderns de Filosofia 2 (2):11-28.
  En este artículo defiendo que la concepción rawlsiana de la justicia distributiva va más allá de los márgenes de la justicia asignativa y que esta presenta buenos argumentos para hacer frente a las demandas de reconocimiento. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar muestro que algunos críticos del paradigma liberal distributivo malinterpretan la concepción de la justicia distributiva elaborada por Rawls y reducen su finalidad a un mero reparto de bienes. Al hacer lo anterior, ellos no logran comprender la dimensión (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Podejście Umiarkowane W Sporze o Możliwość I Użyteczność Moraln¸a Kodyfikacji Norm Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Ethical Intuitionism and the Linguistic Analogy.Philipp Schwind - 2018 - Canadian Journal of Philosophy 48 (2):292-311.
  It is a central tenet of ethical intuitionism as defended by W. D. Ross and others that moral theory should reflect the convictions of mature moral agents. Hence, intuitionism is plausible to the extent that it corresponds to our well-considered moral judgments. After arguing for this claim, I discuss whether intuitionists offer an empirically adequate account of our moral obligations. I do this by applying recent empirical research by John Mikhail that is based on the idea of a universal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  70
  Pytanie o kryterium poprawności wykładni prawa w świetle neopragmatyzmu Stanley'a Fisha.Michał Wieczorkowski - 2018 - Lublin, Polska: Tygiel.
  „O pełnej znajomości prawa można mówić tylko wówczas, gdy zna się prawo i wytworzone przez praktykę reguły posługiwania się nim” – pisał swego czasu Marek Zirk-Sadowski. Pogląd ten wiąże się z niezwykle istotnym sporem o kryterium poprawności dokonywanej przez sędziów wykładni prawa. Zlokalizowanie takiego kryterium wydaje się być szczególnie ważne choćby ze względu na zawartą w naszym systemie prawnym konieczność realizowania zasady trójpodziału władzy, zgodnie z którą w procesie stosowania prawa nie może dochodzić do tzw. kryptoprawotwórstwa. Celem niniejszego tekstu jest (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  89
  Opowieść o pewnej utopii, czyli kilka uwag o naturze ludzkiej w ujęciu Francisa Fukuyamy.Dawid Misztal - 2014 - In Narracje post-kryzysowe w humanistyce. pp. 59-72.
  As one of the most prominent figures of dystopic posthumanism Francis Fukuyama views biotechnological revolution as presumably the most dangerous challenges we are going to face in what he calls our posthuman future. In his opinion human enhancement will lead inevitably to some forms of eugenic practices, blurring the difference between humans and other live forms, posing the problem of legal status of modified individuals, etc. Hence he calls for establishment of a new regulatory instruments for controlling biotechnological research and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. O QUE D. W. WINNICOTT DIRIA A D. HUME? SOBRE A IDENTIDADE PESSOAL/ WHAT WOULD D. W. WINNICOTT SAY TO D. HUME? AN ANALYSIS OF PERSONAL IDENTITY.Motta Carlos J. & Piza Suze - 2014 - Natureza Humana 16 (1):79-95.
  Apresentaremos neste texto a tese de David Hume sobre a identidade pessoal tal como é apresentada no Tratado da natureza humana, de sua autoria. No apêndice da obra, Hume apresenta dúvidas sobre a tese que defendeu, apontando uma série de problemas que não se resolvem em sua teoria. Mas o tratamento desses problemas e uma possível resposta a Hume podem ser encontrados em D. W. Winnicott.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  95
  John Locke ja G. W. Leibniz heikkotahtoisuudesta.Markku Roinila - 1998 - Ajatus 55:37-56.
  This paper discusses the topic of weakenss of the will or akrasia in Leibniz, especially in the context of Nouveaux essais sur l'entendement humain. I argue that Leibniz can be seen as supporting both the weak and the strong forms of akrasia in book II of the work.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych.Tomasz Żuradzki - 2014 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 106 (2):279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Autism: The Micro-Movement Perspective.Elizabeth B. Torres, Maria Brincker, Robert W. Isenhower, Polina Yanovich, Kimberly Stigler, John I. Nurnberger, Dimitri N. Metaxas & Jorge V. Jose - 2013 - Frontiers Integrated Neuroscience 7 (32).
  The current assessment of behaviors in the inventories to diagnose autism spectrum disorders (ASD) focus on observation and discrete categorizations. Behaviors require movements, yet measurements of physical movements are seldom included. Their inclusion however, could provide an objective characterization of behavior to help unveil interactions between the peripheral and the central nervous systems. Such interactions are critical for the development and maintenance of spontaneous autonomy, self-regulation and voluntary control. At present, current approaches cannot deal with the heterogeneous, dynamic and stochastic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 45.  40
  Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy.Joachim Piecuch - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):313-322.
  Myśl fryburskiego filozofa religii, Bernharda Weltego, wielokrotnie dotykała zagadnienia nicości. Artykuł prezentuje funkcje, jaką Welte przypisał idei nicości w kontekście doświadczenia konstytutywnego, wyznaczającego podstawową charakterystykę ludzkiej egzystencji. Doświadczenie konstytutywne pociąga za sobą przenikanie się czyjejś skończoności z nieskończonością. Ta pierwsza wyraża się w byciu świadomym własnej śmiertelności i winy, ta druga w aktywności ludzkiego ducha, szczególnie w odczuwaniu obowiązku. Bycie człowieka sytuuje się między tymi przeciwstawnymi siłami, poszukuje sensu swojej egzystencji. Jednocześnie stwarza ono różne relacje, jakie mogą między nimi zachodzić. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. o wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 3 (16):115-127.
  Autorka rozważa relacje między wartościami, szczególnie moralnymi, a dziełem muzycznym. Przedstawiając najpierw rozumienie wartości w filozofii Romana Ingardena, a następnie przywołując przykładowe sformułowania moralizmu w odniesieniu do muzyki (autorstwa Rogera Scrutona, Platona i Petera Kivy’ego), autorka pyta, czy możemy uważać dzieło muzyczne za nośnik wartości moralnych. Następnie badając, w jaki inny sposób dzieło muzyczne może być związane z wartościami moralnymi, autorka dochodzi do wniosku, że relacje między wartościami moralnymi a dziełem muzycznym należą do stosunków subtelnych i być może tym, co (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. O progresso na Filosofia da História de G. W. F. Hegel.Gabriel Rodrigues da Silva - 2017 - Filogenese 10:53-64.
  This article proposes to present, in general, the thought of the German philosopher G. W. F. Hegel about history. Using mainly the work Philosophy of History, I seek first to analyze and to explain the different modes of historical approaches elaborated by Hegel, which are: the original history, the reflective history and its subdivisions and, finally, the philosophical history. After that, I center my studies on the concept of progress or, more precisely, historical progress. According to Hegel, philosophical history appears (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  84
  Głos w dyskusji o naturze sporu. Contribution to the discussion on the nature of the dispute [on our knowledge of existence of God].Marek Pepliński - 2005 - Diametros 4:258-269.
  I argue that Ireneusz Ziemiński doesn't justify his skepticism about knowledge of existence of God. First, he reduces a question to metaphysical one - do we have sound, valid proofs of God's existence and imposes too heavy conditions on arguments for God. Second, he doesn't show that disagreement between philosophers in that question justify his negative assessment of arguments. Third, Ziemiński omits epistemological question what is knowledge of God's existence, especially in its direct form as well as externalistic account's of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  44
  O cenności racjonalności w wierze religijnej.Marek Pepliński - 2003 - Roczniki Filozoficzne 51 (1):219-244.
  Paper reconstructs three different accounts of the rationality of religious belief that we found in Plantinga's epistemology of theistic and religious belief. Taken into account are works (papers and books) from GAOM to first two books about a warrant. In the end, the article formulates some questions about rationality and evaluation of the importance of property of rationality of religious belief concerning other positive epistemic statuses.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  80
  Geschichte der Griechischen Literatur. I, 2. Die Griechische Literatur in der Zeit der attischen Hegemonie vor dem Eingreifen der Sophistik.W. E. M., W. Schmid & O. Stahlin - 1937 - Journal of Hellenic Studies 57:107.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000