Results for 'Jolanta ��elazna'

5 found
Order:
 1. Paweł KŁOCZOWSKI, Prawidłowa kolejność rzeczy. [REVIEW]Jolanta BARAŃSKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):222.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Die Zeitung - ein vernachlässigtes Medium im Fremdsprachenunterricht?Jolanta Szmiel - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:263-273.
  W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę nauczycieli języków obcych na wykorzystanie w procesie nauczania języków obcych autentycznych informacji prasowych, które umożliwiają uczącym się poznawanie języka obcego w naturalnym kontekście kulturowym i socjoznawczym. Teksty te, poruszając konkretne aktualne problemy i wydarzenia, dostarczają nie tylko faktów, lecz również argumentów i kontrargumentów, zachęcających do dyskusji, wymiany zdań i poglądów na dany temat. Są one tym samym przyczynkiem do rozwoju obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej, tak ważnej w praktykowanej obecnie w nauczaniu języków obcych metodzie komunikacyjnej. Praca (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kartezjańska metoda badania Pisma Świętego w Traktacie teologiczno-politycznym.Jolanta Żelazna - 2016 - In Justyna Miklaszewska & Anna Tomaszewska (eds.), Filozofia oświecenia Radykalizm - religia - kosmopolityzm. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. pp. 187-217.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Pojęcie "pozoru religijnego" w Traktacie teologiczno-politycznym Spinozy.Jolanta Żelazna - 2013 - In Inspiracje I Kontynuacje Problemów Filozofii Xvii Wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. pp. 137-163.
  The article concerns the distinction between a "plea of religion" and a religion revealed to the prophets, described in Spinoza's A Theologico-Political Treatise. The "plea of religion" was created as a result of acceptance of the roles of the employer and leader of Israel by Moses and was next consolidatetd as a way of experiencing the sacrum in the Judeo-Christianity.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Watykański rękopis Etyki Spinozy.Jolanta Żelazna - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (4):33-49.
  THE VATICAN MANUSCRIPT OF SPINOZA’S ETHICA S u m m a r y The article focuses on Spinoza’s manuscript found in The Vatican Apostolic Library and published by L. Spruit and P. Totaro in the book The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica (2011). The identification of the text became possible as the result of their arduous research in which the name of a Danish scientist N. Stensen, the author of several letters usually published in the collections of Spinoza’s letters, played (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark