Order:
 1.  4
  Without a Voice of One's Own: Aphonia as an Obstacle to Political Freedom.Joonas S. Martikainen - 2021 - Acta Philosophica Fennica 97:105–128.
  In this article I use Maurice Merleau-Ponty’s existential phenomenology as a method for presenting a disclosing critique of aphonia as the loss of a political voice of one’s own. I claim that aphonia is a phenomenon that is qualitatively different from a lack of opportunities for democratic participation and a lack of the communicative capabilities required for effective political participation. I give examples from sociological literature on social exclusion and political apathy, and then diagnose them using Merleau-Ponty’s concepts of operative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Poliittinen köyhyys toimijuuden kokemuksen murtumisena: Fenomenologinen lähestymistapa poliittiseen vapauteen ja sen ehtoihin.Joonas S. Martikainen - 2021 - Niinandnäin 28 (2):20–30.
  Termillä ”poliittinen köyhyys” on aiemmin tarkoitettu resurssien köyhyydestä erillistä köyhyyden muotoa, jossa ihmiset kärsivät vaikuttavan vapauden tasa-arvon puutteesta eli kyvyttömyydestä osallistua tasa-arvoisina toimijoina poliittiseen vaikuttamiseen. Tässä artikkelissa etsin filosofista lähestymistapaa, jonka avulla olisi mahdollista diagnosoida poliittisen osallistumisen epätasa-arvoa myös henkilökohtaisen poliittisen toimijuuden kokemuksen katoamisena. En käsittele niitä varsinaisia prosesseja, joiden myötä poliittinen osallistuminen käy joillekuille mahdottomaksi. Sen sijaan pyrin kuvailemaan poliittista köyhyyttä yleisemmin, osallistumisen kokemuksellisten ehtojen katoamisena. Poliittisessa köyhyydessä ei ole kysymys vain osallistumisen ulkoisista esteistä, kuten osallistumiseen vaadittavien materiaalisten resurssien (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Political Poverty as the Loss of Experiential Freedom.Joonas S. Martikainen - 2021 - Dissertation, University of Helsinki
  The purpose of this dissertation is to design a conception of political poverty that can address the loss of the experience of political freedom. This form of political poverty is described as separate from poverty of resources and opportunities, and poverty of capabilities required for participation. The study aims to make intelligible how a person or a group can suffer from a diminishing and fracturing of social experience, which can lead to the inability to experience oneself as a capable and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark