Results for 'K. R. Sawyer'

1000+ found
Order:
 1. Underdetermination in Economics: The Duhem-Quine Thesis.K. R. Sawyer, Howard Sankey & Clive Beed - 1997 - Economics and Philosophy 13 (1):1-23.
  This paper considers the relevance of the Duhem-Quine thesis in economics. In the introductory discussion which follows, the meaning of the thesis and a brief history of its development are detailed. The purpose of the paper is to discuss the effects of the thesis in four specific and diverse theories in economics, and to illustrate the dependence of testing the theories on a set of auxiliary hypotheses. A general taxonomy of auxiliary hypotheses is provided to demonstrate the confounding of auxiliary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  74
  Book Review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015. [REVIEW]Andrzej Klimczuk - forthcoming - Pol-Int.Org.
  A. Klimczuk, Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015, "Pol-int.org" 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/coping-demographic-change-comparative-view-education-and#r59 41.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  35
  Presentación de "C. S. Peirce y K. R. Popper: Filosofía de la ciencia del siglo XX".Jaime Nubiola - 2001 - Anuario Filosófico 34 (69):9-12.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Review of Stanovich, K., West, R. And Toplak, M. ‘The Rationality Quotient: Toward a Test of Rational Thinking’, Cambridge (MA), The MIT Press. [REVIEW]Michael Vlerick - 2018 - Quarterly Review of Biology 93:43-44.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  34
  Penyebaban Sosial (Social Causation) dalam Individualisme Non-Reduktif R. Keith Sawyer.Banin Diar Sukmono - 2016 - Cogito: Jurnal Mahasiswa Filsafat 3 (1):23-48.
  Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana penyebaban sosial dapat terjadi dalam perspektif individualisme non-reduktif (Non-reductive Individualism/NRI) R. Keith Sawyer. NRI adalah perluasan argumen fisikalisme non-reduktif dari filsafat akal budi untuk memberikan bingkai (framework) baru dalam melihat debat ontologis dan metodologis filsafat ilmu sosial. Cara yang digunakan adalah membasiskan landasan ontologis ilmu sosial pada eksistensi individu (individualisme ontologis), sekaligus mengiyakan dua level analisis properti, yakni level individual (bawah) dan sosial (atas) (dualisme properti). Mengingat posisi non-reduktif selalu dibayangi problem overdeterminasi dan (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Review of F. Nietzsche, Writings From the Late Notebooks. Edited by R. Bittner and Translated by K. Sturge. [REVIEW]Joel Smith - 2003 - Philosophical Writings 22:69-71.
  As so often with his published texts, the experience of reading Nietzsche’s notebooks is at once mesmerising and infuriating. One is in the presence of a thinker who, on the one hand, meditates deeply on fundamental issues in philosophy and psychology but who, on the other, refuses to be pinned down. The fact that Nietzsche’s style is so elusive can account for the enormously disparate interpretations of his work and it is no surprise that his notebooks have been read in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  61
  Review of Nugayev's book "Reconstruction of Scientific Theory Change". [REVIEW]Oleg S. Razumovsky & Rinat M. Nugayev - 1990 - Philosophskie Nauki (Philosophical Sciences) (7):123-124.
  Nugayev’s book is one of the first Soviet monographs treating the theory change problem. The gist of epistemological model consists in consequent account of intertheoretical relations. His book is based on the works of Soviet authors, as well as on Western studies (K.R. Popper, T.S. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend et al.) Key words: epistemological model, Soviet philosophy, Western studies .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Gametogênese Animal: Espermatogênese e Ovogênese.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  GAMETOGÊNESE -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Instituto Agronômico de Pernambuco Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido -/- • _____OBJETIVO -/- Os estudantes bem informados, estão a buscando conhecimento a todo momento. O estudante de Veterinária e Zootecnia, sabe que a Reprodução é uma área de primordial importância para sua carreira. Logo, o conhecimento da mesma torna-se indispensável. No primeiro trabalho da série fisiologia reprodutiva dos animais domésticos, foi abordado de forma clara, didática e objetiva os mecanismos de diferenciação (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  83
  Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Value of Critical Knowledge, Ethics and Education: Philosophical History Bringing Epistemic and Critical Values to Values.Ignace Haaz - 2019 - Geneva, Switzerland: Globethics Publications.
  This book aims at six important conceptual tools developed by philosophers. The author develops each particular view in a chapter, hoping to constitute at the end a concise, interesting and easily readable whole. These concepts are: 1. Ethics and realism: elucidation of the distinction between understanding and explanation – the lighthouse type of normativity. 2. Leadership, antirealism and moral psychology – the lightning rod type of normativity. 3. Bright light on self-identity and positive reciprocity – the reciprocity type of normativity. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  73
  Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  93
  Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. "Cultural Additivity" and How the Values and Norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism Co-Exist, Interact, and Influence Vietnamese Society: A Bayesian Analysis of Long-Standing Folktales, Using R and Stan.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Viet-Phuong La, Dam Van Nhue, Bui Quang Khiem, Nghiem Phu Kien Cuong, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong Kong T. Nguyen, Viet-Ha T. Nguyen, Hiep-Hung Pham & Nancy K. Napier - manuscript
  Every year, the Vietnamese people reportedly burned about 50,000 tons of joss papers, which took the form of not only bank notes, but iPhones, cars, clothes, even housekeepers, in hope of pleasing the dead. The practice was mistakenly attributed to traditional Buddhist teachings but originated in fact from China, which most Vietnamese were not aware of. In other aspects of life, there were many similar examples of Vietnamese so ready and comfortable with adding new norms, values, and beliefs, even contradictory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Toward a Theoretical Account of Strategy Use and Sense-Making in Mathematics Problem Solving.H. J. M. Tabachneck, K. R. Koedinger & M. J. Nathan - 1994 - In Ashwin Ram & Kurt Eiselt (eds.), Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum.
  Much problem solving and learning research in math and science has focused on formal representations. Recently researchers have documented the use of unschooled strategies for solving daily problems -- informal strategies which can be as effective, and sometimes as sophisticated, as school-taught formalisms. Our research focuses on how formal and informal strategies interact in the process of doing and learning mathematics. We found that combining informal and formal strategies is more effective than single strategies. We provide a theoretical account of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Cognitivism: A New Theory of Singular Thought?Sarah Sawyer - 2012 - Mind and Language 27 (3):264-283.
  In a series of recent articles, Robin Jeshion has developed a theory of singular thought which she calls ‘cognitivism’. According to Jeshion, cognitivism offers a middle path between acquaintance theories—which she takes to impose too strong a requirement on singular thought, and semantic instrumentalism—which she takes to impose too weak a requirement. In this article, I raise a series of concerns about Jeshion's theory, and suggest that the relevant data can be accommodated by a version of acquaintance theory that distinguishes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 16.  56
  The Modified Predicate Theory of Proper Names.Sarah Sawyer - 2009 - In New Waves in Philosophy of Language. London: Palgrave-Macmillan. pp. 206--225.
  This is a defence of the claim that names are predicates with a demonstrative element in their singular use.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 17. Contrastive Self-Knowledge.Sarah Sawyer - 2014 - Social Epistemology 28 (2):139-152.
  In this paper, I draw on a recent account of perceptual knowledge according to which knowledge is contrastive. I extend the contrastive account of perceptual knowledge to yield a contrastive account of self-knowledge. Along the way, I develop a contrastive account of the propositional attitudes (beliefs, desires, regrets and so on) and suggest that a contrastive account of the propositional attitudes implies an anti-individualist account of propositional attitude concepts (the concepts of belief, desire, regret, and so on).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 18. Contrastive Self-Knowledge and the McKinsey Paradox.Sarah Sawyer - 2015 - In Sanford Goldberg (ed.), Externalism, Self-Knowledge, and Skepticism: New Essays. Cambridge, UK: pp. 75-93.
  In this paper I argue first, that a contrastive account of self-knowledge and the propositional attitudes entails an anti-individualist account of propositional attitude concepts, second, that the final account provides a solution to the McKinsey paradox, and third, that the account has the resources to explain why certain anti-skeptical arguments fail.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 19. Privileged Access to the World.Sarah Sawyer - 1998 - Australasian Journal of Philosophy 76 (4):523-533.
  In this paper, I argue that content externalism and privileged access are compatible, but that one can, in a sense, have privileged access to the world. The supposedly absurd conclusion should be embraced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 20. Entitlement, Opacity, and Connection.Brad Majors & Sarah Sawyer - 2007 - In Sanford C. Goldberg (ed.), Internalism and Externalism in Semantics and Epistemology. Oxford University Press. pp. 131.
  This paper looks at the debates between internalism and externalism in mind and epistemology. In each realm, internalists face what we call 'The Connection Problem', while externalists face what we call 'The Problem of Opacity'. We offer an integrated account of thought content and epistemic warrant that overcomes the problems. We then apply the framework to debates between internalists and externalists in metaethics.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21. Minds and Morals.Sarah Sawyer - 2014 - Philosophical Issues 24 (1):393-408.
  In this paper, I argue that an externalist theory of thought content provides the means to resolve two debates in moral philosophy. The first—that between judgement internalism and judgement externalism—concerns the question of whether there is a conceptual connection between moral judgement and motivation. The second—that between reasons internalism and reasons externalism—concerns the relationship between moral reasons and an agent's subjective motivational set. The resolutions essentially stem from the externalist claim that concepts can be grasped partially, and a new moral (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Conceptual Errors and Social Externalism.Sarah Sawyer - 2003 - Philosophical Quarterly 53 (211):265-273.
  Åsa Maria Wikforss has proposed a response to Burge's thought-experiments in favour of social externalism, one which allows the individualist to maintain that narrow content is truth-conditional without being idiosyncratic. The narrow aim of this paper is to show that Wikforss' argument against social externalism fails, and hence that the individualist position she endorses is inadequate. The more general aim is to attain clarity on the social externalist thesis. Social externalism need not rest, as is typically thought, on the possibility (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 23.  69
  Abstract Artifacts in Pretence.Sarah Sawyer - 2002 - Philosophical Papers 31 (2):183-198.
  Abstract In this paper I criticise a recent account of fictional discourse proposed by Nathan Salmon. Salmon invokes abstract artifacts as the referents of fictional names in both object- and meta-fictional discourse alike. He then invokes a theory of pretence to forge the requisite connection between object-fictional sentences and meta-fictional sentences, in virtue of which the latter can be assigned appropriate truth-values. I argue that Salmon's account of pretence renders his appeal to abstract artifacts as the referents of fictional names (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. O.N. K. & P. K. - 1111 - Dissertation,
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  40
  Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Reconstruction of the Process of Fundamental Theory Change.Rinat M. Nugayev - 1989 - Kazan University Press.
  What are the reasons for theory change in science? –To give a sober answer a comprehensible model is proposed based on the works of V.P. Bransky, P. Feyerabend , T.S. Kuhn, I. Lakatos, K.R.Popper, V.S. Scwvyrev, Ya. Smorodinsky, V.S. Stepin, and others. According to model the origins of scientific revolutions lie not in a clash of fundamental theories with facts, but of “old” basic research traditions with each other, leading to contradictions that can only be eliminated in a more general (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Three Concepts of Decidability for General Subsets of Uncountable Spaces.Matthew W. Parker - 2003 - Theoretical Computer Science 351 (1):2-13.
  There is no uniquely standard concept of an effectively decidable set of real numbers or real n-tuples. Here we consider three notions: decidability up to measure zero [M.W. Parker, Undecidability in Rn: Riddled basins, the KAM tori, and the stability of the solar system, Phil. Sci. 70(2) (2003) 359–382], which we abbreviate d.m.z.; recursive approximability [or r.a.; K.-I. Ko, Complexity Theory of Real Functions, Birkhäuser, Boston, 1991]; and decidability ignoring boundaries [d.i.b.; W.C. Myrvold, The decision problem for entanglement, in: R.S. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Anti-Consumption: An Overview and Research Agenda.M. S. W. Lee, K. V. Fernandez & M. R. Hyman - 2009 - Journal of Business Research 62 (2):145--147.
  This introduction to the Journal of Business Research special issue on anti-consumption briefly defines and highlights the importance of anticonsumption research, provides an overview of the latest studies in the area, and suggests an agenda for future research on anti-consumption.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 30.  31
  Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey:
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Clifford, William Kingdom.Luis R. G. Oliveira - forthcoming - In Stewart Goetz & Charles Taliaferro (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Wiley-Blackwell.
  W.K. Clifford’s famous 1876 essay The Ethics of Belief contains one of the most memorable lines in the history of philosophy: "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon insufficient evidence." The challenge to religious belief stemming from this moralized version of evidentialism is still widely discussed today.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  53
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  32
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. MacIntyre and the Emotivists.James Edwin Mahon - 2013 - In Fran O'Rourke (ed.), What Happened in and to Moral Philosophy in the Twentieth Century. University of Notre Dame Press.
  This chapter both explains the origins of emotivism in C. K. Ogden and I. A. Richards, R. B. Braithwaite, Austin Duncan-Jones, A. J. Ayer and Charles Stevenson (along with the endorsement by Frank P. Ramsey, and the summary of C. D. Broad), and looks at MacIntyre's criticisms of emotivism as the inevitable result of Moore's attack on naturalistic ethics and his ushering in the fact/value, which was a historical product of the Enlightenment.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Freud Ve Ahlak Düşüncesi Freud And Moral Reflection.Richard Rorty - 2010 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (2).
  Freud, kendini Kopernik ve Darwin’in de dahil olduğu merkezsizleştirici düşünce hareketi içinde görmekteydi. Ünlü bir pasajında, psikanalizin, “egoya kendi evinin bile efendisi olmadığını, ancak aklında, bilinçten uzak bir biçimde olup bitenlerin kıt bilgisi ile yetinmesi gerektiğini kanıtlamaya çabaladığını” söyler. Kendimizin önemli olduğu hissi veya özdenetim duygumuz, gerçekten kendimize karşı şeffaf olduğumuz inancına mı dayanmaktadır? Bilinç dışının keşfi neden arzularımızın keşfine değersizlik eklemek zorundadır?Freud thought of himself as part of the same “decentering” movement of thought to which Copernicus and Darwin belonged. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Promoting Coherent Minimum Reporting Guidelines for Biological and Biomedical Investigations: The MIBBI Project.Chris F. Taylor, Dawn Field, Susanna-Assunta Sansone, Jan Aerts, Rolf Apweiler, Michael Ashburner, Catherine A. Ball, Pierre-Alain Binz, Molly Bogue, Tim Booth, Alvis Brazma, Ryan R. Brinkman, Adam Michael Clark, Eric W. Deutsch, Oliver Fiehn, Jennifer Fostel, Peter Ghazal, Frank Gibson, Tanya Gray, Graeme Grimes, John M. Hancock, Nigel W. Hardy, Henning Hermjakob, Randall K. Julian, Matthew Kane, Carsten Kettner, Christopher Kinsinger, Eugene Kolker, Martin Kuiper, Nicolas Le Novere, Jim Leebens-Mack, Suzanna E. Lewis, Phillip Lord, Ann-Marie Mallon, Nishanth Marthandan, Hiroshi Masuya, Ruth McNally, Alexander Mehrle, Norman Morrison, Sandra Orchard, John Quackenbush, James M. Reecy, Donald G. Robertson, Philippe Rocca-Serra, Henry Rodriguez, Heiko Rosenfelder, Javier Santoyo-Lopez, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith & Jason Snape - 2008 - Nature Biotechnology 26 (8):889-896.
  Throughout the biological and biomedical sciences there is a growing need for, prescriptive ‘minimum information’ (MI) checklists specifying the key information to include when reporting experimental results are beginning to find favor with experimentalists, analysts, publishers and funders alike. Such checklists aim to ensure that methods, data, analyses and results are described to a level sufficient to support the unambiguous interpretation, sophisticated search, reanalysis and experimental corroboration and reuse of data sets, facilitating the extraction of maximum value from data sets (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 37. Ought-Implies-Can: Erasmus Luther and R.M. Hare.Charles R. Pigden - 1990 - Sophia 29 (1):2-30.
  l. There is an antinomy in Hare's thought between Ought-Implies-Can and No-Indicatives-from-Imperatives. It cannot be resolved by drawing a distinction between implication and entailment. 2. Luther resolved this antinomy in the l6th century, but to understand his solution, we need to understand his problem. He thought the necessity of Divine foreknowledge removed contingency from human acts, thus making it impossible for sinners to do otherwise than sin. 3. Erasmus objected (on behalf of Free Will) that this violates Ought-Implies-Can which he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 38. Are There Any Nonmotivating Reasons for Action?Noa Latham - 2003 - In Sven Walter & Heinz-Dieter Heckmann (eds.), Physicalism and Mental Causation. Imprint Academic. pp. 273.
  When performing an action of a certain kind, an agent typically has se- veral reasons for doing so. I shall borrow Davidson’s term and call these rationalising reasons (Davidson 1963, 3). These are reasons that allow us to understand what the agent regarded as favourable features of such an action. (There will also be reasons against acting, expressing unfavour- able features of such an action, from the agent’s point of view.) I shall say that R is a rationalising reason of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Health Research Participants' Preferences for Receiving Research Results.C. R. Long, M. K. Stewart, T. V. Cunningham, T. S. Warmack & P. A. McElfish - 2016 - Clinical Trials 13:1-10.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Jakob Friedrich Fries (1773-1843): Eine Philosophie der Exakten Wissenschaften.Kay Herrmann - 1994 - Tabula Rasa. Jenenser Zeitschrift Für Kritisches Denken (6).
  Jakob Friedrich Fries (1773-1843): A Philosophy of the Exact Sciences -/- Shortened version of the article of the same name in: Tabula Rasa. Jenenser magazine for critical thinking. 6th of November 1994 edition -/- 1. Biography -/- Jakob Friedrich Fries was born on the 23rd of August, 1773 in Barby on the Elbe. Because Fries' father had little time, on account of his journeying, he gave up both his sons, of whom Jakob Friedrich was the elder, to the Herrnhut Teaching (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  42
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. ‘‘Describing Our Whole Experience’’: The Statistical Philosophies of W. F. R. Weldon and Karl Pearson.Charles H. Pence - 2011 - Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 42 (4):475-485.
  There are two motivations commonly ascribed to historical actors for taking up statistics: to reduce complicated data to a mean value (e.g., Quetelet), and to take account of diversity (e.g., Galton). Different motivations will, it is assumed, lead to different methodological decisions in the practice of the statistical sciences. Karl Pearson and W. F. R. Weldon are generally seen as following directly in Galton’s footsteps. I argue for two related theses in light of this standard interpretation, based on a reading (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  7
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Ergün Cengiz (eds.), I. Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye:
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  62
  Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Comparing the Understanding of Subjects Receiving a Candidate Malaria Vaccine in the United States and Mali.R. D. Ellis, I. Sagara, A. Durbin, A. Dicko, D. Shaffer, L. Miller, M. H. Assadou, M. Kone, B. Kamate, O. Guindo, M. P. Fay, D. A. Diallo, O. K. Doumbo, E. J. Emanuel & J. Millum - 2010 - American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (4):868-72.
  Initial responses to questionnaires used to assess participants' understanding of informed consent for malaria vaccine trials conducted in the United States and Mali were tallied. Total scores were analyzed by age, sex, literacy (if known), and location. Ninety-two percent (92%) of answers by United States participants and 85% of answers by Malian participants were correct. Questions more likely to be answered incorrectly in Mali related to risk, and to the type of vaccine. For adult participants, independent predictors of higher scores (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46.  44
  On Levi R. Bryant’s “Dim Media”: The Age of Disruption, Homeless Media, and Problematzing Latour’s Apolitical “Flat Ontology” by Ekin Erkan.Ekin Erkan - 2019 - MediaCommons:1-20.
  Where Deleuze and Guattari introduce us to “lines of flight,” they transcode the mechanics of “flight” through “capture,” fomenting what is understood by many as Deleuze’s philosophical thesis: forging an analog relationship between univocity and difference via multiplicitious immanence. This is, of course, posed against Freud’s molar unities in their second chapter “One or Several Wolves.” Thus, if Heidegger is the philosopher par excellance of queries between hermeneutics and immanence (the philosopher of anti-immanence), it is Deleuze who asks “what is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Iconology and Formal Aesthetics: A New Harmony. A Contribution to the Current Debate in Art Theory and Philosophy of Arts on the (Picture-)Action-Theories of Susanne K. Langer and John M. Krois.Sauer Martina - 2016 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy), Warschau 48:12-29.
  Since the beginning of the 20th Century to the present day, it has rarely been doubted that whenever formal aesthetic methods meet their iconological counterparts, the two approaches appear to be mutually exclusive. In reality, though, an ahistorical concept is challenging a historical analysis of art. It is especially Susanne K. Langer´s long-overlooked system of analogies between perceptions of the world and of artistic creations that are dependent on feelings which today allows a rapprochement of these positions. Krois’s insistence on (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. A Concept of Progress for Normative Economics.Philippe Mongin - 2006 - Economics and Philosophy 22 (1):19-54.
  The paper discusses the sense in which the changes undergone by normative economics in the twentieth century can be said to be progressive. A simple criterion is proposed to decide whether a sequence of normative theories is progressive. This criterion is put to use on the historical transition from the new welfare economics to social choice theory. The paper reconstructs this classic case, and eventually concludes that the latter theory was progressive compared with the former. It also briefly comments on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Support for Full Disclosure Up Front.Felicitas Holzer & Ignacio Mastroleo - 2015 - Hastings Center Report 45 (1):3-3.
  A commentary on “Models of Consent to Return of Incidental Findings in Genomic Research” by Paul S. Appelbaum, Erik Parens, Cameron R. Waldman, Robert Klitzman, Abby Fyer, Josue Martinez, W. Nicholson Price II, and Wendy K. Chung, in the July-August 2014 issue, http://www.thehastingscenter.org/Publications/HCR/Detail.aspx?id=6964.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  98
  W. K. Clifford and William James on Doxastic Norms.Alberto Oya - 2018 - Comprendre 20 (2):61-77.
  The main aim of this paper is to explain and analyze the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). Given that the main assumption shared by Clifford and James in this debate is doxastic voluntarism –i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe–, I will explain the arguments offered by Bernard Williams in his “Deciding to Believe” (1973) against doxastic voluntarism. Finally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000