Results for 'Katarzyna Alicja ��agoda'

51 found
Order:
 1.  95
  Outplacement Dla Pracowników Organizacji - Wyniki Badań.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 169--209.
  Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 169--209 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Outplacement Dla Przedsiȩbiorstw - Wyniki Badań.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 131--167.
  Outplacement dla przedsiȩbiorstw - wyniki badań .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  Robert M. MARTIN, W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych. [REVIEW]Alicja Kukuła - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):223-226.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Kilka uwag o postępie w filozofii.Alicja Pietras - 2009 - Diametros 22:160-171.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Nicolaia Hartmanna projekt syntezy dyskursu i intuicji.Alicja Pietras - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):335-350.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  81
  Organ Donor Registration Policies and the Wrongness of Forcing People to Think of Their Own Death.Tomasz Żuradzki & Katarzyna Marchewka - 2016 - American Journal of Bioethics 16 (11):35-37.
  MacKay and Robinson (2016) claim that some legal procedures that regulate organ donations (VAC, opt-in, opt-out) bypass people's rational capacities and thus are “potentially morally worse than MAC”, which only employs a very mild form of coercion. We provide a critique of their argumentation and defend the opposite thesis: MAC is potentially morally worse than the three other options.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Co to znaczy być transcendentalnym idealistą i empirycznym realistą jednocześnie? O statusie rzeczy w filozofii transcendentalnej.Alicja Pietras - 2020 - Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II 3 (33):69-89.
  The aim of the article is to present an interpretation of the Kantian concept of transcendental idealism, which would make it possible to understand the status of things from the perspective of transcendental philosophy. The main claim of the article is that Kant’s standpoint can be situated beyond metaphysical realism and idealism, or, to use contemporary terms, beyond representationalism and constructivism. The standpoint in question can thus be regarded as an inspiration to reject the Cartesian dualism of substance and to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Sprachwandel und Wortfeld.Katarzyna Sikorska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:51-62.
  Zmiany dokonujące się w języku na przestrzeni dziejów są wynikiem zmian w rzeczywistości pozajęzykowej. Nowe elementy leksyki są m. in. efektem procesu zapożyczenia z innych języków. Słowa te w momencie przejmowania ich przez inny język tracą swe wszelkie pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku, z jakiego zostały przejęte, i wchodzą w nowe relacje semantyczne z istniejącymi już w danym poiu wyrazowym słowami, stając się jego nieodłącznym elementem. W procesie asymilacji na płaszczyźnie semantycznej wchodzą one w nowe dla (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  60
  Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie? Problem apriorycznych form zmysłowości od Immanuela Kanta do Nicolaia Hartmanna.Alicja Pietras - 2013 - Slupskie Studia Filozoficzne 12 (12):19-32.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  67
  Emil Lask: między neokantyzmem a postneokantyzmem.Alicja Pietras - 2012 - Estetyka I Krytyka 26:119-134.
  In this paper the author shows that Emil Lask’s philosophy starts with considering of typical Neo-Kantian’s questions but at the same time it grounds a new philosophical perspective – Post-Neo-Kantianism. The origin of Lask’s research is Heinrich Rickert’s theory of judgment, however Lask finds many new solutions and initiates new ideas adopted from him by Martin Heidegger. The article discuss an innovative elements of Lask’s thought like: problem of the material side of cognition, logic of object, logos-immanency of object, doctrine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  O interpretacji z punktu widzenia ontologii bytu duchowego Nicolaia Hartmanna.Alicja Pietras - 2012 - In J. Jakubowska M. Brodnicki (ed.), Historia interpretacji. Interpretacja historii. Gdańsk, Polska: pp. 25-35.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  53
  Karla Jaspersa postneokantowski projekt metafizyki.Alicja Pietras - 2012 - Kwartalnik Filozoficzny 40 (1):25-40.
  Karl Jaspers’ Post-Neo-Kantian project of metaphysics. -/- In this paper I propose an interpretation of Karl Jaspers’ project of metaphysics as a form of Post-Neo-Kantianism. Jaspers makes Kantian philosophy one of the most important starting points of his own philosophical thinking. But, like Nicolai Hartmann and Martin Heidegger, he rejects the Neo-Kantian epistemological interpretation of Kant’s philosophy. Neo-Kantians claimed that Kant rejected metaphysics and wished to set up the theory of cognition as a new philosophia prima. In opposition to this, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  45
  Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu.Alicja Pietras - 2011 - Słupskie Studia Filozoficzne 10:15-25.
  The non-dualizing philosophy of Josef Mitterer as a contemporary version of Heglism -/- The aim of this paper is to present an analogy between philosophy of contemporary Austrian thinker Josef Mitterer and philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In his works (Das Jenseits der Philosophie and Die Flucht aus Beliebigkeit) Mitterer presents the project of non-dualizing way of speaking. He rejects fundamental philosophical assumption of ontological distinction between language and reality. He claims that when we realize that this assumption is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  85
  Ontológia a metafyzika v poňatí Hartmanna a Heideggera.Alicja Pietras - 2018 - In Heidegger a metafyzika v 20. Storočí. Koszyce, Słowacja: pp. 489-513.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  32
  Problem principium individuationis w ontologii Nicolaia Hartmanna.Alicja Pietras - 2013 - Filo-Sofija 13 (23):175-184.
  The aim of the paper is to present the problem of principium individuationis from the point of view of Nicolai Hartmann’s ontology. The German philosopher considers this classical ontological issue by using his method of analysis of philosophical problems. He brings out adequate content of this problem from its standpoint-oriented, historical contents. According to Hartmann, the problem of principle of individuation is generated by accepting a position of realism in regards to the problem of universals. The problem of individuation arises (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  84
  Nicolai Hartmann as a Post-Neo-Kantian.Alicja Pietras - 2011 - In Roberto Poli, Carlo Scognamiglio & Frederic Tremblay (eds.), The Philosophy of Nicolai Hartmann. Walter de Gruyter. pp. 237.
  In this paper I propose an interpretation of Nicolai Hartmann and Martin Heidegger's projects of ontologies as a result of metaphysical interpretation of Kant's philosophy. I explore both Hartmann and Heidegger relation to Kant's and neo-Kantian philosophy, especially the differences between their understanding of such notions as "things in themselves", "being" and "irrationality".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  72
  Hans Wagner jako neoneokantysta.Alicja Pietras - 2018 - Folia Philosophica 39 (2018):5-26.
  The aim of the paper is to briefly present the philosophy of Hans Wagner (1917-2000) as belonging to the last phase of the development of the German transcendental philosophy. Hans Wagner’s philosophy is presented as an attempt to synthesize earlier positions developed on the basis of this tradition, namely the synthesis of (a) neo-Kantianism with post-neo-Kantianism, (b) Kant's philosophy with Hegel's philosophy, (c) neo-Kantian transcendentalism with Husserl's transcendentalism, (d) the philosophy of transcendental subject (Kant, neo-Kantianism, phenomenology) with the philosophy of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Rozum jako konstrukt interpretacyjny. Transcendentalizm Hansa Lenka.Alicja Pietras - 2011 - In Hubert T. Mikołajczyk (ed.), Res Philosophica. Szkice z filozofii współczesnej. Słupsk, Polska: pp. 121-131.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zum Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen.Katarzyna Sikorska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:251-261.
  W wyniku kontaktów polsko-niemieckich na płaszczyźnie kultury, polityki i gospodarki na przestrzeni dziejów pojawiły się w języku polskim liczne wyrazy pochodzenia niemieckiego. We współczesnej polszczyźnie występuje bardzo wiele zapożyczeń niemieckich, z czego większość stanowią rzeczowniki. Najczęściej jednak ich obce pochodzenie nie jest znane przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego, gdyż wyrazy te zasymilowały się w polszczyźnie zarówno na płaszczyźnie fonologicznej, graficznej, jak i morfologicznej. Największą grupę rzeczowników pochodzenia niemieckiego stanowią te, w których przypadku zachowane zostało ich pierwotne znaczenie, co wiąże się z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  21
  Normative Framework of Informed Consent in Clinical Research in Germany, Poland, and Russia.Marcin Orzechowski, Katarzyna Woniak, Cristian Timmermann & Florian Steger - 2021 - BMC Medical Ethics 22 (1):1-10.
  Background: Biomedical research nowadays is increasingly carried out in multinational and multicenter settings. Due to disparate national regulations on various ethical aspects, such as informed consent, there is the risk of ethical compromises when involving human subjects in research. Although the Declaration of Helsinki is the point of reference for ethical conduct of research on humans, national normative requirements may diverge from its provisions. The aim of this research is to examine requirements on informed consent in biomedical research in Germany, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  56
  The Ontology of Processual Being: Nicolai Hartmann’s Interpretation of the Hegelian Dialectical Process.Alicja Pietras - 2018 - Constructivist Foundations 14 (1):62-65.
  Open peer commentary on the article “Neurodialectics: A Proposal for Philosophy of Cognitive and Social Sciences” by Nicolas Zaslawski. Abstract: In this commentary I maintain that in order to improve the dialectical approaches of cognition by using the Hegelian concept of the dialectical process it is necessary to take into account Hartmann’s ontology of processual being.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Veränderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants.Katarzyna Sikorska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:139-150.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Husserl and Shestov: Philosophical Antipodes.Katarzyna Szepieniec - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):135-154.
  The paper contains a general characteristics of the relation between Lev Shestov’s philosophy of existence and transcendental phenomenology of Edmund Husserl. The analysis was largely inspired by Cezary Wodziński’s research on Shestov’s writings, including his book published in Polish Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (1991). In 1931, inspired by Descartes’ Meditationes de prima philosophiae, Husserl began a total transformation of philosophy into a science absolutely founded, assumptionless and developed in the spirit of absolute self-responsibility. Thus, the idea of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii.Alicja Pietras - 2012 - Kraków, Polska: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
  The subject of the book is two twentieth-century ontological projects: the critical ontology of Nicolai Hartmann and the fundamental ontology of Martin Heidegger. The author presents their works as well in a historical as a systematical perspective. The book focuses on those contexts of their thoughts, which have been often overlooked. Hartmann and Heidegger’s ontology is presented first in their relation to Kant, secondly in reference to neo-Kantianism, and thirdly in relation to each other. One of the main thesis of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Kapitalizm – narodziny idei.Katarzyna Haremska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):37-58.
  Capitalism: The Birth of an Idea. Amongst the Enlightenment’s emancipatory slogans was a call for the liberation of economic energy, a call that was most fully expressed by Adam Smith in Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Smith provided a final analysis of the mercantilist system that had been prevailing from the beginning of the sixteenth century. By justifying the superiority of the free market economy models, Smith created the intellectual foundations for the capitalist order. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  50
  Ładniej? Prl W Przestrzeni Miasta: Białostocka Architektura Lat 1945-1989.Katarzyna Niziołek & Radosław Poczykowski (eds.) - 2009 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  89
  35 Lat Później.Katarzyna Niziołek (ed.) - 2010 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  78
  Szlak Dziedzictwa Żydowskiego W Białymstoku. Przewodnik Historyczny. Wydanie Iii Uzupełnione.Katarzyna Niziołek & Radosław Poczykowski (eds.) - 2011 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. What Does the Sensory Apparatus Do When There Is Nothing to Perceive? The Salience of Sensory Absence.Katarzyna Kobos - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 38:42-57.
  This study aims to bring out the explanatory potential of embodied predictionism versus passive feed-forward model of sensory stimulation in the pursuit of a parsimonious naturalist account of sensation as a salient feature and an end point of conscious experience. Theoretical approaches towards sensory experience are tested against specific scenarios of the absence of observable or palpable qualities including but not limited to the thought-experimental phenomenon of negative synesthesia at the conclusion of the argument. . Predictionism is first explored in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  56
  Bitwa Idei V.Katarzyna Haremska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):228.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  40
  Introduction to the Issue.Katarzyna Haremska & Paweł KŁOCZOWSKI - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):5-8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  91
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  28
  Bitwa Idei VI.Katarzyna Haremska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):199-200.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz: Traktat polityczno-filozoficzny. [REVIEW]Rec Katarzyna Haremska - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):249-252.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ethnowitz als Wiedererkennungszeichen der deutschen Comedy-Sendung “Was guckst du?”.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:17-24.
  The matter under consideration in this article is the ethnic joke as a primary element of the German TV comedy “Was guckst du?”. The starting point is a short overview of the ethnic joke and the extralingual phenomena that are associated with such jokes, and – above all – pointing at the function of stereotypes as causes for jokes about individual nations. Texts of jokes concerning individual nations were used to illustrate the reviewed problems. The main part of the article (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  30
  Access to Prenatal Testing and Ethically Informed Counselling in Germany, Poland and Russia.Marcin Orzechowski, Cristian Timmermann, Katarzyna Woniak, Oxana Kosenko, Galina Lvovna Mikirtichan, Alexandr Zinovievich Lichtshangof & Florian Steger - 2021 - Journal of Personalized Medicine 11 (9):937.
  The development of new methods in the field of prenatal testing leads to an expansion of information that needs to be provided to expectant mothers. The aim of this research is to explore opinions and attitudes of gynecologists in Germany, Poland and Russia towards access to prenatal testing and diagnostics in these countries. Semi-structured interviews were conducted with n = 18 gynecologists in Germany, Poland and Russia. The interviews were analyzed using the methods of content analysis and thematic analysis. Visible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Polysemie und Homophonie als Mittel des Humoristischen in einem Sketchtext.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:69-78.
  Przedmiotem rozważań tego artykułu jest rola zjawisk wieloznaczności oraz homofonii jako środków wyrazu, stosowanych w tekstach humorystycznych. Również kwestia zastosowania konkretnej leksyki obcego pochodzenia, brak znajomości jej znaczenia, wskazanie na brakującą wiedzę z zakresu danego słownictwa fachowego, w tym przypadku z dziedziny informatyki, staje się punktem wyjścia do stworzenia krótkich zabawnych form scenicznych. Znalezione i określone w trakcie przeprowadzonej analizy źródła komizmu, ewidentnie związane z życiem codziennym i słownictwem z różnych zakresów, odzwierciedlają zarówno językowe, jak i pozajęzykowe możliwości tworzenia zabawnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  66
  Artur SZUTTA, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia. [REVIEW]Rec Katarzyna Haremska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):447-458.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  40
  Albert Piette, Existence in the details: Theory and methodology in existential anthropology. [REVIEW]Rec Katarzyna Gurczyńska-Sady - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):313-314.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  74
  Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego.Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.) - 2012 - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Evolutionary Debunking Arguments and Our Shared Hatred of Pain.Ben Bramble - 2017 - Journal of Ethics and Social Philosophy 12 (1):94-101.
  This article responds to an argument from Katarzyna de Ladari-Radek and Peter Singer in their article, "The Objectivity of Ethics and the Unity of Practical Reason.".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  66
  Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  77
  Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 27--29.
  Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 27--29 (2014) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  63
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92.
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92 (2012) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Moral Lessons From Psychology: Contemporary Themes in Psychological Research and Their Relevance for Ethical Theory.Henrik Ahlenius - 2020 - Stockholm: Stockholm University.
  The thesis investigates the implications for moral philosophy of research in psychology. In addition to an introduction and concluding remarks, the thesis consists of four chapters, each exploring various more specific challenges or inputs to moral philosophy from cognitive, social, personality, developmental, and evolutionary psychology. Chapter 1 explores and clarifies the issue of whether or not morality is innate. The chapter’s general conclusion is that evolution has equipped us with a basic suite of emotions that shape our moral judgments in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 51