Results for 'Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska'

72 found
Order:
 1.  54
  Karl Pfeifer, Actions and Other Events: The Unifier-Multiplier Controversy Reviewed by.Kenneth Rankin - 1992 - Philosophy in Review 12 (2):133-135.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Review – Correct English: Reality or Myth? [REVIEW]Pfeifer Karl - 2017 - Metapsychology Online Reviews 21 (10).
  Geoffrey Marnell presents philosophical arguments favoring grammatical descriptivism over grammatical prescriptivism. I argue that his explanation and defence of descriptivism reveal that his descriptivism is itself prescriptivist.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Intentionality and the non-psychological.C. B. Martin & Karl Pfeifer - 1986 - Philosophy and Phenomenological Research 46 (4):531-54.
  IT IS SHOWN IN DETAIL THAT RECENT ACCOUNTS FAIL TO DISTINGUISH BETWEEN INTENTIONALITY AND MERELY CAUSALLY DISPOSITIONAL STATES OF INORGANIC PHYSICAL OBJECTS—A QUICK ROAD TO PANPSYCHISM. THE CLEAR NEED TO MAKE SUCH A DISTINCTION GIVES DIRECTION FOR FUTURE WORK. A BEGINNING IS MADE TOWARD PROVIDING SUCH AN ACCOUNT.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   56 citations  
 4.  25
  System i opowieść: Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Naïve Panentheism.Karl Pfeifer - 2020 - In Godehard Brüntrup, Benedikt Paul Göcke & Ludwig Jaskolla (eds.), Panentheism and Panpsychism: Philosophy of Religion Meets Philosophy of Mind. Paderborn: pp. 123-138.
  Karl Pfeifer attempts to present a coherent view of panentheism that eschews Pickwickian senses of “in” and aligns itself with, and builds upon, familiar diagrammed portrayals of panentheism. The account is accordingly spatial-locative and moreover accepts the proposal of R.T. Mullins that absolute space and time be regarded as attributes of God. In addition, however, it argues that a substantive parthood relation between the world and God is required. Pfeifer’s preferred version of panpsychism, viz. panintentionalism, is thrown into (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6.  78
  Studying Animal Languages without Translation: An Insight from Ants. By Zhanna Reznikova. [REVIEW]Stephen Francis Mann & Jessica Pfeifer - 2018 - Quarterly Review of Biology 93:38.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Reasoning About Uncertain Conditionals.Niki Pfeifer - 2014 - Studia Logica 102 (4):849-866.
  There is a long tradition in formal epistemology and in the psychology of reasoning to investigate indicative conditionals. In psychology, the propositional calculus was taken for granted to be the normative standard of reference. Experimental tasks, evaluation of the participants’ responses and psychological model building, were inspired by the semantics of the material conditional. Recent empirical work on indicative conditionals focuses on uncertainty. Consequently, the normative standard of reference has changed. I argue why neither logic nor standard probability theory provide (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 8. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Robots as Powerful Allies for the Study of Embodied Cognition from the Bottom Up.Matej Hoffmann & Rolf Pfeifer - forthcoming - In Albert Newen, Leon De Bruin & Shaun Gallagher (eds.), The Oxford Handbook of 4E Cognition. Oxford University Press.
  A large body of compelling evidence has been accumulated demonstrating that embodiment – the agent’s physical setup, including its shape, materials, sensors and actuators – is constitutive for any form of cognition and as a consequence, models of cognition need to be embodied. In contrast to methods from empirical sciences to study cognition, robots can be freely manipulated and virtually all key variables of their embodiment and control programs can be systematically varied. As such, they provide an extremely powerful tool (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  90
  Experimental Philosophy of Connexivity.Niki Pfeifer & Leon Schöppl - manuscript
  While Classical Logic (CL) used to be the gold standard for evaluating the rationality of human reasoning, certain non-theorems of CL—like Aristotle’s and Boethius’ theses—appear intuitively rational and plausible. Connexive logics have been developed to capture the underlying intuition that conditionals whose antecedents contradict their consequents, should be false. We present results of two experiments (total n = 72), the first to investigate connexive principles and related formulae systematically. Our data suggest that connexive logics provide more plausible rationality frameworks for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sprachwandel und Wortfeld.Katarzyna Sikorska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:51-62.
  Zmiany dokonujące się w języku na przestrzeni dziejów są wynikiem zmian w rzeczywistości pozajęzykowej. Nowe elementy leksyki są m. in. efektem procesu zapożyczenia z innych języków. Słowa te w momencie przejmowania ich przez inny język tracą swe wszelkie pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku, z jakiego zostały przejęte, i wchodzą w nowe relacje semantyczne z istniejącymi już w danym poiu wyrazowym słowami, stając się jego nieodłącznym elementem. W procesie asymilacji na płaszczyźnie semantycznej wchodzą one w nowe dla (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zum Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen.Katarzyna Sikorska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:251-261.
  W wyniku kontaktów polsko-niemieckich na płaszczyźnie kultury, polityki i gospodarki na przestrzeni dziejów pojawiły się w języku polskim liczne wyrazy pochodzenia niemieckiego. We współczesnej polszczyźnie występuje bardzo wiele zapożyczeń niemieckich, z czego większość stanowią rzeczowniki. Najczęściej jednak ich obce pochodzenie nie jest znane przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego, gdyż wyrazy te zasymilowały się w polszczyźnie zarówno na płaszczyźnie fonologicznej, graficznej, jak i morfologicznej. Największą grupę rzeczowników pochodzenia niemieckiego stanowią te, w których przypadku zachowane zostało ich pierwotne znaczenie, co wiąże się z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Veränderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants.Katarzyna Sikorska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:139-150.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Orgasm and art.Karl Pfeifer - 2021 - Academic Voices 2021:18-20.
  Karl Pfeifer argues against the view that an aesthetic experience must be a uniquely special kind of experience by means of an analogy with sexual experiences. Nonetheless, he leaves open the possibility that some aesthetic experiences might still be of a special kind.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Boring Philosophy Professors, Streetwalkers, and the Joy of Sex.Karl Pfeifer - 2021 - In Kishor Vaidya (ed.), Teach Philosophy with a Sense of Humor: Why (and How to) Be a Funnier and More Effective Philosophy Teacher and Laugh All the Way to Your Classroom. The Curious Academic Publishing. pp. Chap. 3.
  Karl Pfeifer distinguishes between humor used extraneously in the delivery of philosophical content and humor intrinsic to the content itself: “Enlivening the delivery isn’t the same as enlivening the content of the delivery.” Using examples from topics in philosophy of mind and moral philosophy he illustrates how humor can be used to make certain ideas more engaging and memorable for students. He also gives an example of what to avoid.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  80
  Ładniej? Prl W Przestrzeni Miasta: Białostocka Architektura Lat 1945-1989.Katarzyna Niziołek & Radosław Poczykowski (eds.) - 2009 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. 35 Lat Później.Katarzyna Niziołek (ed.) - 2010 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego W Białymstoku. Przewodnik Historyczny. Wydanie Iii Uzupełnione.Katarzyna Niziołek & Radosław Poczykowski (eds.) - 2011 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  42
  The Dark Side of Humor and Happiness.Karl Pfeifer - manuscript
  This is the commentary on Richard C. Richards, "Humor and Happiness”, read at the Lighthearted Philosophers' Society 5th Annual Conference, 14 October 2011, Treasure Island, Florida.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. On Bullshit Harry G. Frankfurt Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005, 67 pp., $9.95. [REVIEW]Karl Pfeifer - 2006 - Dialogue 45 (3):617-620.
  According to Frankfurt’s analysis, bullshitting and lying necessarily differ in intention. I argue contra Frankfurt that (i) bullshitting can be lying, and that (ii) bullshitting need involve neither misrepresentation nor intention to deceive. My discussion suggests that bullshit is not capturable by a simple formula and that, although illuminating, Frankfurt’s analysis is limited to one paradigm.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Husserl and Shestov: philosophical antipodes.Katarzyna Szepieniec - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):135-154.
  The paper contains a general characteristics of the relation between Lev Shestov’s philosophy of existence and transcendental phenomenology of Edmund Husserl. The analysis was largely inspired by Cezary Wodziński’s research on Shestov’s writings, including his book published in Polish Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (1991). In 1931, inspired by Descartes’ Meditationes de prima philosophiae, Husserl began a total transformation of philosophy into a science absolutely founded, assumptionless and developed in the spirit of absolute self-responsibility. Thus, the idea of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kapitalizm – narodziny idei.Katarzyna Haremska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):37-58.
  Capitalism: The Birth of an Idea. Amongst the Enlightenment’s emancipatory slogans was a call for the liberation of economic energy, a call that was most fully expressed by Adam Smith in Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Smith provided a final analysis of the mercantilist system that had been prevailing from the beginning of the sixteenth century. By justifying the superiority of the free market economy models, Smith created the intellectual foundations for the capitalist order. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  78
  Humour again [letter].Karl Pfeifer - 1990 - Cogito 4 (1):210.
  Several counterexamples are adduced against the view that surprise is an essential ingredient of humor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Some by the Way Remarks on Wreen's 'By' Ways.Karl Pfeifer - 1988 - Analysis 48 (2):107 - 109.
  WREEN'S PROPOSAL FOR AVOIDING CAUSAL LOOPS IN THE DESCRIPTION OF ACTION IS, I ARGUE, ITSELF LOOPY.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Bitwa Idei V.Katarzyna Haremska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):228.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  98
  Bitwa Idei VI.Katarzyna Haremska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):199-200.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Actions and Other Events: The Unifier-multiplier Controversy.Karl Pfeifer - 1989 - New York: Peter Lang.
  This book is a general defence of Donald Davidson's and G.E.M. Anscombe's 'unifying' approach to the individuation of actions and other events against objections raised by Alvin I. Goldman and others. It is argued that, ironically, Goldman's rival 'multiplying' account is itself vulnerable to these objections, whereas Davidson's account survives them. Although claims that the unifier-multiplier dispute is not really substantive are shown to be unfounded, some room for limited agreement over the ontological status of events is indicated. Davidson's causal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32.  66
  Introduction to the issue.Katarzyna Haremska & Paweł KŁOCZOWSKI - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):5-8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Normative Significance of Flatulence: Aesthetics, Etiquette, and Ethics.Karl Pfeifer - 2020 - IAFOR Journal of Arts and Humanities 7 (1):17-25.
  Proceeding on the basis of reports of a proposal in 2011 to criminalize public flatulence in Malawi, the normative significance of flatulence is considered from the respective standpoints of aesthetics, etiquette, and ethics, and it is indicated how aesthetics and etiquette may themselves also have ethical significance. It is concluded that etiquette and ethics may both require that certain violations of etiquette and ethics should sometimes be ignored.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. What did Hecker say about laughter? Funny you should ask.Karl Pfeifer - 2020 - Israeli Journal of Humor Research 9 (2):44-48.
  The Darwin-Hecker hypothesis, viz. that laughter induced by tickling and humor share common underlying mechanisms, is so-called in part because of a quotation attributed to Ewald Hecker. However, a German counterpart of the quotation does not appear in the location cited. Some textual sleuthing is undertaken to find out what Hecker actually wrote and where he wrote it.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Modern Idea of History and its Value: An Introduction, by Chiel van den Akker. [REVIEW]Karl Pfeifer - 2021 - International Network for Theory of History.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  72
  Probabilistic interpretations of argumentative attacks: logical and experimental foundations.Niki Pfeifer & C. G. Fermüller - 2018 - In V. Kratochvíl & J. Vejnarová (eds.), 11th Workshop on Uncertainty Processing (WUPES'18). Prague, Czechia: pp. 141-152.
  We present an interdisciplinary approach to study systematic relations between logical form and attacks between claims in an argumentative framework. We propose to generalize qualitative attack principles by quantitative ones. Specifically, we use coherent conditional probabilities to evaluate the rationality of principles which govern the strength of argumentative attacks. Finally, we present an experiment which explores the psychological plausibility of selected attack principles.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  88
  Chisholm on Psychological Attributes.Karl Pfeifer - 1993 - In Roberto Casati & Graham White (eds.), Philosophy and the Cognitive Sciences: Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Kirchberg am Wechsel, Austria: Austrian Ludwig Wittgenstein Society. pp. 413-417.
  What is it for an attribute to be psychological? One clever and inventive, albeit somewhat Byzantine answer to this vexing philosophical question has lately been proposed by Roderick M. Chisholm. Chisholm’s approach is to take a small number of technical philosophical notions as given and then employ these in a series of definitions which together yield an account of the psychological. I examine Chisholm’s account and show that it doesn’t work.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. From Locus Neoclassicus to Locus Rattus: Notes on Laughter, Comprehensiveness, and Titillation.Karl Pfeifer - 2006 - Res Cogitans 3 (1).
  Abstract. This paper illustrates how philosophy and science may converge and inform one another. I begin with a brief rehearsal of John Morreall’s “formulaic” theory of laughter, that laughter results from a pleasant psychological shift, and of my previously published criticisms and counterproposal that laughter results from titillation (where “titillation” is a semitechnical term). I defend my own position against charges that it is trivial, circular, or vacuous (charges that, if correct, would apply equally to Morreall’s position), showing that these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Review – Mathematical Doodlings. [REVIEW]Karl Pfeifer - 2017 - Metapsychology Online Reviews 21 (45):n.p..
  A review of Geoffrey Marnell, Mathematical Doodlings: Curiosities, conjectures, and challenges.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Sudden, the Sudded, and the Sidesplitting.Karl Pfeifer - 1995 - In Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam (eds.), Culture and Value: Philosophy and the Cultural Sciences (Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Vol. 3, 1995). Kirchberg am Wechsel, Austria: Austrian Ludwig Wittgenstein Society. pp. 224-232.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Carl Ginet, On Action. [REVIEW]Karl Pfeifer - 1992 - Philosophy in Review 12:196-199.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  62
  A Short Vindication of Reichenbach's «Event-Splitting».K. Pfeifer - 1988 - Logique Et Analyse 31 (121-122):143-152.
  In "The Logical Form of Action Sentences" Donald Davidson argues that Hans Reichenbach's analysis of action and event sentences is "radically defective." I show that Reichenbach can easily deflect Davidson's objections, thus leaving their respective accounts largely comparable.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  68
  Carl Ginet, On Action Reviewed by.Karl Pfeifer - 1992 - Philosophy in Review 12 (3):196-199.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Kathleen Lennon, Explaining Human Action. [REVIEW]Karl Pfeifer - 1991 - Philosophy in Review 11 (4):263-265.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. D.M. Armstrong And Norman Malcolm, Consciousness And Causality. [REVIEW]Karl Pfeifer - 1985 - Philosophy in Review 5:279-281.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Colin McGinn, The Character of Mind. [REVIEW]Karl Pfeifer - 1984 - Philosophy in Review 4 (6):278-280.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Review of R. Wells Imre, Knowing and Caring: Philosophical Issues in Social Work. [REVIEW]Karl Pfeifer - 1984 - Canada's Mental Health 32:19-20.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  47
  DM Armstrong and Norman Malcolm, Consciousness and Causality Reviewed by.Karl Pfeifer - 1985 - Philosophy in Review 5 (7):279-281.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  80
  Jenny Teichman, Philosophy and the Mind. [REVIEW]Karl Pfeifer - 1990 - Philosophy in Review 10:332-333.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. What Does the Sensory Apparatus do When There Is Nothing to Perceive? The Salience of Sensory Absence.Katarzyna Kobos - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 38:42-57.
  This study aims to bring out the explanatory potential of embodied predictionism versus passive feed-forward model of sensory stimulation in the pursuit of a parsimonious naturalist account of sensation as a salient feature and an end point of conscious experience. Theoretical approaches towards sensory experience are tested against specific scenarios of the absence of observable or palpable qualities including but not limited to the thought-experimental phenomenon of negative synesthesia at the conclusion of the argument. . Predictionism is first explored in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 72