Results for 'Kaya Aky��z'

626 found
Order:
 1. Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri. [REVIEW]Emrah Kaya - 2018 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44:189-195.
  İncelemeye çalıştığımız bu kitap meseleye tasavvufî perspektif ile yaklaşmakta; felsefe ve kelâm tartışmalarına temas etmemektedir. “Kalp, Nefs ve Ruh”, “Etvâr-ı Sebʿa: Nefsin Yedi Mertebesi” ve “Etvâr-ı Sebʿa’nın Taalluku” başlıklarıyla üç ana bölümden oluşan kitabın konuları işleyişi ise tasviridir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  46
  Biobanking and Risk Assessment: A Comprehensive Typology of Risks for an Adaptive Risk Governance.Kaya Akyüz, Olga Tzortzatou, Łukasz Kozera, Melanie Goisauf, Signe Mezinska, Gauthier Chassang & Michaela Th Mayrhofer - 2021 - Life Sciences, Society and Policy 17 (1):1-28.
  Biobanks act as the custodians for the access to and responsible use of human biological samples and related data that have been generously donated by individuals to serve the public interest and scientific advances in the health research realm. Risk assessment has become a daily practice for biobanks and has been discussed from different perspectives. This paper aims to provide a literature review on risk assessment in order to put together a comprehensive typology of diverse risks biobanks could potentially face. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri.Emrah Kaya - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1):11-34.
  This article aims to study Sufism (taṣawwuf) and inspiration (ilhâm), which is the main means of the mystical knowledge, in the thought of Ibn Taymiyya who is known generally as an exponent of a tradition grounded on the understanding of Salaf. He is considered by majority to be a rigid opponent of Sufism because of his unconventional interpretations of Sufi terminology. Also, since Ibn Taymiyya constantly offers the Qur’ān, ḥadīth, and the opinions of Salaf as the base of religious knowledge, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi). [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (36):225-231.
  Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi), Turgut Akyüz, İstanbul: Ravza Yayınları, 2017, 255 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Semantic Rewiev of the Root “Shb” In Quran.Ali Kaya - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):33-71.
  As in all languages, Arabic and accordingly Quran which was revealed in a clear, fluent form of Arabic language, have words and concepts that are used in various meanings. The root “SHB” is one of these words which express different meanings depending on its context. This word is used ninety seven times in name and verb form in Quran to express “the togetherness/conversation which is constituted in different places and times, by people who have different ideas and beliefs, among themselves (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  66
  Risāla fī mas’alati l-wuğūdiyya: Muḥammad Ḫādimīs Plädoyer zugunsten von Ibn ‘Arabī.Yaşar Sarıkaya - 2021 - Theosophia (2):89-99.
  In der Geschichte des islamischen Denkens gibt es – epistemologisch und hermeneutisch – verschiedene Ansätze zwischen Sufis und Gelehrten zum Verstehen und Interpretieren von Religion und der Welt. Einige Streitthemen führten manchmal zu heftigen Diskussionen und zuweilen zu regelrechten Konflikten zwischen beiden Parteien. Hierzu gehört insbesondere das Verständnis der Sufis von der Einheit des Seins. Der andalusische Sufi Ibn ‘Arabī, der diese Theorie systematisch etablierte, stand dabei im Mittelpunkt der Streitigkeiten über seine Zeit hinaus bis heute. Der osmanische Sufi und (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 9. İbnü’l-arabî’ni̇n di̇n ve i̇nançlara yaklaşiminin William Chittick ve Reza Shah-kazemi̇ perspekti̇fi̇yle evrenselci̇ yorumu.Emrah Kaya - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):53-73.
  The purpose of this study is to examine the statements of Ibn al-ʿArabî regarding religions and beliefs through the perspectives of William Chittick and Reza Shah-Kazemi comparatively. Even though his expressions are occasionally elaborated in the light of the theory of the religious pluralism based on Western-Christian thought, by considering the universal message of the Qur’ān Chittick and Shah-Kazemi identify these expressions with “universalism.” This universalist approach bases on the distinction between “ontological will” and “religious will,” and “submission” which is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî. [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21:2073-2080.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara. [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2107-2114.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Against Minimalist Responses to Moral Debunking Arguments.Daniel Z. Korman & Dustin Locke - 2020 - Oxford Studies in Metaethics 15:309-332.
  Moral debunking arguments are meant to show that, by realist lights, moral beliefs are not explained by moral facts, which in turn is meant to show that they lack some significant counterfactual connection to the moral facts (e.g., safety, sensitivity, reliability). The dominant, “minimalist” response to the arguments—sometimes defended under the heading of “third-factors” or “pre-established harmonies”—involves affirming that moral beliefs enjoy the relevant counterfactual connection while granting that these beliefs are not explained by the moral facts. We show that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 13. Jay-Z, Phenomenology, & Hip-Hop.Harry Nethery - 2012 - APA Newsletter on Philosophy and the Black Experience 11 (1).
  This essay undertakes a phenomenological inquiry into the ‘experiential structure of hip-hop’ – a structure that hip-hop artist Jay-Z (Shawn Carter) gestures towards in his text Decoded. In this book, Jay-Z argues that hip-hop has a particular power to act as the vehicle for the communication of a specific type of experience, i.e. contradictory experiences, or those which do not seem possible under the principle of non-contradiction. For instance, Tupac Shakur says of his mom that “…even as a crack fiend, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Emotion and Understanding.C. Z. Elgin - 2008 - In G. Brun, U. Dogluoglu & D. Kuenzle (eds.), Epistemology and Emotions.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   60 citations  
 15. Objects: Nothing Out of the Ordinary (Book Symposium Précis).Daniel Z. Korman - 2020 - Analysis 80 (3):511-513.
  Précis for a book symposium, with contributions from Meg Wallace, Louis deRosset, and Chris Tillman and Joshua Spencer.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 16. Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold. Newton and the Origin of Civilization. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, Index. $49.50. [REVIEW]Chris Smeenk - 2014 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 4 (2):383-387.
  Review of Newton and the Origin of Civilization, by Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold.Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, index. $49.50.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Honest Illusion: Valuing for Nietzsche's Free Spirits.Nadeem J. Z. Hussain - 2007 - In Brian Leiter & Neil Sinhababu (eds.), Nietzsche and Morality. Oxford University Press.
  There is a widespread, popular view—and one I basically endorse—that Nietzsche is, in one sense of the word, a nihilist. As Arthur Danto put it some time ago, according to Nietzsche, “there is nothing in [the world] which might sensibly be supposed to have value.” As interpreters of Nietzsche, though, we cannot simply stop here. Nietzsche's higher men, Übermenschen, “genuine philosophers”, free spirits—the types Nietzsche wants to bring forth from the human, all-too-human herds he sees around him with the fish (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 19. Impoverished or Rich Consciousness Outside Attentional Focus: Recent Data Tip the Balance for Overflow.Zohar Z. Bronfman, Hilla Jacobson & Marius Usher - 2019 - Mind and Language 34 (4):423-444.
  Mind &Language, Volume 34, Issue 4, Page 423-444, September 2019.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20.  1
  Sinoplu Diogenes.Sevcan Yıldız & Seden Özerden - manuscript
  Anadolu’da doğan ve yaşayan doğa bilimcileri ve filozofları Sokrates öncesi düşünce dünyasını yansıtmaktadırlar. Düşünce ve teoriler üretmekte kendilerine göre bir sistem oluşturmuşlardır. Antik dönemde doğa olaylarının kişileştirilip tanrılarla simgelenmesini ve söylencelerle yaygınlaşıp geliştirilmesini, onlara tapınılmasını (pagan tanrılarını) kabul etmeyen bireysel çıkışlar olarak başkaldırmışlardır. M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da Yunan Uygarlığı’nın klasik çağına ve doruk noktasına geçişlerinde Anadolu’daki Pers saldırılarından kaçan İyonyalı düşünürlerin ve sanatçıların da rolü bulunmaktadır.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  65
  Z Bauman, Le sfide dell'etica. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1998 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 90 (1\2):318.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Metaphysics of Establishments.Daniel Z. Korman - 2020 - Australasian Journal of Philosophy 98 (3):434-448.
  I present two puzzles about the metaphysics of stores, restaurants, and other such establishments. I defend a solution to the puzzles, according to which establishments are not material objects and are not constituted by the buildings that they occupy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 23. Aristotle's Metaphysics Z as First Philosophy.Samuel Meister - forthcoming - Phronesis.
  Discussions of Aristotle’s Metaphysics Z tend to treat it either as an independent treatise on substance and essence or as preliminary to the main conclusions of the Metaphysics. I argue instead that Z is central to Aristotle’s project of first philosophy in the Metaphysics: the first philosopher seeks the first causes of being qua being, especially substances, and in Z, Aristotle establishes that essences or forms are the first causes of being of perceptible substances. I also argue that the centrality (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Fundamental Quantification and the Language of the Ontology Room.Daniel Z. Korman - 2015 - Noûs 49 (2):298-321.
  Nihilism is the thesis that no composite objects exist. Some ontologists have advocated abandoning nihilism in favor of deep nihilism, the thesis that composites do not existO, where to existO is to be in the domain of the most fundamental quantifier. By shifting from an existential to an existentialO thesis, the deep nihilist seems to secure all the benefits of a composite-free ontology without running afoul of ordinary belief in the existence of composites. I argue that, while there are well-known (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 25. Nietzsche's Positivism.Nadeem J. Z. Hussain - 2004 - European Journal of Philosophy 12 (3):326–368.
  Nietzsche’s favourable comments about science and the senses have recently been taken as evidence of naturalism. Others focus on his falsification thesis: our beliefs are falsifying interpretations of reality. Clark argues that Nietzsche eventually rejects this thesis. This article utilizes the multiple ways of being science friendly in Nietzsche’s context by focussing on Mach’s neutral monism. Mach’s positivism is a natural development of neo-Kantian positions Nietzsche was reacting to. Section 15 of Beyond Good and Evil is crucial to Clark’s interpretation. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 26. Easy Ontology Without Deflationary Metaontology.Daniel Z. Korman - 2019 - Philosophy and Phenomenological Research 99 (1):236-243.
  This is a contribution to a symposium on Amie Thomasson’s Ontology Made Easy (2015). Thomasson defends two deflationary theses: that philosophical questions about the existence of numbers, tables, properties, and other disputed entities can all easily be answered, and that there is something wrong with prolonged debates about whether such objects exist. I argue that the first thesis (properly understood) does not by itself entail the second. Rather, the case for deflationary metaontology rests largely on a controversial doctrine about the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 27. What Do the Folk Think About Composition and Does It Matter?Daniel Z. Korman & Chad Carmichael - 2017 - In David Rose (ed.), Experimental Metaphysics. London: Bloomsbury Academic. pp. 187-206.
  Rose and Schaffer (forthcoming) argue that teleological thinking has a substantial influence on folk intuitions about composition. They take this to show (i) that we should not rely on folk intuitions about composition and (ii) that we therefore should not reject theories of composition on the basis of intuitions about composition. We cast doubt on the teleological interpretation of folk judgments about composition; we show how their debunking argument can be resisted, even on the assumption that folk intuitions have a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 28.  93
  Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):23-42.
  Celem artykułu jest wyróżnienie dwóch, funkcjonujących w języku potocznym sensów wyrażenia „widzieć” – obiektywnego i subiektywnego bez jednoczesnego przypisywania obserwatorom przekonań. Celem jest zatem ekstensjonalna eksplikacja. Pozwala to na opisywanie percepcji wzrokowej bez przesądzania o wyższych zdolnościach kognitywnych podmiotu percepcji. Wprowadzenie przekonań obserwatora pozwala następnie na wyrażenie większej ilości rozróżnień występujących w literaturze poświęconej filozoficznym zagadnieniom percepcji zmysłowej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Photoshop (CS6) Intelligent Tutoring System.Mohammed Z. Shaath, Mones Al-Hanjouri, Samy S. Abu Naser & Rami ALdahdooh - 2017 - International Journal of Academic Research and Development 2 (1):81-86.
  In this paper, we designed and developed an intelligent tutoring system for teaching Photoshop. We designed the lessons, examples, and questions in a way to teach and evaluate student understanding of the material. Through the feedback provided by this tool, you can assess the student's understanding of the material, where there is a minimum overshoot questions stages, and if the student does not pass the level of questions he is asked to return the lesson and read it again. Eventually this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30.  62
  Pożegnanie z Kartezjuszem.Eugen Rosenstock-Huessy - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):115-131.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  64
  Rozmowa z Herbertem Marcusem.Ivo Frenzel & Willy Hochkeppel - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):361-376.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Debunking Arguments in Metaethics and Metaphysics.Daniel Z. Korman - 2019 - In Alvin Goldman & Brian McLaughlin (eds.), Metaphysics and Cognitive Science. Oxford University Press. pp. 337-363.
  Evolutionary debunking arguments abound, but it is widely assumed that they do not arise for our perceptual beliefs about midsized objects, insofar as the adaptive value of our object beliefs cannot be explained without reference to the objects themselves. I argue that this is a mistake. Just as with moral beliefs, the adaptive value of our object beliefs can be explained without assuming that the beliefs are accurate. I then explore the prospects for other sorts of vindications of our object (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 33. The Return of Moral Fictionalism.Nadeem J. Z. Hussain - 2004 - Philosophical Perspectives 18 (1):149–188.
  Fictionalism has recently returned as a standard response to ontologically problematic domains. This article assesses moral fictionalism. It argues (i) that a correct understanding of the dialectical situation in contemporary metaethics shows that fictionalism is only an interesting new alternative if it can provide a new account of normative content: what is it that I am thinking or saying when I think or say that I ought to do something; and (ii) that fictionalism, qua fictionalism, does not provide us with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 34. Nietzsche’s Metaethical Stance.Nadeem J. Z. Hussain - 2013 - In Ken Gemes & John Richardson (eds.), The Oxford Handbook of Nietzsche. Oxford University Press.
  This article discusses how a wide range of apparently conflicting metaethical theories have been ascribed to Nietzsche. It reviews the major kinds of contemporary metaethical theories and the initial textual evidence for ascribing some version of each kind to Nietzsche. It then considers the objections to such ascriptions as well as arguments in favor of claims of the relative plausibility of ascribing one metaethical interpretation to Nietzsche over another. The article concludes with a serious consideration of the view that perhaps (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 35. Temporal Metaphysics in Z-Land.Simon Prosser - 2006 - Synthese 149 (1):77 - 96.
  John Perry has argued that language, thought and experience often contain unarticulated constituents. I argue that this idea holds the key to explaining away the intuitive appeal of the A-theory of time and the endurance theory of persistence. The A-theory has seemed intuitively appealing because the nature of temporal experience makes it natural for us to use one-place predicates like past to deal with what are really two-place relations, one of whose constituents is unarticulated. The endurance view can be treated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 36. The Argument From Vagueness.Daniel Z. Korman - 2010 - Philosophy Compass 5 (10):891-901.
  A presentation of the Lewis-Sider argument from vagueness for unrestricted composition and possible responses.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 37. Nietzsche and Non-Cognitivism.Nadeem J. Z. Hussain - 2012 - In Simon Robertson & Christopher Janaway (eds.), Nietzsche, Naturalism & Normativity. Oxford University Press.
  Though Nietzsche traditionally often used to be interpreted as a nihilist, a range of possible metaethical interpretations, including varieties of realism, subjectivism and fictionalism, have emerged in the secondary literature. Recently the possibility that Nietzsche is a non-cognitivist has been broached. If one sees Hume as a central non-cognitivist figure, as recent non-cognitivists such as Simon Blackburn have, then the similarities between Nietzsche and Hume can make this reading seem plausible. This paper assesses the general plausibility of interpreting Nietzsche as (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 38. The Requirements of Rationality.Nadeem J. Z. Hussain - manuscript
  Requirements of rationality, like the following, have recently been the focus of much discussion: (1) Rationality requires of S that, if S intends that e and believes that e will not be so unless S intends that m, then S intends that m. (2) Rationality requires of S that S not both believe p and believe not-p.1 How many requirements there are and how precisely to state them is a matter of controversy, but I will focus on a different kind (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 39. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Mind, Language and Action — 36th International Wittgenstein Symposium”.Trela Grzegorz Trela Renata - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):545-552.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Rhetorics of Power.Slavoj Žižek - 2001 - Diacritics 31 (1):91-104.
  Reviewed Work: The Leader's Two Bodies: Slavoj Žižek's Postmodern Political Theology by Claudia Breger.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Eliminativism and the Challenge From Folk Belief.Daniel Z. Korman - 2009 - Noûs 43 (2):242-264.
  Virtually everyone agrees that, even after having presented the arguments for their positions, proponents of revisionary philosophical theories are required to provide some sort of account of the conflict between their theories and what the folk believe. I examine various strategies for answering the challenge from folk belief. The examination proceeds as a case study, whose focus is eliminativism about ordinary material objects. I critically assess eliminativist attempts to explain folk belief by appeal to paraphrase, experience, and intuition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 42. A Problem for Ambitious Metanormative Constructivism.Nadeem J. Z. Hussain - 2012 - In Jimmy Lenman & Yonatan Shemmer (eds.), Constructivism in Practical Philosophy. Oxford University Press.
  We can distinguish between ambitious metanormative constructivism and a variety of other constructivist projects in ethics and metaethics. Ambitious metanormative constructivism is the project of either developing a type of new metanormative theory, worthy of the label “constructivism”, that is distinct from the existing types of metaethical, or metanormative, theories already on the table—various realisms, non-cognitivisms, error-theories and so on—or showing that the questions that lead to these existing types of theories are somehow fundamentally confused. Natural ways of pursuing the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 43. An Explanationist Account of Genealogical Defeat.Daniel Z. Korman & Dustin Locke - forthcoming - Philosophy and Phenomenological Research.
  Sometimes, learning about the origins of a belief can make it irrational to continue to hold that belief—a phenomenon we call ‘genealogical defeat’. According to explanationist accounts, genealogical defeat occurs when one learns that there is no appropriate explanatory connection between one’s belief and the truth. Flatfooted versions of explanationism have been widely and rightly rejected on the grounds that they would disallow beliefs about the future and other inductively-formed beliefs. After motivating the need for some explanationist account, we raise (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Music in Narrative Film. On Motion and Stasis : Photography, "Moving Pictures," Music / David Neumeyer, Laura Neumeyer ; the Topos of "Evil Medieval" in American Horror Film Music / James Deaville ; la Leggenda Del Pianista Sull'oceano : Narration, Music, and Cinema / Rosa Stella Cassotti ; Music in Aki Kaurismäki's Film the Match Factory Girl / Erkki Pekkilä ; It's a Little Bit Funny : Moulin Rouge's Sparkling Postmodern Critique.Susan Ingram - 2006 - In Erkki Pekkilä, David Neumeyer & Richard Littlefield (eds.), Music, Meaning and Media. University of Helsinki.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Strange Kinds, Familiar Kinds, and the Charge of Arbitrariness.Daniel Z. Korman - 2010 - Oxford Studies in Metaphysics:119-144.
  Particularists in material-object metaphysics hold that our intuitive judgments about which kinds of things there are and are not are largely correct. One common argument against particularism is the argument from arbitrariness, which turns on the claim that there is no ontologically significant difference between certain of the familiar kinds that we intuitively judge to exist (snowballs, islands, statues, solar systems) and certain of the strange kinds that we intuitively judge not to exist (snowdiscalls, incars, gollyswoggles, the fusion of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 46. Sprawozdanie z III edycji konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”.Hubert BOŻEK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):555-559.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma: İbn Arabī ve İbn Teymiyye’nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışı.Emrah Kaya - 2016 - Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 57 (2):69-96.
  Creation or becoming as a philosophical and theological problem has always been one of the main controversial issues of philosophers and theologians. It is sometimes defended that creation is an instant act or event; sometimes it is thought that creation is a process without a beginning. In this article, the approaches of Ibn Arabī and Ibn Taymiyya to the issue of creation are examined and compared. These two scholars mainly advocate that it is not possible for creation to begin at (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. The Role of Life in the Genealogy.Nadeem J. Z. Hussain - 2011 - In Simon May (ed.), The Cambridge Guide to Nietzsche's On the Genealogy of Morality. Cambridge University Press. pp. 142-69.
  In THE GENEALOGY OF MORALITY Nietzsche assess the value of the value judgments of morality from the perspective of human flourishing. His positive descriptions of the “higher men” he hopes for and the negative descriptions of the decadent humans he thinks morality unfortunately supports both point to a particular substantive conception of what such flourishing comes to. The Genealogy, however, presents us with a puzzle: why does Nietzsche’s own evaluative standard not receive a genealogical critique? The answer to this puzzle, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 49. Composition.Daniel Z. Korman & Chad Carmichael - 2016 - Oxford Handbooks Online.
  When some objects are the parts of another object, they compose that object and that object is composite. This article is intended as an introduction to the central questions about composition and a highly selective overview of various answers to those questions. In §1, we review some formal features of parthood that are important for understanding the nature of composition. In §2, we consider some answers to the question: which pluralities of objects together compose something? As we will see, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 50. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 626