Results for 'Kenan Sevin��'

8 found
Order:
 1. Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevi̇nç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Relationship Between Altruism and Religious Attitude among University Students from Different Departments.Sevde Düzgüner & Kenan Sevinc - 2020 - Theosophia (1):53-69.
  As in other branches of social sciences, many studies on altruism have been conducted in the field of psychology. Altruism, which is at the intersection point of social psychology, positive psychology and the psychology of religion, is based on the prioritization of the other rather than oneself. Providing a roadmap for social relations, religions glorifies altruistic behavior. For this reason, it has been accepted that there is a natural relationship between altruism and religious attachment. In this article, the relationship between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bilim ve Din İlişkisi İçin Modeller.Onur Kenan Aydoğdu & Denis R. Alexander - 2022 - Faraday Paper 4 (3):1-4.
  Bilim ve din arasındaki etkileşimler hem tarihsel olarak hem de günümüzde çeşitli ve karmaşıktır. Modeller, verileri anlamlandırmak için faydalı olabilir. Bu makale, bilim-din etkileşimlerini tanımlamak için önerilen dört ana model türünü karşılaştırarak, onların güçlü ve zayıf yönlerini vurgulamaktadır. Bilimsel ve dini bilgiyi ilişkilendirme görevinde 'bütünleyici' modelin en verimli olduğu sonucuna varılmıştır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kelam Kozmolojik Argüman ve Modern Bilim.Onur Kenan Aydoğdu & Enis Doko - 2022 - In Mehmet Bulgen & Enis Doko (eds.), Din ve Bilim Açısından Yaratılış. İstanbul, Türkiye: pp. 327-342.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bilgi Nedir? Bilmek İçin İnanmak Mı Gerekir?Onur Kenan Aydoğdu - 2021 - Hacettepe Üniversitesi , Maksima Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi 39:5-7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  90
  Borde-Guth-Vilenkin Teoremi.Onur Kenan Aydoğdu - 2021 - Hacettepe Üniversitesi , Maksima Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi 43:9-12.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  69
  Dunning Kruger: Cehalet, bilgiden daha çok güven doğurur.Onur Kenan Aydoğdu - 2021 - Hacettepe Üniversitesi , Maksima Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi 55:9-12.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark